Τρόπος δημιουργίας και επεξεργασίας επιπέδων δικαιωμάτων

Εάν είστε διαχειριστής του SharePoint Online, είναι πιθανό να θέλετε να ελέγχετε ποιος μπορεί να κάνει αλλαγές στην τοποθεσία σας. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε οι εργαζόμενοι στο Οικονομικό Τμήμα να μπορούν να επεξεργάζονται λίστες, αλλά οι εργαζόμενοι στο Τμήμα Μάρκετινγκ να μπορούν μόνο να βλέπουν αυτές τις λίστες. Εδώ χρησιμεύουν τα δικαιώματα και τα επίπεδα δικαιωμάτων.

Τα δικαιώματα του SharePoint επιτρέπουν στους χρήστες να εκτελούν συγκεκριμένες ενέργειες, όπως η επεξεργασία στοιχείων μιας λίστας ή η δημιουργία μιας τοποθεσίας. Ωστόσο, δεν μπορείτε να εκχωρήσετε μεμονωμένα δικαιώματα σε μεμονωμένους χρήστες στο SharePoint. Αντί για αυτό, ομαδοποιείτε σχετιζόμενα δικαιώματα σε ένα επίπεδο δικαιωμάτων. Στη συνέχεια, αντιστοιχίζετε αυτό το επίπεδο δικαιωμάτων σε μια ομάδα του SharePoint που περιλαμβάνει τα άτομα στα οποία εκχωρείτε δικαιώματα.

Το SharePoint διατίθεται με ορισμένα προεπιλεγμένα επίπεδα δικαιωμάτων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, όπως Συνεισφορά και Μόνο προβολή. Ωστόσο, εάν κάποιο από αυτά δεν καλύπτει τις ανάγκες σας, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο επίπεδο δικαιωμάτων. Είναι ευκολότερο να παρακολουθείτε τα επίπεδα δικαιωμάτων, εάν δεν αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Μπορείτε να δημιουργήσετε επίπεδα δικαιωμάτων και να κάνετε αλλαγές σε αυτά στη σελίδα Επίπεδα δικαιωμάτων.

Για να δημιουργήσετε ή να κάνετε αλλαγές στα επίπεδα δικαιωμάτων, πρέπει να είστε μέλος σε μια ομάδα του SharePoint που περιλαμβάνει το δικαίωμα "Διαχείριση δικαιωμάτων". Από προεπιλογή, διαθέτετε αυτό το δικαίωμα εάν ανήκετε στην ομάδα "Κάτοχοι" ή είστε διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών.

 1. Στην τοποθεσία ανώτατου επιπέδου της συλλογής τοποθεσιών, κάντε κλικ στις επιλογές Ρυθμίσεις Μικρό γρανάζι ρυθμίσεων που αντικατέστησε τις Ρυθμίσεις τοποθεσίας. > Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 2. Στη σελίδα Ρυθμίσεις τοποθεσίας στην ενότητα Χρήστες και δικαιώματα, επιλέξτε Δικαιώματα τοποθεσίας.

 3. Στην καρτέλα Δικαιώματα, στην ομάδα "Διαχείριση", επιλέξτε Επίπεδα δικαιωμάτων.

  Επιλέξτε τη σελίδα "Επίπεδα δικαιωμάτων".

 4. Στη σελίδα Επίπεδα δικαιωμάτων, επιλέξτε Προσθήκη επιπέδου δικαιωμάτων.

 5. Στη σελίδα Προσθήκη επιπέδου δικαιωμάτων δώστε το όνομα και την περιγραφή.

 6. Στην περιοχή Δικαιώματα, επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου δίπλα στη λίστα, την τοποθεσία και τα προσωπικά δικαιώματα που θέλετε να συμπεριληφθούν στο συγκεκριμένο επίπεδο δικαιωμάτων.

 7. Επιλέξτε Δημιουργία.

Μπορείτε να κάνετε αλλαγές σε οποιαδήποτε από τα επίπεδα δικαιωμάτων που παρατίθενται, εκτός από τα δικαιώματα Πλήρης έλεγχος και Περιορισμένη πρόσβαση.

Αφού δημιουργήσετε το επίπεδο δικαιωμάτων, εκχωρήστε το σε μια ομάδα του SharePoint.

Ένας γρήγορος τρόπος για να δημιουργήσετε ένα νέο επίπεδο δικαιωμάτων είναι να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ενός υπάρχοντος επιπέδου δικαιωμάτων. Μπορεί να θέλετε να το κάνετε αυτό όταν το υπάρχον επίπεδο δικαιωμάτων έχει δικαιώματα παρόμοια με αυτά που θα έχει το νέο επίπεδο δικαιωμάτων. Αφού δημιουργήσετε το αντίγραφο, μπορείτε να προσθέσετε ή να καταργήσετε τα δικαιώματα που θέλετε να έχει το νέο επίπεδο δικαιωμάτων.

Για να αντιγράψετε ένα επίπεδο δικαιωμάτων:

 1. Στη σελίδα Επίπεδα δικαιωμάτων, κάντε κλικ στο όνομα του επιπέδου δικαιωμάτων που θέλετε να αντιγράψετε. Βεβαιωθείτε ότι κάνετε κλικ στη σύνδεση και μην επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο όνομα. Για παράδειγμα, Συνεργάτης, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

  Επιλέξτε ένα επίπεδο δικαιωμάτων.

 2. Στη σελίδα Επεξεργασία επιπέδου δικαιωμάτων, επιλέξτε Αντιγραφή επιπέδου δικαιωμάτων, που βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας μετά την ενότητα Προσωπικά δικαιώματα.

  Κουμπί αντιγραφής επιπέδου δικαιωμάτων.

 3. Στη σελίδα Αντιγραφή επιπέδου δικαιωμάτων, πληκτρολογήστε ένα όνομα και μια περιγραφή για το νέο επίπεδο δικαιωμάτων.

 4. Επιλέξτε τα δικαιώματα που θέλετε να προσθέσετε ή να καταργήσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Δημιουργία

Αφού δημιουργήσετε το επίπεδο δικαιωμάτων, εκχωρήστε το σε μια ομάδα του SharePoint.

Μπορείτε να κάνετε τις ακόλουθες αλλαγές σε ένα επίπεδο δικαιωμάτων:

 • Ενημέρωση του ονόματος ή της περιγραφής

 • Προσθήκη ή κατάργηση δικαιωμάτων

Συνιστάται να μην κάνετε αλλαγές στα προεπιλεγμένα επίπεδα δικαιωμάτων που συνοδεύουν το SharePoint. Δεν μπορείτε να κάνετε αλλαγές στα προεπιλεγμένα επίπεδα δικαιωμάτων Πλήρης έλεγχος και Περιορισμένη πρόσβαση.

Για να κάνετε αλλαγές σε ένα επίπεδο δικαιωμάτων:

 1. Στη σελίδα Επίπεδα δικαιωμάτων, κάντε κλικ στο όνομα του επιπέδου δικαιωμάτων που θέλετε να επεξεργαστείτε. Βεβαιωθείτε ότι κάνετε κλικ στη σύνδεση και μην επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο όνομα. Για παράδειγμα, Μάρκετινγκ, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

  Επιλέξτε ένα επίπεδο δικαιωμάτων με το όνομα "Μάρκετινγκ".

 2. Στη σελίδα Επεξεργασία επιπέδου δικαιωμάτων μπορείτε να κάνετε τα εξής:

  • Αλλαγή της περιγραφής.

  • Προσθήκη ή κατάργηση δικαιωμάτων στο επίπεδο.

 3. Αφού πραγματοποιήσετε τις αλλαγές σας, κάντε κλικ στο στοιχείο Υποβολή.

Μπορείτε να διαγράψετε οποιοδήποτε επίπεδο δικαιωμάτων εκτός από τα επίπεδα Πλήρης έλεγχος και Περιορισμένη πρόσβαση. Δεν συνιστάται η διαγραφή ενός προεπιλεγμένου επιπέδου δικαιωμάτων.

Για να διαγράψετε ένα επίπεδο δικαιωμάτων, στη σελίδα Επίπεδα δικαιωμάτων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο επίπεδο δικαιωμάτων που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή των επιλεγμένων επιπέδων δικαιωμάτων.

Τα επίπεδα δικαιωμάτων ισχύουν για μια συγκεκριμένη συλλογή τοποθεσιών. Αυτό σημαίνει ότι οι αλλαγές που κάνετε σε ένα επίπεδο δικαιωμάτων θα εφαρμοστούν σε όλη τη συλλογή τοποθεσιών. Για το λόγο αυτό, δείτε ορισμένες συστάσεις:

 • Μην τροποποιείτε τα προεπιλεγμένα επίπεδα δικαιωμάτων Εάν τροποποιήσετε ένα προεπιλεγμένο επίπεδο δικαιωμάτων, οι αλλαγές επηρεάζουν όλες τις ενσωματωμένες ομάδες του SharePoint μέσα στη συλλογή τοποθεσιών. Ενδέχεται, επίσης, να προκληθεί σύγχυση εάν έχετε δύο συλλογές τοποθεσιών που έχουν τα επίπεδα δικαιωμάτων με το ίδιο όνομα, αλλά η κάθε μία περιέχει διαφορετικό σύνολο δικαιωμάτων.

 • Μην διαγράφετε τα προεπιλεγμένα επίπεδα δικαιωμάτων Εάν διαγράψετε ένα προεπιλεγμένο επίπεδο δικαιωμάτων, θα καταργηθεί από όλες τις ενσωματωμένες ομάδες του SharePoint που το περιέχουν μέσα στη συλλογή τοποθεσιών. Αυτό μπορεί να προκαλέσει των απώλεια κρίσιμων δικαιωμάτων στους χρήστες που έχουν εκχωρηθεί σε αυτές τις ομάδες.

 • Εκχώρηση επιπέδων δικαιωμάτων σε ομάδες του SharePoint Μπορείτε να εκχωρήσετε ένα επίπεδο δικαιωμάτων σε ένα μεμονωμένο χρήστη του SharePoint, ωστόσο είναι πιο εύκολο να παρακολουθείτε ποιος έχει δικαιώματα σε ποιες τοποθεσίες, εάν εκχωρήσετε επίπεδα δικαιωμάτων σε μια ομάδα του SharePoint και προσθέσετε αυτό το άτομο στην ομάδα. Αυτό μπορεί επίσης να βοηθήσει την απόδοση της τοποθεσίας.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×