Τι είναι αυτά τα κουμπιά και τα τρίγωνα στα κελιά μου;

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Στο Excel, υπάρχουν πολλοί τύποι κουμπιά επιλογής και έγχρωμα τρίγωνα που μπορεί να εμφανιστεί στο ή δίπλα σε ένα κελί. Αυτά τα κουμπιά και τα τρίγωνα παρέχουν χρήσιμες εντολές και πληροφορίες σχετικά με τα περιεχόμενα του κελιού και να εμφανίζονται προς το παρόν τα χρειάζεστε. Αυτό το άρθρο περιγράφει τι καθένα από αυτά τα κουμπιά και τρίγωνα σημαίνουν και πώς μπορείτε να εργαστείτε με αυτά.

Κουμπιά που ενδέχεται να δείτε στο φύλλο εργασίας σας

Τα επτά κουμπιά που μπορούν να εμφανίζονται δίπλα σε ένα κελί είναι ως εξής: Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης, Επιλογές επικόλλησης, Επιλογές αυτόματης συμπλήρωσης, Ανίχνευση σφάλματος, Επιλογές εισαγωγής και Εφαρμογή κανόνα μορφοποίησης σε.

Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης

Το κουμπί Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης Εικόνα κουμπιού ενδέχεται να εμφανιστούν όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού από το μικρό μπλε πλαίσιο στην περιοχή κειμένου που έχει γίνει αυτόματη διόρθωση. Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσετε μια υπερ-σύνδεση ή μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε ένα κελί, ενδέχεται να εμφανιστούν στο κουμπί Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε κείμενο που δεν θέλετε να διορθωθεί, μπορείτε να αναιρέσετε μια διόρθωση ή να Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση επιλογών Αυτόματης Διόρθωσης. Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση επιλογών Αυτόματης Διόρθωσης, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης και, στη συνέχεια, κάντε μια επιλογή από τη λίστα.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Επιλογές επιλέξτε αυτόματης διόρθωσης για χρήση πεζών-κεφαλαίων, ορθογραφικό έλεγχο, και σύμβολα.

Εικόνα κουμπιού

Το κουμπί Εικόνα κουμπιού Επιλογές επικόλλησης εμφανίζεται ακριβώς κάτω από την επιλογή Επικόλληση σας μετά την επικόλληση κειμένου ή δεδομένων. Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί, εμφανίζεται μια λίστα που σας επιτρέπει να καθορίσετε τον τρόπο για να επικολλήσετε τις πληροφορίες στο φύλλο εργασίας σας.

Οι διαθέσιμες επιλογές εξαρτώνται από τον τύπο του περιεχομένου που θα γίνει η επικόλληση, το πρόγραμμα που θα γίνει η επικόλληση και τη μορφή του κειμένου όπου θα γίνει η επικόλληση.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Μετακίνηση ή αντιγραφή κελιών και περιεχομένων κελιών.

Επιλογές αυτόματης συμπλήρωσης

Το κουμπί Επιλογές αυτόματης συμπλήρωσης Εικόνα κουμπιού ενδέχεται να εμφανιστούν ακριβώς κάτω από την επιλογή γέμισμα σας μετά τη συμπλήρωση κειμένου ή δεδομένων σε ένα φύλλο εργασίας. Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσετε μια ημερομηνία σε ένα κελί και, στη συνέχεια, σύρετε το κελί προς τα κάτω για να συμπληρώσετε τα κελιά που βρίσκονται κάτω από αυτό, ενδέχεται να εμφανιστεί το κουμπί Επιλογές αυτόματης συμπλήρωσης. Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί, εμφανίζεται μια λίστα με επιλογές για το πώς μπορείτε να συμπληρώσετε το κείμενο ή τα δεδομένα.

Οι διαθέσιμες επιλογές στη λίστα εξαρτώνται από το περιεχόμενο που κάνετε τη συμπλήρωση, το πρόγραμμα που κάνετε τη συμπλήρωση και τη μορφή του κειμένου ή των δεδομένων που κάνετε τη συμπλήρωση.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αυτόματη συμπλήρωση δεδομένων σε κελιά του φύλλου εργασίας.

Ανίχνευση σφάλματος

Εμφανίζεται το κουμπί Εικόνα κουμπιού Ανίχνευση σφάλματος δίπλα στο κελί στο οποίο παρουσιάζεται ένα σφάλμα τύπου και εμφανίζεται ένα πράσινο τρίγωνο στην επάνω αριστερή γωνία του κελιού.

Αναπτυσσόμενη λίστα που εμφανίζεται δίπλα στο εικονίδιο τιμή ανίχνευσης

Όταν κάνετε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί, εμφανίζεται μια λίστα με επιλογές για τον έλεγχο σφαλμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εντοπισμός σφαλμάτων σε τύπους.

Επιλογές εισαγωγής

Το κουμπί Εικόνα κουμπιού Εισαγωγή επιλογές ενδέχεται να εμφανιστούν δίπλα στο στοιχείο που έχει εισαχθεί κελιών, γραμμών ή στηλών.

Όταν κάνετε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί, εμφανίζεται μια λίστα με επιλογές μορφοποίησης.

Σημείωση: Εάν δεν θέλετε αυτό το κουμπί για να εμφανίζεται κάθε φορά που εισάγετε μορφοποιημένα κελιά, γραμμές ή στήλες, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή στο αρχείο > Επιλογές > για προχωρημένους > στην περιοχή αποκοπή, αντιγραφή και επικόλληση > καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην επιλογή Εμφάνιση κουμπιών επιλογών εισαγωγής.

Εφαρμογή κανόνα μορφοποίησης σε

Το κουμπί Εικόνα κουμπιού Εφαρμογή κανόνα μορφοποίησης σε χρησιμοποιείται για να αλλάξετε τη μέθοδο πεδίου για υπό όρους μορφοποίηση δεδομένων σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα.

Όταν κάνετε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί, εμφανίζεται μια λίστα με επιλογές πεδίου.

Έγχρωμα τρίγωνα που ενδέχεται να δείτε στο φύλλο εργασίας σας

Τα δύο έγχρωμα τρίγωνα που μπορούν να εμφανιστούν σε ένα κελί είναι πράσινο (τύπου σφάλμα) και κόκκινο χρώμα (σχόλιο).

Πράσινο τρίγωνο

Ένδειξη σφάλματος σε κελί

Ένα πράσινο τρίγωνο στην επάνω αριστερή γωνία ενός κελιού υποδεικνύει ένα σφάλμα στον τύπο στο κελί. Εάν επιλέξετε το κελί, εμφανίζεται το κουμπί Εικόνα κουμπιού Ανίχνευση σφάλματος. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί για μια λίστα επιλογών.

Αναπτυσσόμενη λίστα που εμφανίζεται δίπλα στο εικονίδιο τιμή ανίχνευσης

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εντοπισμός σφαλμάτων σε τύπους.

Κόκκινου τριγώνου

Ένδειξη σχολίου σε κελί

Ένα κόκκινο τρίγωνο στην επάνω δεξιά γωνία ενός κελιού υποδεικνύει ότι είναι ένα σχόλιο στο κελί. Εάν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το τρίγωνο, μπορείτε να προβάλετε το κείμενο του σχολίου.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×