Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office
Σχεδιασμός της τοποθεσίας σας στο SharePoint-γρήγορα αποτελέσματα

Σχεδιασμός της τοποθεσίας σας στο SharePoint-γρήγορα αποτελέσματα

Ο σκοπός αυτού του οδηγού είναι να επιτρέψει στους κατόχους τοποθεσιών να δημιουργήσουν μια νέα SharePoint τοποθεσία που ικανοποιεί τους επιχειρηματικούς στόχους, τις ανάγκες των χρηστών και μπορεί να διατηρηθεί με ελάχιστη εποπτεία. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό ως λίστα ελέγχου.

Αυτός ο οδηγός αποτελείται από τρία ξεχωριστά τμήματα:

Σε αυτόν τον οδηγό:

 • Πώς να ξεκινήσετε

  • Προσδιορισμός του σκοπού της τοποθεσίας σας

  • Ορισμός του ακροατηρίου

  • Σκεφτείτε την εμφάνιση της τοποθεσίας

  • Σχεδιασμός για τη διαχείριση της τοποθεσίας

Πώς να ξεκινήσετε

Υπάρχουν πολλές πιθανές μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία μιας νέας τοποθεσίας του SharePoint, αλλά η στρατηγική δημιουργίας της τοποθεσίας σας θα επικεντρώνεται γύρω από τους μοναδικούς επιχειρηματικούς σας στόχους και τις ανάγκες των χρηστών. Κατά το σχεδιασμό της τοποθεσίας σας, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω ερωτήσεις ως οδηγό για να δείξετε τον σωστό τύπο τοποθεσίας για να δημιουργήσετε, τους τύπους τμημάτων Web που θα χρησιμοποιήσετε και πώς να διαχειριστείτε και να διατηρήσετε την τοποθεσία σας. 

Ποιος είναι ο σκοπός της τοποθεσίας σας;

Το ακροατήριό σας είναι η άμεση ομάδα σας;

Εάν η απάντηση είναι Ναι, εξετάστε το ενδεχόμενο να δημιουργήσετε μια τοποθεσία ομάδας. Εάν η απάντηση είναι όχι, είναι πιθανό να πρέπει να δημιουργήσετε μια τοποθεσία επικοινωνίας.

Μια τοποθεσία ομάδας του SharePoint συνδέει εσάς και την ομάδα σας με το περιεχόμενο και τους πόρους στους οποίους βασίζεστε κάθε μέρα. Οι τοποθεσίες ομάδας μπορούν να συνδεθούν με μια ομάδαOffice 365, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να έχουν αυτόματα πρόσβαση σε εφαρμογές τοποθεσίας ομάδας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με το τι μπορείτε να κάνετε με τις ομάδες του Office 365.

Αναζητήστε έμπνευση σε αυτήν την τοποθεσία ομάδας που καθοδηγεί την αναλυτική παρουσίασηκαι το βιβλίο εμφάνισης του SharePoint.

Συνήθεις περιπτώσεις χρήσης για τοποθεσίες ομάδας:

 • Επικοινωνία ομάδας-επικοινωνήστε και επικοινωνήστε με την ομάδα σας μέσω ειδήσεων, κοινόχρηστου περιεχομένου και προφίλ ατόμων.

 • Υποστήριξη προϊόντων-Συγκεντρώστε ανακοινώσεις και πληροφορίες για τους εργαζομένους στις πρώτες γραμμές των υπηρεσιών λιανικού εμπορίου σας. Αποκτήστε πρόσβαση και μοιραστείτε πληροφορίες για τα προϊόντα, τα νέα και τους πόρους εκπαίδευσης που σχετίζονται με συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων.

 • Συνεργασία ομάδας-Ενεργοποίηση συνεργασίας σε επίπεδο ομάδας με τη δημιουργία μιας τοποθεσίας που περιλαμβάνει ειδήσεις, συνομιλίες, κοινόχρηστα αρχεία και ημερολόγιο ομάδας.

Πρέπει να επικοινωνείτε με δεκάδες ή ακόμα και εκατοντάδες άτομα;

Εάν η απάντηση είναι Ναι, πρέπει να δημιουργήσετε μια τοποθεσία επικοινωνίας.

Μια τοποθεσία επικοινωνίας του SharePoint είναι ένα εξαιρετικό σημείο για την κοινή χρήση πληροφοριών με δεκάδες ή εκατοντάδες άτομα. Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση ειδήσεων, αναφορών, καταστάσεων και άλλων πληροφοριών σε μια οπτικά επιτακτική μορφή. Οι τοποθεσίες επικοινωνίας δεν μπορούν να συνδεθούν με μια ομάδαOffice 365.

Αναζητήστε έμπνευση σε αυτήν την τοποθεσία επικοινωνίας Καθοδηγούμενη αναλυτική παρουσίασηκαι το βιβλίο εμφάνισης του SharePoint.

Συνήθεις περιπτώσεις χρήσης για τοποθεσίες επικοινωνίας:

 • Τοποθεσία εμπορικής προσαρμογής-σελίδα πόρου για τους υπαλλήλους που περιλαμβάνει τις οδηγίες και τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν τη σωστή εμπορική προσαρμογή σε όλα τα παραδοτέα τους.

 • Site παροχών-πολλοί πόροι HR που συγκεντρώνονται σε ένα σημείο όπως εταιρικά νέα, εκδηλώσεις, επαφές και πληροφορίες σχετικά με τα οφέλη. Αυτοματοποίηση συνηθισμένων εργασιών, όπως η επεξεργασία του χρόνου απενεργοποίησης αιτήσεων από υπαλλήλους με χρήση του PowerApps.

 • Τοποθεσία εκπαίδευσης-Χρησιμοποιήστε ένα κουμπί "πρόσκληση σε ενέργεια" για να ξεκινήσετε τους χρήστες σε εκπαιδευτικά μαθήματα που καθοδηγούν τον χρήστη μέσω προσαρμοσμένων εμπειριών εκμάθησης.

Ποιος είναι το ακροατήριό σας;

Έχετε χρήστες σε περισσότερες από μία γεωγραφικές περιοχές; 

Κατά τη δημιουργία της τοποθεσίας σας, ενδέχεται επίσης να χρειαστεί να αλλάξετε τις τοπικές ρυθμίσεις για μια τοποθεσία, ανάλογα με το πού και ποιος είναι το ακροατήριό σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα "πολύγλωσσο περιβάλλον εργασίας χρήστη (MUI)" για να επιτρέψετε στους χρήστες να αλλάζουν τη γλώσσα εμφάνισης μιας τοποθεσίας ή να δημιουργούν τοποθεσίες σε διαφορετικές γλώσσες

Οι επισκέπτες εκτός του οργανισμού σας θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην τοποθεσία;

Εξετάστε τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εργαστείτε με άτομα εκτός της εταιρείας σας κατά την επικοινωνία, την κοινή χρήση αρχείων και φακέλων ή τη συνεργασία σε κοινόχρηστο περιεχόμενο. Επιπλέον, μπορείτε να διακόψετε την κοινή χρήση ενός στοιχείου, να δείτε με ποιον έχει γίνει κοινή χρήση του ή να αλλάξετε τα δικαιώματα που έχουν οι άλλοι χρήστες σε αυτό, εάν είστε ο κάτοχος του στοιχείου.

Θα πρέπει οι χρήστες να έχουν πρόσβαση σε αυτήν την τοποθεσία σε μια κινητή συσκευή;

Εάν οι χρήστες θα χρησιμοποιούν το SharePoint σε μια κινητή συσκευή, θα πρέπει να μάθετε πώς μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της τοποθεσίας σας για κινητές συσκευέςκαι να ζητήσετε από τους χρήστες να κάνουν λήψη της εφαρμογής SharePoint.

Ποιες είναι οι απαιτήσεις προσβασιμότητας για τους χρήστες σας;

Συνιστάται να μάθετε για τις ανάγκες προσβασιμότητας του ακροατηρίου σας και να δημιουργήσετε οδηγίες προσβασιμότητας για την τοποθεσία σας. Το SharePoint μπορεί να προσαρμοστεί για να εξασφαλίσει ότι η τοποθεσία σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους, ανεξάρτητα από τον τύπο της συσκευής, το πρόγραμμα περιήγησης και πολλές άλλες μεταβλητές. Πόροι για τη δημιουργία προσβάσιμων τοποθεσιών του SharePoint

Πώς θα μοιάζει η τοποθεσία;

Έχετε πρόσβαση σε στοιχεία εμπορικής επωνυμίας, όπως το λογότυπο της εταιρείας και τα χρώματα της μάρκας;

Στη σύγχρονη εμπειρία του SharePoint, μπορείτε εύκολα να αλλάξετε την εμφάνιση και την αίσθηση της τοποθεσίας σας ώστε να ταιριάζει με την εταιρεία σας ή την εταιρική επωνυμία σας. Μπορείτε να προσαρμόσετε το λογότυπο, τα χρώματα και την περιήγηση. Συνεργαστείτε με τις ομάδες μάρκετινγκ και επικοινωνίας για να εντοπίσετε τα εγκεκριμένα στοιχεία επωνυμίας.

Χρειάζεστε εικόνες και βίντεο για την τοποθεσία σας;

Δημιουργήστε ελκυστικές τοποθεσίες με την προσθήκη βίντεο, εικόνων, διαγραμμάτων και απεικονίσεων για την επικοινωνία ιδεών. Συνιστάται ότι πριν από τη δημιουργία της τοποθεσίας σας, συλλέγετε εικόνες υψηλής πιστότητας και στοιχεία βίντεο έγκαιρα στο στάδιο σχεδιασμού του περιεχομένου σας.

Πώς θα διαχειριστείτε και θα διατηρήσετε την τοποθεσία;

Ποιος θα ενημερώνει το περιεχόμενο της τοποθεσίας και πόσο συχνά;

Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο παραμένει ενημερωμένο για να διατηρήσετε την τοποθεσία σας σχετική και πολύτιμη για τους χρήστες, δημιουργώντας μια ομάδα συντήρησης και ένα χρονοδιάγραμμα. Χρησιμοποιήστε την ανάλυση τοποθεσίας για να δείτε τις τάσεις σελίδας και χρήστη.

Επόμενα βήματα:

Τώρα που κατανοείτε ορισμένα από τα σημαντικότερα στοιχεία για το σχεδιασμό της τοποθεσίας σας, προχωρήστε στο επόμενο τμήμα, στα Βασικά στοιχεία σχεδιασμού τοποθεσίας

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×