Υποβολή δεδομένων φόρμας σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να προσθέσετε μια δευτερεύουσα σύνδεση υποβολής δεδομένων στο πρότυπο φόρμας σας, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να στείλουν τα δικά τους δεδομένα φόρμας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στατικές τιμές, τιμές που βασίζονται στα δεδομένα της φόρμας ή έναν τύπο, για να καθορίσετε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις οποίες θα σταλεί η φόρμα, τη γραμμή θέματος στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το όνομα της φόρμας. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε εάν θέλετε να εμφανίζεται η φόρμα στο κύριο μέρος του μηνύματος ή ως συνημμένο.

Εάν ρυθμίσετε τις παραμέτρους του προτύπου φόρμας ώστε να περιλαμβάνουν τη φόρμα ως συνημμένο στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε επίσης να επισυνάψετε στο μήνυμα το πρότυπο φόρμας. Συμπεριλαμβάνοντας τη φόρμα και το πρότυπο φόρμας ως συνημμένα στο μήνυμα, εξασφαλίζετε ότι οι παραλήπτες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορούν να ανοίξουν τη φόρμα με το Microsoft Office InfoPath, ακόμη και εν δεν έχουν το πρότυπο φόρμας προσωρινά αποθηκευμένο στον υπολογιστή τους. Για να ανοίγουν οι παραλήπτες τα συνημμένα, πρέπει να έχουν εγκαταστήσει στον υπολογιστή τους το InfoPath.

Όταν οι χρήστες υποβάλλουν τα δεδομένα της φόρμας σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το InfoPath δημιουργεί ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τα δεδομένα της φόρμας και το στέλνει στους παραλήπτες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους οποίους καθορίσατε όταν δημιουργήσατε τη σύνδεση δεδομένων. Εάν τα άτομα που λαμβάνουν τις συμπληρωμένες φόρμες χρησιμοποιούν το Microsoft Office Outlook 2007, μπορούν να προσθέσουν στα Εισερχόμενά τους ένα φάκελο ο οποίος θα περιέχει όλες τις φόρμες του InfoPath τις οποίες λαμβάνουν, και να ρυθμίσουν αυτόν το φάκελο ώστε να εμφανίζει τα δεδομένα των φορμών σε στήλες στο Outlook.

Μετά την προσθήκη της σύνδεσης υποβολής δεδομένων, ρυθμίζετε τις παραμέτρους του προτύπου φόρμας έτσι ώστε οι χρήστες να υποβάλλουν τα δικά τους δεδομένα φόρμας. Ως αποτέλεσμα, όταν οι χρήστες ανοίγουν τη φόρμα, το InfoPath προσθέτει αυτόματα το κουμπί Υποβολή στη Βασική γραμμή εργαλείων και την εντολή Υποβολή στο μενού Αρχείο όταν οι χρήστες ανοίγουν τη φόρμα με το InfoPath. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις επιλογές υποβολής για το πρότυπο φόρμας με τους παρακάτω τρόπους:

 • Αλλάξτε το κείμενο που εμφανίζεται στο κουμπί Υποβολή στη Βασική γραμμή εργαλείων και στην εντολή Υποβολή στο μενού Αρχείο.

 • Αλλάξτε τη συντόμευση πληκτρολογίου για το κουμπί Υποβολή στη Βασική γραμμή εργαλείων και στην εντολή Υποβολή στο μενού Αρχείο.

 • Δημιουργήστε προσαρμοσμένα μηνύματα που θα εμφανίζονται στους χρήστες σας όταν υποβάλλουν τις φόρμες τους.

 • Καθορίστε αν θα αφήσετε τη φόρμα ανοιχτή, εάν θα την κλείσετε ή εάν θα ανοίξετε μια άλλη, κενή φόρμα αφού οι χρήστες υποβάλουν τη φόρμα.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη σύνδεσης υποβολής δεδομένων

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές για την υποβολή.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου " Επιλογές υποβολής ", επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου να επιτρέπεται στους χρήστες να υποβάλουν αυτήν τη φόρμα.

 3. Κάντε κλικ στην εντολή Αποστολή δεδομένων φόρμας σε έναν προορισμό και, κατόπιν, στη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

 5. Στον "Οδηγό σύνδεσης δεδομένων", πληκτρολογήστε στα κατάλληλα πλαίσια τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των παραληπτών, το θέμα που θέλετε να εμφανίζεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το εισαγωγικό κείμενο που ίσως θέλετε να συμπεριλάβετε, και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να καθορίσετε ένα πεδίο ή να χρησιμοποιήσετε έναν τύπο για να δημιουργήσετε την τιμή για κάθε πλαίσιο, εκτός από το πλαίσιο Εισαγωγή .

  Πώς γίνεται;

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή τύπου Εικόνα κουμπιού .

  2. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή τύπου κάντε ένα από τα εξής:

   • Για να χρησιμοποιήσετε ένα πεδίο στον τύπο, κάντε κλικ στην εντολή Εισαγωγή πεδίου ή ομάδας, κάντε κλικ στο πεδίο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από το παράθυρο διαλόγου Επιλογή πεδίου ή ομάδας και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   • Για να χρησιμοποιήσετε μια συνάρτηση στον τύπο, κάντε κλικ στην εντολή Εισαγωγή συνάρτησης, επιλέξτε τη συνάρτηση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή συνάρτησης και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

    Συμβουλή: Εάν η συνάρτηση απαιτεί παραμέτρους, επιλέξτε τη συνάρτηση στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή συνάρτησης, κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο Τύπος του παραθύρου διαλόγου Εισαγωγή τύπου κάντε διπλό κλικ στη συνάρτηση που προσθέσατε και μετά κάντε κλικ σε ένα πεδίο ή μια ομάδα. Συνδέσεις σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συναρτήσεις θα βρείτε στην ενότητα Δείτε επίσης.

   • Για να κάνετε εισαγωγή μιας τιμής ή ενός μαθηματικού τελεστή στον τύπο, πληκτρολογήστε την τιμή ή το σύμβολο της μαθηματικής πράξης στο πλαίσιο Τύπος.

  Πράξη

  Σύμβολο

  Πρόσθεση

  +

  Αφαίρεση

  -

  Πολλαπλασιασμός

  *

  Διαίρεση

  /

  • Σημείωση: Εάν στον τύπο χρησιμοποιείται ο τελεστής διαίρεσης (/), βεβαιωθείτε ότι υπάρχει διάστημα πριν και μετά τον τελεστή διαίρεσης. Εάν δεν υπάρχει διάστημα πριν και μετά τον τελεστή, το InfoPath ενδέχεται να ερμηνεύσει το "/" ως διαχωριστικό για βήματα θέσης XPath, αντί για τελεστή διαίρεσης.

  • Για να ελέγξετε τη σωστή σύνταξη του τύπου, στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή τύπου, κάντε κλικ στο κουμπί Επαλήθευση τύπου.

   Συνδέσεις σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους θα βρείτε στην ενότητα Δείτε επίσης.

 6. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, κάντε ένα από τα εξής:

  1. Για να εμφανίζεται η φόρμα στο κύριο μέρος του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε κλικ στην εντολή Αποστολή μόνο της ενεργής προβολής της φόρμας και όχι του συνημμένου.

  2. Για να στείλετε τα δεδομένα της φόρμας ως συνημμένο σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάντε κλικ στην εντολή Αποστολή των δεδομένων φόρμας ως συνημμένων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Επισύναψη προτύπου φόρμας για να διασφαλιστεί ότι οι χρήστες μπορούν να ανοίξουν τη φόρμα και, κατόπιν, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη φόρμα, στο πλαίσιο 'Όνομα συνημμένου. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε ένα πεδίο ή να χρησιμοποιήσετε έναν τύπο, για να εξασφαλίσετε ότι κάθε όνομα φόρμας είναι μοναδικό.

   Πώς γίνεται;

   1. Κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή τύπου Εικόνα κουμπιού .

   2. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή τύπου κάντε ένα από τα εξής:

    • Για να χρησιμοποιήσετε ένα πεδίο στον τύπο, κάντε κλικ στην εντολή Εισαγωγή πεδίου ή ομάδας, κάντε κλικ στο πεδίο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από το παράθυρο διαλόγου Επιλογή πεδίου ή ομάδας και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

    • Για να χρησιμοποιήσετε μια συνάρτηση στον τύπο, κάντε κλικ στην εντολή Εισαγωγή συνάρτησης, επιλέξτε τη συνάρτηση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή συνάρτησης και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

     Συμβουλή: Εάν η συνάρτηση απαιτεί παραμέτρους, επιλέξτε τη συνάρτηση στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή συνάρτησης, κάντε κλικ στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο Τύπος του παραθύρου διαλόγου Εισαγωγή τύπου κάντε διπλό κλικ στη συνάρτηση που προσθέσατε και μετά κάντε κλικ σε ένα πεδίο ή μια ομάδα. Συνδέσεις σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συναρτήσεις θα βρείτε στην ενότητα Δείτε επίσης.

    • Για να κάνετε εισαγωγή μιας τιμής ή ενός μαθηματικού τελεστή στον τύπο, πληκτρολογήστε την τιμή ή το σύμβολο της μαθηματικής πράξης στο πλαίσιο Τύπος.

   Πράξη

   Σύμβολο

   Πρόσθεση

   +

   Αφαίρεση

   -

   Πολλαπλασιασμός

   *

   Διαίρεση

   /

   • Σημείωση: Εάν στον τύπο χρησιμοποιείται ο τελεστής διαίρεσης (/), βεβαιωθείτε ότι υπάρχει διάστημα πριν και μετά τον τελεστή διαίρεσης. Εάν δεν υπάρχει διάστημα πριν και μετά τον τελεστή, το InfoPath ενδέχεται να ερμηνεύσει το "/" ως διαχωριστικό για βήματα θέσης XPath, αντί για τελεστή διαίρεσης.

   • Για να ελέγξετε τη σωστή σύνταξη του τύπου, στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή τύπου, κάντε κλικ στο κουμπί Επαλήθευση τύπου.

    Συνδέσεις σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους θα βρείτε στην ενότητα Δείτε επίσης.

   Σημείωση: Τα άτομα που λαμβάνουν τα δεδομένα φόρμας ως συνημμένο σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρειάζεται να έχουν εγκαταστήσει στον υπολογιστή τους το InfoPath για να ανοίξουν το συνημμένο.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 8. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε ένα όνομα για αυτήν τη σύνδεση δεδομένων, πληκτρολογήστε ένα περιγραφικό όνομα για αυτό υποβολής σύνδεσης δεδομένων.

 9. Επιβεβαιώστε ότι είναι σωστές οι πληροφορίες στην ενότητα Σύνοψη και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

  1. Για να αλλάξετε το όνομα του κουμπιού " Υποβολή " που εμφανίζεται στη Βασική γραμμή εργαλείων και την εντολή Υποβολή που εμφανίζεται στο μενού αρχείο, όταν οι χρήστες να συμπληρώνουν τη φόρμα, πληκτρολογήστε το νέο όνομα στο πλαίσιο Λεζάντα στο το Υποβολή Επιλογές παράθυρο διαλόγου.

   Συμβουλή: Εάν θέλετε να αντιστοιχίσετε μια συντόμευση πληκτρολογίου σε αυτό το κουμπί και εντολών, πληκτρολογήστε ένα εμπορικό και (&) πριν από το χαρακτήρα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως μια συντόμευση πληκτρολογίου. Για παράδειγμα, για να αντιστοιχίσετε συνδυασμό πλήκτρων ALT + B ως τη συντόμευση πληκτρολογίου για το κουμπί " Υποβολή " και την εντολή, πληκτρολογήστε Su & πί.

 10. Εάν δεν θέλετε άτομα για να χρησιμοποιήσετε μια εντολή Υποβολή ή το κουμπί Υποβολή στη Βασική γραμμή εργαλείων κατά τη συμπλήρωση της φόρμας, καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση στοιχείου μενού "Υποβολή" και το κουμπί γραμμής εργαλείων "Υποβολή".

  1. Από προεπιλογή, μετά την υποβολή μιας φόρμας, το InfoPath διατηρεί ανοιχτή τη φόρμα και εμφανίζει ένα μήνυμα για να υποδείξετε εάν η φόρμα υποβλήθηκε με επιτυχία. Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη συμπεριφορά, κάντε κλικ στην επιλογή για προχωρημένους και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

   • Για να κλείσετε τη φόρμα ή να δημιουργήσετε μια νέα κενή φόρμα αφού ο χρήστης υποβάλλει μια συμπληρωμένη φόρμα, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε στη λίστα μετά την υποβολή.

   • Για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο μήνυμα για να υποδείξετε εάν η φόρμα υποβλήθηκε με επιτυχία, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση προσαρμοσμένων μηνυμάτων και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τα μηνύματά σας στα πλαίσια στην επιτυχίας και σε περίπτωση αποτυχίας.

    Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε ένα μήνυμα στο πλαίσιο σε περίπτωση αποτυχίας για να πείτε στους χρήστες τι να κάνετε εάν δεν είναι δυνατό να υποβάλουν τους φόρμα. Για παράδειγμα, που μπορεί να προτείνει ότι οι χρήστες αποθηκεύουν τη φόρμα τους και επικοινωνήστε με κάποιον για περαιτέρω οδηγίες.

   • Εάν δεν θέλετε να εμφανίζεται ένα μήνυμα αφού ο χρήστης υποβάλλει μια φόρμα, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση επιτυχίας και αποτυχίας μηνύματα.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×