Τροποποίηση των προεπιλεγμένων στοιχείων κράτησης θέσης περιεχομένου του SharePoint

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Τα στοιχεία ελέγχου κράτησης θέσης περιεχομένου, που υποδεικνύονται στην Προβολή κώδικά από το <asp:ContentPlaceHolder>, είναι περιοχές περιεχομένου με δυνατότητα αντικατάστασης σε μια κύρια σελίδα. Μπορείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία ελέγχου κράτησης θέσης σε μια κύρια σελίδα για να εφαρμόσετε τις αλλαγές σε όλες τις σελίδες που είναι συνημμένες στη συγκεκριμένη κύρια σελίδα. Εναλλακτικά, μπορείτε να αντικαταστήσετε οποιοδήποτε από τα προεπιλεγμένα στοιχεία ελέγχου κράτησης θέσης περιεχομένου σε μία σελίδα περιεχομένου αν εισάγετε προσαρμοσμένο περιεχόμενο. Στη συνέχεια, το προσαρμοσμένο περιεχόμενο εμφανίζεται στη θέση του προεπιλεγμένου περιεχομένου για τη μεμονωμένη σελίδα όταν την προβάλλετε στο πρόγραμμα περιήγησης

Το άρθρο αυτό παρουσιάζει τα στοιχεία ελέγχου κράτησης θέσης περιεχομένου και σας δείχνει τον τρόπο χρήσης της γραμμής εργαλείων Κύρια σελίδα για τον εντοπισμό τους. Επίσης, το συγκεκριμένο άρθρο παραθέτει και περιγράφει όλα τα προεπιλεγμένα στοιχεία ελέγχου κράτησης θέσης περιεχομένου που εμφανίζονται στη σελίδα Default.master σε μια τοποθεσία του Windows SharePoint Services 3.0 και παρέχει οδηγίες για τη τροποποίηση του περιεχομένου που παρέχουν στα στοιχεία ελέγχου κράτησης θέσης περιεχομένου.

Σε αυτό το άρθρο

Πού μπορώ να το περιεχόμενό τους τα σύμβολα κράτησης θέσης περιεχομένου προεπιλογή;

Εντοπίστε ένα σύμβολο κράτησης θέσης περιεχομένου

Η προεπιλεγμένη σύμβολα κράτησης θέσης περιεχομένου στη σελίδα Default.master σε μια τοποθεσία του Windows SharePoint Services 3.0

Τροποποίηση του περιεχομένου σε ένα σύμβολο κράτησης θέσης περιεχομένου

Από πού λαμβάνουν τα προεπιλεγμένα στοιχεία κράτησης θέσης περιεχομένου το περιεχόμενό τους;

Από προεπιλογή, το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου στη σελίδα Default.master, της προεπιλεγμένης κύριας σελίδας για μια τοποθεσία Windows SharePoint Services 3.0, δεν είναι κωδικοποιημένο στη σελίδα. Πολύ από το περιεχόμενο προέρχεται από στοιχεία ελέγχου ASP.NET Web του SharePoint, το περιεχόμενο των οποίων γίνεται ανάκτηση από το διακομιστή. Όταν η σελίδα περιεχομένου απαιτείται στο πρόγραμμα περιήγησης, αυτό το περιεχόμενο είναι ανάκτηση από το διακομιστή και θα εμφανιστεί στη σελίδα. Για παράδειγμα, το κείμενο "Τοποθεσία ομάδας" που εμφανίζεται στην αριστερή περιοχή της προεπιλεγμένης αρχικής σελίδας (default.aspx) παρέχεται από ένα στοιχείο ελέγχου Web του ASP.NET SharePoint που ανακτά το περιεχόμενο από το διακομιστή. Το κείμενο "Τοποθεσία ομάδας" δεν εμφανίζεται μέσα σε ετικέτες HTML σε προβολή κώδικα. Μπορείτε να αντικαταστήσετε αυτό το κείμενο με προσαρμοσμένο περιεχόμενο με τη χρήση Microsoft Office SharePoint Designer 2007, όπως περιγράφεται στην ενότητα νεότερες Τροποποίηση του περιεχομένου σε ένα σύμβολο κράτησης θέσης περιεχομένου.

Εμφανίζεται η Τοποθεσία ομάδας μέσα σε ένα στοιχείο ελέγχου κράτησης θέσης περιεχομένου

Αρχή της σελίδας

Εντοπισμός ενός στοιχείου ελέγχου κράτησης θέσης περιεχομένου

Σύμβολα κράτησης θέσης περιεχομένου εμφανίζονται μόνο σε κύριες σελίδες. Για να προβάλετε τα σύμβολα κράτησης θέσης περιεχομένου σε μια τοποθεσία Windows SharePoint Services 3.0, πρέπει να είναι ενεργοποιημένη την οπτική βοήθεια Κενά κοντέινερ και Ορατά περιγράμματα. Στο μενού Προβολή, τοποθετήστε το δείκτη σε οπτικά βοηθήματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κενά κοντέινερ και Ορατά περιγράμματα. Βεβαιωθείτε ότι η Εμφάνιση είναι επιλεγμένο στο δευτερεύον μενού.

Τα κουμπιά Κενά κοντέινερ και Ορατά περιθώρια όταν είναι ενεργοποιημένα είναι επιλεγμένα σε πορτοκαλί χρώμα, όπως φαίνεται εδώ.

Οπτική βοήθεια που εμφανίζεται τονισμένη στο μενού όταν ενεργοποιείται

Μπορείτε να εντοπίσετε εύκολα στοιχεία ελέγχου κράτησης θέσης περιεχομένου στην Προβολή σχεδίασης, χρησιμοποιώντας τη γραμμή εργαλείων Κύρια σελίδα.

 1. Για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων Κύρια σελίδα, στο μενού Προβολή, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Γραμμές εργαλείων και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Κύρια σελίδα.

 2. Για να επιλέξετε ένα στοιχείο ελέγχου κράτησης θέσης περιεχομένου, κάντε κλικ στο βέλος και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου κράτησης θέσης περιεχομένου που θέλετε να εντοπίσετε.

Στην παρακάτω απεικόνιση, είναι επιλεγμένο το στοιχείο ελέγχου κράτησης θέσης περιεχομένου PlaceHolderTitleBreadcrumb, στη γραμμή εργαλείων Κύρια σελίδα.

Γραμμή εργαλείων 'Κύρια σελίδα'

Όταν είναι επιλεγμένο στην Προβολή σχεδίασης, το στοιχείο ελέγχου κράτησης θέσης περιεχομένου εμφανίζεται όπως αυτό στην απεικόνιση που ακολουθεί. Η καρτέλα δείχνει το αναγνωριστικό του στοιχείου ελέγχου κράτησης θέσης.

Καρτέλα στοιχείου ελέγχου κράτησης θέσης περιεχομένου όπως εμφανίζεται στην Προβολή σχεδίασης
Μια καρτέλα στοιχείου ελέγχου κράτησης θέσης περιεχομένου όπως εμφανίζεται στην Προβολή σχεδίασης

Όταν επιλέγετε ένα στοιχείο ελέγχου κράτησης θέσης περιεχομένου με χρήση της γραμμής εργαλείων Κύρια σελίδα, το στοιχείο ελέγχου κράτησης θέσης περιεχομένου είναι επιλεγμένο και στην Γρήγορη επιλογή ετικέτας.

Συμβουλή: Εάν δεν είναι ορατή η Γρήγορη επιλογή ετικέτας, στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Γρήγορη επιλογή ετικέτας.

Στοιχείο ελέγχου κράτησης θέσης περιεχομένου όπως εμφανίζεται στην Γρήγορη επιλογή ετικέτας
Ένα στοιχείο ελέγχου κράτησης θέσης περιεχομένου όπως εμφανίζεται στην Γρήγορη επιλογή ετικέτας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή εργαλείων Κύρια σελίδα, στην Προβολή σχεδίασης ή την Προβολή κώδικα.

Αρχή της σελίδας

Η προεπιλεγμένη σύμβολα κράτησης θέσης περιεχομένου στη σελίδα Default.master σε μια τοποθεσία Windows SharePoint Services 3.0

Από προεπιλογή, οι σελίδες περιεχομένου Windows SharePoint Services 3.0 χρησιμοποιούν τα σύμβολα κράτησης θέσης περιεχομένου που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Αυτός ο πίνακας προσδιορίζει τα σύμβολα κράτησης θέσης περιεχομένου και εξηγεί τι κάθε αναπαριστά το σύμβολα κράτησης θέσης στη σελίδα.

Οι περισσότερες το προεπιλεγμένο σύμβολα κράτησης θέσης περιεχομένου στη σελίδα Default.master είναι απαραίτητα για τις δυνατότητες συνεργασίας του Windows SharePoint Services 3.0 (όπως λίστες και βιβλιοθήκες SharePoint) και, επομένως, δεν θα πρέπει να διαγραφεί.

Για προεπισκόπηση των προεπιλεγμένων στοιχείων ελέγχου κράτησης θέσης περιεχομένου σε αυτή τη λίστα, χρησιμοποιήστε τη γραμμή εργαλείων Κύρια σελίδα, όπως περιγράφεται στην προηγούμενη ενότητα.

Χαρακτήρας κράτησης θέσης περιεχομένου

Περιγραφή

PlaceHolderBodyAreaClass

Πρόσθετα στυλ κυρίως μέρους στην κεφαλίδα σελίδας

PlaceHolderBodyLeftBorder

Στοιχείο περιγράμματος για το κύριο μέρος της κύριας σελίδας

PlaceHolderBodyRightMargin

Δεξιό περιθώριο του κύριου μέρους της κύριας σελίδας

PlaceHolderCalendarNavigator

Εμφάνιση της Επιλογής ημερομηνίας για πλοήγηση σε ένα ημερολόγιο όταν εμφανίζεται ημερολόγιο στη σελίδα

PlaceHolderFormDigest

Το στοιχείο ελέγχου ασφάλειας "form digest"

PlaceHolderGlobalNavigation

Η καθολική περιήγηση πορείας

PlaceHolderHorizontalNav

Αρχικό μενού περιήγησης για τη σελίδα

PlaceHolderLeftActions

Κάτω μέρος της αριστερής περιοχής περιήγησης

PlaceHolderLeftNavBar

Αριστερή περιοχή περιήγησης

PlaceHolderLeftNavBarBorder

Στοιχείο περιγράμματος στην αριστερή γραμμή περιήγησης

PlaceHolderLeftNavBarDataSource

Προέλευση δεδομένων για το αριστερό μενού περιήγησης

PlaceHolderLeftNavBarTop

Αρχή της αριστερής περιοχής περιήγησης

PlaceHolderMain

Κύριο περιεχόμενο της σελίδας

PlaceHolderMiniConsole

Σημείο για την εμφάνιση των εντολών σε επίπεδο σελίδας, για παράδειγμα τις εντολές WIKI όπως Επεξεργασία σελίδας, Ιστορικό και Εισερχόμενες συνδέσεις

PlaceHolderNavSpacer

Το πλάτος της αριστερής περιοχής περιήγησης

PlaceHolderPageDescription

Περιγραφή των περιεχομένων της σελίδας

PlaceHolderPageImage

Εικονίδιο σελίδας στην άνω, αριστερή περιοχή της σελίδας

PlaceHolderSearchArea

Περιοχή του πλαισίου "Αναζήτηση"

PlaceHolderSiteName

Όνομα τοποθεσίας

PlaceHolderTitleAreaClass

Πρόσθετα στυλ στην κεφαλίδα σελίδας

PlaceHolderTitleAreaSeparator

Εμφάνιση των σκιών για την περιοχή τίτλου

PlaceHolderTitleBreadcrumb

Περιοχή πορείας κύριου περιεχομένου

PlaceHolderPageTitleInTitleArea

Τίτλος σελίδας που εμφανίζεται ακριβώς κάτω από τις πορείες

PlaceHolderTitleLeftBorder

Αριστερό περίγραμμα της περιοχής τίτλου

PlaceHolderTitleRightMargin

Δεξιό περιθώριο της περιοχής τίτλου

PlaceHolderTopNavBar

Αρχή περιοχής περιήγησης

PlaceHolderUtilityContent

Επιπλέον περιεχόμενο στο κάτω μέρος της σελίδας.

SPNavigation

Κενός από προεπιλογή στο Windows SharePoint Services 3.0. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιπλέον στοιχεία ελέγχου επεξεργασίας σελίδας.

WSSDesignConsole

Τα στοιχεία ελέγχου επεξεργασίας σελίδας όταν η σελίδα είναι σε κατάσταση λειτουργίας "Επεξεργασία σελίδας" (στο πρόγραμμα περιήγησης, κάντε κλικ στην εντολή Ενέργειες τοποθεσίας και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία σελίδας)

Αρχή της σελίδας

Τροποποίηση του περιεχομένου σε ένα στοιχείο ελέγχου κράτησης θέσης περιεχομένου

Εάν θέλετε να εφαρμόζονται οι αλλαγές σας σε ένα στοιχείο ελέγχου κράτησης θέσης περιεχομένου σε ολόκληρη την τοποθεσία, θα πρέπει να τροποποιήσετε το στοιχείο ελέγχου κράτησης θέσης περιεχομένου στην κύρια σελίδα. Μπορείτε επίσης να τροποποιήσετε το περιεχόμενο σε μία μεμονωμένη σελίδα περιεχομένου, αντικαθιστώντας έτσι το προεπιλεγμένο περιεχόμενο που παρέχεται σε αυτή τη σελίδα περιεχομένου από την κύρια σελίδα.

Σημείωση: Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αλλαγές σε όλο το περιεχόμενο σε μια κύρια σελίδα και όχι μόνο στο περιεχόμενο μέσα στα στοιχεία ελέγχου κράτησης θέσης περιεχομένου. Οποιεσδήποτε αλλαγές πραγματοποιούνται σε μια κύρια σελίδα εφαρμόζονται σε όλες τις σελίδες περιεχομένου που είναι συνημμένες σε αυτή την κύρια σελίδα.

Εφαρμογή των αλλαγών στο στοιχείο ελέγχου κράτησης θέσης περιεχομένου σε ολόκληρη την τοποθεσία

Όταν κάνετε οποιεσδήποτε αλλαγές σε μια κύρια σελίδα, οι αλλαγές σας εφαρμόζονται σε όλες τις σελίδες που είναι συνημμένες σε αυτή την κύρια σελίδα. Στο παράδειγμα που ακολουθεί, αλλάζετε το όνομα της τοποθεσίας στην κύρια σελίδα, επιλέγοντας το στοιχείο ελέγχου κράτησης θέσης περιεχομένου PlaceHolderSiteName και στη συνέχεια αντικαθιστώντας το προεπιλεγμένο περιεχόμενο με προσαρμοσμένο. Όταν αποθηκεύσετε τη σελίδα, οι αλλαγές θα εμφανίζονται σε όλες τις σελίδες που είναι συνημμένες στη συγκεκριμένη κύρια σελίδα.

 1. Για να ανοίξετε τη σελίδα Default.master, στη Λίστα φακέλων, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή _catalogs, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή masterpage και στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή default.master.

 2. Για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων Κύρια σελίδα, στο μενού Προβολή, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Γραμμές εργαλείων και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Κύρια σελίδα.

 3. Χρησιμοποιήστε τη γραμμή εργαλείων Κύρια σελίδα για να εντοπίσετε το στοιχείο ελέγχου κράτησης θέσης περιεχομένου που θέλετε να τροποποιήσετε.

  Για να παρακολουθήσετε το παράδειγμα, στη γραμμή εργαλείων Κύρια σελίδα, κάντε κλικ στο βέλος και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου κράτησης θέσης περιεχομένου PlaceHolderSiteName, από τη λίστα.

 4. Κάντε κλικ στο κείμενο Τοποθεσία ομάδας για να επιλέξετε την ιδιότητα έργου.

  Ιδιότητα έργου μέσα στο στοιχείο ελέγχου κράτησης θέσης περιεχομένου PlaceHolderSiteName σε προβολή Σχεδίαση.
  Η ιδιότητα έργου μέσα στο στοιχείο ελέγχου κράτησης θέσης περιεχομένου PlaceHolderSiteName σε προβολή Σχεδίαση.
 5. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για την τοποθεσία σας και στη συνέχεια, αποθηκεύστε τις αλλαγές σας κάνοντας κλικ στην εντολή Αποθήκευση, στο μενού Αρχείο.

  Εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας προειδοποιεί ότι η αποθήκευση αλλαγών θα προσαρμόσει μια σελίδα από τον ορισμό τοποθεσίας. Κάντε κλικ στο κουμπίΝαι.

  Σημείωση: Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τις αλλαγές που έχετε κάνει στην κύρια σελίδα, μπορείτε πάντα να το επαναφέρετε στον ορισμό τοποθεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Επαναφορά μιας προσαρμοσμένης σελίδας στον ορισμός της τοποθεσίας.

Οι αλλαγές εφαρμόζονται σε όλες τις σελίδες που είναι συνημμένες σε αυτή την κύρια σελίδα.

Σημείωση: Οι αλλαγές δεν θα εφαρμοστούν στη σελίδα περιεχομένου αν η σελίδα περιεχομένου αντικαθιστά ήδη το περιεχόμενο της κύριας σελίδας.

Εφαρμογή των αλλαγών του στοιχείου ελέγχου κράτησης θέσης περιεχομένου σε μία μόνο σελίδα περιεχομένου

Όταν πραγματοποιείτε αλλαγές σε μια μεμονωμένη σελίδα περιεχομένου, οι αλλαγές εφαρμόζονται μόνο σε αυτή τη σελίδα. Όταν προσθέτετε προσαρμοσμένο περιεχόμενο σε ένα στοιχείο ελέγχου κράτησης θέσης σε μια σελίδα περιεχομένου, αντικαθιστάτε το προεπιλεγμένο περιεχόμενο που παρέχεται από την κύρια σελίδα για το συγκεκριμένο στοιχείο ελέγχου κράτησης θέσης περιεχομένου δημιουργώντας ένα στοιχείο ελέγχου περιεχομένου για τη συγκεκριμένη σελίδα. Στο παρακάτω παράδειγμα, αλλάζετε το κείμενο του ονόματος τοποθεσίας στην προεπιλεγμένη κεντρική σελίδα επιλέγοντας το στοιχείο ελέγχου κράτησης θέσης περιεχομένου PlaceHolderSiteName και στη συνέχεια αντικαθιστάτε το περιεχόμενο με το προσαρμοσμένο με κείμενο. Όταν αποθηκεύσετε τη σελίδα οι αλλαγές θα εμφανίζονται μόνο στη σελίδα Default.aspx.

 1. Στη Λίστα φακέλου, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή default.aspx.

 2. Κάντε κλικ στο κείμενο Τοποθεσία ομάδας και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται στην άνω δεξιά γωνία του στοιχείου ελέγχου κράτησης θέσης περιεχομένου.

  Η Ομάδα τοποθεσίας εμφανίζεται μέσα στο στοιχείο ελέγχου κράτησης θέσης περιεχομένου στην Προβολή σχεδίασης

  Σημειώστε τη λέξη (Κύρια) στη σελίδα. Αυτό σημαίνει ότι η περιοχή περιεχομένου εμφανίζει περιεχόμενο από την κύρια σελίδα. Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία της περιοχής.

 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία προσαρμοσμένου περιεχομένου.

  Λίστα Κοινές εργασίες περιεχομένου

  Σημειώστε τη λέξη (Προσαρμογή) στη σελίδα. Αυτό σημαίνει ότι η περιοχή περιεχομένου εμφανίζει περιεχόμενο από την κύρια σελίδα. Είναι πλέον δυνατή η επεξεργασία της περιοχής.

 4. Κάντε κλικ στο κείμενο Τοποθεσία ομάδας για να επιλέξετε την ιδιότητα έργου.

  Ιδιότητα έργου μέσα στο στοιχείο ελέγχου κράτησης θέσης περιεχομένου PlaceHolderSiteName σε προβολή Σχεδίαση.
  Η ιδιότητα έργου μέσα στο στοιχείο ελέγχου κράτησης θέσης περιεχομένου PlaceHolderSiteName σε προβολή Σχεδίαση.
 5. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα τοποθεσίας για την κεντρική σελίδα σας και στη συνέχεια, αποθηκεύστε τις αλλαγές σας κάνοντας κλικ στην εντολή Αποθήκευση, στο μενού Αρχείο.

  Εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας προειδοποιεί ότι η αποθήκευση αλλαγών θα προσαρμόσει μια σελίδα από τον ορισμό τοποθεσίας. Κάντε κλικ στο κουμπίΝαι.

  Σημείωση: Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τις αλλαγές που έχετε κάνει στην κύρια σελίδα, μπορείτε πάντα να το επαναφέρετε στον ορισμό τοποθεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Επαναφορά μιας προσαρμοσμένης σελίδας στον ορισμός της τοποθεσίας.

Οι αλλαγές εφαρμόζονται μόνο στη σελίδα Default.aspx.

Για να ανακτήσετε το προεπιλεγμένο περιεχόμενο από την κύρια σελίδα, κάντε κλικ στο κείμενο Τοποθεσία ομάδας, κάντε κλικ στο βέλος που εμφανίζεται στην άνω, δεξιά γωνία του στοιχείου ελέγχου και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση του περιεχομένου της κύριας σελίδας ως προεπιλογής.

Εμφανίζεται ένα μήνυμα που σάς προειδοποιεί ότι εάν επιλέξετε το περιεχόμενο της κύριας σελίδας ως προεπιλογή, τα πάντα σε αυτήν την περιοχή θα αφαιρεθούν από τη σελίδα. Εάν θέλετε να επιστρέψετε στο περιεχόμενο της κύριας σελίδας, χάνοντας κάθε προσαρμοσμένο περιεχόμενο σε αυτήν την περιοχή, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι.

Αποθηκεύστε τις αλλαγές κάνοντας κλικ στην επιλογή Αποθήκευση του μενού Αρχείο.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×