Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Σύνδεση σε υπηρεσία δεδομένων

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να συνδέσετε με μια υπηρεσία δεδομένων ή μια υπηρεσία Web, όπως αυτό ονομάζεται επίσης, από την Access. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια σύνδεση δεδομένων υπηρεσίας στην εταιρεία σας, κατάλογος εταιρικών δεδομένων και να χρησιμοποιήσετε τα εταιρικά δεδομένα στην Access.

Αφού δημιουργήσετε μια σύνδεση δεδομένων υπηρεσίας, μπορείτε να συνδέσετε με το όπως θα κάνατε με οποιαδήποτε άλλη εξωτερική προέλευση δεδομένων. Εάν η υπηρεσία δεδομένων δέχεται παραμέτρους, μπορείτε να αλλάξετε τις παραμέτρους, όταν δημιουργείτε έναν συνδεδεμένο πίνακα με χρήση της σύνδεσης δεδομένων υπηρεσίας.

Σημείωση, δημιουργώντας ένα νέο αρχείο σύνδεσης δεδομένων υπηρεσίας, όπως μέσω των υπηρεσιών συνδεσιμότητας εταιρικών δεδομένων, είναι πέρα από το πεδίο αυτού του άρθρου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με αρχεία BDCM και την Access, ανατρέξτε στο θέμα χρήση εξωτερικών δεδομένων με την Access .

Επισκόπηση

Access σάς επιτρέπει να συνδέετε σε εξωτερικά δεδομένα που είναι διαθέσιμα μέσω της υπηρεσίας δεδομένων. Πρέπει να έχετε ήδη το αρχείο σύνδεσης δεδομένων υπηρεσίας, που παρέχεται από την υπηρεσία παροχής υπηρεσίας δεδομένων. Η γενική διαδικασία χρήσης δεδομένων υπηρεσίας δεδομένων είναι ως εξής:

 1. Προμηθευτείτε ένα αρχείο σύνδεσης δεδομένων υπηρεσίας δεδομένων.

 2. Εγκαταστήστε τη σύνδεση δεδομένων υπηρεσίας δεδομένων χρησιμοποιώντας το αρχείο σύνδεσης.

 3. Δημιουργήστε έναν συνδεδεμένο πίνακα χρησιμοποιώντας το εγκατεστημένο σύνδεσης δεδομένων υπηρεσίας δεδομένων.

Σημειώστε ότι τους συνδεδεμένους πίνακες που δημιουργείτε χρησιμοποιώντας μια σύνδεση δεδομένων υπηρεσίας είναι μόνο για ανάγνωση.

Δημιουργία σύνδεσης με μια υπηρεσία δεδομένων

 1. Η θέση της σύνδεσης Οδηγό υπηρεσίες δεδομένων διαφέρει λίγο ανάλογα με την έκδοση της Access. Επιλέξτε τα βήματα που ταιριάζουν με την έκδοση της Access:

  • Εάν χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του Office 365 συνδρομή έκδοση της Access, στην καρτέλα Εξωτερικά δεδομένα, στην ομάδα Εισαγωγή & σύνδεση, κάντε κλικ στην επιλογή Νέα προέλευση δεδομένων > Από υπηρεσίες Online > Υπηρεσίες δεδομένων.

  • Εάν χρησιμοποιείτε το Access 2016, την Access 2013 ή την Access 2010, στην καρτέλα Εξωτερικά δεδομένα, στην ομάδα Εισαγωγή & σύνδεση, κάντε κλικ στην επιλογή περισσότερα για την αναπτυσσόμενη λίστα των επιλογών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Υπηρεσίες δεδομένων.

 2. Στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου Δημιουργία σύνδεσης σε υπηρεσίες δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Εγκατάσταση νέας σύνδεσης.

  Εγκατάσταση σύνδεσης δεδομένων υπηρεσίας Web

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλέξτε αρχείο ορισμού σύνδεσης, αναζητήστε και επιλέξτε το αρχείο XML που περιέχει την περιγραφή της υπηρεσίας δεδομένων.

  Σημείωση: Αυτό το αρχείο παρέχεται από την υπηρεσία παροχής δεδομένων ή μια υπηρεσία Web ή με το διαχειριστή του συστήματός σας.

Για να ενεργοποιήσετε το κουμπί Υπηρεσίες δεδομένων, πρέπει να έχει εγκατασταθεί Microsoft .NET 3.5 ή νεότερη έκδοση.

Σύνδεση με μια υπάρχουσα σύνδεση δεδομένων υπηρεσίας

 1. Η θέση της σύνδεσης Οδηγό υπηρεσίες δεδομένων διαφέρει λίγο ανάλογα με την έκδοση της Access. Επιλέξτε τα βήματα που ταιριάζουν με την έκδοση της Access:

  • Εάν χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του Office 365 συνδρομή έκδοση της Access, στην καρτέλα Εξωτερικά δεδομένα, στην ομάδα Εισαγωγή & σύνδεση, κάντε κλικ στην επιλογή Νέα προέλευση δεδομένων > Από υπηρεσίες Online > Υπηρεσίες δεδομένων.

  • Εάν χρησιμοποιείτε το Access 2016, την Access 2013 ή την Access 2010, στην καρτέλα Εξωτερικά δεδομένα, στην ομάδα Εισαγωγή & σύνδεση, κάντε κλικ στην επιλογή περισσότερα για την αναπτυσσόμενη λίστα των επιλογών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Υπηρεσίες δεδομένων.

 2. Παράθυρο διαλόγου Δημιουργία σύνδεσης σε υπηρεσίες δεδομένων εμφανίζει τους πίνακες δεδομένων που παρέχει την υπηρεσία δεδομένων. Για παράδειγμα, εάν ο συνδεδεμένος με την υπηρεσία Web AdventureWorks, ίσως δείτε κάπως έτσι:

  Σύνδεση δεδομένων υπηρεσίας Web διαθέσιμη για σύνδεση

 3. Στο παράθυρο Δημιουργία σύνδεσης με δεδομένα υπηρεσίας, κάντε κλικ στον πίνακα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία συνδεδεμένου πίνακα.

Καθορίστε μια τιμή παραμέτρου

Το αρχείο σύνδεσης δεδομένων υπηρεσίας μπορεί να υποστηρίζουν παραμέτρους. Μια παράμετρος είναι μια παράσταση που χρησιμοποιείτε για να φιλτράρετε τα δεδομένα.

Για παράδειγμα, η σύνδεση δεδομένων υπηρεσίας Web AdventureWorks έχει έναν πίνακα παραγγελιών που να αποδεχτείτε μια τιμή για τη θέση, και να χρησιμοποιήσετε αυτήν την τιμή για να περιορίσετε τις εγγραφές που μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση με τη χρήση της σύνδεσης.

Παράμετρος σύνδεσης δεδομένων υπηρεσίας Web

Μπορείτε να ορίσετε την τιμή παραμέτρου για μια σύνδεση δεδομένων υπηρεσίας κατά τη δημιουργία του συνδεδεμένου πίνακα.

 1. Ακολουθήστε τα πρώτα τέσσερα βήματα στην προηγούμενη διαδικασία, σύνδεση με μια υπάρχουσα σύνδεση δεδομένων υπηρεσίας. Μην κάνετε κλικ Δημιουργία συνδεδεμένου πίνακα ακόμη.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία σύνδεσης σε υπηρεσίες δεδομένων, καθορίστε την τιμή παραμέτρου στο κατάλληλο πλαίσιο στην ενότητα παραμέτρου. Το περιβάλλον εργασίας που βλέπετε θα διαφέρει λίγο ανάλογα με το αρχείο σύνδεσης δεδομένων υπηρεσίας δεδομένων που χρησιμοποιείτε. Ορισμένες συνδέσεις υποστηρίζει πολλές παραμέτρους.

 3. Όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση παραμέτρων τιμές, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία συνδεδεμένου πίνακα.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×