Τρόποι για να κάνετε κοινή χρήση ενός προτύπου φόρμας

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

InfoPath Forms Services είναι μια τεχνολογία διακομιστή, διαθέσιμο στο Microsoft Office Forms Server 2007 και Microsoft Office SharePoint Server 2007, που επιτρέπει στους χρήστες να συμπληρώνουν φόρμες Microsoft Office InfoPath 2007, χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης Web, αντί για ή επιπλέον, το πρόγραμμα-πελάτης Office InfoPath 2007. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει ευρύτερη πρόσβαση σε φόρμες που ήταν δυνατόν με προηγούμενες εκδόσεις του Microsoft Office InfoPath.

Σε αυτό το άρθρο εξηγεί τους διαφορετικούς τρόπους που μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση προτύπων φόρμας Office InfoPath 2007 σε διακομιστή που εκτελεί InfoPath Forms Services.

Σε αυτό το άρθρο

Εισαγωγή στα πρότυπα φόρμας του InfoPath

Την ανάπτυξη και την ενεργοποίηση ενός προτύπου φόρμας

Τρόποι με τους οποίους οι χρήστες να εργαστείτε με τις φόρμες που ανάπτυξη

Εισαγωγή στα πρότυπα φόρμας του InfoPath

Το InfoPath είναι ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιεί πρότυπα open XML για να παρέχετε στους χρήστες μια ευέλικτη δομημένες ακόμη τρόπο για τη συγκέντρωση δεδομένων. Επειδή το InfoPath είναι ενσωματωμένη σε πρότυπα XML, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά τα δεδομένα που συλλέγονται από τη χρήση φορμών του InfoPath σε όλη την εταιρεία. Για παράδειγμα, τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένο σε μια φόρμα αναφοράς εξόδων μπορεί να είναι δυνατή η πρόσβαση και να εμφανίζεται σε μια ιστοσελίδα που επισημαίνει τις τάσεις προϋπολογισμού για ένα τμήμα.

Όταν ένας σχεδιαστής φόρμας δημιουργεί μια νέα φόρμα του InfoPath, ο σχεδιαστής δημιουργεί στην πραγματικότητα που είναι γνωστό ως προτύπου φόρμας. Ένα πρότυπο φόρμας ορίζει τη δομή δεδομένων, εμφάνιση και τη συμπεριφορά των φορμών που συμπληρώνουν οι χρήστες. Σκεφτείτε την ενός προτύπου φόρμας ως σχέδιο — το σημείο έναρξης που επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν νέες φόρμες που χρησιμοποιούν και αποθήκευση δεδομένων με τον ίδιο τρόπο. Επειδή ένα πρότυπο φόρμας πρέπει να είναι διαθέσιμη για να μπορείτε να συμπληρώσετε μια φόρμα, πρέπει να αναπτυχθούν πρότυπα φόρμας σε μια θέση όπου μπορεί να είναι προσβάσιμη από τους χρήστες. Τα πρότυπα φόρμας αναπτύσσονται συνήθως σε θέσεις δικτύου εταιρείας όπως κοινόχρηστους φακέλους, διακομιστές Web ή βιβλιοθήκες του SharePoint.

Εάν οι χρήστες έχουν δικαιώματα πρόσβασης στη θέση όπου είναι αποθηκευμένο ένα πρότυπο φόρμας, μπορούν να συμπληρώσουν μια φόρμα που βασίζεται σε αυτό το πρότυπο με χρήση του InfoPath, ένα πρόγραμμα περιήγησης Web, μια κινητή συσκευή ή Microsoft Office Outlook 2007. Εάν μια φόρμα μπορούν να συμπληρωθούν με χρήση του InfoPath ή σε μία από τις άλλες μεθόδους εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως πώς σχεδιάστηκε και ανάπτυξη του προτύπου φόρμας. Για παράδειγμα, για συμπλήρωση σε ένα πρόγραμμα περιήγησης, πρέπει να είναι σχεδιασμένα μια φόρμα για να εκτελέσετε σε ένα πρόγραμμα περιήγησης και στο πρότυπο φόρμας για τη φόρμα πρέπει να αναπτυχθεί σε ένα διακομιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες InfoPath Forms Services.

Αρχή της σελίδας

Την ανάπτυξη και την ενεργοποίηση ενός προτύπου φόρμας

InfoPath Forms Services επιτρέπει στους χρήστες να συμπληρώνουν φόρμες Office InfoPath 2007, χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης Web αντί ή σε συνδυασμό με το πρόγραμμα-πελάτης Office InfoPath 2007. Αυτό σας επιτρέπει ευρύτερη πρόσβαση σε φόρμες που ήταν δυνατόν με προηγούμενες εκδόσεις του Microsoft Office InfoPath.

Επιπλέον, InfoPath Forms Services επιτρέπει στους χρήστες να συμπληρώνουν φόρμες, χρησιμοποιώντας μια κινητή συσκευή. Το σύνολο των στοιχείων ελέγχου που είναι διαθέσιμες για χρήση σε φόρμες με δυνατότητα mobile είναι πιο περιορισμένη από εκείνους που είναι διαθέσιμες για φόρμες με δυνατότητα προγράμματος περιήγησης.

Ένας σχεδιαστής προτύπου φόρμας επίσης να ενεργοποιήσετε τον προβιβασμό ιδιοτήτων για ένα πρότυπο φόρμας. Αυτή η επιλογή επιτρέπει τα δεδομένα από μια φόρμα που βασίζεται σε αυτό το πρότυπο φόρμας που θα εμφανίζεται ως τιμές της στήλης σε μια βιβλιοθήκη του SharePoint, ώστε οι χρήστες εύκολα να εργαστείτε με τα δεδομένα της φόρμας χωρίς να την ανοίξετε στην ίδια τη φόρμα.

Για να κάνετε κοινή χρήση ενός προτύπου φόρμας στην τοποθεσία σας, η ένας σχεδιαστής προτύπου φόρμας ή ο διαχειριστής πρέπει να αναπτύξετε πρώτα το πρότυπο φόρμας. Για να αναπτύξετε ένα πρότυπο φόρμας, ένας σχεδιαστής προτύπου φόρμας πρέπει να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας ως μια πρότυπο φόρμας χρήστη ή ο διαχειριστής πρέπει να αποστείλετε το πρότυπο φόρμας ως μια πρότυπο φόρμας με έγκριση διαχειριστή. Η απόφαση για να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε τύπο προτύπου φόρμας εξαρτάται από τις δυνατότητες που προσθέτει τη σχεδίαση του προτύπου φόρμας.

Ανάπτυξη προτύπου φόρμας

Ο τύπος του προτύπου φόρμας που χρησιμοποιείτε καθορίζει ποιος είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη του.

Πρότυπο φόρμας χρήστη    Πρότυπο φόρμας χρήστη μπορούν να αναπτυχθούν από ένας σχεδιαστής προτύπου φόρμας που διαθέτει δικαιώματα σχεδίασης στην τοποθεσία. Εάν ένας χρήστης μπορεί να δημιουργήσει μια βιβλιοθήκη εγγράφων, να δημοσιεύσετε μια φόρμα που υπάρχει εκεί. Είναι αυτός ο τύπος ανάπτυξης για πρότυπα φόρμας που δεν περιέχουν διαχειριζόμενο κώδικα.

Πρότυπο φόρμας εγκεκριμένο από διαχειριστή    Ανάπτυξη ενός προτύπου φόρμας με έγκριση διαχειριστή απαιτεί επίπεδα δικαιωμάτων επιπλέον και μπορεί να είναι συντονισμένη μεταξύ τους εξής ρόλους:

  • Σχεδιαστές προτύπου φόρμας, τα άτομα που δημιουργούν του προτύπου φόρμας

  • Οι διαχειριστές συμπλέγματος, τα άτομα που αποστείλετε τα πρότυπα φόρμας μετά την επαλήθευση ότι δεν περιέχουν σφάλματα

  • Οι διαχειριστές συλλογής τοποθεσιών, τα άτομα που Ενεργοποίηση προτύπων φόρμας, καθιστώντας τις διαθέσιμες για να χρησιμοποιηθούν ως τύπους περιεχομένου σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων

Ενεργοποίηση ενός προτύπου φόρμας

Μετά την ανάπτυξη ενός προτύπου φόρμας με έγκριση διαχειριστή, πρέπει να ενεργοποιηθεί. Ενεργοποίηση είναι η διαδικασία που χρησιμοποιείται για να ενεργοποιήσετε τις δυνατότητες σε μια τοποθεσία ή συλλογή τοποθεσιών ή να απενεργοποιήσετε. Επειδή τα πρότυπα φόρμας με έγκριση διαχειριστή θεωρούνται δυνατότητες συλλογής τοποθεσιών στο InfoPath Forms Services, θα πρέπει να ενεργοποιηθούν πριν να μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Όταν ενεργοποιήσετε ένα πρότυπο φόρμας εγκεκριμένο από διαχειριστή, την κάνετε διαθέσιμη για χρήση σε μια συλλογή τοποθεσιών ως μια τύπος περιεχομένου για μια βιβλιοθήκη εγγράφων ή για να είναι δυνατό το άνοιγμα απευθείας από τη βιβλιοθήκη προτύπων φόρμας για τη συλλογή τοποθεσιών.

Σημειώσεις: 

  • Εάν θέλετε να αναπτύξετε ένα πρότυπο φόρμας που περιέχει διαχειριζόμενο κώδικα, αλλά δεν έχετε δικαίωμα να το κάνετε, επικοινωνήστε με ένα διαχειριστή συστοιχίας για βοήθεια. Πριν να ζητήσετε από ένα διαχειριστή συστοιχίας για να αναπτύξετε ένα πρότυπο φόρμας, πρέπει να το δημοσιεύσετε σε μια θέση όπου ο διαχειριστής μπορεί να έχουν πρόσβαση.

  • Όταν ένας διαχειριστής συμπλέγματος αναπτύσσει ένα πρότυπο φόρμας, αυτό προστίθεται σε μια κεντρική θέση στο διακομιστή. Τα άτομα που έχουν δικαιώματα διαχειριστή συλλογής τοποθεσιών να ενεργοποιήσετε το του προτύπου φόρμας για τη συλλογή τοποθεσιών. Αυτή η μέθοδος ανάπτυξης συνιστάται μόνο για πρότυπα φόρμας που θέλετε να είναι διαθέσιμες σε μία ή περισσότερες συλλογές τοποθεσιών.

Αρχή της σελίδας

Τρόποι με τους οποίους οι χρήστες να εργαστείτε με τις φόρμες που ανάπτυξη

Μετά την ανάπτυξη και ενεργοποίηση του προτύπου φόρμας σε διακομιστή που εκτελεί InfoPath Forms Services, οι χρήστες να εργαστείτε με τις φόρμες που βασίζονται στο πρότυπο φόρμας με διάφορους τρόπους.

Χρήση φορμών σε ένα πρόγραμμα περιήγησης

Με Office InfoPath 2007, ένας σχεδιαστής προτύπου φόρμας να δημιουργήσετε ένα πρότυπο φόρμας που είναι συμβατό με το πρόγραμμα περιήγησης και να αναπτύξετε για έναν διακομιστή όπου εκτελείται InfoPath Forms Services. Αφού το πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης με δυνατότητα προγράμματος περιήγησης, οι χρήστες που δεν έχουν εγκατεστημένο στους υπολογιστές τους το InfoPath να συμπληρώσετε τη φόρμα σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web.

Στο παρελθόν, οι χρήστες χρειάζεται να έχουν εγκατεστημένο το InfoPath στους υπολογιστές τους για να συμπληρώσετε τη φόρμα. Με InfoPath Forms Services, οι χρήστες μπορούν να συμπληρώνουν μια φόρμα Office InfoPath 2007, όπως μια φόρμα έκθεσης εξόδων, σε ένα πρόγραμμα περιήγησης. Αυτή η δυνατότητα διευκολύνει να συμπληρώνουν φόρμες σε υπολογιστές όπου δεν είναι εγκατεστημένο το InfoPath. Για παράδειγμα, όταν οι χρήστες που ταξιδεύουν και δεν έχουν πρόσβαση στο δικό τους υπολογιστές, μπορούν να συμπληρώσουν οι αναφορές εξόδων σε ένα πρόγραμμα περιήγησης από οποιονδήποτε υπολογιστή με πρόσβαση στο Internet.

Χρήση φορμών σε κινητές συσκευές

Με τη χρήση Office InfoPath 2007 μαζί με το InfoPath Forms Services, ένας σχεδιαστής προτύπου φόρμας να δημιουργήσετε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης που θα εκτελείται σε κινητή συσκευή. Σχεδιαστής του προτύπου φόρμας να δημιουργήσετε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης που είναι αποκλειστικά για εμφάνιση σε μικρή οθόνη. Εναλλακτικά, το εργαλείο σχεδίασης να δημιουργήσετε μια αποκλειστική προβολή για τους χρήστες κινητών συσκευών σε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης και άλλες προβολές για τα άτομα που συμπληρώστε τη φόρμα στο InfoPath ή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web.

Εξαγωγή δεδομένων φόρμας

Όταν ένας σχεδιαστής προτύπου φόρμας ενεργοποιεί προβιβασμό ιδιοτήτων για ένα πρότυπο φόρμας, μπορούν να εμφανιστούν τα δεδομένα από μια φόρμα που βασίζεται σε αυτό το πρότυπο φόρμας ως τιμές της στήλης σε μια βιβλιοθήκη του SharePoint. Αυτό καθιστά εύκολη για τους χρήστες για να εργαστείτε με τα δεδομένα της φόρμας χωρίς να την ανοίξετε στην ίδια τη φόρμα.

Αυτό επίσης καθιστά εύκολη για ένα χρήστη για να εξαγάγετε τα δεδομένα από τη βιβλιοθήκη όπου είναι αποθηκευμένες οι φόρμες. Οι χρήστες μπορούν να εξαγάγετε τα δεδομένα της φόρμας που εμφανίζεται στην προβολή βιβλιοθήκης σε ένα βιβλίο εργασίας του Microsoft Office Excel. Οι χρήστες, στη συνέχεια, να κάνετε κοινή χρήση του βιβλίου εργασίας ή να εκτελέσετε άλλες εργασίες, όπως η ταξινόμηση των δεδομένων στο βιβλίο εργασίας ή ομαδοποίηση γραμμών και των στηλών.

Σημείωση: Τα δεδομένα τα οποία κάνετε εξαγωγή σε υπολογιστικό φύλλο είναι ένα στιγμιότυπο των δεδομένων από τη λίστα. Τα δεδομένα στη βιβλιοθήκη δεν είναι συνδεδεμένο με τα δεδομένα στο υπολογιστικό φύλλο. Εάν οι φόρμες της βιβλιοθήκης είναι ενημερωθεί αργότερα, τα δεδομένα στο υπολογιστικό φύλλο δεν ενημερώνεται.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×