Τρόποι επικοινωνίας με άλλους

Κάθε επαφή στη λίστα επαφών σας διαθέτει ένα κουμπί κατάστασης παρουσίας που αναπαριστά την τρέχουσα κατάσταση διαθεσιμότητας της επαφής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κατάσταση παρουσίας μιας επαφής για να αποφασίσετε τη λειτουργία επικοινωνίας που ενδείκνυται καλύτερα για την επιτυχή επικοινωνία με την επαφή. Για παράδειγμα, εάν η επαφή είναι διαθέσιμη, μπορείτε να στείλετε στην επαφή ένα άμεσο μήνυμα ή να εκτελέσετε μια κλήση ήχου. Εάν η επαφή είναι απασχολημένη, ίσως θελήσετε να στείλετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να ελέγξετε την κάρτα της επαφής για να καθορίσετε πότε θα είναι διαθέσιμη για συνομιλία.

Τι θέλετε να κάνετε;

Καθορισμός της κατάστασης μιας επαφής

Προβολή της κάρτας επαφής ενός ατόμου

Προβολή επιλογών κλήσης

Προσθήκη ετικέτας σε μια επαφή για να λαμβάνετε ειδοποίηση όταν θα είναι διαθέσιμη

Καθορισμός της κατάστασης μιας επαφής

Οι πληροφορίες κατάστασης που εμφανίζονται για κάθε επαφή στη λίστα επαφών αναπαριστούν τη διαθεσιμότητα της επαφής. Η κατάσταση της παρουσίας υποδεικνύεται με γραφικά από μια ένδειξη στην αριστερή πλευρά του ονόματος της επαφής και από μια συμβολοσειρά κειμένου στη δεξιά πλευρά του ονόματος της επαφής. Κάποιες καταστάσεις παρουσίας, όπως Διαθέσιμος, μπορούν να οριστούν είτε από το χρήστη είτε από τον Communicator. Κάποιες άλλες καταστάσεις παρουσίας, όπως Ανενεργός, μπορούν να οριστούν μόνο από τον Communicator.

Κουμπί παρουσίας

Κείμενο κατάστασης

Περιγραφή

Διαθέσιμος

Διαθέσιμος

Η επαφή είναι συνδεδεμένη και μπορεί να συμμετάσχει σε συνομιλίες. Αυτή η κατάσταση μπορεί να οριστεί μη αυτόματα από το χρήστη.

Απασχολημένος

Απασχολημένος
Σε κλήση
Σε διάσκεψη
Σε σύσκεψη

Η επαφή είναι διαθέσιμη, αλλά βρίσκεται σε άλλη δραστηριότητα. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Σε κλήση    Η επαφή βρίσκεται σε συνομιλία τηλεφώνου, φωνής ή βίντεο.

 • Σε διάσκεψη     Η επαφή βρίσκεται σε συνομιλία με πολλούς συμμετέχοντες με κοινή χρήση τηλεφώνου, φωνής, βίντεο ή εφαρμογής.

 • Σε σύσκεψη     Το ημερολόγιο του Office Outlook εμφανίζει ότι η επαφή έχει προγραμματισμένη σύσκεψη.


Αυτό το επίπεδο παρουσίας μπορεί να οριστεί μη αυτόματα από το χρήστη.

Μην ενοχλείτε

Μην ενοχλείτε

Αυτή η κατάσταση εμφανίζεται όταν η επαφή σάς έχει εκχωρήσει διαφορετικό επίπεδο πρόσβασης από Ομάδα και υπάρχει μία από τις παρακάτω συνθήκες:

 • Η επαφή έχει ρυθμίσει με μη αυτόματο τρόπο την κατάσταση της παρουσίας της σε Μην ενοχλείτε

 • Η επαφή εκτελεί μια παρουσίαση του PowerPoint ή κάποιο άλλο πρόγραμμα σε λειτουργία πλήρους οθόνης.

Απασχολημένος

Διακοπές μόνο για επείγοντα θέματα

Αυτή η κατάσταση εμφανίζεται όταν η επαφή σάς έχει εκχωρήσει το επίπεδο πρόσβασης Ομάδα και ισχύει μία από τις παρακάτω συνθήκες:

 • Η επαφή έχει ρυθμίσει με μη αυτόματο τρόπο την κατάσταση της παρουσίας της σε Μην ενοχλείτε.

 • Η επαφή εκτελεί μια παρουσίαση του PowerPoint ή κάποιο άλλο πρόγραμμα σε λειτουργία πλήρους οθόνης.

Απουσιάζω

Δεν βρίσκομαι στον υπολογιστή

Η επαφή είναι πιθανώς μη διαθέσιμη. Αυτή η κατάσταση εμφανίζεται για τους παρακάτω λόγους:

 • Ο υπολογιστής της επαφής έχει μείνει αδρανής για περισσότερο χρόνο από τη ρύθμιση χρόνου αδράνειας—15 λεπτά από προεπιλογή.

 • Το ημερολόγιο του Office Outlook ή ο "Βοηθός Εκτός Γραφείου" υποδεικνύουν ότι η επαφή είναι εκτός γραφείου.

 • Η επαφή είναι προσωρινά μη διαθέσιμη. Μόλις εντοπιστεί δραστηριότητα στον υπολογιστή της επαφής, ο Communicator 2007 επαναφέρει αυτόματα την κατάσταση της παρουσίας στην κατάλληλη ρύθμιση.

 • Η επαφή έχει ρυθμίσει με μη αυτόματο τρόπο την κατάσταση της παρουσίας της σε "Δεν βρίσκομαι στον υπολογιστή".

Ανενεργό

Ανενεργός

Αυτή η επαφή ενδέχεται να είναι διαθέσιμη, αλλά ο υπολογιστής της επαφής έχει μείνει αδρανής για περισσότερο χρόνο από τη ρύθμιση χρόνου αδράνειας—πέντε λεπτά από προεπιλογή. Σε αυτήν την κατάσταση, η επαφή είναι συνδεδεμένη και βρίσκεται σε μετάβαση από την κατάσταση "Διαθέσιμος", όπως υποδεικνύεται από το μισό πράσινο/μισό κίτρινο κουμπί. Αυτή η κατάσταση ορίζεται από τον Communicator.

Απασχολημένος (ανενεργός)

Απασχολημένος (Ανενεργός)

Αυτή η επαφή βρίσκεται σε σύσκεψη ή είναι προγραμματισμένη να είναι σε σύσκεψη (όπως υποδεικνύεται στο ημερολόγιο του Outlook), αλλά ο υπολογιστής της επαφής έχει μείνει ανενεργός για περισσότερο χρόνο από τη ρύθμιση χρόνου αδράνειας—πέντε λεπτά από προεπιλογή. Σε αυτήν την κατάσταση, η επαφή είναι συνδεδεμένη, βρίσκεται σε σύσκεψη και ο υπολογιστής της επαφής είναι αδρανής. Αυτή η κατάσταση ορίζεται από τον Communicator.

Εκτός σύνδεσης

Εκτός σύνδεσης

Ο Communicator δεν μπορεί να καθορίσει την κατάσταση της επαφής. Αυτή η κατάσταση εμφανίζεται συνήθως επειδή η κατάσταση παρουσίας της επαφής είναι αποθηκευμένη σε άλλο σύστημα υπολογιστή, όπως σε έναν οργανισμό που δεν είναι εξωτερικός συνεργάτης.

Άγνωστη παρουσία

Άγνωστη παρουσία

Ο Communicator δεν μπορεί να καθορίσει την κατάσταση της επαφής. Αυτή η κατάσταση εμφανίζεται συνήθως επειδή η κατάσταση παρουσίας της επαφής είναι αποθηκευμένη σε άλλο σύστημα υπολογιστή, όπως σε έναν οργανισμό που δεν είναι εξωτερικός συνεργάτης.

Αποκλείστηκε

Αποκλεισμένος

Αυτό το κουμπί εμφανίζεται στη λίστα επαφών δίπλα από το όνομα επαφής που έχετε αποκλείσει. Στο άτομο που έχετε αποκλείσει εμφανίζεστε ως εκτός σύνδεσης.

Αρχή της σελίδας

Προβολή της κάρτας επαφής ενός ατόμου

Εάν μια επαφή βρίσκεται σε κατάσταση μη διαθεσιμότητας, μπορείτε να ανοίξετε την κάρτα της επαφής για να λάβετε πρόσθετες λεπτομέρειες και να καθορίσετε πότε θα είναι ελεύθερη.

Για την προβολή πληροφοριών προγράμματος μιας επαφής

 • Στη λίστα επαφών, κάντε κλικ στο κουμπί παρουσίας της επαφής. Εάν μια επαφή σάς έχει εκχωρήσει το επίπεδο πρόσβασης Εταιρεία ή ανώτερο, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί παρουσίας της επαφής για να προβάλετε το πρόγραμμά της και να καθορίστε το πότε θα είναι διαθέσιμη.

Αρχή της σελίδας

Προβολή επιλογών κλήσης

Κάποιες φορές μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσετε με κάποιο άτομο στο κινητό του τηλέφωνο ή σε εναλλακτικό αριθμό. Στον Communicator, μπορείτε να προβάλετε τους εναλλακτικούς αριθμούς τηλεφώνου μιας επαφής, κάνοντας κλικ στο βέλος της επιλογής Προβολή περισσότερων επιλογών για την κλήση αυτής της επαφής.

Για την προβολή των προαιρετικών αριθμών τηλεφώνου μιας επαφής

 1. Στη λίστα επαφών, κάντε κλικ στο βέλος στα δεξιά του κουμπιού Κλήση που σχετίζεται με την επαφή.

 2. Οι αριθμοί τηλεφώνου που βλέπετε για μια επαφή καθορίζονται από το επίπεδο πρόσβασης που σας έχει εκχωρήσει η επαφή. Για παράδειγμα, εάν η επαφή σάς έχει εκχωρήσει επίπεδο πρόσβασης Ομάδα ή Προσωπικό, τότε εμφανίζεται ο αριθμός κινητού τηλεφώνου της επαφής. Εάν ο αριθμός κινητού τηλεφώνου κάποιας επαφής δεν σας είναι διαθέσιμος, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το άτομο και να ζητήσετε τη ρύθμιση του επιπέδου πρόσβασής σας σε Ομάδα ή Προσωπικό. Η επαφή πρέπει πρώτα να δημοσιεύσει τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου της, πριν να μπορεί να γίνει διαθέσιμο.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ετικέτας σε μια επαφή για να λαμβάνετε ειδοποίηση όταν θα είναι διαθέσιμη

Στον Communicator υπάρχει η δυνατότητα ειδοποίησης για αλλαγές στη διαθεσιμότητα μιας επαφής, εμφανίζοντας μια ειδοποίηση όποτε αλλάζει η κατάσταση της παρουσίας της σε "Διαθέσιμος" ή "Εκτός σύνδεσης". Στην ειδοποίηση εμφανίζεται το όνομα της επαφής, ο τίτλος, η διεύθυνση ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων και η νέα κατάσταση παρουσίας. Μπορείτε να κάνετε κλικ στην ειδοποίηση για να ξεκινήσετε μια περίοδο λειτουργίας άμεσων μηνυμάτων με την επαφή. Η ρύθμιση των παραμέτρων του Communicator στην εμφάνιση αυτής της ειδοποίησης για μια συγκεκριμένη επαφή αποκαλείται "προσθήκη ετικέτας".

Για να προσθέσετε ετικέτα σε επαφή

 • Στη λίστα επαφών, κάντε δεξιό κλικ στην επαφή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογήΠροσθήκη ετικέτας για ειδοποιήσεις αλλαγής κατάστασης.

Για την προβολή επαφών με ετικέτες στη λίστα επαφών

 • Στο παράθυρο Communicator, κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή του τρόπου προβολής επαφών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επαφές με ετικέτες. Σε αυτήν την προβολή εμφανίζονται όλες οι τρέχουσες επαφές που έχουν ετικέτα.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×