Τι είναι η μεταβίβαση δικαιωμάτων;

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Η μεταβίβαση δικαιωμάτων σημαίνει ότι οι ρυθμίσεις δικαιωμάτων ενός στοιχείου σε μια συλλογή τοποθεσιών μεταβιβάζονται στα θυγατρικά του στοιχεία. Με αυτόν τον τρόπο, οι τοποθεσίες μεταβιβάζουν δικαιώματα από τη ριζική τοποθεσία της συλλογής τοποθεσιών, οι βιβλιοθήκες μεταβιβάζουν δικαιώματα από την τοποθεσία που περιέχει τη βιβλιοθήκη και ούτω καθεξής. Η μεταβίβαση δικαιωμάτων σάς επιτρέπει να κάνετε μια ανάθεση δικαιώματος μία φορά και να εφαρμόσετε αυτό το δικαίωμα σε όλες τις τοποθεσίες, τις λίστες, τις βιβλιοθήκες, τους φακέλους και τα στοιχεία που μεταβιβάζουν δικαιώματα. Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να μειώσει την πολυπλοκότητα και το χρονικό διάστημα που αφιερώνουν οι διαχειριστές και οι κάτοχοι τοποθεσιών στη διαχείριση της ασφάλειας.

Από προεπιλογή, οι τοποθεσίες του SharePoint μεταβιβάζουν δικαιώματα από μια γονική τοποθεσία. Αυτό σημαίνει ότι, όταν αντιστοιχίσετε ένα χρήστη στην ομάδα "Μέλη", τα δικαιώματα του χρήστη μεταβιβάζονται αυτόματα σε όλες τις τοποθεσίες, τις λίστες, τις βιβλιοθήκες, τους φακέλους και τα στοιχεία που μεταβιβάζουν το επίπεδο δικαιωμάτων.

Σε αυτό το άρθρο

Τι είναι ένα γονικό στοιχείο στα δικαιώματα του SharePoint;

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεταβίβαση δικαιωμάτων

Ένα σενάριο που χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη συμπεριφορά

Ένα σενάριο που περιορίζει την πρόσβαση σε μια τοποθεσία και στα θυγατρικά στοιχεία

Ένα σενάριο κοινής πρόσβασης για μια βιβλιοθήκη και τα έγγραφά της

Τι είναι ένα γονικό στοιχείο στα δικαιώματα του SharePoint;

Ο όρος "γονικό", όταν χρησιμοποιείται σε δικαιώματα του SharePoint, είναι απλώς ένας τρόπος να δοθεί έμφαση στη μεταβίβαση. Το γονικό στοιχείο μεταβιβάζει τις ρυθμίσεις δικαιωμάτων του σε όλα τα θυγατρικά του. Από προεπιλογή, η ριζική τοποθεσία της συλλογής τοποθεσιών είναι το πρώτο γονικό στοιχείο για όλες τις τοποθεσίες και τα άλλα αντικείμενα που βρίσκονται κάτω από αυτήν στην ιεραρχία τοποθεσιών.

Η ρίζα της συλλογής τοποθεσιών δεν είναι το μόνο γονικό στοιχείο σε μια τοποθεσία. Κάθε αντικείμενο με δυνατότητα ασφάλισης (τοποθεσίες, βιβλιοθήκες, λίστες και ούτω καθεξής) σε μια συλλογή τοποθεσιών μπορεί να είναι γονικό. Δηλαδή, η ρίζα της συλλογής τοποθεσιών είναι το γονικό στοιχείο των δευτερευουσών τοποθεσιών της, κάθε τοποθεσία είναι το γονικό στοιχείο των βιβλιοθηκών και των λιστών της και κάθε λίστα είναι το γονικό στοιχείο των στοιχείων της λίστας. Σε αυτήν την ορολογία, ένα αντικείμενο με γονικό στοιχείο είναι γνωστό ως θυγατρικό. Επομένως, μια δευτερεύουσα τοποθεσία είναι η θυγατρική της γονικής της τοποθεσίας, ένα στοιχείο λίστας είναι το θυγατρικό του γονικού στοιχείου λίστας του και ούτω καθεξής.

Από προεπιλογή, τα δικαιώματα μεταβιβάζονται από το γονικό στο θυγατρικό στοιχείο. Δηλαδή, εάν δεν αλλάξετε τη δομή των δικαιωμάτων, στη συνέχεια, ένα στοιχείο λίστας μεταβιβάζει δικαιώματα (μέσω της γονικής λίστας του) από την τοποθεσία ανώτατου επιπέδου στη συλλογή. Ωστόσο, ακόμα και εάν διακόψετε τη μεταβίβαση για μια λίστα, η συγκεκριμένη λίστα εξακολουθεί να είναι γονική για τα στοιχεία της. Τα στοιχεία της λίστας για τη λίστα μεταβιβάζουν τα δικαιώματα που έχει η λίστα και, εάν αλλάξετε τα δικαιώματα για τη λίστα, τα στοιχεία λίστας μεταβιβάζουν τις αλλαγές.

Κατά την πρώτη διακοπή αυτής της αλυσίδας μεταβίβασης από το γονικό προς το θυγατρικό στοιχείο, το θυγατρικό στοιχείο ξεκινά με ένα αντίγραφο των δικαιωμάτων του γονικού στοιχείου. Στη συνέχεια, επεξεργάζεστε αυτά τα δικαιώματα ώστε να είναι όπως θέλετε. Μπορείτε να προσθέσετε δικαιώματα, να καταργήσετε δικαιώματα, να δημιουργήσετε ειδικές ομάδες και ούτω καθεξής. Καμία από τις αλλαγές δεν επηρεάζει το αρχικό γονικό στοιχείο. Και, εάν αποφασίσετε ότι η διακοπή μεταβίβασης δεν ήταν η σωστή απόφαση, μπορείτε να συνεχίσετε τη μεταβίβαση δικαιωμάτων οποιαδήποτε στιγμή.

Αρχή της σελίδας

Περισσότερες πληροφορίες για τη μεταβίβαση δικαιωμάτων

Η μεταβίβαση δικαιωμάτων επιτρέπει σε ένα διαχειριστή να αντιστοιχίσει επίπεδα δικαιωμάτων μία φορά και να εφαρμόσει τα δικαιώματα σε όλη τη συλλογή τοποθεσιών. Τα δικαιώματα μεταβιβάζονται από το γονικό προς το θυγατρικό στοιχείο σε όλη την ιεραρχία του SharePoint, από το ανώτατο επίπεδο μιας τοποθεσίας προς το κατώτατο. Η μεταβίβαση δικαιωμάτων μπορεί να εξοικονομήσει χρόνο για τους διαχειριστές τοποθεσιών, ιδίως σε μεγάλες ή σύνθετες συλλογές τοποθεσιών.

Ωστόσο, ορισμένα σενάρια έχουν διαφορετικές απαιτήσεις. Σε ένα σενάριο, ενδέχεται να χρειαστεί να περιορίσετε την πρόσβαση σε μια τοποθεσία, επειδή περιέχει ευαίσθητες πληροφορίες που πρέπει να προστατεύσετε. Σε διαφορετικό σενάριο, ενδέχεται να θέλετε να επεκτείνετε την πρόσβαση και να προσκαλέσετε άλλους για κοινή χρήση πληροφοριών. Εάν θέλετε, μπορείτε να διακόψετε τη συμπεριφορά μεταβίβασης (διακοπή μεταβίβασης δικαιωμάτων) σε οποιοδήποτε επίπεδο στην ιεραρχία.

Ας δούμε μερικά παραδείγματα από αυτά τα διαφορετικά σενάρια.

Ας υποθέσουμε ότι έχετε μια εταιρεία διανομής βιβλίο που ονομάζεται Litware και ότι έχετε εγγραφεί στο Office 365. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια τοποθεσία του SharePoint Online με το όνομα www.litware.com. Αυτό είναι το ριζικό κατάλογο της συλλογής τοποθεσιών. Στη ρίζα συλλογής τοποθεσιών, ρυθμίστε τις ομάδες του SharePoint, εκχώρηση επιπέδων δικαιωμάτων και προσθήκη χρηστών σε ομάδες.

Ας υποθέσουμε στη συνέχεια ότι δημιουργείτε δευτερεύουσες τοποθεσίες, όπως www.Litware.com/BookAwards και www.litware.com/Bestsellersκαι ότι αυτές οι δευτερεύουσες τοποθεσίες περιέχουν περισσότερες δευτερεύουσες τοποθεσίες.

Ένα σενάριο που χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη συμπεριφορά

Η παρακάτω εικόνα δείχνει την προεπιλεγμένη συμπεριφορά, όταν τα δικαιώματα μεταβιβάζονται απευθείας σε δευτερεύουσες τοποθεσίες. Δηλαδή, οι ομάδες και τα επίπεδα δικαιωμάτων που αντιστοιχίσατε στη ρίζα της συλλογής τοποθεσιών μεταβιβάζονται αυτόματα στη δευτερεύουσα τοποθεσία για επαναχρησιμοποίηση.

Μεταβίβαση δικαιωμάτων

Ένα σενάριο που περιορίζει την πρόσβαση σε μια τοποθεσία και στα θυγατρικά στοιχεία της

Μπορεί να θέλετε να το κάνετε αυτό για να περιορίσετε την πρόσβαση στη διαχωρισμένη τοποθεσία και τα θυγατρικά στοιχεία της.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι η εταιρεία σας, η Litware, υποστηρίζει ενεργές προωθητικές ευκαιρίες και προσφορές για τα ευπώλητα. Επειδή οι προσφορές που κάνει η εταιρεία είναι μυστικές, μόνο συγκεκριμένα άτομα στην εταιρεία μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τους ευπώλητους συγγραφείς και τις προσφορές. Επομένως, οι διαχειριστές αποφασίζουν να διαχωρίσουν την τοποθεσία για τα ευπώλητα και να διακόψουν τη μεταβίβαση.

Στην παρακάτω εικόνα, το www.Litware.com/Bestsellers αλλαγές τη μεταβίβαση από τη γονική τοποθεσία, www.litware.com. Οι κάτοχοι τοποθεσίας για την τοποθεσία βέλτιστη πωλητές αλλάξετε τα δικαιώματα για την τοποθεσία, κατάργηση ορισμένες ομάδων και τη δημιουργία σε άλλους χρήστες. Οι δευτερεύουσες τοποθεσίες της τοποθεσίας Bestsellers, οι συντάκτες και τις προσφορές, τώρα μεταβιβάζονται δικαιώματα μόνο από τη δευτερεύουσα τοποθεσία Bestsellers. Μόνο των ομάδων και των χρηστών για Bestsellers, να αποκτήσετε πρόσβαση τις λίστες και βιβλιοθήκες που περιέχει ευαίσθητες πληροφορίες.

Διάγραμμα που εμφανίζει μια συλλογή τοποθεσιών όπου η μεταβίβαση δικαιωμάτων έχει διακοπεί.

Για ευκολία συντήρησης, συνιστάμε να χρησιμοποιήσετε μια παρόμοια μέθοδο για να περιορίσετε την πρόσβαση. Δηλαδή, οργανώστε την τοποθεσία σας, ώστε το ευαίσθητο υλικό να βρίσκεται στην ίδια θέση. Εάν οργανώσετε την τοποθεσία με αυτόν τον τρόπο, θα χρειαστεί να διακόψετε τη μεταβίβαση μόνο μία φορά, για τη συγκεκριμένη τοποθεσία ή βιβλιοθήκη. Αυτό είναι πολύ λιγότερη επιβάρυνση. Απαιτεί πολύ λιγότερη εργασία από τη δημιουργία ξεχωριστών δομών δικαιωμάτων σε πολλές θέσεις για μεμονωμένες δευτερεύουσες τοποθεσίες και βιβλιοθήκες.

Αρχή της σελίδας

Ένα σενάριο κοινής πρόσβασης για μια βιβλιοθήκη και τα έγγραφά της

Σε αυτό το σενάριο, ας υποθέσουμε ότι η Στέλλα είναι επιμελήτρια εκδόσεων στο τμήμα "Τοπικά βιβλία". Η Στέλλα συνεργάζεται με ένα συγγραφέα σε μια ιστορία του εργατικού κινήματος. Συνέταξε ένα ερευνητικό έγγραφο που θέλει να μοιραστεί με το συγγραφέα. Η έρευνα θα είναι πολύ χρήσιμη στη συνεργασία τους. Ωστόσο, ο συγγραφέας δεν εργάζεται για τη Litware και δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες στην τοποθεσία της Litware.

Η Στέλλα έχει μια απλή λύση - μπορεί απλώς να μοιραστεί το έγγραφο με το συγγραφέα, κάνοντας κλικ σε μια εντολή στην κορδέλα. Το SharePoint χειρίζεται αυτόματα όλες τις λεπτομέρειες για τα δικαιώματα και την πρόσβαση, διακόπτοντας τη μεταβίβαση στο ίδιο το έγγραφο. Τώρα, ο τοπικός συγγραφέας μπορεί να περιηγηθεί στην τοποθεσία στη θέση του εγγράφου και να έχει πρόσβαση στο έγγραφο, αλλά δεν μπορεί να προβάλει ή να αποκτήσει πρόσβαση σε άλλες πληροφορίες στην τοποθεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση ενός εξωτερικού χρήστη προκειμένου να χρησιμοποιήσει πληροφορίες στην τοποθεσία σας, ανατρέξτε στο θέμα κοινή χρήση του SharePoint αρχείων ή φακέλων στο Office 365.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×