Τι πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τη μετεγκατάσταση των γραμματοκιβωτίων IMAP στο Office 365

Μπορείτε να μετεγκαταστήσετε τα περιεχόμενα των γραμματοκιβωτίων χρηστών από ένα σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προέλευσης στο Office 365. Χρησιμοποιήστε το πρωτόκολλο Internet Message Access Protocol (IMAP) για τη μετεγκατάσταση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν:

 • Το σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποστηρίζει IMAP.

Εάν αυτή η επιλογή δεν είναι κατάλληλη για εσάς, ανατρέξτε στο θέμα Τρόποι μετεγκατάστασης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Office 365 για άλλες επιλογές.

Για τα βήματα του Windows PowerShell, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση του PowerShell για μετεγκατάσταση IMAP στο Office 365.

Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη

Ακολουθούν ορισμένοι περιορισμοί που πρέπει να γνωρίζετε:

 • Μπορείτε να μετεγκαταστήσετε μόνο τα στοιχεία που βρίσκονται στα εισερχόμενα ή σε άλλους φακέλους αλληλογραφίας ενός χρήστη. Η μετεγκατάσταση αυτού του τύπου δεν μετεγκαθιστά επαφές, στοιχεία ημερολογίου ή εργασίες.

 • Μπορείτε να μετεγκαταστήσετε έως 500.000 στοιχεία από ένα γραμματοκιβώτιο χρήστη (η μετεγκατάσταση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου γίνεται από το νεότερο προς το παλιότερο).

 • Το μεγαλύτερο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μπορείτε να μετεγκαταστήσετε είναι 35 MB.

 • Εάν έχετε θέσει όρια στις συνδέσεις στο σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προέλευσης, καλό είναι να τα αυξήσετε, προκειμένου να βελτιώσετε τις επιδόσεις της μετεγκατάστασης. Στα συνήθη όρια συνδέσεων περιλαμβάνονται οι συνολικές συνδέσεις πελάτη/διακομιστή, οι συνδέσεις ανά χρήστη και οι συνδέσεις διευθύνσεων IP είτε στο διακομιστή είτε στο τείχος προστασίας.

Επίδραση της μετεγκατάστασης στους χρήστες

Για τη μετεγκατάσταση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρειάζεστε πρόσβαση στα γραμματοκιβώτια χρηστών στο σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προέλευσης. Εάν γνωρίζετε τους κωδικούς πρόσβασης των χρηστών ή έχετε πρόσβαση στα γραμματοκιβώτιά τους χρησιμοποιώντας διαπιστευτήρια διαχειριστή, δεν θα υπάρχει επίδραση στους χρήστες μέχρι να τερματιστεί η λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προέλευσης που χρησιμοποιείτε.

Εάν δεν έχετε πρόσβαση στα γραμματοκιβώτια των χρηστών, θα πρέπει να επαναφέρετε τους κωδικούς πρόσβασης. Αυτό σας επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στα γραμματοκιβώτια των χρηστών, χρησιμοποιώντας έναν νέο κωδικό πρόσβασης που γνωρίζετε. Εάν οι χρήστες δεν γνωρίζουν τους νέους κωδικούς πρόσβασης, δεν θα έχουν πρόσβαση στα παλιά γραμματοκιβώτιά τους στη διάρκεια ή μετά τη μετεγκατάσταση. Μπορείτε να διανείμετε τους νέους κωδικούς πρόσβασης μετά τη μετεγκατάσταση, εάν θέλετε οι χρήστες να έχουν πρόσβαση στα παλιά γραμματοκιβώτιά τους.

Πώς λειτουργεί η μετεγκατάσταση IMAP;

Τα κύρια βήματα που πρέπει να εκτελέσετε για μια μετεγκατάσταση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου IMAP απεικονίζονται στην εικόνα που ακολουθεί.

Διαδικασία μετεγκατάστασης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου IMAP

Αυτά τα γενικά βήματα ισχύουν είτε κάνετε μετεγκατάσταση από το Gmail είτε από άλλο σύστημα IMAP.

 1. Πρώτα πρέπει να δημιουργήσετε τους χρήστες σας στο Office 365 και να τους εκχωρήσετε άδειες χρήσης.Τα γραμματοκιβώτια πρέπει να υπάρχουν στο Office 365, για να χρησιμοποιήσετε τη μετεγκατάσταση IMAP.

 2. Προετοιμάστε το σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προέλευσης IMAP και λάβετε τις πληροφορίες που χρειάζεστε για τη μετεγκατάσταση.Εάν σκοπεύετε να κάνετε μετεγκατάσταση του τομέα σας στο Office 365, βεβαιωθείτε ότι είστε ο κάτοχος του τομέα στο μητρώο καταχώρησης ονομάτων τομέα.

  Ανάλογα με τον τύπο της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από όπου κάνετε μετεγκατάσταση, ίσως χρειαστεί να κάνετε ορισμένες ρυθμίσεις ή απλώς να καταγράψετε το όνομα του διακομιστή ή της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να το χρησιμοποιήσετε αργότερα. Επίσης, πρέπει να επαληθεύσετε τον τομέα σας στο μητρώο καταχώρησης ονομάτων τομέων που χρησιμοποιείτε, εάν έχετε προσαρμοσμένο τομέα.

 3. Ενημερώστε τους χρήστες για τις αλλαγές.

  Συνιστάται να ενημερώσετε τους χρήστες για τη μετεγκατάσταση email και τις επιπτώσεις που θα έχει για αυτούς. Ενημερώστε τους χρήστες για τις εργασίες που πρέπει να ολοκληρώσουν πριν, στη διάρκεια και μετά τη μετεγκατάσταση.

 4. Ορίστε διαπιστευτήρια διαχειριστή, ή λάβετε ή επαναφέρετε τους κωδικούς πρόσβασης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των χρηστών.

  Για να εκτελέσετε τη μετεγκατάσταση, χρειάζεστε ένα λογαριασμό διαχειριστή με δικαιώματα ή το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για κάθε γραμματοκιβώτιο.

 5. Αν χρησιμοποιείτε τα βήματα που περιγράφονται στα θέματα Μετεγκατάσταση γραμματοκιβωτίων Google Apps στο Office 365 ή Μετεγκατάσταση άλλων τύπων γραμματοκιβωτίων IMAP στο Office 365, θα δημιουργήσετε μια λίστα γραμματοκιβωτίων για μετεγκατάσταση (αρχείο CSV). Αυτές οι οδηγίες μετεγκατάστασης ξεκινούν από το Κέντρο διαχείρισης του Exchange και θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα αρχείο CSV με τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα ονόματα χρηστών και τους κωδικούς πρόσβασης για τα γραμματοκιβώτια που θέλετε να μετεγκαταστήσετε.

  Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα μετεγκατάστασης ή τις οδηγίες ρύθμισης στην Προεπισκόπηση του κέντρου διαχείρισης για τη μετεγκατάσταση από συστήματα IMAP, όπως το Gmail, το Hotmail.com ή το Outlook.com. Αυτά τα βήματα είναι ο καλύτερος τρόπος, αν σχεδιάζετε να μετεγκαταστήσετε την αλληλογραφία μόνο για λίγους χρήστες (λιγότερους από 50). Αν πρόκειται να μετεγκαταστήσετε την αλληλογραφία για περισσότερους χρήστες είναι ευκολότερο να χρησιμοποιήσετε ένα αρχείο CSV για να εισαγάγετε όλες τις πληροφορίες για τους λογαριασμούς.

 6. Συνδέστε το Office 365 στο σύστημα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

  Για την επιτυχή μετεγκατάσταση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το Office 365 πρέπει να συνδεθεί και να επικοινωνήσει με το σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προέλευσης. Για να γίνει αυτό, το Office 365 χρησιμοποιεί ένα τελικό σημείο μετεγκατάστασης, δηλαδή τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία της σύνδεσης.

 7. Μετεγκαταστήστε τα γραμματοκιβώτια και, στη συνέχεια, επαληθεύστε τη μετεγκατάσταση.

  Για τη μετεγκατάσταση γραμματοκιβωτίων, δημιουργήστε μια δέσμη μετεγκατάστασης και, στη συνέχεια, ξεκινήστε τη μετεγκατάσταση. Μετά την εκτέλεση της δέσμης μετεγκατάστασης, επαληθεύστε ότι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μετεγκαταστάθηκε με επιτυχία.

 8. Βελτιστοποιήστε τις ρυθμίσεις του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικό).

  Υπάρχουν ορισμένες παράμετροι που μπορείτε να ρυθμίσετε ώστε να μην απαιτηθεί πολύς χρόνος μέχρι την εμφάνιση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στα νέα γραμματοκιβώτια του Office 365.Ανατρέξτε στο θέμα Συμβουλές για τη βελτιστοποίηση των μετεγκαταστάσεων IMAP.

 9. Ξεκινήστε τη δρομολόγηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Office 365.

  Πρέπει να αλλάξετε μια εγγραφή DNS, που ονομάζεται εγγραφή MX, προκειμένου το σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να ξεκινήσει τη δρομολόγηση της αλληλογραφίας στο Office 365.

 10. Επαληθεύστε τη δρομολόγηση και, στη συνέχεια, διακόψτε το συγχρονισμό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

  Αφού επαληθεύσετε ότι όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δρομολογούνται στο Office 365, μπορείτε να διαγράψετε τη δέσμη μετεγκατάστασης, για να διακόψετε το συγχρονισμό μεταξύ του συστήματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προέλευσης και του Office 365.

 11. Στείλτε μια επιστολή καλωσορίσματος στους χρήστες.

  Ενημερώστε τους χρήστες σχετικά με το Office 365 και τον τρόπο εισόδου στα νέα γραμματοκιβώτιά τους.

Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε;

Για να ολοκληρώσετε μια μετεγκατάσταση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με επιτυχία, καλό είναι να είστε εξοικειωμένοι με αυτές τις εργασίες:

 • Δημιουργία λίστας με τα γραμματοκιβώτια προς μετεγκατάσταση στο Excel. Προσθήκη των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των ονομάτων χρήστη και των κωδικών πρόσβασης των χρηστών σε αυτό το αρχείο.

 • Χρήση οδηγών βήμα προς βήμα στο Office 365 για τη ρύθμιση των παραμέτρων και την έναρξη της διαδικασίας μετεγκατάστασης.

 • Μετά την μετεγκατάσταση, αλλάζετε την εγγραφή MX του οργανισμού σας ώστε να κατευθύνει στο Office 365 όταν ολοκληρωθεί η μετεγκατάσταση. Η εγγραφή MX είναι ο τρόπος με τον οποίο τα άλλα συστήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου βρίσκουν την τοποθεσία του δικού σας συστήματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η αλλαγή της εγγραφής MX επιτρέπει στα άλλα συστήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να αρχίσουν να στέλνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απευθείας στα νέα γραμματοκιβώτια στο Office 365. Για να μάθετε πώς να ενημερώνετε το αρχείο σας ΜΧ, ανατρέξτε επίσης στο άρθρο Δημιουργία εγγραφών DNS σε οποιαδήποτε υπηρεσία παροχής φιλοξενίας DNS για το Office 365.

Εάν είστε εξοικειωμένοι με όσα σχετίζονται με τη μετεγκατάσταση γραμματοκιβωτίων στο Office 365, είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε. Το πρώτο βήμα είναι να καθορίσετε από ποιο σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προέλευσης θα γίνει η μετεγκατάσταση:

Δείτε επίσης

Συμβουλές για τη βελτιστοποίηση των μετεγκαταστάσεων IMAP

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη ρύθμιση της σύνδεσης με το διακομιστή IMAP

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×