Σύγκριση του τρόπου με τον οποίο διαφορετικές κινητές συσκευές λειτουργούν με το Office 365

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Δείτε ένα γρήγορο τρόπο για το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Office 365 σε διάφορα τηλέφωνα και tablet.

Γράφημα σύγκρισης κινητές συσκευές Office 365

Εάν αναζητάτε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης ενός συγκεκριμένου τηλεφώνου ή tablet, χρησιμοποιήστε τα παρακάτω θέματα:

Περιοχή

Εργασία

Surface με Windows RT

Windows Phone

iPhone, iPad

Android

BlackBerry®

BlackBerry® Business Cloud Services 1

Nokia (Symbian OS)

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Χρήση του Outlook Web App για ανάγνωση αλληλογραφίας

Ναι

Ναι

Ναι

Απλή έκδοση

Απλή έκδοση

Απλή έκδοση

Χρησιμοποιήστε το Outlook για iPhone, iPad, ή iPod Touch ή Outlook για τηλέφωνο ή tablet

Όχι

Όχι

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου POP ή IMAP

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Χρήση των Exchange ActiveSync

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Ναι

Αναζήτηση στην καθολική λίστα διευθύνσεων

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Συγχρονισμός ημερολογίου και επαφών

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Απομακρυσμένο σβήσιμο

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Επαναφορά PIN διαχείρισης

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Συνεργασία

Χρήση του Office Online στο Office 365

Επεξεργασία

Μόνο προβολή στο πρόγραμμα περιήγησης. Επεξεργασία στο Office Mobile

Μόνο προβολή στο iPhone. Επεξεργασία στο iPad

Μόνο για προβολή, όπως στο πρόγραμμα περιήγησης σε Tablet

Μόνο προβολή

Μόνο προβολή

Χρησιμοποιήστε το OneNote για προβολή και επεξεργασία σημειωματάριων

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Χρήση του Office σε κινητές συσκευές (WordExcel και PowerPoint )

Όχι

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Προβολή εγγράφων στο OneDrive για επιχειρήσεις

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Χρήση δυνατοτήτων που απαιτούν Στοιχεία ελέγχου ActiveX

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Επικοινωνία

Χρήση του Lync 2013 για κινητές συσκευές2

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Ναι. Εγκατάσταση του Lync 2010 για Nokia3

Ορισμός και προβολή παρουσίας

Ναι

Yes3

Yes3

Yes3

Όχι

Ναι4

Υποστήριξη ειδοποιήσεων push

Ναι

Ναι

Ναι

Δεν ισχύει5

Όχι

δεν applicable4

Χρήση του Lync για προβολή και αναζήτηση στη λίστα επαφών και την καθολική λίστα διευθύνσεων

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Ναι

Έναρξη και αποδοχή συνομιλιών μέσω ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Ναι

Αποστολή θέσης σε άμεσο μήνυμα

Όχι

Όχι

Ναι

Ναι

Όχι

Ναι

Διαχείριση προώθησης κλήσεων

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Ναι

Χειρισμός κλήσεων άλλου χρήστη, σε περίπτωση ορισμού ως πληρεξουσίου

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Ναι

Συμμετοχή σε σύσκεψη Lync

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Ναι

Διαχείριση τουOffice 365

Διαχείριση του Office 365

No5

No5

No5

No5

No5

No5

Σημειώσεις: 

  • 1 BlackBerry Business Cloud Services είναι διαθέσιμη μόνο με Office 365 για μεγάλες επιχειρήσεις.

  • 2 για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη Lync σε κινητές συσκευές, ανατρέξτε στο θέμα Microsoft Lync 2013 για κινητές συσκευές.

  • 3 Lync κινητές συσκευές δεν ενημερώνουν την παρουσία ενός χρήστη βάσει των πληροφοριών διαθεσιμότητας του ημερολογίου του χρήστη:

  • 4 Lync λειτουργεί στο παρασκήνιο στη συσκευή, οι ειδοποιήσεις push δεν είναι απαραίτητες.

  • 5 μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κέντρα διαχείρισης και πύλης Office 365 από μια κινητή συσκευή, αλλά η εμπειρία δεν είναι βελτιστοποιημένες για το αφής και μικρές οθόνες; Ορισμένες δυνατότητες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.

  • Εάν ένας χρήστης προγράμματος-πελάτη για κινητές συσκευές είναι επίσης συνδεδεμένος στο πρόγραμμα-πελάτη για υπολογιστή του Lync, το πρόγραμμα-πελάτης υπολογιστή ενημερώνει την παρουσία του χρήστη βάσει των πληροφοριών διαθεσιμότητας του ημερολογίου του χρήστη.

  • Εάν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος μόνο σε ένα πρόγραμμα-πελάτη για κινητές συσκευές, η παρουσία του χρήστη δεν ενημερώνεται των πληροφοριών διαθεσιμότητας του ημερολογίου του.

Office 365 με διαχείριση από 21Vianet γράφημα σύγκρισης κινητές συσκευές

Σημείωση: Αυτό το άρθρο ισχύει μόνο για το Office 365 το οποίο διαχειρίζεται η 21Vianet στην Κίνα.

Περιοχή

Εργασία

Surface με Windows RT

Windows Phone

iPhone, iPad

Android

BlackBerry®

Nokia (Symbian OS)

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Χρήση του Outlook Web App για ανάγνωση αλληλογραφίας

Ναι

Ναι

Ναι

Απλή έκδοση

Όχι

Απλή έκδοση

Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου POP ή IMAP

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Χρήση των Exchange ActiveSync

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Ναι

Αναζήτηση στην καθολική λίστα διευθύνσεων

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Συγχρονισμός ημερολογίου και επαφών

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Επαναφορά PIN διαχείρισης

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Συνεργασία

Χρήση των Office Online

Μόνο προβολή

Μόνο προβολή

Μόνο προβολή

Μόνο προβολή

Μόνο προβολή

Μόνο προβολή

Χρήση του OneNote για προβολή και επεξεργασία σημειωματάριων

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Προβολή εγγράφων στο OneDrive για επιχειρήσεις

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Χρήση δυνατοτήτων που απαιτούν Στοιχεία ελέγχου ActiveX

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Διαχείριση τουOffice 365

Διαχείριση του Office 365

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×