Σύνδεση σε τοπική ή απομακρυσμένη βάση δεδομένων

Μπορείτε να συνδεθείτε είτε σε τοπική βάση δεδομένων είτε σε απομακρυσμένη βάση δεδομένων.

Σε κάθε περίπτωση, εάν δεν είστε ο κάτοχος βάσης δεδομένων, θα πρέπει να σας εκχωρηθεί πρόσβαση για χρήση της βάσης δεδομένων.

Οι βάσεις δεδομένων ενδέχεται να εμφανίζονται απενεργοποιημένες (μη διαθέσιμες) για διάφορους άλλους λόγους.

Γιατί ορισμένες βάσεις δεδομένων δεν είναι διαθέσιμες;

Εάν η βάση δεδομένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε εμφανίζεται απενεργοποιημένη στη λίστα των βάσεων δεδομένων, αυτό οφείλεται σε οποιονδήποτε από τους εξής λόγους:

Δεν έχετε δικαίωμα χρήσης της κοινόχρηστης βάσης δεδομένων

Στον τοπικό υπολογιστή     Ζητήστε από τον κάτοχο της βάσης δεδομένων να κάνει κοινή χρήση της βάσης δεδομένων και να σας εκχωρήσει πρόσβαση σε αυτήν.

Σε απομακρυσμένο υπολογιστή   

 • Επικοινωνήστε με τον κάτοχο της βάσης δεδομένων για να επιβεβαιώσετε ότι υπάρχει μια κοινόχρηστη βάση δεδομένων του Business Contact Manager στον απομακρυσμένο υπολογιστή.

 • Ζητήστε από τον κάτοχο της βάσης δεδομένων να κάνει κοινή χρήση της βάσης δεδομένων και να σας δώσει το όνομα του υπολογιστή και το όνομα της βάσης δεδομένων.

  Μπορείτε να καθορίσετε το όνομα της βάσης δεδομένων ως εξής:

  1. Στον απομακρυσμένο υπολογιστή, ανοίξτε το Outlook.

  2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

  3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Business Contact Manager.

  4. Στην ενότητα Διαχείριση βάσεων δεδομένων, ελέγξτε το όνομα της βάσης δεδομένων.

 • Ελέγξτε ότι ο απομακρυσμένος υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος και ότι ο υπολογιστής σας και ο απομακρυσμένος υπολογιστής είναι συνδεδεμένοι με το δίκτυο.

  Για να ελέγξετε τη σύνδεση δικτύου ενός υπολογιστή, κάντε τα εξής:

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου για να τον ανοίξετε.

  2. Στον Πίνακα Ελέγχου, στην περιοχή Δίκτυο και Internet, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή κατάστασης δικτύου και εργασιών.

   Το Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης εμφανίζει την κατάσταση του δικτύου σας και εάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος με αυτό.

 • Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του απομακρυσμένου υπολογιστή για να δείτε εάν κάποιο τείχος προστασίας αποκλείει την κίνηση του δικτύου.

Η βάση δεδομένων δημιουργήθηκε με διαφορετική έκδοση του Business Contact Manager

Στις περισσότερες περιπτώσεις, το Business Contact Manager for Outlook έχει τη δυνατότητα μετατροπής ή μετεγκατάστασης μιας βάσης δεδομένων από προηγούμενη έκδοση, ώστε να συμφωνεί με αυτήν την έκδοση. Δεν είναι δυνατή η μετεγκατάσταση της απενεργοποιημένης βάσης δεδομένων.

Εάν η βάση δεδομένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε φιλοξενείται σε διακομιστή αρχείων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις οδηγίες στο άρθρο Διαχείριση της βάσης δεδομένων του Business Contact Manager σε διακομιστή, για να συνδεθείτε στη βάση δεδομένων.

Επιλέξτε μια διαφορετική βάση δεδομένων από τη λίστα ή κάντε κλικ στο κουμπί Πίσω για να ορίσετε διαφορετικό απομακρυσμένο υπολογιστή (κάντε κλικ στο κουμπί Πίσω δύο φορές, για να επιλέξετε μια τοπική βάση δεδομένων).

Εάν άλλες βάσεις δεδομένων δεν είναι διαθέσιμες, δημιουργήστε μια νέα τοπική βάση δεδομένων.

Πώς γίνεται;

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Πίσω στον "Οδηγό εκκίνησης".

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία νέας τοπικής βάσης δεδομένων.

 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα τοπική βάση δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

 4. Η βάση δεδομένων έχει δημιουργηθεί και σας ζητείται να εισαγάγετε πληροφορίες εγγραφής (προαιρετικό).

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

Χρήστες του Outlook 2010 και του Outlook 2013 προσπαθούν να μοιραστούν την ίδια βάση δεδομένων

Οι βάσεις δεδομένων Business Contact Manager υποστηρίζουν παράλληλες εγκαταστάσεις του Outlook 2010 και του Outlook 2013 στον ίδιο υπολογιστή και λειτουργούν και με τις δύο εκδόσεις. Ωστόσο, κάθε έκδοση απαιτεί αποκλειστική βάση δεδομένων.

Είναι δυνατή η πρόσβαση σε κάθε κοινόχρηστη ή μη βάση δεδομένων μόνο από την έκδοση της εφαρμογής που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία της βάσης δεδομένων. Αν δημιουργήσετε μια βάση δεδομένων Business Contact Manager for Outlook 2010, το Outlook 2010 είναι η μόνη έκδοση του Outlook που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για πρόσβαση στη συγκεκριμένη βάση δεδομένων. Ο ίδιος περιορισμός ισχύει για βάσεις δεδομένων που δημιουργήθηκαν με το Outlook 2013.

Η κοινόχρηστη βάση δεδομένων δημιουργήθηκε για διαφορετικές τοπικές ρυθμίσεις από την έκδοση του Business Contact Manager for Outlook

Η δυνατότητα Τοπικές ρυθμίσεις μιας βάσης δεδομένων εμφανίζεται στη σελίδα Σύνδεση σε βάση δεδομένων. Εάν οι πληροφορίες των τοπικών ρυθμίσεων δεν είναι οι ίδιες για τη βάση δεδομένων και για την εγκατάσταση του Business Contact Manager for Outlook, δεν είναι δυνατή η χρήση της βάσης δεδομένων. Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατή η σύνδεση σε βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε για τη Μεγάλη Βρετανία χρησιμοποιώντας Αγγλικά του Ηνωμένου Βασιλείου, με το Business Contact Manager για τη Βόρεια Αμερική και Αγγλικά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Επιλέξτε μια διαφορετική βάση δεδομένων από τη λίστα ή κάντε κλικ στο κουμπί Πίσω για να ορίσετε διαφορετικό υπολογιστή (κάντε κλικ στο κουμπί Πίσω δύο φορές, για να επιλέξετε μια τοπική βάση δεδομένων).

Εάν άλλες βάσεις δεδομένων δεν είναι διαθέσιμες, δημιουργήστε μια νέα τοπική βάση δεδομένων.

Πώς γίνεται;

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Πίσω στον "Οδηγό εκκίνησης".

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία νέας τοπικής βάσης δεδομένων.

 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα τοπική βάση δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

 4. Η βάση δεδομένων έχει δημιουργηθεί και σας ζητείται να εισαγάγετε πληροφορίες εγγραφής (προαιρετικό).

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

Η κοινόχρηστη βάση δεδομένων είναι κατεστραμμένη

Εάν η έκδοση και οι τοπικές ρυθμίσεις της κοινόχρηστης βάσης δεδομένων συμφωνούν με τον αριθμό έκδοσης και τις τοπικές ρυθμίσεις της έκδοσης του Business Contact Manager for Outlook, η βάση δεδομένων ενδέχεται να έχει καταστραφεί. Δημιουργήστε μια νέα βάση δεδομένων και ολοκληρώστε τον "Οδηγό εκκίνησης". Θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε το Business Contact Manager for Outlook για να διαγράψετε την κατεστραμμένη βάση δεδομένων και, εάν υπάρχουν αντίγραφα ασφαλείας, να επαναφέρετε τα δεδομένα στη νέα βάση δεδομένων.

 • Δημιουργία νέας τοπικής βάσης δεδομένων

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Πίσω στον "Οδηγό εκκίνησης".

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία νέας τοπικής βάσης δεδομένων.

  3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα τοπική βάση δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

  4. Η βάση δεδομένων έχει δημιουργηθεί και σας ζητείται να εισαγάγετε πληροφορίες εγγραφής (προαιρετικό).

  5. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

 • Διαγραφή της κατεστραμμένης βάσης δεδομένων

  1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

  2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Business Contact Manager.

  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση βάσεων δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή βάσεων δεδομένων.

  4. Κάντε κλικ στη βάση δεδομένων που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή βάσης δεδομένων.

 • Επαναφορά αντιγράφου ασφαλείας της βάσης δεδομένων

  1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο.

  2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Business Contact Manager.

  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά.

  4. Στο παράθυρο διαλόγου Επαναφορά βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση για να επιλέξετε το αρχείο αντιγράφου ασφαλείας που θέλετε να επαναφέρετε, εντοπίστε το αντίγραφο ασφαλείας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα του αρχείου του αντιγράφου ασφαλείας.

Η απομακρυσμένη βάση δεδομένων είναι απασχολημένη

Εάν πραγματοποιείται επαναφορά της απομακρυσμένης βάσης δεδομένων ή γίνεται εισαγωγή νέων δεδομένων, ο απομακρυσμένος υπολογιστής ενδέχεται να μην έχει τη δυνατότητα σύνδεσης νέου χρήστη την ίδια στιγμή.

Περιμένετε δύο έως πέντε λεπτά και, στη συνέχεια, προσπαθήστε να συνδεθείτε ξανά. Κάντε κλικ στο κουμπί Άκυρο για να κλείσετε τον "Οδηγό εκκίνησης". Θα σας ζητηθεί να ολοκληρώσετε τον οδηγό την επόμενη φορά που θα ξεκινήσετε το Outlook.

Προειδοποίηση: Εάν εγκαταστήσετε μια δοκιμαστική έκδοση του Microsoft Office 2013 και αποφασίσετε να επιστρέψετε σε προηγούμενη έκδοση του Microsoft Office, δημιουργήστε πρώτα αντίγραφα ασφαλείας για τα δεδομένα σας. Θα χρειαστεί να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο της βάσης δεδομένων του Business Contact Manager προκειμένου να δείτε τις αλλαγές που πραγματοποιήσατε κατά τη χρήση της δοκιμαστικής έκδοσης. Για πλήρεις οδηγίες, ανατρέξτε στο άρθρο Επαναφορά σε προηγούμενη έκδοση του Business Contact Manager και του Microsoft Office.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×