Σχεδίαση φόρμας που αποκρίνεται σε μια κατάσταση ροής εργασίας

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να σχεδιάσετε φόρμες του Microsoft Office InfoPath για να εμφανίσετε συγκεκριμένα δεδομένα που αντιστοιχεί στην τρέχουσα κατάσταση μιας ροής εργασίας. Μπορείτε να το κάνετε αυτό με το σχεδιασμό ενός προτύπου φόρμας για να χρησιμοποιήσετε κανόνες που ξεκινήσουν μια ενέργεια σε στις φόρμες με βάση την κατάσταση της ροής εργασίας. Αυτό μπορεί να βελτιστοποιήσετε τις διεργασίες που χρησιμοποιούν οι χρήστες να συμπληρώνουν φόρμες.

Σε αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο για να σχεδιάσετε ένα πρότυπο φόρμας αναφοράς εξόδων για την αυτόματη εμφάνιση διαφορετικές προβολές του προτύπου φόρμας, ανάλογα με την κατάσταση της ροής εργασίας έγκρισης σχετικές. Για παράδειγμα, πριν ξεκινήσετε τη ροή εργασίας, στη φόρμα θα εμφανίσει μια προβολή δαπάνες που περιέχει έναν επαναλαμβανόμενο πίνακα, όπου οι χρήστες μπορούν να εισάγουν δαπάνες. Όταν η κατάσταση ροής εργασίας είναι Σε εξέλιξη, τη φόρμα θα εμφανίζεται μια προβολή σύνοψης εξόδων που εμφανίζει τις συνολικές δαπάνες σε κάθε κατηγορία. Όταν η κατάσταση ροής εργασίας είναι Ολοκληρωμένη, τη φόρμα θα εμφανίζεται η προβολή ολοκληρώθηκε, η οποία περιλαμβάνει λεπτομέρειες εκτιμώμενη αποζημίωση ώρες.

Για να επιτρέψετε στις φόρμες να αποκρίνονται στις καταστάσεις ροής εργασίας, πρέπει να εκτελείτε εργασίες στην τοποθεσία του Microsoft Office SharePoint Server 2007 ή στην τοποθεσία του Windows SharePoint Services 3.0, όπου βρίσκονται οι φόρμες και οι εργασίες στο InfoPath. Στην τοποθεσία του SharePoint πρέπει να δημιουργήσετε μια ροή εργασίας και μια τοποθεσία τύπος περιεχομένου και στο InfoPath πρέπει να προσθέσετε μια σύνδεση δεδομένων σε ένα πρότυπο φόρμας, να δημιουργήσετε έναν κανόνα και να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας.

Σημείωση: Σε αυτό το άρθρο χρησιμοποιείτε ένα υποθετικό σενάριο, σύμφωνα με το οποίο ένα πρότυπο φόρμας δημοσιεύεται ως τύπος περιεχομένου τοποθεσίας. Μπορείτε, επίσης, να δημοσιεύσετε ένα πρότυπο φόρμας σε μια κοινόχρηστη θέση δικτύου ή να δημιουργήσετε μια νέα βιβλιοθήκη εγγράφων όταν δημοσιεύετε ένα πρότυπο φόρμας σε μια τοποθεσία SharePoint. Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημοσίευση προτύπων φόρμας, ανατρέξτε στην ενότητα Δείτε επίσης.

Σε αυτό το άρθρο

Εισαγωγή στη χρήση ροής εργασιών με φόρμες InfoPath

Ζητήματα συμβατότητας

Πριν ξεκινήσετε

Βήμα 1: Προσθήκη μιας ροής εργασίας έγκρισης σε μια βιβλιοθήκη

Βήμα 2: Προσθήκη μιας σύνδεσης δεδομένων σε ένα πρότυπο φόρμας

Βήμα 3: Προσθήκη κανόνα σε ένα πρότυπο φόρμας για να εμφανίσετε μια συγκεκριμένη προβολή

Βήμα 4: Δημοσίευση προτύπου φόρμας ως τύπου περιεχομένου τοποθεσίας

Βήμα 5: Προσθήκη ενός τύπου περιεχομένου σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων

Εισαγωγή στη χρήση ροών εργασίας με φόρμες InfoPath

Οι ροές εργασίας βοηθούν τους χρήστες να εργάζονται από κοινού σε έγγραφα και να διαχειρίζονται εργασίες έργων εφαρμόζοντας συγκεκριμένες επιχειρηματικές διαδικασίες σε έγγραφα και στοιχεία σε μια τοποθεσία του Microsoft Office SharePoint Server 2007 ή μια τοποθεσία του Windows SharePoint Services 3.0. Οι ροές εργασίας βοηθούν τις επιχειρήσεις να ακολουθούν ενιαίες επιχειρηματικές διαδικασίες, βελτιώνοντας, επίσης, την αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα της εταιρείας μέσω της διαχείρισης των εργασιών και των βημάτων συγκεκριμένων επιχειρηματικών διαδικασιών. Με αυτό τον τρόπο οι χρήστες που εκτελούν αυτές τις εργασίες μπορούν να επικεντρώνονται στην εκτέλεση της εργασίας τους και όχι στη διαχείριση της ροής εργασίας.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια φόρμα του InfoPath για να εμφανίσετε συγκεκριμένα δεδομένα που αντιστοιχεί στην τρέχουσα κατάσταση μιας ροής εργασίας. Μπορείτε να το κάνετε αυτό με το σχεδιασμό ενός προτύπου φόρμας για να χρησιμοποιήσετε κανόνες που ξεκινήσει μια ενέργεια στη φόρμα με βάση την κατάσταση της ροής εργασίας. Αυτό μπορεί να βελτιστοποιήσετε τις διεργασίες που χρησιμοποιούν οι χρήστες να συμπληρώνουν φόρμες. Για παράδειγμα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια φόρμα για την εμφάνιση μιας προβολής μόνο για ανάγνωση, όταν η κατάσταση για μια ροή εργασίας είναι ολοκλήρωσης και, επομένως, δεν πρέπει να αλλάξει τα δεδομένα στη φόρμα.

Οι ροές εργασίας πρέπει να προστίθενται σε μια λίστα, βιβλιοθήκη ή τύπο περιεχομένου SharePoint ώστε να είναι διαθέσιμες για χρήση στα πρότυπα φόρμας του InfoPath. Επίσης, οι διαθέσιμες ροές εργασίας για μια τοποθεσία ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο της τοποθεσίας και με το αν οι προσαρμοσμένες ροές εργασίας έχουν δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας το Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Στο άρθρο αυτό χρησιμοποιείται η ροή εργασίας έγκρισης για την παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ροές εργασίας με πρότυπα φόρμας του InfoPath. Η ροή εργασίας έγκρισης καθοδηγεί μια φόρμα InfoPath που βρίσκεται αποθηκευμένη σε μια βιβλιοθήκη, σε μια ομάδα ατόμων προς έγκριση. Από προεπιλογή, η ροή εργασίας έγκρισης συνδέεται με τον τύπο περιεχομένου Έγγραφο και διατίθεται αυτόματα σε έγγραφα ή βιβλιοθήκες φορμών.

Κάθε ροή εργασίας ορίζεται από διακριτές καταστάσεις με περιγραφικό ονομάτων, όπως Σε εξέλιξη. Τα ονόματα για καταστάσεις ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο της ροής εργασίας. Για παράδειγμα, μια ροή εργασίας έγκρισης — που είναι διαθέσιμη σε διακομιστές που εκτελούν Microsoft Office SharePoint Server 2007 — περιλαμβάνει μια κατάσταση Σε εξέλιξη, ακυρώθηκε και ολοκληρώθηκε. Τις καταστάσεις μιας ροής εργασίας τριών φάσεων — που είναι διαθέσιμη στο Windows SharePoint Services 3.0 — μπορεί να οριστεί από το άτομο που προσθέτει τη ροή εργασίας σε μια βιβλιοθήκη ή λίστα, ενώ το τυπική καταστάσεις, όπως την κατάσταση Σε εξέλιξη σημειωθεί προηγουμένως χρησιμοποιήσετε άλλων ροών εργασίας. Παρόλο που το περιγραφικό όνομα είναι ορατή στο χρήστη, παρουσιάζονται μέσω προγραμματισμού καταστάσεις ροής εργασίας με αριθμητικές τιμές. Για να σχεδιάσετε ένα πρότυπο φόρμας για να απαντήσετε σε μια κατάσταση συγκεκριμένες ροής εργασίας, πρέπει να γνωρίζετε την αριθμητική τιμή για την κατάσταση ροής εργασίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Αυτό συμβαίνει επειδή το InfoPath χρησιμοποιεί την αριθμητική τιμή της ροής εργασίας για να ξεκινήσετε μια ενέργεια, όπως εναλλαγή των προβολών.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μπορείτε να επιτρέψετε σε ένα πρότυπο φόρμας του InfoPath να παρουσιάζει συγκεκριμένα δεδομένα που ανταποκρίνονται στην τρέχουσα κατάσταση ροής εργασίας. Παρότι σε αυτό το άρθρο περιγράφεται πώς μπορείτε να επιτρέψετε σε ένα πρότυπο φόρμας έκθεσης εξόδων να εμφανίζει αυτόματα μια συγκεκριμένη προβολή ανάλογα με την κατάσταση στη ροή εργασίας, μπορείτε, επίσης, να προσαρμόσετε τη ροή εργασίας προσθέτοντας επιπλέον ενέργειες. Για παράδειγμα, αντί να επιτρέπετε σε φόρμες να εμφανίζουν μια συγκεκριμένη προβολή, μπορείτε να επιτρέψετε στις φόρμες αυτές να εμφανίζουν ένα παράθυρο διαλόγου του μηνύματος με οδηγίες. Και αντί να χρησιμοποιήσετε μια ροή εργασίας έγκρισης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ροή εργασίας τριών καταστάσεων.

Σημείωση: Εάν επιτρέψετε άλλες ενέργειες, εκτός από αυτές που περιγράφονται στο παρόν άρθρο, ενδεχομένως να χρειαστεί να εκτελέσετε επιπλέον βήματα προκειμένου να διασφαλίσετε ότι το πρότυπο φόρμας σας λειτουργεί σωστά με τη ροή εργασίας που χρησιμοποιείτε.

Αρχή της σελίδας

Προβλέψεις συμβατότητας

Εάν σκοπεύετε να δημιουργήσετε ένα πρότυπο φόρμας που είναι συμβατό με το πρόγραμμα περιήγησης, πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι η γραμμή ενεργειών εγγράφου η οποία είναι ορατή όταν συμπληρώνετε φόρμες σε έγγραφα του Microsoft Office, συμπεριλαμβανομένων των φορμών InfoPath, δεν είναι ορατή σε πρότυπα φόρμας συμβατά με προγράμματα περιήγησης που συμπληρώνουν οι χρήστες σε έναν πρόγραμμα περιήγησης Web. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πρότυπα φόρμας συμβατά με προγράμματα περιήγησης μαζί με ροές εργασίας. Για να αλλάξετε την κατάσταση της ροής εργασίας για αυτές τις φόρμες, οι συμμετέχοντες στη ροή εργασίας πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν τις ρυθμίσεις βιβλιοθήκης εγγράφων. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή των ρυθμίσεων των ροών εργασίας χρησιμοποιώντας τοποθεσίες SharePoint στην ενότητα Δείτε επίσης.

Αρχή της σελίδας

Πριν ξεκινήσετε

Πραγματοποιήστε όλες τις παρακάτω ενέργειες πριν εκτελέσετε τις εργασίες που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο:

 • Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή της φάρμας διακομιστών για να επιβεβαιώσετε ότι έχουν εγκατασταθεί οι ροές εργασίας έγκρισης και ότι έχουν ενεργοποιηθεί για την τοποθεσία SharePoint που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 • Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τουλάχιστον ένα επίπεδο δικαιωμάτων "Σχεδίαση" για την τοποθεσία SharePoint. Αυτό το επίπεδο δικαιωμάτων είναι απαραίτητο για τη δημοσίευση ενός προτύπου φόρμας και τη δημιουργία μιας ροής εργασίας.

 • Δημιουργήστε ένα πρότυπο φόρμας με δύο ή περισσότερες προβολές και προσαρμόστε κάθε προβολή ώστε να εμφανίζει τον τύπο δεδομένων που είναι κατάλληλος για κάθε κατάσταση ροής εργασίας. Για παράδειγμα, για την προβολή που θέλετε να εμφανίσετε όταν ολοκληρώνεται η ροή εργασίας, μπορείτε να ορίσετε τα στοιχεία ελέγχου της προβολής αυτής για ανάγνωση μόνο.

 • Δημιουργήστε μια βιβλιοθήκη εγγράφων ή φορμών και βεβαιωθείτε ότι η βιβλιοθήκη έχει ρυθμιστεί ώστε να επιτρέπει πολλαπλούς τύπους περιεχομένου.

Αρχή της σελίδας

Βήμα 1: Προσθήκη ροής εργασίας έγκρισης σε μια βιβλιοθήκη

Αυτό το υποθετικό σενάριο εστιάζει στη ροή εργασίας έγκρισης, όμως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και άλλο τύπο ροής εργασίας εάν θέλετε. Εάν χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο τύπο ροής εργασίας, οι επιλογές για τη συγκεκριμένη ροή εργασίας ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που περιγράφονται στο παρόν άρθρο.

 1. Ανοίξτε τη βιβλιοθήκη στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια ροή εργασίας.

 2. Στο μενού Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στις ρυθμίσεις για τον τύπο της βιβλιοθήκης που ανοίγετε.

  Για παράδειγμα, σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης εγγράφων.

 3. Στην περιοχή Δικαιώματα και Διαχείριση, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις ροής εργασίας.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη ροής εργασίας.

 5. Στη σελίδα Προσθήκη ροής εργασίας, στην ενότητα Ροή εργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Έγκριση.

 6. Στην ενότητα Όνομα, πληκτρολογήστε ένα μοναδικό όνομα για τη ροή εργασίας.

  1. Στην ενότητα Λίστα εργασιών, καθορίστε μια λίστα εργασιών την οποία θα χρησιμοποιήσετε με αυτή τη ροή εργασίας.

   Σημειώσεις: 

   • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη λίστα Εργασίες ή να δημιουργήσετε μια καινούρια. Εάν χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη λίστα Εργασίες, οι συμμετέχοντες της ροής εργασίας θα μπορούν να βρουν και να προβάλουν εύκολα τις εργασίες ροής εργασίας που έχουν, χρησιμοποιώντας την προβολή Οι εργασίες μου της λίστας Εργασίες.

   • Εάν οι εργασίες αυτής της ροής εργασίας αποκαλύπτουν ευαίσθητα ή εμπιστευτικά δεδομένα που θέλετε να διατηρείτε ξεχωριστά από τη γενική λίστα Εργασίες, θα πρέπει να δημιουργήσετε μια νέα λίστα εργασιών.

   • Εάν η επιχείρησή σας έχει πολλές ροές εργασίας ή αν οι ροές εργασίες περιλαμβάνουν πολλές εργασίες, θα πρέπει να δημιουργήσετε μια νέα λίστα εργασιών. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδέχεται να θέλετε να δημιουργήσετε λίστες εργασίας για κάθε ροή εργασίας.

 7. Στην ενότητα Λίστα ιστορικού, επιλέξτε μια λίστα ιστορικού για χρήση με αυτήν τη ροή εργασίας. Η λίστα ιστορικού εμφανίζει όλα τα συμβάντα που παρουσιάζονται στη διάρκεια κάθε εμφάνισης της ροής εργασίας.

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη λίστα Ιστορικό ή μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα. Εάν η εταιρεία σας διαθέτει πολλές ροές εργασίας, μπορείτε να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή λίστα ιστορικών για κάθε ροή εργασίας.

 8. Για να επιτρέψετε τη μη αυτόματη εκκίνηση της ροής εργασίας, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται η μη αυτόματη εκκίνηση αυτής της ροής εργασίας από έναν εξουσιοδοτημένο χρήστη με δικαιώματα επεξεργασίας στοιχείων στην ενότητα Επιλογές εκκίνησης.

 9. Για να απαιτούνται επιπλέον δικαιώματα για την εκκίνηση της ροής εργασίας, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Απαίτηση δικαιωμάτων διαχείρισης λιστών για την εκκίνηση της ροής εργασίας.

 10. Καθορίστε τυχόν άλλες επιλογές που θέλετε, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών που θέλετε κατά την εκκίνηση της ροής εργασίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 11. Στη σελίδα Προσαρμογή ροής εργασίας, ορίστε τις επιλογές που θέλετε, καθώς και το πώς θέλετε να δρομολογούνται οι εργασίες, τις προεπιλεγμένες τιμές εκκίνησης ροής εργασίας και τον τρόπο ολοκλήρωσης της ροής εργασίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK.

  Ορίστε τις επιλογές σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ενότητες. Δεν χρειάζεται να ορίσετε τις επιλογές σε κάθε ενότητα ξεχωριστά:

  Εργασίες ροής εργασίας

  Για να

  Κάντε το εξής

  Ανάθεση εργασιών σε όλους τους συμμετέχοντες ταυτόχρονα (παράλληλη ροή εργασίας)

  Επιλέξτε Όλοι οι συμμετέχοντες ταυτόχρονα (παράλληλη).

  Ανάθεση εργασιών σε κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά, με την προϋπόθεση ότι ένας συμμετέχοντας ολοκληρώνει μια εργασία πριν ο επόμενος συμμετέχοντας αναλάβει μια άλλη εργασία (σειριακή ροής εργασίας)

  Επιλέξτε Κάθε συμμετέχοντας ξεχωριστά (σειριακή).

  Να επιτρέπεται στους συμμετέχοντες στη ροή εργασίας να αναθέτουν τις εργασίες τους σε άλλα άτομα

  Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Ανάθεση εκ νέου της εργασίας σε άλλο άτομο.

  Να επιτρέπεται στους συμμετέχοντες στη ροή εργασίας να ζητούν αλλαγή στο έγγραφο ή στο στοιχείο. Η αλλαγή αυτή πρέπει να εγκριθεί πριν την ολοκλήρωση της εργασίας.

  Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Αίτημα αλλαγής πριν την ολοκλήρωση της εργασίας.

  Προεπιλεγμένες τιμές έναρξης ροής εργασίας

  Για να

  Κάντε το εξής

  Καθορισμός προεπιλεγμένης λίστας συμμετεχόντων για όλες τις περιόδους αυτής της ροής εργασίας

  Πληκτρολογήστε τα ονόματα των συμμετεχόντων που θέλετε να συμπεριλάβετε όταν ξεκινά η ροή εργασίας, ή κάντε κλικ στην επιλογή Υπεύθυνοι έγκρισης και, στη συνέχεια, επιλέξτε τα άτομα και τις ομάδες από την υπηρεσία καταλόγου.

  Σημειώσεις: 

  • Διαχωρίστε τα ονόματα με ερωτηματικά.

  • Εάν ρυθμίσετε αυτή τη ροή εργασίας ως σειριακή, προσθέστε τα ονόματα των συμμετεχόντων με τη σειρά με την οποία θέλετε να ανατεθούν οι εργασίες.

  Ανάθεση μίας εργασίας σε ομάδας, αντί ανάθεση μεμονωμένων εργασιών σε κάθε μέλος ομάδας

  Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Ανάθεση μίας εργασίας σε κάθε καταχωρημένη ομάδα (Να μην γίνεται επέκταση ομάδων).

  Να επιτρέπεται σε άτομα που ξεκινούν τη ροή εργασίας να αλλάζουν ή να προσθέτουν συμμετέχοντες

  Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπονται αλλαγές στη λίστα συμμετεχόντων όταν έχει ξεκινήσει αυτή η ροή εργασίας.

  Ορισμός προεπιλεγμένου μηνύματος που θα εμφανίζεται για κάθε εργασία

  Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα ή οδηγίες στο πλαίσιο κειμένου.

  Ορισμός ημερομηνία παράδοσης για παράλληλες ροές εργασίας

  Καταχωρίστε μια ημερομηνία κάτω από την περιοχή Ημερομηνία παράδοσης εργασίας (παράλληλη).

  Καθορισμός διαθέσιμου χρόνου συμμετεχόντων σειριακής ροής εργασίας για την ολοκλήρωση των εργασιών ροής εργασίας

  Στην περιοχήΠαραχώρηση σε κάθε χρήστη του ακόλουθου χρόνου για την ολοκλήρωση των εργασιών του (σειριακή), πληκτρολογήστε έναν αριθμό και, στη συνέχεια επιλέξτε Ημέρα/ημέρες ή Εβδομάδα/εβδομάδες ως προσαύξηση χρόνου.

  Καθορισμός λίστας ατόμων που πρέπει να λαμβάνουν ειδοποιήσεις (όχι αναθέσεις εργασιών) κατά την εκκίνηση της ροής εργασίας

  Στην περιοχή Ενημέρωση άλλων, πληκτρολογήστε τα ονόματα των ατόμων που θέλετε να ενημερώνονται ή κάντε κλικ στην επιλογή Κοιν. και επιλέξτε τα άτομα και τις ομάδες από την υπηρεσία καταλόγου.

  Σημείωση: Διαχωρίστε τα ονόματα με ερωτηματικά.

  Ολοκλήρωση της ροής εργασίας

  Για να

  Κάντε το εξής

  Καθορισμός μιας παράλληλης ροής εργασίας ως ολοκληρωμένης όταν ολοκληρώνονται οι εργασίες συγκεκριμένου αριθμού συμμετεχόντων

  Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Ολοκλήρωση παρακάτω αριθμού εργασιών και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε έναν αριθμό.

  Καθορισμός ολοκλήρωσης μιας ροής εργασίας κατά την απόρριψη ενός εγγράφου ή στοιχείου

  Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Το έγγραφο έχει απορριφθεί.

  Καθορισμός της ολοκλήρωσης μιας ροής εργασίας όταν το έγγραφο ή το στοιχείο αλλάζει

  Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Το έγγραφο έχει αλλάξει.

  Δραστηριότητες ροής εργασίας μετά την ολοκλήρωση

  Για να

  Κάντε το εξής

  Ενημέρωση της κατάστασης έγκρισης για ένα έγγραφο ή στοιχείο μετά την ολοκλήρωση της ροής εργασίας

  Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Ενημέρωση κατάστασης έγκρισης (χρήση αυτής της ροής εργασίας για έλεγχο της έγκρισης περιεχομένου).

  Σημειώσεις: 

  • Εάν χρησιμοποιείτε τη ροή εργασίας έγκρισης για τη διαχείριση της έγκρισης του περιεχομένου μιας βιβλιοθήκης και ενεργοποιήσατε το πλαίσιο ελέγχου Εκκίνηση αυτής της ροής εργασίας για έγκριση της δημοσίευσης σημαντικής έκδοσης ενός στοιχείου στη σελίδα Προσθήκη ροής εργασίας, αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή.

  • Εάν δεν ενεργοποιήσατε το πλαίσιο ελέγχου Εκκίνηση αυτής της ροής εργασίας για έγκριση της δημοσίευσης σημαντικής έκδοσης ενός στοιχείου στη σελίδα Προσθήκη ροής εργασίας επειδή δεν θέλετε αυτή η ροή εργασίας να είναι η προεπιλεγμένη ροή εργασίας έγκρισης περιεχομένου για μια βιβλιοθήκη, μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου ώστε να μετατρέψετε αυτή τη ροή εργασίας σε δευτερεύουσα ροή εργασίας έγκρισης περιεχομένου την οποία θα μπορούν να ξεκινούν μη αυτόματα συγκεκριμένοι χρήστες.

Αρχή της σελίδας

Βήμα 2: Προσθήκη σύνδεσης δεδομένων σε ένα πρότυπο φόρμας

Στην παρακάτω διαδικασία εξηγείται πώς μπορείτε να προσθέσετε μια δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων ζητά την κατάσταση της ροής εργασίας που προσθέσατε στο Βήμα 1. Αυτή η δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων παρέχει τα δεδομένα που ενεργοποιούν τους κανόνες στη φόρμα για την εναλλαγή προβολών σύμφωνα με την κατάσταση της ροής εργασίας.

 1. Στο InfoPath, στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Συνδέσεις δεδομένων.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Συνδέσεις δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

 3. Στον "Οδηγό σύνδεσης δεδομένων", κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία νέας σύνδεσης σε, κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη δεδομένων και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 4. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, επιλέξτε Βιβλιοθήκη ή λίστα SharePoint και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 5. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL της τοποθεσίας SharePoint.

 6. Στη λίστα Επιλογή λίστας ή βιβλιοθήκης, κάντε κλικ στο όνομα της βιβλιοθήκης εγγράφων όπου προσθέσατε τη ροή εργασίας έγκρισης στο Βήμα 1 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 7. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, στη λίστα Επιλογή πεδίων, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα από το όνομα του πεδίου που αντιστοιχεί στο όνομα της ροής εργασίας.

  Το όνομα του πεδίου ενδέχεται να μην ταιριάζει απόλυτα με το όνομα της ροής εργασίας. Εάν το όνομα του πεδίου ξεκινά με κάποιο ειδικό χαρακτήρα εκτός από χαρακτήρα υπογράμμισης ή γράμμα, το όνομα της ροής εργασίας θα προσαρμόζεται στη λίστα.

 8. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Συμπερίληψη δεδομένων μόνο για την ενεργή φόρμα και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

 9. Απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Αποθήκευση αντιγράφου των δεδομένων στο πρότυπο φόρμαςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 10. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, στην περιοχή Καταχώριση ονόματος για αυτό το πλαίσιο σύνδεσης δεδομένων, πληκτρολογήστε ένα περιγραφικό όνομα για αυτή τη δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων. Το όνομα αυτό είναι αυτό που εμφανίζεται στη λίστα Προέλευση δεδομένων στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων.

 11. Για να εκτελέσετε το ερώτημα αυτόματα, όταν κάποιος χρήστης ανοίγει τη φόρμα, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη ανάκτηση δεδομένων κατά το άνοιγμα της φόρμας.

 12. Στην τελευταία σελίδα του οδηγού, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

 13. Στο παράθυρο διαλόγου Συνδέσεις δεδομένων, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

Αρχή της σελίδας

Βήμα 3: Προσθήκη κανόνα σε ένα πρότυπο φόρμας για την εμφάνιση μιας συγκεκριμένης προβολής

Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανόνες για αυτόματη εμφάνιση ενός παραθύρου διαλόγου, ορίστε την τιμή ενός πεδίου, ερωτήματος ή υποβολή δεδομένων φόρμας σε μια σύνδεση δεδομένων, εναλλαγή προβολών, ή άνοιγμα ή κλείσιμο μιας φόρμας σε απόκριση σε συγκεκριμένα συμβάντα και συνθήκες. Τα συμβάντα να συμπεριλάβετε μια αλλαγή σε ένα συγκεκριμένο πεδίο ή την ομάδα του προέλευση δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή ενός κουμπιού, την εισαγωγή μιας επαναλαμβανόμενη ενότητα ή γραμμής σε μια επαναλαμβανόμενος πίνακας, ή το άνοιγμα ή την υποβολή μιας φόρμας. Οι συνθήκες μπορούν να περιλαμβάνουν υπολογισμούς, εκφράσεις XPath και ρόλοι χρήστη. Οι συνθήκες μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν εάν η τιμή του πεδίου είναι κενό, είναι μέσα σε μια καθορισμένη περιοχή, ισούται με την τιμή από ένα άλλο πεδίο, ή αρχίζει με ή περιέχει συγκεκριμένους χαρακτήρες.

Σε αυτή την περίπτωση, θα δημιουργήσετε έναν κανόνα για εναλλαγή των προβολών με βάση την κατάσταση της ροής εργασίας.

 1. Από το μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές φόρμας.

 2. Στη λίστα Κατηγορία, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα και αποθήκευση.

 3. Στην περιοχή Συμπεριφορά κατά το άνοιγμα, κάντε κλικ στην επιλογή Κανόνες.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Κανόνες για το άνοιγμα φορμών, επιλέξτε Προσθήκη.

 5. Στο πλαίσιο Όνομα, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον κανόνα.

  Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε Εναλλαγή προβολών.

 6. Για να καθορίσετε πότε θα πρέπει να εκτελείται ο κανόνας, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός συνθήκης.

 7. Στην περιοχή Εφαρμογή του κανόνα όταν αυτή η συνθήκη είναι αληθής, στο πρώτο πλαίσιο, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογή πεδίου ή ομάδας.

 8. Στη λίσταΑρχείο προέλευσης δεδομένων, κάντε κλικ στο όνομα του δευτερεύοντος αρχείου προέλευσης που προσθέσατε το Βήμα 2 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 9. Κάντε κλικ στο όνομα του πεδίου που αντιστοιχεί στην κατάσταση της ροής εργασίας.

  Ενδεχομένως να πρέπει να επεκτείνετε τους φακέλους στο παράθυρο έως ότου δείτε το πεδίο που θέλετε.

 10. Στο παράθυρο διαλόγου Συνθήκη, στη δεύτερη λίστα, κάντε κλικ στο στοιχείο είναι ίση με.

 11. Στην τρίτη λίστα, κάντε κλικ στο στοιχείο Πληκτρολόγηση αριθμού και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την τιμή που αντιστοιχεί στην κατάσταση της ροής εργασίας.

  Για παράδειγμα, για μια προβολή που εμφανίζεται όταν ολοκληρωθεί η ροή εργασίας, πληκτρολογήστε 5.

  Αριθμητικές τιμές για καταστάσεις ροής εργασίας της ροής εργασίας

  Κατάσταση

  Αριθμητική τιμή

  Σε εξέλιξη

  2

  Ολοκληρώθηκε

  5

  Ακυρώθηκε

  15

  Εγκρίθηκε

  16

  Απορρίφθηκε

  17

  Σημειώσεις: 

  • Οι αριθμητικές τιμές για τις καταστάσεις σε άλλες ροές εργασίας ενδέχεται να διαφέρουν.

  • Η τιμή για την κατάσταση της ροής εργασίας στο InfoPath είναι "μόνο για ανάγνωση". Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να σχεδιάσετε ένα πρότυπο φόρμας ώστε ο χρήστης να μπορεί να αλλάζει με μη αυτόματο τρόπο τη ροή εργασία καταχωρίζοντας μια τιμή σε ένα στοιχείο ελέγχου στην ίδια τη φόρμα.

 12. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 13. Στο παράθυρο διαλόγουΚανόνας, επιλέξτε Προσθήκη ενέργειας.

 14. Κάτω από την ενότητα Ενέργειες, κάντε κλικ στην επιλογή Εναλλαγή προβολών.

 15. Στην περιοχή Προβολή, κάντε κλικ στο όνομα της προβολής που θέλετε να εμφανίζεται όταν η κατάσταση της ροής εργασίας αντιστοιχεί στην κατάσταση για αυτή τη συνθήκη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσατε 2 στο βήμα 11, κάντε κλικ στο όνομα της προβολής που θέλετε να εμφανίζεται όταν η κατάσταση της ροής εργασίας είναι Σε εξέλιξη.

 16. Στο παράθυρο διαλόγου Κανόνας, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 17. Επαναλάβετε τα βήματα 4 έως 16 για να δημιουργήσετε επιπλέον κανόνες για την εναλλαγή των κατάλληλων προβολών σε κάθε στάδιο της ροής εργασίας.

Αρχή της σελίδας

Βήμα 4: Δημοσίευση προτύπου φόρμας ως τύπου περιεχομένου τοποθεσίας

Όταν δημοσιεύετε ένα πρότυπο φόρμας, μπορείτε είτε να το δημοσιεύσετε σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων είτε ως τύπο περιεχομένου τοποθεσίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλαπλές βιβλιοθήκες σε μια μια συλλογή τοποθεσιών. Επειδή έχετε ήδη δημιουργήσει μια βιβλιοθήκη εγγράφων και έχετε αναθέσει σε αυτή μια ροή εργασίας, πρέπει να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας ως τύπο περιεχομένου. Αργότερα, μπορείτε να συσχετίσετε την τοποθεσία του προτύπου φόρμας με τη βιβλιοθήκη που θέλετε να δημιουργήσετε.

Εκτός από τη δημοσίευση ενός προτύπου φόρμας ως τύπου περιεχομένου τοποθεσίας, μπορείτε, επίσης, να δημοσιεύσετε ένα πρότυπο φόρμας σε μια κοινόχρηστη θέση δικτύου ή να δημιουργήσετε μια νέα βιβλιοθήκη εγγράφων όταν δημοσιεύετε ένα πρότυπο φόρμας σε μια τοποθεσία SharePoint. Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημοσίευση προτύπων φόρμας, ανατρέξτε στην ενότητα Δείτε επίσης.

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, μεταβείτε στη θέση όπου θέλετε να αποθηκεύσετε το πρότυπο φόρμας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

 3. Για να ανοίξετε το παράθυρο εργασιών Έλεγχος σχεδίασης, κάντε κλικ στην εντολή Έλεγχος σχεδίασης στο μενού Εργαλεία.

 4. Εάν υπάρχουν σφάλματα στο παράθυρο εργασιών Έλεγχος σχεδίασης, διορθώστε τα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ανανέωση για να διαπιστώσετε εάν εξακολουθούν να υπάρχουν τα σφάλματα αυτά.

 5. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Δημοσίευση.

 6. Στον "Οδηγό δημοσίευσης", κάντε κλικ στην επιλογή Σε ένα διακομιστή του SharePoint με ή χωρίς υπηρεσίες φορμών InfoPath Forms Services και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 7. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε τη θέση της τοποθεσίας του SharePoint ή υπηρεσίες InfoPath Forms Services, πληκτρολογήστε τη θέση της τοποθεσίας του SharePoint όπου θέλετε να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 8. Για να επιτρέψετε στους χρήστες να συμπληρώνουν αυτή τη φόρμα χρησιμοποιώντας κάποιο πρόγραμμα περιήγησης στο Web, στην επόμενη σελίδα του οδηγού, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται η συμπλήρωση της φόρμας αυτής με χρήση προγράμματος περιήγησης.

 9. Κάντε κλικ στο στοιχείο Συλλογή τύπων περιεχομένου τοποθεσίας (για προχωρημένους) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 10. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, κάντε κλικ στο στοιχείο Δημιουργία νέου τύπου περιεχομένου.

 11. Στη λίστα Ο τύπος περιεχομένου να βασίζεται σε, κάντε κλικ στο στοιχείο Φόρμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 12. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, πληκτρολογήστε ένα όνομα και την περιγραφή του νέου τύπου περιεχομένου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 13. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, στο πλαίσιο Καθορισμός θέσης και ονόματος αρχείο για το πρότυπο φόρμας, πληκτρολογήστε τη θέση της τοποθεσίας SharePoint και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση.

 14. Στο παράθυρο διαλόγου Αναζήτηση, αναζητήστε την τοποθεσία στο διακομιστή στον οποίο θέλετε να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας ως τύπο περιεχομένου τοποθεσίας και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο Όνομα αρχείου, πληκτρολογήστε το όνομα του προτύπου φόρμας και κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

 15. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 16. Στο πρότυπο φόρμας, επιλέξτε τα πεδία που θέλετε να εμφανίζονται ως στήλες στην προεπιλεγμένη προβολή της βιβλιοθήκης εγγράφων.

  Πώς γίνεται;

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

  2. Επιλέξτε το πεδίο που θέλετε να προσθέσετε ως στήλη στη βιβλιοθήκη εγγράφων και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

   • Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη στήλη στο πλαίσιο όνομα στήλης.

   • Επιλέξτε τη στήλη στη λίστα ομάδα στηλών τοποθεσίας, επιλέξτε ένα όνομα στη λίστα όνομα στήλης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

    Εάν έχετε επιλέξει ένα επαναλαμβανόμενο πεδίο για να εμφανίσετε δεδομένα στη βιβλιοθήκη εγγράφων, μπορείτε να ορίσετε τον τρόπο που θέλετε να εμφανίζεται το πεδίο στη βιβλιοθήκη εγγράφων, κάνοντας κλικ σε μια τιμή από τη λίστα συνάρτηση. Μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να εμφανίσετε την πρώτη τιμή στο πεδίο, η τελευταία τιμή στο πεδίο ή μια καταμέτρηση του όλες τις εμφανίσεις του πεδίου ή εάν θέλετε να συγχωνεύσετε όλες τις τιμές.

  3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 17. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 18. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, επιβεβαιώστε ότι οι πληροφορίες που εμφανίζονται είναι σωστές και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Δημοσίευση.

 19. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο και κατόπιν επιβεβαιώστε ότι το πρότυπο φόρμας είναι τύπος περιεχομένου στην τοποθεσία του SharePoint.

  Πώς γίνεται;

  1. Ανοίξτε την τοποθεσία του SharePoint σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web.

  2. Από το μενού Ενέργειες τοποθεσίας στην επάνω δεξιά γωνία της τοποθεσίας, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας.

  3. Στις Ρυθμίσεις τοποθεσίας, στην ενότητα συλλογές, κάντε κλικ στην επιλογή τύποι περιεχομένου τοποθεσίας.

   Το πρότυπο φόρμας σας θα πρέπει να παρατίθενται στην περιοχή Τύποι περιεχομένου InfoPath στη Συλλογή τύπων περιεχομένου τοποθεσίας.

Αρχή της σελίδας

Βήμα 5: Προσθήκη τύπου περιεχομένου σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων

Τύποι περιεχομένου δίνουν τη δυνατότητα για εταιρείες για να οργανώσετε, να διαχειριστείτε και χειρισμού αποτελεσματικότερη περιεχομένου σε μια συλλογή τοποθεσιών. Ορίζοντας τύπους περιεχομένου για συγκεκριμένα είδη εγγράφων, μια εταιρεία να εξασφαλίσετε ότι κάθε μία από αυτές τις ομάδες περιεχομένου γίνεται πιο αποτελεσματικά. Μπορείτε να ρυθμίσετε μια λίστα ή βιβλιοθήκη να περιέχει στοιχεία του πολλούς τύπους στοιχείων ή τύπους εγγράφων, προσθέτοντας τύπους περιεχομένου στη λίστα ή βιβλιοθήκη.

Σημείωση: Για να προσθέσετε τύπους περιεχομένου σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη, χρειάζεστε τουλάχιστον ένα επίπεδο δικαιωμάτων "Σχεδίαση" για αυτή τη λίστα ή τη βιβλιοθήκη.

Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι η βιβλιοθήκη έχει ρυθμιστεί για να επιτρέπει πολλαπλούς τύπους περιεχομένου.

Επιτρέπει πολλαπλούς τύπους περιεχομένου

 1. Στο μενού Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης εγγράφων.

 2. Στην ενότητα Γενικές ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσθετες ρυθμίσεις.

 3. Στην ενότητα Τύποι περιεχομένου, επιλέξτε Ναι για να επιτρέψετε πολλαπλούς τύπους περιεχομένου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο OK.

 1. Εάν η λίστα ή η βιβλιοθήκη δεν είναι ήδη ανοιχτή, κάντε κλικ στο όνομά της στη γραμμή "Γρήγορη εκκίνηση".

  Σημείωση: Εάν το όνομα της λίστας ή της βιβλιοθήκης σας δεν εμφανίζεται, κάντε κλικ στο στοιχείο Προβολή όλου του περιεχομένου της τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα της λίστας ή της βιβλιοθήκης σας.

 2. Στο μενού Ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης εγγράφων.

 3. Στην περιοχή Τύποι περιεχομένου, κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθήκη από υπάρχοντες τύπους περιεχομένου τοποθεσιών.

 4. Στη λίστα Επιλογή τύπων περιεχομένου τοποθεσιών από στην ενότητα Επιλογή τύπων περιεχομένου, επιλέξτε την ομάδα τύπων περιεχομένου τοποθεσίας από την οποία θέλετε να επιλέξετε έναν τύπο.

 5. Στη λίστα Διαθέσιμοι τύποι περιεχομένου τοποθεσιών, κάντε κλικ στον τύπο περιεχομένου που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην Προσθήκη για να μετακινήσετε τον επιλεγμένο τύπο περιεχομένου στη λίστα Τύποι περιεχομένου για προσθήκη.

 6. Για να προσθέσετε και άλλους τύπους περιεχομένου, επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Τώρα, όταν ένας χρήστης δημιουργεί μια νέα φόρμα σε αυτή τη βιβλιοθήκη, η προβολή της φόρμας θα εμφανίζεται σύμφωνα με την κατάσταση της ροής εργασίας.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×