Τρόποι καταμέτρησης τιμών σε ένα φύλλο εργασίας

Η καταμέτρηση είναι αναπόσπαστο τμήμα της ανάλυσης δεδομένων, για παράδειγμα όταν μετράτε τους εργαζόμενους ενός τμήματος στον οργανισμό σας ή τον αριθμό των μονάδων που πωλήθηκαν κάθε τρίμηνο. Το Excel παρέχει πολλές τεχνικές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μετρήσετε κελιά, γραμμές ή στήλες δεδομένων. Για να σας βοηθήσει να κάνετε την καλύτερη επιλογή, αυτό το άρθρο παρέχει μια περιεκτική σύνοψη των μεθόδων, ένα βιβλίο εργασίας με δυνατότητα λήψης με αλληλεπιδραστικά παραδείγματα και συνδέσεις σε σχετικά θέματα για περαιτέρω κατανόηση.

Σημείωση: Η καταμέτρηση δεν πρέπει να συγχέεται με την άθροιση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την άθροιση τιμών σε κελιά, στήλες ή γραμμές, ανατρέξτε στο θέμα Άθροιση τρόπων για την προσθήκη και καταμέτρηση δεδομένων του Excel.

Λήψη των παραδειγμάτων μας

Μπορείτε να κάνετε λήψη ενός παραδείγματος βιβλίου εργασίας που παρέχει παραδείγματα για τη συμπλήρωση των πληροφοριών σε αυτό το άρθρο. Οι περισσότερες ενότητες σε αυτό το άρθρο θα αναφέρονται στο κατάλληλο φύλλο εργασίας μέσα στο παράδειγμα βιβλίου εργασίας που παρέχει παραδείγματα και περισσότερες πληροφορίες.

Λήψη παραδειγμάτων για την καταμέτρηση τιμών σε ένα υπολογιστικό φύλλο

Σε αυτό το άρθρο

Απλή καταμέτρηση

Μπορείτε να μετρήσετε τον αριθμό των τιμών σε μια περιοχή ή έναν πίνακα χρησιμοποιώντας έναν απλό τύπο, κάνοντας κλικ σε ένα κουμπί ή χρησιμοποιώντας μια συνάρτηση φύλλου εργασίας.

Το Excel μπορεί επίσης να εμφανίσει το πλήθος των επιλεγμένων κελιών στη γραμμή κατάστασης του Excel. Δείτε το βίντεο επίδειξης που ακολουθεί για μια γρήγορη ματιά στη χρήση της γραμμής κατάστασης. Επίσης, ανατρέξτε στην ενότητα Εμφάνιση υπολογισμών και πληθών στη γραμμή κατάστασης για περισσότερες πληροφορίες. Μπορείτε να ανατρέχετε στις τιμές που εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης όταν θέλετε να ρίξετε μια γρήγορη ματιά στα δεδομένα σας και δεν έχετε χρόνο για εισαγωγή τύπων.

Βίντεο: Καταμέτρηση κελιών με χρήση της γραμμής κατάστασης του Excel

Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο για να μάθετε πώς μπορείτε να προβάλετε το πλήθος στη γραμμή κατάστασης.

Ασκήστε μεγάλη επιρροή με τις Ανακοινώσεις

Χρήση της Αυτόματης Άθροισης

Χρησιμοποιήστε το Αυτόματη Άθροιση επιλέγοντας μια περιοχή κελιών που περιέχει τουλάχιστον μία αριθμητική τιμή. Στη συνέχεια, στην καρτέλα τύποι , κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματη Άθροιση > πλήθος αριθμών.

Count Numbers

Το Excel επιστρέφει το πλήθος των αριθμητικών τιμών της περιοχής σε ένα κελί δίπλα στην περιοχή που επιλέξατε. Γενικά, το αποτέλεσμα αυτό εμφανίζεται σε ένα κελί δεξιά μιας οριζόντιας περιοχής ή σε ένα κελί κάτω από μια κατακόρυφη περιοχή.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη γραμμής μερικού αθροίσματος

Μπορείτε να προσθέσετε μια γραμμή μερικού αθροίσματος στα δεδομένα του Excel. Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο μέσα στα δεδομένα σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στα στοιχεία > Μερικό

Σημείωση: Η επιλογή Μερικό άθροισμα θα λειτουργεί μόνο σε κανονικά δεδομένα του Excel και όχι σε πίνακες του Excel, σε Συγκεντρωτικούς πίνακες ή σε συγκεντρωτικά γραφήματα.

Κάντε κλικ στην επιλογή μερικό άθροισμα στην καρτέλα δεδομένα για να προσθέσετε μια γραμμή μερικού αθροίσματος στα δεδομένα του Excel

Επίσης, ανατρέξτε στα ακόλουθα άρθρα:

Αρχή της σελίδας

Καταμέτρηση κελιών σε μια λίστα ή μια στήλη πίνακα του Excel με χρήση της συνάρτησης SUBTOTAL

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση μερικού αθροίσματος για να μετρήσετε τον αριθμό των τιμών σε έναν πίνακα ή περιοχή κελιών του Excel. Εάν ο πίνακας ή η περιοχή περιέχει κρυφά κελιά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ΜΕΡΙΚό άθροισμα για να συμπεριλάβετε ή να εξαιρέσετε αυτά τα κρυφά κελιά και αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των συναρτήσεων SUM και ΜΕΡΙΚού ΑΘΡΟΊΣΜΑΤος.

Η σύνταξη ΜΕΡΙΚού ΑΘΡΟΊΣΜΑΤος έχει ως εξής:

SUBTOTAL(αριθμός_συνάρτησης;αναφορά1;[αναφορά2];...)

Παράδειγμα ΜΕΡΙΚού ΑΘΡΟΊΣΜΑΤος

Για να συμπεριλάβετε κρυφές τιμές στην περιοχή σας, θα πρέπει να καθορίσετε το όρισμα Function_num στο 2.

Για να εξαιρέσετε κρυφές τιμές στην περιοχή σας, ορίστε το όρισμα Function_num στο 102.

Αρχή της σελίδας

Καταμέτρηση με βάση μία ή περισσότερες συνθήκες

Μπορείτε να μετρήσετε τα κελιά σε μια περιοχή τα οποία πληρούν συνθήκες (γνωστές και ως κριτήρια) που καθορίζετε χρησιμοποιώντας μια σειρά από συναρτήσεις φύλλου εργασίας.

Βίντεο: Χρήση των συναρτήσεων COUNT, COUNTIF και COUNTA

Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο για να δείτε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση COUNT και πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συναρτήσεις COUNTIF και COUNTA για να μετρήσετε μόνο τα κελιά που πληρούν τις συνθήκες που καθορίζετε.

Ασκήστε μεγάλη επιρροή με τις Ανακοινώσεις

Αρχή της σελίδας

Καταμέτρηση κελιών σε μια περιοχή με χρήση της συνάρτησης COUNT

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση COUNT σε έναν τύπο για να μετρήσετε τις αριθμητικές τιμές σε μια περιοχή.

Παράδειγμα συνάρτησης COUNT

Στο παραπάνω παράδειγμα, τα κελιά a2, a3 και a6 είναι τα μόνα κελιά που περιέχουν αριθμητικές τιμές στην περιοχή, εξ ου και η έξοδος είναι 3.

Σημείωση: Το a7 είναι μια τιμή χρόνου, αλλά περιέχει κείμενο (πμ), ΕΠΟΜΈΝΩς η μέτρηση δεν το θεωρεί ως αριθμητική τιμή. Εάν επρόκειτο να καταργήσετε το a. m. από το κελί, το όρισμα COUNT θα θεωρήσει το a7 ως αριθμητική τιμή και θα αλλάξει την έξοδο στο 4.

Αρχή της σελίδας

Καταμέτρηση κελιών σε μια περιοχή με βάση μία συνθήκη με χρήση της συνάρτησης COUNTIF

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση συνάρτηση COUNTIF για να μετρήσετε πόσες φορές εμφανίζεται μια συγκεκριμένη τιμή σε μια περιοχή κελιών.

Παραδείγματα συνάρτησης COUNTIF

Αρχή της σελίδας

Καταμέτρηση κελιών σε μια στήλη με βάση μία ή πολλαπλές συνθήκες με χρήση της συνάρτησης DCOUNT

Η συνάρτηση DCount καταμετρά τα κελιά που περιέχουν αριθμούς σε ένα πεδίο (στήλη) εγγραφών σε μια λίστα ή βάση δεδομένων που ικανοποιούν τις συνθήκες που καθορίζετε.

Στο παρακάτω παράδειγμα, θέλετε να δείτε το πλήθος των μηνών, συμπεριλαμβανομένου ή μεταγενέστερου του Μαρτίου 2016, όπου πωλήθηκαν περισσότερες από 400 μονάδες. Ο πρώτος πίνακας του φύλλου εργασίας, από το a1 έως το B7, περιέχει τα δεδομένα πωλήσεων.

Δείγμα δεδομένων για DCOUNT

Το DCOUNT χρησιμοποιεί συνθήκες για να προσδιορίσει από πού πρέπει να επιστραφούν οι τιμές. Οι συνθήκες συνήθως εισάγονται σε κελιά στο ίδιο το φύλλο εργασίας και, στη συνέχεια, ανατρέχετε σε αυτά τα κελιά στο όρισμα κριτήρια . Σε αυτό το παράδειγμα, τα κελιά A10 και B10 περιέχουν δύο συνθήκες — μία που καθορίζει ότι η τιμή επιστροφής πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το 400 και η άλλη που καθορίζει ότι ο μήνας λήξης θα πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από την 31η Μαρτίου 2016.

Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη σύνταξη:

= DCOUNT (a1: B7; "λήξη μήνα", A9: B10)

Το DCount ελέγχει τα δεδομένα στην περιοχή a1 έως B7, εφαρμόζει τις συνθήκες που καθορίζονται στο A10 και το B10 και επιστρέφει τον αριθμό 2, ο συνολικός αριθμός των γραμμών που ικανοποιούν και τις δύο συνθήκες (γραμμές 5 και 7).

Αρχή της σελίδας

Καταμέτρηση κελιών σε μια περιοχή με βάση πολλές συνθήκες με χρήση της συνάρτησης COUNTIFS

Η συνάρτηση COUNTIFS μοιάζει με τη συνάρτηση COUNTIF, ωστόσο έχει μία σημαντική διαφορά: Η συνάρτηση COUNTIFS σάς επιτρέπει να εφαρμόσετε κριτήρια σε κελιά σε πολλές περιοχές και υπολογίζει πόσες φορές πληρούνται όλα τα κριτήρια. Με τη συνάρτηση COUNTIFS, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως και 127 ζεύγη περιοχών/κριτηρίων.

Η σύνταξη για τη συνάρτηση COUNTIFS είναι:

COUNTIFS(περιοχή_κριτηρίων1; κριτήρια1; [περιοχή_κριτηρίων2; κριτήρια2];…)

Δείτε το παρακάτω παράδειγμα:

Παράδειγμα συνάρτησης COUNTIFS

Αρχή της σελίδας

Μέτρηση με βάση κριτήρια χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις COUNT και IF μαζί

Ας υποθέσουμε ότι πρέπει να προσδιορίσετε τον αριθμό των πωλητών που πώλησαν ένα συγκεκριμένο προϊόν σε μια συγκεκριμένη περιοχή ή θέλετε να γνωρίζετε το πλήθος των πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν πέρα από μια συγκεκριμένη τιμή από κάποιον συγκεκριμένο πωλητή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συναρτήσεις IF και COUNT μαζί, δηλαδή χρησιμοποιήστε πρώτα τη συνάρτηση IF για να ελέγξετε μια συνθήκη και, στη συνέχεια, μόνο εάν το αποτέλεσμα της συνάρτησης IF είναι αληθές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση COUNT για να μετρήσετε τα κελιά.

Σημειώσεις: 

 • Οι τύποι σε αυτό το παράδειγμα πρέπει να εισάγονται ως τύποι πίνακα. Εάν έχετε ανοίξει αυτό το βιβλίο εργασίας στο Excel για Windows ή στο Excel 2016 για Mac και θέλετε να αλλάξετε τον τύπο ή να δημιουργήσετε έναν παρόμοιο τύπο, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+Enter, ώστε ο τύπος να επιστρέψει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Σε παλαιότερες εκδόσεις του Excel για Mac, χρησιμοποιήστε το COMMAND + SHIFT + ENTER.

 • Για να λειτουργήσουν οι τύποι του παραδείγματος, το δεύτερο όρισμα της συνάρτησης IF πρέπει να είναι ένας αριθμός.

Παραδείγματα ένθετων συναρτήσεων COUNT και IF

Αρχή της σελίδας

Μέτρηση της συχνότητας εμφάνισης πολλών τιμών κειμένου ή αριθμητικών τιμών χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις SUM και IF μαζί

Στα παρακάτω παραδείγματα, χρησιμοποιούμε τις συναρτήσεις IF και SUM μαζί. Η συνάρτηση IF ελέγχει πρώτα τις τιμές σε κάποια κελιά και, στη συνέχεια, εάν το αποτέλεσμα του ελέγχου είναι αληθές, η συνάρτηση SUM αθροίζει τις τιμές που περνούν επιτυχώς τον έλεγχο.

Παράδειγμα 1

Παράδειγμα 1: Συναρτήσεις SUM και IF ένθετες σε έναν τύπο

Η παραπάνω συνάρτηση αναφέρει πως εάν η περιοχή C2:C7 περιέχει τις τιμές Παππάς και Γεωργίου, τότε η συνάρτηση SUM θα πρέπει να εμφανίσει το άθροισμα των εγγραφών που πληρούν την παραπάνω συνθήκη. Στη συγκεκριμένη περιοχή, ο τύπος εντοπίζει τρεις εγγραφές για την τιμή "Παππάς" και μία για την τιμή "Γεωργίου" και εμφανίζει το αποτέλεσμα 4.

Παράδειγμα 2

Παράδειγμα 2: Συναρτήσεις SUM και IF ένθετες σε έναν τύπο

Η παραπάνω συνάρτηση αναφέρει πως εάν η περιοχή D2:D7 περιέχει τιμές μικρότερες από 9.000 € ή μεγαλύτερες από 19.000 €, τότε η συνάρτηση SUM θα πρέπει να εμφανίσει το άθροισμα όλων των εγγραφών που πληρούν την παραπάνω συνθήκη. Ο τύπος εντοπίζει τις εγγραφές D3 και D5 που περιέχουν τιμές μικρότερες από 9.000 € και, στη συνέχεια, τις εγγραφές D4 και D6 με τιμές μεγαλύτερες από 19.000 €, οπότε εμφανίζει το αποτέλεσμα 4.

Παράδειγμα 3

Παράδειγμα 3: Συναρτήσεις SUM και IF ένθετες σε έναν τύπο

Η παραπάνω συνάρτηση αναφέρει εάν D2: το D7 έχει τιμολόγια για τον Παππά για λιγότερο από $9000, τότε το άθροισμα θα πρέπει να εμφανίζει το άθροισμα των εγγραφών όπου ικανοποιείται η Συνθήκη. Ο τύπος εντοπίζει ότι η εγγραφή C6 πληροί την παραπάνω συνθήκη και εμφανίζει το αποτέλεσμα 1.

Σημαντικό: Οι τύποι σε αυτό το παράδειγμα πρέπει να καταχωρούνται ως τύποι πίνακα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, να πατήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+Enter. Σε προηγούμενες εκδόσεις του Excel για Mac, χρησιμοποιήστε τον συνδυασμό πλήκτρων COMMAND +Shift+Enter.

Ανατρέξτε στα παρακάτω άρθρα της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες συμβουλές:

Αρχή της σελίδας

Καταμέτρηση κελιών σε μια στήλη ή γραμμή σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα

Ένας Συγκεντρωτικός πίνακας συνοψίζει τα δεδομένα σας και σας βοηθά να αναλύσετε και να κάνετε διερεύνηση των δεδομένων σας, επιτρέποντάς σας να επιλέξετε τις κατηγορίες στις οποίες θέλετε να προβάλετε τα δεδομένα σας.

Για να δημιουργήσετε γρήγορα έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα, επιλέξτε ένα κελί σε μια περιοχή δεδομένων ή σε έναν πίνακα του Excel και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Πίνακες, κάντε κλικ στην επιλογή Συγκεντρωτικός Πίνακας.

Παράδειγμα Συγκεντρωτικού Πίνακα και πώς τα Πεδία συσχετίζονται με τη λίστα "Πεδία".

Ας δούμε ένα ενδεικτικό σενάριο από ένα υπολογιστικό φύλλο Πωλήσεων, όπου μπορείτε να καταμετρήσετε πόσες τιμές πωλήσεων περιέχονται για τις τιμές "Γκολφ" και "Τένις" σε συγκεκριμένα τρίμηνα.

Σημείωση: Για μια αλληλεπιδραστική εμπειρία, μπορείτε να εκτελέσετε αυτά τα βήματα στο δείγμα δεδομένων που παρέχεται στο φύλλο Συγκεντρωτικού πίνακα στο βιβλίο εργασίας με δυνατότητα λήψης.

 1. Εισαγάγετε τα παρακάτω δεδομένα σε ένα υπολογιστικό φύλλο του Excel.

  Δείγμα δεδομένων για τον Συγκεντρωτικό Πίνακα
 2. Επιλέξτε την περιοχή A2:C8

 3. Κάντε κλικ στα στοιχεία Εισαγωγή > Συγκεντρωτικός Πίνακας.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου "Δημιουργία Συγκεντρωτικού Πίνακα", κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή πίνακα ή περιοχής, κάντε κλικ στην επιλογή Νέο φύλλο εργασίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο ΟΚ.

  Ένας κενός Συγκεντρωτικός πίνακας δημιουργείται σε ένα νέο φύλλο.

 5. Στο παράθυρο "Πεδία Συγκεντρωτικού Πίνακα", κάντε τις παρακάτω ενέργειες:

  1. Σύρετε την εγγραφή Αθλήματα στην περιοχή Γραμμές.

  2. Σύρετε την εγγραφή Τρίμηνο στην περιοχή Στήλες.

  3. Σύρετε την εγγραφή Πωλήσεις στην περιοχή Τιμές.

  4. Επαναλάβετε το βήμα γ.

   Το όνομα πεδίου εμφανίζει το ΣύνολοΠωλήσεων2 τόσο στον Συγκεντρωτικό Πίνακα όσο και στην περιοχή "Τιμές".

   Σε αυτό το σημείο, το παράθυρο "Πεδία Συγκεντρωτικού Πίνακα" μοιάζει όπως παρακάτω:

   Πεδία Συγκεντρωτικού Πίνακα
  5. Στην περιοχή Τιμές, κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού δίπλα στο πεδίο ΣύνολοΠωλήσεων2 και επιλέξτε Ρυθμίσεις πεδίου τιμών.

  6. Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις πεδίου τιμών, κάντε τις παρακάτω ενέργειες:

   1. Στην ενότητα Σύνοψη πεδίου τιμών κατά, επιλέξτε Καταμέτρηση.

   2. Στο πεδίο Προσαρμοσμένο όνομα, τροποποιήστε το όνομα σε Καταμέτρηση.

    Παραθύρου διαλόγου "Ρυθμίσεις πεδίου τιμών"
   3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Ο Συγκεντρωτικός Πίνακας εμφανίζει το πλήθος των εγγραφών για τις τιμές "Γκολφ" και "Τένις" στο 3ο τρίμηνο και στο 4ο τρίμηνο, μαζί με τα ποσά των πωλήσεων.

  Συγκεντρωτικός Πίνακας

Αρχή της σελίδας

Καταμέτρηση όταν τα δεδομένα σας περιέχουν κενές τιμές

Μπορείτε να μετρήσετε κελιά που είτε περιέχουν δεδομένα είτε είναι κενά χρησιμοποιώντας συναρτήσεις φύλλου εργασίας.

Καταμέτρηση μη κενών κελιών σε μια περιοχή με χρήση της συνάρτησης COUNTA

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση συνάρτηση Counter για να μετρήσετε μόνο τα κελιά μιας περιοχής που περιέχουν τιμές.

Κατά την καταμέτρηση κελιών, μερικές φορές θέλετε να παραβλέψετε τα κενά κελιά, επειδή μόνο τα κελιά με τιμές έχουν σημασία για εσάς. Για παράδειγμα, θέλετε να μετρήσετε τον συνολικό αριθμό των πωλητών που πραγματοποίησαν μια πώληση (στήλη δ).

Παράδειγμα καταμέτρησης

Η αρίθμηση αγνοεί τις κενές τιμές στις τιμές D3, D4, D8 και D11 και υπολογίζει μόνο τα κελιά που περιέχουν τιμές στη στήλη δ. Η συνάρτηση εντοπίζει έξι κελιά στη στήλη D που περιέχουν τιμές και εμφανίζει το 6 ως αποτέλεσμα.

Αρχή της σελίδας

Καταμέτρηση μη κενών κελιών σε μια λίστα με συγκεκριμένες συνθήκες με χρήση της συνάρτησης DCOUNTA

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DCOUNTA για να μετρήσετε τα μη κενά κελιά σε μια στήλη εγγραφών σε μια λίστα ή βάση δεδομένων τα οποία πληρούν τις συνθήκες που καθορίζετε.

Το παρακάτω παράδειγμα χρησιμοποιεί τη συνάρτηση DCOUNTA για να μετρήσει τον αριθμό των εγγραφών στη βάση δεδομένων που περιέχονται στην περιοχή a1: B7 που ικανοποιούν τις συνθήκες που καθορίζονται στην περιοχή κριτηρίων Α9: B10. Αυτές οι συνθήκες είναι ότι η τιμή του ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚού προϊόντος πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση του 2000 και η τιμή χαρακτηρισμών πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση του 50.

Παράδειγμα συνάρτησης DCOUNTA

Το DCOUNTA εντοπίζει δύο γραμμές που ικανοποιούν τις συνθήκες-γραμμές 2 και 4 και εμφανίζει την τιμή 2 ως έξοδο.

Αρχή της σελίδας

Καταμέτρηση κενών κελιών σε μια συνεχόμενη περιοχή με χρήση της συνάρτησης COUNTBLANK

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση συνάρτηση COUNTBLANK για να επιστρέψετε τον αριθμό των κενών κελιών σε μια συνεχόμενη περιοχή (τα κελιά είναι συνεχόμενα εάν είναι συνδεδεμένα όλα σε μια ακολουθία που δεν έχει διακοπεί). Εάν ένα κελί περιέχει έναν τύπο που επιστρέφει κενό κείμενο (""), αυτό το κελί μετριέται.

Κατά την καταμέτρηση κελιών, ορισμένες φορές μπορεί να θέλετε να συμπεριλάβετε τα κενά κελιά, επειδή έχουν σημασία για εσάς. Στο παρακάτω παράδειγμα ενός υπολογιστικού φύλλου πωλήσεων παντοπωλείων. Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να μάθετε σε πόσα κελιά δεν αναφέρονται τα ποσά πωλήσεων.

Παράδειγμα COUNTBLANK

Σημείωση: Η συνάρτηση φύλλου εργασίας COUNTBLANK παρέχει την πιο εύχρηστη μέθοδο για τον καθορισμό του αριθμού των κενών κελιών σε μια περιοχή, αλλά δεν λειτουργεί πολύ καλά όταν τα κελιά που σας ενδιαφέρουν είναι σε ένα κλειστό βιβλίο εργασίας ή όταν δεν σχηματίζουν μια συνεχόμενη περιοχή. Το άρθρο της Γνωσιακής βάσης XL: πότε να χρησιμοποιήσετε το SUM (IF ()) αντί για το CountBlank () δείχνει πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν τύπο πίνακα SUM (IF ()) σε αυτές τις περιπτώσεις.

Αρχή της σελίδας

Καταμέτρηση κενών κελιών σε μια μη συνεχόμενη περιοχή με χρήση ενός συνδυασμού των συναρτήσεων SUM και IF

Χρησιμοποιήστε ένα συνδυασμό της συνάρτησης Sum και της συνάρτησης IF . Γενικά, μπορείτε να το κάνετε αυτό χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση IF σε έναν τύπο πίνακα για να καθορίσετε εάν κάθε αναφερόμενο κελί περιέχει μια τιμή και, στη συνέχεια, αθροίζοντας τον αριθμό των ψευδών τιμών που επιστρέφονται από τον τύπο.

Δείτε μερικά παραδείγματα συνδυασμών συναρτήσεων SUM και IF σε μια προηγούμενη ενότητα μετράνε τη συχνότητα με την οποία προκύπτουν πολλές τιμές κειμένου ή αριθμών με τη χρήση των συναρτήσεων Sum και IF μαζί σε αυτό το θέμα.

Αρχή της σελίδας

Καταμέτρηση μοναδικών εμφανίσεων τιμών

Μπορείτε να μετρήσετε μοναδικές τιμές σε μια περιοχή χρησιμοποιώντας έναν Συγκεντρωτικό πίνακα, μια συνάρτηση COUNTIF, συναρτήσεις Sum και IF μαζίή το παράθυρο διαλόγου Σύνθετο φίλτρο .

Καταμέτρηση μοναδικών τιμών σε μια στήλη λίστας με χρήση του Σύνθετου φίλτρου

Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Σύνθετο φίλτρο για να βρείτε τις μοναδικές τιμές σε μια στήλη δεδομένων. Μπορείτε είτε να φιλτράρετε τις τιμές επιτόπου είτε να τις εξαγάγετε και να τις επικολλήσετε σε μια νέα θέση. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση ROWS για να μετρήσετε το πλήθος των στοιχείων στη νέα περιοχή.

Για να χρησιμοποιήσετε το σύνθετο φίλτρο, κάντε κλικ στην καρτέλα δεδομένα και, στην ομάδα Ταξινόμηση & φίλτρου , κάντε κλικ στην επιλογή για προχωρημένους.

Η παρακάτω εικόνα δείχνει πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Σύνθετο φίλτρο για να αντιγράψετε μόνο τις μοναδικές εγγραφές σε μια νέα θέση στο φύλλο εργασίας.

Σύνθετο φίλτρο

Στην παρακάτω εικόνα, η στήλη E περιέχει τις τιμές που αντιγράφηκαν από την περιοχή στη στήλη D.

Μια στήλη που έχει αντιγραφεί από άλλη θέση

Σημειώσεις: 

 • Εάν φιλτράρετε τα δεδομένα σας επιτόπου, δεν διαγράφονται τιμές από το φύλλο εργασίας — μία ή περισσότερες γραμμές ενδέχεται να είναι κρυφές. Κάντε κλικ στην επιλογή Απαλοιφή στην ομάδα Ταξινόμηση & φιλτράρισμα στην καρτέλα Δεδομένα για να εμφανιστούν ξανά αυτές οι τιμές.

 • Εάν θέλετε απλώς να δείτε τον αριθμό των μοναδικών τιμών με μια γρήγορη ματιά, επιλέξτε τα δεδομένα αφού χρησιμοποιήσετε το Σύνθετο φίλτρο (είτε τα φιλτραρισμένα είτε τα αντιγραμμένα δεδομένα) και, στη συνέχεια, δείτε τη γραμμή κατάστασης. Η τιμή Πλήθος στη γραμμή κατάστασης θα πρέπει να ισούται με τον αριθμό των μοναδικών τιμών.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Φιλτράρισμα με χρήση σύνθετων κριτηρίων

Αρχή της σελίδας

Καταμέτρηση του αριθμού των μοναδικών τιμών σε μια περιοχή που πληρούν μία ή περισσότερες συνθήκες με χρήση των συναρτήσεων IF, SUM, FREQUENCY, MATCH και LEN

Χρησιμοποιήστε διάφορους συνδυασμούς των συναρτήσεων IF, SUM, FREQUENCY, MATCH και LEN.

Για περισσότερες πληροφορίες και παραδείγματα, ανατρέξτε στην ενότητα "καταμέτρηση του αριθμού των μοναδικών τιμών με χρήση συναρτήσεων" στο άρθρο Καταμέτρηση μοναδικών τιμών μεταξύ των διπλότυπων.

Αρχή της σελίδας

Ειδικές περιπτώσεις (καταμέτρηση όλων των κελιών, καταμέτρηση λέξεων)

Μπορείτε να μετρήσετε τα κελιά ή τις λέξεις σε μια περιοχή χρησιμοποιώντας διάφορους συνδυασμούς των συναρτήσεων φύλλου εργασίας.

Καταμέτρηση του συνολικού αριθμού των κελιών σε μια περιοχή με χρήση των συναρτήσεων ROWS και COLUMNS

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να προσδιορίσετε το μέγεθος ενός μεγάλου φύλλου εργασίας για να αποφασίσετε αν θα χρησιμοποιήσετε αυτόματο ή μη αυτόματο υπολογισμό στο βιβλίο εργασίας σας. Για να μετρήσετε όλα τα κελιά μιας περιοχής, χρησιμοποιήστε έναν τύπο που πολλαπλασιάζει τις τιμές επιστροφής χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις γραμμές και στήλες . Δείτε την παρακάτω εικόνα για ένα παράδειγμα:

Παράδειγμα συνάρτησης γραμμών και στηλών για την καταμέτρηση του αριθμού των κελιών σε μια περιοχή

Αρχή της σελίδας

Καταμέτρηση λέξεων σε μια περιοχή με χρήση ενός συνδυασμού συναρτήσεων SUM, IF, LEN, TRIM και υποκατάστασης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα συνδυασμό των συναρτήσεων Sum, IF, Len, Trimκαι υποκατάστατων σε έναν τύπο πίνακα. Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει το αποτέλεσμα της χρήσης ενός ένθετου τύπου για την εύρεση του αριθμού των λέξεων σε μια περιοχή 7 κελιών (3 εκ των οποίων είναι κενά). Ορισμένα από τα κελιά περιέχουν αρχικά ή τελικά κενά διαστήματα — οι συναρτήσεις Trim και υποκατάστασης καταργούν αυτά τα επιπλέον κενά διαστήματα πριν προκύψει οποιαδήποτε καταμέτρηση. Δείτε το παρακάτω παράδειγμα:

Παράδειγμα ένθετου τύπου για καταμέτρηση λέξεων

Τώρα, για να λειτουργήσει σωστά ο παραπάνω τύπος, πρέπει να ορίσετε αυτόν τον τύπο πίνακα, διαφορετικά ο τύπος επιστρέφει την #VALUE! . Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κελί που περιέχει τον τύπο και, στη συνέχεια, στη γραμμή τύπων, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + SHIFT + ENTER. Το Excel προσθέτει μια αγκύλη στην αρχή και το τέλος του τύπου, δημιουργώντας έτσι έναν τύπο πίνακα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους πίνακα, ανατρέξτε στο θέμα Επισκόπηση των τύπων στο Excel και Δημιουργία τύπου πίνακα.

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση υπολογισμών και πληθών στη γραμμή κατάστασης

Όταν επιλέγονται ένα ή περισσότερα κελιά, εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα στα κελιά αυτά στη γραμμή κατάστασης του Excel. Για παράδειγμα, εάν τέσσερα κελιά είναι επιλεγμένα στο φύλλο εργασίας και περιέχουν τις τιμές 2, 3, μια συμβολοσειρά κειμένου (όπως "cloud") και 4, όλες οι παρακάτω τιμές μπορούν να εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης ταυτόχρονα: Μέσος όρος, Πλήθος, Πλήθος αριθμών, Ελάχιστο, Μέγιστο και Άθροισμα. Κάντε δεξί κλικ στη γραμμή κατάστασης για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε κάποια ή όλες αυτές τις τιμές. Οι τιμές αυτές εμφανίζονται στην εικόνα που ακολουθεί.

Γραμμή κατάστασης

Αρχή της σελίδας

Έχετε κάποια συγκεκριμένη ερώτηση για το Excel;

Δημοσιεύστε μια ερώτηση στο φόρουμ κοινότητας του Excel

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το Excel

Έχετε προτάσεις σχετικά με το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την επόμενη έκδοση του Excel; Εάν Ναι, ανατρέξτε στα θέματα στη φωνή χρήστη του Excel

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×