Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Τελεστές υπολογισμού και προτεραιότητα στο Excel

Οι τελεστές καθορίζουν τον τύπο υπολογισμού που θέλετε να εκτελείτε σε στοιχεία ενός τύπου — όπως πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός ή διαίρεση. Σε αυτό το άρθρο, θα μάθετε την προεπιλεγμένη σειρά με την οποία οι τελεστές ενεργούν με βάση τα στοιχεία ενός υπολογισμού. Επίσης, θα μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη σειρά χρησιμοποιώντας παρενθέσεις.

Τύποι τελεστών

Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί τύποι τελεστών υπολογισμού: αριθμητικοί, σύγκρισης, συνένωσης κειμένου και αναφοράς.

Για να πραγματοποιήσετε βασικές μαθηματικές πράξεις, όπως η πρόσθεση, η αφαίρεση ή ο πολλαπλασιασμός, ή για να συνδυάσετε αριθμούς, και να δημιουργήσετε αριθμητικά αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε τους αριθμητικούς τελεστές σε αυτόν τον πίνακα.

Αριθμητικός τελεστής

Σημασία

Παράδειγμα

+ (σύμβολο συν)

Πρόσθεση

= 3 + 3

– (σύμβολο μείον)

Αφαίρεση
Άρνηση

= 3 – 1
= – 1

* (αστερίσκος)

Πολλαπλασιασμός

= 3 * 3

/ (κάθετος)

Διαίρεση

= 3/3

% (σύμβολο ποσοστού)

Ποσοστό

= 20%

^ (σύμβολο εκθέτη)

Ύψωση σε δύναμη

=

Με τους τελεστές στον παρακάτω πίνακα, μπορείτε να συγκρίνετε δύο τιμές. Όταν συγκριθούν δύο τιμές με τη χρήση αυτών των τελεστών, το αποτέλεσμα είναι μια λογική τιμή TRUE ή FALSE.

Τελεστής σύγκρισης

Σημασία

Παράδειγμα

= (σύμβολο της ισότητας)

Ίσο με

= A1 = B1

> (σύμβολο "μεγαλύτερο από")

Μεγαλύτερο από

= A1>B1

< (σύμβολο "μικρότερο από")

Μικρότερο από

= A1<B1

>= (σύμβολο "μεγαλύτερο ή ίσο")

Μεγαλύτερο ή ίσο

= A1>= B1

<= (σύμβολο "μικρότερο ή ίσο")

Μικρότερο ή ίσο

= A1<= B1

<> (σύμβολο ανισότητας)

Όχι ίσο

= A1<>B1

Χρησιμοποιήστε το εμπορικό και (&) για να ενώσετε ή να ενώσετε μία ή περισσότερες συμβολοσειρές κειμένου για να δημιουργήσετε ένα ενιαίο τμήμα κειμένου.

Τελεστής κειμένου

Σημασία

Παράδειγμα

& (εμπορικό "και")

Συνδέει ή συνενώνει δύο τιμές για να παράγει μία συνεχόμενη τιμή κειμένου.

= "Βόρεια" & "άνεμος"

Συνδυάστε περιοχές κελιών για υπολογισμούς με αυτούς τους τελεστές.

Τελεστής αναφοράς

Σημασία

Παράδειγμα

: (άνω και κάτω τελεία)

Τελεστής περιοχής, ο οποίος δημιουργεί μια αναφορά σε όλα τα κελιά που βρίσκονται μεταξύ δύο αναφορών, συμπεριλαμβάνοντας τις δύο αναφορές.

= SUM (B5: B15)

; (ελληνικό ερωτηματικό)

Τελεστής Union, ο οποίος συνδυάζει πολλές αναφορές σε μία αναφορά.

= SUM (B5: B15; D5: D15)

(κενό διάστημα)

Τελεστής διασταύρωσης, ο οποίος δημιουργεί μια αναφορά σε κελιά που είναι κοινά για τις δύο αναφορές.

= SUM (B7: D7 C6: C8)

# (λίρα)

Το σύμβολο # χρησιμοποιείται σε διάφορα περιβάλλοντα:

  • Χρησιμοποιείται ως μέρος ενός ονόματος σφάλματος.

  • Χρησιμοποιείται για να υποδείξει ότι δεν υπάρχει επαρκής χώρος για την απόδοση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να διευρύνετε τη στήλη μέχρι να εμφανιστούν σωστά τα περιεχόμενά της.

  • Τελεστής περιοχής που έχει αναχυθεί, ο οποίος χρησιμοποιείται για την αναφορά μιας ολόκληρης περιοχής σε έναν δυναμικό τύπο πίνακα.

  • Σφάλματα #ΤΙΜΗ!

  • #####

  • = SUM (A2 #)

@ (at)

Τελεστής αναφοράς, ο οποίος χρησιμοποιείται για να υποδείξει την έμμεση διασταύρωση σε έναν τύπο. 

= @A1: A10

= SUM (Πίνακας1 [@ [Ιανουάριος]: [Δεκέμβριος]])

Η σειρά με την οποία το Excel εκτελεί πράξεις σε τύπους

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η σειρά με την οποία εκτελείται ο υπολογισμός μπορεί να επηρεάσει την τιμή επιστροφής του τύπου, επομένως είναι σημαντικό να κατανοήσετε τη σειρά — και πώς μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά για να αποκτήσετε τα αποτελέσματα που αναμένετε να δείτε.

Οι τύποι υπολογίζουν τιμές με μια συγκεκριμένη σειρά. Οι τύποι στο Excel ξεκινούν πάντα με το σύμβολο της ισότητας (=). Το σύμβολο ίσον υποδεικνύει στο Excel ότι οι χαρακτήρες που ακολουθούν συνιστούν έναν τύπο. Μετά από αυτό το σύμβολο ίσον, μπορεί να υπάρχει μια σειρά στοιχείων που θα υπολογιστούν (οι τελεστέοι), τα οποία διαχωρίζονται από τελεστές υπολογισμού. Το Excel υπολογίζει τον τύπο από αριστερά προς τα δεξιά, σύμφωνα με μια συγκεκριμένη σειρά για κάθε τελεστή του τύπου.

Εάν συνδυάσετε διάφορους τελεστές σε έναν μόνο τύπο, το Excel εκτελεί τις πράξεις με τη σειρά που εμφανίζεται στον ακόλουθο πίνακα. Εάν ένας τύπος περιέχει τελεστές με την ίδια προτεραιότητα  — για παράδειγμα, εάν ο τύπος περιέχει έναν τελεστή πολλαπλασιασμού και έναν διαίρεσης — το Excel εκτελεί τους τελεστές από τα αριστερά προς τα δεξιά.

Τελεστής

Περιγραφή

: (άνω και κάτω τελεία)

(μονό διάστημα)

; (ελληνικό ερωτηματικό)

Τελεστές αναφοράς

Αρνητικοί αριθμοί (όπως στο –1)

%

Ποσοστό

^

Ύψωση σε δύναμη

* και /

Πολλαπλασιασμός και διαίρεση

+ και –

Πρόσθεση και αφαίρεση

&

Συνδέει δύο συμβολοσειρές κειμένου (συνένωση)

=
< >
<=
>=
<>

Σύγκριση

Για να αλλάξετε τη σειρά των υπολογισμών, περικλείστε σε παρενθέσεις το τμήμα του τύπου που θα υπολογιστεί πρώτο. Για παράδειγμα, ο παρακάτω τύπος έχει ως αποτέλεσμα την τιμή 11, επειδή το Excel υπολογίζει τον πολλαπλασιασμό πριν από την προσθήκη. Ο τύπος πολλαπλασιάζει πρώτα το 2 με το 3 και, στη συνέχεια, προσθέτει το 5 στο αποτέλεσμα.

=5+2*3

Αντίθετα, εάν χρησιμοποιήσετε παρενθέσεις για να αλλάξετε τη σύνταξη, το Excel προσθέτει το 5 και το 2 μαζί και, στη συνέχεια, πολλαπλασιάζει το αποτέλεσμα με το 3 για να παραχθεί το 21.

=(5+2)*3

Στο παρακάτω παράδειγμα, οι παρενθέσεις που περικλείουν το πρώτο τμήμα του τύπου θα αναγκάσουν το Excel να υπολογίσει πρώτα το B4 + 25 και, στη συνέχεια, να διαιρέσει το αποτέλεσμα με το άθροισμα των τιμών στα κελιά D5, E5 και F5.

=(B4+25)/SUM(D5:F5)

Παρακολουθήστε αυτό το βίντεο με τη σειρά του χειριστή στο Excel για να μάθετε περισσότερα.

Πώς το Excel μετατρέπει τιμές σε τύπους

Όταν εισαγάγετε έναν τύπο, το Excel αναμένει συγκεκριμένους τύπους τιμών για κάθε τελεστή. Εάν εισαγάγετε ένα διαφορετικό είδος τιμής από το αναμενόμενο, το Excel μπορεί να μετατρέψει την τιμή.

Ο τύπος

Παράγει

Επεξήγηση

= "1" + "2"

3

Όταν χρησιμοποιείτε ένα σύμβολο συν (+), το Excel αναμένει αριθμούς στον τύπο. Παρόλο που τα εισαγωγικά σημαίνουν ότι το "1" και το "2" είναι τιμές κειμένου, το Excel μετατρέπει αυτόματα τις τιμές κειμένου σε αριθμούς.

= 1 + "$ 4.00"

5

Όταν ένας τύπος αναμένει έναν αριθμό, το Excel μετατρέπει το κείμενο, εάν είναι σε μορφή που συνήθως γίνεται αποδεκτό για έναν αριθμό.

= "6/1/2001"-"5/1/2001"

31

Το Excel ερμηνεύει το κείμενο ως ημερομηνία στη μορφή ηη/μμ/εεεε, μετατρέπει τις ημερομηνίες σε σειριακούς αριθμούς και, στη συνέχεια, υπολογίζει τη διαφορά μεταξύ τους.

= SQRT ("8 + 1")

Σφάλματα #ΤΙΜΗ!

Το Excel δεν μπορεί να μετατρέψει το κείμενο σε αριθμό, επειδή το κείμενο "8 + 1" δεν μπορεί να μετατραπεί σε αριθμό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το "9" ή το "8" + "1" αντί για "8 + 1" για να μετατρέψετε το κείμενο σε αριθμό και να επιστρέψετε το αποτέλεσμα του 3.

= "A" &TRUE

ΑΛΗΘΙΝΟΊ

Όταν αναμένεται κείμενο, το Excel μετατρέπει αριθμούς και λογικές τιμές, όπως TRUE και FALSE, σε κείμενο.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Δείτε επίσης

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×