Σχετικά με τους ρόλους διαχειριστή του Office 365

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Τελευταία ενημερωμένη 1 Αυγούστου, 2018

Το Office 365 συνοδεύεται από ένα σύνολο ρόλων διαχειριστή τους οποίους μπορείτε να εκχωρήσετε σε χρήστες στον οργανισμό σας. Κάθε ρόλος διαχειριστή αντιστοιχεί σε κοινές επιχειρηματικές λειτουργίες και παρέχει στα άτομα στον οργανισμό σας δικαιώματα για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών στο κέντρο διαχείρισης Office 365.

Ακολουθούν οι διαθέσιμοι ρόλοι και οι ενέργειες που μπορούν να κάνουν τα άτομα στα οποία έχουν εκχωρηθεί.

Συμβουλή: Για μια λεπτομερή λίστα με τις εργασίες που μπορεί και που δεν μπορεί να κάνει καθένας από αυτούς τους ρόλους, και πώς συμπίπτουν με ρόλους σε άλλες υπηρεσίες της Microsoft, ανατρέξτε στην ενότητα "Δικαιώματα διαχειριστή" στο θέμα Ανάθεση ρόλων διαχειριστή στο Azure Active Directory.

Ρόλος

Τι μπορεί να κάνει στο Office 365

Καθολικός διαχειριστής

Καθολικός διαχειριστής

Έχει πρόσβαση σε όλες τις διαχειριστικές δυνατότητες στην οικογένεια υπηρεσιών του Office 365 του προγράμματός σας, συμπεριλαμβανομένου του Skype για επιχειρήσεις. Από προεπιλογή, το άτομο που εγγράφεται για την πραγματοποίηση της αγοράς του Office 365 γίνεται καθολικός διαχειριστής.

Οι καθολικοί διαχειριστές είναι οι μοναδικοί διαχειριστές που μπορούν να αναθέσουν άλλους ρόλους διαχειριστή. Μπορείτε να έχετε περισσότερους από έναν καθολικούς διαχειριστές στον οργανισμό σας. Ως βέλτιστη πρακτική συνιστάται μόνο λίγα άτομα στην εταιρεία σας να έχουν τον συγκεκριμένο ρόλο. Μειώνει τον κίνδυνο για την επιχείρησή σας.

Συμβουλή: Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι καθολικοί διαχειριστές στον οργανισμό σας έχουν αριθμό κινητού τηλεφώνου και εναλλακτική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα στοιχεία επικοινωνίας τους. Ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή της διεύθυνσης του οργανισμού σας, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας για τεχνικά θέματα και άλλων πληροφοριών για περισσότερες λεπτομέρειες.

Πιστωτική κάρτα

Διαχειριστής χρεώσεων

Πραγματοποιεί αγορές, διαχειρίζεται συνδρομές, διαχειρίζεται δελτία υποστήριξης και παρακολουθεί την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών.

 Exchange Online

Διαχειριστής Exchange

Διαχειρίζεται τα γραμματοκιβώτια και τις πολιτικές προστασίας από ανεπιθύμητη αλληλογραφία για την επιχείρησή σας, χρησιμοποιώντας το Κέντρο διαχείρισης του Exchange. Μπορεί να δει όλες τις αναφορές δραστηριότητας στο κέντρο διαχείρισης Office 365.

Κάποιος που έχει ΚΑΙ τον ρόλο διαχειριστή του Exchange ΚΑΙ τον ρόλο διαχείρισης χρηστών μπορεί να δημιουργεί και να διαχειρίζεται ομάδες του Office 365 στο Κέντρο διαχείρισης Office 365.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Σχετικά με το ρόλο διαχειριστή του Exchange Online.

Διαχειριστής του SharePoint

Διαχειριστής SharePoint

Διαχειρίζεται τον χώρο αποθήκευσης εγγράφων για τον οργανισμό σας στο SharePoint Online και στο OneDrive. Αυτό το κάνει στο Κέντρο διαχείρισης SharePoint. Μπορεί επίσης να αναθέτει σε άλλα άτομα τον ρόλο διαχειριστή συλλογής τοποθεσιών και διαχειριστή χώρου αποθήκευσης όρων.

Τα δικαιώματα που εκχωρούνται σε τοποθεσίες του SharePoint είναι εντελώς ξεχωριστά από το ρόλο καθολικού διαχειριστή του Office 365. Μπορείτε να είστε καθολικός διαχειριστής χωρίς πρόσβαση σε μια τοποθεσία του SharePoint, εάν δεν έχετε προστεθεί σε αυτή ή δεν έχετε δημιουργήσει την τοποθεσία.

Τα άτομα που έχουν αυτόν το ρόλο μπορούν επίσης να δουν όλες τις αναφορές δραστηριότητας στο κέντρο διαχείρισης Office 365.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Σχετικά με τον ρόλο διαχειριστή του SharePoint.

Κλειδί, δικαιώματα

Διαχειριστής κωδικών πρόσβασης

Κάνει επαναφορά κωδικών πρόσβασης, διαχειρίζεται δελτία υποστήριξης και παρακολουθεί την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών. Οι διαχειριστές κωδικών πρόσβασης περιορίζονται στην επαναφορά κωδικών πρόσβασης για τους χρήστες.

Skype για επιχειρήσεις Online

Διαχειριστής Skype για επιχειρήσεις

Ρυθμίζει τις παραμέτρους του Skype για επιχειρήσεις για τον οργανισμό σας και μπορεί να δει όλες τις αναφορές δραστηριότητας στο κέντρο διαχείρισης Office 365.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Σχετικά με το ρόλο διαχειριστή του Skype για επιχειρήσεις.

Ακουστικά

Διαχειριστής υπηρεσίας

Ανοίγει δελτία υποστήριξης προς τη Microsoft και προβάλλει τον πίνακα εργαλείων της υπηρεσίας και το κέντρο μηνυμάτων. Έχει δικαιώματα μόνο προβολής, εκτός από το δικαίωμα που έχει για άνοιγμα και ανάγνωση δελτίων υποστήριξης.

Συμβουλή: Τα άτομα στα οποία έχουν ανατεθεί οι ρόλοι διαχειριστή του Exchange Online, του SharePoint Online και του Skype για επιχειρήσεις θα πρέπει επίσης να έχουν το ρόλο διαχειριστή υπηρεσίας. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να βλέπουν σημαντικές πληροφορίες στο Κέντρο διαχείρισης Office 365, όπως την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας και ειδοποιήσεις αλλαγών και κυκλοφορίας.

Πιστωτική κάρτα

Διαχειριστής αδειών χρήσης

Προσθέτει, καταργεί, και ενημερώνει εκχωρήσεις αδειών χρήσης για τους χρήστες, ομάδες (χρήση ομάδας βάσει παραχώρησης πολλαπλών αδειών χρήσης) και διαχειρίζεται την τοποθεσία χρήσης των χρηστών.

Άτομα σε αυτόν το ρόλο δεν είναι δυνατό να αγοράσετε ή διαχείριση εγγραφών, δημιουργία ή διαχείριση ομάδων, ή δημιουργία ή Διαχείριση χρηστών πέρα από την τοποθεσία χρήσης.

Χρήστης

Διαχειριστής χρηστών

Πραγματοποιεί επαναφορά κωδικών πρόσβασης, παρακολουθεί την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, προσθέτει και διαγράφει λογαριασμούς χρηστών, διαχειρίζεται δελτία υποστήριξης, προσθέτει και καταργεί μέλη από ομάδες του Office 365. Ο διαχειριστής χρηστών δεν μπορεί να διαγράψει έναν καθολικό διαχειριστή, να δημιουργήσει άλλους ρόλους διαχειριστή ή να πραγματοποιήσει επαναφορά κωδικών πρόσβασης για καθολικούς διαχειριστές και διαχειριστές χρεώσεων, Exchange, SharePoint, συμμόρφωσης και Skype για επιχειρήσεις.

Κάποιος που έχει ΚΑΙ τον ρόλο διαχειριστή του Exchange ΚΑΙ τον ρόλο διαχείρισης χρηστών μπορεί να δημιουργεί και να διαχειρίζεται ομάδες του Office 365 στο Κέντρο διαχείρισης Office 365.

Διαχειριστής προγράμματος ανάγνωσης αναφορών

Αναγνώστης αναφορών

Μπορεί να προβάλει όλες τις αναφορές δραστηριότητας στο Κέντρο διαχείρισης Office 365 και οποιεσδήποτε αναφορές που δημιουργούνται από τα API δημιουργίας αναφορών.

Ρόλοι του Κέντρου ασφάλειας και συμμόρφωσης

Εάν διαθέτετε μια συνδρομή για επιχειρήσεις Office 365 E3 ή E5, αυτή περιλαμβάνει εργαλεία ασφάλειας και συμμόρφωσης. Σε αυτή την περίπτωση, θα έχετε πρόσβαση στους παρακάτω επιπλέον ρόλους: Διαχειριστής συμμόρφωσης, Υπεύθυνος eDiscovery, Διαχείριση οργανισμού, Ελεγκτής, Διαχειριστής ασφάλειας, Αναγνώστης ασφάλειας, Χρήστης διασφάλισης υπηρεσίας, Εποπτικός έλεγχος.

Για να μάθετε περισσότερα για αυτούς, ανατρέξτε στο θέμα Δικαιώματα στο Κέντρο ασφάλειας και συμμόρφωσης του Office 365.

Εικονίδιο για το Dynamics 365

Dynamics 365 (online)

Όταν σε ένα άτομο ανατίθεται ο ρόλος καθολικού διαχειριστή του Office 365, του ανατίθεται αυτόματα ο ρόλος ασφαλείας Διαχειριστή συστήματος στο Dynamics 365 (online).

Ένα άτομο στο οποίο έχει εκχωρηθεί ο ρόλος ασφαλείας Διαχειριστή συστήματος στο Dynamics 365 μπορεί να αναθέσει ρόλους ασφαλείας Dynamics 365 σε άλλα άτομα. Με το ρόλο ασφαλείας Διαχειριστή συστήματος, μπορείτε να διαχειρίζεστε όλες τις πτυχές του Dynamics 365. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ρόλους ασφαλείας Dynamics 365, ανατρέξτε στο άρθρο Διαχείριση συνδρομών, αδειών χρήσης και λογαριασμών χρηστών.

Εικονίδιο για το Dynamics 365

Διαχειριστής υπηρεσίας Dynamics 365

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον νέο ρόλο για να αναθέσετε σε χρήστες τη διαχείριση του Dynamics 365 σε επίπεδο μισθωτή, χωρίς να χρειάζεται να εκχωρήσετε τα πιο ισχυρά δικαιώματα καθολικού διαχειριστή του Office 365. Ένας διαχειριστής υπηρεσίας Dynamics 365 μπορεί να πραγματοποιεί είσοδο στο κέντρο διαχείρισης Dynamics 365 για τη διαχείριση παρουσιών. Ένα άτομο με αυτόν το ρόλο δεν μπορεί να εκτελεί λειτουργίες που επιτρέπεται να κάνει μόνο ο καθολικός διαχειριστής του Office 365, όπως να διαχειρίζεται λογαριασμούς χρηστών, να διαχειρίζεται συνδρομές, να έχει πρόσβαση σε ρυθμίσεις για εφαρμογές του Office 365 όπως το Exchange ή το SharePoint.

Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση του ρόλου διαχειριστή υπηρεσίας Dynamics 365 για τη διαχείριση μισθωτή.

Διαχειριστής Power BI

Το άτομο που του έχει εκχωρηθεί ο ρόλος διαχειριστή Power BI θα έχει πρόσβαση στους δείκτες χρήσης του Power BI στο Office 365. Θα μπορεί επίσης να ελέγχει τη χρήση των δυνατοτήτων του Power BI από τον οργανισμό σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση του Power BI, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση του Power BI στον οργανισμό σας.

Αναγνώστης κέντρου μηνυμάτων

Παρακολουθεί τις αλλαγές στην υπηρεσία και μπορεί να βλέπει όλες τις καταχωρήσεις στο Κέντρο μηνυμάτων του Office 365 και να μοιράζεται τις καταχωρήσεις του Κέντρου μηνυμάτων με άλλους χρήστες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι χρήστες στους οποίους έχει ανατεθεί αυτός ο ρόλος έχουν επίσης πρόσβαση μόνο για ανάγνωση σε ορισμένους πόρους του κέντρου διαχείρισης, όπως οι χρήστες, οι ομάδες, οι τομείς και οι συνδρομές

Υπεύθυνος έγκρισης access Lockbox πελατών

Υπεύθυνος έγκρισης access Lockbox πελατών

Διαχειρίζεται αιτήσεις Lockbox πελατών της εταιρείας σας. Λαμβάνουν ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για αιτήσεις Lockbox πελατών και μπορούν να εγκρίνουν/απόρριψη αιτήσεων από το Κέντρο διαχείρισης του Microsoft 365. Μπορεί επίσης να ενεργοποιήσετε ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της δυνατότητας Lockbox πελατών.

Μόνο οι καθολικοί διαχειριστές μπορούν να επαναφέρουν τους κωδικούς πρόσβασης των ατόμων στους οποίους έχουν ανατεθεί σε αυτόν το ρόλο.

Χρειάζεστε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το τι μπορούν και τι δεν μπορούν να κάνουν αυτοί οι ρόλοι;

Για μια λεπτομερή λίστα με τις εργασίες που μπορεί και που δεν μπορεί να κάνει καθένας από αυτούς τους ρόλους, ανατρέξτε στην ενότητα "Δικαιώματα διαχειριστή" στο θέμα Ανάθεση ρόλων διαχειριστή στο Azure Active Directory.

Τι γίνεται με τους ρόλους του Azure Active Directory;

Εάν έχετε μια μεγάλη επιχείρηση, θα θέλετε να ορίσετε ρόλους και στο Azure Active Directory. Ένας χρήστης στον οποίο έχει εκχωρηθεί ένας ρόλος διαχειριστή θα έχει τα ίδια δικαιώματα σε όλες τις υπηρεσίες cloud στις οποίες είναι συνδρομητής ο οργανισμός σας, ανεξάρτητα από το αν εκχωρήσατε τον ρόλο στο Κέντρο διαχείρισης Office 365, στην κλασική πύλη του Azure ή χρησιμοποιώντας τη λειτουργική μονάδα του Azure AD για το Windows PowerShell.

Για μια λίστα και περιγραφή όλων των ρόλων του Azure Active Directory, ανατρέξτε στο θέμα Ανάθεση ρόλων διαχειριστή στο Azure Activity Directory.

Τι μπορούν να κάνουν οι ρόλοι διαχειριστή του Office 365 στο Exchange Online, το SharePoint Online και το Skype για επιχειρήσεις

Ορισμένοι ρόλοι διαχειριστή στο Office 365 έχουν έναν αντίστοιχο ρόλο στο Exchange Online, στο SharePoint Online και στο Skype για επιχειρήσεις Online. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει πώς αυτοί οι ρόλοι διαχειριστή του Office 365 μεταφράζονται σε ρόλους στις διαφορετικές υπηρεσίες του Office 365.

Ρόλος διαχειριστή του Office 365

Αντιστοιχεί στο εξής στο Exchange Online …

Αντιστοιχεί στο εξής στο SharePoint Online …

Αντιστοιχεί στο εξής στο Skype για επιχειρήσεις Online.....

Μεταφράζεται στο εξής στο Κέντρο συμμόρφωσης και ασφάλειας …

Καθολικός διαχειριστής

Διαχειριστής του Exchange Online

Διαχειριστής εταιρείας

Διαχειριστής του SharePoint Online

Διαχειριστής Skype για επιχειρήσεις

Διαχειριστής στο Κέντρο συμμόρφωσης και ασφάλειας (μέλος της ομάδας ρόλων OrganizationManagement)

Διαχειριστής χρεώσεων

Δ/Υ

Δ/Υ

Δ/Υ

Δ/Υ

Διαχειριστής κωδικών πρόσβασης

Διαχειριστής υπηρεσίας βοήθειας*

Δ/Υ

Διαχειριστής υπηρεσίας βοήθειας

Δ/Υ

Διαχειριστής υπηρεσίας

Δ/Υ

Δ/Υ

Δ/Υ

Δ/Υ

Διαχειριστής χρηστών

Δ/Υ

Δ/Υ

Διαχειριστής Skype για επιχειρήσεις

Δ/Υ

Διαχειριστής Exchange

Διαχειριστής του Exchange Online

Δ/Υ

Δ/Υ

Δ/Υ

Διαχειριστής SharePoint

Δ/Υ

Διαχειριστής του SharePoint Online

Δ/Υ

Δ/Υ

Διαχειριστής Skype για επιχειρήσεις

Δ/Υ

Δ/Υ

Διαχειριστής Skype για επιχειρήσεις

Δ/Υ

Διαχειριστής συμμόρφωσης

Διαχείριση οργανισμού

Δ/Υ

Δ/Υ

Διαχειριστής συμμόρφωσης

*Τα άτομα με το ρόλο του διαχειριστή κωδικού πρόσβασης, μπορούν να κάνουν τις ίδιες εργασίες με τα άτομα με το ρόλο της υπηρεσίας βοήθειας του Exchange, ωστόσο, δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν ανίχνευση μηνύματος.

Διαχείριση με ανάθεση

Εάν εργάζεστε με ένα συνεργάτη της Microsoft, μπορείτε να του εκχωρήσετε ρόλους διαχειριστή. Εκείνος μπορεί με τη σειρά του να εκχωρήσει σε χρήστες στην εταιρεία σας -ή στην εταιρεία του- ρόλους διαχειριστή. Μπορεί να θέλετε να το κάνει αυτό, για παράδειγμα, εάν ρυθμίζει και διαχειρίζεται για εσάς το Office 365.

Ένας συνεργάτης μπορεί να εκχωρήσει αυτούς τους ρόλους:

  • Πλήρης διαχείριση, η οποία έχει δικαιώματα ισοδύναμα με εκείνα ενός καθολικού διαχειριστή.

  • Περιορισμένη διαχείριση, η οποία έχει δικαιώματα ισοδύναμα με εκείνα ενός διαχειριστή κωδικών πρόσβασης.

Για να μπορέσει ο συνεργάτης να εκχωρήσει αυτούς τους ρόλους στους χρήστες, πρέπει να προσθέσετε το συνεργάτη ως πληρεξούσιο διαχειριστή στο λογαριασμό σας Office 365. Αυτή η διαδικασία ξεκινά από έναν εξουσιοδοτημένο συνεργάτη. Ο συνεργάτης σάς αποστέλλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να σας ρωτήσει αν θέλετε να του δώσετε το δικαίωμα να ενεργεί ως πληρεξούσιος διαχειριστής. Για οδηγίες, ανατρέξτε στο θέμα Εξουσιοδότηση ή κατάργηση σχέσεων συνεργάτη.

Σχετικά άρθρα

Εκχώρηση ρόλων διαχειριστή στο Office 365
Αναφορές δραστηριότητας στο κέντρο διαχείρισης Office 365

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×