Ταξινόμηση εγγραφών σε κείμενο, αριθμητικές τιμές ή τιμές ημερομηνίας

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Η ταξινόμηση των δεδομένων μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο εάν θέλετε να δημιουργήσετε εύκολες και αποτελεσματικές στη χρήση τους φόρμες ή εκθέσεις. Για παράδειγμα, ένας κατάλογος προϊόντων που περιλαμβάνει τα προϊόντα με αλφαβητική σειρά ή με βάση την τιμή μονάδας είναι πολύ ευκολότερος στη χρήση του από' ότι ένας κατάλογος που περιλαμβάνει τα στοιχεία με τυχαία σειρά.

Αυτό το θέμα παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ταξινομείτε τις εγγραφές όταν προβάλετε και σχεδιάζετε έναν πίνακα, ερώτημα, φόρμα ή έκθεση.

Σε αυτό το άρθρο

Εισαγωγή

Ταξινόμηση εγγραφών σε μια προβολή

Κατάργηση της σειράς ταξινόμησης

Αποθήκευση σειράς ταξινόμησης με ένα αντικείμενο

Εισαγωγή

Αρκετές από τις λίστες που βλέπετε στην καθημερινή σας ζωή είτε είναι ήδη ταξινομημένες είτε σας επιτρέπουν να τις ταξινομήσετε όπως εσείς θέλετε. Ένα ημερολόγιο ή ένας ημερήσιος προγραμματισμός ταξινομούνται με βάση την ημερομηνία. Όταν πάλι κάνετε αναζήτηση για αεροπορικά εισιτήρια ή στις καταχωρήσεις του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, έχετε την επιλογή να κάνετε ταξινόμηση με βάση ένα από τα πολλά διαθέσιμα πεδία. Μπορείτε να κάνετε ταξινόμηση των εισιτηρίων με βάση την τιμή, την ώρα αναχώρησης, την αεροπορική εταιρεία και μπορείτε να ταξινομήσετε τις καταχωρήσεις στο ηλεκτρονικό σας γραμματοκιβώτιο με βάση τον αποστολέα, το θέμα ή την ημερομηνία. Μια ταξινομημένη λίστα βοηθά τους χρήστες να αναθεωρήσουν και να εντοπίσουν αυτό που θέλουν χωρίς να πρέπει να κάνουν περιήγηση στα δεδομένα.

Μπορείτε να ταξινομήσετε τις εγγραφές σε έναν πίνακα, ερώτημα, φόρμα ή μια έκθεση σε ένα ή περισσότερα πεδία. Με ελάχιστες απαιτήσεις σε επίπεδο σχεδίασης, εσείς και οι χρήστες της φόρμας ή της έκθεσης μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η ταξινόμηση των εγγραφών.

Για παράδειγμα, όταν σχεδιάζετε μια έκθεση για έναν κατάλογο προϊόντων, μπορείτε να επιλέξετε την εμφάνιση των προϊόντων με αλφαβητική σειρά. Η σειρά που επιλέγετε κατά τη σχεδίαση ενός προϊόντος καθίσταται η προεπιλεγμένη σειρά ταξινόμησης του αντικειμένου. Όταν όμως προβάλετε το ερώτημα ή την έκθεση, κάθε ένας από τους χρήστες μπορεί να ταξινομήσει τις εγγραφές με τον τρόπο που προτιμά, όπως με βάση την τιμή ή με βάση τον προμηθευτή.

Σημείωση: Μια προβολή μπορεί να ταξινομείται σε ένα οποιοδήποτε πεδίο το οποίο εμφανίζεται στην προβολή, εκτός από τα πεδία που περιέχουν συνημμένα ή αντικείμενα OLE.

Μπορείτε να ορίσετε τα αποτελέσματα ταξινομώντας εγγραφές σε ένα ή περισσότερα πεδία. Κατά την ταξινόμηση σε πολλαπλά πεδία, είναι σημαντικό να γνωρίζετε τα εξωτερικά και εσωτερικά πεδία ταξινόμησης. Ο προσδιορισμός των πεδίων ως εσωτερικά και εξωτερικά πεδία ταξινόμησης είναι απαραίτητος προκειμένου να λάβετε τα αποτελέσματα που θέλετε. Ως παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι θέλετε να ταξινομήσετε τον πίνακα "Επαφές" στα πεδία " Όνομα" και "Επώνυμο". Αν θέλετε τα ονόματα τα ταξινομούνται από το A στο Ω (ή από το Ω στο A) σε κάθε επώνυμο, το πεδίο "Όνομα" θα αποτελεί το εσωτερικό πεδίο. Από την άλλη πλευρά, εάν θέλετε τα επώνυμα να ταξινομούνται σε κάθε όνομα, το πεδίο "Επώνυμο" θα είναι το εσωτερικό πεδίο. Με άλλα λόγια, οι εγγραφές ταξινομούνται πρώτα (εξωτερικό) στο πεδίο "Επώνυμο" και στη συνέχεια (εσωτερικό) στο πεδίο" Όνομα".

Εσωτερικά και εξωτερικά πεδία ταξινόμησης

1. Το "Επώνυμο" θεωρείται το εξωτερικό πεδίο και το "Όνομα" το εσωτερικό πεδίο

2. Το "Όνομα" είναι το εξωτερικό πεδίο και το "Επώνυμο" το εσωτερικό πεδίο

Όταν εφαρμόζετε σειρές ταξινόμησης, θα πρέπει να θυμάστε ότι οι αριθμοί, το κείμενο και οι ειδικοί χαρακτήρες ταξινομούνται με βάση την επιλεγμένη γλώσσα και τις τοπικές ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας. Αν η γλώσσα και οι τοπικές ρυθμίσεις που καθορίζονται στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές Access δεν συμφωνούν με αυτές που καθορίζονται στον Πίνακα Ελέγχου, οι σειρές ταξινόμησης που προκύπτουν ενδέχεται να μην συμφωνούν με το αποτέλεσμα που αναμένατε.

Αναθεώρηση ή αλλαγή της προεπιλεγμένης γλώσσας ή περιοχής

Για να δείτε τις ρυθμίσεις γλώσσας στην Access, κάντε κλικ το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές της Access. Στην περιοχή Ρύθμιση, αναθεώρηση ή αλλαγή της τιμής στο πλαίσιο λίστας νέα σειρά ταξινόμησης βάσης δεδομένων. Ορίστε την επιλογή σε Γενικές , εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μία από αυτές τις γλώσσες — αφρικάανς, αλβανικά, Αραβικά, Βασκικά (Βασκικά), βουλγαρικά, λευκορωσικά, Καταλανικά, ολλανδικά, Αγγλικά, Νήσων Φερόε, Φαρσί, τυπική γερμανικά, ελληνικά, εβραϊκά, Χίντι, ινδονησιακά, ιταλικά, μαλαϊκά, πορτογαλικά, ρωσικά, Σερβικά, σουαχίλι και ουρντού. Σημειώστε ότι αυτή η ρύθμιση επηρεάζει μόνο νέες βάσεις δεδομένων. Για να εφαρμόσετε αυτήν τη ρύθμιση σε μια υπάρχουσα βάση δεδομένων, πρώτη Συμπύκνωση της βάσης δεδομένων.

Για να συμπτύξετε τη βάση δεδομένων:

 • Επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Διαχείριση και, στη συνέχεια, στην περιοχή Διαχείριση της βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στο κουμπί Συμπύκνωση και επιδιόρθωση βάσης δεδομένων.

Για να αναθεωρήσετε τις τοπικές ρυθμίσεις για τον υπολογιστή σας, ανοίξτε το παράθυρο διαλόγου "Επιλογές τοπικών ρυθμίσεων και γλώσσας" στον Πίνακα Ελέγχου. Στην καρτέλα Τοπικές ρυθμίσεις, ελέγξτε και κάντε τις αλλαγές που θέλετε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια των Microsoft Windows.

Αρχή της σελίδας

Ταξινόμηση εγγραφών σε μια προβολή

Σημείωση: Στην Access, η ταξινόμηση μιας έκθεσης διαφέρει ελαφρώς από την ταξινόμηση ενός πίνακα, ενός ερωτήματος ή φόρμας.

Ταξινόμηση μιας έκθεσης

Ταξινόμηση ενός πίνακα, ερωτήματος ή φόρμας

Ταξινόμηση μιας έκθεσης

 1. Ανοίξτε μια έκθεση σε Προβολή διάταξης ή Προβολή σχεδίασης.

 2. Εάν το παράθυρο ομάδα, ταξινόμηση και σύνολο δεν είναι ανοιχτό, στην ομάδα Ομαδοποίηση και σύνολα (στην καρτέλα " μορφή " στην προβολή "Διάταξη") ή στην καρτέλα " Σχεδίαση " σε προβολή σχεδίασης, κάντε κλικ στην επιλογή Ομαδοποίηση & ταξινόμηση.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Αν η έκθεση δεν είναι ομαδοποιημένη ή ταξινομημένη, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ομάδας στο παράθυρο Ομάδα, Ταξινόμηση και Άθροισμα και στη συνέχεια επιλέξτε το εξωτερικό πεδίο ταξινόμησης. Κάντε κλικ στο βέλος αναπτυσσόμενης λίστας και επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θα ταξινομούνται οι τιμές. Κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερα, στη συνέχεια κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δεξιά από την επιλογή με ενότητα κεφαλίδας, και επιλέξτε χωρίς ενότητα κεφαλίδας. Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για κάθε πεδίο ταξινόμησης, με το εσωτερικό πεδίο ταξινόμησης να εμφανίζεται στο κάτω μέρος.

  • Αν η έκθεση έχει ήδη ομαδοποιηθεί ή ταξινομηθεί, ελέγξτε τα υπάρχοντα επίπεδα και κάντε με προσοχή όποιες αλλαγές θέλετε. Για να αλλάξετε ένα πεδίο, χρησιμοποιήστε το πρώτο βέλος αναπτυσσόμενης λίστας. Για να αλλάξετε τη σειρά, κάντε κλικ στο δεύτερο βέλος αναπτυσσόμενης λίστας. Για να αλλάξετε το επίπεδο ομαδοποίησης σε ένα μόνο επίπεδο ταξινόμησης, αλλάξτε την επιλογή με ενότητα κεφαλίδας με την επιλογή χωρίς ενότητα κεφαλίδας.

Συμβουλή: Για να ταξινομήσετε μια έκθεση σε ένα μεμονωμένο πεδίο, ανοίξτε την έκθεση σε προβολή διάταξης κάντε δεξιό κλικ στο πεδίο, και επιλέξτε την εντολή ταξινόμησης που θέλετε. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε το πεδίο "Ηλικία", κάντε κλικ είτε στην επιλογή Ταξινόμηση από το μικρότερο στο μεγαλύτερο είτε στην επιλογή Ταξινόμηση από το μεγαλύτερο στο μικρότερο. Σε περίπτωση ωστόσο που η έκθεση έχει ομαδοποιηθεί, ή εάν θέλετε να ταξινομήσετε πολλαπλά πεδία, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο Ομάδα, Ταξινόμηση και Άθροισμα.

Ταξινόμηση ενός πίνακα, ερωτήματος ή φόρμας

 1. Προσδιορίστε τα πεδία που θέλετε να ταξινομήσετε. Για να ταξινομήσετε δύο ή περισσότερα πεδία, προσδιορίστε τα πεδία τα οποία θα λειτουργούν ως εσωτερικά και εξωτερικά πεδία ταξινόμησης.

 2. Κάντε δεξιό κλικ οπουδήποτε στη στήλη ή στο στοιχείο ελέγχου που αντιστοιχεί με το εσωτερικό πεδίο και κάντε κλικ σε μία από τις εντολές ταξινόμησης. Οι εντολές διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο δεδομένων που περιέχει το επιλεγμένο πεδίο.

  Σημείωση: Κατά την ταξινόμηση δεδομένων για ένα πεδίο, τύπου δεδομένων "Ναι/Όχι", μια τιμή "Yes", "True" ή "On" θεωρείται "Επιλεγμένο" και μια τιμή "No", "False" ή "Off" θεωρείται "Διαγραμμένο". Η προεπιλεγμένη προβολή για αυτόν τον τύπο πεδίου είναι ένα πλαίσιο ελέγχου, μπορείτε όμως να τον προβάλλετε ως πλαίσιο κειμένου ή ένα σύνθετο πλαίσιο. Αν αλλάξετε την προβολή για αυτόν τον τύπο πεδίου σε πλαίσιο κειμένου ή σύνθετο πλαίσιο, η ταξινόμηση παραμένει "Επιλεγμένο" ή "Διαγραμμένο".

  Επιλογές ταξινόμησης

  1. Αριθμός, Νομισματική μονάδα, Αυτόματη αρίθμηση

  2. Κείμενο, Υπόμνημα, Υπερ-σύνδεση

  3. Ναι/Όχι

  4. Ημερομηνία/Ώρα

 3. Επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα για κάθε πεδίο ταξινόμησης, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία με το εξωτερικό πεδίο ταξινόμησης.

  Οι εγγραφές ταξινομούνται εκ νέου προκειμένου να συμφωνούν με τη σειρά ταξινόμησης.

  Σημείωση: Αν κάποιο πεδίο κειμένου περιέχει συμβολοσειρές null και συμβολοσειρές μηδενικού μήκους, κατά την ταξινόμηση με αύξουσα σειρά, οι εγγραφές με τις τιμές null εμφανίζονται πρώτες, στη συνέχεια εμφανίζονται οι εγγραφές με τις συμβολοσειρές μηδενικού μήκους και τέλος οι εγγραφές με τις μη-κενές τιμές.

  Μάθετε πως, κατά τη διαδικασία μιας ταξινόμησης, μπορείτε να χειριστείτε τους ειδικούς χαρακτήρες, τα κενά διαστήματα και τις αρνητικές τιμές

  Αν μια τιμή σε ένα πεδίο ξεκινά με έναν ειδικό χαρακτήρα — όπως ένα ενωτικό, μια παρένθεση ή κάποιο άλλο σύμβολο — κατά την εκτέλεση μιας ταξινόμησης με αύξουσα σειρά, θα παρατηρήσετε την ακόλουθη συμπεριφορά:

  • Οι τιμές που ξεκινούν με ένα κενό διάστημα θα εμφανίζονται πριν από τις αλφαριθμητικές τιμές.

  • Οι τιμές που περικλείονται σε εισαγωγικά ακολουθούν τις τιμές οι οποίες ξεκινούν με ένα διάστημα, αλλά προηγούνται των αλφαριθμητικών τιμών.

  • Οι τιμές που ξεκινούν με ένα σύμβολο πλην (-) προηγούνται των τιμών οι οποίες ξεκινούν με ένα σύμβολο συν (+).

  • Για όλα τα άλλα σύμβολα, η σειρά καθορίζεται με βάση του κώδικες χαρακτήρα ASCII των χαρακτήρων. Για παράδειγμα, ο κώδικας για το σύμβολο του δολαρίου ($) είναι 36, και ο κώδικας για το σύμβολο του ίσον (=) είναι 61, και έτσι οι τιμές που ξεκινούν με το σύμβολο $ θα εμφανίζονται πριν από τιμές που ξεκινούν με το σύμβολο =.

   Για να παρακάμψετε αυτή τη σειρά, μπορείτε να επιλέξετε ο πρώτος χαρακτήρας όλων των τιμών σε κάποιο πεδίο να αγνοείται. Αυτή η τεχνική λειτουργεί εάν οι τιμές στο πεδίο ξεκινούν πάντα με έναν μεμονωμένο ειδικό χαρακτήρα, όπως το σύμβολο του πλην, ή με τον ίδιο αριθμό ειδικών χαρακτήρων — με τον τρόπο αυτό, γνωρίζετε πόσους χαρακτήρες θα πρέπει να αγνοήσετε. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την ταξινόμηση μερικών τιμών, ανατρέξτε στο αρχείο Ταξινόμηση εγγραφών με βάση τις μερικές τιμές ενός πεδίου. Αν ο αριθμός των χαρακτήρων που θα αγνοούνται διαφέρει, μπορείτε να καθορίσετε μια προσαρμοσμένη σειρά ταξινόμησης. Για αναλυτικές πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Ταξινόμηση εγγραφών με προσαρμοσμένη σειρά.

Να θυμάστε ότι δεν μπορείτε να καταργήσετε μια σειρά ταξινόμησης από ένα μεμονωμένο πεδίο. Για να καταργήσετε την ταξινόμηση από το σύνολο των πεδίων, στην καρτέλα Αρχική, στην ομάδα Ταξινόμηση & Φίλτρο, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση όλων των ταξινομήσεων, και στη συνέχεια εφαρμόστε τις σειρές ταξινόμησης που θέλετε.

Πρόσθετα σενάρια ταξινόμησης   

Όταν χρησιμοποιείτε τις εντολές ταξινόμησης, ο τύπος δεδομένων του πεδίου και οι πλήρεις τιμές κάθε πεδίου χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της σειράς των εγγραφών. Τι γίνεται όμως όταν θέλετε τιμές κειμένου, όπως Δευτέρα, Τρίτη και ούτω καθεξής, ταξινομημένες με προσαρμοσμένη σειρά και όχι με αλφαβητική σειρά; Ή όταν θέλετε να ταξινομήσετε ένα πεδίο κειμένου το οποίο περιέχει διευθύνσεις IP; Δείτε τα ακόλουθα θέματα εάν οι ανάγκες ταξινόμησής σας δεν καλύπτονται από τις εντολές ταξινόμησης:

 • Ταξινόμηση εγγραφών με βάση τις μερικές τιμές ενός πεδίου Θέλετε να ταξινομήσετε εγγραφές με βάση τους πρώτους ή τους τελευταίους μερικούς χαρακτήρες σε ένα πεδίο; Αν είστε εξοικειωμένοι με τη δημιουργία απλών εκφράσεων, δείτε αυτό το θέμα που παρουσιάζει τον τρόπο χρήσης εκφράσεων για την εξαγωγή μερικών τιμών.

 • Ταξινόμηση εγγραφών με σειρά πεζών-κεφαλαίων Η Access αγνοεί τις τιμές κειμένου. Για παράδειγμα, οι τιμές smith και Smith θα αντιμετωπίζονται ως ακριβώς οι ίδιες και δεν μπορείτε να ελέγξετε ποια από τις δύο θα εμφανίζεται πρώτη. Δείτε αυτό το θέμα εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια ταξινόμηση με σειρά πεζών-κεφαλαίων.

 • Ταξινόμηση εγγραφών για μερικές τιμές που αποθηκεύονται σε ένα πεδίο κειμένου Τι γίνεται όταν βλέπετε εγγραφές οι οποίες ταξινομούνται με βάση μεμονωμένα ψηφία και όχι την αριθμητική τιμή; Αν, για παράδειγμα, εγγραφές με τιμές 11 και 121 εμφανίζονται πριν από εγγραφές με τιμές 2 ή 25, δείτε αυτό το άρθρο.

 • Ταξινόμηση εγγραφών με προσαρμοσμένη σειρά Αν θέλετε να ταξινομήσετε ορισμένες τιμές, όπως ονόματα ημερών (Δευτέρα, Τρίτη, και ούτω καθεξής) ή τίτλους υπαλλήλου (Διευθυντής, Στέλεχος διοίκησης) με σειρά που να είναι κατανοητή σε εσάς, δείτε αυτό το άρθρο.

 • Ταξινόμηση διευθύνσεων IP Ένα πεδίο που αποθηκεύει διευθύνσεις IP περιέχει πολλαπλούς αριθμούς και τελείες (.), και συνεπώς το απλό κείμενο ή η αριθμητική ταξινόμηση είναι οι κατάλληλες επιλογές για τις διευθύνσεις IP. Δείτε αυτό το θέμα για να μάθετε πώς ταξινομούνται οι διευθύνσεις IP.

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση μιας σειράς ταξινόμησης

 • Για να καταργήσετε μια σειρά ταξινόμησης από έναν πίνακα, ερώτημα, φόρμα, στην καρτέλα Αρχική, στην ομάδα Ταξινόμηση & Φίλτρο, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση όλων των ταξινομήσεων.

  Η ενέργεια αυτή καταργεί τη σειρά ταξινόμησης από όλα τα πεδία σε αυτήν την προβολή.

 • Για να καταργήσετε μια σειρά ταξινόμησης από μια έκθεση, ανοίξτε το παράθυρο ομάδα, ταξινόμηση και σύνολο κάνοντας κλικ στην επιλογή Ομαδοποίηση και ταξινόμηση στην ομάδα Ομαδοποίηση και σύνολα (στην καρτέλα " Μορφοποίηση " στην προβολή "Διάταξη", στην καρτέλα " Σχεδίαση " σε προβολή σχεδίασης). Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο επίπεδο ταξινόμησης που θέλετε να καταργήσετε και κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή. Μια εγγραφή που αντιστοιχεί σε ένα πεδίο ταξινόμησης θα ξεκινάει με τις λέξεις Ταξινόμηση κατά. Αποφύγετε τη διαγραφή καταχωρήσεις που ξεκινούν με Ομαδοποίηση κατά, επειδή που θα αλλάξετε τη σχεδίαση της έκθεσης.

Αρχή της σελίδας

Αποθήκευση μιας σειράς ταξινόμησης με ένα αντικείμενο

Η τελευταία σειρά ταξινόμησης που εφαρμόστηκε αποθηκεύεται αυτόματα με τον πίνακα, ερώτημα, φόρμα ή έκθεση. Αν θέλετε να εφαρμόζεται αυτόματα την επόμενη φορά που θα ανοίξετε το αντικείμενο, βεβαιωθείτε ότι η ιδιότητα OrderByOnLoad του αντικειμένου έχει οριστεί στην τιμή Yes.

Δεδομένου ότι η τελευταία σειρά ταξινόμησης που εφαρμόζετε, αλλάζει κατά διαστήματα, μπορεί να θέλετε να καθορίσετε μια μόνιμη (ή προεπιλεγμένη) σειρά ταξινόμησης. Μπορείτε να καθορίσετε μια προεπιλεγμένη σειρά ταξινόμησης για κάποιο ερώτημα ή έκθεση. Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι αν και η προεπιλεγμένη σειρά ταξινόμησης δεν αντικαθίσταται από την τρέχουσα ή την τελευταία αποθηκευμένη σειρά ταξινόμησης, τίθεται σε ισχύ μόνον όταν η τρέχουσα ή η τελευταία αποθηκευμένη σειρά ταξινόμησης καταργείται από την προβολή.

 • Για να καθορίσετε μια προεπιλεγμένη σειρά ταξινόμησης για ένα ερώτημα, ανοίξτε το ερώτημα σε Προβολή σχεδίασης. Προσθέστε τα πεδία ταξινόμησης στο πλέγμα σχεδίασης και, στη γραμμή Ταξινόμηση, καθορίστε τη σειρά που θέλετε.

 • Για να καθορίσετε μια προεπιλεγμένη σειρά ταξινόμησης για μια έκθεση, χρησιμοποιήστε το παράθυρο Ομάδα, Ταξινόμηση και Άθροισμα σε προβολή διάταξης ή προβολή σχεδίασης. Για αναλυτικές πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ταξινόμηση μιας έκθεσης.

Για να δείτε τις εγγραφές που ταξινομούνται με την προεπιλεγμένη σειρά ταξινόμησης, στην καρτέλα Αρχική, στην ομάδα Ταξινόμηση & Φίλτρο, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση όλων των ταξινομήσεων. Αυτή η ενέργεια καταργεί το τρέχον ή το τελευταία αποθηκευμένο φίλτρο από την προβολή και σας επιτρέπει να προβάλετε τις εγγραφές με την προεπιλεγμένη σειρά.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×