Ταξινόμηση και ομαδοποίηση δεδομένων σε μια Προβολή δεδομένων

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Με το Microsoft Office SharePoint Designer 2007, μπορείτε εύκολα να ταξινομήσετε και να ομαδοποιήσετε δεδομένα στην Προβολή δεδομένων.

Όταν ταξινομείτε δεδομένα σε μια Προβολή δεδομένων, τροποποιείτε τη σειρά εμφάνισης των δεδομένων. Η ταξινόμηση είναι μια τεχνική που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να τακτοποιήσετε τις εγγραφές με έναν τρόπο που θα σας διευκολύνει να κατανοήσετε τα δεδομένα σας. Για παράδειγμα, οι συνηθισμένες σειρές ταξινόμησης περιλαμβάνουν την αλφαβητική ή την αριθμητική σειρά. Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε σύνθετες ταξινομήσεις που βασίζονται σε μια έκφραση.

Όταν ομαδοποιείτε δεδομένα σε μια Προβολή δεδομένων, τα δεδομένα μέσα στην Προβολή δεδομένων ομαδοποιούνται σύμφωνα με τα κριτήρια που θα καθορίσετε. Η ταξινόμηση και η ομαδοποίηση σχετίζονται μεταξύ τους και δεν μπορείτε να ομαδοποιήσετε πεδία εκτός εάν καθορίσετε μια σειρά ταξινόμησης. Για παράδειγμα, εάν ταξινομήσετε αλφαβητικά μια λίστα προϊόντων ώστε τα προϊόντα που ξεκινούν με το γράμμα "A" να εμφανίζονται μαζί, τότε έχετε κάνει μια βασική μορφή ομαδοποίησης. Η κάθε ομάδα σε μια Προβολή δεδομένων μπορεί να αναπτυχθεί ή να συμπτυχθεί, χρησιμοποιώντας την κεφαλίδα της ομάδας.

Όταν χρησιμοποιείτε το Office SharePoint Designer 2007 για να ταξινομήσετε ή ομαδοποιήσετε δεδομένα στην Προβολή δεδομένων, τότε από προεπιλογή, η Προβολή δεδομένων εμφανίζει τη σειρά ταξινόμησης ή ομαδοποίησης των δεδομένων που καθορίσατε. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε στην Προβολή δεδομένων μια γραμμή εργαλείων έτσι ώστε οι επισκέπτες της τοποθεσίας να μπορούν να ταξινομούν ή να ομαδοποιούν τα δεδομένα μέσα από το πρόγραμμα περιήγησης. Βρείτε μια σύνδεση σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προσθήκης παρόμοιας γραμμής εργαλείων στην ενότητα Δείτε επίσης

Για να δημιουργήσετε το δείγμα δεδομένων και την προβολή δεδομένων που χρησιμοποιούνται στο παρακάτω παράδειγμα, ή για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις προβολές δεδομένων, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία μιας προβολής δεδομένων.

Τι θέλετε να κάνετε;

Ταξινόμηση δεδομένων

Δημιουργία σύνθετης σειράς ταξινόμησης

Κατάργηση μιας σειράς ταξινόμησης

Ομαδοποίηση δεδομένων

Κατάργηση της σειράς ομαδοποίησης

Ταξινόμηση δεδομένων

Με την ταξινόμηση δεδομένων, εμφανίζετε τις πληροφορίες με μια σειρά που σας εξυπηρετεί, αντί για τη σειρά με την οποία έγινε η αρχική εισαγωγή των δεδομένων. Για παράδειγμα, η εταιρεία Northwind Traders, μια εταιρεία διανομής τροφίμων delikatessen, δημιούργησε μια Προβολή δεδομένων της λίστας των προϊόντων της. Εσείς προτείνετε την αλφαβητική ταξινόμηση της λίστας ανά όνομα προϊόντος για να διευκολύνετε την εύρεση των προϊόντων στη λίστα.

Μπορείτε επίσης να ταξινομήσετε με βάση πολλαπλά πεδία, προσθέτοντας περισσότερα πεδία στη σειρά ταξινόμησης της λίστας. Για παράδειγμα, για να διευκολύνετε την εύρεση των προϊόντων της λίστας, μπορείτε να ταξινομήσετε την Προβολή δεδομένων έτσι, ώστε να εμφανίζει τη λίστα προϊόντων ανά κατηγορία και μετά κατά όνομα προϊόντος μέσα σε κάθε κατηγορία.

 1. Ανοίξτε τη σελίδα που περιέχει την Προβολή δεδομένων που θέλετε να ταξινομήσετε.

 2. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στην Προβολή δεδομένων και μετά κάντε κλικ στην εντολή Εμφάνιση κοινών εργασιών στοιχείου ελέγχου στο μενού συντόμευσης.

  Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την προβολή δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή το βέλος Εικόνα κουμπιού στην επάνω δεξιά γωνία για να εμφανίσετε τη λίστα Κοινές εργασίες προβολής δεδομένων. Κάντε κλικ στο βέλος ξανά για να αποκρύψετε τη λίστα.

 3. Στη λίστα Κοινές εργασίες προβολής δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Ταξινόμηση και ομαδοποίηση.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Ταξινόμηση και ομαδοποίηση, στην περιοχή Διαθέσιμα πεδία, κάντε κλικ στο πεδίο βάσει του οποίου θέλετε να ταξινομήσετε και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη.

  Εάν στην περιοχή Διαθέσιμα πεδία δεν εμφανίζονται πεδία, τότε κάντε διπλό κλικ στο κουμπί Περισσότερα πεδία, κάντε κλικ στο πεδίο βάσει του οποίου θέλετε να ταξινομήσετε και μετά κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Στο παράδειγμα της Northwind Traders, για να ταξινομήσετε αλφαβητικά το δείγμα δεδομένων με βάση το όνομα των προϊόντων, κάντε κλικ στο στοιχείο ΌνομαΠροϊόντος.

 5. Στην περιοχή Ιδιότητες ταξινόμησης, κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  • Για να ταξινομήσετε ένα πεδίο από το χαμηλότερο προς το υψηλότερα (για παράδειγμα, A, B, Γ ή 1, 2, 3), κάντε κλικ στην επιλογή Αύξουσα.

  • Για να ταξινομήσετε ένα πεδίο από το υψηλότερο προς τα χαμηλότερο (για παράδειγμα, Ω, Ψ, X ή 3, 2, 1), κάντε κλικ στην επιλογή Φθίνουσα.

   Για να αλλάξετε τη σειρά ταξινόμησης ενός πεδίου από αύξουσα σε φθίνουσα ή το αντίστροφο, κάντε διπλό κλικ στο πεδίο στη λίστα Σειρά ταξινόμησης. Σημειώστε ότι το τρίγωνο δίπλα στο όνομα του πεδίου δηλώνει εάν το πεδίο είναι ταξινομημένο κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Προβολή δεδομένων που εμφανίζει τα προϊόντα σε αλφαβητική σειρά κατά όνομα προϊόντος

  Η λίστα προϊόντων της Northwind Traders είναι ταξινομημένη με βάση ένα πεδίο, το ΌνομαΠροϊόντος. Στη συνέχεια θέλετε να ταξινομήσετε τη λίστα με βάση πολλά πεδία.

 7. Για να ταξινομήσετε με βάση πολλά πεδία, προσθέστε περισσότερα πεδία στη λίστα Σειρά ταξινόμησης.

  Για παράδειγμα, για να ταξινομήσετε τη λίστα προϊόντων κατά κατηγορία και μετά κατά όνομα προϊόντων μέσα σε κάθε κατηγορία, πρέπει να προσθέσετε το πεδίο ΚωδΚατηγορίας στη σειρά ταξινόμησης. Στην περιοχή Διαθέσιμα πεδία, κάντε κλικ στο πεδίο ΚωδΚατηγορίας και, στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

  Και τα δύο πεδία ΚωδΚατηγορίας και ΌνομαΠροϊόντος εμφανίζονται στη λίστα Σειρά ταξινόμησης.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 9. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη σειρά με την οποία ταξινομούνται τα πεδία. Για να αλλάξετε τη σειρά των πεδίων, κάντε κλικ σε ένα πεδίο στη λίστα Σειρά ταξινόμησηςκαι μετά κάντε κλικ στις επιλογές Μετακίνηση επάνω ή Μετακίνηση κάτω.

  Για παράδειγμα, μόλις ταξινομήσατε τη λίστα προϊόντων της Northwind Traders πρώτα με βάση το ΌνομαΠροϊόντος και μετά με βάση το ΚωδΚατηγορίας. Για να ταξινομήσετε τη λίστα προϊόντων πρώτα με βάση το πεδίο ΚωδΚατηγορίας και κατόπιν με βάση το πεδίο ΌνομαΠροϊόντος, στη λίστα Σειρά ταξινόμησης, κάντε κλικ στο στοιχείο ΚωδΚατηγορίας και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση επάνω.

  Το παράθυρο διαλόγου Ταξινόμηση και ομαδοποίηση εμφανίζει πρώτα το πεδίο ΚωδΚατηγορίας και μετά το πεδίο ΌνομαΠροϊόντος

  Το αποτέλεσμα είναι μια λίστα ταξινομημένη κατά το πεδίο ΚωδΚατηγορίας και μετά κατά το πεδίο ΌνομαΠροϊόντος.

  Η Προβολή δεδομένων εμφανίζει τα προϊόντα ταξινομημένα πρώτα κατά την κατηγορία και μετά κατά το όνομα του προϊόντος

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία σύνθετης σειράς ταξινόμησης

Κάποιες φορές ίσως να θέλετε να δημιουργήσετε μια σειρά ταξινόμησης που θα χρησιμοποιεί πιο περίπλοκα κριτήρια από αυτά που μπορείτε να καθορίσετε στο παράθυρο διαλόγου Ταξινόμηση και ομαδοποίηση. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι η Northwind Traders θέλει να ταξινομήσει την Προβολή δεδομένων με τέτοιον τρόπο, ώστε να εμφανίζει τα προϊόντα με βάση τη συνολική αξία των προϊόντων που υπάρχουν στο απόθεμα. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να ταξινομήσετε με βάση μια έκφραση XPath, που θα δημιουργήσετε χρησιμοποιώντας τις επιλογές στο παράθυρο διαλόγου Ταξινόμηση για προχωρημένους.

Στο Office SharePoint Designer 2007, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το XPath για να δημιουργήσετε σύνθετες σειρές ταξινόμησης. Το XPath είναι μια γλώσσα για τον εντοπισμό και την επεξεργασία πληροφοριών σε ένα έγγραφο XML. Η λειτουργία Δόμησης εκφράσεων του XPath προσφέρει το IntelliSense για το XPath, επιτρέποντας τόσο σε αρχάριους όσο και προχωρημένους χρήστες να δημιουργούν εκφράσεις XPath που εφαρμόζουν σύνθετες σειρές ταξινόμησης στα δεδομένα.

Η ταξινόμηση του XPath εκτελείται στο αρχείο XML που αποτελεί τη βάση των δεδομένων. Εάν εκτελείτε ένα σύνθετο ερώτημα του XPath σε μια προέλευση δεδομένων SQL, όπως είναι μια λίστα ή βιβλιοθήκη του Microsoft SharePoint ή μια βάση δεδομένων του SQL, τότε τα δεδομένα πρώτα μετατρέπονται σε XML προτού εφαρμοστεί η σειρά ταξινόμησης XPath, συνεπώς η απόδοση της σειράς ταξινόμησης ενδέχεται να είναι μικρότερη από την αναμενόμενη.

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Ταξινόμηση και ομαδοποίηση, στην περιοχή Ιδιότητες ταξινόμησης, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία έκφρασης ταξινόμησης.

  Μπορείτε επίσης να ανοίξετε τη λειτουργία Δόμησης εκφράσεων XPath κάνοντας διπλό κλικ στην επιλογή Προσθήκη έκφρασης ταξινόμησης στην περιοχή Διαθέσιμα πεδία του παραθύρου διαλόγου Ταξινόμηση και ομαδοποίηση.

  Στο παράθυρο διαλόγου Ταξινόμηση για προχωρημένους, στην περιοχή Επιλέξτε πεδίο για εισαγωγή, κάντε διπλό κλικ στο πεδίο που θέλετε να εισάγετε στην έκφραση. Για να εισάγετε την πλήρη διαδρομή του πεδίου, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL ενώ κάνετε διπλό κλικ στο πεδίο.

  Για παράδειγμα, για να ταξινομήσετε με βάση τη συνολική αξία των προϊόντων που υπάρχουν στο απόθεμα, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Μονάδες_Σε_Απόθεμα. Το στοιχείο Μονάδες_Σε_Απόθεμα εμφανίζεται στο πλαίσιο Επεξεργασία της έκφρασης XPath.

 2. Στο πλαίσιο Επεξεργασία της έκφρασης XPath, τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής αμέσως μετά το όνομα του πεδίου και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο SPACEBAR.

  Εμφανίζεται η λίστα IntelliSense των τελεστών του XPath. Το IntelliSense για το XPath σας βοηθά προσφέροντάς σας μια λίστα διαθέσιμων πεδίων ή συναρτήσεων που είναι έγκυρες στα πλαίσια της έκφρασης.

 3. Στη λίστα τελεστών IntelliSense, κάντε διπλό κλικ στον τελεστή που θέλετε.

  Στο παράδειγμα, κάντε διπλό κλικ στο αστερίσκο (*). Έπειτα, εμφανίζεται μια λίστα IntelliSense με τα διαθέσιμα πεδία.

 4. Στη λίστα των διαθέσιμων πεδίων, κάντε διπλό κλικ στο πεδίο που θέλετε.

  Για να δημιουργήσετε τη σύνθετη σειρά ταξινόμησης στο παράδειγμα της Northwind Traders, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Τιμή_Μονάδας. Η τελική έκφραση θα είναι ως εξής.

  Έκφραση XPath για τις υπολογισμένες στήλες όπως εμφανίζεται στο πλαίσιο 'Επεξεργασία της έκφρασης XPath'

  Στην κάτω πλευρά της λειτουργίας Δόμησης εκφράσεων του XPath μπορείτε να δείτε μια προεπισκόπηση των αποτελεσμάτων του φίλτρου, καθώς δημιουργείτε την έκφραση το πλαίσιο Επεξεργασία της έκφρασης XPath.

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση της σειράς ταξινόμησης

 1. Ανοίξτε τη σελίδα που περιέχει την Προβολή δεδομένων από την οποία θέλετε να καταργήσετε τη σειρά ταξινόμησης.

 2. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στην Προβολή δεδομένων και μετά κάντε κλικ στην εντολή Εμφάνιση κοινών εργασιών στοιχείου ελέγχου στο μενού συντόμευσης.

  Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την προβολή δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή το βέλος Εικόνα κουμπιού στην επάνω δεξιά γωνία για να εμφανίσετε τη λίστα Κοινές εργασίες προβολής δεδομένων. Κάντε κλικ στο βέλος ξανά για να αποκρύψετε τη λίστα.

 3. Στη λίστα Κοινές εργασίες προβολής δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Ταξινόμηση και ομαδοποίηση.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Ταξινόμηση και ομαδοποίηση, στην περιοχή Σειρά ταξινόμησης, κάντε κλικ στο πεδίο βάσει του οποίου θέλετε να καταργήσετε τη σειρά ταξινόμησης και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Κατάργηση.

  Για να καταργήσετε ολόκληρη την ταξινόμηση από την Προβολή δεδομένων, καταργήστε όλα τα πεδία από τη σειρά ταξινόμησης.

Αρχή της σελίδας

Ομαδοποίηση δεδομένων

Για να ομαδοποιήσετε δεδομένα, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε μια σειρά ταξινόμησης. Ανατρέξτε στην προηγούμενη ενότητα Ταξινόμηση δεδομένων.

Όταν ομαδοποιείτε δεδομένα σε μια Προβολή δεδομένων, για κάθε πεδίο στη σειρά ταξινόμησης, μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζεται μια κεφαλίδα ή ένα υποσέλιδο για την ομάδα και να επιλέξετε εάν η ομάδα θα είναι, από προεπιλογή, σε ανάπτυξη ή σε σύμπτυξη. Έχετε επίσης την επιλογή να διατηρήσετε τις ομάδες μαζί κατά τη σελιδοποίηση στην Προβολή δεδομένων και να εμφανίζετε τα ονόματα των στηλών ή τα σύνολα για κάθε ομάδα.

Τα δεδομένα ομαδοποιούνται βάσει του πρώτου πεδίου στη σειρά ταξινόμησης. Για παράδειγμα, στην πρώτη ενότητα αυτού του άρθρου ταξινομήσατε μια Προβολή δεδομένων των προϊόντων της εταιρείας Northwind Traders πρώτα με βάση τον ΚωδΚατηγορίας και έπειτα με βάση το ΌνομαΠροϊόντος. Επειδή το πρώτο πεδίο στη σειρά ταξινόμησης είναι ο ΚωδΚατηγορία, η ομαδοποίηση των δεδομένων θα γίνει με βάση τον ΚωδΚατηγορίας.

Για να διευκολύνετε ακόμη περισσότερο την περιήγηση στην Προβολή δεδομένων, θα επιχειρήσετε να ομαδοποιήσετε τα προϊόντα ανά κατηγορία έτσι ώστε η κάθε κατηγορία να μπορεί να αναπτυχθεί και να συμπτυχθεί.

 1. Ανοίξτε τη σελίδα που περιέχει την Προβολή δεδομένων που θέλετε να ομαδοποιήσετε.

 2. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στην Προβολή δεδομένων και μετά κάντε κλικ στην εντολή Εμφάνιση κοινών εργασιών στοιχείου ελέγχου στο μενού συντόμευσης.

  Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την προβολή δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή το βέλος Εικόνα κουμπιού στην επάνω δεξιά γωνία για να εμφανίσετε τη λίστα Κοινές εργασίες προβολής δεδομένων. Κάντε κλικ στο βέλος ξανά για να αποκρύψετε τη λίστα.

 3. Στη λίστα Κοινές εργασίες προβολής δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Ταξινόμηση και ομαδοποίηση.

  Εάν νωρίτερα δημιουργήσατε τη σειρά ταξινόμησης στο παράδειγμα της εταιρείας Northwind Traders, στην περιοχή Σειρά ταξινόμησης, πρέπει να βλέπετε πρώτα το πεδίο ΚωδΚατηγορίας και μετά το πεδίο ΌνομαΠροϊόντος. Εάν η Προβολή δεδομένων δεν διαθέτει σειρά ταξινόμησης, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε μία, για να ενεργοποιήσετε τις επιλογές στην περιοχή Ιδιότητες ομάδας.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Ταξινόμηση και ομαδοποίηση, στη λίστα Σειρά ταξινόμησης, κάντε κλικ στο πεδίο βάσει του οποίου θέλετε να ομαδοποιήσετε. Στο παράδειγμα της Northwind Traders, κάντε κλικ στο ΚωδΚατηγορίας.

  Σημείωση: Σε κάθε πεδίο στη σειρά ταξινόμησης είναι δυνατό να εφαρμοστούν ξεχωριστές ιδιότητες ομάδας. Βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε προηγουμένως το πεδίο που θέλετε να εφαρμόσετε τις ιδιότητες ομάδας.

 5. Για να εμφανίσετε κεφαλίδα στην αρχή της κάθε ομάδας, στην περιοχή Ιδιότητες ομάδας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση κεφαλίδας ομάδας και μετά κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εμφανίζονται ανεπτυγμένες οι ομάδες, από προεπιλογή, στην Προβολή δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Ανάπτυξη ομάδας από προεπιλογή. Στο παράδειγμα της Northwind Traders, επιλέξτε να εμφανίζεται η κεφαλίδα της ομάδας και μετά κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή.

  • Για να εμφανίζονται συμπτυγμένες οι ομάδες, από προεπιλογή, στην Προβολή δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Σύμπτυξη ομάδας από προεπιλογή.

 6. Για να εμφανίζεται υποσέλιδο στο τέλος της κάθε ομάδας, όπου θα αναγράφεται το πλήθος των εγγραφών της ομάδας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση υποσέλιδου ομάδας.

  Εάν επιλέξετε κάποιο από τα πλαίσια ελέγχου Εμφάνιση κεφαλίδας ομάδας ή Εμφάνιση υποσέλιδου ομάδας, τότε θα είναι διαθέσιμο το κουμπί Ομαδοποίηση για προχωρημένους.

 7. Κάντε κλικ στην εντολή Ομαδοποίηση για προχωρημένους και, στη συνέχεια, κάντε οποιοδήποτε από τα εξής:

  • Για να αποκρύψετε τις μεμονωμένες εγγραφές στη λίστα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Πάντα απόκρυψη των λεπτομερειών ομάδας.

  • Για να εμφανίσετε όλα τα στοιχεία μιας ομάδας σε μία σελίδα, ακόμα και αν το σύνολο υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό στοιχείων που εμφανίζονται σε μια λίστα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Διατήρηση ομάδων κατά τη σελιδοποίηση. Στο παράδειγμα της Northwind Traders, κάντε κλικ σε αυτήν την επιλογή.

   Μπορείτε να προβάλετε τις επιλογές σελιδοποίησης στην καρτέλα Σελιδοποίηση στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες προβολής δεδομένων. Στη λίστα Κοινές εργασίες προβολής δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες προβολής δεδομένων.

  • Για να κάνετε εισαγωγή μια γραμμή σε κάθε ομάδα όπου θα εμφανίζονται τα ονόματα των στηλών, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση ονομάτων στηλών ανά ομάδα.

  • Για να κάνετε εισαγωγή μια γραμμή σε κάθε ομάδα όπου θα εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός εγγραφών μέσα σε κάθε ομάδα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση συνόλων στηλών ανά ομάδα.

   Προβολή δεδομένων ταξινομημένη κατά ΚωδΚατηγορίας και ΌνομαΠροϊόντος και ομαδοποιημένη κατά ΚωδΚατηγορίας

   Στο παράδειγμα της Northwind Traders, έχετε πλέον μια Προβολή δεδομένων που είναι ταξινομημένη κατά ΚωδΚατηγορίας και ΌνομαΠροϊόντος και, στη συνέχεια, ομαδοποιημένη κατά ΚωδΚατηγορίας. Η κάθε ομάδα έχει μια κεφαλίδα και η κάθε ομάδα θα εμφανίζεται πάντα στην ίδια σελίδα στην Προβολή δεδομένων καθώς έχετε επιλέξει την επιλογή Διατήρηση ομάδων κατά τη σελιδοποίηση.

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση της σειράς ομαδοποίησης

 1. Ανοίξτε τη σελίδα που περιέχει την Προβολή δεδομένων από την οποία θέλετε να καταργήσετε τη σειρά ομαδοποίησης.

 2. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στην Προβολή δεδομένων και μετά κάντε κλικ στην εντολή Εμφάνιση κοινών εργασιών στοιχείου ελέγχου στο μενού συντόμευσης.

  Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την προβολή δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή το βέλος Εικόνα κουμπιού στην επάνω δεξιά γωνία για να εμφανίσετε τη λίστα Κοινές εργασίες προβολής δεδομένων. Κάντε κλικ στο βέλος ξανά για να αποκρύψετε τη λίστα.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Ταξινόμηση και ομαδοποίηση, στην περιοχή Σειρά ταξινόμησης, κάντε κλικ στο πεδίο από το οποίο θέλετε να καταργήσετε μια σειρά ομαδοποίησης.

 4. Στην περιοχή Ιδιότητες ομάδας, καταργήστε την επιλογή από τα πλαίσια ελέγχου Εμφάνιση κεφαλίδας ομάδας και Εμφάνιση υποσέλιδου ομάδας.

  Σημείωση: Το κάθε πεδίο σε μια σειρά ομαδοποίησης μπορεί να έχει τις δικές του ιδιότητες ομάδας. Για να καταργήσετε όλες τις σειρές ομαδοποίησης από μια Προβολή δεδομένων, επιλέξτε όλα τα πεδία στη σειρά ταξινόμησης.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×