Τι νέο υπάρχει: Αλλαγές στους Συγκεντρωτικούς Πίνακες

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Το παρακάτω βελτιώσεις και νέες λειτουργίες κάνουν οι συγκεντρωτικοί πίνακες και συγκεντρωτικοί πίνακες ηλεκτρονικής αναλυτικής επεξεργασίας (OLAP) εύκολη και γρήγορη για να χρησιμοποιήσετε στο Microsoft Excel 2010.

Σε αυτό το άρθρο

Νέες και βελτιωμένες λειτουργίες στους Συγκεντρωτικούς Πίνακες

Βελτιωμένες επιδόσεις

Ετικέτες Συγκεντρωτικού Πινάκα

Αναζήτηση στοιχείου

Ταξινόμηση

Φιλτράρισμα

Δυνατότητα 'Εμφάνιση τιμών ως'

Υποστήριξη αναίρεσης για μεγάλους Συγκεντρωτικούς Πίνακες

Βελτιώσεις Συγκεντρωτικού Γραφήματος

Νέες και βελτιωμένες λειτουργίες στους Συγκεντρωτικούς Πίνακες OLAP

Καθορισμένα σύνολα

Υποστήριξη write back

Νέες και βελτιωμένες λειτουργίες στους Συγκεντρωτικούς Πίνακες

Βελτιωμένες επιδόσεις

Στο Excel 2010, η πολυνηματική επεξεργασία βοηθά στη βελτίωση συνολική απόδοση του Συγκεντρωτικού πίνακα. Αυτό σημαίνει ότι θα παρατηρήσετε ταχύτερη αποτελέσματα κατά την εργασία σε μεγάλες ποσότητες δεδομένων, για παράδειγμα, κατά την ταξινόμηση και φιλτράρισμα δεδομένων Συγκεντρωτικού πίνακα.

Ετικέτες Συγκεντρωτικού Πινάκα

Στο Excel 2010, μπορείτε να συμπληρώσετε προς τα κάτω ετικέτες σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα, έτσι ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πιο εύκολα τον Συγκεντρωτικό πίνακα. Μπορείτε επίσης να επαναλάβετε ετικέτες σε Συγκεντρωτικούς πίνακες για να εμφανίσετε στοιχείο λεζάντες πεδίων ένθετη σε όλες τις γραμμές και στήλες. Μπορείτε να επαναλάβετε ετικέτες για μεμονωμένα πεδία, αλλά μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε την επιλογή για να επαναλάβετε ή απενεργοποίηση των ετικετών για όλα τα πεδία στον Συγκεντρωτικό Πίνακα ταυτόχρονα.

Για παράδειγμα, η δυνατότητα επανάληψης ετικετών είναι χρήσιμη όταν έχετε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα που έχει πεδία τιμών σε στήλες και έχει απενεργοποιημένα τα γενικά και τα μερικά αθροίσματα για όλα τα πεδία στις γραμμές.

Αναζήτηση στοιχείου

Excel 2010 παρέχει στοιχείο αναζήτησης σε Συγκεντρωτικούς πίνακες για να επιτρέψετε στους χρήστες για να εργαστείτε με πεδία και στήλες που έχουν ένα μεγάλο αριθμό στοιχείων. Χρησιμοποιώντας την αναζήτηση στοιχείου, οι χρήστες να βρείτε σχετικών στοιχείων μεταξύ των χιλιάδων ή ακόμα και εκατομμύρια γραμμές στον Συγκεντρωτικό πίνακα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το στοιχείο Αναζήτηση για να αναζητήσετε Συγκεντρωτικό_πεδίο ή OLAP CubeField λεζάντες στοιχείου στο μία μόνο στήλη, με αυτόματο φίλτρο ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη.

Ταξινόμηση

Excel 2010 παρέχει πολυνηματικού ταξινόμησης για να ενεργοποιήσετε την ταχύτερη ταξινόμηση με μεγάλες ποσότητες δεδομένων σε πίνακες Συγκεντρωτικούς πίνακες και το Excel. Ταξινόμηση πολυνηματικού μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιήσετε.

Φιλτράρισμα

Φιλτράρισμα έχει βελτιωθεί για να ενεργοποιήσετε την ανάλυση των μεγάλες ποσότητες δεδομένων. Στο Excel 2010, φιλτράρισμα σε πολλά στοιχεία είναι πολύ πιο γρήγορα και δεδομένα που δεν είναι ορατό (όπως κρυφά στοιχεία στα σύνολα) περιλαμβάνεται όταν εφαρμόζετε φίλτρα σε OLAP και μη συγκεντρωτικών πινάκων OLAP. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ίδια βελτιωμένη λειτουργικότητα φιλτραρίσματος στις υπηρεσίες Excel Services.

Στο Excel 2010, μπορείτε επίσης να έχετε την επιλογή για να χρησιμοποιήσετε αναλυτές για να φιλτράρετε τα δεδομένα. Οι αναλυτές παρέχει κουμπιά που μπορείτε να κάνετε κλικ για να φιλτράρετε δεδομένα Συγκεντρωτικού πίνακα. Εκτός από γρήγορο φιλτράρισμα, οι αναλυτές επίσης να υποδεικνύει την τρέχουσα κατάσταση φιλτραρίσματος, η οποία σας διευκολύνει να κατανοήσετε τι ακριβώς θα εμφανίζεται σε μια φιλτραρισμένη αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα.

Δυνατότητα 'Εμφάνιση τιμών ως'

Στο Excel 2010, είναι πιο εύκολο να βρείτε και να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα " Εμφάνιση τιμών ως " και τις λειτουργίες που έχουν βελτιωθεί στο OLAP και μη συγκεντρωτικών πινάκων OLAP. Η δυνατότητα Εμφάνιση τιμών ως περιλαμβάνει επιπλέον υπολογισμοί, όπως % του αθροίσματος γονικής γραμμής, % του αθροίσματος γονικής στήλης, % του γονικού αθροίσματος, % τρέχον σύνολο, Κατάταξη από το μικρότερο στο μεγαλύτερο και μεγαλύτερη κατάταξη σε Μικρότερη. Είναι πιο εύκολο να καθορίσετε ένα πεδίο ή στοιχείο για να βασίσετε τον υπολογισμό σε. Όπως στο μη - συγκεντρωτικών πινάκων OLAP, μπορείτε τώρα να προσθέσετε της ίδιας μέτρησης πολλές φορές στην περιοχή τιμές σε Συγκεντρωτικούς πίνακες OLAP ώστε να μπορείτε να εμφανίσετε την τιμή και έναν υπολογισμό με βάση την τιμή την ίδια στιγμή.

Υποστήριξη αναίρεσης για μεγάλους Συγκεντρωτικούς Πίνακες

Αναίρεση λειτουργίες που Προσθήκη πολλών στοιχείων στη στοίβα αναίρεσης (όπως λειτουργίες ανανέωσης) μπορεί να επιβραδύνει σημαντικά επιδόσεων σε μεγάλο Συγκεντρωτικούς πίνακες. Για να βελτιώσετε τις επιδόσεις σε μεγάλο Συγκεντρωτικούς πίνακες, εντολή "Αναίρεση" έχει υλοποιηθεί για την υποστήριξη μεγαλύτερες στοίβες Αναίρεση. Επίσης, μείωση επιδόσεων κατά την Αυτόματη Προσαρμογή και στυλ εφαρμόζονται ταυτόχρονα ένα Συγκεντρωτικό πίνακα είναι ενημερωθεί ή να ανανεωθεί. Για να αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα στο Excel 2010, μπορείτε να ακυρώσετε Αυτόματη Προσαρμογή και στυλ, πατώντας το πλήκτρο ESC. Απενεργοποίηση αυτές τις επιλογές μπορεί να βελτιώσει την απόδοση κατά την ανανέωση και ενημέρωση δεδομένων σε μια μεγάλη Συγκεντρωτικού πίνακα.

Βελτιώσεις Συγκεντρωτικού Γραφήματος

Στο Excel 2010, είναι πιο εύκολο να αλληλεπιδράσετε με αναφορές Συγκεντρωτικού γραφήματος. Συγκεκριμένα, είναι ευκολότερο να φιλτράρετε δεδομένα απευθείας σε ένα Συγκεντρωτικό γράφημα και να οργανώσετε ξανά τη διάταξη του Συγκεντρωτικού γραφήματος, προσθήκη και κατάργηση πεδίων. Ομοίως, με ένα μόνο κλικ, μπορείτε να αποκρύψετε όλα τα κουμπιά πεδίων στην αναφορά Συγκεντρωτικού γραφήματος.

Νέες και βελτιωμένες λειτουργίες στους Συγκεντρωτικούς Πίνακες OLAP

Επώνυμα σύνολα

Στο Excel 2010, μπορείτε να δημιουργήσετε πολλές ιεραρχική καθορισμένα σύνολα. Ένα επώνυμο σύνολο είναι μια παράσταση πολυδιάστατων εκφράσεων (MDX) που επιστρέφει ένα σύνολο διαστάσεων μέλη. Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με τη γλώσσα MDX, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα παράθυρο διαλόγου για να ορίσετε μια απλή καθορισμένα σύνολα. Εάν είστε εξοικειωμένοι με MDX, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα επεξεργασίας MDX για να δημιουργήσετε πιο σύνθετες καθορισμένα σύνολα. Καθορισμένα σύνολα που υποστηρίζονται σε Συγκεντρωτικούς πίνακες και οι τύποι OLAP. Με επώνυμα σύνολα, μπορείτε να δημιουργήσετε αναφορές Συγκεντρωτικού πίνακα OLAP που εμφανίζουν διαφορετικές μετρήσεις για διαφορετικές περιοχές της επιχείρησής σας.

Υποστήριξη write back

Η λειτουργία write back είναι μια σημαντική δυνατότητα για να εργαστείτε με δεδομένα σε κύβους των Υπηρεσιών Ανάλυσης. Η λειτουργία write back χρησιμοποιείται συχνά σε μια ποικιλία σεναρίων, από σχεδιασμό και κατάρτιση προϋπολογισμού υψηλής πολυπλοκότητας μέχρι την απλή συλλογή δεδομένων από πολλούς χρήστες.

Στο Excel 2010, μπορείτε να αλλάξετε τις τιμές της περιοχής τιμών Συγκεντρωτικού πίνακα OLAP και τα έχετε γράψει ξανά στον κύβο υπηρεσιών ανάλυσης στο διακομιστή OLAP. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα write-back στη λειτουργία what-if και, στη συνέχεια, επαναφέρετε τις αλλαγές όταν δεν χρειάζεστε πλέον τους ή μπορείτε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα write-back με οποιαδήποτε υπηρεσία παροχής OLAP που υποστηρίζει την πρόταση UPDATE ΚΎΒΟ.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×