Τελεστής Between...And

Προσδιορίζει εάν η τιμή μιας παράστασης είναι εντός μιας καθορισμένης περιοχής τιμών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον τελεστή σε προτάσεις SQL.

Σύνταξη

παράσταση [Not] Betweenτιμή1Andτιμή2

Η σύνταξη του τελεστή Between...And έχει τα εξής τμήματα:

Τμήμα

Περιγραφή

Παράσταση

Παράσταση που προσδιορίζει το πεδίο που περιέχει τα δεδομένα που θέλετε να υπολογίσετε.

τιμή1, τιμή2

Παραστάσεις βάσει των οποίων θέλετε να υπολογίσετε την παράσταση.


Παρατηρήσεις

Εάν η τιμή για την παράσταση είναι μεταξύ των τιμή1 και τιμή2 (συμπεριλαμβανομένου), ο τελεστής Between...And επιστρέφει την τιμή Αληθές, διαφορετικά επιστρέφει την τιμή Ψευδές. Μπορείτε να συμπεριλάβετε τον λογικό τελεστή Not για υπολογισμό της αντίθετης συνθήκης (δηλαδή, όταν η παράσταση είναι εκτός της περιοχής που ορίζεται από την τιμή1 και την τιμή2).

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τελεστή Between...And για να προσδιορίσετε εάν η τιμή ενός πεδίου είναι εντός μιας συγκεκριμένης περιοχής αριθμών. Το ακόλουθο παράδειγμα προσδιορίζει εάν μια παραγγελία στάλθηκε σε μια τοποθεσία εντός μιας περιοχής ταχυδρομικών κωδίκων. Εάν ο ταχυδρομικός κώδικας είναι μεταξύ 98101 και 98199, η συνάρτηση IIf επιστρέφει την τιμή "Local". Διαφορετικά, επιστρέφει την τιμή "Nonlocal".

SELECT IIf(PostalCode Between 98101 And 98199, “Local”, “Nonlocal”) FROM Publishers

Εάν η παράσταση, η τιμή1 ή η τιμή2 είναι Null, ο τελεστής Between...And επιστρέφει μια τιμή Null.

Επειδή οι χαρακτήρες μπαλαντέρ, όπως ο *, αντιμετωπίζονται ως συμβολοσειρές κειμένου, δεν μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε με τον τελεστή Between...And. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα 980* και 989* για να βρείτε όλους τους ταχυδρομικούς κώδικες που αρχίζουν με 980 έως 989. Αντί για αυτό, έχετε δύο εναλλακτικές λύσεις για να το επιτύχετε. Μπορείτε να προσθέσετε μια παράσταση στο ερώτημα που λαμβάνει τους πρώτους τρεις χαρακτήρες του πεδίου κειμένου και να χρησιμοποιήσετε τον τελεστή Between...And σε αυτούς τους χαρακτήρες. Εναλλακτικά, μπορείτε να συμπληρώσετε την υψηλότερη και τη χαμηλότερη τιμή με επιπλέον χαρακτήρες — στην περίπτωση αυτή, 98000 έως 98999 ή 98000 έως 98999 – 9999 εάν χρησιμοποιείτε εκτεταμένους ταχυδρομικούς κωδικούς. (Θα πρέπει να παραλείψετε το – 0000 από τις χαμηλότερες τιμές, διαφορετικά το 98000 απορρίπτεται εάν κάποιοι ταχυδρομικοί κωδικοί έχουν εκτεταμένα τμήματα και άλλοι όχι.)Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×