Το πλαίσιο "Αναζήτηση σε Αλληλογραφία και Άτομα" στο Outlook.com

Κάντε αναζήτηση για μηνύματα και άτομα στο Outlook.com, χρησιμοποιώντας το πλαίσιο Αναζήτηση σε Αλληλογραφία και Άτομα στο επάνω μέρος της σελίδας.

Αναζήτηση για ένα μήνυμα ή μια επαφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 1. Πληκτρολογήστε τη λέξη-κλειδί αναζήτησης στο πλαίσιο Αναζήτηση σε Αλληλογραφία και Άτομα.

  Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε την έκδοση beta του Outlook.com, πληκτρολογήστε τη λέξη-κλειδί στο πλαίσιο Αναζήτηση στο επάνω μέρος της σελίδας.

  Στιγμιότυπο οθόνης του πλαισίου "Αναζήτηση αλληλογραφίας και ατόμων"

 2. Οι ακριβείς αντιστοιχίες εμφανίζονται στην περιοχή Δημοφιλέστερα αποτελέσματα, ενώ άλλες μέθοδοι εμφανίζονται στην περιοχή Όλα τα αποτελέσματα. Επιλέξτε ένα από τα προτεινόμενα μηνύματα ή επαφές.

  Συμβουλές: 

  • Εάν αναζητάτε μια επαφή, επιλέξτε τη σύνδεση Αναζήτηση ατόμων στο κάτω μέρος της λίστας προτάσεων για να περιορίσετε την αναζήτηση στις επαφές σας και στον κατάλογο της εταιρείας σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αναζήτηση ατόμων.

  • Για να δείτε σε ποιο φάκελο βρίσκεται ένα μήνυμα, κάντε κλικ στο μήνυμα και, στη συνέχεια, στο παράθυρο ανάγνωσης, κοιτάξτε επάνω ακριβώς από το σώμα του μηνύματος.

  Αφού πληκτρολογήσετε τη λέξη-κλειδί, μπορείτε να περιορίσετε την αναζήτησή σας ώστε να περιλαμβάνει μόνο τα μηνύματα σε έναν συγκεκριμένο φάκελο, από έναν συγκεκριμένο αποστολέα, με συνημμένα ή μέσα σε ένα συγκεκριμένο εύρος ημερομηνιών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Περιορισμός της αναζήτησης" παρακάτω.

 3. Για να διαγράψετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης, επιλέξτε Έξοδος από την αναζήτηση.

Περιορισμός της αναζήτησης

Αφού εισαγάγετε την λέξη-κλειδί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο περιήγησης στην αριστερή πλευρά για να περιορίσετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης:

 • Σε φακέλους: Αναζήτηση για μηνύματα μόνο σε έναν συγκεκριμένο φάκελο, όπως τους φακέλους "Εισερχόμενα", "Απεσταλμένα" και "Αρχειοθήκη".

 • Από: Αναζήτηση για μηνύματα μόνο από έναν συγκεκριμένο αποστολέα.

 • Επιλογές: Κάντε κλικ στην επιλογή Με συνημμένα για να αναζητήσετε μηνύματα που περιέχουν συνημμένα.

 • Ημερομηνία: Αναζήτηση για μηνύματα μόνο μέσα σε ένα συγκεκριμένο εύρος ημερομηνιών.

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε την έκδοση beta του Outlook.com, ενδέχεται να μην βλέπετε το παράθυρο περιήγησης αποτελεσμάτων αναζήτησης. Για επιλογές αναζήτησης με περιορισμούς, μπορείτε να επιστρέψετε στο κλασικό Outlook.com, κάνοντας κλικ στην επιλογή Δοκιμή της έκδοσης beta στην επάνω δεξιά γωνία.

Χρήση της δυνατότητας "Σύνθετη αναζήτηση ερωτήματος" για τον περιορισμό των αποτελεσμάτων

Χρησιμοποιήστε τη "Σύνθετη αναζήτηση ερωτήματος" (AQS) για να περιορίσετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης. Στο πλαίσιο αναζήτησης, πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί AQS από τον παρακάτω πίνακα, ακολουθούμενη από μια άνω και κάτω τελεία και αυτό που θέλετε να αναζητήσετε. Για παράδειγμα, για να βρείτε οποιοδήποτε μήνυμα με θέμα που περιέχει τη λέξη "αναφορά", πληκτρολογήστε θέμα:αναφορά στο πλαίσιο Αναζήτηση σε Αλληλογραφία και Άτομα.

Λέξη-κλειδί AQS

Περιγραφή

Παράδειγμα

From

Πραγματοποιεί αναζήτηση στο πεδίο Από.

Από:ΣτέλλαΚωστίδου

To

Πραγματοποιεί αναζήτηση στο πεδίο Προς.

Προς:ΣτέλλαΚωστίδου

Cc

Πραγματοποιεί αναζήτηση στο πεδίο Κοιν.

Κοιν.:ΣτέλλαΚωστίδου

Bcc

Πραγματοποιεί αναζήτηση στο πεδίο Ιδιαίτ. κοιν.

Ιδιαίτ. Κοιν.:ΣτέλλαΚωστίδου

Participants

Πραγματοποιεί αναζήτηση στα πεδία Προς, Κοιν. και Ιδιαίτ. κοιν.

Συμμετέχοντες:ΣτέλλαΚωστίδου

Subject

Πραγματοποιεί αναζήτηση στο θέμα.

Θέμα:αναφορά

Body or Content

Πραγματοποιεί αναζήτηση στο σώμα του μηνύματος.

Σώμα:αναφορά

Sent

Πραγματοποιεί αναζήτηση για την ημερομηνία αποστολής. Μπορείτε να αναζητήσετε συγκεκριμένη ημερομηνία ή ένα εύρος ημερομηνιών, οι οποίες διαχωρίζονται με δύο τελείες (..). Μπορείτε, επίσης, να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για σχετικές ημερομηνίες: σήμερα, αύριο, χθες, αυτή την εβδομάδα, επόμενος μήνας, προηγούμενη εβδομάδα, προηγούμενος μήνας. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για την ημέρα της εβδομάδας ή το μήνα του έτους.

Σημαντικό: Οι αναζητήσεις ημερομηνιών πρέπει να εισάγονται στη μορφή /ημέρα/μήνας/έτος: ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ.

Αποστολή:01/01/2017

Received

Πραγματοποιεί αναζήτηση για την ημερομηνία παραλαβής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους ίδιους όρους αναζήτησης όπως και για τα Απεσταλμένα.

Λήψη:01/01/2017

Category

Πραγματοποιεί αναζήτηση στο πεδίο Κατηγορία.

Κατηγορία:αναφορές

HasAttachment:yes

Η αναζήτηση για HasAttachment:yes επιστρέφει μόνο τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με συνημμένα.

Για να καθορίσετε πιο συγκεκριμένα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θέλετε να αναζητήσετε, χρησιμοποιήστε λέξεις ή ονόματα από την αλληλογραφία σε συνδυασμό με τη λέξη-κλειδί αναζήτησης. Για παράδειγμα, η αναζήτηση μπλε hasattachment:yes επιστρέφει μόνο μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχουν τη λέξη "μπλε" και περιλαμβάνουν συνημμένα.

αναφορά HasAttachment:yes

HasAttachment:no

Η αναζήτηση για HasAttachment:no επιστρέφει μόνο μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν έχουν συνημμένα.

αναφορά HasAttachment:no

IsFlagged:yes

Η αναζήτηση για IsFlagged:yes επιστρέφει μόνο τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν σημαία.

αναφορά IsFlagged:yes

IsFlagged:no

Η αναζήτηση για IsFlagged:no επιστρέφει μόνο μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δεν έχουν σημαία.

αναφορά IsFlagged:no

Όταν χρησιμοποιείτε ερώτημα AQS, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση με πολλούς όρους αναζήτησης, όπως οποιοδήποτε, όλα ή μια ακριβή φράση.

 • Το ερώτημα Subject:πρόγραμμα προϊόντος θα εντοπίσει οποιοδήποτε μήνυμα με τις λέξεις "προϊόν" ή "πρόγραμμα" στο θέμα.

 • Το ερώτημα Subject:(πρόγραμμα προϊόντος) θα εντοπίσει οποιοδήποτε μήνυμα που περιλαμβάνει τις λέξεις "προϊόν" και "πρόγραμμα" στο θέμα.

 • Το ερώτημα Subject:“πρόγραμμα προϊόντος” θα εντοπίσει οποιοδήποτε μήνυμα με τη φράση "πρόγραμμα προϊόντος" στο θέμα.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τους τελεστές AND ή OR για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση σε πολλούς όρους αναζήτησης. Για παράδειγμα, μπορεί να αναζητήσετε μηνύματα από τη Στέλλα που περιλαμβάνουν τη λέξη "αναφορά" στο θέμα, εισαγάγοντας με την εισαγωγή Από: Βιολέτα AND Θέμα: αναφορά στο πλαίσιο "Αναζήτηση".

Συμβουλές και τεχνάσματα για την αναζήτηση

Χρησιμοποιήστε αυτές τις συμβουλές και τα τεχνάσματα για να ορίσετε πιο ακριβείς αναζητήσεις.

 • Οι αναζητήσεις με λέξεις-κλειδιά δεν κάνουν διάκριση πεζών-κεφαλαίων. Για παράδειγμα, οι λέξεις ναι και ΝΑΙ επιστρέφουν τα ίδια αποτελέσματα.

 • Κατά την αναζήτηση με μια παράσταση ιδιότητα:τιμή, μην τοποθετείτε ένα κενό διάστημα μετά την άνω και κάτω τελεία. Εάν υπάρχει κενό διάστημα, θα γίνει απλή αναζήτηση πλήρους κειμένου για την προβλεπόμενη τιμή. Για παράδειγμα, η αναζήτηση to: ΒιολέταΧρηστάκου πραγματοποιεί αναζήτηση για "ΒιολέταΧρηστάκου" ως μια λέξη-κλειδί, αντί για τα μηνύματα που στάλθηκαν στη Βιολέτα Χρηστάκου. Για να αναζητήσετε μηνύματα που στάλθηκαν στη ΒιολέταΧρηστάκου, πληκτρολογήστε to:ΒιολέταΧρηστάκου.

 • Ένα κενό διάστημα μεταξύ δύο λέξεων-κλειδιών ή δύο παραστάσεων ιδιότητα:τιμή ισοδυναμεί με τη χρήση του τελεστή AND. Για παράδειγμα, η αναζήτηση για από:"Στέλλα Κωστίδου"θέμα:αναδιοργάνωση επιστρέφει όλα τα μηνύματα που έχουν σταλεί από τη Στέλλα Κωστίδου που περιέχουν τη λέξη αναδιοργάνωση στη γραμμή θέματος.

 • Όταν πραγματοποιείτε αναζήτηση με μια ιδιότητα παραλήπτη, όπως "Προς", "Από", "Κοιν." ή "Παραλήπτες", μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια διεύθυνση SMTP, ένα ψευδώνυμο ή ένα εμφανιζόμενο όνομα για να δηλώσετε έναν παραλήπτη. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε StellaKostidou@contoso.com, Στέλλα Κωστίδου ή "StellaKostidou".

 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο αναζητήσεις με χαρακτήρες μπαλαντέρ επιθήματος—για παράδειγμα, γάτ* ή σύν*. Οι αναζητήσεις με χαρακτήρες μπαλαντέρ προθέματος (*γάτ) και οι αναζητήσεις με χαρακτήρες μπαλαντέρ δευτερεύουσας συμβολοσειράς (*γάτ*) δεν υποστηρίζονται.

 • Όταν κάνετε αναζήτηση με ιδιότητα, χρησιμοποιήστε διπλά εισαγωγικά (" ") εάν η τιμή αναζήτησης αποτελείται από πολλές λέξεις. Για παράδειγμα, η αναζήτηση για subject:Προϋπολογισμός Τρ1 επιστρέφει μηνύματα που περιέχουν τη λέξη Προϋπολογισμός στη γραμμή θέματος και τη λέξη Τ1 σε οποιοδήποτε σημείο στο μήνυμα ή σε οποιαδήποτε από τις ιδιότητες του μηνύματος. Η χρήση του όρου subject:"Προϋπολογισμός Τ1" επιστρέφει όλα τα μηνύματα που περιέχουν τη φράση Προϋπολογισμός Τ1 σε οποιοδήποτε σημείο της γραμμής θέματος.

 • Για να αποκλείσετε περιεχόμενο που έχει επισημανθεί με μια συγκεκριμένη τιμή ιδιότητας από τα αποτελέσματα της αναζήτησης, τοποθετήστε ένα σύμβολο μείον (-) πριν από το όνομα της ιδιότητας. Για παράδειγμα, ο όρος -from:"ΒιολέταΧρηστάκου" θα αποκλείσει τα μηνύματα που έχουν σταλεί από τη Βιολέτα Χρηστάκου.

Αναζήτηση στα Άτομα

Όταν πληκτρολογείτε ένα όνομα στο πλαίσιο Αναζήτηση σε Αλληλογραφία και Άτομα στην Αλληλογραφία, εμφανίζεται η επιλογή Αναζήτηση ατόμων. Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να κάνετε αναζήτηση στα Άτομα, όπου τα αποτελέσματα της αναζήτησης θα περιοριστούν στις επαφές και τον κατάλογο της εταιρείας σας.

Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στην καρτέλα "Άτομα":

 1. Στο πλαίσιο Αναζήτηση σε Αλληλογραφία και Άτομα, πληκτρολογήστε το όνομα του ατόμου, της ομάδας ή του πόρου που θέλετε να αναζητήσετε και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 2. Στο κάτω μέρος των αποτελεσμάτων αναζήτησης, επιλέξτε Αναζήτηση ατόμων.

 3. Περιορίστε την αναζήτησή σας πραγματοποιώντας αναζήτηση μόνο στις ενότητες Οι επαφές σας ή Κατάλογος.

 4. Για να διαγράψετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης, επιλέξτε Έξοδος από την αναζήτηση.

Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια;

Λήψη βοήθειας για το Outlook.com:

Κουμπί "Φόρουμ κοινότητας" Κουμπί "Επικοινωνία με την υποστήριξη"

Θέλετε να ζητήσετε να προστεθεί μια δυνατότητα;

Λάμπα - Ιδέα

Μας αρέσει πολύ να διαβάζουμε τις προτάσεις σας σχετικά με νέες δυνατότητες και τα σχόλια σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τα προϊόντα μας! Μοιραστείτε τις σκέψεις σας στην τοποθεσία Outlook.com UserVoice. Είμαστε έτοιμοι να σας ακούσουμε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×