Φίλτρα και μορφές αρχείων γραφικών

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Όταν εισαγάγετε μια εικόνα από ένα αρχείο στη δημοσίευσή σας, μπορείτε να επιλέξετε από διάφορες δημοφιλείς μορφές αρχείων γραφικών, συμπεριλαμβανομένων των bitmap, σαρωμένες εικόνες και φωτογραφίες. Για ορισμένες από αυτές τις μορφές αρχείων γραφικών, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα ξεχωριστό φίλτρο γραφικών κατά την εισαγωγή της εικόνας σας. Εάν δεν μπορείτε να εισαγάγετε μια συγκεκριμένη μορφή αρχείου γραφικών, μπορείτε να δοκιμάσετε την εγκατάστασηή δοκιμή και την επανεγκατάσταση του φίλτρου γραφικών.

Μορφές αρχείων που δεν απαιτούν φίλτρο γραφικών

Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε ξεχωριστό φίλτρο γραφικών για να εισαγάγετε τις παρακάτω μορφές αρχείων απευθείας στη δημοσίευσή σας:

Graphics Interchange Format (.gif, .gfa)

Το φίλτρο Graphics Interchange Format (GIF) (Gifimp32.flt) υποστηρίζει εκδόσεις μορφής αρχείων GIF87a (συμπεριλαμβανομένης της πεπλεγμένης μορφής) και GIF89a (συμπεριλαμβανομένης πεπλεγμένης μορφής και διαφάνειας).

Το φίλτρο GIF εισάγει μόνο την πρώτη εικόνα ενός αρχείου GIF πολλαπλών εικόνων.

Σημείωση: 

 • Δεν χρειάζεστε το φίλτρο GIF για να εισάγετε και να εξάγετε αρχεία GIF, ούτε χρειάζεστε το φίλτρο για να αποθηκεύσετε μια δημοσίευση που περιέχει εικόνες GIF ως ιστοσελίδα (*.htm ή *.html).

 • Δεν χρειάζεστε το φίλτρο GIF για να εισάγετε κινούμενες εικόνες GIF σε δημοσιεύσεις. Όταν αποθηκεύετε μια δημοσίευση που περιέχει μια κινούμενη εικόνα GIF ως ιστοσελίδα, η κινούμενη εικόνα διατηρείται. Δεν μπορείτε να εκτελέσετε ορισμένες εργασίες επεξεργασίας — όπως περικοπή ή αλλαγή του γεμίσματος, του περιγράμματος ή της σκιάς — σε μια κινούμενη εικόνα GIF. Εκτελέστε αυτές τις αλλαγές σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κινούμενων εικόνων GIF και, στη συνέχεια, εισαγάγετε και πάλι το αρχείο.

Μορφή ανταλλαγής αρχείων JPEG (.jpeg, .jpg, .jfif, .jpe)

Το φίλτρο γραφικών Joint Photographic Experts Group (JPEG) (Jpegim32.flt) υποστηρίζει την Έκδοση 6.0 της μορφής ανταλλαγής αρχείων JPEG (JFIF). Το φίλτρο υποστηρίζει αρχεία JPEG κυανού-ματζέντα-κίτρινου-μαύρου (CMYK).

Το φίλτρο δεν υποστηρίζει αρχεία JPEG Tagged Interchange Format (JTIF).

Σημείωση: Θα πρέπει να έχετε εγκαταστήσει φίλτρο JPEG για να εισάγετε αρχεία JPEG σε μια δημοσίευση από την Οργάνωση Clip.

Microsoft Windows Bitmap (.bmp, .rle, .dib, .bmz)

Το φίλτρο γραφικών Windows Bitmap (Bmpimp32.flt) υποστηρίζει εικόνες bitmap των Windows και OS/2, εικόνες bitmap Run Length Encoded (RLE) και εικόνες bitmaps ανεξάρτητες από τη συσκευή προβολής (DIB).

Portable Network Graphics (.png)

Το φίλτρο φορητών γραφικών δικτύου (Png32.flt) υποστηρίζει τη μορφή φορητών γραφικών δικτύου.

Tagged Image File Format (.tif ή .tiff)

Το φίλτρο γραφικών Tagged Image File Format (.tif, .tiff) (Tiffim32.flt) υποστηρίζει όλους τους τύπους εικόνων και τις συμπιέσεις που πληρούν τις προδιαγραφές TIFF Αναθεώρηση 5.0 και 6.0, Τμήμα1: Γραμμή βάσης TIFF. Στους τύπους αυτούς συγκαταλέγονται οι μονόχρωμες εικόνες, οι εικόνες κλίμακας του γκρι, οι εικόνες παλέτας χρωμάτων και οι εικόνες πλήρους χρώματος RGB. Το φίλτρο χειρίζεται ένα κανάλι alpha των 8-bit αποθηκευμένο με εικόνα πλήρους χρώματος RGB. Το φίλτρο TIFF υποστηρίζει επίσης τις επεκτάσεις TIFF για εικόνες CMYK.

Μόνο η πρώτη εικόνα ενός αρχείου TIFF με πολλαπλές εικόνες (υπο-αρχεία) εισάγεται.

Εμπλουτισμένο μετα-αρχείο των Windows (.emf)

Το αρχείο γραφικών εμπλουτισμένου μετα-αρχείου (Emfimp32.flt) μετατρέπει Εμπλουτισμένα μετα-αρχεία (.emf) σε Μετα-αρχεία των Windows (.wmf).

Μετα-αρχείο των Windows (.wmf)

Το φίλτρο γραφικών Μετα-αρχείων των Windows (Wmfimp32.flt) υποστηρίζει τη μορφή Μετα-αρχείων των Windows.

Μορφές αρχείων που απαιτούν φίλτρο γραφικών

Πρέπει να εγκαταστήσετε ένα φίλτρο γραφικών για να εισαγάγετε τις παρακάτω μορφές αρχείων απευθείας στη δημοσίευσή σας.

Computer Graphics Metafile (.cgm)

Το φίλτρο γραφικών Computer Graphics Metafile (Cgmimp32.flt) υποστηρίζει την Έκδοση 1 του CGM 1992. Το φίλτρο χειρίζεται και τις τρεις κωδικοποιήσεις ερμηνεύει και υποστηρίζει όλα τα στοιχεία και χειρίζεται σωστά όλα τα έγκυρα αρχεία γραφικών .cgm.

Τα μεγαλύτερα προφίλ της βιομηχανίας ATA (Air Transport Association) και CALS (Continuous Acquisition and Life Cycle Support) υποστηρίζονται πλήρως από το φίλτρο Computer Graphics Metafile. Το φίλτρο έχει πιστοποιηθεί ως συμβατό με ATA και CALS μέσω δοκιμών που εκτελέστηκαν από το Εθνικό ινστιτούτο προτύπων και τεχνολογίας (NIST).

Εάν εγκαταστήσετε το φίλτρο κατά τη διάρκεια της Εγκατάστασης, εγκαθίστανται τα εξής αρχεία: Cgmimp32.flt, Cgmimp32.fnt, Cgmimp32.cfg και Cgmimp32.hlp.

Το φίλτρο αυτό έχει τους εξής περιορισμούς: Η μορφή CGM 1992 Εκδόσεις 2, 3 και 4 δεν υποστηρίζεται.

CorelDRAW (.cdr)

Το φίλτρο γραφικών CorelDRAW (Cdrimp32.flt) υποστηρίζει αρχεία .cdr, .cdt, .cmx και .pat από το CorelDRAW 3.0 έως 9.0.

Το φίλτρο αυτό έχει τους εξής περιορισμούς:

 • Τα αντικείμενα και τα γεμίσματα με υφή PostScript αντικαθίσταται με γεμίσματα γκρι χρώματος.

 • Τα γεμίσματα με διαβαθμίσεις χωρίζονται σε μονοχρωματικές λωρίδες.

 • Δεν υπάρχει υποστήριξη για:

  • Προτιμήσεις του CorelDRAW, όπως μέγεθος και προσανατολισμός σελίδας, μονάδες, πλέγμα και κατευθυντήριες γραμμές

  • Φακοί και powerclip

  • Σελίδες, επίπεδα και ομάδες

  • Αντικείμενα OLE

  • Περιστρεφόμενα bitmap

  • Ανυσματικά γεμίσματα

  • Κείμενο παραγράφου πολλαπλών περιοχών

Encapsulated PostScript (.eps)

Το φίλτρο γραφικών Encapsulated PostScript (EPS) (Epsimp32.flt) υποστηρίζει το Adobe Systems Encapsulated PostScript Specification έκδοση 3.0 και παλαιότερες. Το φίλτρο υποστηρίζει εικόνες.eps από ενσωματωμένες προεπισκοπήσεις Tagged Image File Format (.tif, .tiff) και Μετα-αρχείων των Windows (.wmf).

Εάν κάποιο αρχείο γραφικών EPS περιέχει ενσωματωμένη προεπισκόπηση TIFF ή Μετα-αρχείου των Windows, εμφανίζεται μια αναπαράσταση της εικόνας στην οθόνη. Η ποιότητα της προεπισκόπησης εξαρτάται από την ανάλυση της εικόνας TIFF ή Μετα-αρχείου των Windows που έχει ενσωματωθεί στο αρχείο EPS κατά τη δημιουργία του. Κατά τη δημιουργία ενός αρχείου EPS διατίθεται γενικά χαμηλή, μέση και υψηλή ανάλυση. Όσο υψηλότερη είναι η ανάλυση της εικόνας προεπισκόπησης, τόσο μεγαλύτερο είναι και το μέγεθος του αρχείου EPS που προκύπτει. Καθώς οι προεπισκοπήσεις αυτές προορίζονται κυρίως για χρήση για την τοποθέτηση των εικόνων σε σελίδες, η ανάλυση είναι συχνά χαμηλή. Μια προεπισκόπηση υψηλής ανάλυσης δεν είναι απαραίτητη καθώς απορρίπτεται όταν το αρχείο EPS εκτυπώνεται σε εκτυπωτή PostScript.

Εάν στο γραφικό EPS που εισαγάγετε δεν περιέχει μια ενσωματωμένη προεπισκόπηση TIFF ή Μετα-αρχείου των Windows, το γραφικό εμφανίζει ένα μήνυμα αντί για την προεπισκόπηση του γραφικού στη δημοσίευσή σας. Ωστόσο, το γραφικό εκτυπώνεται σωστά σε έναν εκτυπωτή PostScript. Εάν εκτυπώσετε ένα γραφικό EPS σε εκτυπωτή που δεν είναι PostScript, η εικόνα προεπισκόπησης εκτυπώνεται όπως εμφανίζεται στην οθόνη.

Τα γραφικά EPS έχουν σχεδιαστεί για εκτύπωση σε εκτυπωτή PostScript.

Macintosh PICT (.pct, .pict)

Το φίλτρο γραφικών Macintosh PICT (Pictim32.flt) χρησιμοποιείται για την εισαγωγή γραφικών Macintosh PICT. Προσθέστε στα αρχεία σας Macintosh PICT την επέκταση .pct όταν τα αντιγράφετε σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί Microsoft Windows, ώστε το Microsoft Office για Windows να μπορεί να αναγνωρίσει τα αρχεία ως γραφικά PICT. Για παράδειγμα, εάν έχετε ένα αρχείο γραφικών με το όνομα "Αρκούδα" στο Macintosh, θα πρέπει να μετονομάσετε το αρχείο σε "Αρκούδα.pct" προτού εισάγετε το αρχείο σε ένα αρχείο για Windows.

Συμπιεσμένο Macintosh PICT (.pcz)

Τα αρχεία Macintosh PCZ αρχικά αποσυμπιέζονται και στη συνέχεια εισάγονται από το φίλτρο γραφικών Macintosh PICT (Pictim32.flt).

WordPerfect Graphics (.wpg)

Το φίλτρο εισαγωγής WordPerfect Graphics (Wpgimp32.flt) υποστηρίζει αρχεία WordPerfect Graphics Εκδόσεις 1.0, 1.0e και 2.0, που αντιστοιχούν στο WordPerfect Έκδοση 6.x ή παλαιότερη. Για εικόνες .wpg που δημιουργήθηκαν στο DrawPerfect, το μέγεθος πλαισίου εικόνας είναι το μέγεθος της οθόνης.

Το φίλτρο αυτό έχει τους εξής περιορισμούς:

 • Οι πληροφορίες PostScript χάνονται στις εικόνες Encapsulated PostScript που είναι ενσωματωμένες στα αρχεία WordPerfect Graphics.

 • Τα αρχεία WordPerfect Graphics με μεγάλες, ενσωματωμένες εικόνες bitmap μπορεί να μην προβάλλονται σωστά σε υπολογιστές που χρησιμοποιούν τα προγράμματα οδήγησης οθόνης της σειράς Mach από την ATI. Εάν πιστεύετε ότι έχετε αυτό το πρόβλημα, δοκιμάστε την εκτέλεση του Microsoft Windows Setup και αλλάξτε το πρόγραμμα οδήγηση οθόνης σε 8514/a που διαθέτουν τα Windows.

Εγκατάσταση ενός φίλτρου γραφικών

Εάν δεν εγκαταστήσετε το φίλτρο που χρειάζεστε κατά την εγκατάσταση του Microsoft Office Publisher 2003 στον υπολογιστή σας, μπορείτε να προσθέσετε το φίλτρο γραφικών.

Εάν αρχικά εγκαταστήσατε το Publisher από έναν διακομιστή αρχείων δικτύου ή από έναν κοινόχρηστο φάκελο, θα πρέπει να εγκαταστήσετε ή να καταργήσετε στοιχεία από αυτήν τη θέση. Εάν έχετε εγκαταστήσει το Publisher από δίσκο CD-ROM και έχετε αντιστοιχίσει τη μονάδα CD-ROM σε νέο γράμμα μονάδας μετά από την εγκατάσταση, επαναλάβετε την εγκατάσταση του Publisher από το δίσκο CD-ROM. Εάν εκτελείτε το Publisher από το δίσκο CD-ROM, θα πρέπει να καταργήσετε το Publisher και να επαναλάβετε την εγκατάσταση από το δίσκο CD-ROM.

 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα.

 2. Στον Πίνακα Ελέγχου των Windows, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Προσθαφαίρεση προγραμμάτων.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν εγκαταστήσατε το πρόγραμμα του Office ως τμήμα του Microsoft Office, κάντε κλικ στην επιλογή Microsoft Office στο πλαίσιο Τρέχοντα εγκατεστημένα προγράμματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή.

  • Εάν εγκαταστήσατε το πρόγραμμα του Office μεμονωμένα, κάντε κλικ στο όνομα του προγράμματος στο πλαίσιο Τρέχοντα εγκατεστημένα προγράμματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές λειτουργίας συντήρησης, επιλέξτε Προσθαφαίρεση δυνατοτήτων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένη εγκατάσταση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Επιλογή προσαρμογής εφαρμογών για προχωρημένους και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμογή για προχωρημένους, κάντε κλικ στο σύμβολο συν (+) δίπλα στην επιλογή Κοινόχρηστες δυνατότητες του Office, κάντε κλικ στο σύμβολο συν (+) δίπλα στην επιλογή Μετατροπείς και φίλτρα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο σύμβολο συν (+) δίπλα στην επιλογή Φίλτρα γραφικών.

 7. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο φίλτρο που θέλετε να εγκαταστήσετε και κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση από τον υπολογιστή μου.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Ενημέρωση στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμογή για προχωρημένους.

Σημείωση: Ο Publisher δεν υποστηρίζει τη διασύνδεση OPI (Open Prepress Interface) για εισαγωγή ή εξαγωγή συνδεδεμένων εικόνων.

Εισαγωγή μιας εικόνας στη δημοσίευσή σας

 1. Ανοίξτε ή δημιουργήστε τη δημοσίευση στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια εικόνα.

 2. Στη γραμμή εργαλείων " αντικείμενα ", κάντε κλικ στο Πλαίσιο εικόνας Button Image και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή εικόνα από αρχείο.

 3. Σύρετε το ποντίκι διαγωνίως, έως ότου το πλαίσιο της εικόνας να είναι στο μέγεθος που θέλετε.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή εικόνας εντοπίστε το φάκελο που περιέχει την εικόνα που θέλετε να εισαγάγετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο αρχείο εικόνας.

 5. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να ενσωματώσετε την εικόνα, κάντε κλικ στην εντολή Εισαγωγή.

  • Για να συνδέσετε την εικόνα στο αρχείο εικόνας στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί Εισαγωγή και, κατόπιν, κάντε κλικ στην εντολή Σύνδεση σε αρχείο.

Αντιμετώπιση προβλημάτων εισαγωγής εικόνας

Εάν έχετε προβλήματα κατά την εισαγωγή γραφικών σε μία από τις μορφές αρχείων που απαιτούν φίλτρο, δεν μπορεί να έχει εγκατασταθεί το σωστό φίλτρο γραφικών με το σωστό φάκελο ή μπορεί να έχει καταστραφεί το φίλτρο. Φίλτρα γραφικών αποθηκεύονται ως αρχεία στο φάκελο C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Grphflt. Επίσης εγκατασταθεί με τα φίλτρα γραφικών είναι ορισμένα δείγματα γραφικών για να ελέγξετε τα φίλτρα.

Δοκιμή ενός φίλτρου γραφικών

Για να δοκιμάσετε ένα φίλτρο γραφικών, εκτελέστε τα εξής:

 1. Δημιουργήστε μια κενή δημοσίευση που δεν χρειάζεται να αποθηκεύσετε.

 2. Στη γραμμή εργαλείων " αντικείμενα ", κάντε κλικ στο Πλαίσιο εικόνας Button Image και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή εικόνα από αρχείο.

 3. Σύρετε το ποντίκι διαγωνίως, έως ότου το πλαίσιο της εικόνας να είναι στο μέγεθος που θέλετε.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή εικόνας, εντοπίστε το φάκελο C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Grphflt.

 5. Κάντε διπλό κλικ στην εικόνα γραφικών για το φίλτρο που θέλετε να δοκιμάσετε, όπως Ms.tif.

Εάν η εικόνα δοκιμής εισαχθεί σωστά, ίσως υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την εικόνα γραφικών που προσπαθείτε να εισαγάγετε.

Εάν η εικόνα δοκιμής δεν εισαχθεί σωστά, ίσως υπάρχει πρόβλημα με το φίλτρο γραφικών για αυτήν τη μορφή εικόνας.

Επανάληψη εγκατάστασης ενός φίλτρου γραφικών

Για να επαναλάβετε την εγκατάσταση ενός φίλτρου γραφικών, εκτελέστε τα εξής:

 1. Μεταβείτε στο φάκελο C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Grphflt και μετονομάστε το ανάλογο αρχείο φίλτρου γραφικών. Για παράδειγμα, μετονομάστε το αρχείο φίλτρου γραφικών CorelDRAW (Cdrimp32.flt) σε Cdrimp32.old.

 2. Στο μενού Βοήθεια, κάντε κλικ στην εντολή Εντοπισμός και επιδιόρθωση.

  Για να επαναφέρετε τις συντομεύσεις του προγράμματος στο μενού Έναρξη των Windows, φροντίστε να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Επαναφορά των συντομεύσεων κατά την επιδιόρθωση.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη.

Σημείωση: 

 • Η διαδικασία αυτή εντοπίζει και επιδιορθώνει προβλήματα όπως αρχεία που λείπουν και ρυθμίσεις μητρώου που έχουν σχέση με όλα τα εγκατεστημένα προγράμματα του Microsoft Office. Δεν επιδιορθώνει προσωπικά αρχεία, όπως δημοσιεύσεις ή έγγραφα.

 • Εάν η εντολή Εντοπισμός και επιδιόρθωση δεν διορθώσει το πρόβλημα, ίσως χρειαστεί να επαναλάβετε την εγκατάσταση του Publisher.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×