Σύνδεση δεδομένων σε Τμήματα Web

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά και μενού σε ένα τμήμα Web του SharePoint για να δημιουργήσετε συνδέσεις δεδομένων χωρίς να γράψετε προσαρμοσμένο κώδικα. Για παράδειγμα, με τη σύνδεση Τμημάτων Web, μπορείτε να παρουσιάσετε εναλλακτικών προβολών δεδομένων από δύο τμήματα Web. Επιπλέον, μπορείτε να πραγματοποιήσετε υπολογισμούς μεταξύ δύο Τμημάτων Web ή να φιλτράρετε ένα τμήμα Web με χρήση τιμών από άλλο Τμήμα Web. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες αυτές τις συνδέσεις σε μία σελίδα. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε συνδέσεις μεταξύ Τμημάτων Web σε διαφορετικές σελίδες στην ίδια τοποθεσία ανώτατου επιπέδου, χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα σχεδίασης Web συμβατό με την τοποθεσία σας, όπως το SharePoint Designer.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση των συνδέσεων Τμημάτων Web

Δημιουργία συνδέσεων Τμημάτων Web

Δημιουργία ή αλλαγή μιας σύνδεσης μεταξύ δύο Τμημάτων Web

Ολοκληρώστε τη σύνδεση του Τμήματος Web

Κατάργηση μιας σύνδεσης μεταξύ δύο Τμημάτων Web

Κοινά είδη των συνδέσεων Τμημάτων Web

Κύριας λίστας και λεπτομερειών

Σύνοψης και λεπτομερειών

Γονικής και θυγατρικής

Αναζήτηση και φιλτράρισμα

Υπολογισμοί

Προβολές εναλλακτικές δεδομένων

Βελτίωση δεδομένων

Επισκόπηση των συνδέσεων Τμημάτων Web

Χρησιμοποιώντας τις συνδέσεις Τμημάτων Web, μπορείτε να δημιουργήσετε ή να βελτιώσετε τις σελίδες της τοποθεσίας σας. Μπορείτε να συνδέσετε τμήματα Web, έτσι ώστε όταν εκτελείτε μια ενέργεια σε ένα τμήμα Web, να αλλάζουν τα περιεχόμενα ενός άλλου Τμήματος Web.

Για παράδειγμα, μπορείτε να συνδεθείτε ένα τμήμα Web προβολής λίστας των υπαλλήλων με το τμήμα Web εικόνας, μεταφορά δεδομένων μεταξύ των δύο Τμημάτων Web. Κάθε φορά που επιλέγετε μια γραμμή στο το τμήμα Web προβολής λίστας υπαλλήλων που περιέχει μια στήλη με μια εικόνα αυτού του υπαλλήλου, μπορείτε να δείτε την εικόνα που εμφανίζεται στο τμήμα Web εικόνας.

Βασική σύνδεση Τμήματος Web

Μια σύνδεση Τμήματος Web είναι ένας τρόπος για να μεταβιβάσετε δεδομένα από ένα τμήμα Web σε άλλο Τμήμα Web και να συγχρονίσετε τη συμπεριφορά τους.

Ένα τμήμα Web παρέχει τα δεδομένα.

Δεδομένα μπορεί να είναι λίστες, γραμμές, κελιά ή τιμές παραμέτρων.

Στο άλλο Τμήμα Web λαμβάνει τα δεδομένα.

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια σύνδεση Τμήματος Web από οποιοδήποτε τμήμα Web χρησιμοποιώντας το μενού τύπο σύνδεσης από την εντολή " συνδέσεις " στο μενού τμήμα Web.

Σημείωση: Μπορείτε να δημιουργήσετε συνδέσεις μόνο μεταξύ Τμημάτων Web που είναι στην ίδια σελίδα. Για να συνδέσετε ένα τμήμα Web με δεδομένα από μια άλλη τοποθεσία ή την προέλευση δεδομένων, μπορείτε να προσθέσετε μια προβολή δεδομένων, χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα σχεδίασης Web, όπως το SharePoint Designer.

Για παράδειγμα, μια εντολή μενού από έναν τύπο σύνδεσης του Τμήματος Web ενδέχεται να εμφανίζουν παροχή γραμμής σε και ενδέχεται να εμφανίζουν την εντολή μενού από τον τύπο σύνδεσης Τμήματος Web προορισμού Λήψη γραμμής από. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει συνήθεις εντολές που ενδέχεται να δείτε ένα μενού συνδέσεις.

Εντολή από το μενού συνδέσεις

Περιγραφή

Αποστολή γραμμής δεδομένων

Μπορείτε να συνδεθείτε το τμήμα Web προβολής λίστας σε άλλο Τμήμα Web, που περνά μέσα μια επιλεγμένη γραμμή δεδομένων στο άλλο Τμήμα Web.

Σε τυπική προβολή, μια στήλη Επιλέξτε στοιχείο προστίθεται αυτόματα κατά τη σύνδεση του Τμήματος Web προβολής λίστας. Περιέχει επιλογές που σας επιτρέπουν να υποδείξετε ποιες γραμμής για τη μεταβίβαση σε άλλο Τμήμα Web. Μπορείτε να επιλέξετε μόνο μία γραμμή τη φορά σε κανονική προβολή. Ορισμένες στήλες, όπως το Επεξεργασία στήλη, δεν είναι διαθέσιμες για χρήση σε μια σύνδεση Τμήματος Web.

Σε προβολή φύλλου δεδομένων, μπορείτε να επιλέξετε πολλές γραμμές, αλλά μόνο μία γραμμή μεταβιβάζεται στο άλλο Τμήμα Web. Εάν έχουν επιλεγεί πολλές γραμμές, η γραμμή που περιέχει το ενεργό κελί μεταβιβάζεται στο άλλο Τμήμα Web και παραβλέπονται όλες οι άλλες γραμμές. Δεν είναι δυνατό να παρέχετε δεδομένα σε το γραμμή αθροίσματος ή νέα γραμμή σε άλλο Τμήμα Web.

Με αυτόν τον τύπο της σύνδεσης, μπορείτε να έχετε περισσότερα από ένα τμήμα Web συνδεδεμένο με το τμήμα Web προβολής λίστας.

Λήψη τιμές παραμέτρων από

Αυτή η επιλογή ισχύει τις παραμέτρους από μία στήλη στην υπηρεσία παροχής Τμήματος Web σε μια στήλη στο τμήμα Web καταναλωτή.

Λήψη των τιμών φίλτρου από

Στην τυπική προβολή και στην προβολή φύλλου δεδομένων, μπορείτε να συνδέσετε το Τμήμα Web προβολής λίστας σε ένα άλλο Τμήμα Web που μπορεί να του παρέχει τις εξής πληροφορίες:

 • Ένα ή περισσότερα στήλης όνομα και την τιμή ζεύγη των δεδομένων που φιλτράρουν δεδομένα στο τμήμα Web προβολής λίστας

 • Μια στήλη δεδομένων για να ταξινομήσετε δεδομένα κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά στο τμήμα Web προβολής λίστας

Με αυτόν τον τύπο της σύνδεσης, μόνο ένα άλλο Τμήμα Web μπορεί να είναι συνδεδεμένο στο τμήμα Web προβολής λίστας.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε συνδέσεις μεταξύ Τμημάτων Web σε δύο διαφορετικές σελίδες Τμημάτων Web, χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα σχεδίασης Web, όπως το SharePoint Designer.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Αρχή της σελίδας</link>

Δημιουργία συνδέσεων Τμημάτων Web

Πριν να επιχειρήσετε να δημιουργήσετε μια σύνδεση μεταξύ Τμημάτων Web, θα πρέπει να ολοκληρώσετε τα ακόλουθα τρία βήματα.

Βήμα 1: Αποφασίστε ποια δεδομένα που που θέλετε να είναι διαθέσιμες στη σελίδα   
συχνά, υπάρχουν μία ή περισσότερες λίστες σε μια τοποθεσία που παρέχουν τα δεδομένα που θέλετε. Λίστες παρουσίαση των δεδομένων σας σε μορφή πίνακα. Κάνουν ευκολότερη την τροποποίηση και ανανέωση δεδομένων, αλλάξτε τη σειρά ταξινόμησης, φιλτράρετε μέσα από τη λίστα και συγκέντρωση δεδομένων. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια προβολή που εμφανίζει μόνο την επιλογή δεδομένων με τη μορφή που θέλετε. Με τη χρήση του επιλογέα προβολής στο παράθυρο εργαλείων, μπορείτε να αλλάξετε την προβολή ενός Τμήματος Web προβολής λίστας, για να εργαστείτε με μόνο με τις στήλες που θέλετε. Για να δημιουργήσετε μια προβολή, από τη λίστα, στην κορδέλα, στην περιοχή "Εργαλεία λίστας", κάντε κλικ στη λίστα, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία προβολής, επιλέξτε τη μορφή προβολή που θέλετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να εμφανίσετε.

Βήμα 2: Προσθήκη τμήματα Web προβολής λίστας σε σελίδα   
μπορείτε να προσθέσετε μια λίστα σε μια σελίδα με την προσθήκη ως τμήμα Web στη σελίδα.

Βήμα 3: Σύνδεση των τμημάτων Web για να λάβετε τα αποτελέσματα που θέλετε   
μπορείτε να δημιουργήσετε συνδέσεις μόνο μεταξύ Τμημάτων Web που υποστηρίζουν συνδέσεις Τμήματος Web. Τμήματα Web που υποστηρίζουν συνδέσεις Τμήματος Web περιλαμβάνουν το τμήμα Web προβολής λίστας Τμήματος Web φόρμας και τμήμα Web εικόνας.

Το μενού συνδέσεις στο μενού Τμήμα Web εμφανίζει μόνο το είδος της σύνδεσης που μπορείτε να δημιουργήσετε και μενού διαθέσιμα τμήματα Web εμφανίζει μόνο τα συμβατά Τμήματα Web. Αφού ολοκληρώσετε τα βήματα 1 και 2, μπορείτε να κάνετε τη σύνδεση του Τμήματος Web χωρίς τη χρήση δέσμης ενεργειών ή κωδικοποίησης.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Αρχή της σελίδας</link>

Δημιουργία ή αλλαγή μιας σύνδεσης μεταξύ δύο Τμημάτων Web

Με χρήση του μενού και παράθυρα διαλόγου, μπορείτε να συνδεθείτε τμήματα Web, να μεταβιβάσετε δεδομένα μεταξύ τους και να συγχρονίσετε τη συμπεριφορά τους.

 1. Μεταβείτε στη σελίδα που περιέχει τα δύο τμήματα Web που θέλετε να συνδεθείτε.

 2. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού , κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία σελίδας.

 3. Οποιοδήποτε από τα τμήματα Web, κάντε κλικ στο μενού τμήμα Web. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το δείκτη σε συνδέσεις και τοποθετήστε το είδος της σύνδεσης που θέλετε να δημιουργήσετε ή να αλλάξετε, όπως η παροχή γραμμής σε ή λήψη ταξινόμησης/φίλτρου από. Κάντε κλικ στο όνομα του Τμήματος Web για την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ή να αλλάξετε μια σύνδεση.

  Σημείωση: Στο μενού Τμήμα Web ενδέχεται να μην ενεργοποιημένη ή ορατή στη σελίδα σας για διάφορους λόγους. Τους παρακάτω λόγους περιλαμβάνουν ένα τμήμα Web ή μια ζώνη που δεν υποστηρίζει συνδέσεις, ένα συμβατό πρόγραμμα περιήγησης ή τις συνδέσεις που είναι απενεργοποιημένες στην σας

  τοποθεσία. Το υπομενού "Τύπος σύνδεσης" μπορεί να διαφέρει από σελίδα Τμημάτων Web σε σελίδα Τμημάτων Web και από το τμήμα Web σε τμήμα Web. Αυτό μπορεί να συμβεί λόγω διαφορές μεταξύ των ρυθμίσεων ιδιότητας για τη σελίδα Τμημάτων Web, το τμήμα Web ή ζώνη Τμήματος Web, τη συμβατότητα των τμημάτων Web στη σελίδα, ή εάν τα τμήματα Web έχουν συμβατούς τύπους σύνδεσης.

Για ορισμένες συνδέσεις Τμημάτων Web, ενδέχεται να πρέπει να επιλέξετε πρόσθετες πληροφορίες στο παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση παραμέτρων σύνδεσης. Για παράδειγμα, ίσως πρέπει να επιλέξετε τον τύπο σύνδεσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ή μια στήλη που θέλετε να φιλτράρετε. Επίσης, ανάλογα με το πώς δημιουργήθηκαν ένα ή και τα δύο από τα τμήματα Web, μπορείτε να δείτε πρόσθετα παράθυρα διαλόγου που είναι μοναδικά στη σύνδεση Τμήματος Web.

Συμβουλή: Συμβουλή Μπορείτε να αποκρύψετε ένα τμήμα Web. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να χρησιμοποιήσετε για να παρέχετε δεδομένα σε άλλο Τμήμα Web, αλλά δεν θέλετε να εμφανίσετε.

Σημείωση: Εμφανίζονται μόνο τα τμήματα Web που μπορούν να συνδεθούν στο μενού διαθέσιμο τμήματα Web. Άλλα τμήματα Web στη σελίδα μπορεί να μην υποστηρίζει συνδέσεις ή μπορεί να μην υποστηρίζει συνδέσεις στο τρέχον τμήμα Web. Επιπλέον, την τοποθεσία σας ενδέχεται να έχει όρια στη συγκεκριμένη σύνδεση που έχουν υπερβεί.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Αρχή της σελίδας</link>

Ολοκληρώστε τη σύνδεση του Τμήματος Web

Όταν δημιουργείτε μια αρχική σύνδεση μεταξύ Τμημάτων Web, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση παραμέτρων σύνδεσης. Από το παράθυρο διαλόγου, μπορείτε να αντιστοιχίσετε στήλες μεταξύ του Τμήματος Web που λαμβάνει τα δεδομένα και το τμήμα Web που παρέχει τα δεδομένα.

Σημείωση: Μπορείτε να κάνετε μια σύνδεση που είναι σωστή, αλλά δεν έχει νόημα. Για παράδειγμα, το τμήμα Web που παρέχει τα δεδομένα μπορεί να έχει μια στήλη Αναγνωριστικού προϊόντος και το τμήμα Web που λαμβάνει τα δεδομένα ενδέχεται να έχει μια στήλη "Αναγνωριστικό υπαλλήλου". Παρόλο που ίσως να ταιριάζουν με αυτές τις διάφορες τιμές Αναγνωριστικού, τα αποτελέσματα δεν θα έχουν νόημα.

Η παρακάτω λίστα παρέχει μερικά συνηθισμένα παραδείγματα των συνδέσεων Τμημάτων Web:

Αντιστοίχιση μιας γραμμής δεδομένων σε ένα τμήμα Web σε ένα κελί ή πεδίο δεδομένων σε άλλο Τμήμα Web   
το τμήμα Web που συνδέεστε είναι ένα τμήμα Web προβολής λίστας επαφών. Μία από τις στήλες στην προβολή λίστας είναι μια στήλη που περιέχει μια υπερ-σύνδεση που ονομάζεται φωτογραφία, που περιέχει μια διεύθυνση URL σε μια εικόνα της επαφής. Μπορείτε να συνδεθείτε με το τμήμα Web εικόνας, που μπορούν να εμφανίσουν μόνο μια διεύθυνση URL που περιέχει μια εικόνα. Πρέπει να επιλέξετε τη στήλη φωτογραφία από το τμήμα Web επαφών για να γίνει το σωστό ταίριασμα στο τμήμα Web εικόνας.

Αντιστοίχιση μιας γραμμής δεδομένων σε ένα τμήμα Web σε μια στήλη δεδομένων σε άλλο Τμήμα Web, έτσι ώστε να μπορείτε να φιλτράρετε,   
το τμήμα Web που συνδέεστε είναι ένα τμήμα Web προβολής λίστας που περιέχει τα δεδομένα παραγγελιών. Μία από τις στήλες στην προβολή λίστας είναι μια στήλη που περιέχει ένα στοιχείο γραμμής που ονομάζεται OrdersDetailsID. Μπορείτε να συνδεθείτε σε μια άλλη προβολή τμήμα Web λίστας που έχει πολλές στήλες που περιέχουν στοιχεία παραγγελιών. Ένα από τα εξής είναι μια στήλη που ταιριάζει που ονομάζεται OrdersDetailsID. Για να συνδέσετε τα δύο τμήματα Web, έτσι ώστε όταν επιλέγετε τη σειρά σε ένα τμήμα Web, εμφανίζει κάθε στοιχείο γραμμής για αυτήν τη σειρά σε άλλο Τμήμα Web. Πρέπει να συμφωνεί με τις στήλες OrdersDetailsID σε κάθε τμήμα Web.

Σημείωση: Τα ονόματα των στηλών δεν χρειάζεται να είναι τα ίδια. Ωστόσο, τα υποκείμενα δεδομένα πρέπει να ταιριάζουν ή να έχουν την ίδια τιμή.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Αρχή της σελίδας</link>

Κατάργηση μιας σύνδεσης μεταξύ δύο Τμημάτων Web

 1. Ανοίξτε τη σελίδα.

 2. Στο το μενού Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού , κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία σελίδας.

 3. Επιλέξτε ένα από τα τμήματα Web από την οποία θέλετε να καταργήσετε τη σύνδεση.

 4. Κάντε κλικ στο μενού τμήμα Web, τοποθετήστε το δείκτη σε συνδέσεις και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον τύπο της σύνδεσης που θέλετε να καταργήσετε, όπως η παροχή γραμμής σε ή λήψη ταξινόμησης/φίλτρου από.

 5. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα του Τμήματος Web από την οποία θέλετε να καταργήσετε τη σύνδεση.

  Σημείωση: Εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής στο δευτερεύον μενού συνδέσεις για κάθε επιλογή που έχει ενεργοποιημένη μια σύνδεση. Εάν δεν βλέπετε ένα σημάδι επιλογής, χωρίς σύνδεση είναι ενεργοποιημένη.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση παραμέτρων σύνδεσης, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση σύνδεσης.

 7. Όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να καταργήσετε τη σύνδεση μεταξύ Τμημάτων Web, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Κοινά είδη των συνδέσεων Τμημάτων Web

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να συνδυάσετε και να συνδέσετε τμήματα Web σε μια σελίδα. Μπορείτε να δημιουργήσετε πολλές από αυτές τις συνδέσεις Τμημάτων Web στη σελίδα σας. Τα παρακάτω σενάρια περιγράφουν συνήθεις είδη των συνδέσεων δεδομένων μεταξύ Τμημάτων Web.

Κύριας λίστας και λεπτομερειών

Έχετε μια κύρια λίστα δεδομένων και πρέπει να εμφανίζουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτήν την κύρια λίστα.

Παράδειγμα κύριας λίστας και λεπτομερειών

 1. Ένα τμήμα Web βασικά στοιχεία του υπαλλήλου περιέχει δεδομένα υπαλλήλων βασικά, συχνά πρόσβαση, όπως το Αναγνωριστικό, το όνομα και Τίτλος εργασίας.

 2. Για να αναζητήσετε στοιχεία του υπαλλήλου, μπορείτε να επιλέξετε μια γραμμή.

 3. Η γραμμή μεταβιβάζεται στο άλλο Τμήμα Web.

 4. Στο τμήμα Web "Λεπτομέρειες υπαλλήλου", εμφανίζονται τα στοιχεία του υπαλλήλου σε μια φόρμα.

Σε ένα τμήμα Web προβολής λίστας, μπορείτε να ταξινομήσετε και να φιλτράρετε μια μεγάλη λίστα για να εντοπίσετε τον υπάλληλο πριν να επιλέξετε τη γραμμή. Εάν τα δεδομένα λεπτομερειών είναι εκτεταμένη, μπορείτε να εμφανίσετε ακόμη και τμήμα Web λεπτομέρειες υπαλλήλου σε μια άλλη σελίδα.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Αρχή της σελίδας</link>

Σύνοψης και λεπτομερειών

Έχετε μια συνοπτική λίστα δεδομένων και πρέπει να εμφανίσετε τις λεπτομερείς πληροφορίες που παράγει τα δεδομένα σύνοψης.

Παράδειγμα σύνοψης και λεπτομερειών

 1. Ένα τμήμα Web έτος μέχρι τώρα πληρωμή στέλεχος περιέχει τις πληροφορίες σας αποζημίωση.

 2. Επιλέξτε το συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με το αθροιστικό διακοπών και ασθενών ημέρες.

 3. Οι συνοπτικές πληροφορίες μεταβιβάζεται στο άλλο Τμήμα Web.

 4. Στο πληρωμή στέλεχος λεπτομέρειες τμήμα Web που εμφανίζει τα εβδομαδιαία δεδομένα, μπορείτε να επαληθεύσετε καταγραφεί τα δεδομένα που εμφανίζονται.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Αρχή της σελίδας</link>

Γονικής και θυγατρικής

Μπορείτε να εμφανίσετε μια λίστα δεδομένων (η γονική) και για κάθε γραμμή είναι μία ή περισσότερες γραμμές (εξαρτημένες) που θέλετε να εμφανίζεται σε μια άλλη λίστα.

Παράδειγμα γονικής και θυγατρικής λίστας

 1. Ένα τμήμα Web παραγγελίες παρέχει μια λίστα με τις πιο πρόσφατες παραγγελίες πελατών.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί της γραμμής που περιέχει τη σειρά που θέλετε να εξετάσετε.

 3. Η γραμμή μεταβιβάζεται στο άλλο Τμήμα Web.

 4. Στο τμήμα Web "Λεπτομέρειες παραγγελίας", εμφανίζονται όλα τα στοιχεία γραμμής για αυτήν τη σειρά.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Αρχή της σελίδας</link>

Αναζήτηση και φιλτράρισμα

Θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα, όπως κριτήρια αναζήτησης ή φίλτρου, σε ένα τμήμα Web για να εμφανίσετε τα αποτελέσματα σε ένα άλλο Τμήμα Web.

Παράδειγμα αναζήτησης και φίλτρου

 1. Στο τμήμα Web "Αναζήτηση βιβλίου", μπορείτε να εισαγάγετε τις πληροφορίες του βιβλίου, όπως τίτλος, συντάκτης και το θέμα, για να εντοπίσετε το βιβλίο ή το σύνολο βιβλίων.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή ΥΠΟΒΟΛΉ.

 3. Τα κριτήρια αναζήτησης μεταβιβάζονται στο άλλο Τμήμα Web.

 4. Το τμήμα Web λίστας βιβλίο εμφανίζει ένα ή περισσότερα βιβλία που ταιριάζουν με τα κριτήρια αναζήτησης.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Αρχή της σελίδας</link>

Υπολογισμοί

Παρόλο που συχνά, μπορείτε να υπολογίσετε δεδομένα μέσα σε ένα τμήμα Web, μερικές φορές μπορεί να θέλετε να συνδυάσετε δύο τμήματα Web για να κάνετε πιο ευέλικτη τους υπολογισμούς σας.

Παράδειγμα υπολογισμών

 1. Μπορείτε να εισαγάγετε αριθμούς στεγαστικών δανείων σε ένα τμήμα Web στεγαστικού αριθμούς.

 2. Κάντε κλικ στο κουμπί ΜΕΤΆΒΑΣΗ.

 3. Οι αριθμοί στεγαστικού δανείου μεταβιβάζονται στο άλλο Τμήμα Web.

 4. Το τμήμα Web Αριθμομηχανής στεγαστικού υπολογίζει το στεγαστικών δανείων και εμφανίζει το μηνιαίο πρόγραμμα πληρωμής.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Αρχή της σελίδας</link>

Προβολές εναλλακτικές δεδομένων

Προβολή των δεδομένων σας με πολλούς διαφορετικούς τρόπους μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε συνέπειες, τάσεις και σχέσεις. Μπορείτε να μεταβιβάσετε λίστες, γραμμές, και τα κελιά (ή πεδία και παραμέτρους) από ένα τμήμα Web και να εμφανίσετε τα δεδομένα σε μια εναλλακτική προβολή.

Μια εναλλακτική προβολή μιας λίστας

Θέλετε να εμφανίσετε όλους τους υπαλλήλους εταιρείας σε ένα γράφημα ιεραρχίας.

Εναλλακτική προβολή δεδομένων λίστας

 1. Το τμήμα Web των υπαλλήλων εμφανίζει το Αναγνωριστικό υπαλλήλου, όνομα υπαλλήλου, τίτλο εργασίας και διαχείριση Αναγνωριστικό όλα τα άτομα που λειτουργεί για την εταιρεία σας.

 2. Επειδή χρησιμοποιείτε όλα τα δεδομένα, δεν υπάρχει επιλογή απαιτείται.

 3. Όλα τα δεδομένα που του μεταβιβάστηκε σε άλλο Τμήμα Web.

 4. Το τμήμα Web γραφήματος εταιρείας εμφανίζει τις σχέσεις εργασίας μεταξύ των υπαλλήλων και μπορεί να εμφανίσει εναλλασσόμενες προβολές αυτής της ιεραρχίας.

  Μια εναλλακτική προβολή μιας γραμμής

Θέλετε να προβάλετε μια γραμμή δημογραφικών δεδομένων σε ένα γράφημα, όπως ένα γράφημα πίτας ή ένα γράφημα ράβδων.

Εναλλακτική προβολή δεδομένων γραμμής

 1. Ένα τμήμα Web στατιστικά στοιχεία πληθυσμού εμφανίζει δεδομένα όπως ηλικίας έσοδα και κληρονομιά.

 2. Επιλέξτε μια γραμμή δημογραφικών δεδομένων.

 3. Μπορείτε να μεταβιβάσετε τα δεδομένα σε άλλο Τμήμα Web.

 4. Το τμήμα Web γραφήματος εμφανίζει τη γραμμή δεδομένων σε ένα γράφημα πίτας και εναλλακτικά σε ένα γράφημα ράβδων.

  Μια εναλλακτική προβολή ενός κελιού

Θέλετε να παρακολουθήσετε τη συνολική πρόοδο μια φιλανθρωπική μονάδα δίσκου.

Εναλλακτική προβολή δεδομένων κελιού

 1. Σε ένα τμήμα Web, κάθε μέλος της ομάδας εισάγει πόσα χρήματα που έχει συλλέξει.

 2. Το τρέχον σύνολο εμφανίζεται σε ένα πεδίο συνόλου.

 3. Το πεδίο αθροίσματος μεταβιβάζεται στο άλλο Τμήμα Web.

 4. Ελέγξτε τη συνολική πρόοδο της ομάδας σας στο τμήμα Web στόχος φιλανθρωπική.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Αρχή της σελίδας</link>

Βελτίωση δεδομένων

Θέλετε να αυξήσετε βασικά δεδομένα σχετικά με άτομα και τις θέσεις ώστε να είναι πιο ενδιαφέρον, ελκυστικά και χρήσιμα.

Παράδειγμα βελτίωσης δεδομένων

 1. Ένα τμήμα Web "Επαφές" εμφανίζει πληροφορίες που πρέπει να έχετε για να παρακολουθείτε συνεργάτες, όπως όνομα, διεύθυνση και ίσως μια φωτογραφία.

 2. Επιλέξτε μια επαφή.

 3. Μια γραμμή δεδομένων μεταβιβάζεται στο άλλο Τμήμα Web.

 4. Μπορείτε να βλέπετε μια φωτογραφία της επαφής που εμφανίζεται σε τμήμα Web εικόνας και, στη συνέχεια, εντοπίστε τη διεύθυνση της επαφής επιχειρήσεις σε ένα τμήμα Web χάρτη.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×