Τροποποίηση ενός στυλ

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Όταν θέλετε να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες ενός στυλ σε ένα εξωτερικό, ενσωματωμένα ή εσωτερικό επικαλυπτόμενου φύλλου στυλ (CSS), μπορείτε να ξεκινήσετε με το παράθυρο εργασιών " Ιδιότητες CSS " ή του παραθύρου εργασιών Εφαρμογή στυλ. Το παράθυρο εργασιών ' εφαρμογή στυλ ' σάς επιτρέπει να επεξεργαστείτε οποιοδήποτε στυλ που περιέχονται στα φύλλα στυλ της τρέχουσας σελίδας Web, ακόμα και στυλ που δεν χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα. Παράθυρο εργασιών " Ιδιότητες CSS " σάς επιτρέπει να επεξεργαστείτε μόνο στυλ που χρησιμοποιεί την τρέχουσα σελίδα Web, τα στυλ που μπορείτε να επιλέξετε στο προβολής κώδικα ή οποιοδήποτε στυλ σε ένα αρχείο ανοιχτό εξωτερικών .css.

Σημείωση: Εάν θέλετε να μετονομάσετε ένα στυλ που βασίζονται σε κλάση και να ενημερώσετε ταυτόχρονα όλες τις αναφορές σε αυτό το στυλ, χρησιμοποιήστε την εντολή Μετονομασία κλάσης στα παράθυρα εργασιών Εφαρμογή στυλ, Διαχείριση στυλ ή Ιδιότητες CSS. Εάν μετονομάσετε ένα στυλ που βασίζονται σε κλάση, χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου Τροποποίηση στυλ αντί για αυτό, οι αναφορές σε αυτό το στυλ δεν είναι ενημερωθεί για εσάς. Δεν είναι ενημερωθεί όποια μέθοδο που χρησιμοποιείτε για να μετονομάσετε βασίζονται σε αναγνωριστικό στυλ ή να αλλάξετε τον τύπο του επιλογέα από οποιονδήποτε τύπο στυλ, οι αναφορές σε αυτό το στυλ. πρέπει να ενημερώσετε τους στον εαυτό σας.

Τι θέλετε να κάνετε;

Μετονομασία ενός στυλ που βασίζονται σε κλάση

Τροποποίηση ενός στυλ με χρήση του παραθύρου εργασιών "Ιδιότητες CSS"

Τροποποίηση ενός στυλ με χρήση του παραθύρου διαλόγου τροποποίηση στυλ

Μετονομασία ενός στυλ που βασίζονται σε κλάση

 1. Ανοίξτε μια ιστοσελίδα που περιέχει το CSS που περιέχει το στυλ που βασίζονται σε κλάση, που θέλετε να τροποποιήσετε.

 2. Κάντε ένα από τα εξής: 

  • Στο παράθυρο εργασιών ' εφαρμογή στυλ ', τοποθετήστε το δείκτη στο στυλ που βασίζονται σε κλάση, κάντε κλικ στο κάτω βέλος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετονομασία κατηγορίας.

  • Στο παράθυρο εργασιών Διαχείριση στυλ ή Ιδιότητες CSS παραθύρου εργασιών, κάντε δεξί κλικ στο στυλ που βασίζονται σε κλάση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετονομασία κλάσης.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου " Μετονομασία κατηγορίας ", στο παράθυρο διαλόγου Νέο όνομα, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα για την τάξη. Δεν χρειάζεται να πληκτρολογήσετε μια τελεία (.) πριν από το νέο όνομα κατηγορίας.

 4. Για να ενημερώσετε το όνομα της κλάσης σε όλες τις υπάρχουσες αναφορές στην κατηγορία, κάντε κλικ στην επιλογή Μετονομασία αναφορών κλάσης σε αρχεία (#) που χρησιμοποιείτε αυτό το φύλλο στυλ.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Τροποποίηση ενός στυλ με χρήση του παραθύρου εργασιών "Ιδιότητες CSS"

 1. Ανοίξτε μια ιστοσελίδα που χρησιμοποιεί το στυλ που θέλετε να τροποποιήσετε.

 2. Στο παράθυρο εργασιών " Ιδιότητες CSS ", εάν το στυλ που θέλετε να τροποποιήσετε δεν εμφανίζεται στη λίστα με Τους κανόνες που εφαρμόζονται, τοποθετήστε το δρομέα σε περιεχόμενο ή επιλέξτε το περιεχόμενο που χρησιμοποιεί το στυλ που θέλετε να τροποποιήσετε.

 3. Στη λίστα Εφαρμογή κανόνων, κάντε κλικ στο όνομα του στυλ που θέλετε να τροποποιήσετε.

 4. Στην ενότητα Ιδιότητες CSS του παραθύρου εργασιών " Ιδιότητες CSS ", ορίστε τις ιδιότητες που θέλετε.

Αρχή της σελίδας

Τροποποίηση ενός στυλ με χρήση του παραθύρου διαλόγου τροποποίηση στυλ

 1. Ανοίξτε οποιαδήποτε ιστοσελίδα που περιέχει το CSS που περιέχει το στυλ που θέλετε να τροποποιήσετε.

 2. Κάντε ένα από τα εξής: 

  • Για να τροποποιήσετε ένα στυλ βασίζονται σε κλάση, βασίζονται σε στοιχείο ή βασίζονται σε αναγνωριστικό, τοποθετήστε το δείκτη στο στυλ στο παράθυρο εργασιών ' εφαρμογή στυλ ', κάντε κλικ στο κάτω βέλος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση στυλ.

  • Για να τροποποιήσετε ένα ενσωματωμένο στυλ, τοποθετήστε το δρομέα σε περιεχόμενο ή επιλέξτε περιεχόμενο που χρησιμοποιεί το στυλ, τοποθετήστε το δείκτη στο στυλ στο παράθυρο εργασιών ' εφαρμογή στυλ ', κάντε κλικ στο κάτω βέλος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση στυλ.

  • Στη λίστα Κανόνων που εφαρμόζονται στο παράθυρο εργασιών " Ιδιότητες CSS ", κάντε δεξί κλικ στο στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση στυλ. Εάν το στυλ που θέλετε να τροποποιήσετε δεν εμφανίζεται στη λίστα Κανόνων που εφαρμόζονται στο παράθυρο εργασιών, τοποθετήστε το δρομέα σε περιεχόμενο ή επιλέξτε το περιεχόμενο που χρησιμοποιεί το στυλ που θέλετε να τροποποιήσετε.

 3. Για να αλλάξετε το όνομα του στυλ και τύπος επιλογής, στο πλαίσιο επιλογής του παραθύρου διαλόγου " Τροποποίηση στυλ ", κάντε ένα από τα εξής:

  Σημείωση: Κλάσης και το αναγνωριστικό επιλογέας δεν είναι δυνατό να περιέχουν διαστήματα, εκτός αν θέλετε να δημιουργήσετε μια σύνθετη επιλογέα.

  • Για να χρησιμοποιήσετε ένα στοιχείο εργαλείο επιλογής, κάντε κλικ στο όνομα στοιχείου στο πλαίσιο αναπτυσσόμενο κουμπί επιλογής.

  • Για να χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο επιλογής αναγνωριστικού, πληκτρολογήστε το σύμβολο δίεσης (#) ακολουθούμενο από ένα μοναδικό όνομα.

  • Για να χρησιμοποιήσετε ένα ενσωματωμένο εργαλείο επιλογής, κάντε κλικ στο ενσωματωμένο στυλ από το μενού του πλαισίου επιλογής.

  • Για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο επιλογής κατηγορίας, πληκτρολογήστε μια τελεία (.) ακολουθούμενο από ένα μοναδικό όνομα.

   Σημείωση: Για να μετονομάσετε ένα υπάρχον στυλ που βασίζονται σε κλάση και αυτόματη ενημέρωση υπάρχοντος αναφορές σε αυτό το στυλ, χρησιμοποιήστε τη διαδικασία στην προηγούμενη ενότητα μετονομάσετε ένα στυλ που βασίζονται σε κλάση.

 4. Στο πλαίσιο κατηγορία, κάντε κλικ σε μία από τις ακόλουθες ενέργειες και να ορίσετε τις ιδιότητες που θέλετε να μορφοποιήσετε:

  • Γραμματοσειρά Ορίζει ιδιότητες γραμματοσειράς, συμπεριλαμβάνοντας μέγεθος, το πάχος, διακόσμηση και χρώμα.

  • Αποκλεισμός ορίζει ύψος γραμμής, στοίχιση του κειμένου, κείμενο εσοχές και διαστήματα κειμένου.

  • Φόντο ορίζει φόντου χρώμα και το φόντο Ιδιότητες εικόνας.

  • Περίγραμμα ορίζει ένα περίγραμμα και τις ιδιότητές του.

  • Πλαίσιο ορίζει τις ιδιότητες αναπλήρωσης και περιθωρίων του πλαισίου και στοιχεία επιπέδου μπλοκ.

  • Θέση ορίζει τις διαστάσεις και τη θέση του πλαισίου και στοιχεία επιπέδου μπλοκ.

  • Διάταξη ορίζει την ευκρίνεια, κινούμενο και αναδίπλωση συμπεριφορά, απόσπασμα και άλλες ιδιότητες διάταξης του πλαισίου και στοιχεία επιπέδου μπλοκ.

  • Λίστα ορίζει τις ιδιότητες των στοιχείων λίστας, συμπεριλαμβανομένων των τύπος, θέση και εικόνα.

  • Πίνακας ορίζει τις ιδιότητες που σχετίζονται με πίνακα στοιχεία, όπως τα διαστήματα, τη διάταξη, ιδιότητες περιγράμματος.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×