Υπολογισμός ποσοστών

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Κάποιες φορές τα ποσοστά μπορεί να μας δυσκολεύουν, γιατί δεν είναι πάντα εύκολο να θυμηθούμε τι είχαμε μάθει στο σχολείο. Αφήστε το Excel να κάνει τους υπολογισμούς για σας. Απλοί τύποι μπορούν να σας βοηθήσουν να υπολογίσετε, για παράδειγμα, το ποσοστό ενός συνόλου ή την ποσοστιαία διαφορά μεταξύ δύο αριθμών.

Σημαντικό: Τα αποτελέσματα του υπολογισμού τύπων και ορισμένων συναρτήσεων φύλλου εργασίας του Excel μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς μεταξύ υπολογιστή Windows με αρχιτεκτονική x86 ή x86-64 και υπολογιστή Windows RT με αρχιτεκτονική ARM. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διαφορές.

Υπολογισμός του ποσοστού ενός συνόλου

Ας υποθέσουμε ότι οι πωλήσεις της εταιρείας για αυτό το τρίμηνο ήταν 125.000 €, και πρέπει να υπολογίσετε τι ποσοστό επί του συνόλου εκπροσωπεί το ποσό 20.000 €.

 1. Για να το υπολογίσετε, διαιρείτε το ποσό των 20.000 € με το ποσό των 125.000 €. Αυτός είναι ο τύπος στο κελί C2: = B2/A2. Το αποτέλεσμα εμφανίζεται ως 0,16, επειδή το κελί C2 δεν έχει μορφοποιηθεί ως ποσοστό.

  125.000 € στο κελί A2, 20.000 € στο κελί B2 και 0,16 στο κελί C3

 2. Για να μορφοποιήσετε τον αριθμό 0,16 ως ποσοστό (αφαιρώντας επίσης το μηδέν) στην καρτέλα Κεντρική κάντε κλικ στο κουμπί Ποσοστό.

  Εάν χρησιμοποιείτε το Excel Online, κάντε κλικ στις επιλογές Κεντρική > Μορφή αριθμών > Ποσοστό.

  Κουμπί "Ποσοστό" στην καρτέλα "Κεντρική"

  Τώρα βλέπουμε ότι τα 20.000 € είναι το 16% των 125.000 €.

  125.000 € στο κελί A2, 20.000 € στο κελί B2, και 16% στο κελί C2

  Συμβουλή: Η μορφοποίηση αποτελεί το κλειδί για την εμφάνιση των αποτελεσμάτων με τη μορφή ποσοστών. Μάθετε περισσότερα στο θέμα Εμφάνιση αριθμών ως ποσοστών.

Υπολογισμός του ποσοστού μεταβολής μεταξύ δύο αριθμών

Οι πωλήσεις μιας εταιρείας ανήλθαν σε 485.000 € το 2011 και σε 598.634 € το 2012. Ποια είναι η ποσοστιαία μεταβολή μεταξύ των δύο ετών;

 1. Πρώτα, κάντε κλικ στο κελί B3 για να εφαρμόσετε τη μορφή ποσοστού στο κελί. Στην καρτέλα Κεντρική, κάντε κλικ στο κουμπί Ποσοστό.

  Εάν χρησιμοποιείτε το Excel Online, κάντε κλικ στις επιλογές Κεντρική > Μορφή αριθμών > Ποσοστό.

 2. Στο κελί Β3, διαιρέστε τις πωλήσεις του δεύτερου έτους (598.634,00 €) με τις πωλήσεις του πρώτου έτους (485.000,00 €), και στη συνέχεια αφαιρέστε 1.

  485.000 € στο κελί A2, 598.634 € στο κελί B2 και 23% στο κελί B3, το ποσοστό μεταβολής μεταξύ των δύο αριθμών

 3. Αυτός είναι ο τύπος στο κελί C3. =(B2/A2)-1. Το ποσοστό αλλαγής μεταξύ των δύο ετών είναι 23%.

  Παρατηρήστε τις παρενθέσεις στον τύπο (B2/A2). Το Excel κάνει πρώτα την πράξη στις παρενθέσεις και έπειτα αφαιρεί το 1.

Δείτε επίσης

Πολλαπλασιασμός με ποσοστό

Συνάρτηση PERCENTRANK

Υπολογισμός τρέχοντος συνόλου

Υπολογισμός του ποσοστού ενός συνόλου

Ας υποθέσουμε ότι έχετε απαντήσει σωστά στις 42 από τις 50 ερωτήσεις σε ένα τεστ. Ποιο είναι το ποσοστό των σωστών απαντήσεων;

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κενό κελί.

 2. Πληκτρολογήστε =42/50 και πατήστε το πλήκτρο RETURN.

  Το αποτέλεσμα είναι 0,84.

 3. Επιλέξτε το κελί που περιέχει το αποτέλεσμα από το βήμα 2.

 4. Στην κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί "Στυλ ποσοστού" .

  Το αποτέλεσμα είναι 84.00%, ποιο είναι το ποσοστό των σωστών απαντήσεων τη δοκιμή.

  Σημείωση: Για να αλλάξετε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων που εμφανίζονται στο αποτέλεσμα, κάντε κλικ στην επιλογή Αύξηση δεκαδικών ψηφίων  Αυξήστε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων ή Μείωση δεκαδικών ψηφίων  Μειώστε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων .

Υπολογισμός του ποσοστού μεταβολής μεταξύ δύο αριθμών

Ας υποθέσουμε ότι τα κέρδη σας είναι 2.342 € το Νοέμβριο και 2.500 € το Δεκέμβριο. Ποιο είναι το ποσοστό μεταβολής των κερδών σας μεταξύ αυτών των δύο μηνών; Στη συνέχεια, εάν τα κέρδη σας είναι 2.425 € τον Ιανουάριο, ποιο είναι το ποσοστό μεταβολής των κερδών σας μεταξύ Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου; Μπορείτε να υπολογίσετε τη διαφορά αφαιρώντας τα νέα κέρδη από τα αρχικά κέρδη σας και, στη συνέχεια, διαιρώντας το αποτέλεσμα με τα αρχικά κέρδη σας.

Υπολογισμός ποσοστού αύξησης

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κενό κελί.

 2. Πληκτρολογήστε =(2500-2342)/2342 και πατήστε το πλήκτρο RETURN.

  Το αποτέλεσμα είναι 0,06746.

 3. Επιλέξτε το κελί που περιέχει το αποτέλεσμα από το βήμα 2.

 4. Στην κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί "Στυλ ποσοστού" .

  Το αποτέλεσμα είναι 6,75%, ποιο είναι το ποσοστό αύξηση της κέρδη.

  Σημείωση: Για να αλλάξετε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων που εμφανίζονται στο αποτέλεσμα, κάντε κλικ στην επιλογή Αύξηση δεκαδικών ψηφίων  Αυξήστε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων ή Μείωση δεκαδικών ψηφίων  Μειώστε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων .

Υπολογισμός ποσοστού μείωσης

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κενό κελί.

 2. Πληκτρολογήστε =(2425-2500)/2500 και πατήστε το πλήκτρο RETURN.

  Το αποτέλεσμα είναι-0.03000.

 3. Επιλέξτε το κελί που περιέχει το αποτέλεσμα από το βήμα 2.

 4. Στην κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί "Στυλ ποσοστού" .

  Το αποτέλεσμα είναι-3.00%, η οποία είναι το ποσοστό του μείωση των εσόδων.

  Σημείωση: Για να αλλάξετε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων που εμφανίζονται στο αποτέλεσμα, κάντε κλικ στην επιλογή Αύξηση δεκαδικών ψηφίων  Αυξήστε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων ή Μείωση δεκαδικών ψηφίων  Μειώστε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων .

Βρείτε το συνολικό όταν γνωρίζετε το ποσό και ένα ποσοστό

Ας υποθέσουμε ότι η τιμή πώλησης ενός πουκαμίσου είναι 15 €, με έκπτωση 25% από την αρχική τιμή. Ποια είναι η αρχική τιμή; Σε αυτό το παράδειγμα, θέλετε να βρείτε τον αριθμό του οποίου το 75% είναι το 15.

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κενό κελί.

 2. Πληκτρολογήστε =15/0,75 και πατήστε το πλήκτρο RETURN.

  Το αποτέλεσμα είναι 20.

 3. Επιλέξτε το κελί που περιέχει το αποτέλεσμα από το βήμα 2.

 4. Σε νεότερες εκδόσεις:

  Στην κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Κάντε κλικ για να ορίσετε μια λογιστική μορφή αριθμού .

  Το αποτέλεσμα είναι 20,00 €, που είναι η αρχική τιμή του πουκαμίσου.

  Στο Excel για Mac 2011:

  Στην καρτέλα κεντρική, στην περιοχή αριθμός, κάντε κλικ στην επιλογή νομισματικής μονάδας   Κουμπί "Νομισματική μονάδα"

  Το αποτέλεσμα είναι 20,00 €, που είναι η αρχική τιμή του πουκαμίσου.

  Σημείωση: Για να αλλάξετε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων που εμφανίζονται στο αποτέλεσμα, κάντε κλικ στην επιλογή Αύξηση δεκαδικών ψηφίων  Αυξήστε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων ή Μείωση δεκαδικών ψηφίων  Μειώστε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων .

Βρείτε ένα ποσό όταν γνωρίζετε το σύνολο και το ποσοστό

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να αγοράσετε έναν υπολογιστή που κοστίζει 800 € και ο ΦΠΑ που πρέπει να πληρώσετε είναι 8,9%. Τι ποσό αντιστοιχεί στον ΦΠΑ; Στο παράδειγμα αυτό, θέλετε να βρείτε το 8,9% του 800.

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κενό κελί.

 2. Πληκτρολογήστε =800 * 0,089και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο RETURN.

  Το αποτέλεσμα είναι 71,2.

 3. Επιλέξτε το κελί που περιέχει το αποτέλεσμα από το βήμα 2.

 4. Σε νεότερες εκδόσεις:

  Στην κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Κάντε κλικ για να ορίσετε μια λογιστική μορφή αριθμού .

  Στο Excel για Mac 2011:

  Στην καρτέλα κεντρική, στην περιοχή αριθμός, κάντε κλικ στην επιλογή νομισματικής μονάδας   Κουμπί "Νομισματική μονάδα"

  Το αποτέλεσμα είναι 71,20 €, που είναι το ποσό του ΦΠΑ για τον υπολογιστή.

  Σημείωση: Για να αλλάξετε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων που εμφανίζονται στο αποτέλεσμα, κάντε κλικ στην επιλογή Αύξηση δεκαδικών ψηφίων  Αυξήστε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων ή Μείωση δεκαδικών ψηφίων  Μειώστε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων .

Αύξηση ή μείωση ενός αριθμού κατά ένα ποσοστό

Ας υποθέσουμε ότι κάθε εβδομάδα ξοδεύετε κατά μέσο όρο 113 € για φαγητό και θέλετε να αυξήσετε τα εβδομαδιαία έξοδα διατροφής κατά 25%. Πόσα μπορείτε να ξοδεύετε; Ή, εάν θέλετε να μειώσετε κατά 25% το εβδομαδιαίο επίδομα διατροφής των 113 €, ποιο είναι το νέο εβδομαδιαίο σας επίδομα;

Αύξηση ενός αριθμού κατά ένα ποσοστό

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κενό κελί.

 2. Πληκτρολογήστε =113*(1+0,25) και πατήστε το πλήκτρο RETURN.

  Το αποτέλεσμα είναι 141,25.

 3. Επιλέξτε το κελί που περιέχει το αποτέλεσμα από το βήμα 2.

 4. Σε νεότερες εκδόσεις:

  Στην κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Κάντε κλικ για να ορίσετε μια λογιστική μορφή αριθμού .

  Στο Excel για Mac 2011:

  Στην καρτέλα κεντρική, στην περιοχή αριθμός, κάντε κλικ στην επιλογή νομισματικής μονάδας   Κουμπί "Νομισματική μονάδα"

  Το αποτέλεσμα είναι 141,25 €, που είναι μια αύξηση κατά 25% των εβδομαδιαίων εξόδων διατροφής.

  Σημείωση: Για να αλλάξετε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων που εμφανίζονται στο αποτέλεσμα, κάντε κλικ στην επιλογή Αύξηση δεκαδικών ψηφίων  Αυξήστε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων ή Μείωση δεκαδικών ψηφίων  Μειώστε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων .

Μείωση ενός αριθμού κατά ένα ποσοστό

 1. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε κενό κελί.

 2. Πληκτρολογήστε =113*(1-0,25) και πατήστε το πλήκτρο RETURN.

  Το αποτέλεσμα είναι 84,75.

 3. Επιλέξτε το κελί που περιέχει το αποτέλεσμα από το βήμα 2.

 4. Σε νεότερες εκδόσεις:

  Στην κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στην επιλογή Κάντε κλικ για να ορίσετε μια λογιστική μορφή αριθμού .

  Στο Excel για Mac 2011:

  Στην καρτέλα κεντρική, στην περιοχή αριθμός, κάντε κλικ στην επιλογή νομισματικής μονάδας   Κουμπί "Νομισματική μονάδα"

  Το αποτέλεσμα είναι 84,75 €, που είναι μια μείωση κατά 25% των εβδομαδιαίων εξόδων διατροφής.

  Σημείωση: Για να αλλάξετε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων που εμφανίζονται στο αποτέλεσμα, κάντε κλικ στην επιλογή Αύξηση δεκαδικών ψηφίων  Αυξήστε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων ή Μείωση δεκαδικών ψηφίων  Μειώστε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων .

Δείτε επίσης

Συνάρτηση PERCENTRANK

Υπολογισμός τρέχοντος συνόλου

Υπολογισμός μέσου όρου

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×