Τροποποίηση προβολής ιδιοτήτων στηλών στο SharePoint Workspace 2010

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Για να τροποποιήσετε τις ιδιότητες στήλης προβολής:

 1. Εισέλθετε στη Σχεδίαση.

 2. Κάντε κλικ στην προβολή λίστας που θέλετε να ενημερώσετε.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Στήλες.

 4. Επιλέξτε τα πεδία που θα περιλαμβάνονται στην προβολή.

 5. Κάντε κλικ στο πεδίο στήλης που θέλετε να ενημερώσετε.

 6. Ορίστε τις ιδιότητες, όπως περιγράφεται στις παρακάτω ενότητες.

Τι θέλετε να κάνετε;

Αλλαγή ετικετών για τις κεφαλίδες στηλών

Ρύθμιση του πλάτους στήλης

Άθροιση τιμών για αριθμητικές στήλες

Εμφάνιση βέλους στη στήλη όταν οι γραμμές είναι επεκτάσιμες

Αλλαγή της θέσης των στηλών στην προβολή

Προσθήκη ή κατάργηση στηλών πεδίων

Ορισμός επιλογών στυλ

Αλλαγή ετικετών κεφαλίδας στήλης

Η αρχική κεφαλίδα στήλης χρησιμοποιεί το όνομα του αναφερόμενου πεδίου φόρμας. Εάν είναι μεγάλο το όνομα του πεδίου, ίσως θέλετε να εισαγάγετε μια μικρότερη ετικέτα ως ετικέτα της στήλης.

 1. Κάντε κλικ στο πεδίο για το οποίο θέλετε να επεξεργαστείτε την ετικέτα στήλης.

 2. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα στο πλαίσιο κειμένου Ετικέτα κεφαλίδας.

Αρχή της σελίδας

Ορισμός του πλάτους στήλης

Μπορείτε να επιτρέπετε στο εργαλείο λιστών να ορίζει ένα τυπικό, αυτόματο πλάτος ή μπορείτε να ορίσετε με μη αυτόματο τρόπο προσαρμοσμένα πλάτη στήλης, ως ποσοστό του συνολικού πλάτους της προβολής ή σε pixel ή σε σημεία.

Εάν όλες οι στήλες οριστούν σε Αυτόματο, το πλάτος οποιασδήποτε στήλης είναι ίσο με το πλήρες πλάτος της προβολής διαιρούμενο με τον αριθμό στηλών. Εάν μια ή περισσότερες στήλες έχουν οριστεί σε ένα συγκεκριμένο πλάτος, τότε το πλάτος μιας στήλης που έχει οριστεί σε Αυτόματο είναι ίσο με το υπόλοιπο πλάτος της προβολής (μετά το άθροισμα των στηλών με προσαρμοσμένο πλάτος), διαιρούμενο με τον αριθμό των υπολειπόμενων στηλών.

 1. Κάντε κλικ στο πεδίο για το οποίο θέλετε να ορίσετε το πλάτος στήλης.

 2. Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού Πλάτος στηλών και μετά κάντε κλικ στη ρύθμιση που θέλετε.

 3. Εάν επιλέξετε Σταθερό, επιλέξτε τον τύπο προσαρμοσμένης μέτρησης που θέλετε από το αναπτυσσόμενο μενού και μετά καταχωρήστε μια αντίστοιχη προσαρμοσμένη μέτρηση.

Αρχή της σελίδας

Άθροισμα τιμών για αριθμητικές στήλες

Για οποιονδήποτε τύπο πεδίου που χρησιμοποιεί αριθμητικές τιμές, όπως Αριθμό ή Ακέραιο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια ιδιότητα στήλης, ώστε να αθροίζει τις τιμές στη στήλη και να εμφανίζει τη συνολική τιμή στην προβολή δεδομένων.

 1. Κάντε κλικ στο πεδίο για το οποίο θέλετε να αθροίζει τις τιμές.

 2. Επιλέξτε το στοιχείο Συνολικές τιμές σε αυτήν τη στήλη (μόνο αριθμητικές στήλες).

  Το παρακάτω παράδειγμα δείχνει μια στήλη που αθροίζει τιμές:

  Προβολή στήλης με άθροιση τιμών

Ρύθμιση μιας στήλης ώστε να εμφανίζει υποσύνολα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ομαδοποιημένη ταξινόμηση για να ρυθμίσετε μια στήλη της προβολής για να εμφανίσετε τα μερικά αθροίσματα και μια σύνοψη σύνολο. Το παρακάτω παράδειγμα εμφανίζει μια προβολή που ομαδοποιεί όλα τα στοιχεία σύμφωνα με ένα πεδίο "Ομάδα φαγητού", αθροίζει τις τιμές για κάθε ομάδα μεμονωμένα και υπολογίζει τη σύνοψη σύνολο όλων των ομάδων.

Προβολή με ομαδοποιημένη ταξινόμηση με άθροιση τιμών

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση ενός βέλους στη στήλη όταν οι γραμμές είναι επεκτάσιμες

Αυτή η ρύθμιση ισχύει για προβολές που περιέχουν hierachies απόκρισης. Η προβολή πρέπει να περιέχει τουλάχιστον μία φόρμα που έχει ρυθμιστεί ώστε να δημιουργήσετε απαντήσεις για το επιλεγμένο στοιχείο.

 1. Κάντε κλικ στο πεδίο για το οποίο θέλετε να εμφανίζεται ένα βέλος όταν οι γραμμές είναι επεκτάσιμες.

 2. Επιλέξτε το στοιχείο Εμφάνιση ενός βέλους σε αυτήν τη στήλη όταν η γραμμή είναι επεκτάσιμη.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή της θέσης των στηλών στην προβολή

Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά με την οποία αναγράφονται οι στήλες πεδίου σε μια προβολή επιλέγοντας τα κουμπιά περιήγησης στο παράθυρο σχεδίασης προβολής.

 • Για να μετακινήσετε μια στήλη πεδίου στη θέση του πρώτου ή προς τα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση στήλης πεδίου στην πρώτη (αριστερή) θέση

 • Για να μετακινήσετε μια στήλη πεδίου την τελευταία θέση προς τα δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση στήλης πεδίου στην τελευταία (δεξιά) θέση

 • Για να μετακινήσετε μια στήλη πεδίου προς τα επάνω (αριστερά), κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση στήλης πεδίου επάνω (αριστερά)

 • Για να μετακινήσετε μια στήλη πεδίου προς τα κάτω (δεξιά), κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση στήλης πεδίου κάτω (δεξιά)

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ή κατάργηση στηλών πεδίου

Προσθέτετε ή καταργείτε στήλες πεδίου σε μια λίστα επιλέγοντας ή καταργώντας την επιλογή τους στη λίστα πεδίου.

 • Για να επιλέξετε όλα τα πεδία στη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή όλων των πεδίων

 • Για να καταργήστε την επιλογή από όλα τα πεδία στη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση επιλογής όλων των πεδίων

Σημείωση: Τα πεδία συνημμένων δεν εμφανίζονται σε αυτήν τη λίστα. Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε τη δυνατότητα Εμφάνιση στήλης συνημμένων από την καρτέλα Ιδιότητες για να προσθέσετε μια στήλη στην προβολή λίστας, η οποία εμφανίζει ένα εικονίδιο συνημμένου αρχείου όταν ένα στοιχείο περιέχει ένα συνημμένο αρχείου.

Αρχή της σελίδας

Ορισμός επιλογών στυλ

Μπορείτε να ορίσετε επιλογές στυλ για το κείμενο που εμφανίζεται σε μια στήλη προβολής ή σε όλες τις στήλες προβολής.

 1. Κάντε κλικ στο πεδίο για το οποίο θέλετε να ορίσετε επιλογές στυλ.

 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή... δίπλα από το πλαίσιο Γραμματοσειρά.

 3. Ορίστε τις επιλογές στυλ που θέλετε στο παράθυρο διαλόγου Γραμματοσειρά και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Το πλαίσιο Γραμματοσειρά εμφανίζει ένα δείγμα των επιλογών στυλ που έχετε κάνει και η λίστα πεδίων εμφανίζει τις επιλογές στυλ που έχετε κάνει στη στήλη Γραμματοσειρά.

  Σημείωση: Το εργαλείο λιστών δεν υποστηρίζει τη ρύθμιση Διακριτής διαγραφής σε μια στήλη.

 4. Εάν θέλετε να υιοθετήσουν όλες οι στήλες προβολής αυτές τις επιλογές στυλ, κάντε κλικ στο στοιχείο Εφαρμογή σε όλες τις στήλες.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×