Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Τροποποίηση υποδείγματος διαφανειών

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Το υπόδειγμα διαφανειών ορίζει τη μορφοποίηση και την τοποθέτηση για συνηθισμένα στοιχεία — όπως σύμβολα κράτησης θέσης τίτλου, στοιχεία ελέγχου κράτησης θέσης περιεχομένου και υποσέλιδα — στις αντίστοιχες διατάξεις διαφανειών. Οι αλλαγές που κάνετε στο υπόδειγμα διαφανειών αντικατοπτρίζονται σε συσχετισμένες διατάξεις διαφανειών. Οι διατάξεις διαφανειών ορίζουν τη θέση και τη μορφοποίηση για το κείμενο και τα αντικείμενα που εμφανίζονται σε μια διαφάνεια.

Slide Master elements

Callout 1 Υπόδειγμα διαΦανειών

Callout 2 Διατάξεις διαΦανειών

Callout 3  Στοιχείο τίτλου

Callout 4  Στοιχείο σώματος

Callout 5 Υποσέλιδα (συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και της ώρας, του κειμένου του υποσέλιδου και του αριθμού διαφάνειας)

Οι διατάξεις διαφανειών μπορούν να κληρονομήσουν τη μορφοποίηση, τη θέση και τα κοινά στοιχεία από το υπόδειγμα διαφανειών ή μπορείτε να επεξεργαστείτε μεμονωμένες διατάξεις διαφανειών, ώστε να διαφέρουν από το υπόδειγμα διαφανειών συνολικά. Το πλεονέκτημα του υποδείγματος διαφανειών είναι ότι πρέπει να κάνετε μία μόνο αλλαγή για να το αναπαραγάγετε σε πολλές διατάξεις διαφανειών, αντί να αλλάζετε κάθε διάταξη ή διαφάνεια ξεχωριστά. Η παρακάτω εικόνα δείχνει πώς μια αλλαγή του υποδείγματος διαφανειών, όπως η εφαρμογή ενός πορτοκαλί χρώματος γεμίσματος στο σύμβολο κράτησης θέσης τίτλου, αναπαράγεται στις σχετικές διατάξεις διαφανειών:

Slide layouts inherit Slide Master formatting

Callout 1 Υπόδειγμα διαφανειών με μορφοποιημένο στοιχείο τίτλου

Callout 2 Διατάξεις διαφανειών με μορφοποίηση που έχει μεταβιβαστεί από το υπόδειγμα διαφανειών

Το υπόδειγμα διαφανειών και οι αντίστοιχες διατάξεις διαφανειών είναι μέρος του θέματος που εφαρμόζεται στην παρουσίασή σας. Εάν έχετε εφαρμόσει πολλά θέματα σε διαφορετικές διαφάνειες στην παρουσίασή σας, τότε θα δείτε ένα υπόδειγμα διαφανειών για κάθε ένα στην προβολή υποδείγματος διαφανειών.

Συμβουλή:   Είναι καλή ιδέα να κάνετε αλλαγές στο υπόδειγμα διαφανειών και τις διατάξεις διαφανειών πριν ξεκινήσετε να προσθέτετε διαφάνειες για να δημιουργήσετε την παρουσίασή σας. Εάν τροποποιήσετε το υπόδειγμα διαφανειών και τις διατάξεις διαφανειών μετά τη δημιουργία μεμονωμένων διαφανειών, ορισμένα από τα στοιχεία των διαφανειών μπορεί να μην συμμορφώνονται με τη σχεδίαση του υποδείγματος διαφανειών.

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

Τροποποίηση του στοιχείου τίτλου

Όταν αλλάζετε τη μορφοποίηση του στοιχείου τίτλου στο υπόδειγμα διαφανειών, οι αλλαγές αναπαράγονται τόσο στον κατακόρυφο τίτλο κράτησης θέσης όσο και στο πλαίσιο κράτησης θέσης τυπικού, οριζόντιου τίτλου στις αντίστοιχες διατάξεις διαφανειών. Εάν αλλάξετε το μέγεθος και τη θέση του στοιχείου τίτλου, οι αλλαγές αναπαράγονται μόνο σε παρόμοιες διατάξεις, αλλά όχι σε όλες τις διατάξεις.

Μόνο ένα σύμβολο κράτησης θέσης τίτλου "επίσημο" επιτρέπεται σε κάθε διαφάνεια, επειδή το κείμενο που προσθέτετε σε ένα σύμβολο κράτησης θέσης τίτλου σε κανονική προβολή μετατρέπεται στον τίτλο της διαφάνειας στη διάρθρωση.

 1. Στο μενού Προβολή, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικού στην επιλογή Υπόδειγμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Υπόδειγμα διαφανειών.

 2. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στο υπόδειγμα διαφανειών. Το υπόδειγμα διαφανειών είναι η πρώτη διαφάνεια στο παράθυρο περιήγησης.

 3. Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

  Για

  Κάντε το εξής

  Αλλαγή του μεγέθους

  Επιλέξτε το στοιχείο τίτλου στην κύρια διαφάνεια και, στη συνέχεια, σύρετε το λαβή αλλαγής μεγέθους για να αλλάξετε το μέγεθος του στοιχείου τίτλου.

  Μετακίνηση του στοιχείου σε άλλη θέση

  Κάντε κλικ στο περίγραμμα του στοιχείου τίτλου και, στη συνέχεια, σύρετέ το στη θέση που θέλετε.

  Αλλαγή της μορφοποίησης κειμένου

  Επιλέξτε το κείμενο στο στοιχείο Τίτλος και, στη συνέχεια, στην κεντρική καρτέλα, στην περιοχή γραμματοσειρά, αλλάξτε τις επιλογές μορφοποίησης που θέλετε.

  Για να αλλάξετε σε διαφορετικό τύπο γραμματοσειράς για στοιχεία σε όλες τις διαφάνειές σας, αλλάξτε τη γραμματοσειρά του θέματος. Κάντε κλικ στην καρτέλα υπόδειγμα διαφανειών και, στη συνέχεια, στην περιοχή θέματα, κάντε κλικ στην επιλογή γραμματοσειρέςκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε μια διαφορετική γραμματοσειρά θέματος.

 4. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές στην προβολή υποδείγματος διαφανειών, στη γραμμή μηνυμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο υποδείγματος για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή.

  Συμβουλή:   Οι αλλαγές στο υπόδειγμα διαφανειών και οι αντίστοιχες διατάξεις διαφανειών προστίθενται προσωρινά στο θέμα που εφαρμόζεται στην παρουσίασή σας. Ωστόσο, εάν, στη συνέχεια, εφαρμόσετε ένα διαφορετικό θέμα, οι αλλαγές στο υπόδειγμα διαφανειών απορρίπτονται. Εάν θέλετε να διατηρήσετε τις αλλαγές για μελλοντική χρήση, στην καρτέλα Θέματα, στην περιοχή Θέματα, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση θέματος.

Τροποποίηση του στοιχείου σώματος

Μπορείτε να αλλάξετε τη μορφοποίηση του στοιχείου Body στο υπόδειγμα διαφανειών και οι αλλαγές αναπαράγονται στα σύμβολα κράτησης θέσης περιεχομένου στις αντίστοιχες διατάξεις διαφανειών. Εάν αλλάξετε το μέγεθος και τη θέση του στοιχείου Body στο υπόδειγμα διαφανειών, οι αλλαγές αναπαράγονται σε σύμβολα κράτησης θέσης περιεχομένου σε παρόμοιες διατάξεις, αλλά όχι σε όλες τις διατάξεις.

 1. Στο μενού Προβολή, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικού στην επιλογή Υπόδειγμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Υπόδειγμα διαφανειών.

 2. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στο υπόδειγμα διαφανειών. Το υπόδειγμα διαφανειών είναι η πρώτη διαφάνεια στο παράθυρο περιήγησης.

 3. Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

  Για

  Κάντε το εξής

  Αλλαγή του μεγέθους

  Επιλέξτε το στοιχείο σώματος στην κύρια διαφάνεια και, στη συνέχεια, σύρετε το λαβή αλλαγής μεγέθους για να αλλάξετε το μέγεθος του στοιχείου σώματος.

  Μετακίνηση του στοιχείου σε άλλη θέση

  Κάντε κλικ στο περίγραμμα του στοιχείου Body και, στη συνέχεια, σύρετέ το στη θέση που θέλετε.

  Αλλαγή της μορφοποίησης κειμένου

  Επιλέξτε το κείμενο στο στοιχείο σώμα και, στη συνέχεια, στην κεντρική καρτέλα, στην περιοχή γραμματοσειρά, αλλάξτε τις επιλογές μορφοποίησης που θέλετε.

  Για να αλλάξετε σε διαφορετικό τύπο γραμματοσειράς για στοιχεία σε όλες τις διαφάνειές σας, αλλάξτε τη γραμματοσειρά του θέματος. Κάντε κλικ στην καρτέλα υπόδειγμα διαφανειών και, στη συνέχεια, στην περιοχή θέματα, κάντε κλικ στην επιλογή γραμματοσειρέςκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε μια διαφορετική γραμματοσειρά θέματος.

  Αλλαγή μορφοποίησης παραγράφου σε λίστες με κουκκίδες ή με αρίθμηση

  Στο στοιχείο σώμα, επιλέξτε το κείμενο ενός επιπέδου λίστας και, στη συνέχεια, στην κεντρική καρτέλα, στην περιοχή παράγραφος, ορίστε τις επιλογές παραγράφου που θέλετε.

  Συμβουλή:   Μπορείτε να αλλάξετε τα στυλ κουκκίδων ή να αλλάξετε μια λίστα με κουκκίδες σε μια αριθμημένη λίστα.

 4. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές στην προβολή υποδείγματος διαφανειών, στη γραμμή μηνυμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο υποδείγματος για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή.

  Συμβουλή:   Οι αλλαγές στο υπόδειγμα διαφανειών και οι αντίστοιχες διατάξεις διαφανειών προστίθενται προσωρινά στο θέμα που εφαρμόζεται στην παρουσίασή σας. Ωστόσο, εάν, στη συνέχεια, εφαρμόσετε ένα διαφορετικό θέμα, οι αλλαγές στο υπόδειγμα διαφανειών απορρίπτονται. Εάν θέλετε να διατηρήσετε τις αλλαγές για μελλοντική χρήση, στην καρτέλα Θέματα, στην περιοχή Θέματα, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση θέματος.

Τροποποίηση στοιχείων υποσέλιδου

Το υποσέλιδο αποτελείται από τρία στοιχεία: την ημερομηνία και την ώρα, το κείμενο του υποσέλιδου και τον αριθμό της διαφάνειας. Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση, το μέγεθος και τη μορφή των στοιχείων του υποσέλιδου και αυτές οι αλλαγές αντανακλώνται στις αντίστοιχες διατάξεις διαφανειών.

Ακόμη και αν τα στοιχεία του υποσέλιδου εκπροσωπούνται στο υπόδειγμα διαφανειών και στις διατάξεις διαφανειών στην προβολή υποδείγματος διαφανειών, πρέπει να τα ενεργοποιήσετε για να μπορέσουν να εμφανιστούν στις διαφάνειες της παρουσίασής σας. Για να ενεργοποιήσετε τις κεφαλίδες και τα υποσέλιδα, κάντε κλικ στο μενού Εισαγωγή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή κεφαλίδα και υποσέλιδο.

 1. Στο μενού Προβολή, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικού στην επιλογή Υπόδειγμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Υπόδειγμα διαφανειών.

 2. Στην προβολή υποδείγματος διαφανειών, επιλέξτε το υπόδειγμα διαφανειών στο παράθυρο περιήγησης.

 3. Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

  Για

  Κάντε το εξής

  Αλλαγή του μεγέθους

  Επιλέξτε το στοιχείο υποσέλιδου στην κύρια διαφάνεια και, στη συνέχεια, σύρετε το λαβή αλλαγής μεγέθους για να αλλάξετε το μέγεθος.

  Μετακίνηση του στοιχείου σε άλλη θέση

  Κάντε κλικ στο περίγραμμα του στοιχείου υποσέλιδου και, στη συνέχεια, σύρετέ το στη θέση που θέλετε.

  Αλλαγή της μορφοποίησης κειμένου

  Επιλέξτε το κείμενο στο στοιχείο υποσέλιδου και, στη συνέχεια, στην κεντρική καρτέλα, στην περιοχή γραμματοσειρά, αλλάξτε τις επιλογές μορφοποίησης που θέλετε.

 4. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές στην προβολή υποδείγματος διαφανειών, στη γραμμή μηνυμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο υποδείγματος για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή.

  Συμβουλή:   Οι αλλαγές στο υπόδειγμα διαφανειών και οι αντίστοιχες διατάξεις διαφανειών προστίθενται προσωρινά στο θέμα που εφαρμόζεται στην παρουσίασή σας. Ωστόσο, εάν, στη συνέχεια, εφαρμόσετε ένα διαφορετικό θέμα, οι αλλαγές στο υπόδειγμα διαφανειών απορρίπτονται. Εάν θέλετε να διατηρήσετε τις αλλαγές για μελλοντική χρήση, στην καρτέλα Θέματα, στην περιοχή Θέματα, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση θέματος.

Προσθήκη στοιχείων πίσω στο υπόδειγμα διαφανειών

Όλα τα στοιχεία στο υπόδειγμα διαφανειών πρέπει να περιλαμβάνονται από προεπιλογή. Εάν διαγράψετε ένα στοιχείο από το υπόδειγμα διαφανειών, μπορείτε πάντα να το προσθέσετε ξανά αργότερα.

 1. Στο μενού Προβολή, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικού στην επιλογή Υπόδειγμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Υπόδειγμα διαφανειών.

 2. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στο υπόδειγμα διαφανειών. Το υπόδειγμα διαφανειών είναι η πρώτη διαφάνεια στο παράθυρο περιήγησης.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα υπόδειγμα διαφανειών και, στη συνέχεια, στην περιοχή Επεξεργασία πρωτοτύπου, κάντε κλικ στην επιλογή κύρια στοιχείακαι, στη συνέχεια, επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να προσθέσετε.

  Slide Master tab, Slide Master group
  • Εάν το κουμπί " κύρια στοιχεία " δεν είναι διαθέσιμο, μπορεί να έχετε επιλέξει μια διάταξη διαφάνειας και όχι ένα υπόδειγμα διαφανειών.

  • Εάν τα στοιχεία στο μενού " κύρια στοιχεία " δεν είναι διαθέσιμα, τότε έχουν ήδη προστεθεί στο υπόδειγμα διαφανειών και δεν μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα.

 4. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές στην προβολή υποδείγματος διαφανειών, στη γραμμή μηνυμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο υποδείγματος για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή.

  Συμβουλή:   Οι αλλαγές στο υπόδειγμα διαφανειών και οι αντίστοιχες διατάξεις διαφανειών προστίθενται προσωρινά στο θέμα που εφαρμόζεται στην παρουσίασή σας. Ωστόσο, εάν, στη συνέχεια, εφαρμόσετε ένα διαφορετικό θέμα, οι αλλαγές στο υπόδειγμα διαφανειών απορρίπτονται. Εάν θέλετε να διατηρήσετε τις αλλαγές για μελλοντική χρήση, στην καρτέλα Θέματα, στην περιοχή Θέματα, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση θέματος.

Δείτε επίσης

Εφαρμογή ή αλλαγή διάταξης διαφάνειας

Προσθήκη ή κατάργηση πλαισίων κράτησης θέσης από μια διάταξη διαφάνειας

Προσθήκη της ίδιας εικόνας ή του ίδιου υδατογραφήματος σε κάθε διαφάνεια

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×