Τελεστής Like

Συγκρίνει μια παράσταση συμβολοσειράς με ένα υπόδειγμα σε μια παράσταση SQL.

Σύνταξη

παράσταση Likeυπόδειγμα

Η σύνταξη του τελεστή Like έχει τα εξής τμήματα:

Τμήμα

Περιγραφή

παράσταση

Παράσταση SQL που χρησιμοποιείται σε έναν όρο WHERE.

υπόδειγμα

Συμβολοσειρά ή συμβολοσειρά κειμένου με την οποία συγκρίνεται η παράσταση.


Παρατηρήσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τελεστή Like για να βρείτε τιμές σε ένα πεδίο που ταιριάζουν με το υπόδειγμα που καθορίζετε. Ως υπόδειγμα, μπορείτε να καθορίσετε την πλήρη τιμή (για παράδειγμα, Like “Smith”) ή να χρησιμοποιήσετε χαρακτήρες μπαλαντέρ για να βρείτε μια περιοχή τιμών (για παράδειγμα, Like “Sm*”)).

Σε μια παράσταση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τελεστή Like για να συγκρίνετε μια τιμή πεδίου με μια παράσταση συμβολοσειράς. Για παράδειγμα, εάν εισαγάγετε Like “C*” σε ένα ερώτημα SQL, το ερώτημα επιστρέφει όλες τις τιμές πεδίων που αρχίζουν με το γράμμα C. Σε ένα ερώτημα παραμέτρων, μπορείτε να ζητήσετε από τον χρήστη ένα υπόδειγμα προς αναζήτηση.

Το παράδειγμα που ακολουθεί επιστρέφει δεδομένα που αρχίζουν με το γράμμα P ακολουθούμενο από οποιοδήποτε γράμμα μεταξύ A και F και τρία ψηφία:

Like “P[A-F]###”

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τελεστή Like για να δοκιμάσετε παραστάσεις για διαφορετικά υποδείγματα.


Είδος συμφωνίας


Υπόδειγμα

Συμφωνία
(επιστρέφει την τιμή "Αληθές")

Καμία συμφωνία
(επιστρέφει την τιμή "Ψευδές")

Πολλοί χαρακτήρες

α*α

αα, αBα, αBBBα

αΒΓ

*αβ*

αβγ, AABB, Xαβ

αΩβ, βαγ

Ειδικός χαρακτήρας

α[*]α

α*α

ααα

Πολλοί χαρακτήρες

αβ*

αβγδεζη, αβγ

γαβ, ααβ

Μεμονωμένος χαρακτήρας

α?α

ααα, α3α, αBα

αBBBα

Μεμονωμένο ψηφίο

α#α

α0α, α1α, α2α

ααα, α10α

Περιοχή χαρακτήρων

[α-ω]

ζ, η, θ

2, &

Εκτός περιοχής

[!α-ω]

9, &, %

β, α

Δεν είναι ψηφίο

[!0-9]

A, α, &, ~

0, 1, 9

Συνδυασμός

α[!β-μ]#

Aν9, αω0, α99

αβγ, αθ0Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×