Σύνδεση εργασιών μέσα στο έργο

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Αφού δημιουργήσετε εργασίες σε ένα έργο, πρέπει να τις συνδέσετε για να εμφανίσετε τις σχέσεις μεταξύ τους. Η σύνδεση των εργασιών δημιουργεί εξαρτήσεις εργασιών.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε τις σχέσεις μεταξύ πολλών έργων συνδέοντας εργασίες σε έργα ή χρησιμοποιώντας εξαρτήσεις μεταξύ έργων.

Σε αυτό το άρθρο

Σύνδεση εργασιών στην προβολή "γράφημα Gantt"

Σύνδεση εργασιών στην προβολή "Διάγραμμα δικτύου"

Σύνδεση εργασιών στην προβολή ημερολογίου

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αυτόματης σύνδεσης

Πληροφορίες για τη σύνδεση εργασιών

Πληροφορίες για τη σύνδεση μη αυτόματα προγραμματισμένων εργασιών

Σύνδεση εργασιών στην προβολή "γράφημα Gantt"

 1. Στην καρτέλα Προβολή , στην ομάδα Προβολές εργασιών , επιλέξτε Γράφημα Gantt.

  Εικόνα της ομάδας Προβολές εργασιών

 2. Στο πεδίο όνομα εργασίας , επιλέξτε δύο ή περισσότερες εργασίες που θέλετε να συνδέσετε, με τη σειρά που θέλετε να τις συνδέσετε.

  • Για να επιλέξετε εργασίες που βρίσκονται η μία δίπλα στην άλλη, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT και κάντε κλικ στην πρώτη και την τελευταία εργασία που θέλετε να συνδέσετε.

  • Για να επιλέξετε εργασίες που δεν είναι η μία δίπλα στην άλλη, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και κάντε κλικ στις εργασίες που θέλετε να συνδέσετε.

 3. Στην καρτέλα εργασία , στην ομάδα Προγραμματισμός , επιλέξτε σύνδεση εργασιών.

  Καρτέλα "Εργασία", ομάδα "Χρονοδιάγραμμα"

  Το Project δημιουργεί μια σύνδεση εργασίας από λήξη σε έναρξη από προεπιλογή. Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν τη σύνδεση εργασίας από έναρξη σε έναρξη, από λήξη σε λήξη ή από έναρξη σε λήξη.

Αρχή της σελίδας

Σύνδεση εργασιών στην προβολή "Διάγραμμα δικτύου"

 1. Στην καρτέλα Προβολή , στην ομάδα Προβολές εργασιών , επιλέξτε Διάγραμμα δικτύου.

  Εικόνα της ομάδας Προβολές εργασιών

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο κέντρο του πλαισίου εργασίας προαπαιτούμενης εργασίας.

 3. Σύρετε τη γραμμή στο πλαίσιο της εξαρτώμενης εργασίας.

Αρχή της σελίδας

Σύνδεση εργασιών στην προβολή ημερολογίου

 1. Στην καρτέλα Προβολή , στην ομάδα Προβολές εργασιών , επιλέξτε ημερολόγιο.

  Εικόνα της ομάδας Προβολές εργασιών

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στη γραμμή ημερολογίου για την προαπαιτούμενη εργασία.

 3. Σύρετε τη γραμμή στη γραμμή ημερολογίου της εξαρτώμενης εργασίας.

Αρχή της σελίδας

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αυτόματης σύνδεσης

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Project 2010, ώστε όταν εισαγάγετε μια εργασία ανάμεσα σε συνδεδεμένες εργασίες, η νέα εργασία να συνδέεται αυτόματα με τις περιβάλλουσες εργασίες. Αυτή η ενέργεια ονομάζεται " σύνδεση". Για παράδειγμα, εάν έχετε τρεις εργασίες με συνδέσεις "λήξη σε έναρξη" και προσθέσετε μια νέα εργασία μεταξύ τους, η νέα εργασία θα λάβει μια σύνδεση "λήξη σε έναρξη" με τις εργασίες επάνω και κάτω από αυτήν.

Από προεπιλογή, η "αυτοσύνδεση" είναι απενεργοποιημένη. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ενεργοποιήσετε την ενεργοποίηση της αυτόματης σύνδεσης.

 1. Επιλέξτε Αρχείο > Επιλογές.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου επιλογές του Project , κάντε κλικ στην επιλογή χρονοδιάγραμμα και μεταβείτε στις επιλογές προγραμματισμού σε αυτήν την ενότητα έργου.

 3. Για να ενεργοποιήσετε την αυτόματος σύνδεση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου " Εισαγωγή ή Μετακίνηση εργασιών αυτόματης σύνδεσης ". Για να απενεργοποιήσετε ξανά την αυτόματος σύνδεση, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου.

Αρχή της σελίδας

Πληροφορίες για τη σύνδεση εργασιών

Κατά τη σύνδεση εργασιών στο Project, ο προεπιλεγμένος τύπος σύνδεσης είναι από λήξη σε έναρξη. Ωστόσο, η σύνδεση "λήξη σε έναρξη" δεν λειτουργεί σε όλες τις περιπτώσεις. Το Project παρέχει τους ακόλουθους πρόσθετους τύπους συνδέσεων εργασιών, ώστε να μπορείτε να κάνετε το μοντέλο του έργου σας ρεαλιστικά:

Τύπος σύνδεσης

Παράδειγμα

Περιγραφή

Από λήξη σε έναρξη (ΛΕ)

TBD

Δεν είναι δυνατή η έναρξη της εξαρτώμενης εργασίας (B) μέχρι να ολοκληρωθεί η εργασία από την οποία εξαρτάται (A).

Για παράδειγμα, εάν έχετε δύο εργασίες, τις εργασίες "Σκάψιμο θεμελίων" και "Ρίψη μπετόν", δεν είναι δυνατή η έναρξη της εργασίας "Ρίψη μπετόν" μέχρι να ολοκληρωθεί η εργασία "Σκάψιμο θεμελίων".

Από έναρξη σε έναρξη (ΕΕ)

TBD

Δεν είναι δυνατή η έναρξη της εξαρτώμενης εργασίας (B) μέχρι να πραγματοποιηθεί η έναρξη της εργασίας από την οποία εξαρτάται (A).

Η εξαρτώμενη εργασία μπορεί να αρχίσει οποιαδήποτε στιγμή μετά την έναρξη της εργασίας από την οποία εξαρτάται. Ο τύπος σύνδεσης ΕΕ δεν απαιτεί την ταυτόχρονη έναρξη των δύο εργασιών.

Για παράδειγμα, αν έχετε δύο εργασίες με ονόματα "Ρίψη μπετόν" και "Ευθυγράμμιση μπετόν", δεν είναι δυνατή η έναρξη της εργασίας "Ευθυγράμμιση μπετόν" εάν δεν έχει ξεκινήσει η εργασία "Ρίψη μπετόν".

Από λήξη σε λήξη (ΛΛ)

TBD

Η εξαρτώμενη εργασία (Β) δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η εργασία από την οποία εξαρτάται (Α).

Η εξαρτώμενη εργασία μπορεί να ολοκληρωθεί οποιαδήποτε στιγμή μετά την ολοκλήρωση της εργασίας από την οποία εξαρτάται. Ο τύπος σύνδεσης ΛΛ δεν απαιτεί την ταυτόχρονη ολοκλήρωση των εργασιών.

Για παράδειγμα, εάν έχετε δύο εργασίες, "Προσθήκη καλωδίωσης" και "Έλεγχος ηλεκτρικών", η εργασία "Έλεγχος ηλεκτρικών" δεν μπορεί να ολοκληρωθεί μέχρι να ολοκληρωθεί η εργασία "Προσθήκη καλωδίωσης".

Από έναρξη σε λήξη (ΕΛ)

TBD

Η εξαρτώμενη εργασία (Β) δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί εάν δεν έχει αρχίσει η εργασία από την οποία εξαρτάται (Α).

Η εξαρτώμενη εργασία μπορεί να ολοκληρωθεί οποιαδήποτε στιγμή μετά την έναρξη της εργασίας από την οποία εξαρτάται. Ο τύπος σύνδεσης ΕΛ δεν απαιτεί να συμπέσει η ολοκλήρωση της εξαρτώμενης εργασίας με την έναρξη της εργασίας από την οποία εξαρτάται.

Για παράδειγμα, τα δικτυώματα οροφής για το κατασκευαστικό έργο σας κατασκευάζονται εκτός τοποθεσίας. Δύο από τις εργασίες στο έργο σας είναι "παράδοση ζευκτόντων" και "συναρμολόγηση στέγης". Η εργασία "συναρμολόγηση στέγης" δεν μπορεί να ολοκληρωθεί μέχρι να ξεκινήσει η εργασία "παράδοση ζευκτόντων".

Αρχή της σελίδας

Πληροφορίες για τη σύνδεση μη αυτόματα προγραμματισμένων εργασιών

Όταν συνδέετε ένα μη αυτόματα προγραμματισμένη εργασία με μια άλλη εργασία, το Project σέβεται τον τύπο της σύνδεσης και τοποθετεί την μη αυτόματα προγραμματισμένη εργασία σε σχέση με την άλλη εργασία. Για παράδειγμα, η εξαρτώμενη εργασία με μια σύνδεση "λήξη σε έναρξη" εμφανίζεται ως αρχή όταν ολοκληρωθεί η προαπαιτούμενη εργασία.

Ωστόσο, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Project 2010, ώστε να μην μετακινείται μια μη αυτόματα προγραμματισμένη εργασία όταν είναι συνδεδεμένη με μια άλλη εργασία:

 1. Επιλέξτε Αρχείο > Επιλογές.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου επιλογές του Project , κάντε κλικ στην επιλογή χρονοδιάγραμμα και μεταβείτε στις επιλογές προγραμματισμού σε αυτήν την ενότητα έργου.

 3. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ενημέρωση μη αυτόματα προγραμματισμένων εργασιών κατά την επεξεργασία συνδέσεων .

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×