Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office
Τύποι στηλών και επιλογές λιστών και βιβλιοθηκών

Τύποι στηλών και επιλογές λιστών και βιβλιοθηκών

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Ο τύπος στήλης καθορίζει τον τρόπο τα δεδομένα αποθηκεύονται και εμφανίζονται σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη. Όταν δημιουργείτε μια στήλη για μια λίστα ή βιβλιοθήκη, μπορείτε να επιλέξετε έναν τύπο στήλης που υποδεικνύει τον τύπο των δεδομένων που θέλετε να αποθηκεύσετε στη στήλη, όπως αριθμούς μόνο, μορφοποιημένο κείμενο ή ένας αριθμός που υπολογίζεται αυτόματα. Στήλες, στη συνέχεια, προστίθενται σε μία ή περισσότερες προβολές της λίστας ή της βιβλιοθήκης για να σας βοηθήσει να εμφανίσετε τα δεδομένα με λογικό τρόπο.

Οι παρακάτω ενότητες παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους προεπιλεγμένους τύπους στηλών που μπορείτε να δημιουργήσετε και πότε πρέπει να χρησιμοποιείτε κάθε τύπο στήλης. Ανάλογα με την εταιρεία σας, μπορεί να είναι διαθέσιμη πρόσθετοι τύποι στήλης.

Στήλες θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε χαρακτηριστικό προβολές των στοιχείων σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη. Χρησιμοποιώντας στήλες, μπορείτε να ταξινομήσετε, ομάδα, και φιλτράρισμα στοιχείων και μπορείτε επίσης να υπολογίσετε αυτόματα δεδομένα σχετικά με τα στοιχεία και να εμφανίσετε τα αποτελέσματα αυτών των υπολογισμών. Στήλες επίσης σάς επιτρέπουν να καθορίσετε ποιες πληροφορίες θα πρέπει να εισαχθεί σχετικά με ένα στοιχείο όταν κάποιος με προσθέτει ένα στοιχείο σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη. Όταν προστίθεται ένα στοιχείο, μια φόρμα εμφανίζεται και παρέχει επιλογές για την εισαγωγή πληροφοριών και πεδία. Όταν δημιουργείτε μια λίστα ή βιβλιοθήκη, ορισμένες στήλες, όπως Τίτλος και Τροποποιήθηκε από, δημιουργούνται αυτόματα. Μπορείτε να δημιουργήσετε πρόσθετες στήλες σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Οι στήλες που δημιουργείτε να καθορίσετε ποια πεδία και τις επιλογές που εμφανίζονται σε αυτήν τη φόρμα και τις στήλες που μπορούν να προστεθούν σε προβολές της λίστας ή της βιβλιοθήκης.

Μπορείτε να καθορίσετε τον τύπο της στήλης που θέλετε, όταν δημιουργείτε μια στήλη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα διαφορετικό τύπο στήλης για μια υπάρχουσα στήλη, αλλά αυτό εξαρτάται από το είδος και τον όγκο δεδομένων είναι αποθηκευμένα στη στήλη. Αλλαγή του τύπου στήλης μια υπάρχουσα στήλη που μπορεί να καταστρέψει τα δεδομένα που ήδη αποθηκευμένο στη στήλη. Για αυτούς τους λόγους, είναι σημαντικό να αποφασίσετε για το είδος των δεδομένων που θέλετε να αποθηκεύσετε πριν να δημιουργήσετε μια στήλη. Όταν αποφασίζετε για τον τύπο στήλης που θέλετε, λάβετε υπόψη τα εξής:

 • Τι είδους δεδομένων θέλετε να αποθηκεύσετε; Μόνο γράμματα; Μόνο αριθμούς; Μορφοποιημένο κείμενο; Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να αποθηκεύσετε γράμματα σε μια στήλη αριθμός. Εάν γνωρίζετε το είδος των δεδομένων που θέλετε να αποθηκεύσετε είναι το πρώτο βήμα για την επιλογή τον πιο κατάλληλο τύπο στήλης.

 • Θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα σε υπολογισμούς οικονομικών; Εάν Ναι, ο τύπος στήλης νομισματικής μονάδας είναι η καλύτερη επιλογή.

 • Θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα σε μαθηματικές πράξεις; Πόσο ακριβείς πρέπει να αυτών των υπολογισμών είναι; Μπορείτε να υπολογίσετε δεδομένα σε αριθμού ή νομισματικής μονάδας στήλες, αλλά δεν στηλών κειμένου. Επιπλέον, οι υπολογισμοί σε μια στήλη νομισματικής μονάδας είναι πιο ακριβείς.

 • Πώς θέλετε να ταξινομήσετε δεδομένα στη στήλη; Σε μια στήλη κειμένου, οι αριθμοί ταξινομούνται ως συμβολοσειρές χαρακτήρων (1, 10, 100, 2, 20, 200 και ούτω καθεξής), όχι ως αριθμητικές τιμές. Για να ταξινομήσετε αριθμούς ως αριθμητικές τιμές, χρησιμοποιήστε τη στήλη αριθμού ή νομισματικής μονάδας. Επίσης, πολλές μορφές ημερομηνίας δεν ταξινομούνται σωστά εάν είναι αποθηκευμένα σε μια στήλη κειμένου. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή ταξινόμηση ημερομηνιών, χρησιμοποιήστε μια στήλη ημερομηνίας και ώρας.

 • Θέλετε να εξασφαλίσετε ότι τα άτομα εισαγάγουν πληροφορίες στη στήλη; Εάν Ναι, μπορείτε να καθορίσετε ότι η στήλη απαιτείται και άτομα δεν είναι δυνατό να προσθέσετε ένα στοιχείο χωρίς να εισαγάγετε τις πληροφορίες.

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο πεδίου στήλης για να συλλέξετε και να εμφανίσετε μικρά βήματα μη μορφοποιημένου κειμένου σε μία γραμμή, όπως:

 • Κείμενο μόνο, όπως ονόματα, επώνυμα ή ονόματα τμημάτων

 • Συνδυασμός κειμένου και αριθμών, όπως ταχυδρομικές διευθύνσεις ή αριθμούς λογαριασμών

 • Αριθμούς που δεν χρησιμοποιούνται σε υπολογισμούς, όπως αριθμούς των Αναγνωριστικών υπάλληλο, αριθμούς τηλεφώνου, ταχυδρομικούς κώδικες ή αριθμούς τμήμα

Μία γραμμή της στήλης κειμένου εμφανίζει 255 χαρακτήρες σε μία γραμμή. Εάν δημιουργείτε μια στήλη για μια λίστα ή βιβλιοθήκη και θέλετε να εμφανίσετε μορφοποιημένο κείμενο ή περισσότερες από μία γραμμή κειμένου κάθε φορά, δημιουργήστε μια στήλη πολλών γραμμών κειμένου. Μπορείτε να αλλάξετε μια υπάρχουσα στήλη μονή γραμμή κειμένου σε μια στήλη πολλών γραμμών κειμένου χωρίς να χάσετε τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένο ήδη στη στήλη.

Μπορείτε να προσαρμόσετε μια στήλη μονή γραμμή κειμένου με τους εξής τρόπους:

 • Αντιστοίχιση ένα όριο χαρακτήρων    Περιορίστε τον αριθμό των χαρακτήρων, ορίζοντας τον μέγιστο αριθμό χαρακτήρων που θέλετε. Για παράδειγμα, εάν η στήλη αποθηκεύει υπαλλήλου πενταψήφιους αριθμούς των Αναγνωριστικών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα για να εξασφαλίσετε ότι τα άτομα εισαγάγουν μόνο πέντε χαρακτήρες.

 • Εμφάνιση προεπιλεγμένης τιμής    Εμφάνιση συγκεκριμένου κειμένου αυτόματα όταν κάποιος με προσθέτει ένα νέο στοιχείο, ταχύτερη για να εισαγάγετε διαφορετικό κείμενο, εάν χρειάζεται να το κάνετε. Όταν ορίζετε την προεπιλεγμένη τιμή, άτομα να εισαγάγετε πληροφορίες πιο γρήγορα, κάνοντας αποδεκτή την προεπιλεγμένη, εκτός και εάν χρειάζεται να την αλλάξετε. Για παράδειγμα, εάν η στήλη αποθηκεύει το όνομα της εταιρείας που έχουν εκχωρηθεί σε ένα έργο και την εταιρεία σας συνεργάζεται με μια συγκεκριμένη εταιρεία για τα περισσότερα έργα, μπορείτε να εισαγάγετε το όνομα αυτής της εταιρείας ως την προεπιλεγμένη τιμή. Ως αποτέλεσμα, το όνομα της εταιρείας εμφανίζεται αυτόματα όταν προστίθεται ένα νέο έργο στη λίστα και τα μέλη της ομάδας δεν χρειάζεται να εισαγάγετε το όνομα.

  Μια προεπιλεγμένη τιμή μπορεί να είναι είτε κείμενο που καθορίζετε είτε το αποτέλεσμα ενός υπολογισμού, που ονομάζεται υπολογισμένη τιμή. Οι υπολογισμένες τιμές είναι χρήσιμη όταν θέλετε να εμφανίσετε αυτόματα συγκεκριμένο κείμενο, αλλά το κείμενο μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το ποιος προσέθεσε το στοιχείο, κατά την προσθήκη του στοιχείου ή άλλους λόγους. Για να χρησιμοποιήσετε μια υπολογισμένη τιμή, μπορείτε να εισαγάγετε έναν τύπο, αντί για το συγκεκριμένο κείμενο, ως την προεπιλεγμένη τιμή. Ο τύπος μπορεί να υπολογίσει μια τιμή με βάση τις πληροφορίες σε άλλες στήλες ή συναρτήσεις του συστήματος όπως [Σήμερα], για να υποδείξετε την τρέχουσα ημερομηνία, ή [Εμένα], για να εμφανίσετε το όνομα του ατόμου που προσθέτει ή αλλάζει το στοιχείο

  Επιλογές για μία μόνο γραμμή της στήλης κειμένου

Προσθήκη δεδομένων εμπλουτισμένου θέσης από τους χάρτες Bing ή καταλόγου της εταιρείας σας. Η στήλη θέση παρέχει πρόσθετες στήλες για φιλτράρισμα, ταξινόμηση και αναζήτηση με σχετικές πληροφορίες όπως τη διεύθυνση, πόλη, ή την κατάσταση.

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο πεδίου στήλης σε λίστα ή βιβλιοθήκη για να συλλέξετε και να εμφανίσετε μορφοποιημένο κείμενο ή μακρά κειμένου και αριθμών σε περισσότερες από μία γραμμή, όπως μια περιγραφή του στοιχείου. Μια στήλη πολλών γραμμών κειμένου μπορεί να αποθηκεύσει έως 63,999 χαρακτήρες και μπορείτε να καθορίσετε τον αριθμό των γραμμών του κειμένου που θέλετε να εμφανίζεται όταν τα άτομα εισαγάγουν πληροφορίες σχετικά με ένα στοιχείο. Αυτός ο τύπος της στήλης εμφανίζει όλο το κείμενο όταν γίνεται προβολή της στήλης σε λίστα ή βιβλιοθήκη.

Μπορείτε να προσαρμόσετε μια στήλη πολλών γραμμών κειμένου με τους εξής τρόπους:

 • Εκχώρηση όριο εμφάνισης    Όριο τον αριθμό των γραμμών που εμφανίζονται όταν τα άτομα εισαγάγουν πληροφορίες σχετικά με ένα στοιχείο με τον αριθμό των γραμμών για επεξεργασία ρύθμιση. Για παράδειγμα, εάν η στήλη αποθηκεύει μακροσκελείς σημειώσεις σχετικά με ένα συμβάν ημερολογίου, μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζονται δέκα γραμμές κειμένου. Αυτό διευκολύνει για τα άτομα για να εισαγάγετε πληροφορίες επειδή μπορούν εύκολα να δουν όλο το κείμενο που έχουν εισάγει. Αντίθετα, εάν η στήλη αποθηκεύει μόνο μια πρόταση ή δύο σχετικά με ένα συμβάν, μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζονται μόνο δύο ή τρεις γραμμές κειμένου.

  Εάν αναθέτετε όριο εμφάνισης, δεν περιορίζει την ποσότητα του κειμένου που εμφανίζεται όταν εμφανίζεται η στήλη σε μια λίστα. όλο το κείμενο που καταχωρείται για ένα στοιχείο εμφανίζεται στη στήλη.

 • Επιτρέπεται απεριόριστο μήκος    (Διαθέσιμο μόνο σε βιβλιοθήκες εγγράφων) Όταν χρησιμοποιείτε πολλές γραμμές κειμένου σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων, μπορείτε να καθορίσετε ότι το πεδίο δεν περιορίζεται σε μήκος.

 • Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της μορφοποίησης κειμένου    (Διαθέσιμο μόνο σε λίστες) Καθορίστε τον τύπο του κειμένου για να επιτρέψετε ορίζει τα άτομα να εφαρμόσετε μορφοποίηση, όπως έντονη γραφή, πλάγια γραφή ή χρώματα σε κείμενο. Υπάρχουν δύο επιλογές: απλού κειμένου, το οποίο δεν υποστηρίζει τις επιλογές μορφοποίησης; ή Βελτιωμένη εμπλουτισμένου κειμένου, που υποστηρίζει την βασική μορφοποίηση, όπως έντονη γραφή, πλάγια γραφή, με κουκκίδες ή αρίθμηση λίστες, κείμενο και τα χρώματα φόντου με χρώματα. Έχει επίσης πρόσθετες επιλογές για την υπερ-συνδέσεις, εικόνες και πίνακες.

 • Προσάρτηση αλλαγών    (Διαθέσιμο μόνο σε λίστες) Εάν διαχείριση εκδόσεων έχει ενεργοποιηθεί για τη λίστα, Προσάρτηση των αλλαγών σε υπάρχον κείμενο Καθορίζει εάν άτομα να προσθέσετε νέο κείμενο σχετικά με ένα στοιχείο χωρίς να αντικαταστήσετε το υπάρχον κείμενο για αυτό το στοιχείο. Εάν επιλέξετε να γίνεται προσάρτηση αλλαγών, νέο κείμενο σχετικά με ένα στοιχείο αντικαθιστά το υπάρχον κείμενο σχετικά με αυτό το στοιχείο στη στήλη. Εάν επιλέξετε να προσαρτήσετε τις αλλαγές, άτομα να εισαγάγετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με ένα στοιχείο, ενώ θα προβάλλουν επίσης κείμενο που έχει εισαχθεί προηγουμένως και την ημερομηνία και την ώρα που καταχωρήθηκε το κείμενο. Κατά την προβολή σε μια λίστα, όχι ως πεδίο σε μια φόρμα στοιχείου, η στήλη εμφανίζει την υπερ-σύνδεση Προβολή καταχωρήσεων, αντί για το κείμενο, και άτομα να κάνετε κλικ στην υπερ-σύνδεση για να δείτε όλες τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένα στη στήλη για αυτό το στοιχείο.

  Σημαντικό: Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή μετά τη δημιουργία της στήλης, όλες οι πληροφορίες εκτός από την πιο πρόσφατη καταχώρηση διαγράφεται.

Επιλογές για πολλές liines στήλης κειμένου

Ρυθμίσεις για τις λίστες

Στήλη πολλών γραμμών κειμένου για τις βιβλιοθήκες εγγράφων

Ρυθμίσεις για τις βιβλιοθήκες

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο πεδίου στήλης για να επιτρέψετε στους χρήστες να επιλέξετε από μια λίστα των επιλογών που παρέχετε. Αυτός ο τύπος στήλης είναι ιδανική επιλογή στις περιπτώσεις όπου θέλετε να βεβαιωθείτε ότι όλα τα δεδομένα στη στήλη είναι συνεπή επειδή μπορείτε να περιορίσετε τις τιμές που είναι αποθηκευμένα σε μια στήλη.

Συμβουλή: Για να περιορίσετε τις τιμές σε μια στήλη μόνο τις τιμές που είναι αποθηκευμένα στην τοποθεσία, χρησιμοποιήστε μια στήλη αναζήτησης αντί για μια στήλη επιλογή. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις στήλες αναζήτησης αργότερα σε αυτό το άρθρο.

Μπορείτε να προσαρμόσετε μια στήλη επιλογή με τους εξής τρόπους:

 • Ορισμός της λίστας επιλογών    Δώστε μια ακριβή λίστα τιμών που επιλέγουν οι χρήστες. Για να παρέχετε μια λίστα, αντικαταστήστε το δείγμα κειμένου στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε κάθε επιλογή σε ξεχωριστή γραμμή με τις τιμές που θέλετε. Πληκτρολογήστε κάθε τιμή σε ξεχωριστή γραμμή. Για να ξεκινήσετε μια νέα γραμμή, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 • Επιλέξτε μια μορφή εμφάνισης    Να επιτρέπεται σε πολλαπλές επιλογές με πλαίσια ελέγχου ή μία επιλογή χωρίς. Σημείωση που SharePoint Online θα εμφανίζονται μόνο τα κουμπιά επιλογής σε κλασική SharePoint.

 • Ενεργοποίηση πρόσθετες επιλογές προσαρμοσμένης εγκατάστασης    Για να επιτρέψετε σε άτομα για να εισαγάγετε μια τιμή που δεν περιλαμβάνεται στη λίστα των επιλογών, ενεργοποιήστε επιλογές συμπλήρωσης. Αυτή η ενέργεια είναι μια καλή ιδέα, εάν δεν γνωρίζετε όλες τις τιμές που πρέπει να εισαγάγετε σχετικά με τα στοιχεία χρήστες. Εάν προτιμάτε τα άτομα να χρησιμοποιούν μόνο τις τιμές που καθορίζετε, απενεργοποιήστε τις επιλογές συμπλήρωσης.

 • Εμφάνιση προεπιλεγμένης τιμής    Επιλέξτε μια συγκεκριμένη τιμή αυτόματα όταν κάποιος με προσθέτει ένα νέο στοιχείο, ταχύτερη για να επιλέξετε μια διαφορετική τιμή, εάν χρειάζεται να το κάνετε. Μια προεπιλεγμένη τιμή βοηθά στην ταχύτερη καταχώρηση πληροφοριών. Για παράδειγμα, εάν η στήλη αποθηκεύει τα ονόματα εταιρειών που έχουν εκχωρηθεί σε ένα έργο και την εταιρεία σας συνεργάζεται με μια συγκεκριμένη εταιρεία για τα περισσότερα έργα, μπορείτε να εισαγάγετε το όνομα αυτής της εταιρείας ως την προεπιλεγμένη τιμή. Ως αποτέλεσμα, το όνομα της εταιρείας εμφανίζεται αυτόματα όταν προστίθεται ένα νέο έργο στη λίστα και τα μέλη της ομάδας δεν χρειάζεται να επιλέξετε το όνομα.

  Μια προεπιλεγμένη τιμή μπορεί να είναι μια τιμή που καθορίζετε ή το αποτέλεσμα ενός υπολογισμού, που ονομάζεται υπολογισμένη τιμή. Οι υπολογισμένες τιμές είναι χρήσιμη όταν θέλετε να εμφανίσετε αυτόματα συγκεκριμένο κείμενο στη στήλη, αλλά το κείμενο μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το ποιος προσέθεσε το στοιχείο, κατά την προσθήκη του στοιχείου ή άλλους λόγους. Για να χρησιμοποιήσετε μια υπολογισμένη τιμή, μπορείτε να εισαγάγετε έναν τύπο, αντί για το συγκεκριμένο κείμενο, ως την προεπιλεγμένη τιμή. Ο τύπος μπορεί να υπολογίσει μια τιμή με βάση τις πληροφορίες σε άλλες στήλες ή συναρτήσεις του συστήματος όπως [Σήμερα], για να υποδείξετε την τρέχουσα ημερομηνία, ή [Εμένα], για να εμφανίσετε το όνομα του ατόμου που προσθέτει ή αλλάζει το στοιχείο.

Επιλογές για την επιλογή στηλών

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο πεδίου στήλης για να αποθηκεύσετε αριθμητικές τιμές που δεν είναι νομισματικές τιμές.

Συμβουλές για την επιλογή μιας στήλης αριθμού ή νομισματικής μονάδας

Τύποι στηλών τόσο ο αριθμός και Νομισματική μονάδα αποθηκεύουν αριθμητικές τιμές. Χρησιμοποιήστε μια στήλη αριθμός για να αποθηκεύσετε αριθμητικά δεδομένα για μαθηματικές πράξεις που δεν είναι οικονομικών υπολογισμοί ή δεν απαιτούν υψηλό επίπεδο ακρίβειας. Χρησιμοποιήστε τη στήλη νομισματικής μονάδας για την αποθήκευση αριθμητικών δεδομένων για την εκτέλεση υπολογισμών οικονομικών ή στις περιπτώσεις όπου δεν θέλετε στρογγυλοποίηση αριθμών στους υπολογισμούς. Σε αντίθεση με μια στήλη αριθμός, μια στήλη νομισματικής μονάδας είναι ακρίβεια 15 ψηφίων στα αριστερά της υποδιαστολής και 4 ψηφία προς τα δεξιά. Τύποι στηλών τόσο ο αριθμός και Νομισματική μονάδα παρέχουν προκαθορισμένες μορφές που καθορίζουν τον τρόπο εμφάνισης των δεδομένων.

Μπορείτε να προσαρμόσετε μια στήλη αριθμός με τους εξής τρόπους:

 • Καθορισμός ελάχιστες και μέγιστες τιμές    Περιορίστε την περιοχή των αριθμών που μπορεί να εισαγάγει άτομα. Για παράδειγμα, εάν η στήλη αποθηκεύει τον όγκο της εργασίας που έχει ολοκληρωθεί για μια εργασία ως ποσοστό, μπορείτε να καθορίσετε μηδέν ως την ελάχιστη τιμή και εκατό ως τη μέγιστη τιμή. Ομοίως, εάν η στήλη αποθηκεύει τον αριθμό των συμμετεχόντων για κάποιο συμβάν και θέλετε να περιορίσετε τους συμμετέχοντες σε έναν συγκεκριμένο αριθμό, μπορείτε να εισαγάγετε τον μέγιστο αριθμό των συμμετεχόντων ως τη μέγιστη τιμή.

 • Συμπερίληψη δεκαδικών ψηφίων    Καθορίστε αν οι αριθμοί περιέχουν δεκαδικά ψηφία και τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων για την αποθήκευση. Εάν η στήλη πρέπει να αποθηκεύει τους αριθμούς που έχει περισσότερους από πέντε δεκαδικά ψηφία, μπορείτε να επιλέξετε Αυτόματη κατά την επιλογή τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων για να συμπεριλάβετε. Αυτόματη είναι επίσης μια καλή επιλογή αν η στήλη αποθηκεύει τα αποτελέσματα υπολογισμών και θέλετε να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο ακριβής το αποτέλεσμα. Ωστόσο, εάν θέλετε να βεβαιωθείτε ότι όλες οι τιμές στη στήλη έχουν τον ίδιο αριθμό δεκαδικών ψηφίων, είναι καλή ιδέα να περιορίσετε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων μηδέν, για τους ακέραιους αριθμούς μόνο, ή σε άλλον αριθμό δεκαδικών ψηφίων έως πέντε.

 • Εμφάνιση προεπιλεγμένης τιμής    Εμφανίζεται ένα συγκεκριμένο πλήθος αυτόματα όταν κάποιος με προσθέτει ένα νέο στοιχείο, ταχύτερη για να εισαγάγετε διαφορετικούς αριθμούς, εάν χρειάζεται να το κάνετε. Μια προεπιλεγμένη τιμή βοηθά στην ταχύτερη καταχώρηση πληροφοριών. Για παράδειγμα, εάν η στήλη αποθηκεύει τον αριθμό των υπολογιστών που έχει κάθε μέλος της ομάδας και κάθε μέλος ομάδας έχει έναν τουλάχιστον υπολογιστή, πληκτρολογήστε 1 ως την προεπιλεγμένη τιμή. Ως αποτέλεσμα, 1 εμφανίζεται αυτόματα όταν προστίθεται ένα νέο στοιχείο στη λίστα και τα μέλη της ομάδας δεν χρειάζεται να εισαγάγετε τον αριθμό.

  Μια προεπιλεγμένη τιμή μπορεί να είναι ένας αριθμός που καθορίζετε ή το αποτέλεσμα ενός υπολογισμού, που ονομάζεται υπολογισμένη τιμή. Οι υπολογισμένες τιμές είναι χρήσιμη όταν θέλετε να εμφανίσετε έναν συγκεκριμένο αριθμό αυτόματα, αλλά ο αριθμός μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το ποιος προσέθεσε το στοιχείο, κατά την προσθήκη του στοιχείου ή άλλους λόγους. Για να χρησιμοποιήσετε μια υπολογισμένη τιμή, μπορείτε να εισαγάγετε έναν τύπο, αντί για ένα συγκεκριμένο πλήθος, ως την προεπιλεγμένη τιμή. Ο τύπος μπορεί να υπολογίσει έναν αριθμό με βάση πληροφορίες σε άλλες στήλες ή συναρτήσεις του συστήματος.

 • Μορφή τον αριθμό ως ποσοστό    Η ρύθμιση Εμφάνιση ως ποσοστό σάς επιτρέπει να εμφανίσετε και να αποθηκεύσετε τον αριθμό ως ποσοστό και να αντιμετωπίζει ως ποσοστό, όταν χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό άλλων τιμών.

Επιλογές για την αριθμητική στήλη

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο πεδίου στήλης για να αποθηκεύετε τις νομισματικές τιμές.

Συμβουλές για την επιλογή μιας στήλης αριθμού ή νομισματικής μονάδας

Τύποι στηλών τόσο ο αριθμός και Νομισματική μονάδα αποθηκεύουν αριθμητικές τιμές. Χρησιμοποιήστε μια στήλη αριθμός για να αποθηκεύσετε αριθμητικά δεδομένα για μαθηματικές πράξεις που δεν είναι οικονομικά υπολογισμοί ή δεν απαιτούν υψηλό επίπεδο ακρίβειας. Χρησιμοποιήστε τη στήλη νομισματικής μονάδας για την αποθήκευση αριθμητικών δεδομένων για την εκτέλεση υπολογισμών οικονομικών ή στις περιπτώσεις όπου δεν θέλετε στρογγυλοποίηση αριθμών στους υπολογισμούς. Σε αντίθεση με μια στήλη αριθμός, μια στήλη νομισματικής μονάδας είναι ακρίβεια 15 ψηφίων στα αριστερά της υποδιαστολής και 4 ψηφία προς τα δεξιά. Τύποι στηλών τόσο ο αριθμός και Νομισματική μονάδα παρέχουν προκαθορισμένες μορφές που καθορίζουν τον τρόπο εμφάνισης των δεδομένων.

Επιλογές για τις στήλες νομισματικής μονάδας

Μπορείτε να προσαρμόσετε μια στήλη νομισματικής μονάδας, με τους εξής τρόπους:

 • Καθορισμός ελάχιστες και μέγιστες τιμές    Περιορίστε την περιοχή των νομισματικών τιμών που μπορεί να εισαγάγει άτομα. Για παράδειγμα, εάν η στήλη αποθηκεύει αναφορές δαπανών για ένα συμβάν και την εταιρεία σας περιορίζει τις αναφορές σε έναν αριθμό μέσα σε μια συγκεκριμένη περιοχή, μπορείτε να καθορίσετε αυτά τα όρια ως ελάχιστες και μέγιστες τιμές.

 • Συμπερίληψη δεκαδικών ψηφίων    Καθορίστε αν οι τιμές περιλαμβάνουν δεκαδικά ψηφία και τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων για να αποθηκεύσετε. Για νομισματικές τιμές, μπορείτε να επιλέξετε δύο δεκαδικά ψηφία ή, εάν προτιμάτε να αποθηκεύετε στρογγυλές τιμές, μπορείτε να επιλέξετε μηδέν. Για μη-νομισματικές τιμές που χρησιμοποιούνται σε υπολογισμούς που απαιτούν υψηλό επίπεδο ακρίβειας, μπορείτε να επιλέξετε για να περιορίσετε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων σε μηδέν έως πέντε ή, για πιο ακριβείς τιμές, επιλέξτε Αυτόματη για να χρησιμοποιείτε αυτόματα τον κατάλληλο αριθμό δεκαδικά ψηφία για το αποτέλεσμα του υπολογισμού.

 • Εμφάνιση προεπιλεγμένης τιμής    Εμφανίζεται μια συγκεκριμένη τιμή αυτόματα όταν κάποιος με προσθέτει ένα νέο στοιχείο, ταχύτερη για να εισαγάγετε μια διαφορετική τιμή, εάν χρειάζεται να το κάνετε. Μια προεπιλεγμένη τιμή βοηθά στην ταχύτερη καταχώρηση πληροφοριών. Για παράδειγμα, εάν η στήλη αποθηκεύει δαπάνες για τη ρύθμιση νέων λογαριασμών και οι δαπάνες αυτές είναι συνήθως ο ίδιος για όλους τους νέους λογαριασμούς, μπορείτε να καθορίσετε το ποσό ως την προεπιλεγμένη τιμή. Ως αποτέλεσμα, αυτή η τιμή εμφανίζεται αυτόματα όταν προστίθεται ένα νέο στοιχείο στη λίστα και τα μέλη της ομάδας δεν χρειάζεται να εισαγάγετε τον αριθμό.

  Μια προεπιλεγμένη τιμή μπορεί να είναι μια τιμή που καθορίζετε ή το αποτέλεσμα ενός υπολογισμού, που ονομάζεται υπολογισμένη τιμή. Οι υπολογισμένες τιμές είναι χρήσιμη όταν θέλετε να εμφανίσετε αυτόματα μια συγκεκριμένη τιμή, αλλά η τιμή ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με το στοιχείο, που προσθέσατε το στοιχείο, κατά την προσθήκη του στοιχείου, ή άλλους λόγους. Για να χρησιμοποιήσετε μια υπολογισμένη τιμή, μπορείτε να εισαγάγετε έναν τύπο, αντί για το συγκεκριμένο κείμενο, ως την προεπιλεγμένη τιμή. Ο τύπος μπορεί να υπολογίσει μια τιμή με βάση τις πληροφορίες σε άλλες στήλες ή συναρτήσεις του συστήματος.

 • Επιλέξτε μια μορφή νομισματικής μονάδας    Βεβαιωθείτε ότι όλες οι τιμές στη στήλη βασίζονται στις την ίδια νομισματική μονάδα, επιλέγοντας μια συγκεκριμένη νομισματική μορφή για τη στήλη. Αναπτυσσόμενο πλαίσιο προσφέρει μεγαλύτερη από 100 επιλογές χώρα, ώστε να μπορείτε να καθορίσετε νομισματικής μονάδας σε περισσότερες τοπικές μορφές.

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο πεδίου στήλης για την αποθήκευση ημερομηνιών ημερολογίου ή και τα δύο ημερομηνίες και ώρες. Η μορφή ημερομηνίας διαφέρει ανάλογα με βάση τις τοπικές ρυθμίσεις για την τοποθεσία. Εάν η μορφή που θέλετε δεν είναι διαθέσιμη, ζητήστε από το διαχειριστή σας για να προσθέσετε υποστήριξη για τη συγκεκριμένη περιοχή της τοποθεσίας.

Μπορείτε να προσαρμόσετε μια στήλη ημερομηνίας και ώρας με τους εξής τρόπους:

 • Περιλαμβάνουν μόνο την ημερομηνία ή την ημερομηνία και ώρα    Καθορίστε εάν θέλετε να συμπεριλάβετε μόνο την ημερομηνία ημερολογίου ή τόσο την ημερομηνία ημερολογίου και την ώρα της ημέρας.

 • Εμφάνιση προεπιλεγμένης τιμής    Αυτόματη εμφάνιση μια συγκεκριμένη ημερομηνία ή ημερομηνία και ώρα όταν κάποιος προσθέτει ένα νέο στοιχείο, ταχύτερη για να εισαγάγετε μια διαφορετική τιμή, εάν χρειάζεται να το κάνετε. Μια προεπιλεγμένη τιμή βοηθά στην ταχύτερη καταχώρηση πληροφοριών. Για παράδειγμα, εάν η στήλη αποθηκεύει την ημερομηνία όταν προκύπτει μια εξόδων και περισσότερες δαπάνες προκύπτουν την πρώτη ημέρα του οικονομικού έτους, μπορείτε να καθορίσετε την πρώτη ημέρα του οικονομικού έτους ως την προεπιλεγμένη τιμή. Ως αποτέλεσμα, την ημερομηνία εμφανίζεται αυτόματα όταν προστίθεται ένα νέο στοιχείο στη λίστα και τα μέλη της ομάδας δεν χρειάζεται να εισαγάγετε την ημερομηνία.

  Μια προεπιλεγμένη τιμή μπορεί να είναι μια τιμή που καθορίζετε, την ημερομηνία που προστίθεται ένα στοιχείο σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη ή το αποτέλεσμα ενός υπολογισμού, που ονομάζεται υπολογισμένη τιμή. Οι υπολογισμένες τιμές είναι χρήσιμη όταν θέλετε να εμφανίσετε μια συγκεκριμένη ημερομηνία ή ώρα αυτόματα, αλλά την ημερομηνία ή ώρα ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με το στοιχείο. Για να χρησιμοποιήσετε μια υπολογισμένη τιμή, μπορείτε να εισαγάγετε έναν τύπο ως την προεπιλεγμένη τιμή. Ο τύπος μπορεί να υπολογίσει μια τιμή με βάση τις πληροφορίες σε άλλες στήλες ή συναρτήσεις του συστήματος όπως [Σήμερα], για να υποδείξετε την τρέχουσα ημερομηνία. Για παράδειγμα, εάν θέλετε τη στήλη για να εμφανίσετε μια ημερομηνία που είναι 30 ημέρες μετά την τρέχουσα ημερομηνία, πληκτρολογήστε την εξίσωση = [ΣΉΜΕΡΑ] + 30 στο πλαίσιο Υπολογισμένη τιμή.

Επιλογές για τη στήλη ώρα ημερομηνία

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο πεδίου στήλης για να επιτρέψετε στους χρήστες, επιλέξτε τιμές βάσει των πληροφοριών που είναι ήδη αποθηκευμένο στην τοποθεσία. Για παράδειγμα, εάν θέλετε μια στήλη για να αποθηκεύσετε τα ονόματα λογαριασμών πελατών στο οποίο έχουν αντιστοιχιστεί τους υπαλλήλους και τη λίστα των λογαριασμών πρέπει να περιορίζεται σε μια λίστα πελατών λογαριασμών στην τοποθεσία, μπορείτε να δημιουργήσετε μια στήλη αναζήτησης που εμφανίζει τα ονόματα με τον πελάτη Λίστα με τους λογαριασμούς. Η λίστα των επιλογών σε μια στήλη αναζήτησης εμφανίζονται σε ένα αναπτυσσόμενο πλαίσιο, που ονομάζεται αναπτυσσόμενο μενού ή ένα πλαίσιο λίστας, ανάλογα με το εάν επιτρέπετε στα άτομα για να επιλέξετε περισσότερες από μία τιμή.

Μπορείτε να προσαρμόσετε μια στήλη αναζήτησης με τους εξής τρόπους:

 • Επιλέξτε την προέλευση των τιμών αναζήτησης    Καθορίστε ποιες λίστα, βιβλιοθήκη, ή τον πίνακα συζητήσεων στην τοποθεσία που περιέχει τις τιμές που θέλετε να αποθηκεύσετε στη στήλη. Το αρχείο προέλευσης δεν μπορεί να είναι μια δευτερεύουσα τοποθεσία, τοποθεσία χώρου εργασίας, wiki ή ιστολόγιο. Αφού καθορίσετε τη λίστα, βιβλιοθήκη ή πίνακα συζητήσεων που θέλετε, μπορείτε να καθορίσετε ποια στήλη στη συγκεκριμένη λίστα, βιβλιοθήκη ή πίνακα συζητήσεων περιέχει τις τιμές που θέλετε να επιλέξετε από χρήστες.

 • Να επιτρέπονται πολλαπλές επιλογές    Επιτρέψτε στους χρήστες να επιλέγουν όσο το δυνατόν περισσότερες τιμές που σας αρέσει ή περιορισμός του αριθμού των τιμών που μπορούν να επιλέξουν μόνο μία τιμή. Εάν άτομα να επιλέξετε πολλές τιμές, εμφανίζονται όλες οι τιμές στη στήλη, διαχωρισμένα με ελληνικό ερωτηματικό (;).

 • Επιλογή στηλών για να εμφανίζονται    Μπορείτε να προσθέσετε μία ή περισσότερες στήλες για να εμφανίσετε τιμές συγκεκριμένων πεδίων για αυτόν τον τύπο στήλης.

Παράθυρο διαλόγου Επιλογή στήλης αναζήτησης

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο πεδίου στήλης για την αποθήκευση πληροφοριών, όπως εάν κάποιος θα συμμετάσχετε συμβάντος Αληθές/Ψευδές ή Ναι/Όχι. Μια στήλη Ναι/Όχι εμφανίζεται ως μεμονωμένο πλαίσιο ελέγχου όταν τα άτομα εισαγάγουν πληροφορίες σχετικά με ένα στοιχείο. Για να υποδείξετε Ναι, τα μέλη της ομάδας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου. Για να υποδείξετε χωρίς, τα μέλη της ομάδας, καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου.

Τα δεδομένα σε μια στήλη Ναι/Όχι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υπολογισμούς για άλλες στήλες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, Ναι μετατρέπεται σε μια αριθμητική τιμή μίας (1) και όχι μετατρέπεται σε μια αριθμητική τιμή μηδέν (0).

Μπορείτε να προσαρμόσετε μια στήλη Ναι/Όχι, επιλέγοντας μια προεπιλεγμένη τιμή για αυτήν. Προεπιλεγμένη τιμή είναι η επιλογή που εμφανίζεται αυτόματα όταν κάποιος προσθέτει ένα νέο στοιχείο. Άτομα να επιλέξετε μια διαφορετική τιμή, εάν χρειάζεται να το κάνετε. Για μια στήλη Ναι/Όχι, μπορείτε να καθορίσετε αν το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο αυτόματα, που υποδεικνύει μια τιμή Ναι, ή όχι, υποδεικνύοντας τιμή όχι.

Επιλογές για να επιλέξετε Ναι/χωρίς στήλης

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο πεδίου στήλης για να παρέχουν μια λίστα με δυνατότητα αναζήτησης ατόμων και ομάδων από το οποίο τα άτομα μπορούν να επιλέγουν πότε Προσθήκη ή επεξεργασία ενός στοιχείου. Για παράδειγμα, σε μια λίστα εργασιών, ένα άτομο ή ομάδα στήλη με το όνομα Που έχει αντιστοιχιστεί σε μπορούν να παρέχουν μια λίστα των ατόμων που μπορείτε να αντιστοιχίσετε μια εργασία σε. Τα περιεχόμενα της λίστας εξαρτάται από τον τρόπο υπηρεσίες καταλόγου και SharePoint ομάδες που έχουν ρυθμιστεί για την τοποθεσία. Για να προσαρμόσετε τα περιεχόμενα της λίστας, ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το διαχειριστή σας.

Μπορείτε να προσαρμόσετε ένα άτομο ή ομάδα στηλών με τους εξής τρόπους:

 • Να επιτρέπονται πολλαπλές επιλογές    Επιτρέψτε στους χρήστες για να κάνετε όσο το δυνατόν περισσότερες επιλογές που σας αρέσει ή περιορισμός του αριθμού των επιλογών μόνο μία επιλογή.

 • Συμπερίληψη ή εξαίρεση τις ομάδες των ατόμων    Καθορίστε εάν η λίστα περιλαμβάνει μόνο μεμονωμένα άτομα ή επιπλέον περιλαμβάνει λίστες διανομής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και SharePoint ομάδες. Για παράδειγμα, σε μια λίστα εργασιών, ενδέχεται να θέλετε να συμπεριλάβετε μόνο μεμονωμένα άτομα για να βεβαιωθείτε ότι ένα συγκεκριμένο άτομο είναι υπεύθυνος για κάθε εργασία. Σε μια λίστα έργων, μπορεί να θέλετε να συμπεριλάβετε λίστες διανομής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και SharePoint ομάδες για να βεβαιωθείτε ότι η ομάδα είναι συσχετίζεται με κάθε έργο.

 • Περιορισμός της λίστας για να τους χρήστες της τοποθεσίας μόνο    Καθορίστε αν η λίστα περιλαμβάνει όλα τα άτομα και ομάδες στην υπηρεσία καταλόγου του ή μόνο αυτά τα άτομα και ομάδες που έχουν πρόσβαση στην τοποθεσία ως μέλη της ομάδας SharePoint.

 • Καθορίστε ποιες πληροφορίες θα εμφανίζονται    Επιλέξτε τις πληροφορίες που θέλετε να εμφανίζονται σχετικά με άτομα ή ομάδες. Για παράδειγμα, σε μια λίστα επαφών για μια μεγάλη εταιρεία, μπορείτε να επιλέξετε για να εμφανίσετε το όνομα ενός ατόμου, εικόνες και λεπτομέρειες, όπως δεξιότητες και εξειδίκευσης. Στη λίστα επαφών για μια μικρή ομάδα, μπορείτε να επιλέξετε για να εμφανίσετε μόνο ένα άτομο όνομα ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σημείωση: Την κατάσταση παρουσίας, πρώην διαθέσιμη με το όνομα (με παρουσία), δεν είναι διαθέσιμη σε σύγχρονα προγράμματα περιήγησης. Την εταιρεία σας μπορεί να επιλέξετε να την κάνετε διαθέσιμη παρουσίας, ακολουθώντας τα βήματα στο θέμα εμφάνισης μιας τοποθεσίας του SharePoint Online κλασική σε κατάσταση λειτουργίας του Internet Explorer 10 εγγράφου.

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο πεδίου στήλης για να αποθηκεύσετε μια υπερ-σύνδεση σε μια ιστοσελίδα ή για να εμφανίσετε ένα γραφικό στο intranet ή στο Internet.

Μια στήλη υπερ-σύνδεση ή εικόνα αποθηκεύει τη διεύθυνση Uniform Resource Locator (URL) για μια ιστοσελίδα, το γραφικό ή άλλο πόρο. Ανάλογα με τη μορφή εμφάνισης που επιλέγετε, εμφανίζεται είτε μια υπερ-σύνδεση που μπορείτε να κάνετε κλικ για να αποκτήσετε πρόσβαση στον πόρο ή ένα γραφικό, αντί για τη διεύθυνση URL για το αρχείο γραφικών.

Για να εμφανίσετε τη διεύθυνση URL ως υπερ-σύνδεσης, επιλέξτε τη μορφή υπερ-σύνδεση. Όταν τα άτομα εισαγάγουν πληροφορίες σχετικά με ένα στοιχείο, τους να εισαγάγετε τη διεύθυνση URL και το περιγραφικό κείμενο που εμφανίζεται στη στήλη, αντί για τη διεύθυνση URL. Για να εμφανίσετε ένα γραφικό, αντί για τη διεύθυνση URL για το αρχείο γραφικών, επιλέξτε τη μορφή της εικόνας. Όταν τα άτομα εισαγάγουν πληροφορίες σχετικά με ένα στοιχείο, πρέπει να πληκτρολογήσουν την πλήρη διεύθυνση URL για το αρχείο γραφικών, όπως http://www.example.com/image.gif, και να πληκτρολογούν προαιρετικά περιγραφικό, εναλλακτικό κείμενο για το γραφικό, που εμφανίζεται για χρήστες που απενεργοποιούν γραφικά στο πρόγραμμα περιήγησης ή εξαρτώνται από λογισμικό ανάγνωσης οθόνης για τη μετατροπή γραφικών της οθόνης σε ομιλία.

Επιλογές στήλη/υπερ-σύνδεση εικόνας

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο πεδίου στήλης για να εμφανίσετε πληροφορίες που βασίζεται μόνο τα αποτελέσματα από τον υπολογισμό του άλλες στήλες σε λίστα ή βιβλιοθήκη. Για παράδειγμα χρήση = [Ποσότητα] * [τιμή στοιχείου] για να υπολογίσετε συνολική τιμή.

Όταν προσθέτετε μια υπολογιζόμενη στήλη σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν τύπο που περιέχει τελεστές, όπως αφαίρεσης (-) και πρόσθεσης (+), συναρτήσεις, συγκεκριμένες τιμές και οι αναφορές σε άλλες στήλες. Οι τύποι μπορούν να υπολογίζουν ημερομηνίες και ώρες, εκτελούν μαθηματικές εξισώσεις ή να διαχειρίζονται κείμενο. Για παράδειγμα, σε μια λίστα εργασιών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον τύπο στήλης για να υπολογίσετε τον αριθμό των ημερών του ημερολογίου που απαιτείται για την ολοκλήρωση κάθε εργασίας με βάση τις στήλες ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία ολοκλήρωσης (= [ημερομηνία ολοκλήρωσης]-[ημερομηνία έναρξης]). Σε μια λίστα επαφών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια στήλη υπολογισμού για να συνδυάσετε τα ονόματα και τα επώνυμα των επαφών και διαχωρίστε τις με ένα διάστημα, με βάση τις στήλες όνομα και επώνυμο (& [όνομα] = "" & [Επώνυμο]). Σημειώστε ότι ο τύπος σε μια υπολογιζόμενη στήλη μόνο μπορεί να αναφέρεται σε άλλες στήλες στην ίδια λίστα ή τη βιβλιοθήκη.

Εκτός από την εισαγωγή του τύπου για τον υπολογισμό, μπορείτε να καθορίσετε τον τύπο των δεδομένων που θέλετε τον υπολογισμό για να επιστρέψετε και πώς να αποθηκεύετε και να εμφανίζετε δεδομένα. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με κάθε τύπο δεδομένων, ανατρέξτε στην κατάλληλη ενότητα αυτού του άρθρου.

Για περισσότερες σε τύπους και συναρτήσεις για χρήση με το πεδίο υπολογισμού, ανατρέξτε στο θέμα παραδείγματα κοινών τύπων σε λίστες του SharePoint. Σε αυτό το άρθρο περιλαμβάνει πολλές συνήθεις τύπους, καθώς και συνδέσεις με τις περιγραφές όλων των λειτουργιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε SharePoint.

Επιλογές υπολογιζόμενης στήλης

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη στήλη για να δημιουργήσετε πρόσθετες επιλογές για τους υπεύθυνους έγκρισης κατά τη χρήση ροών εργασίας εργασίας.

Εργασία ροής εργασίας συνήθως παρέχει μόνο τα αποτελέσματα της έγκριση ή απόρριψη, τον περιορισμό τον τρόπο χειρισμού στοιχείου ή εγγράφου. Ίσως χρειαστεί να αναθέσετε την εργασία σε κάποιον άλλο, ή να επαναφέρετε τον υπεύθυνο υποβολής για περισσότερες πληροφορίες. Με τη στήλη αποτέλεσμα εργασίας, μπορείτε να προσφέρετε ένα πεδίο στήλης επιλογής που σας επιτρέπει να επιλέξετε διαφορετικό ολοκλήρωσης κριτήρια επιλογές. Για παράδειγμα, μπορείτε να ζητήσετε την αποσαφήνιση σε ένα στοιχείο ή να το εκχωρήσετε σε κάποιον για να δώσετε τον υπεύθυνο έγκρισης περισσότερη ευελιξία στη ροή εργασίας.

Επιλογές στήλη αποτέλεσμα εργασίας

Η στήλη αποτέλεσμα εργασίας είναι παρόμοιο με το πεδίο "επιλογή" κατά την πληκτρολόγηση επιλογές στο πεδίο "επιλογή". Μπορείτε να ορίσετε μια επιλογή μεμονωμένα ως προεπιλογή ή να χρησιμοποιήσετε μια υπολογισμένη τιμή. Για να χρησιμοποιήσετε μια υπολογισμένη τιμή, μπορείτε να εισαγάγετε έναν τύπο, αντί για ένα συγκεκριμένο πλήθος, ως την προεπιλεγμένη τιμή. Ο τύπος μπορεί να υπολογίσει έναν αριθμό με βάση πληροφορίες σε άλλες στήλες ή συναρτήσεις του συστήματος. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε είτε την τιμή της στήλης είναι υποχρεωτική, καθώς και να μετατρέψετε την τιμή μοναδικών τιμών ανάμεσα σε όλες τις εγγραφές.

Για ένα πρόγραμμα εκμάθησης indepth σχετικά με τη χρήση εργασίες και τα αποτελέσματα εργασιών στο SharePoint, ανατρέξτε στο θέμα εργασία με εργασίες στο SharePoint 2013 τις ροές εργασίας με χρήση του Visual Studio 2012

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη στήλη για την εμφάνιση δεδομένων από εξωτερικές προελεύσεις, όπως εφαρμογές CRM, βάσεις δεδομένων ή υπολογιστικά φύλλα.

Η στήλη εξωτερικών δεδομένων σάς επιτρέπει να συνδεθείτε με εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων για την παροχή όπως βάσεις δεδομένων, υπολογιστικά φύλλα και εφαρμογές CRM. Για παράδειγμα, τη σύνδεση με μια εφαρμογή γραμμής εταιρικά όπως SAP ή Microsoft CRM να παράσχετε πληροφορίες ενημερωμένο πελατών από εξωτερική προέλευση δεδομένων που μπορούν να εμφανίζονται και χρησιμοποιούνται στη λίστα. Χρήση μιας βάσης δεδομένων εξωτερικής απόθεμα, τη λίστα σας μπορεί να παρουσιάσει τρέχουσες τιμές, περιγραφές ή βάρους αποστολής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για υπολογισμό ή αναζήτησης από άλλες στήλες.

Επιλογές στήλης εξωτερικών δεδομένων

Εξωτερικά δεδομένα πρέπει να είναι έχει ορισμένα προαπαιτούμενα ικανοποιούνται πριν μπορέσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε εξωτερικά δεδομένα. Αυτές οι εργασίες γίνονται συνήθως από το διαχειριστή σας και συνεπάγεται τη δημιουργία τους λογαριασμούς και τα δικαιώματα για πρόσβαση στα δεδομένα, ενεργοποίηση Συνδεσιμότητας εταιρικών δεδομένων και Υπηρεσίας ασφαλούς αποθήκευσης διαπιστευτηρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία, ενημέρωση και ανανέωση στηλών εξωτερικών δεδομένων, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία και ενημέρωση στήλης εξωτερικών δεδομένων σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη ή την εργασία με εξωτερικά δεδομένα στις υπηρεσίες Excel Services (SharePoint Server).

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον τύπο στήλης για να ενεργοποιήσετε τους χρήστες της τοποθεσίας να επιλέξτε τιμές από ένα σύνολο όρων συγκεκριμένες διαχειριζόμενων όρων και να εφαρμόσετε αυτές τις τιμές για το περιεχόμενό τους. Οι χρήστες να δημιουργήσετε και να ρυθμίσετε μια στήλη διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων για να αντιστοιχίσετε σε ένα υπάρχον σύνολο όρων ή όρων ή να μπορούν να δημιουργήσουν ένα νέο σύνολο όρων ειδικά για μια στήλη διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων. Διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων στήλες έχουν πολλές μοναδικές δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά που βοηθά τους χρήστες, επιλέξτε και εφαρμόστε όρους σε περιεχομένου, όπως η υποστήριξη για "πρόβλεψης," καθώς και υποστήριξη για αποσαφήνιση των όρων, περιγραφή, συνώνυμα και μια πολυγλωσσική τιμές.

Διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων στήλες Προβιβασμός το συνεπής χρήση μετα-δεδομένων σε τοποθεσίες, επειδή παρέχουν οι χρήστες με μια λίστα με τους όρους που μπορεί να ισχύουν για το περιεχόμενό τους. Αυτοί οι όροι προέρχονται από ένα σύνολο όρων που διαχειρίζεται κεντρικά στο εργαλείο διαχείρισης χώρου αποθήκευσης όρων διαχειριστής χώρου αποθήκευσης όρων ή άλλα άτομα με δικαιώματα για τη Διαχείριση όρων. Κάθε φορά που το σύνολο όρων που συνδέεται με μια συγκεκριμένη στήλη διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων είναι ενημερωθεί, τους ενημερωμένους όρους αυτόματα θα είναι διαθέσιμο στους χρήστες, όπου και αν είναι διαθέσιμη αυτήν τη στήλη διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων. Μπορείτε να προσαρμόσετε τη στήλη διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων με τους εξής τρόπους.

Επιλογές για τη στήλη διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων

Πεδίο πολλών τιμών    Επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου δυνατότητα πολλών τιμών επιτρέπει τη στήλη ώστε να περιέχει περισσότερες από μία τιμή. Σημειώστε ότι θα αποτρέπει την ενεργοποίηση αυτής της δυνατότητας ταξινόμηση δεδομένων σε προβολές λίστας.

Μορφή εμφάνισης    Η τιμή που έχει επιλεγεί από το σύνολο όρων μπορούν να εμφανιστούν είτε ως μια μοναδική τιμή ή με την πλήρη ιεραρχική διαδρομή.

 • Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση ετικέτας όρου στο πεδίο για να εμφανίσετε τιμή τους όρους Ορισμός ως μία τιμή. Για παράδειγμα: Πόλη.

 • Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση ολόκληρη τη διαδρομή προς τον όρο στο πεδίο για να εμφανίσετε την τιμή του τους όρους Ορισμός ως μια ιεραρχική πλήρη διαδρομή. Για παράδειγμα: θέση, Ήπειρο, χώρας/περιοχής, πόλη.

Ρυθμίσεις συνόλου όρων    Εμφάνιση όρους από μια εταιρική διαχειριζόμενων σύνολο όρων ή δημιουργήστε ένα προσαρμοσμένο σύνολο όρων για να κάνετε κοινή χρήση με άλλα άτομα σε μια συλλογή τοποθεσιών.

 • Χρήση του διαχειριζόμενου συνόλου όρων    Πληκτρολογήστε μία ή περισσότερες όρους, διαχωρισμένα με ελληνικά ερωτηματικά, και επιλέξτε Εύρεση για να φιλτράρετε τις επιλογές για να συμπεριλάβετε μόνο εκείνους που περιέχουν τους όρους που θέλετε. Αφού βρείτε το σύνολο όρων που περιέχει τη λίστα τιμών για να εμφανίσετε σε αυτήν τη στήλη, κάντε κλικ σε έναν όρο για να επιλέξετε το πρώτο επίπεδο της ιεραρχίας που θα εμφανιστεί στη στήλη. Όλα τα επίπεδα κάτω από τον όρο που επιλέγετε θα είναι ορατό, όταν οι χρήστες επιλέγουν μια τιμή.

Δημιουργήστε ένα σύνολο προσαρμοσμένων όρων    Πληκτρολογήστε μια περιγραφή για το σύνολο όρων προσαρμοσμένη και πληκτρολογήστε την ιεραρχία συνόλου όρων απευθείας στο πλαίσιο που παρέχεται ή κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία χρησιμοποιώντας τη Διαχείριση Ορισμός όρων για να ανοίξετε και να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο διαχείρισης όρων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με διαχειριζόμενα μετα-δεδομένα, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή στις διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων. Σε αυτό το άρθρο περιγράφει τι διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων είναι και πώς να το χρησιμοποιήσετε.

Σημείωση: Ενώ ένα προσαρμοσμένο όρων είναι διαθέσιμο σε όλους τους χρήστες σε μια συλλογή τοποθεσιών, τους όρους στο σύνολο δεν θα είναι διαθέσιμο ως εταιρικών λέξεων-κλειδιών.

Εργασία με στήλες, λίστες και βιβλιοθήκες

Εδώ θα βρείτε ορισμένους πρόσθετους πόρους που θα σας βοηθήσουν να εργαστείτε με λίστες και βιβλιοθήκες:

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×