Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office
Κοινή χρήση και σύνταξη από κοινού

Σχόλια και σημειώσεις

Σχόλια και σημειώσεις

Το Excel για Office 365 έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα σχόλια. Τα σχόλια τώρα έχουν σπείρωμα και σας επιτρέπουν να κάνετε συζητήσεις με άλλα άτομα σχετικά με τα δεδομένα. Οι σημειώσεις αφορούν τη δημιουργία σημειώσεων ή σχολίων σχετικά με τα δεδομένα και την εργασία όπως τα σχόλια που χρησιμοποιούνται για την εργασία σε παλαιότερες εκδόσεις του Excel.

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

Σχόλια
Κελί με $1.234,00 και συνημμένο ένα σχόλιο με σπείρωμα: "Dave Ludwig: είναι αυτό το σχήμα σωστό;" "Amy Smith: Επιτρέψτε μου να τσεκάρω..." και ούτω καθεξής

Τα σχόλια έχουν ένα πλαίσιο απάντησης. Όταν οι χρήστες απαντούν, μπορείτε να δείτε πολλά σχόλια συνδεδεμένα μεταξύ τους, εμφανίζοντας μια εικονική συνομιλία στο βιβλίο εργασίας. Εάν πρέπει να συζητήσετε δεδομένα με άλλα άτομα, χρησιμοποιήστε ένα σχόλιο.

Προσθήκη σχολίου

 1. Κάντε δεξί κλικ σε ένα κελί και κάντε κλικ στην επιλογή νέο σχόλιο.

 2. Στο πλαίσιο σχόλιο, πληκτρολογήστε το σχόλιό σας. Μπορείτε επίσης να @mention κάποιον να τα συμπεριλάβει στο νήμα σχολίου.

 3. Μετακινήστε το δρομέα μακριά από το κελί.

  Το σχόλιο εξαφανίζεται, αλλά παραμένει μια ένδειξη μωβ σχολίου. Για να δείτε ξανά το σχόλιο, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από το κελί.

Αναθεώρηση σχολίων

 • Επιλέξτε την καρτέλα αναθεώρηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή προηγούμενο σχόλιο ή Επόμενο σχόλιο για να δείτε κάθε σχόλιο διαδοχικά.

Εμφάνιση/απόκρυψη όλων των σχολίων ταυτόχρονα

 • Επιλέξτε την καρτέλα αναθεώρηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση σχολίων. Ένα νέο παράθυρο εργασιών σχόλια θα φορτώσει στα δεξιά εμφανίζοντας όλα τα σχόλιά σας με τη σειρά.

Διαγραφή σχολίου

 • Κάντε κλικ στο κουμπί περισσότερες ενέργειες νήματος (...) στην επάνω δεξιά γωνία του σχολίου και επιλέξτε Διαγραφή νήματος.

Επίλυση νήματος

 • Κάντε κλικ στο κουμπί περισσότερες ενέργειες νήματος (...) στην επάνω δεξιά γωνία του σχολίου και επιλέξτε επίλυση νήματος.

Σημειώσεις
Κελί με $1.234,00 και ένα oOlder, σχόλιο παλαιού τύπου που επισυνάπτεται: "Dave Ludwig: είναι αυτό το σχήμα σωστό;"

Οι σημειώσεις (παλαιότερα ονομάζονταν "σχόλια" σε παλαιότερες εκδόσεις του Excel) δεν έχουν πλαίσιο απάντησης. Οι σημειώσεις είναι μόνο για την προσθήκη σχολίων ή υπενθυμίσεων στα κελιά. Εάν δεν χρειάζεται να συζητάτε για τα δεδομένα, χρησιμοποιήστε μια σημείωση.

Προσθήκη σημείωσης

 1. Κάντε δεξί κλικ σε ένα κελί και κάντε κλικ στην επιλογή Νέα σημείωση.

 2. Στο πλαίσιο Σημείωση, πληκτρολογήστε τη σημείωσή σας.

 3. Κάντε κλικ έξω από τη σημείωση.

  Το πλαίσιο σημείωσης εξαφανίζεται, αλλά παραμένει μια κόκκινη ένδειξη σημείωσης. Για να δείτε ξανά τη σημείωση, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από το κελί.

  Σημείωση: Για να μορφοποιήσετε το σχόλιό σας, επισημάνετε το κείμενο που θέλετε να αλλάξετε, κάντε δεξί κλικ στη σημείωση και επιλέξτε Μορφοποίηση σχολίου.

Αναθεώρηση σημειώσεων

 • Επιλέξτε την καρτέλα αναθεώρηση > σημειώσειςκαι κάντε κλικ στην επιλογή προηγούμενη σημείωση ή επόμενη Σημείωση για να δείτε κάθε Σημείωση διαδοχικά.

Εμφάνιση/απόκρυψη όλων των σημειώσεων ταυτόχρονα

 • Επιλέξτε την καρτέλα αναθεώρηση > σημειώσεις >Εμφάνιση όλων των σημειώσεων. Αυτό θα ενεργοποιήσει και θα απενεργοποιήσει τις σημειώσεις σας.

Μετακίνηση σημείωσης

 • Κάντε κλικ στο περίγραμμα μιας σημείωσης και, στη συνέχεια, σύρετέ την.

Αλλαγή μεγέθους μιας σημείωσης

 • Κάντε κλικ στο περίγραμμα μιας σημείωσης και, στη συνέχεια, σύρετε μία από τις λαβές αλλαγής μεγέθους στο πλάι ή τη γωνία της.

Διαγραφή σημείωσης

 • Κάντε κλικ στο περίγραμμα της σημείωσης και πατήστε το πλήκτρο DELETE.

Μετατροπή σε σχόλια

 • Εάν θέλετε να εκμεταλλευτείτε τα σχόλια με νήματα σε μια υπάρχουσα σημείωση, επιλέξτε την καρτέλα αναθεώρηση > σημειώσεις > μετατρέψετε σε σχόλια.

Τα σχόλια είναι όπως οι αυτοκόλλητες σημειώσεις για τα κελιά και μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να προσθέσετε σχόλια ή υπενθυμίσεις σχετικά με τα δεδομένα σας. Όταν ένα κελί περιέχει ένα σχόλιο, εμφανίζεται μια ένδειξη στη γωνία του κελιού. Όταν τοποθετείτε το δρομέα επάνω από το κελί, εμφανίζεται το σχόλιο.

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

Προσθήκη σχολίου

 1. Κάντε δεξί κλικ σε ένα κελί και κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή σχολίου.

 2. Πληκτρολογήστε το σχόλιό σας στο πλαίσιο σχολίου.

 3. Κάντε κλικ έξω από το πλαίσιο σχολίου.

  Το πλαίσιο σχολίου εξαφανίζεται, αλλά μια κόκκινη ένδειξη σχολίου παραμένει στο κελί. Για να δείτε το σχόλιο, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από το κελί.

  Συμβουλή: Για να μορφοποιήσετε το σχόλιό σας, επισημάνετε το κείμενο που θέλετε να αλλάξετε, κάντε δεξί κλικ στο σχόλιο και επιλέξτε Μορφοποίηση σχολίου.

Αναθεώρηση σχολίων

 • Επιλέξτε την καρτέλα αναθεώρηση και, στη συνέχεια , κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο ή προηγούμενο για να δείτε κάθε σχόλιο διαδοχικά.

Προβολή όλων των σχολίων ταυτόχρονα

 • Επιλέξτε αναθεώρηση > εμφανίσετε όλα τα σχόλια για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε σχόλια.

  Ίσως χρειαστεί να μετακινήσετε ή να αλλάξετε το μέγεθος των επικαλυπτόμενων σχολίων.

  Σημείωση: Επιλέξτε αναθεώρηση > Εμφάνιση/Απόκρυψη σχολίου για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε μεμονωμένα σχόλια.

Μετακίνηση σχολίου

 • Σύρετε το περίγραμμα του πλαισίου σχολίου.

Αλλαγή μεγέθους σχολίου

 • Σύρετε μία από τις λαβές στις πλευρές ή τις γωνίες του πλαισίου σχολίου.

Διαγραφή σχολίου

 • Κάντε κλικ στο περίγραμμα του σχολίου και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE.

Σημείωση: Το Excel για Office 365 έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα σχόλια. Τα σχόλια τώρα έχουν σπείρωμα και σας επιτρέπουν να κάνετε συζητήσεις με άλλα άτομα σχετικά με τα δεδομένα. Τα παραδοσιακά σχόλια έχουν μετονομαστεί σε σημειώσεις και εξακολουθούν να λειτουργούν όπως σε παλαιότερες εκδόσεις του Excel.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Δείτε επίσης

Εισαγωγή σχολίων και σημειώσεων στο Excel

Η διαφορά ανάμεσα στα σχόλια και τις σημειώσεις με σπείρωμα

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×