Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Τι μπορείτε να κάνετε με το πρόσθετο Inquire υπολογιστικού φύλλου

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να συγκρίνετε τις εκδόσεις ενός βιβλίου εργασίας, να αναλύσετε ένα βιβλίο εργασίας για να δείτε εάν υπάρχουν προβλήματα ή ασυνέπειες, ή να δείτε τις συνδέσεις μεταξύ βιβλίων εργασίας ή φύλλων εργασίας. Εάν είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας το Microsoft Office 365 ή το Office Professional Plus 2013, το πρόσθετο "Ερώτημα υπολογιστικών φύλλων" είναι διαθέσιμο στο Excel.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εντολές στην καρτέλα Inquire για να εκτελέσετε αυτές και πολλές άλλες εργασίες. Η καρτέλα Inquire στην Κορδέλα του Excel διαθέτει κουμπιά για τις εντολές που περιγράφονται παρακάτω.

Καρτέλα "Ερώτημα" στο Excel

Εάν δεν βλέπετε την καρτέλα Ερώτημα στην κορδέλα του Excel, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση του πρόσθετου "Ερώτημα υπολογιστικών φύλλων".

Σύγκριση δύο βιβλίων εργασίας

Η εντολή Σύγκριση αρχείων σάς επιτρέπει να δείτε τις διαφορές, κελί προς κελί, ανάμεσα σε δύο βιβλία εργασίας. Πρέπει να έχετε ανοιχτά δύο βιβλία εργασίας του Excel για να εκτελέσετε αυτή την εντολή.

Τα αποτελέσματα διαθέτουν χρωματική κωδικοποίηση ανάλογα με το είδος του περιεχομένου, όπως είναι τιμές που έχουν εισαχθεί, τύποι, περιοχές με καθορισμένο όνομα και μορφές. Υπάρχει ακόμη κι ένα παράθυρο που μπορεί να σας δείξει τις αλλαγές στον κώδικα VBA γραμμή προς γραμμή. Οι διαφορές μεταξύ των κελιών εμφανίζονται σε διάταξη πλέγματος για ευκολία ανάγνωσης. Η διάταξη μοιάζει με την ακόλουθη:

Αποτελέσματα σύγκρισης

Η εντολή Σύγκριση αρχείων χρησιμοποιεί τη δυνατότητα "Σύγκριση υπολογιστικών φύλλων" της Microsoft για τη σύγκριση των δύο αρχείων. Στα Windows 8, μπορείτε να ξεκινήσετε τη "Σύγκριση υπολογιστικών φύλλων" εκτός του Excel κάνοντας κλικ στην επιλογή Σύγκριση υπολογιστικών φύλλων στην οθόνη Εφαρμογές. Στα Windows 7, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη των Windows και, στη συνέχεια, στις επιλογές > Όλα τα προγράμματα > Microsoft Office 2013 > Εργαλεία του Office 2013 > Σύγκριση υπολογιστικών φύλλων 2013.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη Σύγκριση υπολογιστικών φύλλων και τη σύγκριση αρχείων, διαβάστε το θέμα Σύγκριση δύο εκδόσεων ενός βιβλίου εργασίας.

Ανάλυση βιβλίου εργασίας

Η εντολή Workbook Analysis δημιουργεί μια διαδραστική αναφορά που παρουσιάζει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το βιβλίο εργασίας και τη δομή, τους τύπους, τα κελιά, τις περιοχές και τις προειδοποιήσεις του. Στην εικόνα εδώ βλέπετε ένα πολύ απλό βιβλίο εργασίας που περιέχει δύο τύπους και συνδέσεις δεδομένων προς μια βάση δεδομένων της Access και ένα αρχείο κειμένου.

Αναφορά ανάλυσης βιβλίου εργασίας

Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Ανάλυση βιβλίου εργασίας.

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση συνδέσεων βιβλίων εργασίας

Τα βιβλία εργασίας που συνδέονται με άλλα βιβλία εργασίας μέσω αναφορών κελιών μπορεί να προκαλούν σύγχυση. Χρησιμοποιήστε το Workbook Relationship Diagram για να δημιουργήσετε έναν διαδραστικό, γραφικό χάρτη των εξαρτήσεων των βιβλίων εργασίας που δημιουργούνται μέσω συνδέσεων μεταξύ των αρχείων. Οι τύποι των συνδέσεων στο διάγραμμα μπορεί να περιλαμβάνουν άλλα βιβλία εργασίας, βάσεις δεδομένων της Access, αρχεία κειμένου, σελίδες HTML, βάσεις δεδομένων SQL Server και άλλες προελεύσεις δεδομένων. Στο διάγραμμα σχέσεων, μπορείτε να επιλέξετε στοιχεία και να μάθετε περισσότερα για αυτά, καθώς επίσης να σύρετε τις γραμμές σύνδεσης για να αλλάξετε το σχήμα του διαγράμματος.

Αυτό το διάγραμμα δείχνει το τρέχον βιβλίο εργασίας στα αριστερά και τις συνδέσεις του με άλλα βιβλία εργασίας και προελεύσεις δεδομένων. Δείχνει, επίσης, πρόσθετα επίπεδα συνδέσεων βιβλίων εργασίας, δίνοντάς σας έτσι μια εικόνα της προέλευσης των δεδομένων του βιβλίου εργασίας.

Διάγραμμα σχέσεων βιβλίων εργασίας

Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Εμφάνιση συνδέσεων μεταξύ βιβλίων εργασίας.

Εμφάνιση συνδέσεων φύλλων εργασίας

Έχετε πολλά φύλλα εργασίας που εξαρτώνται το ένα από το άλλο; Χρησιμοποιήστε το Worksheet Relationship Diagram για να δημιουργήσετε έναν διαδραστικό, γραφικό χάρτη των συνδέσεων μεταξύ φύλλων εργασίας, τόσο στο ίδιο όσο και σε άλλα βιβλία εργασίας. Έτσι έχετε μια σαφέστερη εικόνα των πιθανών εξαρτήσεων των δεδομένων σας από κελιά σε άλλες θέσεις.

Αυτό το διάγραμμα δείχνει τις σχέσεις μεταξύ των φύλλων εργασίας σε τέσσερα διαφορετικά βιβλία εργασίας, με τις εξαρτήσεις μεταξύ των φύλλων εργασίας στο ίδιο βιβλίο εργασίας, καθώς και τις συνδέσεις μεταξύ των φύλλων εργασίας σε διαφορετικά βιβλία. Όταν τοποθετείτε τον δείκτη επάνω από ένα κόμβο στο διάγραμμα, όπως το φύλλο εργασίας "Δυτικά" στο διάγραμμα, εμφανίζεται ένα συννεφάκι με πληροφορίες.

Διάγραμμα σχέσεων φύλλων εργασίας

Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Εμφάνιση συνδέσεων μεταξύ φύλλων εργασίας.

Εμφάνιση σχέσεις κελιών

Για να δημιουργήσετε ένα λεπτομερές, διαδραστικό διάγραμμα όλων των συνδέσεων από ένα επιλεγμένο κελί προς κελιά σε άλλα φύλλα εργασίας ή ακόμα και σε άλλα βιβλία εργασίας, χρησιμοποιήστε το εργαλείο Cell Relationship. Αυτές οι σχέσεις με άλλα κελιά μπορεί να υπάρχουν σε τύπους ή αναφορές σε περιοχές με καθορισμένο όνομα. Το διάγραμμα μπορεί να καλύπτει πολλά φύλλα και βιβλία εργασίας.

Αυτό το διάγραμμα δείχνει δύο επίπεδα σχέσεων κελιών για το κελί A10 στο Φύλλο5 στο αρχείο Βιβλίο1.xlsx. Αυτό το κελί εξαρτάται από το κελί C6 στο Φύλλο1 σε ένα άλλο βιβλίο εργασίας, το Βιβλίο2.xlsx. Αυτό το κελί είναι προηγούμενο για πολλά κελιά σε άλλα φύλλα εργασίας στο ίδιο αρχείο.

Διάγραμμα σχέσεων κελιών

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την προβολή σχέσεων των κελιών, διαβάστε το θέμα Προβολή συνδέσεων μεταξύ των κελιών.

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση πλεονάζουσας μορφοποίησης κελιών

Έχετε ανοίξει ποτέ ένα βιβλίο εργασίας για να διαπιστώσετε ότι φορτώνει αργά ή ότι έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλο; Ίσως περιέχει σε γραμμές ή στήλες μορφοποίηση που δεν γνωρίζετε. Χρησιμοποιήστε την εντολή Clean Excess Cell Formatting για να καταργήσετε την επιπλέον μορφοποίηση και να μειώσετε σημαντικά το μέγεθος αρχείου. Αυτό σας βοηθά να αποφύγετε τη "διόγκωση υπολογιστικού φύλλου" και βελτιώνει την ταχύτητα του Excel.

Σημαντικό:  Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας του αρχείου πριν από την εκκαθάριση της επιπλέον μορφοποίησης των κελιών, επειδή σε ορισμένες περιπτώσεις αυτή η διαδικασία μπορεί να αυξήσει το μέγεθος του αρχείου σας και δεν υπάρχει τρόπος να αναιρεθεί η αλλαγή.

Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Καθαρισμός πλεονάζουσας μορφοποίησης κελιών σε ένα φύλλο εργασίας.

Διαχείριση κωδικών πρόσβασης

Εάν χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες του Ερωτήματος για την ανάλυση ή τη σύγκριση βιβλίων εργασίας που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης, θα πρέπει να προσθέσετε τον κωδικό πρόσβασης του βιβλίου εργασίας στη λίστα με τους κωδικούς σας, έτσι ώστε το Ερώτημα να μπορεί να ανοίξει το αποθηκευμένο αντίγραφο του βιβλίου εργασίας σας. Χρησιμοποιήστε την εντολή Κωδικοί πρόσβασης βιβλίου εργασίας στην καρτέλα Ερώτημα για να προσθέσετε κωδικούς πρόσβασης που θα αποθηκευτούν στον υπολογιστή σας. Αυτοί οι κωδικοί πρόσβασης είναι κρυπτογραφημένοι και προσβάσιμοι μόνο από εσάς.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση κωδικών πρόσβασης για την ανάλυση βιβλίων εργασίας, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση κωδικών πρόσβασης που χρησιμοποιούνται για το άνοιγμα αρχείων για ανάλυση και σύγκριση.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×