Τι νέο υπάρχει στο Microsoft SharePoint Foundation 2010

Αυξήστε την παραγωγικότητα χρησιμοποιώντας το SharePoint Foundation 2010 (παλιότερα γνωστό ως υπηρεσίες Windows SharePoint Services) για την κοινή χρήση ιδεών, την οργάνωση πληροφοριών και την αύξηση των εκτελεσμένων εργασιών. Οι ομάδες μπορούν να συνεργαστούν πιο αποτελεσματικά ρυθμίζοντας γρήγορα εσωτερικές τοποθεσίες Web και χώρους εργασίας. Οι τοποθεσίες του SharePoint είναι κλιμακούμενες για εταιρείες κάθε μεγέθους, από μικρές ομάδες μέχρι πολυεθνικές επιχειρήσεις.

Στο Microsoft SharePoint Foundation περιλαμβάνονται αρκετές βασικές βελτιώσεις και προσθήκες. Με την εισαγωγή της Κορδέλας και τις βελτιώσεις στην εργασία με τοποθεσίες, λίστες, wiki, ιστολόγια και δικαιώματα του SharePoint, θα είστε σε θέση να εργαστείτε στο Microsoft SharePoint Foundation πιο αποτελεσματικά και διαισθητικά. Εργαστείτε σε πολλά προγράμματα περιήγησης στο Internet, όπως ο Microsoft Internet Explorer 7.0 και 8.0, το Firefox 3.0 και το Safari 3.0. Ακολουθούν ορισμένα από τα βασικά στοιχεία της νέας έκδοσης του SharePoint Foundation.

Σε αυτό το άρθρο

Νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη

Συνεργασία

Διαχείριση και προσαρμογή τοποθεσίας

Υπηρεσίες συνδεσιμότητας εταιρικών δεδομένων

Νέο περιβάλλον εργασίας χρήστη

Χρησιμοποιήστε τη νέα Κορδέλα για να εκτελέσετε εργασίες γρήγορα εντός του πλαισίου της εργασίας σας   

Κορδέλα εγγράφων

Εάν εργάζεστε με εφαρμογές προγράμματος-πελάτη του συστήματος 2007 Microsoft Office, όπως το Microsoft Office Word 2007 ή το Microsoft Office PowerPoint 2007, είστε ήδη εξοικειωμένοι με την Κορδέλα. Όπως η Κορδέλα σε αυτά τα προγράμματα του Office, η νέα Κορδέλα στο SharePoint Foundation είναι σχεδιασμένη έτσι, ώστε να σας βοηθά να βρίσκετε γρήγορα τις εντολές που χρειάζεστε για να ολοκληρώσετε τις εργασίες σας. Οι εντολές είναι οργανωμένες σε λογικές ομάδες, οι οποίες εμφανίζονται μαζί σε καρτέλες. Κάθε καρτέλα σχετίζεται με έναν τύπο δραστηριοτήτων, όπως η εργασία με ένα έγγραφο σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων ή η προσθήκη και η διαμόρφωση κειμένου σε μια σελίδα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Κορδέλα στο SharePoint Foundation για:

 • Αποκτήστε πρόσβαση στις εντολές και τα εργαλεία που χρειάζεστε, τα οποία βρίσκονται όλα σε ένα σημείο.

 • Εκτέλεση ενεργειών σε σελίδες, έγγραφα και λίστες χρησιμοποιώντας μόνο τις εντολές που χρειάζεστε, στο περιβάλλον της εργασίας που εκτελείτε και για την εργασία που θέλετε να πραγματοποιήσετε.

Αρχή της σελίδας

Συνεργασία

Χρησιμοποιήστε τη νέα δυνατότητα σύνταξης από κοινού για να εργαστείτε ταυτόχρονα με συναδέλφους σε έγγραφα του Word ή παρουσιάσεις του PowerPoint   

 • Περισσότεροι από ένας χρήστες μπορούν να επεξεργαστούν ένα έγγραφο Word ή διαφάνειες σε βιβλιοθήκη SharePoint, ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, για αναθεώρηση ενός εγγράφου, μπορείτε να στείλετε μια σύνδεση προς το έγγραφο σε βιβλιοθήκη SharePoint και όλοι οι αναθεωρητές μπορούν να παρέχουν τα σχόλιά τους για το έγγραφο ταυτόχρονα.

 • Δεν υπάρχουν πλέον συνημμένα—μπορείτε, για παράδειγμα, να αποθηκεύσετε όλα τα πρόσφατα έγγραφά σας στην τοποθεσία της ομάδας σας και να εργαστείτε σε αυτά ταυτόχρονα με άλλους συναδέλφους.

Προγραμματίστε συσκέψεις και παρακολουθήστε το πρόγραμμά σας ευκολότερα με τα βελτιωμένα ημερολόγια   

Η διαχείριση και η παρακολούθηση των συναντήσεων, των συσκέψεων και άλλων συμβάντων είναι ευκολότερη διότι μπορείτε:

 • Να εμφανίζετε πολλαπλά ημερολόγια SharePoint και Exchange σε μια μόνο σελίδα.

  Χρήση πολλαπλών ημερολόγιων στο SharePoint

 • Να προσθέτετε εύκολα συμβάντα σε ένα ημερολόγιο, κάνοντας κλικ σε μια ημερομηνία και εισάγοντας τα στοιχεία που αφορούν το συμβάν χωρίς να βγείτε από το ημερολόγιο.

 • Να σύρετε και αποθέτετε στοιχεία ημερολογίου από ένα ημερολόγιο.

 • Να χρησιμοποιείτε το νέο ημερολόγιο ομάδας για να προγραμματίζετε συσκέψεις με τους συναδέλφους σας και να προγραμματίζετε πόρους όπως οπτικοακουστικό εξοπλισμό και αίθουσες συσκέψεων..

Χρησιμοποιήστε το νέο Microsoft SharePoint Workspace 2010 για να εργαστείτε με τοποθεσίες SharePoint, βιβλιοθήκες και λίστες, χωρίς σύνδεση και να συγχρονίσετε τις αλλαγές που πραγματοποιείτε όταν συνδέεστε ξανά στο εταιρικό σας δίκτυο.   

Το SharePoint Workspace σάς δίνει τώρα τη δυνατότητα να εργαστείτε με τοποθεσίες του SharePoint στην επιφάνεια εργασίας σας, ενώ είστε συνδεδεμένοι με ή αποσυνδεδεμένοι από το εταιρικό σας δίκτυο. Τα τεράστια πλεονεκτήματα αυτής της ενοποίησης, ανάμεσα στο SharePoint Workspace και το SharePoint Foundation περιλαμβάνουν:

 • Τη δυνατότητα να προβάλλετε, να προσθέτετε, να επεξεργάζεστε και να διαγράφετε γρήγορα έγγραφα βιβλιοθηκών του SharePoint ή στοιχεία λίστας ενώ είστε εκτός σύνδεσης.

 • Αμφίδρομο συγχρονισμό μεταξύ του υπολογιστή σας και του δικτύου—δηλαδή, οι ενημερώσεις με τα δεδομένα στον υπολογιστή σας ή το δίκτυο—είναι αυτόματος όταν είστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο.

 • Το περιεχόμενο συγχρονίζεται αυτόματα όταν αποσυνδέετε τον υπολογιστή σας και κατόπιν συνδέεστε ξανά.

Αποτελεσματικότερη κοινή χρήση πληροφοριών με άλλους με βελτιωμένες τοποθεσίες wiki και τοποθεσίες ομάδας   

Σελίδα ομάδας SharePoint

Η εργασία με σελίδες wiki είναι πιο γρήγορη διότι τώρα μπορείτε:

 • Να εισάγετε και να διαμορφώνετε περιεχόμενο απευθείας στη σελίδα, χρησιμοποιώντας το νέο πρόγραμμα επεξεργασίας εμπλουτισμένου κειμένου.

 • Να αναζητάτε εικόνες ή φωτογραφίες στον τοπικό σας υπολογιστή ή στο δίκτυο και να τις εισαγάγετε στην τοποθεσία σας, χωρίς να βγαίνετε από τη σελίδα στην οποία βρίσκεστε.

Προσθήκη μιας εικόνας σε τοποθεσία

Αποτελεσματικότερη διαχείριση πολλαπλών στοιχείων στις λίστες του SharePoint   

Ανάληψη ελέγχου πολλαπλών εγγράφων

Τώρα μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλά στοιχεία σε μια λίστα και να κάνετε κλικ σε ένα κουμπί για να εκτελεστεί η ίδια ενέργεια σε όλα τα στοιχεία ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μεταβίβαση ή ανάληψη ελέγχου διαφόρων εγγράφων, την ίδια στιγμή.

Ευκολότερη δημιουργία και διαχείριση των ιστολογίων σας με τα βελτιωμένα εργαλεία σύνταξης και τη νέα περιήγηση   

Οι βελτιώσεις της συντακτικής εμπειρίας ιστολογίου και οι καλύτερες μέθοδοι αναζήτησης δημοσιεύσεων ιστολογίου σας επιτρέπουν:

 • Χρήση του νέου προγράμματος επεξεργασίας εμπλουτισμένου κειμένου για την πιο εύκολη και πιο διαισθητική σύνταξη των δημοσιεύσεων ιστολογίου.

  Πρόγραμμα επεξεργασίας εμπλουτισμένου κειμένου για ιστολόγια

 • Αναζήτηση εικόνων ή φωτογραφιών στον τοπικό σας υπολογιστή ή το δίκτυο και την εισαγωγή τους στις δημοσιεύσεις ιστολογίου, χωρίς να βγείτε από τη σελίδα.

 • Αναζήτηση των καταχωρήσεων ιστολογίου κατά μήνα ή κατά κατηγορία. Μπορείτε να δείτε τον αριθμό δημοσιεύσεων για κάθε μήνα ή κατηγορία σε πραγματικό χρόνο. Μια νέα σύνδεση αρχειοθέτησης παρέχει πρόσβαση στην προβολή όλων των μηνών από την έναρξη του ιστολογίου και σε κάθε μήνα, οι δημοσιεύσεις παρατίθενται ανά κατηγορία.

Προβολή πληροφοριών SharePoint και εργασία με αυτές από την κινητή σας συσκευή   

Με τις σελίδες Web του SharePoint, οι οποίες είναι βελτιστοποιημένες για προβολή σε μικρές συσκευές, μπορείτε πλέον να προβάλετε και να εργαστείτε με έγγραφα, χρονοδιαγράμματα, εταιρικά δεδομένα παρασκηνίου και τοποθεσίες από το κινητό σας τηλέφωνο. Οι νέες δυνατότητες για φορητές συσκευές στο SharePoint, σας παρέχουν τη δυνατότητα για:

 • Χρήση του ελαφρού περιβάλλοντος εργασίας και της περιήγησης για πρόσβαση στις βιβλιοθήκες εγγράφων, τις λίστες, τα wiki, τα ιστολόγια και τις σελίδες των τμημάτων Web του SharePoint.

 • Πρόσβαση σε χρονοδιαγράμματα και σε πληροφορίες θέσης των συναδέλφων σας.

 • Εγγραφή στις ειδοποιήσεις μηνυμάτων κειμένου (SMS) για αλλαγές σε έγγραφα στο SharePoint ή σε οποιαδήποτε βιβλιοθήκη εγγράφων ή λίστα.

Αρχή της σελίδας

Διαχείριση και προσαρμογή τοποθεσίας

Αρκετές νέες δυνατότητες, οι οποίες σχετίζονται με τη διαχείριση δικαιωμάτων, το σχεδιασμό τοποθεσιών και ένα διεθνές περιβάλλον εργασίας χρήστη, βελτιστοποιούν τον τρόπο χρήσης, σχεδιασμού και πρόσβασης στις τοποθεσίες και το περιεχόμενο SharePoint.

Προβολή και προσαρμογή των επιπέδων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων σε επίπεδο στοιχείου, για έναν συγκεκριμένο χρήστη ή μια συγκεκριμένη ομάδα, χρησιμοποιώντας το νέο εργαλείο διαχείρισης δικαιωμάτων   

Νέα δυνατότητα δικαιωμάτων

Η νέα δυνατότητα διαχείρισης δικαιωμάτων είναι διαθέσιμη από κάθε συλλογή τοποθεσιών, τοποθεσία, λίστα ή στοιχείο λίστας, ώστε να μπορείτε εύκολα να προσθέτετε ή να αφαιρείτε χρήστες ή ομάδες, να αλλάζετε τα επίπεδα δικαιωμάτων, να διακόπτετε τη μεταβίβαση και τη διαχείριση της ανώνυμης πρόσβασης. Επιπλέον, μπορείτε να προβάλετε και να προσαρμόζετε όλα τα επίπεδα δικαιωμάτων που έχουν εκχωρηθεί σε συγκεκριμένο χρήστη ή ομάδα.

Αλλάξτε χρώματα και γραμματοσειρές για μια τοποθεσία, χρησιμοποιώντας τα πρόσφατα υποστηριζόμενα αρχεία θεμάτων.   

Επιλογή θέματος για την τοποθεσία σας

Χρησιμοποιήστε τη νέα συλλογή θεμάτων για να επιλέξετε από πολλά θέματα που περιλαμβάνονται με το SharePoint Foundation ή για να δημιουργήσετε τα δικά σας αρχεία θεμάτων από το Microsoft PowerPoint και προσθέστε τα στη συλλογή για επιλογή.

Κάντε την τοποθεσία σας διεθνώς προσβάσιμη, αλλάζοντας τη γλώσσα της τοποθεσίας.   

Με τα κατάλληλα πακέτα γλωσσών εγκατεστημένα, μπορείτε να δείτε τις σελίδες ρυθμίσεων, τη Βοήθεια και το περιεχόμενο της εφαρμογής, όπως τίτλους λίστας και ονόματα στηλών στη γλώσσα που προτιμάτε.

Αρχή της σελίδας

Υπηρεσίες συνδεσιμότητας εταιρικών δεδομένων

Οι Υπηρεσίες συνδεσιμότητας εταιρικών δεδομένων (BCS) επιτρέπουν την ενσωμάτωση SharePoint με εξωτερικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των σειρών επιχειρηματικών εφαρμογών. Οι υπηρεσίες συνδεσιμότητας εταιρικών δεδομένων βασίζονται στην τεχνολογία Καταλόγου Εταιρικών Δεδομένων (BDC) που παρέχεται στο Microsoft Office SharePoint Server 2007. Χρησιμοποιήστε τις Υπηρεσίες συνδεσιμότητας εταιρικών δεδομένων (BCS) για:

 • Ευκολότερο καθορισμό τύπων εξωτερικού περιεχομένου – γνωστοί στο παρελθόν ως οντότητες - με τη χρήση του οπτικού περιβάλλοντος εργασίας του SharePoint Designer, χωρίς τη χρήση προγράμματος επεξεργασίας XML.

 • Σύνδεση με μια ευρύτερη κλίμακα πηγών δεδομένων – σχεσιακών βάσεων δεδομένων, SAP, υπηρεσιών Web και προσαρμοσμένων εφαρμογών—και την αλληλεπίδραση με αυτές με πιο εμπλουτισμένους τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους υποστήριξης δημιουργίας, ανάγνωσης, ενημέρωσης και κατάργησης.

Εργαστείτε με εξωτερικά εταιρικά δεδομένα παρασκηνίου χωρίς σύνδεση, χρησιμοποιώντας τη νέα δυνατότητα εξωτερικής λίστας.   

Δημιουργήστε μια εξωτερική λίστα από τύπους εξωτερικού περιεχομένου στις Υπηρεσίες συνδεσιμότητας εταιρικών δεδομένων για την έκθεση εταιρικών δεδομένων που είναι εξωτερικά ως προς το SharePoint. Η εισαγωγή των εξωτερικών λιστών σάς παρέχει τη δυνατότητα να:

 • Κάνετε τα εταιρικά δεδομένα από μια παρασκηνιακή βάση δεδομένων – όπως ο SQL Server ή το SEIBEL για παράδειγμα – να εμφανίζονται σε μια λίστα του SharePoint, την οποία στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χωρίς σύνδεση.

 • Εγγράψετε σε μια παρασκηνιακή βάση δεδομένων, χωρίς να φύγετε από το SharePoint.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×