Τελεστές υπολογισμού και προτεραιότητας

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Οι τελεστές καθορίζουν τον τύπο υπολογισμού που θέλετε να εκτελέσετε στα στοιχεία ενός τύπου. Υπάρχει μια προεπιλεγμένη σειρά εκτέλεσης των υπολογισμών, αλλά μπορείτε να την αλλάξετε, χρησιμοποιώντας παρενθέσεις.

Σε αυτό το άρθρο

Τύποι τελεστών

Η σειρά με την οποία το Excel εκτελεί πράξεις σε τύπους

Τύποι τελεστών

Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί τύποι τελεστών υπολογισμού: αριθμητικούς, σύγκρισης, συνένωσης κειμένου (συνδυασμός κειμένου) και αναφορά.

Αριθμητικοί τελεστές

Για να εκτελέσετε βασικές μαθηματικές πράξεις όπως η πρόσθεση, αφαίρεση ή πολλαπλασιασμό; συνδυασμός αριθμών. και να παραγάγετε αριθμητικά αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε τους παρακάτω αριθμητικούς τελεστές σε έναν τύπο:

Αριθμητικός τελεστής

Έννοια

Παράδειγμα

Αποτέλεσμα

+ (σύμβολο συν)

Πρόσθεση

=3+3

6

– (σύμβολο μείον)

Αφαίρεση
Άρνηση

= 3-1
=-1

2

-1

* (αστερίσκος)

Πολλαπλασιασμός

=3*3

9

/ (διαγώνιος)

Διαίρεση

= 15/3

5

% (σύμβολο ποσοστού)

Ποσοστό

= 20% * 20

4

^ (σύμβολο εκθέτη)

Εκθετοποίηση

= 3 ^ 2

9

Τελεστές σύγκρισης

Μπορείτε να συγκρίνετε δύο τιμές με τους ακόλουθους τελεστές. Όταν γίνεται σύγκριση δύο τιμών με τη χρήση αυτών των τελεστών, το αποτέλεσμα είναι μια λογική τιμή TRUE ή FALSE.

Τελεστής σύγκρισης

Έννοια

Παράδειγμα

= (σύμβολο ισότητας)

Ίσο

A1=B1

> (σύμβολο "μεγαλύτερο από")

Μεγαλύτερο

A1>B1

< (σύμβολο "μικρότερο από")

Μικρότερο

A1<B1

>= (σύμβολο μεγαλύτερο από ή ίσο με)

Μεγαλύτερο ή ίσο

A1>=B1

<= (Μικρότερο από ή ίσο με)

Μικρότερο ή ίσο

A1<=B1

<> (σύμβολο ανισότητας)

Όχι ίσο με

A1<>B1

Τελεστής αλληλουχίας κειμένου

Χρησιμοποιήστε το εμπορικό και (&) για να συνενώσετε (συνδυασμός) μία ή περισσότερες συμβολοσειρές κειμένου ώστε να παραχθεί ένα ενιαίο τμήμα κειμένου.

Τελεστής κειμένου

Έννοια

Παράδειγμα

Αποτέλεσμα

& (εμπορικό "και")

Συνδέει ή ενώνει δύο τιμές για τη δημιουργία μιας συνεχούς τιμής κειμένου

= "Βόρεια" & "wind"

Northwind

= "Hello" & "" & "καταστάσεων"

Αυτό το παράδειγμα εισάγει ένα διάστημα μεταξύ των δύο λέξεων. Ο χαρακτήρας διαστήματος καθορίζεται περικλείοντάς ένα διάστημα κατά το άνοιγμα και κλείσιμο εισαγωγικά ("").

Γεια σου κόσμε

Τελεστές αναφοράς

Συνδυάστε περιοχές ή κελιά για την εκτέλεση υπολογισμών με τους ακόλουθους τελεστές.

Τελεστής αναφοράς

Έννοια

Παράδειγμα

: (άνω και κάτω τελεία)

Τελεστής περιοχής, ο οποίος παράγει μια αναφορά σε όλα τα κελιά που βρίσκονται μεταξύ δύο αναφορών, συμπεριλαμβάνοντας τις δύο αναφορές

B5:B15

, (κόμμα)

Τελεστής συνένωσης, ο οποίος συνδυάζει πολλές αναφορές σε μία αναφορά

SUM(B5:B15,D5:D15)

(διάστημα)

Τελεστής τομής, ο οποίος επιστρέφει μια αναφορά στα κελιά κοινές για τις περιοχές στον τύπο. Σε αυτό το παράδειγμα, κελί C7 βρέθηκε σε δύο περιοχές, ώστε να είναι το σημείο τομής.

B7:D7 C6:C8

Αρχή της σελίδας

Η σειρά με την οποία το εκτελούνται πράξεις σε τύπους από το Excel

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η σειρά εκτέλεσης των υπολογισμών μπορεί να επηρεάσει την επιστρεφόμενη τιμή του τύπου, επομένως, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τον τρόπο καθορισμού της σειράς καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά αυτή για να επιτύχετε τα αποτελέσματα που θέλετε.

Σειρά υπολογισμών

Οι τύποι υπολογίζουν τιμές με μια συγκεκριμένη σειρά. Ένας τύπος στο Excel ξεκινά πάντα με το σύμβολο ίσον (=). Το σύμβολο της ισότητας υποδεικνύει στο Excel ότι οι χαρακτήρες που ακολουθούν αποτελούν έναν τύπο. Μετά το σύμβολο ίσον είναι τα στοιχεία να υπολογιστούν (οι τελεστέοι, όπως αριθμούς ή αναφορές κελιών), που διαχωρίζονται με τελεστών υπολογισμού (όπως +, -, *, ή /). Το Excel υπολογίζει τον τύπο από αριστερά προς τα δεξιά, σύμφωνα με μια συγκεκριμένη σειρά για κάθε τελεστή στον τύπο.

Προτεραιότητα τελεστών

Εάν συνδυάσετε διάφορους τελεστές σε έναν μόνο τύπο, το Excel εκτελεί τις πράξεις με τη σειρά που εμφανίζεται στον ακόλουθο πίνακα. Εάν ένας τύπος περιέχει τελεστές με την ίδια προτεραιότητα — για παράδειγμα, αν ο τύπος περιέχει μαζί έναν τελεστή πολλαπλασιασμού και έναν διαίρεσης — το Excel αποτιμά τους τελεστές από τα αριστερά προς τα δεξιά

Τελεστής

Περιγραφή

: (άνω και κάτω τελεία)

(μονό διάστημα)

, (κόμμα)

Τελεστές αναφοράς

Αρνητικοί αριθμοί (όπως στο –1)

%

Ποσοστό

^

Ύψωση σε δύναμη (ανύψωση σε δύναμη)

* και /

Πολλαπλασιασμός και διαίρεση

+ και –

Πρόσθεση και αφαίρεση

&

Συνδέει δύο συμβολοσειρές κειμένου (αλληλουχία)

=
< >
<=
>=
<>

Σύγκριση

Χρήση παρενθέσεων

Για να αλλάξετε τη σειρά υπολογισμού, περικλείστε σε παρενθέσεις το τμήμα του τύπου που θα υπολογιστεί πρώτο. Για παράδειγμα, το αποτέλεσμα υπολογισμών στον ακόλουθο τύπο είναι 11, γιατί το Excel υπολογίζει τον πολλαπλασιασμό πριν από την πρόσθεση. Ο τύπος πολλαπλασιάζει το 2 με το 3 και μετά προσθέτει το 5 στο αποτέλεσμα.

=5+2*3

Αντίθετα, εάν χρησιμοποιήσετε παρένθεση για να αλλάξετε τη σύνταξη, το Excel προσθέτει τον αριθμό 5 με τον αριθμό 2 και, στη συνέχεια, πολλαπλασιάζει το αποτέλεσμα επί 3 για να προκύψει ο αριθμός 21.

=(5+2)*3

Στο παρακάτω παράδειγμα, οι παρενθέσεις γύρω από το πρώτο τμήμα του τύπου επιβάλλουν στο Excel να υπολογίσει πρώτα B4 + 25 και, στη συνέχεια, διαιρέστε το αποτέλεσμα με το άθροισμα των τιμών στα κελιά D5, E5 και F5.

=(B4+25)/SUM(D5:F5)

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×