Υποκατάσταση γραμματοσειρών που λείπουν στη δημοσίευσή σας

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Εάν μια δημοσίευση περιέχει γραμματοσειρές που είναι κανένα στον υπολογιστή σας ούτε ενσωματωμένο στη δημοσίευση, το λειτουργικό σύστημα των Microsoft Windows παρέχει προεπιλεγμένες υποκατάστασης για τις γραμματοσειρές που λείπουν. Όταν ανοίγετε μια δημοσίευση στον Publisher που περιέχει γραμματοσειρές που δεν είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας, μπορείτε να επιλέξετε τις επιλογές για να προσωρινά ή να μόνιμη υποκατάσταση γραμματοσειρών στον υπολογιστή σας για τις γραμματοσειρές που λείπουν που χρησιμοποιούνται στη δημοσίευση.

Υποκατάσταση γραμματοσειρών είναι χρήσιμη όταν θέλετε να προβάλετε τη δημοσίευσή σας σε άλλον υπολογιστή και θέλετε να βεβαιωθείτε ότι το κείμενο παραμένει ευανάγνωστο ανεξάρτητα από τις γραμματοσειρές που είναι διαθέσιμες σε άλλους υπολογιστές. Χαρακτήρες ανατολικής Ασίας που λείπουν είναι μια ειδική περίπτωση και αντιμετωπίζονται ξεχωριστά από τις άλλες γραμματοσειρές.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, υποκατάσταση γραμματοσειρών έχει ως αποτέλεσμα το κείμενο να ρέει διαφορετικά. Αλλαγές γραμμών, αλλαγές στήλης, αλλαγές σελίδας, διάστιχο και συλλαβισμός θα πιθανώς αλλάξει, ακόμα και εάν η γραμματοσειρά υποκατάστασης είναι παρόμοια με τη γραμματοσειρά που λείπει. Επειδή η υποκατάσταση γραμματοσειρών μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη διάταξη της δημοσίευσής σας, μπορείτε να αποφύγετε ή να απενεργοποιήσετε την υποκατάσταση γραμματοσειρών.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η υποκατάσταση γραμματοσειρών και εσείς ή το τυπογραφείο ανοίξει το αρχείο σας σε άλλον υπολογιστή που δεν έχει το ίδιο γραμματοσειρές που χρησιμοποιήσατε, Microsoft Windows αντικαθιστά τις γραμματοσειρές που επιλέξατε, ώστε να μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο της δημοσίευσής σας.

 1. Στο παράθυρο διαλόγου γραμματοσειρές, κάντε κλικ στην επιλογή Υποκατάσταση γραμματοσειρών.

  Σημείωση: Εάν το παράθυρο διαλόγου γραμματοσειρές δεν ανοίγει όταν ανοίγετε τη δημοσίευσή σας, κάντε κλικ στο κουμπί αρχείο, επιλέξτε Ρυθμίσεις τυπογραφικής εκτύπωσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση ενσωματωμένων γραμματοσειρών. Στο παράθυρο διαλόγου γραμματοσειρές, κάντε κλικ στην επιλογή Υποκατάσταση γραμματοσειρών.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Υποκατάσταση γραμματοσειρών, επιλέξτε μια γραμματοσειρά που λείπει από τη λίστα γραμματοσειρών.

 3. Κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  • Για να χρησιμοποιήσετε την προτεινόμενη επιλογή υποκατάστασης γραμματοσειρών για αυτήν την περίοδο λειτουργίας μόνο, κάντε κλικ στην επιλογή προσωρινή αντικατάσταση της γραμματοσειράς για εμφάνιση και εκτύπωση.

   Σημείωση: Γραμματοσειρές που παρατίθενται ως προσωρινές δεν αποθηκεύονται με τη δημοσίευση.

  • Για να αντικαταστήσετε τις γραμματοσειρές που λείπουν με την προτεινόμενη επιλογή υποκατάστασης γραμματοσειρών από τώρα και στο, κάντε κλικ στην επιλογή Μόνιμη αντικατάσταση της γραμματοσειράς στη δημοσίευση.

   Σημείωση: Αυτή είναι μια μόνιμη αλλαγή και δεν είναι δυνατή η αναίρεση αφού κάνετε κλικ στο κουμπί OK, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αρχική γραμματοσειρά εάν εγκαταστήσετε αργότερα.

  • Για να αντιστοιχίσετε γραμματοσειρών υποκατάστασης, κάντε τα εξής:

   1. Στη λίστα Υποκατάσταση γραμματοσειρών, επιλέξτε μια διαφορετική γραμματοσειρά.

   2. Κάντε κλικ στην επιλογή προσωρινή αντικατάσταση της γραμματοσειράς για εμφάνιση και εκτύπωση ή Μόνιμη αντικατάσταση της γραμματοσειράς στη δημοσίευση.

Αρχή της σελίδας

Εάν η γραμματοσειρά που χρησιμοποιείτε δεν περιέχει έναν συγκεκριμένο χαρακτήρα και έχετε απενεργοποιήσει το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη υποκατάσταση γραμματοσειράς για χαρακτήρες ανατολικής Ασίας που λείπουν (αρχείο > Επιλογές > για προχωρημένους ), μπορείτε να δείτε ένα μικρό πλαίσιο στη θέση του χαρακτήρα που λείπει όπου χαρακτήρας που παρουσιάζεται στο κείμενό σας.

Όταν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη υποκατάσταση γραμματοσειράς για χαρακτήρες ανατολικής Ασίας που λείπουν, τον Publisher εφαρμόζει αυτόματα μια γραμματοσειρά υποκατάστασης για το χαρακτήρα που λείπει Ανατολικής Ασίας. Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη υποκατάσταση γραμματοσειράς για χαρακτήρες ανατολικής Ασίας που λείπουν. Συνιστάται να αφήσετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου επιλεγμένο, εάν πρόκειται να εκτυπώσετε τη δημοσίευσή σας από τον υπολογιστή σας.

Εάν σκοπεύετε να μεταφέρετε τη δημοσίευσή σας σε άλλον υπολογιστή ή σε τυπογραφείο, ωστόσο, είναι καλύτερα να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτόματης υποκατάστασης γραμματοσειρών πριν να πληκτρολογήσετε το κείμενο στη δημοσίευση. Στη συνέχεια, όποτε βλέπετε το μικρό πλαίσιο αντί για το χαρακτήρα που λείπει, μπορείτε να αντικαταστήσετε με μη αυτόματο τρόπο το μικρό πλαίσιο με μια άλλη γραμματοσειρά που περιέχει το χαρακτήρα που θέλετε.

Για να αποτρέψετε την εκτύπωση σε τυπογραφείο ή οποιονδήποτε άλλο χρήστη από την εφαρμογή υποκατάσταση γραμματοσειρών για τους χαρακτήρες στη δημοσίευσή σας, θα πρέπει να ενσωματώσετε τις γραμματοσειρές στη δημοσίευσή σας πριν να το στείλετε θα εκτυπωθεί.

Ενεργοποίηση υποκατάσταση γραμματοσειρών ή να απενεργοποιήσετε για χαρακτήρες ανατολικής Ασίας που λείπουν

 1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Επιλογές > Για προχωρημένους.

 2. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη υποκατάσταση γραμματοσειράς για χαρακτήρες ανατολικής Ασίας που λείπουν.

Αρχή της σελίδας

Εάν θέλετε να διατηρήσετε τη διάταξη της δημοσίευσής σας — όπως οι αλλαγές γραμμών, στηλών και αλλαγές σελίδας, διάστιχο και συλλαβισμός — μπορείτε να αποφύγετε την αντικατάσταση γραμματοσειρών.

Για να αποφύγετε την αντικατάσταση γραμματοσειρών, κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

 • Ενσωμάτωση γραμματοσειρών TrueType στη δημοσίευσή σας. Όταν ενσωματώνετε γραμματοσειρές TrueType, αποθηκεύονται μέσα στη δημοσίευσή σας. Δημοσιεύσεις με ενσωματωμένες γραμματοσειρές να εμφανίσετε και να εκτυπώσετε το κείμενο με τις αρχικές γραμματοσειρές, ακόμα και εάν αυτές οι γραμματοσειρές δεν είναι κανονικά εγκατεστημένες στον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε.

  Σημείωση: Μόνο οι γραμματοσειρές TrueType μπορούν να ενσωματωθούν και μόνο εάν έχετε άδεια χρήσης για την ενσωμάτωση.

 • Εάν εκτελείτε τη δημοσίευσή σας σε άλλον υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής έχει τις ίδιες γραμματοσειρές που χρησιμοποιήσατε στη δημοσίευσή σας.

 • Εάν χρησιμοποιήσατε γραμματοσειρές PostScript στη δημοσίευσή σας και θέλετε να την μεταφέρετε σε τυπογραφείο, ρωτήστε εάν ο εκτυπωτής περιλαμβάνει τις γραμματοσειρές που χρησιμοποιήσατε ή που θα αγοράσετε τους.

Αρχή της σελίδας

Κατά την εκτύπωση μιας δημοσίευσης σε εκτυπωτή PostScript, ο εκτυπωτής αντικαθιστά τις γραμματοσειρές PostScript που βρίσκονται στον εκτυπωτή για γραμματοσειρές TrueType με το ίδιο όνομα που χρησιμοποιούνται στη δημοσίευσή σας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει το κείμενο να ρέει ξανά, που προκύπτουν σε αλλαγές γραμμών μη αναμενόμενο, συλλαβισμός και υπερχείλιση που ενδέχεται να αλλάξετε την εμφάνιση της δημοσίευσής σας. Για να απενεργοποιήσετε υποκατάσταση γραμματοσειρών όταν εκτυπώνετε και να χρησιμοποιήσετε μόνο τις γραμματοσειρές που είναι ενσωματωμένο στη δημοσίευσή σας ή εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, κάντε τα εξής:

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή αρχείο > Εκτύπωση, και, στη συνέχεια, αναπτύξτε την αναπτυσσόμενη λίστα εκτυπωτή.

 2. Επιλέξτε τον εκτυπωτή PostScript που θα χρησιμοποιήσετε για να εκτυπώσετε το τελικό αποτέλεσμα.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις εξόδου για προχωρημένους και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα γραφικά και γραμματοσειρές.

 4. Στην περιοχή γραμματοσειρές, κάντε κλικ στην επιλογή χρήση μόνο γραμματοσειρών δημοσίευσης.

Αρχή της σελίδας

Όταν είναι ενεργοποιημένη η υποκατάσταση γραμματοσειρών και εσείς ή το τυπογραφείο ανοίξει το αρχείο σας σε άλλον υπολογιστή που δεν έχει το ίδιο γραμματοσειρές που χρησιμοποιήσατε, Microsoft Windows αντικαθιστά τις γραμματοσειρές που επιλέξατε, ώστε να μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο της δημοσίευσής σας.

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Φόρτωση γραμματοσειρών, κάντε κλικ στην επιλογή Υποκατάσταση γραμματοσειρών.

  Σημείωση: Εάν το παράθυρο διαλόγου Φόρτωση γραμματοσειρών δεν ανοίγει όταν ανοίγετε τη δημοσίευσή σας, στο μενού Εργαλεία, τοποθετήστε το δείκτη σε Εργαλεία τυπογραφικής εκτύπωσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή γραμματοσειρές. Στο παράθυρο διαλόγου γραμματοσειρές, κάντε κλικ στην επιλογή Υποκατάσταση γραμματοσειρών.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Υποκατάσταση γραμματοσειρών, επιλέξτε μια γραμματοσειρά που λείπει από τη λίστα γραμματοσειρών.

 3. Κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  • Για να χρησιμοποιήσετε την προτεινόμενη επιλογή υποκατάστασης γραμματοσειρών για αυτήν την περίοδο λειτουργίας μόνο, κάντε κλικ στην επιλογή προσωρινή αντικατάσταση της γραμματοσειράς για εμφάνιση και εκτύπωση.

   Σημείωση: Γραμματοσειρές που παρατίθενται ως προσωρινές δεν αποθηκεύονται με τη δημοσίευση.

  • Για να αντικαταστήσετε τις γραμματοσειρές που λείπουν με την προτεινόμενη επιλογή υποκατάστασης γραμματοσειρών από τώρα και στο, κάντε κλικ στην επιλογή Μόνιμη αντικατάσταση της γραμματοσειράς στη δημοσίευση.

   Σημείωση: Αυτή είναι μια μόνιμη αλλαγή και δεν είναι δυνατή η αναίρεση αφού κάνετε κλικ στο κουμπί OK, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αρχική γραμματοσειρά εάν εγκαταστήσετε αργότερα.

  • Για να αντιστοιχίσετε γραμματοσειρών υποκατάστασης, κάντε τα εξής:

   1. Στη λίστα Υποκατάσταση γραμματοσειρών, επιλέξτε μια διαφορετική γραμματοσειρά.

   2. Κάντε κλικ στην επιλογή προσωρινή αντικατάσταση της γραμματοσειράς για εμφάνιση και εκτύπωση ή Μόνιμη αντικατάσταση της γραμματοσειράς στη δημοσίευση.

Αρχή της σελίδας

Εάν η γραμματοσειρά που χρησιμοποιείτε δεν περιέχει έναν συγκεκριμένο χαρακτήρα και έχετε απενεργοποιήσει το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη υποκατάσταση γραμματοσειράς για χαρακτήρες ανατολικής Ασίας που λείπουν (μενού "Εργαλεία ", εντολή " Επιλογές ", καρτέλα Επεξεργασία ), μπορείτε να δείτε μια μικρό πλαίσιο στη θέση του λείπουν χαρακτήρας εκεί που χαρακτήρας εμφανίζεται στο κείμενό σας.

Όταν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη υποκατάσταση γραμματοσειράς για χαρακτήρες ανατολικής Ασίας που λείπουν, τον Publisher εφαρμόζει αυτόματα μια γραμματοσειρά υποκατάστασης για το χαρακτήρα που λείπει Ανατολικής Ασίας. Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη υποκατάσταση γραμματοσειράς για χαρακτήρες ανατολικής Ασίας που λείπουν. Συνιστάται να αφήσετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου επιλεγμένο, εάν πρόκειται να εκτυπώσετε τη δημοσίευσή σας από τον υπολογιστή σας.

Εάν σκοπεύετε να μεταφέρετε τη δημοσίευσή σας σε άλλον υπολογιστή ή σε τυπογραφείο, ωστόσο, είναι καλύτερα να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτόματης υποκατάστασης γραμματοσειρών πριν να πληκτρολογήσετε το κείμενο στη δημοσίευση. Στη συνέχεια, όποτε βλέπετε το μικρό πλαίσιο αντί για το χαρακτήρα που λείπει, μπορείτε να αντικαταστήσετε με μη αυτόματο τρόπο το μικρό πλαίσιο με μια άλλη γραμματοσειρά που περιέχει το χαρακτήρα που θέλετε.

Για να αποτρέψετε την εκτύπωση σε τυπογραφείο ή οποιονδήποτε άλλο χρήστη από την εφαρμογή υποκατάσταση γραμματοσειρών για τους χαρακτήρες στη δημοσίευσή σας, θα πρέπει να ενσωματώσετε τις γραμματοσειρές στη δημοσίευσή σας πριν να το στείλετε θα εκτυπωθεί.

Ενεργοποίηση υποκατάσταση γραμματοσειρών ή να απενεργοποιήσετε για χαρακτήρες ανατολικής Ασίας που λείπουν

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Επεξεργασία.

 2. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη υποκατάσταση γραμματοσειράς για χαρακτήρες ανατολικής Ασίας που λείπουν.

Αρχή της σελίδας

Εάν θέλετε να διατηρήσετε τη διάταξη της δημοσίευσής σας — όπως οι αλλαγές γραμμών, στηλών και αλλαγές σελίδας, διάστιχο και συλλαβισμός — μπορείτε να αποφύγετε την αντικατάσταση γραμματοσειρών.

Για να αποφύγετε την αντικατάσταση γραμματοσειρών, κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

 • Ενσωμάτωση γραμματοσειρών TrueType στη δημοσίευσή σας. Όταν ενσωματώνετε γραμματοσειρές TrueType, αποθηκεύονται μέσα στη δημοσίευσή σας. Δημοσιεύσεις με ενσωματωμένες γραμματοσειρές να εμφανίσετε και να εκτυπώσετε το κείμενο με τις αρχικές γραμματοσειρές, ακόμα και εάν αυτές οι γραμματοσειρές δεν είναι κανονικά εγκατεστημένες στον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε.

  Σημείωση: Μόνο οι γραμματοσειρές TrueType μπορούν να ενσωματωθούν και μόνο εάν έχετε άδεια χρήσης για την ενσωμάτωση.

 • Εάν εκτελείτε τη δημοσίευσή σας σε άλλον υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής έχει τις ίδιες γραμματοσειρές που χρησιμοποιήσατε στη δημοσίευσή σας.

 • Εάν χρησιμοποιήσατε γραμματοσειρές PostScript στη δημοσίευσή σας και θέλετε να την μεταφέρετε σε τυπογραφείο, ρωτήστε εάν ο εκτυπωτής περιλαμβάνει τις γραμματοσειρές που χρησιμοποιήσατε ή που θα αγοράσετε τους.

Αρχή της σελίδας

Κατά την εκτύπωση μιας δημοσίευσης σε εκτυπωτή PostScript, ο εκτυπωτής αντικαθιστά τις γραμματοσειρές PostScript που βρίσκονται στον εκτυπωτή για γραμματοσειρές TrueType με το ίδιο όνομα που χρησιμοποιούνται στη δημοσίευσή σας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει το κείμενο να ρέει ξανά, που προκύπτουν σε αλλαγές γραμμών μη αναμενόμενο, συλλαβισμός και υπερχείλιση που ενδέχεται να αλλάξετε την εμφάνιση της δημοσίευσής σας. Για να απενεργοποιήσετε υποκατάσταση γραμματοσειρών όταν εκτυπώνετε και να χρησιμοποιήσετε μόνο τις γραμματοσειρές που είναι ενσωματωμένο στη δημοσίευσή σας ή εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, κάντε τα εξής:

 1. Στο μενού αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτύπωση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Λεπτομέρειες για τον εκτυπωτή.

 2. Στο πλαίσιο όνομα εκτυπωτή, επιλέξτε τον εκτυπωτή PostScript που θα χρησιμοποιήσετε για να εκτυπώσετε το τελικό αποτέλεσμα.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις εκτυπωτή για προχωρημένους και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα γραφικά και γραμματοσειρές.

 4. Στην περιοχή γραμματοσειρές, κάντε κλικ στην επιλογή χρήση μόνο γραμματοσειρών δημοσίευσης.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×