Σύνδεση εξωτερικής λίστας στο Outlook

Σύνδεση εξωτερικής λίστας στο Outlook

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να συνδέσετε μια εξωτερική λίστα που περιέχει πελάτες, εργασίες, συναντήσεις ή καταχωρήσεις με το Microsoft Outlook 2013. Μόλις συνδέσετε τη λίστα, θα μπορείτε να δείτε, να επεξεργαστείτε και να εκτυπώσετε τα δεδομένα χρησιμοποιώντας το οικείο περιβάλλον εργασίας χρήστη του Outlook, σαν να ήταν εγγενείς πληροφορίες του Outlook. Εάν πρόκειται για δεδομένα με στοιχεία επικοινωνίας, όπως στοιχεία πελατών, μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε κλήσεις, να αποστείλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να δημιουργήσετε προσκλήσεις για συσκέψεις. Ο συγχρονισμός των δεδομένων είναι διπλής κατεύθυνσης ή αμφίδρομος. Οι αλλαγές που κάνετε στο Outlook 2013 συγχρονίζονται αυτόματα με την εξωτερική προέλευση δεδομένων. Οι αλλαγές που κάνετε στην εξωτερική προέλευση δεδομένων συγχρονίζονται με τα στοιχεία στο Outlook 2013, αν και ίσως να χρειαστεί να κάνετε ανανέωση.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εύρεση περιεχομένου σχετικά με εξωτερικά δεδομένα.

Τι θέλετε να κάνετε;

Πριν ξεκινήσετε

Συνήθεις προαπαιτούμενες εργασίες

Προαπαιτούμενες εργασίες του Outlook

Σύνδεση εξωτερικής λίστας στο Outlook 2013

Πριν ξεκινήσετε

Η εργασία με εξωτερικά δεδομένα απαιτεί διάφορες προαπαιτούμενες εργασίες για να ενεργοποιηθεί η ασφαλής πρόσβαση στα δεδομένα. Οι παρακάτω πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να προγραμματίσετε τα επόμενα βήματά σας. Επίσης, εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα όταν προσπαθείτε να εργαστείτε με εξωτερικά δεδομένα, αυτές οι πληροφορίες μπορούν να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε το ζήτημα. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα εξωτερικά δεδομένα, εσείς ή ο διαχειριστής πρέπει να κάνετε τα εξής:

Συνήθεις προαπαιτούμενες εργασίες

Προετοιμασία της εξωτερικής προέλευσης δεδομένων    Ένας διαχειριστής ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό και να εκχωρεί δικαιώματα στην προέλευση δεδομένων για να βεβαιωθείτε ότι τα κατάλληλα άτομα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα και ότι τα δεδομένα δεν καταλήγουν στο λάθος χέρια. Σε μια εξωτερική βάση δεδομένων, ο διαχειριστής μπορεί επίσης να θέλετε να δημιουργήσετε συγκεκριμένα πινάκων, προβολών, ερωτήματα, και ούτω καθεξής, για να περιορίσετε τα αποτελέσματα σε ακριβώς τι απαιτείται και στη βελτίωση της απόδοσης.

Ρύθμιση παραμέτρων του SharePoint υπηρεσιών και λογαριασμών    Ο διαχειριστής πρέπει να ενεργοποιήσει τις υπηρεσίες συνδεσιμότητας εταιρικών δεδομένων και υπηρεσίας ασφαλούς αποθήκευσης διαπιστευτηρίων.

Ρύθμιση παραμέτρων της υπηρεσίας ασφαλούς αποθήκευσης διαπιστευτηρίων    Ο διαχειριστής πρέπει να κάνει τα εξής: καθορίσει την καλύτερη λειτουργία πρόσβασης για τα εξωτερικά δεδομένα προέλευσης, δημιουργία εφαρμογής-στόχου, και να ορίσει τα διαπιστευτήρια για την εφαρμογή προορισμού.

Ρύθμιση παραμέτρων υπηρεσιών συνδεσιμότητας εταιρικών δεδομένων    Ο διαχειριστής πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο χρήστης που δημιουργεί το εξωτερικού περιεχομένου έχει τύπο δικαιωμάτων στο χώρο αποθήκευσης μετα-δεδομένων συνδεσιμότητας εταιρικών δεδομένων και ότι κατάλληλους χρήστες έχουν πρόσβαση σε τύπο εξωτερικού περιεχομένου που βασίζεται στην εξωτερική λίστα.

Δημιουργία τύπου εξωτερικού περιεχομένου    Ένας χρήστης πρέπει να καθορίσετε έναν τύπο εξωτερικού περιεχομένου που περιέχει πληροφορίες σχετικά με συνδέσεις, πρόσβαση, μεθόδους λειτουργίας, στήλες, φίλτρα και άλλα μετα-δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την ανάκτηση δεδομένων από εξωτερική προέλευση δεδομένων.

Δημιουργία εξωτερικής λίστας    Ένας χρήστης πρέπει να δημιουργήσει μια εξωτερική λίστα με βάση τον τύπο εξωτερικού περιεχομένου και μία ή περισσότερες προβολές της εξωτερικής λίστας, ανάλογα με τις ανάγκες.

Βεβαιωθείτε ότι τα προϊόντα του Office είναι έτοιμα για χρήση    Για να συγχρονίσετε εξωτερικά δεδομένα με τα προϊόντα του Office, πρέπει να έχετε τα Windows 7 ή νεότερη έκδοση και το παρακάτω προϊόντων του δωρεάν λογισμικού, SQL Server Compact 4.0, .NET Framework 4 και WCF Data Services 5.0 για OData V3 σε κάθε υπολογιστή-πελάτη (εάν είναι απαραίτητο, είστε αυτόματα σας ζητηθεί να κάνετε λήψη του λογισμικού). Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η επιλογή εγκατάσταση του Office, υπηρεσίες συνδεσιμότητας εταιρικών δεδομένων είναι ενεργοποιημένη (αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση). Αυτή η επιλογή εγκαθιστά το Business προγράμματος-πελάτη χρόνου εκτέλεσης υπηρεσιών συνδεσιμότητας που κάνει τα εξής: αποθηκεύει προσωρινά και συγχρονίζεται με εξωτερικά δεδομένα, χάρτες επιχειρηματικών δεδομένων σε τύπους εξωτερικού περιεχομένου, εμφανίζει την επιλογή εξωτερικών στοιχείων σε προϊόντα του Office και εκτελεί προσαρμοσμένο λύσεις μέσα σε προϊόντα του Office.

Προαπαιτούμενες εργασίες του Outlook

Ενεργοποίηση του συγχρονισμού εκτός σύνδεσης για εξωτερικές λίστες δυνατότητα    Η δυνατότητα συστοιχιών και τοποθεσιών, Συγχρονισμού εκτός σύνδεσης για εξωτερικές λίστες, πρέπει να είναι ενεργό. Αυτή η δυνατότητα είναι ενεργή από προεπιλογή σε επίπεδο συμπλέγματος, αλλά δεν είναι ενεργή από προεπιλογή σε επίπεδο τοποθεσίας.

Δημιουργία υποστηρίζεται από το Outlook τύπου εξωτερικού περιεχομένου     Όταν δημιουργείτε έναν τύπο εξωτερικού περιεχομένου, ένας χρήστης πρέπει να ενεργοποιήσετε την επιλογή Υποστήριξη συγχρονισμού χωρίς σύνδεση και ορίστε το πεδίο Τύπος στοιχείου του Office σε ένα από τα εξής: επαφή, Συνάντηση, εργασία ή Δημοσίευση.

Αντιστοίχιση αντίστοιχων πεδίων    Ένας χρήστης πρέπει να αντιστοιχίσει ένα ή περισσότερα από τα πεδία του τύπου εξωτερικού περιεχομένου με τα αντίστοιχα πεδία του Outlook.

Όταν αντιστοιχίζετε έναν τύπο εξωτερικού περιεχομένου, όπως έναν Πελάτη, σε έναν τύπο στοιχείου του Outlook, όπως μια Επαφή, πρέπει να αντιστοιχίσετε ξεχωριστά τα επιμέρους πεδία του τύπου εξωτερικού περιεχομένου, όπως το Όνομα πελάτη, το Επώνυμο πελάτη, τη Διεύθυνση πελάτη και το Τηλέφωνο πελάτη, με τα αντίστοιχα πεδία "Τύπος στοιχείου του Outlook", όπως το Όνομα, το Επώνυμο, η Διεύθυνση εργασίας και το Τηλέφωνο εργασίας μιας επαφής.

Δεν χρειάζεται να αντιστοιχίσετε όλα τα αντίστοιχα πεδία, αλλά τα παρακάτω πεδία πρέπει να αντιστοιχιστούν.

Τύπος στοιχείου του Outlook

Πεδίο στοιχείου του Outlook

Επαφή

Επώνυμο

Εργασία

Θέμα

Συνάντηση

Έναρξη, λήξη και θέμα

Δημοσίευση

Θέμα

Τα πεδία χωρίς αντιστοίχιση, ανάλογα με τον αριθμό τους, εμφανίζονται ως σύνθετες ιδιότητες ως εξής:

  • Παρακείμενο    Προσαρτάται στην περιοχή φόρμας στο κάτω μέρος της προεπιλεγμένης σελίδας μιας φόρμας του Outlook (2 ως 5 πεδία).

  • Ξεχωριστές    Η προσθήκη ως νέα σελίδα σε μια φόρμα του Outlook (6 ή περισσότερα πεδία).

Αν ο τύπος εξωτερικού περιεχομένου δεν αντιστοιχίζεται απευθείας με έναν τύπο στοιχείου του Outlook, μπορείτε να αντιστοιχίσετε τα πεδία με έναν τύπο στοιχείου δημοσίευσης Outlook, που είναι ο πιο γενικός τύπος στοιχείου.

Αρχή της σελίδας

Σύνδεση εξωτερικής λίστας στο Outlook 2013

  1. Μεταβείτε στην τοποθεσία του SharePoint που περιέχει την εξωτερική λίστα.

  2. Κάντε κλικ στα στοιχεία Λίστα > Σύνδεση με Outlook.

  3. Εάν είναι απαραίτητο, το Outlook 2013 ανοίγει και δημιουργεί ένα νέο αρχείο δεδομένων του Outlook (BCSStorage.pst), που ονομάζεται Εξωτερικές λίστες του SharePoint στο παράθυρο περιήγησης και, στη συνέχεια, δημιουργεί ένα φάκελο με όνομα <Τοποθεσία> - <Εξωτερική λίστα>.

Συμβουλή:  Τα δεδομένα ανανεώνονται αυτόματα ανά έξι ώρες από προεπιλογή, ωστόσο αυτή η τιμή μπορεί να αλλάξει. Για να βεβαιωθείτε ότι βλέπετε τα τρέχοντα δεδομένα από την εξωτερική προέλευση δεδομένων, κάντε δεξί κλικ στο φάκελο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Άμεσος συγχρονισμός.

Σημείωση:  Από προεπιλογή, το Outlook 2013εμφανίζει μόνο πεδία τα οποία αντιστοιχίστηκαν ρητά στα αντίστοιχα πεδία του Outlook από το συντάκτη του τύπου εξωτερικού περιεχομένου. Εναλλακτικά, για να εμφανίσετε όλα τα πεδία από την εξωτερική λίστα είτε έχουν αντιστοίχιση είτε όχι, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

  • Ανοίξτε ένα στοιχείο σε μια φόρμα (στην καρτέλα Επαφή, στην ομάδα Εμφάνιση, κάντε κλικ στην επιλογή Λεπτομέρειες <όνομα>.)

  • Δημιουργήστε μια προσαρμοσμένη προβολή στο Outlook και συμπεριλάβετε όλα τα πεδία από την εξωτερική λίστα.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εμφάνιση πεδίων και τη δημιουργία προσαρμοσμένων προβολών στο σύστημα Βοήθειας του Outlook.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×