Σχεδιασμός τοποθεσιών και διαχείριση χρηστών

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Ο τύπος για επιτυχή τοποθεσιών και χρηστών ικανοποιημένοι είναι επίσης και προγραμματισμένες και διαρκούς προσέγγιση στη Διαχείριση τοποθεσιών και χρήστη. Εδώ θα βρείτε ορισμένες βασικές εργασίες και τα θέματα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για Σχεδιασμός τοποθεσιών και διαχείριση χρηστών για την εταιρεία σας.

Διαχείριση συλλογών τοποθεσιών

Μια συλλογή τοποθεσιών παραδοσιακή είναι μια ομάδα με τις τοποθεσίες του SharePoint που έχουν τον ίδιο ιδιοκτήτη και κοινόχρηστες ρυθμίσεις διαχείρισης, όπως τα δικαιώματα. Οι δευτερεύουσες τοποθεσίες μεταβίβαση πλοήγησης, δικαιώματα και σχεδίασης της τοποθεσίας από τη συλλογή τοποθεσιών. έτσι οποιαδήποτε στιγμή αλλάξετε το μέλη της τοποθεσίας και έργα, τις τοποθεσίες πρέπει επίσης να αλλάξετε, ενώ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συλλογές τοποθεσιών με δευτερεύουσες τοποθεσίες, συνιστάται η δημιουργία συλλογών τοποθεσιών για κάθε φόρτο εργασίας στην εταιρεία σας. Το σύγχρονο εμπειρίας του SharePoint διευκολύνει την περιήγηση και συντήρησης επειδή κάθε τοποθεσία είναι τώρα μια συλλογή τοποθεσιών. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την εμπειρία σύγχρονο στο SharePoint και τα οφέλη της χρήσης τοποθεσιών διανομέα. Συνιστάται να που Δημιουργία συλλογών τοποθεσιών για κάθε φόρτο εργασίας και, στη συνέχεια, να τα συσχετίζετε όλους σε μια τοποθεσία διανομέα. Αυτό σας δίνει μεγαλύτερη ευελιξία και εγκρίνει εύκολα αλλαγή ανάγκες της εταιρείας σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Σχεδιασμός διανομέα τοποθεσίες του SharePoint.

Ο διαχειριστής του SharePoint αναθέτει τη διαχείριση των συλλογών τοποθεσιών σε διάφορα άτομα στην εταιρεία σας. Το μοντέλο δικαιωμάτων του SharePoint σας βοηθά, επιτρέποντάς σας να εκχωρήσετε δικαιώματα σε διαφορετικούς ρόλους, όπως το διαχειριστή της συλλογής τοποθεσιών, κατόχου τοποθεσίας και άλλους ρόλους. Ανατρέξτε στο άρθρο Διαχείριση διαχειριστών συλλογής τοποθεσιών για να μάθετε πώς μπορείτε να προσθέσετε και να καταργήσετε διαχειριστές συλλογής τοποθεσιών.

Ο διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών έχει το επίπεδο δικαιωμάτων Πλήρους ελέγχου στη συλλογή τοποθεσιών. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να προσθέσετε ή να διαγράψετε τοποθεσίες ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για οποιαδήποτε τοποθεσία μέσα σε μια συλλογή τοποθεσιών. Επιπλέον, μπορείτε να προβάλετε, προσθήκη, διαγραφή, ή αλλαγή όλο το περιεχόμενο μέσα σε αυτές τις τοποθεσίες. Το δευτερεύων διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών μπορεί να οριστεί από το διαχειριστή της συλλογής τοποθεσιών. Ως διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών, μπορείτε να προσθέσετε κάποιον άλλο διαχειριστή συλλογής τοποθεσιών, ή να αλλάξετε το διαχειριστή της συλλογής τοποθεσιών, μέσω της σελίδας ρυθμίσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την εργασία, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση διαχειριστών συλλογής τοποθεσιών.

Μια τοποθεσία ομάδας του SharePoint, και οποιεσδήποτε σελίδες που θα δημιουργήσετε στην περιοχή, είναι διαθέσιμη μόνο στους χρήστες που προσκαλείτε, δίνοντάς τους δικαιωμάτων στην τοποθεσία. Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε στην τοποθεσία ομάδας σε μια ομάδα του Office 365. Με μια τοποθεσία ομάδας, του οργανισμού, ομάδας ή της ομάδας μπορούν να συνδεθούν μεταξύ και συνεργασία σε έγγραφα και άλλα αρχεία, ανακοινώσεις δημοσιεύσεων, Προγραμματισμός συσκέψεων, διατηρείτε εργασίες, παρακολούθηση θεμάτων ή στοιχείων ενέργειας και αποθήκευση πληροφοριών σε λίστες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Τι είναι μια τοποθεσία ομάδας του SharePoint;.

Μια τοποθεσία επικοινωνίας του SharePoint σάς επιτρέπει να μοιράζεστε πληροφορίες, όπως ειδήσεις, αναφορές και την κατάσταση με άλλους. Μια τοποθεσία επικοινωνίας έχει συνήθως μερικά συνεργατών αλλά πολλά μέλη.

Διακυβέρνηση

Διακυβέρνηση είναι το σύνολο πολιτικών, ρόλων, αρμοδιοτήτων και διεργασιών που καθοδηγούν, κατευθύνουν και ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο τα επιχειρηματικά τμήματα μιας εταιρείας συνεργάζονται με τις τεχνικές ομάδες για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων. Αναφορικά με τη συλλογή τοποθεσιών του SharePoint Online, ένα σχέδιο διακυβέρνησης μπορεί να είναι ο οδηγός που συμβάλλει στο σχεδιασμό των ρόλων, των αρμοδιοτήτων και των πολιτικών που απαιτούνται για την υποστήριξη της συλλογής τοποθεσιών. Η διακυβέρνηση μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  • Αρχιτεκτονική πληροφοριών, όπως ιστοσελίδες, έγγραφα, λίστες και δεδομένα

  • Δραστηριότητες διατήρησης, όπως διαχείριση λογαριασμών χρηστών

  • Πολιτικές εμπορικής και προσωπικής προσαρμογής

  • Εκπαίδευση

Είναι σημαντικό για να προετοιμάσετε ένα σχέδιο διακυβέρνησης για την εταιρεία σας. Με τη συμμετοχή στην ανάπτυξη ενός σχεδίου διακυβέρνησης, που βοηθά στον προσδιορισμό της κατοχής για επιχειρήσεις και τεχνικές ομάδες, καθορίζει ποιος είναι υπεύθυνος για ποιες περιοχές του συστήματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη ενός σχεδίου διακυβέρνησης, ανατρέξτε στο θέμα Επισκόπηση: βέλτιστες πρακτικές για τη διαχείριση του τρόπου χρήσης τοποθεσίας ομάδας.

Σημείωση:  Ίσως χρειαστεί να συνεργαστείτε με το διαχειριστή του SharePoint Online για τη διαχείριση των χρηστών. Για παράδειγμα, ο διαχειριστής του SharePoint Online διαχειρίζεται τα προφίλ χρηστών.

Λογαριασμοί χρηστών στο Office 365

Ο Καθολικός διαχειριστής προσθέτει τους νέους χρήστες στο Office 365 χρησιμοποιώντας το Κέντρο διαχείρισης του Office 365, η οποία είναι η πύλη για τη διαχείριση των χρηστών και τη ρύθμιση παραμέτρων υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα χρηστών και ρόλων. Όταν προσθέτετε έναν νέο χρήστη, ο Καθολικός διαχειριστής κάνει τα εξής:

  • Καθορίζει εάν ο συγκεκριμένος χρήστης μπορεί να έχει επίσης πρόσβαση στο κέντρο διαχείρισης

  • Ορίζει τη γεωγραφική θέση για το χρήστη

  • Επιλέγει τον τύπο της άδειας χρήσης

  • Δημιουργεί ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για το χρήστη

Οι χρήστες της τοποθεσίας ομάδας

Μπορείτε να προσθέσετε χρήστες στην τοποθεσία ομάδας σας και να προσαρμόσετε τα δικαιώματα για τους χρήστες. Επίπεδα δικαιωμάτων και ιδιότητα μέλους ομάδας του SharePoint μπορεί να βρεθεί στην περιοχή Ρυθμίσεις. Ωστόσο, το Office 365 δημιουργεί τώρα μια ομάδα ασφαλείας που ονομάζεται Όλοι εκτός από εξωτερικούς χρήστες που περιέχει όλους τους χρήστες στον κατάλογο Office 365 (εκτός από τα άτομα που βρίσκονται εκτός της εταιρείας σας και άτομα που έχουν προσκληθεί έως τη δυνατότητα εξωτερικής κοινής χρήσης). Ομάδα ασφαλείας εκχωρείται αυτόματα πρόσβαση ως μέλος του SharePoint Online. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες που προσθέτετε στον κατάλογο Office 365 να επεξεργαστείτε τοποθεσίες, λίστες και βιβλιοθήκες, από προεπιλογή.

Επίπεδα δικαιωμάτων και ιδιότητα μέλους ομάδας

Επίπεδα δικαιωμάτων είναι συλλογές του SharePoint Online δικαιώματα που επιτρέπουν στους χρήστες να εκτελούν ένα σύνολο σχετικών εργασιών. Για παράδειγμα, το επίπεδο δικαιωμάτων ανάγνωσης περιλαμβάνει την προβολή στοιχείων, άνοιγμα στοιχείων, προβολή σελίδων και Προβολή εκδόσεων δικαιώματα (μεταξύ άλλων), τα οποία απαιτούνται για την προβολή σελίδων, έγγραφα και στοιχεία σε μια τοποθεσία του SharePoint. Δικαιώματα μπορούν να συμπεριληφθούν σε περισσότερα από ένα επίπεδο δικαιωμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Σχεδιασμός της στρατηγικής δικαιωμάτων.

Δεν συνιστάται η εκχώρηση επιπέδων δικαιωμάτων απευθείας σε μεμονωμένους χρήστες, επειδή αυτό μπορεί να κάνει πολύ δύσκολο για την παρακολούθηση και διαχείριση ποιος έχει πρόσβαση σε τοποθεσίες. Μερικές φορές είναι απαραίτητο, αλλά πρέπει να διατηρούνται στο ελάχιστο για να αποφύγετε την πολυπλοκότητα. Αντί για αυτό, εκχώρηση δικαιωμάτων σε ομάδες και, στη συνέχεια, αντιστοιχίστε μεμονωμένους χρήστες στις κατάλληλες ομάδες. Μια ομάδα είναι ένα σύνολο χρηστών που έχουν οριστεί στο επίπεδο συλλογής τοποθεσιών για εύκολη διαχείριση δικαιωμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα προεπιλεγμένες ομάδες ασφαλείας και Προσαρμογή δικαιώματα τοποθεσίας. Κάθε ομάδα εκχωρείται ένα προεπιλεγμένο επίπεδο δικαιωμάτων. Για παράδειγμα, ορισμένες από τις βασικές προεπιλεγμένες ομάδες του SharePoint περιλαμβάνει τα παρακάτω επίπεδα δικαιωμάτων:

Ομάδα

Επίπεδο δικαιωμάτων

Κάτοχοι

Πλήρης έλεγχος

Επισκέπτες

Ανάγνωση

Μέλη

Συνεισφορά

Οποιοσδήποτε με δικαιώματα "Πλήρης έλεγχος" μπορεί να δημιουργήσει προσαρμοσμένες ομάδες.

Όταν εκχωρείτε επίπεδα δικαιωμάτων σε ομάδες του SharePoint στο επίπεδο συλλογής τοποθεσιών, από προεπιλογή, όλες τις τοποθεσίες και περιεχόμενο της τοποθεσίας λαμβάνουν στοιχεία αυτά τα επίπεδα δικαιωμάτων. Αυτή η προεπιλεγμένη συμπεριφορά ονομάζεται τη μεταβίβαση δικαιωμάτων. Μπορείτε να καθορίσετε εάν θέλετε να ρυθμίσετε μοναδικά δικαιώματα, όταν δημιουργείτε μια δευτερεύουσα τοποθεσία ή να διακόψω τη μεταβίβαση δικαιωμάτων σε μια τοποθεσία, λίστα ή βιβλιοθήκη ή στοιχείο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Τι είναι η μεταβίβαση δικαιωμάτων;.

Επειδή το επίπεδο δικαιωμάτων χρήστη Προσδιορίζει τι αυτός να βλέπουν και να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια τοποθεσία, πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά την ιδιότητα μέλους ομάδας. Για παράδειγμα, ένας χρήστης που είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία και προσαρμογή τοποθεσιών ελάχιστες πρέπει να είστε μέλος της ομάδας σχεδίασης. Από την άλλη πλευρά, ένας χρήστης που χρειάζεται μόνο για ανάγνωση και να κάνετε λήψη περιεχομένου και να μπορεί μόνο να πρέπει να είστε μέλος της ομάδας επισκέπτες της. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Κατανόηση των επιπέδων δικαιωμάτων στο SharePoint.

Ως διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών για το SharePoint Online, ίσως πρέπει να διαχειρίζεστε δυνατότητες σε επίπεδο συλλογής τοποθεσιών και μεμονωμένων τοποθεσιών. Αυτές οι εργασίες μπορεί να περιλαμβάνουν την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση δυνατοτήτων, ανάλογα με το σχέδιο διακυβέρνησής σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο άρθρο Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση δυνατοτήτων συλλογής τοποθεσιών. Δείτε επίσης το άρθρο Διαχείριση του Κάδου Ανακύκλωσης μιας συλλογής τοποθεσιών του SharePoint.

Δείτε επίσης

Εισαγωγή στο SharePoint Online

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×