Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office
Σύνδεση έργων για τη δημιουργία ενός κύριου έργου στο Project Desktop

Σύνδεση έργων για τη δημιουργία ενός κύριου έργου στο Project Desktop

Συνδρομή του Office 365, Project Professional 2019, Project Professional 2016, Office 2013, Office 2010

Για να διατηρήσετε ένα μεγάλο έργο πιο οργανωμένο, μπορείτε να συνδέσετε πολλά αρχεία του Project μαζί για να δημιουργήσετε μια διάταξη κύριας/υποεργασίας (γνωστές και ως εξωτερικές εξαρτήσεις). Για παράδειγμα, ένα έργο κύριας κατασκευής μπορεί να έχει αρχεία δευτερεύοντος έργου για υδραυλικά, ηλεκτρικά και ξυλουργικά έργα.

Σύνδεση αρχείων έργου

 1. Δημιουργήστε ξεχωριστά αρχεία έργου για κάθε δευτερεύον έργο και, στη συνέχεια, ανοίξτε ή δημιουργήστε το έργο που θέλετε να είναι το κύριο έργο.

 2. Στο κύριο έργο, κάντε κλικ στην επιλογή προβολή > γραφήματος Gantt.

 3. Στο πεδίο όνομα εργασίας , κάντε κλικ στη γραμμή κάτω από την οποία θέλετε να εισαγάγετε το δευτερεύον έργο. Μπορείτε να εισαγάγετε ένα δευτερεύον έργο οπουδήποτε στη λίστα εργασιών του κύριου έργου.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή έργο > δευτερεύονέργο.

  Η καρτέλα "Έργο" της Κορδέλας, όπου εμφανίζεται η εντολή "Εισαγωγή δευτερεύοντος έργου".

 5. Στο πλαίσιο Εισαγωγή έργου , επιλέξτε το δευτερεύον έργο που θέλετε να εισαγάγετε.

  • Για να εισαγάγετε πολλά δευτερεύοντα έργα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και κάντε κλικ στα δευτερεύοντα έργα με τη σειρά που θέλετε να τα εισαγάγετε.

  • Στις περισσότερες περιπτώσεις, θα θέλετε να έχετε επιλέξει το πλαίσιο σύνδεση με το Project , έτσι ώστε οι αλλαγές στο δευτερεύον έργο να αντικατοπτρίζονται στο κύριο έργο και το αντίστροφο. Ωστόσο, εάν θέλετε απλώς να αντιγράψετε το δευτερεύον έργο στο κύριο έργο χωρίς να συνδεθούν δυναμικά τα αρχεία, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγήή για να εισαγάγετε ένα έργο σε μορφή μόνο για ανάγνωση, κάντε κλικ στο βέλος στο κουμπί Εισαγωγή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή μόνο για ανάγνωση. Η εισαγωγή ενός έργου μόνο για ανάγνωση δημιουργεί μια σύνδεση μεταξύ των δύο έργων, αλλά δεν σας επιτρέπει να ενημερώσετε το δευτερεύον έργο μέσα από το κύριο έργο. Εάν ενημερώσετε το αρχείο του δευτερεύοντος έργου απευθείας, ωστόσο, οι αλλαγές του αντικατοπτρίζονται στο κύριο έργο. Η επιλογή " Εισαγωγή μόνο για ανάγνωση " είναι διαθέσιμη μόνο όταν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο σύνδεση με το Project .

Αποφυγή διπλότυπων ονομάτων πόρων σε συνδεδεμένα έργα

Εάν συνδέσετε έργα που έχουν πόρους με το ίδιο όνομα, θα δημιουργήσετε διπλότυπα ονόματα πόρων, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση. Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου σύνδεση με το Project στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή έργου . Με αυτόν τον τρόπο, θα εξασφαλίσετε ότι οι πληροφορίες πόρου στο κύριο έργο (όπως οι χρεώσεις πληρωμής, τα ημερολόγια πόρων) θα τιμηθεί από τις πληροφορίες πόρου του δευτερεύοντος έργου.

Σημείωση: Όταν ενημερώνετε ένα δευτερεύον έργο χωρίς σύνδεση μέσα από το κύριο έργο, το αρχικό αρχείο δευτερεύοντος έργου δεν θα εμφανίσει αυτή την αλλαγή.

Αναδιοργάνωση Υποέργων στο κύριο έργο

Εάν έχετε εισαγάγει μια δευτερεύον έργο σε μια κύριο έργο και θέλετε να αναδιατάξετε τη λίστα εργασιών, μπορείτε να μετακινήσετε το έργο που έχει εισαχθεί προς τα επάνω ή προς τα κάτω στη λίστα εργασιών.

 1. Επιλέξτε προβολή > γραφήματος Gantt.

 2. Επιλέξτε το αριθμός αναγνωριστικού του εργασία σύνοψης που αντιπροσωπεύει το έργο που έχει εισαχθεί και θέλετε να μετακινήσετε.

 3. Κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Αποκοπή για να καταργήσετε το έργο που έχει εισαχθεί.

  Σημείωση: Με την αποκοπή και την επικόλληση της εργασίας, αλλάζετε το μοναδικό αναγνωριστικό της εργασίας (διαφορετικό από το αναγνωριστικό εργασίας που βρίσκεται στην αριστερή στήλη του πίνακα καταχώρησης) όταν επικολληθεί ξανά στη λίστα εργασιών σε διαφορετική θέση. Για να μετακινήσετε την εργασία χωρίς να αλλάξετε το μοναδικό αναγνωριστικό, μπορείτε να σύρετε την εργασία στη νέα θέση στη λίστα εργασιών. Για να σύρετε την εργασία, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από το αναγνωριστικό εργασίας στο πεδίο Αναγνωριστικό. Όταν μετατραπεί σε βέλος τεσσάρων τρόπων, σύρετε την εργασία στη νέα της θέση. Οι πληροφορίες καταργούνται μόνο από το σχέδιο έργου και δεν διαγράφονται, μέχρι να τις επικολλήσετε ξανά.

 4. Επιλέξτε τον αριθμό ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚού της εργασίας κάτω από το σημείο όπου θέλετε να εμφανίζεται το έργο στη λίστα εργασιών.

  Σημείωση: Εάν εισάγετε ή επικολλάτε ένα έργο κάτω από ένα άλλο έργο που έχει εισαχθεί και έχει μόνο το εργασία σύνοψης έργου που εμφανίζεται, το έργο που εισάγετε ή επικολλάτε προστίθεται στο ίδιο επίπεδο με το έργο που έχει εισαχθεί επάνω από αυτό. Εάν, ωστόσο, κάνετε εισαγωγή ή επικόλληση κάτω από ένα έργο που έχει εισαχθεί, το οποίο εμφανίζει όλες τις εργασίες του, τότε το έργο που εισάγετε ή επικολλάτε μετατρέπεται σε δευτερεύον έργο του έργου που έχει εισαχθεί επάνω από αυτό.

 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση για να επικολλήσετε το έργο επάνω από την επιλεγμένη γραμμή.

Αυτές οι οδηγίες αφορούν συγκεκριμένα το Microsoft Project 2007.

Πότε πρέπει να χρησιμοποιώ συνδέσεις μεταξύ έργων, αντί για εξαρτήσεις μεταξύ έργων;

Εάν το έργο σας έχει μια συγκεκριμένη εργασία που εξαρτάται από μια συγκεκριμένη εργασία σε ένα άλλο έργο, χρησιμοποιήστε συνδέσεις μεταξύ έργων για να δέσετε τις ημερομηνίες των εργασιών μεταξύ τους. Με αυτόν τον τρόπο, εάν η εργασία από την οποία εξαρτάται η ημερομηνία αποκλίνει, οι νέες ημερομηνίες αντικατοπτρίζονται στη δική σας εργασία. Εάν το έργο σας εξαρτάται από κάποια πτυχή ενός άλλου έργου και η εξάρτηση δεν συνδέεται αναγκαστικά με μια συγκεκριμένη εργασία, χρησιμοποιήστε τις εξαρτήσεις μεταξύ έργων για να προσδιορίσετε ακριβώς τι φέρνει κάθε έργο στη σχέση.

 1. Ανοίξτε και τα δύο έργα: το έργο που περιέχει την εργασία με την οποία θέλετε να συνδεθείτε και το έργο που περιέχει την εργασία από την οποία θέλετε να συνδεθείτε.

  Στο μενού παραθύρου ενός από τα έργα, κάντε κλικ στην επιλογή Τακτοποίηση όλων.

 2. Κάντε κλικ στην εργασία για την οποία θέλετε να δημιουργήσετε μια εξάρτηση από μια εξωτερική προαπαιτούμενη εργασία.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες εργασίας Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Προαπαιτούμενες εργασίες .

 4. Στη στήλη Αναγνωριστικό , πληκτρολογήστε το όνομα του έργου και τον αριθμό αναγνωριστικού εργασίας της εξωτερικής προαπαιτούμενης εργασίας, διαχωρισμένα με μια ανάστροφη κάθετο. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε Project1\1 για το αναγνωριστικό εργασίας 1 σε ένα αρχείο με το όνομα Project1.

Από προεπιλογή, θα ειδοποιηθείτε εάν τα δεδομένα σε ένα εξωτερικό συνδεδεμένο έργο έχουν αλλάξει. Οι εξωτερικές προαπαιτούμενες εργασίες και οι εξαρτώμενες εργασίες και οι επιπτώσεις στο χρονοδιάγραμμά σας εμφανίζονται όταν ανοίγετε ένα έργο με εξωτερικές συνδέσεις και μπορείτε να επιλέξετε να αποδεχθείτε οποιαδήποτε ή όλες τις αλλαγές.

 • Πρέπει να αποθηκευτούν και τα δύο έργα για να μπορέσετε να συνδεθείτε με μια εξωτερική εργασία.

 • Όταν συνδέετε εργασίες σε διαφορετικά έργα που είναι αποθηκευμένα στον Microsoft Office Project Server, το αναγνωριστικό εργασίας της προαπαιτούμενης εργασίας πρέπει να έχει μορφοποιηθεί σωστά. Στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες εργασίας , στην καρτέλα Προαπαιτούμενες εργασίες, στη στήλη Αναγνωριστικό , το αναγνωριστικό εργασίας πρέπει να έχει μορφοποιηθεί, όπως φαίνεται στο ακόλουθο παράδειγμα: <> \project1\42. Σε αυτό το παράδειγμα, το Project1 είναι το όνομα του έργου που περιέχει την προαπαιτούμενη εργασία και το 42 είναι το αναγνωριστικό εργασίας της προαπαιτούμενης εργασίας.

 • Οι εξωτερικές συνδεδεμένες εργασίες εμφανίζονται απενεργοποιημένες στη λίστα εργασιών. Κάνοντας διπλό κλικ σε μια εργασία με έναν εξωτερικό διάδοχο ή μια εξωτερική προαπαιτούμενη εργασία, ανοίγει το έργο που περιέχει την εξωτερική εργασία, εάν το έργο είναι διαθέσιμο.

Συνέδεσα εργασίες μεταξύ έργων, αλλά τα δεδομένα δεν συμφωνούν.

Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή " Επικόλληση σύνδεσης " στο παράθυρο διαλόγου " Ειδική επικόλληση " (μενού "Επεξεργασία ") για τη σύνδεση εργασιών, το Project χρησιμοποιεί σύνδεση και ενσωμάτωση αντικειμένων (OLE) για να κάνει τη σύνδεση. Μόνο τα πεδία που έχετε επιλέξει είναι συνδεδεμένα. Ωστόσο, μια εργασία μπορεί να έχει πολλά περισσότερα πεδία πληροφοριών που σχετίζονται με αυτήν, τα οποία επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο προγραμματίζεται η εργασία και αυτά τα πεδία μπορεί να είναι κρυφά, εάν έχετε μια προβολή διαιρεμένης οθόνης.

Εάν πρέπει να δημιουργήσετε μια εξάρτηση μεταξύ εργασιών σε διαφορετικά έργα, δημιουργήστε εξωτερικές εξαρτήσεις (αντί να επικολλήσετε μια σύνδεση) για να διατηρήσετε ένα ακριβές χρονοδιάγραμμα.

Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή Επικόλληση σύνδεσης , επιλέξτε μεμονωμένα πεδία αντί για ολόκληρες γραμμές και συνδέστε μόνο όσες πληροφορίες χρειάζονται για να αποφύγετε αντικρουόμενες πληροφορίες χρονοδιαγράμματος.

Μάθετε περισσότερα

Σχέδια μέσα στα σχέδια: κύρια έργα και δευτερεύοντα έργα

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×