Τρόποι καταμέτρησης τιμών σε ένα φύλλο εργασίας

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Καταμέτρηση έναντι άθροισης Η καταμέτρηση είναι αναπόσπαστο τμήμα της ανάλυσης δεδομένων, για παράδειγμα όταν μετράτε τους εργαζόμενους ενός τμήματος στον οργανισμό σας ή τον αριθμό των μονάδων που πωλήθηκαν κάθε τρίμηνο. Το Excel παρέχει πολλές τεχνικές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μετρήσετε κελιά, γραμμές ή στήλες δεδομένων.

Για να σας βοηθήσει να κάνετε την καλύτερη επιλογή, αυτό το άρθρο παρέχει μια ολοκληρωμένη σύνοψη των διαφόρων μεθόδων, πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να αποφασίσετε γρήγορα ποια τεχνική να χρησιμοποιήσετε και συνδέσεις σε αναλυτικά άρθρα.

Καταμέτρηση δεν θα πρέπει να συγχέονται με άθροισμα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το άθροισμα τιμών σε κελιά, στήλες ή γραμμές, ανατρέξτε στο θέμα άθροισμα των τιμών σε κελιά, στήλες ή γραμμές.

Σε αυτό το άρθρο

Απλή μετρώντας

Καταμέτρηση κελιών σε μια στήλη ή γραμμή, χρησιμοποιώντας μια ενσωματωμένη εντολή

Καταμέτρηση κελιών σε μια περιοχή χρησιμοποιώντας μια συνάρτηση

Καταμέτρηση κελιών σε μια στήλη με χρήση μιας διάρθρωσης

Καταμέτρηση κελιών σε μια στήλη ή γραμμή με χρήση Συγκεντρωτικού πίνακα

Καταμέτρηση κελιών σε μια λίστα ή στήλης πίνακα του Excel, χρησιμοποιώντας μια συνάρτηση

Μέτρηση με βάση μία ή περισσότερες συνθήκες

Καταμέτρηση κελιών σε μια περιοχή με βάση μία συνθήκη

Καταμέτρηση κελιών σε μια στήλη που βασίζεται σε μία ή πολλές συνθήκες

Καταμέτρηση κελιών σε μια περιοχή με βάση πολλές συνθήκες, χρησιμοποιώντας μια μεμονωμένη συνάρτηση ή ένα συνδυασμό των συναρτήσεων

Καταμέτρηση όταν τα δεδομένα σας περιέχουν κενές τιμές

Καταμέτρηση μη κενών κελιών σε μια περιοχή χρησιμοποιώντας μια συνάρτηση

Καταμέτρηση μη κενών κελιών σε μια λίστα χρησιμοποιώντας μια συνάρτηση

Καταμέτρηση κενών κελιών σε μια συνεχόμενη περιοχή χρησιμοποιώντας μια συνάρτηση

Καταμέτρηση κενών κελιών σε μια περιοχή μη συνεχόμενων χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό των συναρτήσεων

Καταμέτρηση μοναδικών εμφανίσεων τιμών

Καταμέτρηση μοναδικών τιμών σε μια περιοχή, χρησιμοποιώντας μια αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα

Καταμέτρηση μοναδικών τιμών σε μια περιοχή με βάση μία συνθήκη, χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση COUNTIF

Καταμέτρηση μοναδικών τιμών σε μια περιοχή με βάση πολλές συνθήκες, χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό των συναρτήσεων σε έναν τύπο πίνακα

Καταμέτρηση του αριθμού μοναδικών τιμών σε μια στήλη λίστας χρησιμοποιώντας το σύνθετο φίλτρο

Καταμέτρηση του αριθμού μοναδικών τιμών σε μια περιοχή που ικανοποιούν μίας ή περισσότερων συνθηκών χρησιμοποιώντας έναν σύνθετο τύπο

Ειδικές περιπτώσεις (καταμέτρηση όλων των κελιών, καταμέτρηση λέξεων)

Καταμέτρηση τον συνολικό αριθμό των κελιών σε μια περιοχή χρησιμοποιώντας συναρτήσεις

Καταμέτρηση λέξεων σε μια περιοχή με χρήση ενός σύνθετου τύπου

Εμφάνιση υπολογισμοί και το πλήθος στη γραμμή κατάστασης

Απλή μέτρηση

Μπορείτε να μετρήσετε τον αριθμό των τιμών σε μια περιοχή ή έναν πίνακα χρησιμοποιώντας έναν απλό τύπο, κάνοντας κλικ σε ένα κουμπί ή χρησιμοποιώντας μια συνάρτηση φύλλου εργασίας.

Excel επίσης να εμφανίσετε την καταμέτρηση του αριθμού των επιλεγμένων κελιών σε το Excel γραμμή κατάστασης. Ανατρέξτε στην ενότητα Εμφάνιση υπολογισμοί και το πλήθος στη γραμμή κατάστασης για περισσότερες πληροφορίες. Μπορείτε να ανατρέξετε στις τιμές που εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης, όταν θέλετε μια γρήγορη ματιά στο τα δεδομένα σας και δεν έχετε το χρόνο για να εισαγάγετε τύπους.

Καταμέτρηση κελιών σε μια στήλη ή γραμμή με χρήση μιας ενσωματωμένης εντολής

Για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα "Καταμέτρηση αριθμών" της εντολής "Αυτόματη Άθροιση", επιλέξτε μια περιοχή κελιών που περιέχει τουλάχιστον μία αριθμητική τιμή και, στη συνέχεια, στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Αυτόματη Άθροιση. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Καταμέτρηση αριθμών. Το Excel επιστρέφει το πλήθος των αριθμητικών τιμών της περιοχής σε ένα κελί δίπλα στην περιοχή που επιλέξατε. Γενικά, το αποτέλεσμα αυτό εμφανίζεται σε ένα κελί δεξιά μιας οριζόντιας περιοχής ή σε ένα κελί κάτω από μια κατακόρυφη περιοχή.

Χρήση της εντολής "Καταμέτρηση αριθμών" > "Αυτόματη Άθροιση"

Αρχή της σελίδας

Καταμέτρηση κελιών σε μια περιοχή χρησιμοποιώντας μια συνάρτηση

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση COUNT σε έναν τύπο για να μετρήσετε τις αριθμητικές τιμές σε μια περιοχή. Στο παρακάτω παράδειγμα, η περιοχή A2:A5 περιέχει τρεις αριθμούς (5, 32 και 10) και μια τιμή κειμένου ("γεια σας"). Χρησιμοποιείτε τη συνάρτηση COUNT σε έναν τύπο ως εξής: =COUNT(A2:A5). Το αποτέλεσμα είναι 3, ο αριθμός των αριθμητικών τιμών που βρίσκονται στην περιοχή.

1

2

3

4

5

6

A

Δείγμα τιμής

5

32

γεια σας

10

=COUNT(A2:A5)

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Καταμέτρηση κελιών που περιέχουν αριθμούς που δεν βρίσκονται σε συνεχόμενη γραμμή ή στήλη" στο άρθρο συνάρτηση COUNT.

Αρχή της σελίδας

Μέτρηση κελιών σε μια στήλη χρησιμοποιώντας διάρθρωση

Χρησιμοποιήστε την εντολή Μερικό άθροισμα (καρτέλα Δεδομένα, ομάδα Διάρθρωση) για να ομαδοποιήσετε και να συνοψίσετε μια στήλη δεδομένων.

Εάν τα δεδομένα σας είναι σε μια λίστα και μπορείτε να τα ομαδοποιήσετε λογικά με βάση τις τιμές των στηλών, μπορείτε να δημιουργήσετε μια διάρθρωση για να ομαδοποιήσετε και να συνοψίσετε τα δεδομένα.

Η εντολή "Μερικό άθροισμα" ομαδοποιεί τα δεδομένα σε μια διάρθρωση

Όπως δείχνει αυτή η εικόνα, τα σύνολα πωλήσεων είναι ομαδοποιημένα κατά περιοχή και μπορείτε να δείτε εύκολα ότι υπάρχουν τέσσερις τριμηνιαίες τιμές για την Ανατολική περιοχή και τέσσερις για τη Δυτική. Επιπλέον, οι τιμές αθροίζονται για κάθε περιοχή και υπολογίζεται επίσης το γενικό άθροισμα.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα εξής άρθρα:

Αρχή της σελίδας

Μέτρηση κελιών σε στήλη ή γραμμή χρησιμοποιώντας Συγκεντρωτικό Πίνακα

Δημιουργήστε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα που συνοψίζει τα δεδομένα σας και σας βοηθά να πραγματοποιήσετε ανάλυση επιτρέποντάς σας να επιλέξετε τις κατηγορίες στις οποίες θέλετε να προβάλετε τα δεδομένα σας.

Για να δημιουργήσετε γρήγορα έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα, επιλέξτε ένα κελί σε μια περιοχή δεδομένων ή σε έναν πίνακα του Excel και, στη συνέχεια, στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Πίνακες, κάντε κλικ στην επιλογή Συγκεντρωτικός Πίνακας.

Για να φανεί η ισχύς του Συγκεντρωτικού Πίνακα, προσέξτε ότι στο παρακάτω παράδειγμα τα δεδομένα πωλήσεων περιέχουν πολλές γραμμές (στην πραγματικότητα υπάρχουν 40 γραμμές δεδομένων, αλλά το γραφικό εμφανίζει μόνο ένα τμήμα αυτών των γραμμών). Τα δεδομένα δεν έχουν συνοψιστεί και δεν υπάρχουν μερικά αθροίσματα ή γενικό άθροισμα.

Δεδομένα που χρησιμοποιούνται σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα

Μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα με βάση τα ίδια δεδομένα εμφανίζει μερικά και γενικά αθροίσματα και σας παρέχει μια περιεκτική σύνοψη με μια ματιά.

Σύνοψη και σύνολο δεδομένων σε αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα

Η δημιουργία και η χρήση των Συγκεντρωτικών Πινάκων μπορεί να απαιτήσει κάποια αρχική προετοιμασία των δεδομένων σας καθώς και εξοικείωση με ορισμένες έννοιες.

Για λεπτομερείς πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε, ανατρέξτε στα παρακάτω άρθρα:

Αρχή της σελίδας

Καταμέτρηση κελιών σε μια λίστα ή στήλης πίνακα του Excel, χρησιμοποιώντας μια συνάρτηση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση SUBTOTAL σε έναν τύπο για να μετρήσετε τον αριθμό των τιμών σε έναν πίνακα του Excel ή σε μια περιοχή κελιών.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση SUBTOTAL για να ελέγξετε αν οι κρυφές γραμμές θα περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα. Η συνάρτηση παραβλέπει πάντα τις γραμμές που έχουν φιλτραριστεί.

Για παράδειγμα, η χρήση της συνάρτησης στις επτά τιμές του παρακάτω πίνακα (κελιά A2 έως A8) επιστρέφει το πλήθος 7.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

Πωλήσεις μονάδων

25

8

12

32

11

40

16

=SUBTOTAL(2,A2:A8)

Στον τύπο, το τμήμα "2" καθορίζει ότι η συνάρτηση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τη συνάρτηση SUM για να επιστρέψει το πλήθος των τιμών στην περιοχή A2:A8 και ότι τυχόν κρυφές γραμμές θα πρέπει να συμπεριληφθούν. Το πλήθος (το αποτέλεσμα στο κελί A9) είναι 7.

Εάν είχατε αποκρύψει τις γραμμές 4, 5 και 6 και δεν θέλατε να καταμετρηθούν αυτές οι γραμμές, θα χρησιμοποιούσατε τη συνάρτηση SUBTOTAL λίγο διαφορετικά. Αντί να ορίσετε "2" στον τύπο, ορίζετε "102", που υποδεικνύει στο Excel να παραβλέψει τις κρυφές γραμμές. Το φύλλο εργασίας σας μπορεί να μοιάζει με το παρακάτω (με τις γραμμές 4, 5 και 6 κρυφές):

1

2

3

7

8

9

A

Πωλήσεις μονάδων

25

8

40

16

=SUBTOTAL(102,A2:A8)

Σε αυτήν την περίπτωση, η συνάρτηση επιστρέφει την τιμή 4, τον αριθμό των κελιών στη στήλη που δεν είναι κρυφά και που περιέχουν τιμές.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα άρθρα μερικό ΆΘΡΟΙΣΜΑ συνάρτηση και άθροισμα των δεδομένων σε έναν πίνακα του Excel.


Αρχή της σελίδας

Καταμέτρηση με βάση μία ή περισσότερες συνθήκες

Μπορείτε να μετρήσετε τα κελιά σε μια περιοχή τα οποία πληρούν συνθήκες (γνωστές και ως κριτήρια) που καθορίζετε χρησιμοποιώντας μια σειρά από συναρτήσεις φύλλου εργασίας.

Καταμέτρηση κελιών σε μια περιοχή με βάση μία συνθήκη

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση COUNTIF για να μετρήσετε τα κελιά που πληρούν μία συνθήκη (γνωστή και ως κριτήριο). Στο παρακάτω παράδειγμα, η συνάρτηση βρίσκει το πλήθος των τιμών στην περιοχή A2:A8 που είναι μεγαλύτερες από 20, το οποίο είναι 3. Σημειώστε ότι η συνθήκη, ">20", πρέπει να είναι σε εισαγωγικά.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

Πωλήσεις μονάδων

25

8

12

32

11

40

16

=COUNTIF(A2:A8,">20")

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο συνάρτηση COUNTIF.

Αρχή της σελίδας

Καταμέτρηση κελιών σε μια στήλη που βασίζεται σε μία ή πολλές συνθήκες

Για να καθορίσετε συνθήκες που πρέπει να πληρούνται, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση βάσης δεδομένων DCOUNT.

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DCOUNT όταν έχετε μια λίστα στηλών και σας είναι ευκολότερο να καθορίσετε τις συνθήκες σε μια ξεχωριστή περιοχή κελιών από το να χρησιμοποιήσετε μια ένθετη συνάρτηση.

Στο παρακάτω παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι θέλετε να βρείτε το πλήθος των μηνών, ξεκινώντας από το Μάρτιο του 2008, που πουλήθηκαν περισσότερες από 400 μονάδες. Εξετάζοντας αυτόν τον πίνακα, μπορείτε να δείτε ότι δύο μήνες ικανοποιούν αυτήν την απαίτηση: Απρίλιος (442) και Ιούνιος (405).

Σημείωση: Η διαδικασία που ακολουθεί μπορεί να μην είναι προφανής, αλλά λειτουργεί. Είναι σημαντικό να ακολουθήσετε τις οδηγίες επακριβώς και να τακτοποιήσετε τα δεδομένα στο φύλλο εργασίας σας όπως φαίνεται εδώ. Μπορείτε να αντιγράψετε τα δεδομένα από τον πίνακα και να τα επικολλήσετε σε ένα φύλλο εργασίας στο κελί A1. Το αποτέλεσμα θα πρέπει να εμφανιστεί στο κελί B13.

Προσθέτετε μια επιπλέον περιοχή κελιών που έχουν τακτοποιηθεί με παρόμοιο τρόπο με τα δεδομένα πωλήσεων, τα οποία βρίσκονται στα κελιά A1 έως B7. Η πρόσθετη περιοχή κελιών αποτελείται από τα κελιά A10 έως B11 και περιέχει τις ίδιες ετικέτες στηλών ("Πωλήσεις σε μονάδες" και "Τέλος μήνα") και μια συνθήκη στη γραμμή ακριβώς κάτω από κάθε ετικέτα στήλης (κελιά A11 και B11).

Στη συνέχεια, εισάγετε έναν τύπο σε οποιοδήποτε κενό κελί (η θέση του δεν έχει σημασία, αλλά σε αυτό το παράδειγμα ο τύπος εισάγεται στο κελί B13). Ο τύπος σε αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί τη συνάρτηση DCOUNT ως εξής: =DCOUNT(a1: B7,,A10:B11).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A

B

Πωλήσεις σε μονάδες

Τέλος μήνα

339

31/1/2008

270

29/2/2008

314

31/3/2008

442

30/4/2008

336

31/5/2008

405

30/6/2008

Πωλήσεις σε μονάδες

Τέλος μήνα

=">400"

=">=31/3/2008"

=DCOUNT(A1:B7,,A10:B11)

Η συνάρτηση DCOUNT ελέγχει τα δεδομένα στην περιοχή A2 έως A7, εφαρμόζει τις συνθήκες που βρίσκει στο A11 και το B11 και επιστρέφει την τιμή 2, τον αριθμό των γραμμών που πληρούν και τις δύο συνθήκες (γραμμές 5 και 7).

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο συνάρτηση DCOUNT.

Αρχή της σελίδας

Καταμέτρηση κελιών σε μια περιοχή με βάση πολλές συνθήκες, χρησιμοποιώντας μια μεμονωμένη συνάρτηση ή ένα συνδυασμό των συναρτήσεων

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση COUNTIFS ή ένα συνδυασμό των συναρτήσεων COUNT και IF.

Χρήση της συνάρτησης COUNTIF σε μια περιοχή κελιών

Αυτή η εικόνα δείχνει τη συνάρτηση COUNTIFS να χρησιμοποιείται για την εύρεση των αυτοκινήτων που παράγουν περισσότερους από 250 ίππους αλλά έχουν μέσο όρο πάνω από 25 μίλια ανά γαλόνι σε αυτοκινητόδρομο. Η συνάρτηση επιστρέφει την τιμή 2, τον αριθμό των γραμμών που πληρούν και τις δύο συνθήκες (γραμμές 3 και 4).

Σημείωση: Στη συνάρτηση COUNTIFS, κάθε συνθήκη πρέπει να είναι σε εισαγωγικά (""), για παράδειγμα "<250", ">25" ή ακόμη και "240".

Μπορείτε να μετρήσετε πόσες φορές εμφανίζεται μία τιμή σε μια περιοχή χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση COUNTIF. Για παράδειγμα, για να δείτε πόσες φορές η τιμή 70 εμφανίζεται στην περιοχή A2 έως A40, χρησιμοποιείτε τον τύπο =COUNTIF(A2:A40,70).

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα άρθρα της συχνότητας εμφάνισης μιας τιμής Count και συνάρτηση COUNTIFS.


Αρχή της σελίδας

Καταμέτρηση όταν τα δεδομένα σας περιέχουν κενές τιμές

Μπορείτε να μετρήσετε κελιά που είτε περιέχουν δεδομένα είτε είναι κενά χρησιμοποιώντας συναρτήσεις φύλλου εργασίας.

Καταμέτρηση μη κενών κελιών σε μια περιοχή χρησιμοποιώντας μια συνάρτηση

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση COUNTA για να μετρήσετε μόνο τα κελιά σε μια περιοχή που περιέχουν τιμές.

Κατά την καταμέτρηση κελιών, μερικές φορές θέλετε να παραβλέψετε τα κενά κελιά, επειδή μόνο τα κελιά με τιμές έχουν σημασία για εσάς. Για παράδειγμα, θέλετε να μετρήσετε όλους τους πωλητές που έκαναν τουλάχιστον μία πώληση σε μια περιοχή.

Στο παρακάτω παράδειγμα, η χρήση της συνάρτησης στις τιμές της στήλης "Δυτική περιοχή πωλήσεων" επιστρέφει το πλήθος 3.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

Πωλητής

Δυτική περιοχή πωλήσεων

Φωτόπουλος

24000

Λάμπρου

Σωτηρίου

Τσακίρη

31000

Συρίγος

Γιαννόπουλος

8000

=COUNTA(B2:B7)

Επειδή τα κελιά B3, B4 και B6 είναι κενά, η συνάρτηση COUNTA τα παραβλέπει. Μόνο τα κελιά που περιέχουν τις τιμές 24000, 31000 και 8000 μετριούνται. Το πλήθος (το αποτέλεσμα στο κελί B8) είναι 3.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα άρθρα μη κενών κελιών Count και συνάρτηση COUNTA.

Αρχή της σελίδας

Καταμέτρηση μη κενών κελιών σε μια λίστα χρησιμοποιώντας μια συνάρτηση

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση DCOUNTA για να μετρήσετε τα μη κενά κελιά σε μια στήλη εγγραφών σε μια λίστα ή βάση δεδομένων τα οποία πληρούν τις συνθήκες που καθορίζετε.

Στο παρακάτω παράδειγμα χρησιμοποιείται η συνάρτηση DCOUNTA για καταμέτρηση των εγγραφών στη βάση δεδομένων που περιέχονται στην περιοχή A4:B9 και πληρούν τις συνθήκες που καθορίζονται στην περιοχή κριτηρίων A1:B2. Οι συνθήκες αυτές είναι ότι η τιμή "Αναγνωριστικό προϊόντος" πρέπει να είναι μεγαλύτερη από ή ίση με 4000 και η τιμή "Αξιολογήσεις" πρέπει να είναι μεγαλύτερη από ή ίση με 50. Μόνο μία εγγραφή, στη γραμμή 7, ικανοποιεί και τις δύο συνθήκες.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

Αναγνωριστικό προϊόντος

Αξιολογήσεις

=">=4000"

=">=50"

Αναγνωριστικό προϊόντος

Αξιολογήσεις

2048

61

16384

35336

83

1024

113

512

47

=DCOUNTA(A4:B9,"Αξιολογήσεις",A1:B2)

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο συνάρτηση DCOUNTA.

Αρχή της σελίδας

Καταμέτρηση κενών κελιών σε μια συνεχόμενη περιοχή χρησιμοποιώντας μια συνάρτηση

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση COUNTBLANK για να λάβετε τον αριθμό των κενών κελιών σε μια συνεχόμενη περιοχή (τα κελιά είναι συνεχόμενα αν είναι όλα συνδεδεμένα σε μια συνεχή ακολουθία). Εάν ένα κελί περιέχει έναν τύπο που επιστρέφει κενό κείμενο (""), αυτό το κελί μετριέται.

Σημείωση: Κατά την καταμέτρηση κελιών, ορισμένες φορές μπορεί να θέλετε να συμπεριλάβετε τα κενά κελιά, επειδή έχουν σημασία για εσάς. Για παράδειγμα, θέλετε να μετρήσετε όλους τους πωλητές σε μια περιοχή, ανεξάρτητα από το αν έκαναν κάποια πώληση.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο συνάρτηση COUNTBLANK.

Αρχή της σελίδας

Καταμέτρηση κενών κελιών σε μια περιοχή μη συνεχόμενων χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό των συναρτήσεων

Χρησιμοποιήστε ένα συνδυασμό της συνάρτησης SUM και της συνάρτησης IF. Γενικά, για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση IF σε έναν τύπο πίνακα για να προσδιορίσετε εάν κάθε κελί στο οποίο γίνεται αναφορά περιέχει μια τιμή και, στη συνέχεια, αθροίστε τον αριθμό των τιμών FALSE που επιστρέφει ο τύπος.

Ανατρέξτε στο άρθρο της Γνωσιακής βάσης XL: Πότε να χρησιμοποιείτε τη συνάρτηση SUM(IF()) αντί της συνάρτησης COUNTBLANK() για πρόσθετες πληροφορίες.

Αρχή της σελίδας

Καταμέτρηση μοναδικών εμφανίσεων τιμών

Μπορείτε να μετρήσετε μοναδικές τιμές σε μια περιοχή χρησιμοποιώντας μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα, τη συνάρτηση COUNTIF, ένα συνδυασμό συναρτήσεων ή το παράθυρο διαλόγου Σύνθετο φίλτρο.

Καταμέτρηση μοναδικών τιμών σε μια περιοχή με χρήση μιας αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα για να εμφανίσετε σύνολα και να μετρήσετε τις εμφανίσεις μοναδικών τιμών.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Μέτρηση της συχνότητας εμφάνισης πολλών τιμών χρησιμοποιώντας μια αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα" στο άρθρο Count πόσες φορές εμφανίζεται μια τιμή.

Αρχή της σελίδας

Καταμέτρηση μοναδικών τιμών σε μια περιοχή με βάση μία συνθήκη με χρήση της συνάρτησης COUNTIF

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση COUNTIF για να μετρήσετε πόσες φορές εμφανίζεται μια τιμή σε μια περιοχή.

Στο παρακάτω παράδειγμα, η συνάρτηση COUNTIF επιστρέφει την τιμή 2, τον αριθμό των φορών που βρίσκεται η τιμή 250 στην περιοχή A2:A7.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

Πωλήσεις μονάδων

245

250

250

Δεν υπάρχει

=COUNTIF(A2:A7,250)

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Μέτρηση της συχνότητας μιας μεμονωμένης τιμής σε μια περιοχή" στο άρθρο Count πόσες φορές εμφανίζεται μια τιμή.

Αρχή της σελίδας

Καταμέτρηση μοναδικών τιμών σε μια περιοχή με βάση πολλές συνθήκες, χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό των συναρτήσεων σε έναν τύπο πίνακα

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση SUM με τη συνάρτηση IF. Γενικά, για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση IF σε έναν τύπο πίνακα για να προσδιορίσετε εάν πληρούνται τα κριτήρια που αποτελούνται από πολλαπλές συνθήκες και, στη συνέχεια, αθροίστε τον αριθμό των τιμών TRUE που επιστρέφει ο τύπος.

Στο παρακάτω παράδειγμα, η συνάρτηση IF χρησιμοποιείται για να εξεταστεί κάθε κελί στην περιοχή A2:A10 και να διαπιστωθεί εάν περιέχει την τιμή "Φωτόπουλος" ή "Σωτηρίου". Ο αριθμός των φορών που επιστρέφεται η τιμή TRUE αθροίζεται με τη χρήση της συνάρτησης SUM, που δίνει ως αποτέλεσμα την τιμή 7. Μπορείτε να αντιγράψετε και να επικολλήσετε αυτό το παράδειγμα σε ένα φύλλο εργασίας στο κελί A1. Αφού επικολλήσετε το παράδειγμα, θα παρατηρήσετε ότι το κελί A11 περιέχει ένα σφάλμα #ΤΙΜΗ!. Για να λειτουργήσει ο τύπος, πρέπει να τον μετατρέψετε σε τύπο πίνακα πατώντας το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+ENTER. Στη συνέχεια, ο αριθμός 7 εμφανίζεται στο κελί A11.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

Πωλητής

Τιμολόγιο

Φωτόπουλος

15000

Σωτηρίου

11000

Φωτόπουλος

11000

Σωτηρίου

4000

Συρίγος

8000

Σωτηρίου

6000

Συρίγος

14000

Φωτόπουλος

7000

12000

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

=SUM(IF((A2:A10="Φωτόπουλος")+(A2:A10="Σωτηρίου"),1,0))

Αριθμός τιμολογίων για Φωτόπουλο ή Σωτηρίου (7)

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Μέτρηση της συχνότητας εμφάνισης πολλών τιμών κειμένου ή αριθμητικών τιμών χρησιμοποιώντας συναρτήσεις" στο άρθρο Count πόσες φορές εμφανίζεται μια τιμή.

Ανατρέξτε στα παρακάτω άρθρα της Γνωσιακής βάσης για περισσότερες συμβουλές:

Αρχή της σελίδας

Μέτρηση του αριθμού μοναδικών τιμών σε μια στήλη λίστας χρησιμοποιώντας Σύνθετο φίλτρο

Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Σύνθετο φίλτρο για να βρείτε τις μοναδικές τιμές σε μια στήλη δεδομένων. Μπορείτε είτε να φιλτράρετε τις τιμές επιτόπου είτε να τις εξαγάγετε και να τις επικολλήσετε σε μια νέα θέση. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση ROWS για να μετρήσετε το πλήθος των στοιχείων στη νέα περιοχή.

Σημειώσεις: 

 • Εάν φιλτράρετε τα δεδομένα σας επιτόπου, δεν διαγράφονται τιμές από το φύλλο εργασίας — μία ή περισσότερες γραμμές ενδέχεται να είναι κρυφές. Κάντε κλικ στην επιλογή Απαλοιφή στην ομάδα Ταξινόμηση & φιλτράρισμα στην καρτέλα Δεδομένα για να εμφανιστούν ξανά αυτές οι τιμές.

 • Εάν θέλετε απλώς να δείτε τον αριθμό των μοναδικών τιμών με μια γρήγορη ματιά, επιλέξτε τα δεδομένα αφού χρησιμοποιήσετε το Σύνθετο φίλτρο (είτε τα φιλτραρισμένα είτε τα αντιγραμμένα δεδομένα) και, στη συνέχεια, δείτε τη γραμμή κατάστασης. Η τιμή Πλήθος στη γραμμή κατάστασης θα πρέπει να ισούται με τον αριθμό των μοναδικών τιμών.

Μπορείτε να βρείτε τις μοναδικές τιμές χρησιμοποιώντας την εντολή Σύνθετο (καρτέλα Δεδομένα, ομάδα Ταξινόμηση & φιλτράρισμα).

Η παρακάτω εικόνα δείχνει πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Σύνθετο φίλτρο για να αντιγράψετε μόνο τις μοναδικές εγγραφές σε μια νέα θέση στο φύλλο εργασίας.

Εφαρμογή φίλτρου για προχωρημένους για δημιουργία λίστας με μοναδικές τιμές από μια άλλη λίστα

Στην παρακάτω εικόνα, η στήλη C περιέχει τις πέντε μοναδικές τιμές που αντιγράφηκαν από την περιοχή στη στήλη A.

Αρχικές τιμές στη στήλη A και μοναδικές τιμές από τη στήλη A που δημιουργήθηκαν στη στήλη C

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Καταμέτρηση του αριθμού μοναδικών τιμών χρησιμοποιώντας φίλτρο" στο άρθρο Καταμέτρηση μοναδικών τιμών ανάμεσα σε διπλότυπες τιμές.

Αρχή της σελίδας

Καταμέτρηση των μοναδικών τιμών σε μια περιοχή που πληρούν μία ή περισσότερες συνθήκες με χρήση ενός σύνθετου τύπου

Χρησιμοποιήστε διάφορους συνδυασμούς των συναρτήσεων IF, SUM, FREQUENCY, MATCH και LEN.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Καταμέτρηση του αριθμού μοναδικών τιμών χρησιμοποιώντας συναρτήσεις" στο άρθρο Καταμέτρηση μοναδικών τιμών ανάμεσα σε διπλότυπες τιμές.

Επίσης, ανατρέξτε στο άρθρο Πώς να καθορίσετε τον αριθμό των μοναδικών στοιχείων σε μια λίστα.

Αρχή της σελίδας

Ειδικές περιπτώσεις (καταμέτρηση όλων των κελιών, καταμέτρηση λέξεων)

Μπορείτε να μετρήσετε τα κελιά ή τις λέξεις σε μια περιοχή χρησιμοποιώντας διάφορους συνδυασμούς των συναρτήσεων φύλλου εργασίας.

Καταμέτρηση τον συνολικό αριθμό των κελιών σε μια περιοχή χρησιμοποιώντας συναρτήσεις

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να προσδιορίσετε το μέγεθος ενός μεγάλου φύλλου εργασίας για να αποφασίσετε αν θα χρησιμοποιήσετε αυτόματο ή μη αυτόματο υπολογισμό στο βιβλίο εργασίας σας. Για να μετρήσετε όλα τα κελιά σε μια περιοχή, χρησιμοποιήστε έναν τύπο που πολλαπλασιάζει τις επιστρεφόμενες τιμές από τις συναρτήσεις ROWS και COLUMNS.

Το παράδειγμα θα είναι πιο κατανοητό, αν το αντιγράψετε σε ένα κενό φύλλο εργασίας.

Τρόπος αντιγραφής ενός παραδείγματος

 1. Δημιουργήστε ένα κενό βιβλίο ή φύλλο εργασίας.

 2. Επιλέξτε το παράδειγμα στο θέμα της Βοήθειας.

  Σημείωση: Μην επιλέγετε τις κεφαλίδες γραμμών ή στηλών.

  Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

  Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C.

 4. Στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε το κελί A1 και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+V.

 5. Για εναλλαγή μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων και της προβολής των τύπων από τους οποίους προέκυψαν τα αποτελέσματα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+` (βαρεία) ή, στην καρτέλα Τύποι, στην ομάδα Έλεγχος τύπου, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση τύπων.

1

2

3

4

5

6

A

B

C

Περιοχή

Μήνας

Πωλήσεις

Ανατολή

Ιαν

18.000 €

Ανατολή

Φεβ

23.000 €

Ανατολή

Μαρ

19.000 €

Τύπος

Περιγραφή (αποτέλεσμα)

=ROWS(A2:C4) * COLUMNS(A2:C4)

Ο συνολικός αριθμός κελιών στην περιοχή (9)

Αρχή της σελίδας

Καταμέτρηση λέξεων σε μια περιοχή με χρήση ενός σύνθετου τύπου

Χρησιμοποιήστε ένα συνδυασμό των συναρτήσεων SUM, IF, LEN και SUBSTITUTE σε έναν τύπο πίνακα. Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει το αποτέλεσμα της χρήσης ενός σύνθετου τύπου για να βρεθεί ο αριθμός των λέξεων σε μια περιοχή 7 κελιών (3 από τα οποία είναι κενά). Ορισμένα από τα κελιά περιέχουν αρχικά ή τελικά κενά διαστήματα — οι συναρτήσεις TRIM και SUBSTITUTE αφαιρούν αυτά τα επιπλέον κενά διαστήματα πριν από οποιαδήποτε καταμέτρηση.

Στον παρακάτω πίνακα, αντιγράψτε το κείμενο από το A2 έως το A11. Πριν επικολλήσετε το κείμενο στο κελί A1 του φύλλου εργασίας σας, αλλάξτε το πλάτος της στήλης A ώστε να είναι περίπου 100.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A

Συμβολοσειρά κειμένου

Έξι λέξεις και τέσσερα τελικά κενά διαστήματα    

   Έξι λέξεις και τρία αρχικά κενά διαστήματα

Οκτώ λέξεις, μερικά κόμματα και δύο τελικά κενά διαστήματα  

Ορισμένοι χαρακτήρες παραβλέπονται, όπως κόμματα και τελείες.

Τύπος

=SUM(IF(LEN(TRIM(A2:A8))=0,0,LEN(TRIM(A2:A8))-LEN(SUBSTITUTE(A2:A8," ",""))+1))

Αφού επικολλήσετε το κείμενο στο φύλλο εργασίας στο κελί A1, επιλέξτε το κελί A11, πατήστε το πλήκτρο F2 και, στη συνέχεια, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+CTRL+ENTER για να εισαγάγετε τον τύπο ως τύπο πίνακα. Το σωστό αποτέλεσμα, 29, θα πρέπει να εμφανιστεί στο κελί A11.

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση υπολογισμών και πληθών στη γραμμή κατάστασης

Όταν επιλέγονται ένα ή περισσότερα κελιά, εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα στα κελιά αυτά στη γραμμή κατάστασης του Excel. Για παράδειγμα, εάν τέσσερα κελιά είναι επιλεγμένα στο φύλλο εργασίας και περιέχουν τις τιμές 2, 3, μια συμβολοσειρά κειμένου (όπως "cloud") και 4, όλες οι παρακάτω τιμές μπορούν να εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης ταυτόχρονα: Μέσος όρος, Πλήθος, Πλήθος αριθμών, Ελάχιστο, Μέγιστο και Άθροισμα. Κάντε δεξί κλικ στη γραμμή κατάστασης για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε κάποια ή όλες αυτές τις τιμές. Οι τιμές αυτές εμφανίζονται στην εικόνα που ακολουθεί.

Γραμμή κατάσταση στην οποία εμφανίζονται οι υπολογισμοί και το πλήθος των επιλεγμένων κελιών

Σημείωση: Σε παλαιότερες εκδόσεις του Excel, αυτές οι τιμές μπορούν να εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης αλλά μόνο μία τιμή κάθε φορά.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×