Συγκεντρωτικοί Πίνακες

Φιλτράρισμα δεδομένων σε Συγκεντρωτικό Πίνακα

Φιλτράρισμα δεδομένων σε Συγκεντρωτικό Πίνακα

Για να εστιάσετε σε ένα μικρότερο τμήμα μεγάλης ποσότητας δεδομένων Συγκεντρωτικού Πίνακα για εις βάθος ανάλυση, μπορείτε να φιλτράρετε τα δεδομένα. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να το κάνετε αυτό. Ξεκινήστε εισάγοντας έναν ή περισσότερους αναλυτές για ένα γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο φιλτραρίσματος των δεδομένων σας. Οι αναλυτές διαθέτουν κουμπιά στα οποία μπορείτε να κάνετε κλικ για να φιλτράρετε τα δεδομένα και παραμένουν ορατοί μαζί με τα δεδομένα σας, ώστε να γνωρίζετε πάντα ποια πεδία εμφανίζονται ή αποκρύπτονται στον Συγκεντρωτικό Πίνακα που έχει υποστεί φιλτράρισμα.

Επιλογές αναλυτή με επισημασμένο το κουμπί πολλαπλής επιλογής

Συμβουλή: Τώρα στο Excel 2016, μπορείτε να επιλέξετε πολλούς αναλυτές μαζί, κάνοντας κλικ στο κουμπί στην ετικέτα, όπως φαίνεται παραπάνω.

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο του Συγκεντρωτικού Πίνακα για να εμφανιστεί η καρτέλα Εργαλεία Συγκεντρωτικού Πίνακα στην κορδέλα.

  Κορδέλα "Εργαλεία" του Συγκεντρωτικού Πίνακα με τις καρτέλες "Ανάλυση" και "Σχεδίαση"

 2. Εάν χρησιμοποιείτε το Excel 2016 ή 2013, κάντε κλικ στην επιλογή Ανάλυση > Εισαγωγή αναλυτή.

  Κουμπί "Εισαγωγή αναλυτή" στην καρτέλα "Ανάλυση"

  Εάν χρησιμοποιείτε το Excel 2010 ή 2007, επιλέξτε διαδοχικά Επιλογές > Ανάλυση > Εισαγωγή αναλυτή.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή αναλυτών, επιλέξτε τα πλαίσια των πεδίων για τα οποία θέλετε να δημιουργήσετε αναλυτές.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Εμφανίζεται ένας αναλυτής για κάθε πεδίο που επιλέξατε στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή αναλυτών.

 5. Σε κάθε αναλυτή, κάντε κλικ στα στοιχεία που θέλετε να εμφανίζονται στον Συγκεντρωτικό Πίνακα.

  Για να επιλέξετε περισσότερα από ένα στοιχεία, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και, στη συνέχεια, επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να εμφανίζονται.

Συμβουλή: Για να αλλάξετε την εμφάνιση του αναλυτή, κάντε κλικ επάνω στον αναλυτή για να εμφανιστεί η καρτέλα Εργαλεία αναλυτή στην κορδέλα και, στη συνέχεια, εφαρμόστε ένα στυλ αναλυτών ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις στην καρτέλα Επιλογές.

Άλλοι τρόποι φιλτραρίσματος δεδομένων Συγκεντρωτικού Πίνακα

Χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες δυνατότητες φιλτραρίσματος αντί ή σε συνδυασμό με αναλυτές για να εμφανίσετε τα ακριβή δεδομένα που θέλετε να αναλύσετε.

Φιλτράρισμα δεδομένων με μη αυτόματο τρόπο

Χρησιμοποιήστε ένα φίλτρο αναφοράς για να φιλτράρετε στοιχεία

Εμφάνιση μόνο συγκεκριμένου κειμένου, τιμών ή ημερομηνιών

Εμφάνιση των πρώτων ή τελευταίων 10 στοιχείων

Φιλτράρισμα με βάση την επιλογή για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε μόνο τα επιλεγμένα στοιχεία

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση επιλογών φιλτραρίσματος

Φιλτράρισμα δεδομένων με μη αυτόματο τρόπο

 1. Στον Συγκεντρωτικό Πίνακα, κάντε κλικ στο βέλος Αναπτυσσόμενο βέλος φίλτρου στις Ετικέτες γραμμής ή στις Ετικέτες στήλης.

  Φίλτρο Ετικέτας γραμμής

 2. Στη λίστα ετικετών γραμμής ή στήλης, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου (Επιλογή όλων) στην κορυφή της λίστας και, στη συνέχεια, επιλέξτε τα πλαίσια των αντικειμένων που θέλετε να εμφανίζονται στον Συγκεντρωτικό Πίνακά σας.

  Πλαίσιο "Επιλογή όλων" στη συλλογή φίλτρων

  Για να δείτε περισσότερα στοιχεία στη λίστα, σύρετε τη λαβή στην κάτω δεξιά γωνία της συλλογής φίλτρων για να τη μεγαλώσετε.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Το βέλος φιλτραρίσματος αλλάζει στο εικονίδιο Εικονίδιο εφαρμοσμένου φίλτρου για να δείξει ότι το φίλτρο έχει εφαρμοστεί. Κάντε κλικ επάνω του για να αλλάξει ή απαλείψτε το φίλτρο κάνοντας κλικ στα στοιχεία Απαλοιφή φίλτρου από <Όνομα πεδίου>.

  Για να καταργήσετε όλα τα φίλτρα ταυτόχρονα, ανατρέξτε στα παρακάτω θέματα:

  • Στο 2016 ή 2013: Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στον Συγκεντρωτικό Πίνακα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ανάλυση > Απαλοιφή > Απαλοιφή φίλτρων.

  • Στο 2010 ή 2007: Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στον Συγκεντρωτικό Πίνακα και, στη συνέχεια, επιλέξτε διαδοχικά Επιλογές > Απαλοιφή > Απαλοιφή φίλτρων.

  Κουμπί "Απαλοιφή" στην καρτέλα "Ανάλυση"

Χρησιμοποιήστε ένα φίλτρο αναφοράς για να φιλτράρετε στοιχεία

Σημείωση: Ένα φίλτρο αναφοράς επισημαίνεται ως Φίλτρα στο παράθυρο "Πεδία Συγκεντρωτικού Πίνακα" στο Excel 2016 και Excel 2013. Δείτε παρακάτω τα στιγμιότυπα οθόνης:

Περιοχή "Φίλτρα" στο τμήμα παραθύρου "Πεδία Συγκεντρωτικού Πίνακα"
Παράθυρο "Πεδία Συγκεντρωτικού Πίνακα" στο Excel 2016
Φίλτρο "Αναφορά" στο τμήμα παραθύρου "Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα"
Παράθυρο "Πεδία Συγκεντρωτικού Πίνακα" στο Excel 2010

Με τη χρήση φίλτρου αναφοράς, μπορείτε να εμφανίσετε γρήγορα ένα διαφορετικό σύνολο τιμών στον Συγκεντρωτικό Πίνακα. Στοιχεία που επιλέγετε στο φίλτρο εμφανίζονται στον Συγκεντρωτικό Πίνακα και θα γίνει απόκρυψη των στοιχείων που δεν έχουν επιλεγεί. Εάν θέλετε να εμφανίσετε σελίδες φίλτρου (το σύνολο των τιμών που ταιριάζουν με τα επιλεγμένα στοιχεία φίλτρου αναφοράς) σε ξεχωριστά φύλλα εργασίας, μπορείτε να καθορίσετε αυτή την επιλογή.

Προσθήκη φίλτρο αναφοράς

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο μέσα στον Συγκεντρωτικό Πίνακα.

  Εμφανίζεται το παράθυρο Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 2. Στη Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα, κάντε κλικ στο πεδίο σε μια περιοχή και επιλέξτε Μετακίνηση στο φίλτρο αναφοράς.

  Μετακίνηση στο φίλτρο αναφοράς

Μπορείτε να επαναλάβετε αυτό το βήμα για να δημιουργήσετε περισσότερα από ένα φίλτρα αναφοράς. Τα φίλτρα αναφοράς εμφανίζονται επάνω από τον Συγκεντρωτικό Πίνακα για εύκολη πρόσβαση.

 1. Για να αλλάξετε τη σειρά των πεδίων, στην περιοχή Φίλτρο αναφοράς, σύρετε τα πεδία στη θέση που θέλετε. Η σειρά των φίλτρων αναφοράς θα εμφανιστεί στον Συγκεντρωτικό Πίνακα.

Εμφάνιση φίλτρων αναφοράς σε γραμμές ή στήλες

 1. Κάντε κλικ στον Συγκεντρωτικό Πίνακα ή στην αναφορά συσχετισμένου Συγκεντρωτικού Πίνακα ή Συγκεντρωτικού Γραφήματος.

 2. Κάντε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε σημείο του Συγκεντρωτικού Πίνακα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιλογές Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 3. Στην καρτέλα Διάταξη και μορφή, καθορίστε τις εξής επιλογές:

 4. Στην περιοχή Διάταξη, στο πλαίσιο λίστας Εμφάνιση πεδίων στην περιοχή φίλτρου αναφοράς, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εμφανίσετε τα φίλτρα αναφοράς σε στήλες από αριστερά προς τα δεξιά, επιλέξτε Κατά πλάτος και κατόπιν κάτω.

  • Για να εμφανίσετε τα φίλτρα αναφοράς σε γραμμές από επάνω προς τα κάτω, επιλέξτε Κάτω και κατόπιν κατά πλάτος.

 5. Στο πλαίσιο Πεδία φίλτρου αναφοράς ανά στήλη ή Πεδία φίλτρου αναφοράς ανά γραμμή, πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον αριθμό των πεδίων που θα εμφανίζονται προτού δημιουργηθεί μια άλλη στήλη ή γραμμή με βάση τη ρύθμιση της επιλογής Εμφάνιση πεδίων στην περιοχή φίλτρου αναφοράς.

Επιλογή στοιχείων στο φίλτρο αναφοράς

 1. Στον Συγκεντρωτικό Πίνακα, κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο βέλος δίπλα στο φίλτρο αναφοράς.

  Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού δίπλα από την επιλογή "(Όλα)"
 2. Για να εμφανίσετε ένα πλαίσιο ελέγχου για όλα τα στοιχεία, ώστε να μπορείτε να τα καταργήσετε ή να τα επιλέξετε ανάλογα με τις ανάγκες, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Επιλογή πολλών στοιχείων.

  Επιλογή πολλών στοιχείων
 3. Τώρα, μπορείτε να επιλέξετε τα πλαίσια ελέγχου δίπλα στα στοιχεία που θέλετε να εμφανίζονται στην αναφορά. Για να επιλέξετε όλα τα στοιχεία, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην επιλογή (Όλα).

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK. Τουλάχιστον ένα πλαίσιο ελέγχου θα πρέπει να είναι επιλεγμένο για να ενεργοποιηθεί αυτό το κουμπί.

  Το φίλτρο αναφοράς τώρα εμφανίζει τα φιλτραρισμένα στοιχεία.

  Φιλτραρισμένα στοιχεία σύμφωνα με μια τιμή φίλτρου σε ένα Φίλτρο αναφοράς

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε OLAP, η προέλευση δεδομένων είναι οι Υπηρεσίες ανάλυσης του Microsoft SQL Server (έκδοση 2005 ή νεότερη έκδοση), μπορείτε να επιλέξετε ένα υπολογισμένο μέλος μόνο εάν πρόκειται για ένα μοναδικό στοιχείο, δεν μπορείτε να επιλέξετε πολλά στοιχεία όταν ένα ή περισσότερα από αυτά τα στοιχεία είναι υπολογισμένα μέλη.

Εμφάνιση σελίδων φίλτρου αναφοράς σε ξεχωριστά φύλλα εργασίας

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο μέσα στον Συγκεντρωτικό Πίνακα (ή στον συσχετισμένο Συγκεντρωτικό Πίνακα ενός Συγκεντρωτικού Γραφήματος) που έχει ένα ή περισσότερα φίλτρα αναφοράς.

 2. Εάν χρησιμοποιείτε Excel 2016 ή 2013, κάντε κλικ στην καρτέλα Ανάλυση, στην ομάδα Συγκεντρωτικός Πίνακας, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο στοιχείο Επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση σελίδων φίλτρου αναφοράς.

  Επιλογή "Εμφάνιση σελίδων φίλτρου αναφοράς"

  Εάν χρησιμοποιείτε Excel 2010 ή 2007, κάντε κλικ στην καρτέλα Επιλογές, στην ομάδα Συγκεντρωτικός Πίνακας, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο στοιχείο Επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση σελίδων φίλτρου αναφοράς.

  Ομάδα Συγκεντρωτικού Πίνακα στην καρτέλα "Επιλογές" στην περιοχή "Εργαλεία Συγκεντρωτικού Πίνακα"

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση σελίδων φίλτρου αναφοράς, επιλέξτε ένα πεδίο φίλτρου αναφοράς και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή OK.

Εμφάνιση μόνο συγκεκριμένου κειμένου, τιμών ή ημερομηνιών

 1. Στον Συγκεντρωτικό Πίνακα, κάντε κλικ σε οποιαδήποτε ετικέτα πεδίου κειμένου, τιμής ή ημερομηνίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα στοιχεία Φίλτρα ετικέτας, Φίλτρα τιμής ή Φίλτρα ημερομηνίας.

 2. Κάντε κλικ στην εντολή τελεστή σύγκρισης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

  Για παράδειγμα, εάν θέλετε να φιλτράρετε με βάση κείμενο που αρχίζει με έναν συγκεκριμένο χαρακτήρα, επιλέξτε Αρχίζει από. Εάν θέλετε να φιλτράρετε με βάση κείμενο που έχει συγκεκριμένους χαρακτήρες οπουδήποτε μέσα στο κείμενο, επιλέξτε Περιέχει.

  Σημείωση: Τα Φίλτρα ετικέτας δεν είναι διαθέσιμα όταν τα πεδία ετικέτας γραμμής ή ετικέτας στήλης δεν έχουν ετικέτες κειμένου.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Στο παράθυρο διαλόγου Φίλτρο ετικέτας <Όνομα πεδίου>, εισαγάγετε το κείμενο βάσει του οποίου θέλετε να γίνει το φιλτράρισμα.

   Για παράδειγμα, για να φιλτράρετε με βάση κείμενο που αρχίζει με το γράμμα "Θ", εισαγάγετε Θ. Για να φιλτράρετε με βάση κείμενο που έχει "τητα" οπουδήποτε μέσα στο κείμενο, εισαγάγετε τητα.

   Εάν ο Συγκεντρωτικός Πίνακας δεν βασίζεται σε προέλευση δεδομένων OLAP, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους ακόλουθους χαρακτήρες μπαλαντέρ για να εντοπίσετε δεδομένα που περιέχουν συγκεκριμένους χαρακτήρες.

Χρησιμοποιήστε

Για να βρείτε

? (λατινικό ερωτηματικό)

Οποιονδήποτε μεμονωμένο χαρακτήρα
Για παράδειγμα, το όρισμα "κο?τα" εντοπίζει τις λέξεις "κοίτα" και "κούτα"

* (αστερίσκος)

Οποιονδήποτε αριθμό χαρακτήρων
Για παράδειγμα, το όρισμα *ανατολικά εντοπίζει τις λέξεις "Βορειοανατολικά" και "Νοτιοανατολικά"

~ (περισπωμένη) ακολουθούμενη από τα σύμβολα ?, * ή ~

Λατινικό ερωτηματικό, αστερίσκο ή περισπωμένη
Για παράδειγμα, το όρισμα ΟΕ06~? εντοπίζει το "ΟΕ06?"

 • Στο παράθυρο διαλόγου Φίλτρο τιμής <Όνομα πεδίου>, εισαγάγετε τις τιμές βάσει των οποίων θέλετε να γίνει το φιλτράρισμα.

 • Στο παράθυρο διαλόγου Φίλτρο ημερομηνίας <Όνομα πεδίου>, εισαγάγετε τις ημερομηνίες βάσει των οποίων θέλετε να γίνει το φιλτράρισμα.

  Εάν ο Συγκεντρωτικός Πίνακας βασίζεται σε προέλευση δεδομένων OLAP, τα φίλτρα ημερομηνίας απαιτούν τον τύπο δεδομένων ώρας ιεραρχίας πεδίων κύβου OLAP. Εάν η ημερομηνία εισαχθεί ως κείμενο σε ένα πεδίο κειμένου, το φίλτρο ημερομηνίας δεν θα είναι διαθέσιμο.

Συμβουλή: Για να καταργήσετε ένα φίλτρο ετικέτας, ημερομηνίας ή τιμής, κάντε κλικ στο βέλος Εικονίδιο εφαρμοσμένου φίλτρου στην ετικέτα γραμμής ή στήλης, κάντε κλικ σε ένα από τα στοιχεία Φίλτρο ετικέτας, Φίλτρο ημερομηνίας ή Φίλτρο τιμής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Απαλοιφή φίλτρου.

Εμφάνιση των πρώτων ή τελευταίων 10 στοιχείων

Μπορείτε, επίσης, να εφαρμόσετε φίλτρα για να εμφανίσετε τις πρώτες ή τελευταίες 10 τιμές ή δεδομένα που πληρούν τις συγκεκριμένες συνθήκες.

 1. Στον Συγκεντρωτικό Πίνακα, κάντε κλικ στο βέλος Αναπτυσσόμενο βέλος φίλτρου στις Ετικέτες γραμμής ή Ετικέτες στήλης, επιλέξτε Φίλτρα τιμής και, στη συνέχεια, επιλέξτε Τα πρώτα 10.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Φίλτρο πρώτων 10 <Όνομα πεδίου>, κάντε τα εξής.

  1. Στο πρώτο πλαίσιο, επιλέξτε Αρχή ή Τέλος.

  2. Στο δεύτερο πλαίσιο, εισαγάγετε έναν αριθμό.

  3. Στο τρίτο πλαίσιο, διαλέξτε την επιλογή βάσει της οποίας θέλετε να φιλτράρετε.

   • Για να φιλτράρετε κατά αριθμό ή στοιχεία, επιλέξτε Στοιχεία.

   • Για να φιλτράρετε κατά ποσοστό, επιλέξτε Ποσοστό.

   • Για να φιλτράρετε κατά άθροισμα, επιλέξτε Άθροισμα.

  4. Στο τέταρτο πλαίσιο, επιλέξτε το πεδίο που θέλετε.

Φιλτράρισμα με βάση την επιλογή για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε μόνο τα επιλεγμένα στοιχεία

 1. Στον Συγκεντρωτικό Πίνακα, επιλέξτε ένα ή περισσότερα στοιχεία στο πεδίο που θέλετε να φιλτράρετε με βάση την επιλογή.

  Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικά στοιχεία κρατώντας πατημένο το πλήκτρο CTRL κατά την επιλογή των στοιχείων.

 2. Κάντε δεξί κλικ σε ένα στοιχείο από τα επιλεγμένα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Φίλτρο.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εμφανίσετε τα επιλεγμένα στοιχεία, κάντε κλικ στην επιλογή Διατήρηση μόνο των επιλεγμένων στοιχείων.

  • Για να αποκρύψετε τα επιλεγμένα στοιχεία, κάντε κλικ στην επιλογή Απόκρυψη επιλεγμένων στοιχείων.

   Συμβουλή:  Μπορείτε να εμφανίσετε ξανά τα κρυφά στοιχεία, εάν καταργήσετε το φίλτρο. Κάντε δεξί κλικ σε ένα άλλο στοιχείο στο ίδιο πεδίο, κάντε κλικ στην επιλογή Φίλτρο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Απαλοιφή φίλτρου.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση επιλογών φιλτραρίσματος

Εάν θέλετε να εφαρμόσετε πολλά φίλτρα ανά πεδίο ή εάν δεν θέλετε να εμφανίζονται τα κουμπιά φίλτρων στον Συγκεντρωτικό Πίνακά σας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτές τις επιλογές φιλτραρίσματος, καθώς και άλλες, με τον εξής τρόπο:

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο του Συγκεντρωτικού Πίνακα για να εμφανιστεί η καρτέλα Εργαλεία Συγκεντρωτικού Πίνακα στην κορδέλα.

  Κορδέλα "Εργαλεία" του Συγκεντρωτικού Πίνακα με τις καρτέλες "Ανάλυση" και "Σχεδίαση"

 2. Στην καρτέλα Επιλογές, στην ομάδα Συγκεντρωτικός Πίνακας, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές.

  Κουμπί "Επιλογές" στην καρτέλα "Ανάλυση"

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές συγκεντρωτικού πίνακα, κάντε κλικ στην καρτέλα Αθροίσματα και φίλτρα.

 4. Στην περιοχή Φίλτρα, κάντε οτιδήποτε από τα εξής:

  • Για να χρησιμοποιείτε ή να μην χρησιμοποιείτε πολλά φίλτρα ανά πεδίο, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου Να επιτρέπονται πολλά φίλτρα ανά πεδίο.

  • Για να συμπεριλαμβάνετε ή να αποκλείετε φιλτραρισμένα στοιχεία σε αθροίσματα, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου Συμπερίληψη φιλτραρισμένων στοιχείων στα αθροίσματα και, στη συνέχεια, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου Σήμανση συνόλων με *. Εάν είναι επιλεγμένο, εμφανίζεται ένας αστερίσκος (*) στα σύνολα εκτός από τα πεδία για τα οποία τα οπτικά σύνολα είναι απενεργοποιημένα. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για Συγκεντρωτικούς Πίνακες που συνδέονται με προέλευση δεδομένων OLAP που υποστηρίζει τη γλώσσα παράστασης MDX. Επηρεάζει όλα τα πεδία του Συγκεντρωτικού Πίνακα.

  • Για να συμπεριλαμβάνετε ή να αποκλείετε φιλτραρισμένα στοιχεία σε αθροίσματα για καθορισμένα σύνολα, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου Συμπερίληψη φιλτραρισμένων στοιχείων στα αθροίσματα. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για Συγκεντρωτικούς Πίνακες που συνδέονται με προέλευση δεδομένων OLAP.

  • Για να συμπεριλαμβάνετε ή να αποκλείετε φιλτραρισμένα στοιχεία σε μερικά αθροίσματα, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου Μερικό άθροισμα φιλτραρισμένων στοιχείων σελίδας.

 5. Για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε λεζάντες πεδίων και αναπτυσσόμενα μενού φίλτρων, κάντε κλικ στην καρτέλα Εμφάνιση και, στη συνέχεια, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Εμφάνιση λεζαντών πεδίων και αναπτυσσόμενων μενού φίλτρου.

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στον Συγκεντρωτικό Πίνακα για να εμφανιστούν οι καρτέλες του Συγκεντρωτικού πίνακα (Ανάλυση Συγκεντρωτικού Πίνακα και Σχεδίαση) στην κορδέλα.

 2. Κάντε κλικ στις επιλογές Ανάλυση Συγκεντρωτικού πίνακα > Εισαγωγή αναλυτή.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή αναλυτών, επιλέξτε τα πλαίσια των πεδίων για τα οποία θέλετε να δημιουργήσετε αναλυτές.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Εμφανίζεται ένας αναλυτής για κάθε πεδίο που επιλέξατε στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή αναλυτών.

 5. Σε κάθε αναλυτή, κάντε κλικ στα στοιχεία που θέλετε να εμφανίζονται στον Συγκεντρωτικό Πίνακα.

Συμβουλή:  Για να αλλάξετε την εμφάνιση του αναλυτή, κάντε κλικ επάνω στον αναλυτή για να εμφανιστεί η καρτέλα Αναλυτής στην κορδέλα. Μπορείτε να εφαρμόσετε ένα στυλ αναλυτή ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, χρησιμοποιώντας τις διάφορες επιλογές της καρτέλας.

Άλλοι τρόποι φιλτραρίσματος δεδομένων Συγκεντρωτικού Πίνακα

Χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες δυνατότητες φιλτραρίσματος αντί ή σε συνδυασμό με αναλυτές για να εμφανίσετε τα ακριβή δεδομένα που θέλετε να αναλύσετε.

Φιλτράρισμα δεδομένων με μη αυτόματο τρόπο

Χρήση ενός φίλτρου αναφοράς για το φιλτράρισμα στοιχείων

Εμφάνιση των πρώτων ή τελευταίων 10 στοιχείων

Φιλτράρισμα με βάση την επιλογή για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε μόνο τα επιλεγμένα στοιχεία

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση επιλογών φιλτραρίσματος

Φιλτράρισμα δεδομένων με μη αυτόματο τρόπο

 1. Στον Συγκεντρωτικό Πίνακα, κάντε κλικ στο βέλος Αναπτυσσόμενο βέλος φίλτρου στις Ετικέτες γραμμής ή στις Ετικέτες στήλης.

 2. Στη λίστα ετικετών γραμμής ή στήλης, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου (Επιλογή όλων) στην κορυφή της λίστας και, στη συνέχεια, επιλέξτε τα πλαίσια των αντικειμένων που θέλετε να εμφανίζονται στον Συγκεντρωτικό Πίνακά σας.

 3. Το βέλος φιλτραρίσματος αλλάζει στο εικονίδιο Εικονίδιο εφαρμοσμένου φίλτρου για να δείξει ότι το φίλτρο έχει εφαρμοστεί. Κάντε κλικ επάνω του για να αλλάξει ή απαλείψτε το φίλτρο κάνοντας κλικ στα στοιχεία Απαλοιφή φίλτρου από <Όνομα πεδίου>.

  Για να καταργήσετε όλα τα φίλτρα ταυτόχρονα, κάντε κλικ στην καρτέλα Ανάλυση συγκεντρωτικού πίνακα > Απαλοιφή > Απαλοιφή φίλτρων.

Χρήση φίλτρου αναφοράς για το φιλτράρισμα στοιχείων

Με τη χρήση φίλτρου αναφοράς, μπορείτε να εμφανίσετε γρήγορα ένα διαφορετικό σύνολο τιμών στον Συγκεντρωτικό Πίνακα. Στοιχεία που επιλέγετε στο φίλτρο εμφανίζονται στον Συγκεντρωτικό Πίνακα και θα γίνει απόκρυψη των στοιχείων που δεν έχουν επιλεγεί. Εάν θέλετε να εμφανίσετε σελίδες φίλτρου (το σύνολο των τιμών που ταιριάζουν με τα επιλεγμένα στοιχεία φίλτρου αναφοράς) σε ξεχωριστά φύλλα εργασίας, μπορείτε να καθορίσετε αυτή την επιλογή.

Προσθήκη φίλτρο αναφοράς

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο μέσα στον Συγκεντρωτικό Πίνακα.

  Εμφανίζεται το παράθυρο Πεδία συγκεντρωτικού πίνακα.

 2. Στη Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα, κάντε κλικ στο πεδίο σε μια περιοχή και επιλέξτε Μετακίνηση στο φίλτρο αναφοράς.

Μπορείτε να επαναλάβετε αυτό το βήμα για να δημιουργήσετε περισσότερα από ένα φίλτρα αναφοράς. Τα φίλτρα αναφοράς εμφανίζονται επάνω από τον Συγκεντρωτικό Πίνακα για εύκολη πρόσβαση.

 • Για να αλλάξετε τη σειρά των πεδίων, στην περιοχή Φίλτρα, μπορείτε είτε να σύρετε τα πεδία στη θέση που θέλετε είτε να κάνετε διπλό κλικ σε ένα πεδίο και να επιλέξετε Μετακίνηση προς τα επάνω ή Μετακίνηση προς τα κάτω. Η σειρά των φίλτρων αναφοράς θα εμφανιστεί αντίστοιχα στον Συγκεντρωτικό Πίνακα.

Εμφάνιση φίλτρων αναφοράς σε γραμμές ή στήλες

 1. Κάντε κλικ στον Συγκεντρωτικό Πίνακα ή στην αναφορά συσχετισμένου Συγκεντρωτικού Πίνακα ή Συγκεντρωτικού Γραφήματος.

 2. Κάντε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε σημείο του Συγκεντρωτικού Πίνακα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιλογές Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 3. Στην καρτέλα Διάταξη, καθορίστε τις εξής επιλογές:

  1. Στην περιοχή Φίλτρο αναφοράς, στο πλαίσιο λίστας Διάταξη πεδίων, κάντε ένα από τα εξής:

   • Για να εμφανίσετε τα φίλτρα αναφοράς σε γραμμές από επάνω προς τα κάτω, επιλέξτε Κάτω και κατόπιν κατά πλάτος.

   • Για να εμφανίσετε τα φίλτρα αναφοράς σε στήλες από αριστερά προς τα δεξιά, επιλέξτε Κατά πλάτος και κατόπιν κάτω.

  2. Στο πλαίσιο Πεδία φίλτρου ανά στήλη, πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τον αριθμό των πεδίων που θα εμφανίζονται προτού δημιουργηθεί μια άλλη στήλη ή γραμμή (με βάση τη ρύθμιση της επιλογής Διάταξη πεδίων που καθορίσατε στο προηγούμενο βήμα).

Επιλογή στοιχείων στο φίλτρο αναφοράς

 1. Στον Συγκεντρωτικό Πίνακα, κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο βέλος δίπλα στο φίλτρο αναφοράς.

 2. Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου δίπλα στα στοιχεία που θέλετε να εμφανίζονται στην αναφορά. Για να επιλέξετε όλα τα στοιχεία, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην επιλογή (Επιλογή όλων).

  Το φίλτρο αναφοράς τώρα εμφανίζει τα φιλτραρισμένα στοιχεία.

Εμφάνιση σελίδων φίλτρου αναφοράς σε ξεχωριστά φύλλα εργασίας

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο μέσα στον Συγκεντρωτικό Πίνακα (ή στον συσχετισμένο Συγκεντρωτικό Πίνακα ενός Συγκεντρωτικού Γραφήματος) που έχει ένα ή περισσότερα φίλτρα αναφοράς.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Ανάλυση Συγκεντρωτικού πίνακα (στην κορδέλα) > Επιλογές > Εμφάνιση σελίδων φίλτρου αναφοράς.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση σελίδων φίλτρου αναφοράς, επιλέξτε ένα πεδίο φίλτρου αναφοράς και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Εμφάνιση των πρώτων ή τελευταίων 10 στοιχείων

Μπορείτε, επίσης, να εφαρμόσετε φίλτρα για να εμφανίσετε τις πρώτες ή τελευταίες 10 τιμές ή δεδομένα που πληρούν τις συγκεκριμένες συνθήκες.

 1. Στον Συγκεντρωτικό Πίνακα, κάντε κλικ στο βέλος Αναπτυσσόμενο βέλος φίλτρου δίπλα στις Ετικέτες γραμμής ή στις Ετικέτες στήλης.

 2. Κάντε δεξί κλικ σε ένα στοιχείο από τα επιλεγμένα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στις επιλογές Φίλτρο > Κορυφαία 10 ή Τελευταία 10.

 3. Στο πρώτο πλαίσιο, εισαγάγετε έναν αριθμό.

 4. Στο δεύτερο πλαίσιο, διαλέξτε την επιλογή βάσει της οποίας θέλετε να φιλτράρετε. Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές:

  • Για να φιλτράρετε κατά αριθμό ή στοιχεία, επιλέξτε Στοιχεία.

  • Για να φιλτράρετε κατά ποσοστό, επιλέξτε Ποσοστό.

  • Για να φιλτράρετε κατά άθροισμα, επιλέξτε Άθροισμα.

 5. Στο πλαίσιο αναζήτησης, μπορείτε προαιρετικά να κάνετε αναζήτηση για μια συγκεκριμένη τιμή.

Φιλτράρισμα με βάση την επιλογή για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε μόνο τα επιλεγμένα στοιχεία

 1. Στον Συγκεντρωτικό Πίνακα, επιλέξτε ένα ή περισσότερα στοιχεία στο πεδίο που θέλετε να φιλτράρετε με βάση την επιλογή.

 2. Κάντε δεξί κλικ σε ένα στοιχείο από τα επιλεγμένα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Φίλτρο.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εμφανίσετε τα επιλεγμένα στοιχεία, κάντε κλικ στην επιλογή Διατήρηση μόνο των επιλεγμένων στοιχείων.

  • Για να αποκρύψετε τα επιλεγμένα στοιχεία, κάντε κλικ στην επιλογή Απόκρυψη επιλεγμένων στοιχείων.

   Συμβουλή:  Μπορείτε να εμφανίσετε ξανά τα κρυφά στοιχεία, εάν καταργήσετε το φίλτρο. Κάντε δεξί κλικ σε ένα άλλο στοιχείο στο ίδιο πεδίο, κάντε κλικ στην επιλογή Φίλτρο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Απαλοιφή φίλτρου.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση επιλογών φιλτραρίσματος

Εάν θέλετε να εφαρμόσετε πολλά φίλτρα ανά πεδίο ή εάν δεν θέλετε να εμφανίζονται τα κουμπιά φίλτρων στον Συγκεντρωτικό Πίνακά σας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτές τις επιλογές φιλτραρίσματος, καθώς και άλλες, με τον εξής τρόπο:

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο του Συγκεντρωτικού Πίνακα για να εμφανιστούν οι καρτέλες του Συγκεντρωτικού Πίνακα στην κορδέλα.

 2. Στην καρτέλα Ανάλυση Συγκεντρωτικού Πίνακα, κάντε κλικ στις Επιλογές.

  1. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές Συγκεντρωτικού Πίνακα, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη.

  2. Στην περιοχή Διάταξη, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου Να επιτρέπονται πολλά φίλτρα ανά πεδίο ανάλογα με το τι χρειάζεστε.

  3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εμφάνιση και, στη συνέχεια, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Λεζάντες πεδίων και φίλτρα για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τα αναπτυσσόμενα μενού λεζαντών και φίλτρων πεδίου

Μπορείτε να προβάλετε και να αλληλεπιδράσετε με Συγκεντρωτικούς Πίνακες στο Excel Online, το οποίο περιλαμβάνει μη αυτόματο φιλτράρισμα και τη χρήση αναλυτών που δημιουργήθηκαν στην εφαρμογή υπολογιστή Excel για το φιλτράρισμα των δεδομένων. Δεν θα έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε νέους αναλυτές στο Excel Online.

Για να φιλτράρετε τα δεδομένα του Συγκεντρωτικού Πίνακα, κάντε ένα από τα εξής:

 • Για να εφαρμόσετε ένα μη αυτόματο φίλτρο, κάντε κλικ στο βέλος στις Ετικέτες γραμμών ή τις Ετικέτες στηλών και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τις επιλογές φιλτραρίσματος που θέλετε.

Επιλογές φιλτραρίσματος για δεδομένα Συγκεντρωτικού Πίνακα

 • Εάν ο Συγκεντρωτικός Πίνακας έχει αναλυτές, απλώς επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να εμφανίζονται σε κάθε αναλυτή.

Αναλυτής με επιλεγμένα στοιχεία

Εάν έχετε την εφαρμογή υπολογιστών του Excel, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Άνοιγμα στο Excel για να ανοίξετε το βιβλίο εργασίας και να εφαρμόσετε πρόσθετα φίλτρα ή να δημιουργήσετε νέους αναλυτές για τα δεδομένα του Συγκεντρωτικού Πίνακα εκεί. Δείτε με ποιον τρόπο:

Κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα στο Excel και φιλτράρετε τα δεδομένα σας στον Συγκεντρωτικό Πίνακα.

Κουμπί "Επεξεργασία στο Excel"

Για πληροφορίες σχετικά με τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις του Excel Online, επισκεφθείτε το Ιστολόγιο του Microsoft Excel.

Για την πλήρη οικογένεια εφαρμογών και υπηρεσιών του Office, δοκιμάστε ή αγοράστε το στο Office.com.

Δείτε επίσης

Βίντεο: Φιλτράρισμα στοιχείων σε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα

Δημιουργία Συγκεντρωτικού Πίνακα για την ανάλυση δεδομένων φύλλου εργασίας

Δημιουργία Συγκεντρωτικού Πίνακα για την ανάλυση εξωτερικών δεδομένων

Δημιουργία Συγκεντρωτικού Πίνακα για την ανάλυση δεδομένων σε πολλούς πίνακες

Ταξινόμηση δεδομένων σε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα

Ομαδοποίηση ή κατάργηση της ομαδοποίησης δεδομένων σε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×