Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων εφαρμογών εκτός προγράμματος περιήγησης που δεν μπορούν να εισέλθετε στο Office 365, Azure ή Intune

Πρόβλημα

Όταν οι χρήστες προσπαθούν να ελέγξουν τον έλεγχο ταυτότητας μιας εφαρμογής εκτός προγράμματος περιήγησης σε μια υπηρεσία cloud της Microsoft, όπως Office 365, Microsoft Azure ή Microsoft Intune από έναν συγκεκριμένο υπολογιστή-πελάτη, προκύπτουν ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω προβλήματα:

 • Οι διαχειριστές δεν μπορούν να κάνουν έλεγχο ταυτότητας στην υπηρεσία cloud χρησιμοποιώντας τα παρακάτω εργαλεία

  διαχείρισης: -Εργαλείο συγχρονισμού Microsoft Azure Active Directory (στο διακομιστή συγχρονισμού καταλόγου)

  -Λειτουργική μονάδα Microsoft Azure Active Directory για Windows PowerShell (σε έναν υπολογιστή στον οποίο είναι εγκατεστημένο)
   

 • Οι χρήστες δεν μπορούν να κάνουν έλεγχο ταυτότητας στην υπηρεσία cloud χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες εφαρμογές εμπλουτισμένου προγράμματος-πελάτη:

  -Microsoft Outlook

  -Microsoft Lync 2010

  -Microsoft Office Professional Plus

  -Εφαρμογές του Microsoft Office

Όταν οι χρήστες προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην πύλη υπηρεσίας cloud χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης Web από τον ίδιο υπολογιστή, οι χρήστες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ένα από τα ακόλουθα συμπτώματα:

 • Ο Internet Explorer δεν μπορεί να εμφανίσει την ιστοσελίδα.

 • Ζητείται από το χρήστη διαπιστευτήρια πριν από τη φόρτωση της ιστοσελίδας.

Οι χρήστες δεν αντιμετωπίζουν αυτά τα συμπτώματα όταν έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία cloud από άλλους υπολογιστές με χρήση των ίδιων πληροφοριών λογαριασμού χρήστη. Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία cloud με επιτυχία από άλλους υπολογιστές.

Αιτία

Συνήθως, αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται σε έναν συγκεκριμένο υπολογιστή-πελάτη ή σε μια ομάδα υπολογιστών-πελατών. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να προκύψει για όλους τους υπολογιστές-πελάτες, μόνο εάν δεν έχουν ρυθμιστεί υπολογιστές στην εταιρεία για την υπηρεσία cloud. Ο έλεγχος ταυτότητας εφαρμογών εκτός προγράμματος περιήγησης ενδέχεται να μην είναι πλήρως λειτουργικός εάν οι ρυθμίσεις του προγράμματος-πελάτη υπηρεσίας cloud δεν εφαρμοστούν σωστά.

Τα παρακάτω σενάρια υπολογιστή-πελάτη μπορεί να προκαλέσουν αυτό το πρόβλημα:

 • Η σύνδεση δικτύου με την υπηρεσία cloud είναι περιορισμένη.

 • Το τείχος προστασίας, οι διακομιστές μεσολάβησης ή και τα δύο απαιτούν τοπικό έλεγχο ταυτότητας.

 • Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή εκτός προγράμματος περιήγησης.

 • Μια παλιά έκδοση του Βοηθού εισόδου του Microsoft Online Services είναι εγκατεστημένη.

 • Η εφαρμογή εκτός προγράμματος περιήγησης δεν έχει ρυθμιστεί για την υπηρεσία cloud.

Πριν να συνεχίσετε να αντιμετωπίζετε αυτό το πρόβλημα, βεβαιωθείτε ότι ισχύουν όλες οι ακόλουθες συνθήκες:

Λύση

Για να αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα, χρησιμοποιήστε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες μεθόδους, ανάλογα με την πιθανή αιτία του ζητήματος.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση 1: η συνδεσιμότητα δικτύου είναι περιορισμένη

Χρησιμοποιήστε ένα πρόγραμμα περιήγησης και προσπαθήστε να αποκτήσετε πρόσβαση στο http://www.MSN.com. Εάν δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την τοποθεσία Web, αντιμετωπίστε προβλήματα συνδεσιμότητας δικτύου.

 1. Στη γραμμή εντολών, χρησιμοποιήστε τα εργαλεία ipconfig και ping για την αντιμετώπιση προβλημάτων συνδεσιμότητας IP. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να το κάνετε αυτό, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο

  της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:Τρόπος αντιμετώπισης βασικών προβλημάτων TCP/IP    

 2. Στη γραμμή εντολών, εκτελέστε το nslookup www.MSN.com για να προσδιορίσετε εάν το DNS επιλύει ονόματα διακομιστών Internet.

 3. Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις του διακομιστή μεσολάβησης στις επιλογές Internet αντικατοπτρίζουν τον κατάλληλο διακομιστή μεσολάβησης, εάν χρησιμοποιείται διακομιστής μεσολάβησης στο τοπικό δίκτυο.

 4. Εάν ένα τείχος προστασίας του Forefront απειλή Management Gateway (TMG) είναι εγκατεστημένο στο όριο του δικτύου και το τείχος προστασίας απαιτεί έλεγχο ταυτότητας υπολογιστή-πελάτη, ίσως χρειαστεί να εγκαταστήσετε και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του προγράμματος-πελάτη Forefront TMG στη συσκευή προγράμματος-πελάτη για πρόσβαση στο Internet. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή της υπηρεσίας cloud για βοήθεια.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση 2: οι διακομιστές τείχους προστασίας ή διακομιστή μεσολάβησης απαιτούν πρόσθετο έλεγχο ταυτότητας

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ρυθμίστε τις παραμέτρους μιας εξαίρεσης για Office 365 διευθύνσεις URL και τις εφαρμογές από το διακομιστή μεσολάβησης ελέγχου ταυτότητας. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε το Microsoft Internet Security και τον διακομιστή επιτάχυνσης (ISA) 2006, δημιουργήστε έναν κανόνα "Allow" που πληροί τα παρακάτω κριτήρια:

 • Να επιτρέπονται εξερχόμενες συνδέσεις στον ακόλουθο προορισμό: *. microsoftonline.com

 • Να επιτρέπονται εξερχόμενες συνδέσεις στον ακόλουθο προορισμό: *. microsoftonline-p.com

 • Να επιτρέπονται εξερχόμενες συνδέσεις στον ακόλουθο προορισμό: *. sharepoint.com

 • Να επιτρέπονται εξερχόμενες συνδέσεις στον ακόλουθο προορισμό: *. outlook.com

 • Να επιτρέπονται εξερχόμενες συνδέσεις στον ακόλουθο προορισμό: *. lync.com

 • Να επιτρέπονται εξερχόμενες συνδέσεις στον ακόλουθο προορισμό: osub.microsoft.com

 • Θύρες 80/443

 • Πρωτόκολλα TCP και HTTPS

 • Ο κανόνας πρέπει να ισχύει για όλους τους χρήστες.

 • Το χρονικό διάστημα HTTPS/SSL έχει καθοριστεί στις 8 ώρες

Προτεινόμενη αντιμετώπιση 3: δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή εκτός προγράμματος περιήγησης ή ο Βοηθός εισόδου του Microsoft Online Services δεν είναι ενημερωμένος

Εάν ορισμένα λειτουργικά συστήματα ή εφαρμογές εκτός προγράμματος περιήγησης δεν ενημερωθούν με τις κατάλληλες προϋποθέσεις, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες που προορίζονται. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής και οι εφαρμογές ικανοποιούν τις απαιτήσεις συστήματος για την υπηρεσία cloud. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις συστήματος Office 365, κάντε κλικ εδώ:

    Απαιτήσεις συστήματος του Office 365

Ο ευκολότερος τρόπος για να εξασφαλίσετε ότι ο υπολογιστής σας ενημερώνεται κατάλληλα για το Office 365 είναι να εκτελέσετε το εργαλείο εγκατάστασης του Office 365 για υπολογιστή. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να το εγκαταστήσετε:

 1. Σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web, μεταβείτε στο https://Portal.Office.com, πραγματοποιήστε είσοδο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή λήψεις στο δεξιό παράθυρο.

 2. Μετακινηθείτε με κύλιση στο κάτω μέρος της σελίδας. Στην περιοχή ρύθμιση και ρύθμιση παραμέτρων των εφαρμογών υπολογιστή του Office, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμισηκαι, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε πότε θα σας ζητηθεί να εκτελέσετε το εργαλείο εγκατάστασης του Office 365 για υπολογιστή.

Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε λήψη και να εγκαταστήσετε με μη αυτόματο τρόπο τις απαιτούμενες ενημερώσεις και πακέτα από την ακόλουθη τοποθεσία Web της Microsoft:

Μη αυτόματη εγκατάσταση ενημερώσεων υπολογιστή του Office 365

Προτεινόμενη αντιμετώπιση 4: η εφαρμογή εκτός προγράμματος περιήγησης δεν έχει ρυθμιστεί για την υπηρεσία cloud

Εάν δεν έχουν δημιουργηθεί προφίλ για ορισμένες εφαρμογές που δεν είναι προγράμματος περιήγησης, αυτές οι εφαρμογές δεν θα μπορούν να έχουν σωστά πρόσβαση στις υπηρεσίες που προορίζονται.

Ο ευκολότερος τρόπος για να εξασφαλίσετε ότι ο υπολογιστής σας ενημερώνεται κατάλληλα για το Office 365 είναι να εκτελέσετε το εργαλείο εγκατάστασης του Office 365 για υπολογιστή. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να το εγκαταστήσετε:

 1. Σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web, μεταβείτε στο https://Portal.Office.com, πραγματοποιήστε είσοδο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή λήψεις στο δεξιό παράθυρο.

 2. Μετακινηθείτε με κύλιση στο κάτω μέρος της σελίδας. Στην περιοχή ρύθμιση και ρύθμιση παραμέτρων των εφαρμογών υπολογιστή του Office, κάντε κλικ στην επιλογή Ρύθμισηκαι, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε πότε θα σας ζητηθεί να εκτελέσετε το εργαλείο εγκατάστασης του Office 365 για υπολογιστή.

Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε λήψη και να εγκαταστήσετε με μη αυτόματο τρόπο τις απαιτούμενες ενημερώσεις και πακέτα από την ακόλουθη τοποθεσία Web της Microsoft:

Μη αυτόματη εγκατάσταση ενημερώσεων υπολογιστή του Office 365

Εναλλακτικά, μπορείτε να ρυθμίσετε με μη αυτόματο τρόπο τα προφίλ εφαρμογών.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση 5: δεν είναι δυνατή η είσοδος με χρήση του Office 2016 ή του Office 2013 με σύγχρονο έλεγχο ταυτότητας στο Surface Pro 3

Αυτό το πρόβλημα διορθώθηκε στα Windows 10, έκδοση 1511. Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, εγκαταστήστε όλες τις αθροιστικές ενημερώσεις για τα Windows 10 από το Windows Update. Ή — ελάχιστα — εγκαταστήστε την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 10:

    Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για Windows 10 έκδοση 1511:10 νοεμβρίου 2015


Εάν δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε την ενημέρωση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Σημαντικό: Ακολουθήστε τα βήματα σε αυτήν την ενότητα προσεκτικά. Εάν τροποποιήσετε εσφαλμένα το μητρώο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα. Πριν να το τροποποιήσετε, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου για επαναφορά σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα.

 1. Στα Windows 10, στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών, πληκτρολογήστε regedit και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER για να ανοίξετε τον επεξεργαστή μητρώου.

 2. Κάντε ένα από τα εξής, ανάλογα με την έκδοση του Office που εκτελείτε:

 • Εάν έχετε το Office 2016, διαγράψτε το ακόλουθο κλειδί μητρώου:

      HKEY_CURRENT_USER \software\microsoft\office\16.0\common\identity\identities

 • Εάν έχετε το Office 2013, διαγράψτε το ακόλουθο κλειδί μητρώου:

      HKEY_CURRENT_USER \software\microsoft\office\15.0\common\identity\identities

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με θέματα που αφορούν συγκεκριμένες εφαρμογές που δεν είναι προγράμματα περιήγησης, ανατρέξτε στα παρακάτω άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:

Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια; Μεταβείτε στην τοποθεσία Web Microsoft Community ή στην τοποθεσία φόρουμ του Azure Active Directory .

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×