Σχεδίαση προτύπου φόρμας που βασίζεται σε μια βάση δεδομένων Microsoft SQL Server

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να σχεδιάσετε ένα πρότυπο φόρμας που μπορούν να εργαστείτε με μια βάση δεδομένων Microsoft SQL Server για δεδομένα ερωτήματος ή το ερώτημα και υποβολή δεδομένων.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Ζητήματα συμβατότητας

Πριν ξεκινήσετε

Σχεδίαση του προτύπου φόρμας

Ρύθμιση παραμέτρων των επιλογών υποβολής

Επισκόπηση

Μια φόρμα μπορεί να έχει μια πρωτεύουσα σύνδεση δεδομένων, που ονομάζεται κύρια σύνδεση δεδομένων, και προαιρετικά, μπορεί να περιέχει μία ή περισσότερες δευτερεύουσες συνδέσεις δεδομένων. Ανάλογα με τους στόχους σας για τη φόρμα, μια σύνδεση δεδομένων ενδέχεται να ερώτημα ή υποβολή δεδομένων φόρμας σε μια εξωτερική προέλευση δεδομένων, όπως μια βάση δεδομένων Microsoft SQL Server ή μια υπηρεσία Web.

Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας που βασίζεται σε μια βάση δεδομένων, το Microsoft Office InfoPath δημιουργεί μια κύρια προέλευση δεδομένων με τις ομάδες που περιέχουν τα πεδία ερωτήματος και πεδία δεδομένων και μια σύνδεση δεδομένων ερωτήματος ως κύρια σύνδεση δεδομένων για το πρότυπο φόρμας. Αυτά τα πεδία και τις ομάδες αντιστοιχούν στον τρόπο αποθήκευσης των δεδομένων στους πίνακες της βάσης δεδομένων. Τα πεδία ερωτήματος περιέχουν τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί από το χρήστη για να περιορίσετε τα αποτελέσματα του ερωτήματος σε εγγραφές που ταιριάζουν με τα δεδομένα στα πεδία ερωτήματος. Όταν μια φόρμα που βασίζεται σε αυτό το πρότυπο φόρμας χρησιμοποιεί την κύρια σύνδεση δεδομένων, το InfoPath δημιουργεί ένα ερώτημα, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα στα πεδία ερωτήματος. Στη συνέχεια, το InfoPath στέλνει το ερώτημα μέσω της σύνδεσης δεδομένων ερωτήματος. Η βάση δεδομένων επιστρέφει τα αποτελέσματα του ερωτήματος στη φόρμα μέσω της σύνδεσης δεδομένων ερωτήματος. Τα αποτελέσματα του ερωτήματος τοποθετούνται σε πεδία δεδομένων, τα οποία μπορούν να υποστούν επεξεργασία μέσω στοιχείων ελέγχου που είναι συνδεδεμένα με αυτά τα πεδία.

Επειδή η δομή δεδομένων από το ερώτημα και τα πεδία δεδομένων πρέπει να συμφωνεί με τον τρόπο αποθήκευσης των δεδομένων στη βάση δεδομένων, δεν μπορείτε να τροποποιήσετε αυτά τα πεδία ή τις ομάδες στο κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων. Μπορείτε μόνο να προσθέσετε πεδία ή ομάδες στη ριζική ομάδα στο κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων. Βρείτε συνδέσεις για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προελεύσεις δεδομένων στην ενότητα Δείτε επίσης.

Μια φόρμα μπορεί να υποβολή δεδομένων σε μια βάση δεδομένων μέσω της φόρμας κύριας σύνδεσης δεδομένων, εάν το πρότυπο φόρμας που βασίζεται στη φόρμα και η βάση δεδομένων δεν καλύπτει τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 • Το πρότυπο φόρμας είναι δεν ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης    Το InfoPath δεν θα δημιουργήσει μια σύνδεση δεδομένων υποβολής στην κύρια σύνδεση δεδομένων εάν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης. Για να επιτρέψετε στους χρήστες να υποβάλλουν δεδομένα σε μια φόρμα που βασίζεται σε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης, χρησιμοποιήστε μια υπηρεσία Web που λειτουργεί με τη βάση δεδομένων.

 • Το αριστερό πίνακα σε κάθε ζεύγος σχετικούς πίνακες στο κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων περιέχει ένα πρωτεύον κλειδί    Τουλάχιστον μία από τις σχέσεις για κάθε ζεύγος σχετικούς πίνακες πρέπει να συμπεριλάβετε ένα πρωτεύον κλειδί από τον αριστερό πίνακα.

 • Κανένα από τα πεδία δεδομένων στο κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων του χώρου αποθήκευσης φόρμας ένα μεγάλο τύπο δυαδικών δεδομένων    Το InfoPath θα απενεργοποιήσει τη σύνδεση δεδομένων υποβολής, εάν το ερώτημα περιλαμβάνει τα πεδία που μπορούν να αποθηκεύουν ένα μεγάλο τύπο δυαδικών δεδομένων, όπως εικόνες, εικόνες, OLE αντικείμενα, συνημμένα, τον τύπο δεδομένων υπομνήματος Office Access ή τον τύπο δεδομένων κειμένου SQL.

Όταν το InfoPath ενεργοποιεί τη σύνδεση δεδομένων υποβολής, οι χρήστες επιτρέπεται να υποβάλουν τα δεδομένα των πεδίων δεδομένων στο κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων στη βάση δεδομένων. Εάν το InfoPath ενεργοποιεί τη σύνδεση δεδομένων υποβολής, μπορείτε να προσαρμόσετε τις επιλογές υποβολής για τις φόρμες που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας.

Αρχή της σελίδας

Ζητήματα συμβατότητας

Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας που βασίζεται σε μια βάση δεδομένων, έχετε την επιλογή σχεδίαση ενός πρότυπο φόρμας που είναι συμβατό με το πρόγραμμα περιήγησης. Το InfoPath θα δημιουργήσει μια σύνδεση δεδομένων ερωτήματος ως κύρια σύνδεση δεδομένων σε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης. Ωστόσο, τα πρότυπα φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης δεν μπορεί να ρυθμιστεί για να επιτρέψετε στους χρήστες να υποβάλλουν δεδομένα σε μια βάση δεδομένων. Επομένως, αν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας που βασίζεται σε μια βάση δεδομένων SQL Server και θέλετε οι χρήστες να υποβάλουν τα δεδομένα φόρμας στη βάση δεδομένων μέσω της κύριας σύνδεσης δεδομένων, δεν μπορείτε να κάνετε αυτό το πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης.

Αρχή της σελίδας

Πριν ξεκινήσετε

Για να σχεδιάσετε το πρότυπο φόρμας που βασίζεται σε μια βάση δεδομένων SQL Server, χρειάζεστε τις ακόλουθες πληροφορίες από το διαχειριστή βάσης δεδομένων:

 • Το όνομα του διακομιστή που περιέχει τη βάση δεδομένων που θα συνδεθείτε του προτύπου φόρμας στην.

 • Το όνομα της βάσης δεδομένων που θα χρησιμοποιήσετε με αυτό το πρότυπο φόρμας.

 • Ο έλεγχος ταυτότητας που απαιτούνται από τη βάση δεδομένων. Η βάση δεδομένων να χρησιμοποιήσετε ελέγχου ταυτότητας των Microsoft Windows ή έλεγχο ταυτότητας του SQL Server για να καθορίσετε πώς οι χρήστες να αποκτήσετε πρόσβαση στη βάση δεδομένων.

 • Το όνομα του πίνακα που περιέχει τα δεδομένα που θέλετε να αποστέλλεται σε φόρμα ή που θα λαμβάνει δεδομένα από τη φόρμα. Πρόκειται για στον πρωτεύοντα πίνακα. Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε περισσότερους από έναν πίνακα στη βάση δεδομένων, χρειάζεστε τα ονόματα αυτών των άλλων, εξαρτημένων πινάκων. Χρειάζεστε επίσης τα ονόματα των πεδίων στους εξαρτημένους πίνακες που έχουν σχέσεις με τα πεδία στον πρωτεύοντα πίνακα.

Αρχή της σελίδας

Σχεδίαση του προτύπου φόρμας

Για να σχεδιάσετε ένα πρότυπο φόρμας με μια σύνδεση δεδομένων, πρέπει να κάνετε τα εξής:

 1. Δημιουργία του προτύπου φόρμας    Όταν δημιουργείτε ένα πρότυπο φόρμας που βασίζεται σε μια βάση δεδομένων, το InfoPath δημιουργεί μια σύνδεση δεδομένων ερωτήματος ως κύρια σύνδεση δεδομένων μεταξύ του προτύπου φόρμας και της βάσης δεδομένων. Αυτή η διαδικασία δημιουργεί αυτόματα το πρότυπο φόρμας κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

 2. Προσθέστε ένα ή περισσότερα στοιχεία ελέγχου για να εμφανίσετε τα αποτελέσματα του ερωτήματος    Για να επιτρέψετε στους χρήστες να βλέπουν και να επεξεργαστείτε τα δεδομένα στα πεδία στο κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων κατά το άνοιγμα της φόρμας, μπορείτε να προσθέσετε ένα στοιχείο ελέγχου στο πρότυπο φόρμας και να συνδέσετε, στη συνέχεια, το στοιχείο ελέγχου σε ένα πεδίο στο κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

Βήμα 1: Δημιουργία του προτύπου φόρμας

 1. Στο μενού αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση προτύπου φόρμας.

 2. Στην περιοχή Σχεδίαση νέου, στο παράθυρο διαλόγου Σχεδίαση προτύπου φόρμας, κάντε κλικ στο πρότυπο φόρμας.

 3. Στη λίστα με βάση, κάντε κλικ στην επιλογή βάση δεδομένων.

 4. Εάν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση μόνο των δυνατοτήτων συμβατότητα προγράμματος περιήγησης.

  Σημείωση: Οδηγός σύνδεσης δεδομένων δεν θα ενεργοποιήσει τη σύνδεση δεδομένων υποβολής σε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης. Για να επιτρέψετε στους χρήστες να υποβάλουν τα δεδομένα σε μια βάση δεδομένων από φόρμες που βασίζονται σε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης, προσθέστε μιας δευτερεύουσας σύνδεσης δεδομένων σε μια υπηρεσία Web που λειτουργεί με τη βάση δεδομένων. Βρείτε συνδέσεις για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δευτερεύουσες συνδέσεις δεδομένων στην ενότητα Δείτε επίσης.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Στον Οδηγό σύνδεσης δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή βάσης δεδομένων.

 7. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή αρχείου προέλευσης δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Νέα προέλευση.

 8. Στη λίστα των προέλευσης δεδομένων θέλετε να συνδεθείτε, κάντε κλικ στην επιλογή Microsoft SQL Server και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 9. Στο πλαίσιο όνομα διακομιστή, πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή με τη βάση δεδομένων SQL Server.

 10. Στην περιοχή πιστοποιήσεις σύνδεσης, κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν η βάση δεδομένων καθορίζει ποιος έχει πρόσβαση με βάση τα διαπιστευτήρια που χρησιμοποιούνται σε ένα δίκτυο Microsoft Windows, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση ελέγχου ταυτότητας των Windows.

  • Εάν η βάση δεδομένων καθορίζει ποιος έχει πρόσβαση με βάση ένα καθορισμένο όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που λαμβάνετε από το διαχειριστή της βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή χρήση του παρακάτω όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης στο Όνομα χρήστη και Κωδικός πρόσβασης πλαίσια.

 11. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 12. Στη λίστα Επιλέξτε τη βάση δεδομένων που περιέχει τα δεδομένα που θέλετε, κάντε κλικ στο όνομα της βάσης δεδομένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου σύνδεση με ένα συγκεκριμένο πίνακα, κάντε κλικ στο όνομα του πρωτεύοντα πίνακα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 13. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο που αποθηκεύει τις πληροφορίες σύνδεσης δεδομένων στο πλαίσιο Όνομα αρχείου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος για να αποθηκεύσετε αυτές τις ρυθμίσεις.

  Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε άλλους πίνακες στη σύνδεση δεδομένων ερωτήματος, μπορείτε να προσθέσετε τους άλλους πίνακες σε αυτήν τη σελίδα του οδηγού.

  Πώς γίνεται αυτό;

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη πίνακα.

  2. Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη πίνακα ή ερωτήματος, κάντε κλικ στο όνομα του θυγατρικού πίνακα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο. Το InfoPath προσπαθεί να ορίσει τις σχέσεις αντιστοιχίζοντας ονόματα πεδίων και στους δύο πίνακες. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την προτεινόμενη σχέση, επιλέξτε τη σχέση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση σχέσης. Για να προσθέσετε μια σχέση, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη σχέσης. Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη σχέσης, κάντε κλικ στο όνομα κάθε σχετικό πεδίο στην αντίστοιχη στήλη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  3. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

  4. Για να προσθέσετε επιπλέον εξαρτημένους πίνακες, επαναλάβετε αυτά τα βήματα.

 14. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 15. Στην τελευταία σελίδα του οδηγού, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την κύρια σύνδεση δεδομένων. Αυτό το όνομα θα εμφανιστεί στη λίστα προέλευσης δεδομένων στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων.

 16. Εάν το πρότυπο φόρμας σας πληροί τις απαιτήσεις στην ενότητα Overview , αυτή η σελίδα του οδηγού θα δηλώνει ότι το InfoPath ενεργοποίησε τη σύνδεση δεδομένων υποβολής στην κύρια σύνδεση δεδομένων. Για να αλλάξετε το όνομα για τη σύνδεση δεδομένων υποβολής, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα στο κατάλληλο πλαίσιο. Εάν θέλετε οι χρήστες να υποβάλουν τα δεδομένα φόρμας μέσω άλλης υποβολής σύνδεση δεδομένων που θα προσθέσετε αργότερα στο πρότυπο φόρμας, κάντε κλικ για να καταργήσετε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση υποβολής για αυτήν τη σύνδεση.

  Σημείωση: Εάν το πρότυπο φόρμας δεν πληροί τις απαιτήσεις στην ενότητα Overview , το InfoPath απενεργοποιεί τη σύνδεση δεδομένων υποβολής και πλαίσιο Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη σύνδεση υποβολής και το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση υποβολής για αυτήν τη σύνδεση μη διαθέσιμες (απενεργοποιημένο). Εάν το InfoPath απενεργοποιήσει τη σύνδεση δεδομένων υποβολής, η κύρια σύνδεση δεδομένων για το πρότυπο φόρμας θα έχει μόνο μια σύνδεση δεδομένων ερωτήματος.

Βήμα 2: Προσθέστε ένα ή περισσότερα στοιχεία ελέγχου για να εμφανίσετε τα αποτελέσματα του ερωτήματος

 1. Εάν το παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα στοιχεία ελέγχου στο μενού Εισαγωγή ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+I, C.

 2. Σύρετε ένα στοιχείο ελέγχου στο πρότυπο φόρμας.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Σύνδεση στοιχείου ελέγχου, επιλέξτε την ομάδα ή πεδίο που θέλετε να συνδέσετε το στοιχείο ελέγχου.

Αρχή της σελίδας

Ρύθμιση παραμέτρων των επιλογών υποβολής

Εάν το πρότυπο φόρμας και τους πίνακες που έχετε επιλέξει στον Οδηγό σύνδεσης δεδομένων πληροί τις απαιτήσεις στην ενότητα Overview , το InfoPath ρυθμίζει τις παραμέτρους του προτύπου φόρμας στην υποβολή δεδομένων μέσω της κύριας σύνδεσης δεδομένων. Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε αυτό υποβολής σύνδεσης δεδομένων, το InfoPath ρυθμίζει τις παραμέτρους του προτύπου φόρμας ώστε οι χρήστες μπορούν να υποβάλουν τα δεδομένα φόρμας στη βάση δεδομένων και προσθέτει τόσο το κουμπί " Υποβολή " Βασική γραμμή εργαλείων και την εντολή Υποβολή για το αρχείο μενού όταν οι χρήστες να συμπληρώνουν τη φόρμα. Το InfoPath επίσης ρυθμίζει τις παραμέτρους του προτύπου φόρμας ώστε, όταν οι χρήστες υποβάλουν τις φόρμες, τη φόρμα επαφής παραμένει ανοιχτή και εμφανίζεται ένα μήνυμα στο χρήστη που υποδεικνύει εάν η φόρμα υποβλήθηκε με επιτυχία. Μπορείτε να αλλάξετε το κείμενο στο κουμπί Υποβολή και τη συμπεριφορά αφού ο χρήστης υποβάλλει μια φόρμα.

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές για την υποβολή.

  1. Για να αλλάξετε το όνομα του κουμπιού " Υποβολή " που εμφανίζεται στη Βασική γραμμή εργαλείων και την εντολή Υποβολή που εμφανίζεται στο μενού αρχείο, όταν οι χρήστες να συμπληρώνουν τη φόρμα, πληκτρολογήστε το νέο όνομα στο πλαίσιο Λεζάντα στο το Υποβολή Επιλογές παράθυρο διαλόγου.

   Συμβουλή: Εάν θέλετε να αντιστοιχίσετε μια συντόμευση πληκτρολογίου σε αυτό το κουμπί και εντολών, πληκτρολογήστε ένα εμπορικό και (&) πριν από το χαρακτήρα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως μια συντόμευση πληκτρολογίου. Για παράδειγμα, για να αντιστοιχίσετε συνδυασμό πλήκτρων ALT + B ως τη συντόμευση πληκτρολογίου για το κουμπί " Υποβολή " και την εντολή, πληκτρολογήστε Su & πί.

 2. Εάν δεν θέλετε άτομα για να χρησιμοποιήσετε μια εντολή Υποβολή ή το κουμπί Υποβολή στη Βασική γραμμή εργαλείων κατά τη συμπλήρωση της φόρμας, καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση στοιχείου μενού "Υποβολή" και το κουμπί γραμμής εργαλείων "Υποβολή".

  1. Από προεπιλογή, μετά την υποβολή μιας φόρμας, το InfoPath διατηρεί ανοιχτή τη φόρμα και εμφανίζει ένα μήνυμα για να υποδείξετε εάν η φόρμα υποβλήθηκε με επιτυχία. Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη συμπεριφορά, κάντε κλικ στην επιλογή για προχωρημένους και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

   • Για να κλείσετε τη φόρμα ή να δημιουργήσετε μια νέα κενή φόρμα αφού ο χρήστης υποβάλλει μια συμπληρωμένη φόρμα, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε στη λίστα μετά την υποβολή.

   • Για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο μήνυμα για να υποδείξετε εάν η φόρμα υποβλήθηκε με επιτυχία, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση προσαρμοσμένων μηνυμάτων και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τα μηνύματά σας στα πλαίσια στην επιτυχίας και σε περίπτωση αποτυχίας.

    Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε ένα μήνυμα στο πλαίσιο σε περίπτωση αποτυχίας για να πείτε στους χρήστες τι να κάνετε εάν δεν είναι δυνατό να υποβάλουν τους φόρμα. Για παράδειγμα, που μπορεί να προτείνει ότι οι χρήστες αποθηκεύουν τη φόρμα τους και επικοινωνήστε με κάποιον για περαιτέρω οδηγίες.

   • Εάν δεν θέλετε να εμφανίζεται ένα μήνυμα αφού ο χρήστης υποβάλλει μια φόρμα, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση επιτυχίας και αποτυχίας μηνύματα.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×