Υποβολή και αποθήκευση δεδομένων φόρμας

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Προσθήκη μιας σύνδεσης δεδομένων υποβολής επιτρέπει στο χρήστη να υποβάλετε τις πληροφορίες που εισάγει στη φόρμα για το καθορισμένο αρχείο προέλευσης δεδομένων αφού πραγματοποιήθηκαν. Αυτό σας επιτρέπει να σχεδιάσετε φόρμες απλά ως που ζητά από τους συναδέλφους τι είναι η τις προτιμήσεις φαγητό για μια προσεχή Εορτασμός και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τα αποτελέσματα μιας ψηφοφορίας που μεταξύ office, ή πολύπλοκα όπως μια φόρμα που συλλέγει πληροφορίες για μια εφαρμογή του δανείου, και το υποβάλλει που δεδομένα σε ένα διακομιστή του SharePoint.

Σε αυτό το άρθρο

Υποβολή σχετικά με συνδέσεις δεδομένων

Υποβολή τους τύπους σύνδεσης δεδομένων

Προσθήκη σύνδεσης για να υποβάλετε εξωτερικών δεδομένων

Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Βιβλιοθήκη του SharePoint

Υπηρεσία Web (SOAP)

Περιβάλλον φιλοξενίας, όπως μια σελίδα ASP.NET ή μια εφαρμογή φιλοξενίας

Βιβλιοθήκη σύνδεσης του SharePoint

Δημιουργία και υποβολή δεδομένων σε μια σύνδεση που ορίζονται από το σε μια βιβλιοθήκη συνδέσεων δεδομένων του SharePoint

Ρύθμιση παραμέτρων επιλογών υποβολής

Υποβολή σχετικά με συνδέσεις δεδομένων

Όταν ένας χρήστης υποβάλλει μια φόρμα, αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης έχει ολοκληρωθεί συμπληρώνει τη φόρμα. Εκείνη τη στιγμή, τα δεδομένα υποβάλλονται μέσω μιας σύνδεσης δεδομένων υποβολής που αποθηκεύει τις πληροφορίες σε μια εξωτερική προέλευση δεδομένων, όπως μια βιβλιοθήκη φορμών του SharePoint. Αυτό είναι διαφορετικό από το νόμο αποθήκευσης μιας φόρμας. Για παράδειγμα, ως το σχεδιαστή της φόρμας, όταν αποθηκεύετε μια φόρμα, ανάπτυξη της φόρμας την πρόοδό σας αποθηκεύεται, έτσι ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε να εργάζεστε σε αυτό αργότερα, όπως κατά την αποθήκευση ενός εγγράφου του Word. Παρομοίως, όταν ένας χρήστης συμπληρώνει μια φόρμα, μπορούν να αποθηκεύσουν τη φόρμα για να αποθηκεύσετε την πρόοδό τους συμπληρώνει τη φόρμα για να έχετε τη δυνατότητα να επιστρέψετε αργότερα στη φόρμα. Ακόμα και αν ένας χρήστης έχει αποθηκευτεί σε μια φόρμα, όταν πραγματοποιήθηκαν συμπληρώνουν αυτές θα εξακολουθείτε να χρειάζεστε για να την υποβάλετε.

Όταν σχεδιάζετε μια νέα φόρμα που βασίζεται σε μια υπηρεσία Web ή λίστα του SharePoint, που γίνεται σύνδεση αρχική δεδομένων την προεπιλεγμένη κύρια υποβολή σύνδεσης δεδομένων για τη φόρμα. Το InfoPath αντικατοπτρίζει τη δομή της σύνδεσης του πρωτεύοντος δεδομένων πεδία δεδομένων ώστε να μπορείτε να ορίσετε τις τιμές που περιέχουν κατά την υποβολή της φόρμας. Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε μια φόρμα από την αρχή και προσθέσετε μια σύνδεση δεδομένων υποβολής σε ένα πρότυπο φόρμας που δεν βασίζεται σε μια σύνδεση δεδομένων ή ακόμη να προσθέσετε μια σύνδεση δεδομένων επιπλέον όταν υπάρχει ήδη μια σύνδεση δεδομένων υποβολής στη θέση.

Ενώ οι περισσότερες φόρμες έχουν ρυθμιστεί ώστε να έχετε μία σύνδεση δεδομένων υποβολής και υποβολή όλων των δεδομένων στη φόρμα, έχοντας πολλών υποβολή συνδέσεων δεδομένων σάς επιτρέπει να ελέγχου ποια πεδία είναι υποβάλλεται σε ποια προέλευσης δεδομένων με τη χρήση κανόνων ή προσαρμοσμένου κώδικα. Για παράδειγμα, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της φόρμας για να επιτρέψετε στους χρήστες να υποβάλλουν τις συμπληρωμένες φόρμες σε μια υπηρεσία Web, καθώς και μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Φόρμες υποβάλλονται με βάση τους κανόνες που καθορίζετε. Μπορείτε να προσθέσετε τον κανόνα υποβολή σε ένα κουμπί, ώστε να την υποβολή μιας φόρμας όταν ο χρήστης κάνει κλικ στην επιλογή υποβολή ή μπορείτε να βασίσετε την σε κάποιο άλλο συμβάν που προκύπτει ενώ ο χρήστης συμπληρώνει τη φόρμα:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες ενέργειας και την ενέργεια υποβολή δεδομένων, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη κανόνων για την εκτέλεση άλλων ενεργειών.

Επάνω μέρος της σελίδας

Υποβολή τους τύπους σύνδεσης δεδομένων

Μπορείτε να δημιουργήσετε τους ακόλουθους τύπους συνδέσεων δεδομένων:

Σημείωση: Για να προσθέσετε μια σύνδεση δεδομένων υποβολής που υποβάλλει δεδομένα σε μια απομακρυσμένη προέλευση δεδομένων, θα πρέπει η θέση της τα δεδομένα προέλευσης και τα δικαιώματα πρόσβασης σε αυτό από το διαχειριστή.

 • Υπηρεσία Web (SOAP)    Η υπηρεσία Web υποβολής υποβολών σύνδεσης δεδομένων σε μια υπηρεσία web SOAP (Simple Object Access Protocol). SOAP είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας που ορίζει τα μηνύματα XML που χρησιμοποιούνται για να επικοινωνήσετε με μια υπηρεσία Web. Κατά την υποβολή δεδομένων μέσω σύνδεσης υπηρεσίας Web, το InfoPath καθορίζει ποιες απαιτείται από την υπηρεσία Web και δεδομένων, βάσει των πληροφοριών, μπορείτε να καθορίσετε ποια πεδία στη φόρμα θα πρέπει να υποβάλουν τα δεδομένα στην υπηρεσία Web.

 • Σύνδεση για μια βιβλιοθήκη του SharePoint    Αυτή η επιλογή ενεργοποιεί μια φόρμα του InfoPath για την υποβολή δεδομένων ως έγγραφο σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων του SharePoint.

 • Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου    Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει InfoPath για να υποβάλετε τις απαντήσεις φόρμας σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτό είναι χρήσιμο για αναπτύξεις μικρού μεγέθους φόρμας, όπου μια μεγάλη απόκριση δεν θα κατακλύζω υπεύθυνοι για τη λήψη των αποκρίσεων φόρμας χρήστη.

 • Περιβάλλον κεντρικού υπολογιστή, όπως η σελίδα ASP.NET ή εφαρμογή φιλοξενίας    Αυτή είναι μια επιλογή για προχωρημένους υποβολή η οποία στην πραγματικότητα δεν υποβολή δεδομένων, αλλά προκαλεί ένα συμβάν στο εφαρμογής ή τη σελίδα ASP .NET που φιλοξενεί τη φόρμα. Χρησιμοποιείται όταν δημιουργείτε μια εφαρμογή των Windows στο Visual Studio που χρησιμοποιεί την κλάση FormControl σε φόρμες κεντρικού υπολογιστή ή κατά τη δημιουργία μιας σελίδας ASP .NET που που φιλοξενεί τη φόρμα χρησιμοποιώντας την κλάση XMLFormView . Αυτός ο τύπος υποβολή χρησιμοποιείται επίσης κατά τη δημιουργία ενός εργαλείου φόρμας για το SharePoint Workspace.

 • Διακομιστής Web (HTTP)    Η επιλογή Web server (HTTP) είναι δυνατή στην καρτέλα δεδομένα, στην ομάδα Υποβολή φόρμας, κάνοντας κλικ στο κουμπί Επιλογές για την υποβολή. Αυτό σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια σύνδεση δεδομένων που στέλνει ολόκληρη τη φόρμα ως σώμα του μια ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ HTTP στην καθορισμένη διεύθυνση URL. Η διεύθυνση URL προορισμού μπορεί να είναι μια εφαρμογή σε διακομιστή Web, όπως μια εφαρμογή του ASP.NET, μια δέσμη ενεργειών CGI ή μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί ISAPI.

  Σημείωση: Μια φόρμα μπορεί να έχει μόνο μία σύνδεση δεδομένων που υποβάλλει δεδομένα σε μια εφαρμογή σε διακομιστή Web.

Επάνω μέρος της σελίδας

Προσθήκη σύνδεσης για να υποβάλετε εξωτερικών δεδομένων

Υπάρχουν δύο τρόποι για να προσθέσετε μια σύνδεση δεδομένων υποβολής, ως εξής:

 • Στην καρτέλα δεδομένα, στην ομάδα Υποβολή φόρμας, κάντε κλικ στο αντίστοιχο κουμπί στον τύπο του αρχείου προέλευσης δεδομένων που θέλετε να προσθέσετε.

 • Στην καρτέλα δεδομένα, στην ομάδα Λήψη εξωτερικών δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Συνδέσεις δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε τα εξής:

 • Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

 • Κάντε κλικ στην επιλογή Υποβολή δεδομένων.

 • Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 • Κάντε κλικ στην επιλογή αρχείου προέλευσης δεδομένων που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε ξανά κλικ στο κουμπί Επόμενο.

Ανεξάρτητα από τη μέθοδο που χρησιμοποιείτε για να ξεκινήσετε την προσθήκη μιας σύνδεσης δεδομένων υποβολής, στη συνέχεια, συνεχίστε με την κατάλληλη επιλογή, ως εξής.

Όταν ρυθμίζετε τις παραμέτρους μιας σύνδεσης δεδομένων υποβολής, συχνά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συναρτήσεις και τύπους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συναρτήσεις και τύπους στο InfoPath, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη τύπων και συναρτήσεων στο InfoPath 2010.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

 1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διευθύνσεις που θα αποσταλούν στη φόρμα στο πλαίσιο προς.

Υποβολή και αποθήκευση δεδομένων φόρμας

 1. Εάν η φόρμα θα είναι το αντιγράψατε ή ιδιαίτερη το αντιγραφεί σε οποιοδήποτε άλλο άτομο, πληκτρολογήστε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θέλετε στα πλαίσια "Κοιν." και ιδιαίτερη κοινοποίηση.

 2. Πληκτρολογήστε το θέμα για την απάντηση φόρμας στο πλαίσιο θέμα.

 3. Πληκτρολογήστε την εισαγωγή που θα βλέπουν τη φόρμα παραλήπτη στο πλαίσιο Εισαγωγή.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 5. Επιλέξτε τον τρόπο που θέλετε στη φόρμα για να σταλεί μόλις ολοκληρωθεί ο χρήστης συμπλήρωση αυτό:

  • Εάν θέλετε να στείλετε μόνο ένα στιγμιότυπο της τρέχουσας προβολής της φόρμας στο σώμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή μόνο η ενεργή προβολή της φόρμας και όχι του συνημμένου.

   Σημείωση: Στη φόρμα δεν μπορούν να συμπληρωμένο ή κάποια ενέργεια με από τους παραλήπτες, είναι απλώς ένα στιγμιότυπο της τρέχουσας προβολής φόρμας τη στιγμή της υποβολής.

  • Εάν θέλετε να στείλετε ολόκληρη τη φόρμα ως συνημμένο, συμπεριλαμβανομένης της τρέχουσας προβολής και τυχόν πρόσθετες προβολές, έτσι ώστε οι παραλήπτες να συμπληρώσετε τη φόρμα, επιλέξτε Αποστολή της φόρμας ως συνημμένοκαι πληκτρολογήστε ένα όνομα για το συνημμένο στο Όνομα του συνημμένου πλαίσιο.

   Υποβολή και αποθήκευση δεδομένων φόρμας

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 7. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη σύνδεση δεδομένων και να υποδείξετε ή όχι αυτό πρέπει να είναι η προεπιλεγμένη σύνδεση υποβολής.

Υποβολή και αποθήκευση δεδομένων φόρμας

Βιβλιοθήκη του SharePoint

Σημείωση: Δεν μπορείτε να προσθέσετε μια σύνδεση για την υποβολή δεδομένων σε λίστα του SharePoint σε μια υπάρχουσα φόρμα. Για να δημιουργήσετε μια τέτοια σύνδεση, πρέπει να ξεκινήσετε από το SharePoint με προσαρμογή μιας λίστας του SharePoint ή με τη δημιουργία μιας νέας φόρμας χρησιμοποιώντας το πρότυπο λίστας του SharePoint. Για πληροφορίες σχετικά με την προσαρμογή SharePoint λίστας φόρμας, ανατρέξτε στο θέμα Προσαρμογή φόρμας λίστας του SharePoint.

 1. Πληκτρολογήστε τη θέση του διακομιστή του SharePoint στο πλαίσιο βιβλιοθήκη εγγράφων.

Υποβολή και αποθήκευση δεδομένων φόρμας

 1. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη φόρμα στο πλαίσιο όνομα αρχείου, υποδηλώνει εάν το InfoPath θα πρέπει να αντικαταστήσετε τη φόρμα, εάν μία με το ίδιο όνομα υπάρχει ήδη, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

Για πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συναρτήσεις και τύπους στο όνομα της φόρμας, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη τύπων και συναρτήσεων στο InfoPath 2010.

 1. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη σύνδεση δεδομένων στο πλαίσιο και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ορισμός ως την προεπιλεγμένη υποβολή σύνδεσης εάν αυτό θα είναι ο προεπιλεγμένος υποβολή σύνδεσης δεδομένων.

Υποβολή και αποθήκευση δεδομένων φόρμας

Υπηρεσία Web (SOAP)

 1. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL του διακομιστή web που φιλοξενεί τη σύνδεση SOAP ή κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση UDDI για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για σύνδεση με το διακομιστή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

Υποβολή και αποθήκευση δεδομένων φόρμας

 1. Επιλέξτε την υπηρεσία web που θέλετε να υποβάλουν δεδομένα.

Υποβολή και αποθήκευση δεδομένων φόρμας

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 2. Για κάθε μία από τις παραμέτρους, επιλέξτε τα πεδία ή τις ομάδες που θα σχετίζεται με κάνοντας κλικ στην επιλογή πεδίου ή ομάδας και, στη συνέχεια, Τροποποίηση, ή κάντε κλικ στην επιλογή όλη η φόρμα για να συμπεριλάβετε όλα τα δεδομένα στη φόρμα.

Υποβολή και αποθήκευση δεδομένων φόρμας

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη σύνδεση δεδομένων στο πλαίσιο και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ορισμός ως την προεπιλεγμένη υποβολή σύνδεσης εάν αυτό θα είναι ο προεπιλεγμένος υποβολή σύνδεσης δεδομένων.

Υποβολή και αποθήκευση δεδομένων φόρμας

Περιβάλλον φιλοξενίας, όπως μια σελίδα ASP.NET ή μια εφαρμογή φιλοξενίας

Αυτή είναι μια επιλογή για προχωρημένους προγραμματισμού που απαιτεί τη χρήση του προσαρμοσμένου κώδικα και, συνεπώς, δεν καλύπτεται εδώ. Ανατρέξτε στις παρακάτω συνδέσεις για πληροφορίες σχετικά με ορισμένες από τις σχετικές κλάσεις και εντολές.

 • Για πληροφορίες σχετικά με την κλάση SubmitToHostConnection , ανατρέξτε στο θέμα SubmitToHostConnection τάξης.

 • Για πληροφορίες σχετικά με την κλάση FormControl , ανατρέξτε στο θέμα FormControl τάξης.

 • Για πληροφορίες σχετικά με την κλάση XMLFormView , ανατρέξτε στο θέμα XmlFormView τάξης.

Βιβλιοθήκη σύνδεσης του SharePoint

Βιβλιοθήκη σύνδεσης δεδομένων του SharePoint είναι μια βιβλιοθήκη που μπορεί να περιέχει αρχεία σύνδεσης δεδομένων που αποθηκεύουν τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται για να συνδεθείτε με εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων. Τα αρχεία σύνδεσης δεδομένων που περιέχονται σε μια βιβλιοθήκη του SharePoint σύνδεσης να περιγράψετε μια σύνδεση υπηρεσίας Web ή μια σύνδεση για μια βιβλιοθήκη του SharePoint και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε Filler και πρότυπα φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης. Ακολουθούν ορισμένα από τα πλεονεκτήματα χρήσης μια βιβλιοθήκη συνδέσεων δεδομένων του SharePoint:

 • Το ίδιο αρχείο σύνδεσης δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιείται από πολλές φόρμες και, συνεπώς, δεν υπάρχει ανάγκη δημιουργίας της ίδιας σύνδεσης δεδομένων από την αρχή για κάθε φόρμα.

 • Εάν η θέση ή οι ρυθμίσεις σύνδεσης για ένα εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων αλλάξουν, πρέπει να ενημερώσετε μόνο το αρχείο σύνδεσης δεδομένων και όχι κάθε φόρμα.

 • Το αρχείο σύνδεσης δεδομένων μπορεί να περιέχει εναλλακτικές πληροφορίες ελέγχου ταυτότητας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον διακομιστή, όταν ένας χρήστης συμπληρώνει μια φόρμα με χρήση προγράμματος περιήγησης.

 • Οι φόρμες που συμπληρώνονται σε πρόγραμμα περιήγησης χωρίς επίπεδο ασφάλειας πλήρους αξιοπιστίας μπορούν να συνδεθούν σε υπολογιστή άλλου τομέα, εάν όλες οι συνδέσεις δεδομένων της φόρμας χρησιμοποιούν αρχεία σύνδεσης δεδομένων.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με συνδέσεις δεδομένων γενικής χρήσης, ανατρέξτε στο θέμα v2.0 καθολικής σύνδεσης δεδομένων αναφοράς και σχήματος.

Δημιουργία και υποβολή δεδομένων σε μια σύνδεση που ορίζονται από το σε μια βιβλιοθήκη συνδέσεων δεδομένων του SharePoint

Κάντε τα εξής για να δημιουργήσετε ένα αρχείο σύνδεσης δεδομένων στο διακομιστή, εάν δεν υπάρχει ήδη:

Σημείωση: Το InfoPath δεν είναι δυνατό να δημιουργήσετε ένα αρχείο σύνδεσης δεδομένων για ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φιλοξενίας περιβάλλον σύνδεσης.

 1. Ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στο θέμα Προσθήκη σύνδεσης για τη λήψη εξωτερικών δεδομένων για να προσθέσετε τον τύπο της σύνδεσης δεδομένων που θέλετε να δημιουργήσετε ένα αρχείο σύνδεσης δεδομένων για το.

 2. Στην καρτέλα Δεδομένα, στην ομάδα Λήψη εξωτερικών δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Συνδέσεις δεδομένων.

 3. Επιλέξτε τη σύνδεση δεδομένων που θέλετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στοιχείο Μετατροπή σε αρχείο σύνδεσης.

 4. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL της βιβλιοθήκης σύνδεσης δεδομένων και να προσαρτήσετε το όνομα του αρχείου στο τέλος του στο πλαίσιο κειμένου ή κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να μεταβείτε στη θέση που θέλετε και πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Σημείωση: Πρέπει να εισαγάγετε την πλήρη διεύθυνση URL για τη βιβλιοθήκη σύνδεσης δεδομένων, καθώς και το αρχείο. Για παράδειγμα, http://department/site/dataconnectionlibrary/file.udcx, όπου http://department/site/dataconnectionlibrary είναι η διεύθυνση URL της βιβλιοθήκης σύνδεσης δεδομένων και file.udcx είναι το όνομα αρχείου του νέου αρχείου σύνδεσης δεδομένων που είναι Για να δημιουργηθεί. Εάν αυτό το αρχείο υπάρχει ήδη στο διακομιστή, στη συνέχεια, τη δημιουργία άλλη μία με το ίδιο όνομα θα αντικαταστήσει το αντίγραφο στο διακομιστή.

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

 3. Μεταβείτε στη βιβλιοθήκη σύνδεσης δεδομένων του SharePoint και, εάν είναι απαραίτητο, εκτελέστε τις ενέργειες Μεταβίβαση ελέγχου και Έγκριση για το αρχείο UDC που δημιουργήθηκε.

Κάντε τα εξής για να προσθέσετε μια σύνδεση δεδομένων μέσω ενός αρχείου σύνδεσης δεδομένων του SharePoint:

 1. Στην καρτέλα δεδομένα, στην ομάδα Υποβολή φόρμας, κάντε κλικ Σε άλλες θέσεις και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Για να σύνδεσης του SharePoint Server.

 2. Επιλέξτε το διακομιστή που θέλετε από την αναπτυσσόμενη λίστα Τοποθεσία.

Υποβολή και αποθήκευση δεδομένων φόρμας

 1. Επιλέξτε το αρχείο σύνδεσης δεδομένα που θέλετε.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 3. Ακολουθήστε τα βήματα για την επιλεγμένη επιλογή, όπως φαίνεται στην Προσθήκη σύνδεσης για τη λήψη εξωτερικών δεδομένων.

Εάν η τοποθεσία του SharePoint που θέλετε δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, κάντε τα εξής για να την προσθέσετε στη λίστα:

 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση τοποθεσιών.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

Υποβολή και αποθήκευση δεδομένων φόρμας

 1. Εισαγάγετε τη διεύθυνση URL της τοποθεσίας του SharePoint στο πλαίσιο Διεύθυνση URL και ένα όνομα στο πλαίσιο Εμφανιζόμενο όνομα.

Υποβολή και αποθήκευση δεδομένων φόρμας

Επάνω μέρος της σελίδας

Ρύθμιση παραμέτρων επιλογών υποβολής

Όταν προσθέτετε μια σύνδεση δεδομένων υποβολής, το InfoPath θα ρυθμίσετε τις παραμέτρους της φόρμας να υποβάλλονται μέσω της προεπιλεγμένης σύνδεσης δεδομένων. Μπορείτε να ρυθμίσετε αυτές τις επιλογές στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές για την υποβολή. Για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου " Επιλογές υποβολής ", στην καρτέλα δεδομένα, στην ομάδα Υποβολή φόρμας, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές για την υποβολή.

Υποβολή και αποθήκευση δεδομένων φόρμας

Από την οθόνη " Επιλογές υποβολής ", μπορείτε να ρυθμίσετε τις επιλογές υποβολής της φόρμας με τους εξής τρόπους:

 • Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας των χρηστών να υποβάλλετε τη φόρμα.

 • Επιλέξτε τον τρόπο με την οποία την υποβολή της φόρμας, είτε σε μεμονωμένο προορισμό, μέσω κανόνων ή με τη χρήση προσαρμοσμένου κώδικα.

Με τη χρήση κανόνων ή προσαρμοσμένος κώδικας, μπορείτε να ρυθμίσετε τη φόρμα για την υποβολή δεδομένων μέσω πολλές συνδέσεις δεδομένων, όταν οι χρήστες, κάντε κλικ στην επιλογή Υποβολή. Για παράδειγμα, εάν σχεδιάζετε μια φόρμα έκθεσης εξόδων, θα μπορούσε να υποβάλλετε τη φόρμα σε μία βιβλιοθήκη εγγράφων του SharePoint αν το ποσό στην περιοχή είναι 1.000 € ή έχουν υποβληθεί σε μια διαφορετική βιβλιοθήκη εγγράφων του SharePoint για φόρμες που απαιτεί μεγαλύτερο έλεγχο, αν το ποσό είναι $1.000 ή περισσότερα, και προσθέστε σημαία με αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διευθυντή του χρήστη.

 • Προσθέστε ή καταργήστε ένα κουμπί " Υποβολή " από την καρτέλα κορδέλας και πληροφορίες στο InfoPath Filler.

 • Δημιουργήστε προσαρμοσμένα μηνύματα που θα εμφανίζονται στους χρήστες σας όταν υποβάλλουν τις φόρμες τους.

 • Καθορίστε εάν θα αφήσετε τη φόρμα ανοιχτή, εάν θα την κλείσετε ή εάν θα ανοίξετε μια άλλη, κενή φόρμα μετά την υποβολή της φόρμας.

Κάντε τα εξής, ανάλογα με τις ανάγκες, για να ρυθμίσετε τις επιλογές υποβολής:

 • Για να επιτρέψετε στους χρήστες να υποβάλλετε τη φόρμα, βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο να επιτρέπεται στους χρήστες να υποβάλουν αυτήν τη φόρμα.

 • Για να υποδείξετε πώς θα είναι η υποβολή της φόρμας, κάντε τα εξής:

  • Εάν υπάρχει μόνο μία σύνδεση δεδομένων που θα χρησιμοποιήσει η φόρμα για την υποβολή δεδομένων και προηγμένες δυνατότητες δεν είναι απαραίτητα υποβολής, κάντε κλικ στην επιλογή Αποστολή δεδομένων φόρμας σε μεμονωμένο προορισμό και ρυθμίστε τις παραμέτρους του ως εξής:

   1. Επιλέξτε τον τύπο της σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθεί από το επάνω αναπτυσσόμενη λίστα.

   2. Επιλέξτε τη σύνδεση μεμονωμένα δεδομένων από τη λίστα Επιλέξτε μια σύνδεση δεδομένων για υποβολή.

    Εάν δεν υπάρχει η σύνδεση δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη και ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη σύνδεσης για τη λήψη εξωτερικών δεδομένων για οδηγίες σχετικά με τη ρύθμιση της σύνδεσης.

  • Εάν υπάρχουν πολλές συνδέσεις υποβολής δεδομένων ή θέλετε να προσθέσετε κανόνες για να ελέγξετε την ενέργεια υποβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση προσαρμοσμένης ενέργειας με χρήση κανόνων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης ενέργεια κανόνες, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη κανόνων για την εκτέλεση άλλων ενεργειών.

  • Εάν υπάρχει ανάγκη για σύνθετη κώδικα, πολλές συνδέσεις δεδομένων ή μερική υποβολές που δεν είναι δυνατό να από κανόνες, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση προσαρμοσμένης ενέργειας με χρήση κώδικα.

 • Για να αλλάξετε την ετικέτα που εμφανίζεται στο κουμπί " Υποβολή " στην κορδέλα, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε στο πλαίσιο ετικέτα. Εναλλακτικά, για να απενεργοποιήσετε εντελώς το κουμπί " Υποβολή ", καταργήστε την επιλογή από το προηγούμενο πλαίσιο ελέγχου.

 • Για να ορίσετε ένα μήνυμα αποτυχίας υποβολής, κάντε κλικ στην επιλογή για προχωρημένους, επιλέξτε το πλαίσιο Εμφάνιση αυτού του μηνύματος εάν αποτύχει η υποβολή της φόρμας και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το μήνυμα που θέλετε στο πλαίσιο κειμένου παρακάτω.

 • Για να ορίσετε ένα μήνυμα επιτυχίας υποβολής, κάντε κλικ στην επιλογή για προχωρημένους, επιλέξτε το πλαίσιο Εμφάνιση αυτό το μήνυμα Εάν την υποβολή της φόρμας με επιτυχία και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το μήνυμα που θέλετε στο πλαίσιο κειμένου παρακάτω.

 • Για να ελέγξετε την ενέργεια που εκτελείται μετά την υποβολή της φόρμας, επιλέξτε την επιθυμητή ενέργεια από τη λίστα μετά την υποβολή.

Επάνω μέρος της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×