Τρόπος προετοιμασίας ενός τομέα χωρίς δυνατότητα δρομολόγησης (όπως του τομέα .local) για συγχρονισμό καταλόγου

Όταν συγχρονίζετε τον κατάλογο εσωτερικής εγκατάστασης με το Office 365 πρέπει να διαθέτετε επαληθευμένο τομέα στο Azure Active Directory. Μόνο τα κύρια ονόματα χρήστη (UPN) που σχετίζονται με τον τομέα εσωτερικής εγκατάστασης συγχρονίζονται. Ωστόσο, κάθε UPN που περιέχει έναν τομέα χωρίς δυνατότητα δρομολόγησης, για παράδειγμα τον .local (όπως το billa@contoso.local), θα συγχρονιστεί με έναν τομέα του onmicrosoft.com (όπως το billa@contoso.onmicrosoft.com). Εάν χρησιμοποιείτε ήδη έναν τομέα .local για τους λογαριασμούς χρηστών σας στο Υπηρεσία καταλόγου Active Directory συνιστάται να τους αλλάξετε και να χρησιμοποιήσετε έναν επαληθευμένο τομέα (όπως billa@contoso.com) για να συγχρονιστεί σωστά με τον τομέα σας στο Office 365.

Τι γίνεται εάν έχω μόνο έναν τομέα .local εσωτερικής εγκατάστασης;

Το πιο πρόσφατο εργαλείο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να συγχρονίσετε το Υπηρεσία καταλόγου Active Directory με το Azure Active Directory ονομάζεται Azure AD Connect. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα Ενοποίηση των αναγνωριστικών εσωτερικής εγκατάστασης με το Azure Active Directory.

Το Azure AD Connect συγχρονίζει τα UPN και τους κωδικούς πρόσβασης των χρηστών σας, ώστε οι χρήστες να συνδέονται με τα ίδια διαπιστευτήρια που χρησιμοποιούν για την εσωτερική εγκατάσταση. Ωστόσο, το Azure AD Connect συγχρονίζει τους χρήστες μόνο με τους τομείς που έχουν επαληθευτεί από το Office 365. Αυτό σημαίνει ότι ο τομέας επίσης επαληθεύεται από το Azure Active Directory επειδή η διαχείριση των ταυτοτήτων του Office 365 γίνεται από το Azure Active Directory. Με άλλα λόγια, ο τομέας πρέπει να είναι ένας έγκυρος τομέας Internet (για παράδειγμα, .com, .org, .net, .us, κ.λπ.). Εάν το εσωτερικό σας Υπηρεσία καταλόγου Active Directory χρησιμοποιεί μόνο έναν τομέα χωρίς δυνατότητα δρομολόγησης (για παράδειγμα, .local), πιθανώς να μην είναι δυνατό να συμφωνήσει με τον επαληθευμένο τομέα που έχετε στο Office 365. Μπορείτε να διορθώσετε αυτό το ζήτημα, είτε αλλάζοντας τον κύριο τομέα στο Υπηρεσία καταλόγου Active Directory της εσωτερικής εγκατάστασης είτε προσθέτοντας ένα ή περισσότερα επιθήματα UPN.

Αλλαγή του κύριου τομέας σας

Μετατρέψτε τον κύριο τομέα σας σε έναν τομέα που έχετε επαληθεύσει στο Office 365, για παράδειγμα, contoso.com. Στη συνέχεια, κάθε χρήστης που έχει τον τομέα contoso.local θα ενημερωθεί, μεταβαίνοντας στον contoso.com. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο θέμα Πώς λειτουργεί η μετονομασία τομέα. Ωστόσο, αυτή είναι περίπλοκη διαδικασία και μια πιο εύκολη λύση είναι η προσθήκη επιθημάτων UPN, όπως παρουσιάζεται στην παρακάτω ενότητα.

Προσθέσετε επιθήματα UPN και πραγματοποιήστε με αυτά ενημέρωση των χρηστών σας

Μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα του τομέα .local καταχωρώντας νέο επίθημα ή επιθήματα UPN στο Υπηρεσία καταλόγου Active Directory ώστε να συμφωνεί με τον τομέα (ή τους τομείς) που επαληθεύσατε στο Office 365. Μετά την καταχώρηση του νέου επιθήματος, μπορείτε να ενημερώσετε τα UPN χρηστών αντικαθιστώντας το .local με το όνομα του νέου τομέα για παράδειγμα, έτσι ώστε ένας λογαριασμός χρήστη να φαίνεται ως billa@contoso.com.

Αφού έχετε ενημερώσει τα UPN χρήστη ώστε να χρησιμοποιούν τον επαληθευμένο τομέα, είστε έτοιμοι να συγχρονίσετε το Υπηρεσία καταλόγου Active Directory εσωτερικής εγκατάστασης με το Office 365.

Βήμα 1: Προσθήκη του νέου επιθήματος UPN

 1. Στον διακομιστή στον οποίο εκτελείται το Υπηρεσίες τομέα Active Directory (AD DS), στην επιλογή «Διαχείριση διακομιστή» επιλέξτε Εργαλεία > Τομείς και σχέσεις αξιοπιστίας της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory.

  Ή αν δεν έχετε Windows Server 2012   

  Πατήστε το πλήκτρο των Windows + R για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Εκτέλεση και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε Domain.msc και μετά επιλέξτε OK.

  Επιλέξτε "Τομείς και σχέσεις αξιοπιστίας της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory".
 2. Στο παράθυρο Τομείς και σχέσεις αξιοπιστίας της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory, κάντε δεξί κλικ στην επιλογή Τομείς και σχέσεις αξιοπιστίας της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ιδιότητες.

  Κάντε δεξί κλικ στο στοιχείο "Τομείς και σχέσεις αξιοπιστίας της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory" και επιλέξτε "Ιδιότητες"
 3. Στην καρτέλα Επιθήματα UPN, στο πλαίσιο Εναλλακτικά επιθήματα UPN, πληκτρολογήστε το νέο σας επίθημα ή τα νέα επιθήματα UPN και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη > Εφαρμογή.

  Προσθήκη νέου επιθήματος UPN

  Επιλέξτε OK όταν προσθέσετε όλα τα επιθήματα που θέλετε.

Βήμα 2: Αλλάξτε το επίθημα UPN για τους υπάρχοντες χρήστες

 1. Στον διακομιστή στον οποίο εκτελείται το Υπηρεσίες τομέα Active Directory (AD DS), στην επιλογή «Διαχείριση διακομιστή» επιλέξτε Εργαλεία > Χρήστες και Υπολογιστές της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory.

  Ή αν δεν έχετε Windows Server 2012   

  Πατήστε το πλήκτρο των Windows + R για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου Εκτέλεση και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε Dsa.msc και μετά επιλέξτε OK.

 2. Επιλέξτε έναν χρήστη, κάντε δεξί κλικ και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ιδιότητες.

 3. Στην καρτέλα Λογαριασμός, στην αναπτυσσόμενη λίστα επιθημάτων UPN, επιλέξτε το νέο επίθημα UPN και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

  Προσθήκη νέου επιθήματος UPN για χρήστη
 4. Ολοκληρώστε αυτά τα βήματα για κάθε χρήστη.

  Εναλλακτικά, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μαζική ενημέρωση των επιθημάτων UPN χρησιμοποιώντας το PowerShell.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Windows PowerShell για να αλλάξετε το επίθημα UPN για όλους τους χρήστες

Εάν χρειάζεται να γίνει ενημέρωση πολλών χρηστών, είναι ευκολότερο να χρησιμοποιήσετε το Windows PowerShell. Το παρακάτω παράδειγμα χρησιμοποιεί τα cmdlet Get-ADUser και Set-ADUser για να αλλάξει όλα τα επιθήματα contoso.local σε contoso.com.

Ανατρέξτε στο θέμα Λειτουργική μονάδα Active Directory του Windows PowerShell για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Windows PowerShell στο Υπηρεσία καταλόγου Active Directory.

 • Εκτελέστε τις ακόλουθες εντολές του Windows PowerShell για να ενημερώσετε όλα τα επιθήματα contoso.local σε contoso.com:

  $LocalUsers = Get-ADUser -Filter {UserPrincipalName -like '*contoso.local'} -Properties userPrincipalName -ResultSetSize $null
  $LocalUsers | foreach {$newUpn = $_.UserPrincipalName.Replace("contoso.local","contoso.com"); $_ | Set-ADUser -UserPrincipalName $newUpn}
Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×