Σχεδίαση σχεσιακού ερωτήματος (Power Pivot)

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Κατά την εισαγωγή σχεσιακών δεδομένων από τον SQL Server με χρήση του Power Pivot στο Microsoft Excel 2013, μπορείτε να δομήσετε το ερώτημα διαδραστικά, χρησιμοποιώντας τη σχεδίαση σχεσιακού ερωτήματος. Το εργαλείο σχεδίασης σχεσιακού ερωτήματος σας βοηθά να δημιουργήσετε ένα ερώτημα το οποίο καθορίζει τα δεδομένα για την ανάκτηση σχεσιακών δεδομένων από τον Microsoft SQL Server, τη Βάση δεδομένων SQL Microsoft Azure και την την Παράλληλη αποθήκη δεδομένων του Microsoft SQL Server. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο σχεδίασης ερωτημάτων σε μορφή γραφικών για να εξερευνήσετε τα μετα-δεδομένα, να δημιουργήσετε αλληλεπιδραστικά ένα ερώτημα και να δείτε τα αποτελέσματα για το ερώτημά σας.  Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε το εργαλείο σχεδίασης ερωτημάτων βάσει κειμένου για να δείτε το ερώτημα που δημιουργήθηκε από το εργαλείο σχεδίασης ερωτημάτων σε μορφή γραφικών ή για να τροποποιήσετε ένα ερώτημα. Μπορείτε επίσης να εισάγετε ένα υπάρχον ερώτημα από αρχείο ή αναφορά.

 1. Ανοίξτε το παράθυρο του Power Pivot.

 2. Κάντε κλικ στις επιλογές Λήψη εξωτερικών δεδομένων > Από βάση δεδομένων > Από SQL Server.

 3. Στο "Οδηγό εισαγωγής πίνακα", καθορίστε όνομα διακομιστή, διαπιστευτήρια και βάση δεδομένων. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Σύνταξη ερωτήματος για τον καθορισμό των δεδομένων προς εισαγωγή. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 5. Κάντε κλικ στο στοιχείο Σχεδίαση για να ανοίξετε τη σχεσιακή σχεδίαση ερωτήματος.

Εάν προτιμάτε, μπορείτε να συντάξετε το ερώτημα στη γλώσσα SQL, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα επεξεργασίας βάσει κειμένου. Για να μεταβείτε στο εργαλείο σχεδίασης ερωτημάτων βάση κειμένου, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία ως κείμενο στη γραμμή εργαλείων. Αφού επεξεργαστείτε ένα ερώτημα στο εργαλείο σχεδίασης ερωτήματος βάσει κειμένου, δεν μπορείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο σχεδίαση γραφικού ερωτήματος.

Σημείωση: Για να καθορίσετε ένα ερώτημα για τύπους προέλευσης δεδομένων Oracle, OLE DB, ODBC και Teradata, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο σχεδίασης ερωτήματος βάσει κειμένου.

Σε αυτό το άρθρο

Εργαλείο σχεδίασης γραφικού ερωτήματος

Στο εργαλείο σχεδίασης γραφικού ερωτήματος, μπορείτε να εξερευνήσετε τους πίνακες και τις προβολές της βάσης δεδομένων, να δημιουργήσετε αλληλεπιδραστικά την πρόταση SELECT του SQL που καθορίζει τους πίνακες και τις στήλες βάσης δεδομένων από τα οποία θα γίνεται ανάκτηση δεδομένων για ένα σύνολο δεδομένων αναφοράς. Μπορείτε να επιλέξετε τα πεδία που θα συμπεριλάβετε στο σύνολο δεδομένων και, προαιρετικά, να καθορίσετε φίλτρα που θα περιορίσουν τα δεδομένα στο σύνολο δεδομένων. Μπορείτε να καθορίσετε ότι τα φίλτρα χρησιμοποιούνται ως παράμετροι και να δώσετε την τιμή του φίλτρου κατά το χρόνο εκτέλεσης. Εάν επιλέξετε πολλούς πίνακες, το εργαλείο σχεδίασης ερωτήματος περιγράφει τη σχέση μεταξύ συνόλων των δύο πινάκων.

Η σχεδίαση γραφικού ερωτήματος διαιρείται σε τρεις περιοχές. Η διάταξη του εργαλείου σχεδίασης ερωτημάτων αλλάζει ανάλογα με το αν το ερώτημα χρησιμοποιεί πίνακες/προβολές ή αποθηκευμένες διαδικασίες/συναρτήσεις με πίνακα τιμών.

Το SQL Server Parallel Data Warehouse δεν υποστηρίζει τις αποθηκευμένες διαδικασίες ή τις συναρτήσεις με πίνακα τιμών.

Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζεται το εργαλείο σχεδίασης ερωτημάτων με γραφικά στοιχεία όταν χρησιμοποιείται με πίνακες ή προβολές.

Σχεδίαση σχεσιακού ερωτήματος

Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζεται το εργαλείο σχεδίασης γραφικού ερωτήματος όταν χρησιμοποιείται με αποθηκευμένες διαδικασίες ή συναρτήσεις με πίνακες τιμών.

rs_relational_graphical_SP

Στον παρακάτω πίνακα περιγράφεται η λειτουργία του κάθε παραθύρου.

Παράθυρο

Συνάρτηση

Προβολή βάσης δεδομένων

Εμφανίζει μια ιεραρχική προβολή πινάκων, προβολών, αποθηκευμένων διαδικασιών και συναρτήσεων με πίνακα τιμών που οργανώνονται κατά δομή βάσης δεδομένων.

Επιλεγμένα πεδία

Εμφανίζει τη λίστα των ονομάτων πεδίων βάσης δεδομένων από τα επιλεγμένα στοιχεία στο παράθυρο προβολής βάσης δεδομένων. Αυτά τα πεδία γίνονται η συλλογή πεδίων για το σύνολο δεδομένων.

Παράμετροι συνάρτησης

Εμφανίζει τη λίστα των παραμέτρων εισαγωγής για αποθηκευμένες διαδικασίες ή συναρτήσεις με πίνακα τιμών στο παράθυρο προβολής βάσης δεδομένων.

Σχέσεις

Εμφανίζει μια λίστα σχέσεων που προκύπτουν από επιλεγμένα πεδία για πίνακες ή προβολές στο παράθυρο προβολής βάσης δεδομένων ή τις σχέσεις που δημιουργήσατε με μη αυτόματο τρόπο.

Εφαρμοσμένα φίλτρα

Εμφανίζει μια λίστα πεδίων και κριτηρίων φίλτρων για πίνακες ή προβολές στην προβολή βάσης δεδομένων.

Αποτελέσματα ερωτήματος

Εμφανίζει δεδομένα δείγματος για το σύνολο αποτελεσμάτων για το ερώτημα που έχει δημιουργηθεί αυτόματα.

Παράθυρο προβολής βάσης δεδομένων

Το παράθυρο προβολής βάσης δεδομένων εμφανίζει τα μετα-δεδομένα για αντικείμενα βάσης δεδομένων για τα οποία έχετε δικαιώματα προβολής, το οποίο καθορίζεται από τη σύνδεση της προέλευσης δεδομένων και τα ανάλογα διαπιστευτήρια. Η ιεραρχική προβολή εμφανίζει αντικείμενα βάσης δεδομένων οργανωμένα κατά δομή βάσης δεδομένων. Αναπτύξτε τον κόμβο για κάθε δομή ώστε να προβάλλετε πίνακες, προβολές, αποθηκευμένες διαδικασίες και συναρτήσεις με πίνακα τιμών. Αναπτύξτε έναν πίνακα ή προβολή για να εμφανίσετε τις στήλες.

Παράθυρο επιλεγμένων πεδίων

Το παράθυρο επιλεγμένων πεδίων εμφανίζει τα πεδία του συνόλου δεδομένων και τις ομάδες και τις συγκεντρώσεις που θα συμπεριληφθούν στο ερώτημα.

Εμφανίζονται οι παρακάτω επιλογές:

 • Επιλεγμένα πεδία   Εμφανίζει τα πεδία βάσης δεδομένων που επιλέγετε για πίνακες ή προβολές ή τις παραμέτρους εισόδου για αποθηκευμένες διαδικασίες ή συναρτήσεις με πίνακα τιμών. Τα πεδία που εμφανίζονται σε αυτό το παράθυρο γίνονται τη συλλογή πεδίων του συνόλου δεδομένων.

 • Χρησιμοποιήστε το παράθυρο "Δεδομένα αναφοράς", για να προβάλετε τη συλλογή πεδίων ενός συνόλου δεδομένων.

 • Ομαδοποίηση και Συγκέντρωση   Εναλλάσσει τη χρήση της ομαδοποίησης και των συγκεντρώσεων στο ερώτημα. Εάν απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα ομαδοποίησης και συγκέντρωσης μετά την προσθήκη ομάδων και συγκεντρώσεων, τότε αυτές καταργούνται. Το κείμενο, (κανένα), υποδεικνύει ότι δεν χρησιμοποιούνται ομάδες ή συγκεντρώσεις. Εάν ενεργοποιήσετε εκ νέου τη δυνατότητα ομαδοποίησης και συγκέντρωσης, θα γίνει επαναφορά των ομάδων και των συγκεντρώσεων.

 • Διαγραφή πεδίου   Διαγράφει το επιλεγμένο πεδίο.

Ομαδοποίηση και συγκέντρωση

Τα ερωτήματα που απευθύνονται σε βάσεις δεδομένων με μεγάλο πίνακα ενδέχεται να επιστρέψουν ένα πλήθος γραμμών που είναι πολύ μεγάλο για να είναι εύχρηστο, πράγμα που μπορεί να επηρεάσει την απόδοση του δικτύου που μεταφέρει αυτόν τον τεράστιο όγκο των δεδομένων. Για να περιορίσετε το πλήθος των γραμμών δεδομένων, μπορείτε να συντάξετε το ερώτημα έτσι ώστε να περιλαμβάνει συγκεντρώσεις SQL που συνοψίζουν τα δεδομένα στο διακομιστή της βάσης δεδομένων.

Οι συγκεντρώσεις παρέχουν συνόψεις δεδομένων και τα δεδομένα ομαδοποιούνται για να υποστηρίξουν τη συγκέντρωση που παραδίδει τα δεδομένα σύνοψης. Όταν χρησιμοποιείτε μια συγκέντρωση στο ερώτημα, τα άλλα πεδία που επιστρέφονται από το ερώτημα ομαδοποιούνται αυτόματα και το ερώτημα περιλαμβάνει τον όρο GROUP BY του SQL. Μπορείτε να συνοψίσετε δεδομένα χωρίς να προσθέσετε μια συγκέντρωση, χρησιμοποιώντας μόνο την επιλογή Ομαδοποιημένα κατά της λίστας Ομαδοποίηση και συγκέντρωση. Πολλές από τις συγκεντρώσεις περιλαμβάνουν μια έκδοση που χρησιμοποιεί τη λέξη-κλειδί DISTINCT. Η συμπερίληψη της λέξης-κλειδί DISTINCT ελαχιστοποιεί τις διπλότυπες τιμές.

Ο Microsoft SQL Server χρησιμοποιεί το Transact-SQL και το Microsoft SQL Server Parallel Data Warehouse χρησιμοποιεί το SQL. Και οι δύο διάλεκτοι της γλώσσας SQL υποστηρίζουν τον όρο, τη λέξη-κλειδί και τις συγκεντρώσεις που παρέχει ο σχεδιαστής του ερωτήματος.

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις συγκεντρώσεις και παρέχει σύντομες περιγραφές τους.

Συγκέντρωση

Περιγραφή

AVG

Επιστρέφει το μέσο όρο των τιμών σε μια ομάδα. Εφαρμόζει τη συγκέντρωση AVG του SQL.

Πλήθος

Επιστρέφει τον αριθμό των στοιχείων μιας ομάδας. Εφαρμόζει τη συγκέντρωση COUNT του SQL.

Count Big

Επιστρέφει τον αριθμό των στοιχείων μιας ομάδας. Είναι η συγκέντρωση COUNT_BIG του SQL. Η διαφορά μεταξύ των συγκεντρώσεων COUNT και COUNT_BIG είναι ότι η COUNT_BIG επιστρέφει πάντα μια τιμή τύπου δεδομένων bigint.

Min

Επιστρέφει την ελάχιστη τιμή μιας ομάδας. Εφαρμόζει τη συγκέντρωση MIN του SQL.

Max

Επιστρέφει τη μέγιστη τιμή μιας ομάδας. Εφαρμόζει τη συγκέντρωση MAX του SQL.

StDev

Επιστρέφει τη στατιστική τυπική απόκλιση όλων των τιμών σε μια ομάδα. Εφαρμόζει τη συγκέντρωση STDEV του SQL.

Τυπική απόκλιση πληθυσμού

Επιστρέφει τη στατιστική τυπική απόκλιση για τον πληθυσμό όλων των τιμών σε μια καθορισμένη παράσταση ομάδας. Εφαρμόζει τη συγκέντρωση STDEVP του SQL.

Άθροισμα

Επιστρέφει το άθροισμα όλων των τιμών σε μια ομάδα. Εφαρμόζει τη συγκέντρωση SUM του SQL.

Var

Επιστρέφει τη στατιστική διακύμανση όλων των τιμών σε μια ομάδα. Εφαρμόζει τη συγκέντρωση VAR του SQL.

Διακύμανση πληθυσμού

Επιστρέφει τη στατιστική διακύμανση του πληθυσμού όλων των τιμών της ομάδας. Εφαρμόζει τη συγκέντρωση VARP του SQL.

Avg Distinct

Επιστρέφει μοναδικούς μέσους όρους. Εφαρμόζει ένα συνδυασμό της συγκέντρωσης AVG και της λέξης-κλειδί DISTINCT.

Count Distinct

Επιστρέφει μοναδικά σύνολα. Εφαρμόζει ένα συνδυασμό της συγκέντρωσης COUNT και της λέξης-κλειδί DISTINCT.

Count Big Distinct

Επιστρέφει το μοναδικό σύνολο των στοιχείων μιας ομάδας. Εφαρμόζει ένα συνδυασμό της συγκέντρωσης COUNT_BIG και της λέξης-κλειδί DISTINCT.

StDev Distinct

Επιστρέφει μοναδικές στατιστικές τυπικές αποκλίσεις. Εφαρμόζει ένα συνδυασμό της συγκέντρωσης STDEV και της λέξης-κλειδί DISTINCT.

StDevP Distinct

Επιστρέφει μοναδικές στατιστικές τυπικές αποκλίσεις. Εφαρμόζει ένα συνδυασμό της συγκέντρωσης STDEVP και της λέξης-κλειδί DISTINCT.

Sum Distinct

Επιστρέφει μοναδικά αθροίσματα. Εφαρμόζει ένα συνδυασμό της συγκέντρωσης SUM και της λέξης-κλειδί DISTINCT.

Var Distinct

Επιστρέφει μοναδικές στατιστικές αποκλίσεις. Εφαρμόζει ένα συνδυασμό της συγκέντρωσης VAR και της λέξης-κλειδί DISTINCT.

VarP Distinct

Επιστρέφει μοναδικές στατιστικές αποκλίσεις. Εφαρμόζει ένα συνδυασμό της συγκέντρωσης VARP και της λέξης-κλειδί DISTINCT.

Παράθυρο παραμέτρων συνάρτησης

Το παράθυρο παραμέτρων συνάρτησης εμφανίζει τις παραμέτρους για μια αποθηκευμένη διαδικασία ή συνάρτηση με πίνακα τιμών. Εμφανίζονται οι παρακάτω στήλες:

 • Όνομα παραμέτρου   Εμφανίζει το όνομα της παραμέτρου που καθορίζεται από την αποθηκευμένη διαδικασία ή συνάρτηση με πίνακα τιμών.

 • Τιμή   Μια τιμή για χρήση στην παράμετρο όταν εκτελείται το ερώτημα για την ανάκτηση δεδομένων εμφάνισης στο παράθυρο αποτελεσμάτων ερωτήματος σε χρόνο σχεδίασης. Αυτή η τιμή δεν χρησιμοποιείται κατά το χρόνο εκτέλεσης.

Παράθυρο σχέσεων

Το παράθυρο σχέσεων εμφανίζει τις σχέσεις συνένωσης. Οι σχέσεις μπορούν να ανιχνευτούν αυτόματα από τις σχέσεις ξένων κλειδιών που λαμβάνονται από τα μετα-δεδομένα βάσης δεδομένων ή μπορείτε να τις δημιουργήσετε με μη αυτόματο τρόπο.

Εμφανίζονται οι παρακάτω επιλογές:

 • Αυτόματος εντοπισμός. Εναλλάσσει τη χρήση της δυνατότητας αυτόματου εντοπισμού που δημιουργεί αυτόματα σχέσεις μεταξύ πινάκων. Στην περίπτωση που η λειτουργία αυτόματου εντοπισμού είναι ενεργοποιημένη, το εργαλείο σχεδίασης ερωτημάτων δημιουργεί σχέσεις από ξένα κλειδιά σε πίνακες. Διαφορετικά, θα πρέπει να δημιουργήσετε τις σχέσεις με μη αυτόματο τρόπο. Όταν επιλέγετε πίνακες στο παράθυρο Προβολή βάσης δεδομένων, η λειτουργία αυτόματου εντοπισμού επιχειρεί αυτόματα να δημιουργήσει σχέσεις. Στην περίπτωση που ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου εντοπισμού όταν έχετε ήδη δημιουργήσει συνδέσμους με μη αυτόματο τρόπο, οι σύνδεσμοι αυτοί θα απορριφθούν.

  Σημαντικό: Όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα με την παράλληλη αποθήκη δεδομένων του SQL Server δεν παρέχονται τα μετα-δεδομένα που χρειάζονται για τη δημιουργία συνδέσμων και δεν είναι δυνατός ο αυτόματος εντοπισμός των σχέσεων. Εάν το ερώτημά σας ανακτά δεδομένα από την παράλληλη αποθήκη δεδομένων του SQL Server, όλοι οι σύνδεσμοι πίνακα πρέπει να δημιουργηθούν με μη αυτόματο τρόπο.

 • Προσθήκη σχέσης. Προσθέτει μια σχέση στη λίστα Σχέση.

  Στην περίπτωση που η λειτουργία αυτόματου εντοπισμού είναι ενεργοποιημένη, οι πίνακες από τους οποίους χρησιμοποιούνται στήλες στο ερώτημα, προστίθενται αυτόματα στη λίστα Σχέση. Όταν ο αυτόματος εντοπισμός ανιχνεύσει σχέση μεταξύ δύο πινάκων, ο ένας πίνακας προστίθεται στη στήλη Αριστερός πίνακας, ο άλλος στη στήλη Δεξιός πίνακας και δημιουργείται ένας εσωτερικός σύνδεσμος μεταξύ τους. Κάθε σχέση δημιουργεί έναν όρο JOIN στο ερώτημα. Στην περίπτωση που οι πίνακες δεν σχετίζονται, όλοι τους παρατίθενται στη στήλη Αριστερός πίνακας ενώ η στήλη Τύπος συνδέσμου υποδεικνύει τους πίνακες που δεν σχετίζονται με άλλους πίνακες. Όταν ο αυτόματος εντοπισμός είναι ενεργοποιημένος, δεν έχετε τη δυνατότητα να προσθέτετε, με μη αυτόματο τρόπο, σχέσεις μεταξύ πινάκων που ο αυτόματος εντοπισμός έχει χαρακτηρίσει ως μη σχετικούς μεταξύ τους.

  Όταν ο αυτόματος εντοπισμός είναι απενεργοποιημένος, μπορείτε να προσθέτετε και να αλλάζετε σχέσεις μεταξύ πινάκων. Κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία πεδίων για να καθορίσετε τα πεδία που θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση των δύο πινάκων.

  Η σειρά εμφάνισης των σχέσεων στη λίστα Σχέση είναι η σειρά εφαρμογής των συνδέσμων στο ερώτημα. Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά των σχέσεων, μετακινώντας τες επάνω και κάτω στη λίστα.

  Όταν χρησιμοποιείτε πολλές σχέσεις σε ένα ερώτημα, ένας από τους πίνακες κάθε σχέσης, εκτός της πρώτης, πρέπει να αναφέρεται σε μια προηγούμενη σχέση.

  Στην περίπτωση που και οι δύο πίνακες μιας σχέσης αναφέρονται από μια προηγούμενη σχέση, τότε η σχέση δεν δημιουργεί ξεχωριστό όρο συνδέσμου. Αντ' αυτού, προστίθεται μια συνθήκη συνδέσμου στον όρο συνδέσμου που δημιουργείται για την προηγούμενη σχέση. Ο τύπος σύνδεσης προκύπτει από την προηγούμενη σχέση, η οποία αναφερόταν στους ίδιους πίνακες.

 • Επεξεργασία πεδίων. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Επεξεργασία συσχετισμένων πεδίων στο οποίο προσθέτετε και τροποποιείτε σχέσεις μεταξύ πινάκων. Επιλέγετε τα πεδία που θέλετε να συνδέσετε από το δεξιό και τον αριστερό πίνακα. Μπορείτε να συνδέσετε πολλά πεδία από τον αριστερό και το δεξιό πίνακα για να καθορίσετε πολλές συνθήκες συνδέσμων σε μια σχέση. Τα δύο πεδία που συνδέουν τον αριστερό και το δεξιό πίνακα δεν χρειάζεται να έχουν το ίδιο όνομα. Ο τύπος δεδομένων των συνδεδεμένων πεδίων πρέπει να έχει συμβατούς τύπους δεδομένων.

 • Διαγραφή σχέσης. Διαγράφει την επιλεγμένη σχέση.

 • Μετακίνηση προς τα επάνω και Μετακίνηση προς τα κάτω. Μετακινεί σχέσεις προς τα επάνω ή προς τα κάτω στη λίστα σχέσης. Η σειρά με την οποία σχέσεις τοποθετούνται στο ερώτημα μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα του ερωτήματος. Οι σχέσεις προστίθενται στο ερώτημα με τη σειρά που εμφανίζονται στη λίστα σχέσεων.

Εμφανίζονται οι παρακάτω στήλες:

 • Αριστερό πίνακα   Εμφανίζει το όνομα του πρώτου πίνακα που είναι μέρος μιας σχέσης συνένωσης.

 • Τύπος συνδέσμου   Εμφανίζει τον τύπο της πρότασης SQL ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ που χρησιμοποιείται στο ερώτημα που δημιουργούνται αυτόματα. Από προεπιλογή, σε περίπτωση που εντοπιστεί περιορισμού εξωτερικού κλειδιού, INNER JOIN χρησιμοποιείται. Άλλοι τύποι συνδέσμων μπορεί να είναι LEFT JOIN ή RIGHT JOIN. Εάν καμία από αυτούς τους τύπους σύνδεσμος δεν ισχύει, τη στήλη Τύπος συνδέσμου εμφανίζει Unrelated. Δεν υπάρχει CROSS ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ σύνδεσμοι δημιουργούνται για μη σχετικούς πίνακες. αντί για αυτό, πρέπει να δημιουργήσετε σχέσεις με τη συμμετοχή σε στήλες στους πίνακες αριστερά και δεξιά.

 • Δεξιός πίνακας   Εμφανίζει το όνομα του δεύτερου πίνακα στη σχέση συνένωσης.

 • Συνδεδεμένα πεδία   Παραθέτει τα ζεύγη συνδεδεμένων πεδίων, στην περίπτωση που μια σχέση έχει πολλές συνθήκες συνδέσμου όπου τα ζεύγη των συνδεδεμένων πεδίων διαχωρίζονται με κόμματα (,).

Παράθυρο εφαρμοσμένων φίλτρων

Το παράθυρο εφαρμοσμένων φίλτρων εμφανίζει τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό των γραμμών των δεδομένων που ανακτώνται σε χρόνο λειτουργίας. Τα κριτήρια που καθορίζονται σε αυτό το παράθυρο χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ενός όρου WHERE του SQL. Όταν ενεργοποιείτε την επιλογή παραμέτρου, δημιουργείται αυτόματα μια παράμετρος.

Εμφανίζονται οι παρακάτω στήλες:

 • Όνομα πεδίου   Εμφανίζει το όνομα του πεδίου στο οποίο θα εφαρμοστούν τα κριτήρια.

 • Τελεστής   Εμφανίζει τη λειτουργία να χρησιμοποιήσετε για να στην παράσταση φίλτρου.

 • Τιμή   Εμφανίζει την τιμή για χρήση στην παράσταση φίλτρου.

 • Παράμετρος   Εμφανίζει την επιλογή για την προσθήκη μιας παραμέτρου ερωτήματος στο ερώτημα.

Παράθυρο αποτελεσμάτων ερωτήματος

Το παράθυρο αποτελεσμάτων ερωτήματος εμφανίζει τα αποτελέσματα για το αυτόματα δημιουργημένο ερώτημα που καθορίζεται από επιλογές στα άλλα παράθυρα. Οι στήλες στο σύνολο αποτελεσμάτων είναι τα πεδία που καθορίζετε στο παράθυρο επιλεγμένων πεδίων και τα δεδομένα γραμμής περιορίζονται από τα φίλτρα που καθορίζετε στο παράθυρο εφαρμοσμένων φίλτρων.

Αυτά τα δεδομένα αναπαριστούν τιμές από την προέλευση δεδομένων κατά τη χρονική στιγμή που εκτελείτε το ερώτημα.

Η σειρά ταξινόμησης στο σύνολο αποτελεσμάτων καθορίζεται από τη σειρά με την οποία ανακτώνται τα δεδομένα από την προέλευση δεδομένων. Η σειρά ταξινόμησης μπορεί να αλλάξει τροποποιώντας απευθείας το κείμενο του ερωτήματος.

Γραμμή εργαλείων σχεδίασης γραφικού ερωτήματος

Η γραμμή εργαλείων σχεδίασης γραφικού ερωτήματος παρέχει τα παρακάτω κουμπιά για τον καθορισμό ή την προβολή των αποτελεσμάτων ενός ερωτήματος.

Κουμπί

Περιγραφή

Επεξεργασία ως κείμενο

Εκτελέστε εναλλαγή στην σχεδίαση ερωτήματος βάσει κειμένου για να προβάλλετε το ερώτημα αυτόματης δημιουργίας ή για να τροποποιήσετε το ερώτημα.

Εισαγωγή

Εισαγωγή υπάρχοντος ερωτήματος από αρχείο ή αναφορά. Υποστηρίζονται οι τύποι αρχείων .sql και .rdl.

Εκτέλεση ερωτήματος

Εκτελέστε το ερώτημα. Το παράθυρο αποτελεσμάτων ερωτήματος εμφανίζει το σύνολο των αποτελεσμάτων.

Αρχή της σελίδας

Κατανόηση των αυτόματων δημιουργημένων ερωτημάτων

Όταν επιλέγετε πίνακες και στήλες ή αποθηκευμένες διαδικασίες και προβολές στο παράθυρο προβολής βάσης δεδομένων, η σχεδίαση ερωτήματος ανακτά τις υποκείμενες σχέσεις κύριων και ξένων κλειδιών από τη δομή της βάσης δεδομένων. Αναλύοντας αυτές τις σχέσεις, η σχεδίαση ερωτήματος εντοπίζει τις σχέσεις μεταξύ δύο πινάκων και προσθέτει συνδέσμους στο ερώτημα. Στη συνέχεια, μπορείτε να τροποποιήσετε το ερώτημα, προσθέτοντας ομάδες και συγκεντρώσεις, προσθέτοντας ή αλλάζοντας σχέσεις και προσθέτοντας φίλτρα. Για να προβάλλετε το ερώτημα που εμφανίζει τις στήλες από τις οποίες θα ανακτήσετε δεδομένα, τους συνδέσμους μεταξύ πινάκων και οποιεσδήποτε ομάδες ή συγκεντρώσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία ως κείμενο.

Αρχή της σελίδας

Εργαλείο σχεδίασης ερωτήματος βάσει κειμένου

Το εργαλείο σχεδίασης ερωτήματος βάσει κειμένου παρέχει έναν τρόπο για να καθορίσετε ένα ερώτημα χρησιμοποιώντας τη γλώσσα ερωτήματος που υποστηρίζεται από την προέλευση δεδομένων, να εκτελέσετε το ερώτημα και να προβάλλετε τα αποτελέσματα στο χρόνο σχεδίασης. Μπορείτε να καθορίσετε πολλαπλές προτάσεις SQL, σύνταξη ερωτήματος ή εντολής για προσαρμοσμένες επεκτάσεις επεξεργασίας δεδομένων και ερωτήματα που καθορίζονται ως παραστάσεις.

Επειδή το εργαλείο σχεδίασης ερωτήματος βάσει κειμένου δεν πραγματοποιεί προ-επεξεργασία του ερωτήματος, δεν είναι δυνατό να συμπεριλάβει οποιοδήποτε είδος σύνταξης ερωτήματος. Αποτελεί το προεπιλεγμένο εργαλείο σχεδίασης ερωτημάτων για πολλούς τύπους προέλευσης δεδομένων.

Το εργαλείο σχεδίασης ερωτήματος με βάση το κείμενο εμφανίζει μια γραμμή εργαλείων και τα παρακάτω δύο παράθυρα:

 • Ερώτημα   Εμφανίζει το κείμενο του ερωτήματος, όνομα πίνακα ή αποθηκευμένη διαδικασία όνομα ανάλογα με τον τύπο του ερωτήματος. Δεν όλους τους τύπους ερωτήματος είναι διαθέσιμα για όλους τους τύπους προέλευσης δεδομένων. Για παράδειγμα, το όνομα του πίνακα υποστηρίζεται μόνο για τον τύπο προέλευσης δεδομένων OLE DB.

 • Αποτέλεσμα   Εμφανίζει τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του ερωτήματος στο χρόνο σχεδίασης.

Γραμμή εργαλείων σχεδίασης ερωτήματος βάση κειμένου

Η σχεδίαση ερωτήματος με βάση το κείμενο παρέχει μία γραμμή εργαλείων για όλους τους τύπους εντολών. Ο παρακάτω πίνακας καταγράφει σε λίστα το κάθε κουμπί στη γραμμή εργαλείων και τη λειτουργία του.

Κουμπί

Περιγραφή

Επεξεργασία ως κείμενο

Εναλλαγή μεταξύ της σχεδίασης ερωτήματος με βάση το κείμενο και της σχεδίασης γραφικού ερωτήματος. Δεν υποστηρίζουν όλοι οι τύποι προέλευσης δεδομένων τις σχεδιάσεις γραφικού ερωτήματος.

Εισαγωγή

Εισαγωγή υπάρχοντος ερωτήματος από αρχείο ή αναφορά. Υποστηρίζονται μόνο οι τύποι αρχείων sql και rdl.

Εικονίδιο σχεδίασης σχεσιακού ερωτήματος

Εκτέλεση του ερωτήματος και εμφάνιση του συνόλου των αποτελεσμάτων στο παράθυρο αποτελεσμάτων.

Τύπος εντολής

Επιλέξτε το στοιχείο Text, StoredProcedure ή TableDirect. Αν μια αποθηκευμένη διαδικασία έχει παραμέτρους, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ορισμός παραμέτρων ερωτήματος, όταν κάνετε κλικ στη γραμμή εργαλείων Εκτέλεση και μπορείτε να συμπληρώσετε τις τιμές, όπως απαιτείται.

Σημείωση: Αν μια αποθηκευμένη διαδικασία επιστρέφει πάνω από ένα σύνολο αποτελεσμάτων, μόνο το πρώτο σύνολο αποτελεσμάτων χρησιμοποιείται για τη συμπλήρωση του συνόλου δεδομένων.

Σημείωση: Το στοιχείο TableDirect είναι διαθέσιμο μόνο για τον τύπο προέλευσης δεδομένων OLE DB.

Κείμενο τύπου εντολής

Όταν δημιουργείτε ένα σύνολο δεδομένων SQL Server, η σχεδίαση σχεσιακού ερωτήματος ανοίγει από προεπιλογή. Για να μεταβείτε στο εργαλείο σχεδίασης ερωτήματος βάση κειμένου, κάντε κλικ στο κουμπί εναλλαγής Επεξεργασία ως κείμενο στη γραμμή εργαλείων. Το εργαλείο σχεδίασης ερωτήματος με βάση το κείμενο εμφανίζει δύο παράθυρα: το παράθυρο ερωτήματος και το παράθυρο αποτελεσμάτων: Η παρακάτω εικόνα χαρακτηρίζει το κάθε παράθυρο.

Σχεδίαση σχεσιακού ερωτήματος

Στον παρακάτω πίνακα περιγράφεται η λειτουργία του κάθε παραθύρου.

Παράθυρο

Συνάρτηση

Ερώτημα

Εμφανίζει το κείμενο ερωτήματος SQL. Χρησιμοποιήστε αυτό το παράθυρο για τη σύνταξη ή την επεξεργασία ενός ερωτήματος SQL.

Αποτέλεσμα

Εμφανίζει τα αποτελέσματα του ερωτήματος. Για να εκτελέσετε το ερώτημα, κάντε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε παράθυρο και κάντε κλικ στο στοιχείο Εκτέλεση ή κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση στη γραμμή εργαλείων.

Παράδειγμα

Το παρακάτω ερώτημα επιστρέφει τη λίστα επωνύμων από έναν πίνακα με το όνομα ContactType.

ΕΠΙΛΈΞΤΕ όνομα από ContactType

Όταν κάνετε κλικ στο στοιχείο Εκτέλεση στη γραμμή εργαλείων, εκτελείται η εντολή στο παράθυρο Ερώτημα και τα αποτελέσματα, μια λίστα ονομάτων, εμφανίζονται στο παράθυρο Αποτέλεσμα.

Τύπος εντολής StoredProcedure

Όταν επιλέγετε το στοιχείο Τύπος εντολής StoredProcedure, η σχεδίαση ερωτήματος με βάση το κείμενο εμφανίζει δύο παράθυρα: το παράθυρο ερωτήματος και το παράθυρο αποτελεσμάτων: Πληκτρολογήστε το όνομα της αποθηκευμένης διαδικασίας στο παράθυρο ερωτήματος και κάντε κλικ στο στοιχείο Εκτέλεση στη γραμμή εργαλείων. Εάν οι αποθηκευμένες εργασίες χρησιμοποιούν παραμέτρους, ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ορισμός παραμέτρων ερωτήματος. Πληκτρολογήστε τις τιμές παραμέτρου για την αποθηκευμένη διαδικασία.

Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζονται τα παράθυρα "Ερώτημα" και "Αποτελέσματα" όταν εκτελείτε μια αποθηκευμένη διαδικασία. Σε αυτήν την περίπτωση, οι παράμετροι εισόδου είναι σταθερές.

Σχεδίαση σχεσιακού ερωτήματος

Στον παρακάτω πίνακα περιγράφεται η λειτουργία του κάθε παραθύρου.

Παράθυρο

Συνάρτηση

Ερώτημα

Εμφανίζει το όνομα της αποθηκευμένης διαδικασίας και οποιεσδήποτε παραμέτρους εισόδου.

Αποτέλεσμα

Εμφανίζει τα αποτελέσματα του ερωτήματος. Για να εκτελέσετε το ερώτημα, κάντε δεξί κλικ σε οποιοδήποτε παράθυρο και κάντε κλικ στο στοιχείο Εκτέλεση ή κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση στη γραμμή εργαλείων.

Παράδειγμα

Το παρακάτω ερώτημα καλεί μια αποθηκευμένη διαδικασία με το όνομα uspGetWhereUsedProductID. Σε περίπτωση που η αποθηκευμένη διαδικασία έχει παραμέτρους εισόδου, πρέπει να δώσετε τιμές παραμέτρων όταν εκτελείτε το ερώτημα.

uspGetWhereUsedProductID

Κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση (!). Στον παρακάτω πίνακα δίνεται ένα παράδειγμα των παραμέτρων uspGetWhereUsedProductID για τις οποίες παρέχετε τιμές στο παράθυρο διαλόγου Ορισμός παραμέτρων ερωτήματος.

@StartProductID

820

@CheckDate

20010115

Τύπος εντολής TableDirect

Όταν επιλέγετε το στοιχείο Τύπος εντολής TableDirect, η σχεδίαση ερωτήματος με βάση το κείμενο εμφανίζει δύο παράθυρα: το παράθυρο ερωτήματος και το παράθυρο αποτελεσμάτων: Όταν καταχωρείτε έναν πίνακα και κάνετε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση, επιστρέφονται όλες οι στήλες για εκείνον τον πίνακα.

Παράδειγμα

Για ένα OLE DB τύπου προέλευσης δεδομένων, το παρακάτω ερώτημα συνόλου δεδομένων επιστρέφει ένα σύνολο αποτελεσμάτων για όλους τους τύπους επαφών στον πίνακα ContactType.

ContactType

Όταν εισάγετε το όνομα πίνακα ContactType, ισοδυναμεί με τη δημιουργία της πρότασης SQL ΕΠΙΛΟΓΉ * από ContactType.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×