Τύποι δεδομένων για βάσεις δεδομένων υπολογιστή της Access

Τύποι δεδομένων για βάσεις δεδομένων υπολογιστή της Access

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Όταν δημιουργείτε πίνακες στην Access, πρέπει να επιλέξετε έναν τύπο δεδομένων για κάθε στήλη δεδομένων. Ο τύπος δεδομένων "Σύντομο κείμενο" είναι μια δημοφιλής επιλογή, εφόσον σας επιτρέπει να εισαγάγετε σχεδόν οποιονδήποτε χαρακτήρα (γράμμα, σύμβολο ή αριθμό). Ωστόσο, η προσεκτική επιλογή των τύπων δεδομένων μπορεί να σας βοηθήσει να εκμεταλλευτείτε περισσότερες δυνατότητες της Access (όπως η επικύρωση δεδομένων και οι συναρτήσεις) και βελτιώνει την ακρίβεια των πληροφοριών που αποθηκεύετε. Ο παρακάτω πίνακας παρέχει μια επισκόπηση των τύπων δεδομένων που είναι διαθέσιμοι σε βάσεις δεδομένων υπολογιστή της Access (.accdb και .mdb). Για πληροφορίες σχετικά με τους τύπους δεδομένων σε εφαρμογές της Access, ανατρέξτε στο θέμα Τύποι δεδομένων για εφαρμογές web της Access.

Για μια ολοκληρωμένη λίστα με όλες τις ιδιότητες πεδίων που είναι διαθέσιμες για τους διάφορους τύπους δεδομένων, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή στους τύπους δεδομένων και στις ιδιότητες πεδίων.

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τους τύπους δεδομένων που είναι διαθέσιμο σε βάσεις δεδομένων υπολογιστή Access 2013 και νεότερες εκδόσεις.

Τύπος δεδομένων

Χρήση

Μέγεθος

Σύντομο κείμενο (παλιότερα γνωστό ως "Κείμενο")

Αλφαριθμητικά δεδομένα (ονόματα, τίτλοι κ.λπ.)

Έως 255 χαρακτήρες.

Μεγάλο κείμενο (παλιότερα γνωστό ως "Υπόμνημα")

Μεγάλες ποσότητες αλφαριθμητικών δεδομένων: Προτάσεις και παράγραφοι. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τύπο δεδομένων "Μεγάλο κείμενο", ανατρέξτε στο θέμα Ο τύπος δεδομένων "Υπόμνημα" ονομάζεται πλέον "Μεγάλο κείμενο".

Έως περίπου 1 gigabyte (GB), αλλά τα στοιχεία ελέγχου για την εμφάνιση ενός μεγάλου κειμένου περιορίζονται στους πρώτους 64.000 χαρακτήρες.

Αριθμός

Αριθμητικά δεδομένα.

1, 2, 4, 8 ή 16 byte.

Μεγάλος αριθμός

Αριθμητικά δεδομένα.

8 byte.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση του τύπου δεδομένων "Μεγάλος αριθμός".

Hμερομηνία/Ώρα

Ημερομηνίες και ώρες.

8 byte.

Νομισματική μονάδα

Νομισματικά δεδομένα, αποθηκευμένα με ακρίβεια 4 δεκαδικών ψηφίων.

8 byte.

Αυτόματη Αρίθμηση

Μοναδική τιμή που δημιουργείται από την Access για κάθε νέα εγγραφή.

4 byte (16 byte για το αναγνωριστικό αναπαραγωγής).

Ναι/Όχι

Δυαδικά δεδομένα (true/false). Η Access αποθηκεύει την αριθμητική τιμή μηδέν (0) για false και -1 για true.

1 byte.

Αντικείμενο OLE

Εικόνες, γραφήματα ή άλλα αντικείμενα ActiveX από άλλη εφαρμογή που βασίζεται στα Windows.

Έως 2 GB περίπου.

Υπερ-σύνδεση

Μια διεύθυνση σύνδεσης σε έγγραφο ή αρχείο στο Internet, σε intranet, σε τοπικό δίκτυο (LAN) ή στον τοπικό υπολογιστή σας

Έως 8.192 (κάθε μέρος ενός τύπου δεδομένων υπερ-σύνδεσης μπορεί να περιέχει έως 2048 χαρακτήρες).

Συνημμένο

Μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία ως εικόνες, έγγραφα, υπολογιστικά φύλλα ή γραφήματα. Κάθε πεδίο συνημμένου μπορεί να περιέχει απεριόριστο αριθμό συνημμένων ανά εγγραφή, μέχρι το όριο αποθήκευσης του μεγέθους ενός αρχείου βάσης δεδομένων. Σημειώστε ότι ο τύπος δεδομένων "Συνημμένο" δεν είναι διαθέσιμος στις μορφές αρχείων MDB.

Έως 2 GB περίπου.

Υπολογίζεται

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια παράσταση που χρησιμοποιεί δεδομένα από ένα ή περισσότερα πεδία. Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικούς τύπους δεδομένων αποτελέσματος από την παράσταση. Σημειώστε ότι ο τύπος δεδομένων "Υπολογίζεται" δεν είναι διαθέσιμος στις μορφές αρχείων MDB.

Εξαρτάται από τον τύπο δεδομένων της ιδιότητας "Τύπος αποτελεσμάτων". Το αποτέλεσμα τύπου δεδομένων σύντομου κειμένου μπορεί να έχει έως 243 χαρακτήρες. Τα δεδομένα "Μεγάλο κείμενο", "Αριθμός", "Ναι/Όχι" και "Ημερομηνία/Ώρα" πρέπει να συμφωνούν με τους αντίστοιχους τύπους δεδομένων τους.

Οδηγός αναζήτησης

Η καταχώρηση του "Οδηγού αναζήτησης" στη στήλη "Τύπος δεδομένων" στην προβολή Σχεδίασης δεν είναι στην πραγματικότητα τύπος δεδομένων. Όταν επιλέγετε αυτήν την καταχώρηση, ξεκινά ένας οδηγός για να σας βοηθήσει να ορίσετε ένα απλό ή σύνθετο πεδίο αναζήτησης. Ένα απλό πεδίο αναζήτησης χρησιμοποιεί τα περιεχόμενα ενός άλλου πίνακα ή λίστας τιμών για την επικύρωση των περιεχομένων μίας τιμής ανά γραμμή. Ένα σύνθετο πεδίο αναζήτησης επιτρέπει την αποθήκευση πολλών τιμών στον ίδιο τύπο δεδομένων σε κάθε γραμμή.

Εξαρτάται από τον τύπο δεδομένων του πεδίου αναζήτησης.

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τους τύπους δεδομένων που είναι διαθέσιμοι σε βάσεις δεδομένων υπολογιστή της Access 2010 και της Access 2007.

Τύπος δεδομένων

Χρήση

Μέγεθος

Κείμενο

Αλφαριθμητικά δεδομένα (ονόματα, τίτλοι κ.λπ.)

Έως 255 χαρακτήρες.

Υπόμνημα

Μεγάλες ποσότητες αλφαριθμητικών δεδομένων: Προτάσεις και παράγραφοι.

Έως περίπου 1 gigabyte (GB), αλλά τα στοιχεία ελέγχου για την εμφάνιση ενός μεγάλου κειμένου περιορίζονται στους πρώτους 64.000 χαρακτήρες.

Αριθμός

Αριθμητικά δεδομένα.

1, 2, 4, 8 ή 16 byte.

Hμερομηνία/Ώρα

Ημερομηνίες και ώρες.

8 byte.

Νομισματική μονάδα

Νομισματικά δεδομένα, αποθηκευμένα με ακρίβεια 4 δεκαδικών ψηφίων.

8 byte.

Αυτόματη Αρίθμηση

Μοναδική τιμή που δημιουργείται από την Access για κάθε νέα εγγραφή.

4 byte (16 byte για το αναγνωριστικό αναπαραγωγής).

Ναι/Όχι

Δυαδικά δεδομένα (true/false). Η Access αποθηκεύει την αριθμητική τιμή μηδέν (0) για false και -1 για true.

1 byte.

Αντικείμενο OLE

Εικόνες, γραφήματα ή άλλα αντικείμενα ActiveX από άλλη εφαρμογή που βασίζεται στα Windows.

Έως 2 GB περίπου.

Υπερ-σύνδεση

Μια διεύθυνση σύνδεσης σε έγγραφο ή αρχείο στο Internet, σε intranet, σε τοπικό δίκτυο (LAN) ή στον τοπικό υπολογιστή σας

Έως 8.192 (κάθε μέρος ενός τύπου δεδομένων υπερ-σύνδεσης μπορεί να περιέχει έως 2048 χαρακτήρες).

Συνημμένο

Μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία ως εικόνες, έγγραφα, υπολογιστικά φύλλα ή γραφήματα. Κάθε πεδίο συνημμένου μπορεί να περιέχει απεριόριστο αριθμό συνημμένων ανά εγγραφή, μέχρι το όριο αποθήκευσης του μεγέθους ενός αρχείου βάσης δεδομένων. Σημειώστε ότι ο τύπος δεδομένων "Συνημμένο" δεν είναι διαθέσιμος στις μορφές αρχείων MDB.

Έως 2 GB περίπου.

Υπολογίζεται

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια παράσταση που χρησιμοποιεί δεδομένα από ένα ή περισσότερα πεδία. Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικούς τύπους δεδομένων αποτελέσματος από την παράσταση. Σημειώστε ότι ο τύπος δεδομένων "Υπολογίζεται" δεν είναι διαθέσιμος στις μορφές αρχείων MDB.

Σημείωση: Ο τύπος δεδομένων "Υπολογίζεται" δεν είναι διαθέσιμος στην Access 2007.

Εξαρτάται από τον τύπο δεδομένων της ιδιότητας "Τύπος αποτελεσμάτων". Το αποτέλεσμα τύπου δεδομένων σύντομου κειμένου μπορεί να έχει έως 243 χαρακτήρες. Τα δεδομένα "Μεγάλο κείμενο", "Αριθμός", "Ναι/Όχι" και "Ημερομηνία/Ώρα" πρέπει να συμφωνούν με τους αντίστοιχους τύπους δεδομένων τους.

Οδηγός αναζήτησης

Η καταχώρηση του "Οδηγού αναζήτησης" στη στήλη "Τύπος δεδομένων" στην προβολή Σχεδίασης δεν είναι στην πραγματικότητα τύπος δεδομένων. Όταν επιλέγετε αυτήν την καταχώρηση, ξεκινά ένας οδηγός για να σας βοηθήσει να ορίσετε ένα απλό ή σύνθετο πεδίο αναζήτησης. Ένα απλό πεδίο αναζήτησης χρησιμοποιεί τα περιεχόμενα ενός άλλου πίνακα ή λίστας τιμών για την επικύρωση των περιεχομένων μίας τιμής ανά γραμμή. Ένα σύνθετο πεδίο αναζήτησης επιτρέπει την αποθήκευση πολλών τιμών στον ίδιο τύπο δεδομένων σε κάθε γραμμή.

Εξαρτάται από τον τύπο δεδομένων του πεδίου αναζήτησης.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×