Σχεδίαση προτύπου φόρμας που βασίζεται σε μια βάση δεδομένων της Microsoft Access

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να σχεδιάσετε ένα πρότυπο φόρμας του Microsoft Office InfoPath που λειτουργεί με μια βάση δεδομένων Microsoft Office Access είτε ερωτήματα δεδομένων, ή για την υποβολή ερωτημάτων και την υποβολή δεδομένων. Μπορείτε να σχεδιάσετε αυτό το πρότυπο φόρμας που βασίζεται σε μια βάση δεδομένων Microsoft Office Access 2007 (μορφή αρχείου .accdb) ή μια βάση δεδομένων της Access που αποθηκεύσατε σε προηγούμενη έκδοση (μορφή .mdb).

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Ζητήματα συμβατότητας

Πριν ξεκινήσετε

Σχεδίαση του προτύπου φόρμας

Ρύθμιση παραμέτρων των επιλογών υποβολής

Επισκόπηση

Μια φόρμα μπορεί να έχει μια πρωτεύουσα σύνδεση δεδομένων, που ονομάζεται κύρια σύνδεση δεδομένων, και αυτήν τη σύνδεση προαιρετικά μπορεί να έχει μία ή περισσότερες δευτερεύουσες συνδέσεις δεδομένων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κύρια σύνδεση δεδομένων σε ερώτημα ή υποβολή δεδομένων φόρμας σε μια βάση δεδομένων της Access. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε δευτερεύουσες συνδέσεις δεδομένων για την υποβολή ερωτημάτων και την υποβολή δεδομένων σε εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων, με ορισμένες εξαιρέσεις. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων σε μια βάση δεδομένων της Access ώστε να πραγματοποιεί μόνο ένα ερώτημα στη βάση δεδομένων. Δεν μπορείτε να προσθέσετε μια δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων σε μια φόρμα που υποβάλλει κατάλογο δεδομένων φόρμας σε μια βάση δεδομένων της Access.

Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας που βασίζεται σε μια βάση δεδομένων της Access, το InfoPath δημιουργεί μια κύρια προέλευση δεδομένων με τις ομάδες που περιέχουν τα πεδία ερωτήματος και πεδία δεδομένων και δημιουργεί επίσης μια σύνδεση δεδομένων ερωτήματος ως κύρια σύνδεση δεδομένων για το πρότυπο φόρμας. Αυτά τα πεδία και τις ομάδες αντιστοιχούν στον τρόπο αποθήκευσης των δεδομένων στους πίνακες της βάσης δεδομένων.

Τα πεδία ερωτήματος περιέχουν τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί στη φόρμα από το χρήστη για να περιορίσετε τα αποτελέσματα του ερωτήματος σε εγγραφές που ταιριάζουν με τα δεδομένα στα πεδία ερωτήματος. Όταν μια φόρμα που βασίζεται σε αυτό το πρότυπο φόρμας χρησιμοποιεί την κύρια σύνδεση δεδομένων, το InfoPath δημιουργεί ένα ερώτημα, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα στα πεδία ερωτήματος. Στη συνέχεια, το InfoPath στέλνει το ερώτημα μέσω της σύνδεσης δεδομένων. Η βάση δεδομένων επιστρέφει τα αποτελέσματα του ερωτήματος στη φόρμα μέσω της σύνδεσης δεδομένων. Τα αποτελέσματα του ερωτήματος τοποθετούνται σε πεδία δεδομένων, τα οποία μπορούν να υποστούν επεξεργασία μέσω στοιχείων ελέγχου στη φόρμα που είναι συνδεδεμένα με αυτά τα πεδία δεδομένων.

Επειδή η δομή δεδομένων των πεδίων ερωτήματος και δεδομένων πρέπει να ταιριάζει στον τρόπο αποθήκευσης των δεδομένων στη βάση δεδομένων, δεν μπορείτε να τροποποιήσετε αυτά τα πεδία ή τις ομάδες στο κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων. Μπορείτε μόνο να προσθέσετε πεδία ή ομάδες στη ριζική ομάδα του κύριου αρχείου προέλευσης δεδομένων. Βρείτε συνδέσεις σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αρχεία προέλευσης δεδομένων στην ενότητα Δείτε επίσης.

Μια φόρμα μπορεί να υποβολή δεδομένων σε μια βάση δεδομένων μέσω της φόρμας κύριας σύνδεσης δεδομένων, εάν το πρότυπο φόρμας που βασίζεται στη φόρμα και η βάση δεδομένων δεν καλύπτει τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 • Το πρότυπο φόρμας είναι δεν ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης    Το InfoPath δεν θα δημιουργήσει μια σύνδεση δεδομένων υποβολής στην κύρια σύνδεση δεδομένων εάν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης. Για να επιτρέψετε στους χρήστες να υποβάλλουν δεδομένα σε μια φόρμα που βασίζεται σε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης, χρησιμοποιήστε μια υπηρεσία Web που λειτουργεί με τη βάση δεδομένων.

 • Το αριστερό πίνακα σε κάθε ζεύγος σχετικούς πίνακες στο κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων περιέχει ένα πρωτεύον κλειδί    Τουλάχιστον μία από τις σχέσεις για κάθε ζεύγος σχετικούς πίνακες πρέπει να συμπεριλάβετε ένα πρωτεύον κλειδί από τον αριστερό πίνακα.

 • Κανένα από τα πεδία δεδομένων στο κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων του χώρου αποθήκευσης φόρμας ένα μεγάλο τύπο δυαδικών δεδομένων    Το InfoPath θα απενεργοποιήσει τη σύνδεση δεδομένων υποβολής, εάν το ερώτημα περιλαμβάνει τα πεδία που μπορούν να αποθηκεύουν ένα μεγάλο τύπο δυαδικών δεδομένων, όπως εικόνες, εικόνες, OLE αντικείμενα, συνημμένα, τον τύπο δεδομένων υπομνήματος Office Access ή τον τύπο δεδομένων κειμένου SQL.

Όταν το InfoPath ενεργοποιεί μια σύνδεση δεδομένων υποβολής, οι χρήστες επιτρέπεται να υποβάλετε τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε πεδία δεδομένων στο κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων στη βάση δεδομένων. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις επιλογές υποβολής για τις φόρμες που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας.

Αρχή της σελίδας

Προβλέψεις συμβατότητας

Δεν μπορείτε να σχεδιάσετε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης που βασίζεται σε μια βάση δεδομένων της Access.

Αρχή της σελίδας

Πριν ξεκινήσετε

Πριν με επιτυχία, μπορείτε να σχεδιάσετε ένα πρότυπο φόρμας που βασίζεται σε μια βάση δεδομένων της Access, χρειάζεστε τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τη βάση δεδομένων της Access:

 • Το όνομα και τη θέση της βάσης δεδομένων.

  Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η βάση δεδομένων βρίσκεται σε μια θέση δικτύου που είναι προσβάσιμη στους χρήστες σας.

 • Το όνομα του πίνακα στον οποίο θα λάβουν υποβολή δεδομένων, εάν το πρότυπο φόρμας σας επιτρέπει στους χρήστες να υποβάλετε φόρμες σε μια βάση δεδομένων. Θα χρησιμοποιήσετε αυτόν τον πίνακα ως πρωτεύοντα πίνακα όταν ρυθμίζετε τις παραμέτρους της σύνδεσης δεδομένων υποβολής.

 • Το όνομα του πίνακα που παρέχει τα αποτελέσματα του ερωτήματος που αποστέλλονται στη βάση δεδομένων, εάν το πρότυπο φόρμας μόνο θα ερώτημα στη βάση δεδομένων. Θα χρησιμοποιήσετε αυτόν τον πίνακα ως πρωτεύοντα πίνακα όταν ρυθμίζετε τις παραμέτρους της σύνδεσης δεδομένων ερωτήματος.

 • Τα ονόματα των τυχόν άλλους πίνακες που ενδέχεται να απαιτείται η στον πρωτεύοντα πίνακα δεδομένων από. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τις σχέσεις πινάκων έχουν καθοριστεί ήδη στη βάση δεδομένων. Εάν χρειάζεστε για να καθορίσετε τις σχέσεις μεταξύ στον πρωτεύοντα πίνακα και έναν άλλο πίνακα με μη αυτόματο τρόπο, θα πρέπει τα ονόματα των σχετικών πεδίων από τους δύο πίνακες.

Αρχή της σελίδας

Σχεδίαση του προτύπου φόρμας

Για να σχεδιάσετε ένα πρότυπο φόρμας με μια σύνδεση δεδομένων, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε το πρότυπο φόρμας. Όταν δημιουργείτε ένα πρότυπο φόρμας που βασίζεται σε μια βάση δεδομένων, το InfoPath δημιουργεί μια σύνδεση δεδομένων ερωτήματος ως κύρια σύνδεση δεδομένων μεταξύ του προτύπου φόρμας και της βάσης δεδομένων. Αυτή η διαδικασία δημιουργεί αυτόματα το πρότυπο φόρμας κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

Μετά τη δημιουργία του προτύπου φόρμας, πρέπει να προσθέσετε ένα στοιχείο ελέγχου στο πρότυπο φόρμας και, στη συνέχεια, να συνδέσετε αυτό το στοιχείο ελέγχου σε ένα πεδίο στο κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων. Αυτό σας επιτρέπει στους χρήστες να δείτε τα αποτελέσματα του ερωτήματος στη φόρμα.

Βήμα 1: Δημιουργία του προτύπου φόρμας

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Σχεδίαση προτύπου φόρμας.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Σχεδίαση προτύπου φόρμας, στην περιοχή Σχεδίαση νέου, κάντε κλικ στο Πρότυπο φόρμας.

 3. Στη λίστα με βάση, κάντε κλικ στην επιλογή βάση δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Ξεκινά ο "Οδηγός σύνδεσης δεδομένων"

 4. Στην πρώτη σελίδα του Οδηγού σύνδεσης δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή βάσης δεδομένων.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή αρχείου προέλευσης δεδομένων, μεταβείτε στη θέση της βάσης δεδομένων σας.

  Σημείωση: Εάν η βάση δεδομένων είναι αποθηκευμένο σε μια θέση δικτύου, αναζητήστε την καθολική διαδρομή naming convention (UNC) αυτήν τη θέση. Δεν μεταβείτε στη θέση δικτύου μέσω ενός αντιστοιχισμένη μονάδα δίσκου δικτύου. Εάν χρησιμοποιείτε μια αντιστοιχισμένη μονάδα δίσκου δικτύου, οι χρήστες που δημιουργούν φόρμες που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας θα αναζητήσει τη βάση δεδομένων από μια αντιστοιχισμένη μονάδα δίσκου δικτύου. Εάν ο χρήστης δεν διαθέτει μια αντιστοιχισμένη μονάδα δίσκου δικτύου, δεν θα βρείτε τη βάση δεδομένων της φόρμας.

 6. Κάντε κλικ στο όνομα της βάσης δεδομένων σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 7. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή πίνακα, κάντε κλικ στον πρωτεύοντα πίνακα ή ερώτημα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 8. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση στηλών πίνακα.

 9. Από προεπιλογή, όλα τα πεδία στον πίνακα θα προστεθεί στο κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων του προτύπου φόρμας. Καταργήστε την επιλογή από τα πλαίσια ελέγχου για τα πεδία που δεν θέλετε να συμπεριλάβετε στο κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

  Προσθήκη επιπλέον πίνακες ή ερωτήματα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στη σύνδεση δεδομένων ερωτήματος.

  Πώς γίνεται;

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη πίνακα.

  2. Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη πίνακα ή ερωτήματος, κάντε κλικ στο όνομα του θυγατρικού πίνακα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο. Το InfoPath προσπαθεί να ορίσει τις σχέσεις αντιστοιχίζοντας ονόματα πεδίων και στους δύο πίνακες. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την προτεινόμενη σχέση, επιλέξτε τη σχέση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση σχέση. Για να προσθέσετε μια σχέση, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη σχέσης. Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη σχέσης, κάντε κλικ στο όνομα κάθε σχετικό πεδίο στην αντίστοιχη στήλη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  3. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

  4. Για να προσθέσετε κι άλλους εξαρτημένους πίνακες, επαναλάβετε αυτά τα βήματα.

 10. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 11. Στην τελευταία σελίδα του οδηγού, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την κύρια σύνδεση δεδομένων. Αυτό το όνομα θα εμφανίζεται στη λίστα Αρχείο προέλευσης δεδομένων του παραθύρου εργασίας Αρχείο προέλευσης δεδομένων.

 12. Εάν το πρότυπο φόρμας σας πληροί τις απαιτήσεις στην ενότητα Overview , στην ενότητα σύνοψης σε αυτήν τη σελίδα του οδηγού υποδεικνύει ότι το InfoPath ενεργοποίησε τη σύνδεση δεδομένων υποβολής στην κύρια σύνδεση δεδομένων.

 13. Για να αλλάξετε το όνομα για τη σύνδεση δεδομένων υποβολής, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα στο κατάλληλο πλαίσιο.

 14. Για να επιτρέψετε στους χρήστες να υποβάλουν τα δεδομένα φόρμας μέσω άλλης υποβολής σύνδεση δεδομένων που θα προσθέσετε αργότερα στο πρότυπο φόρμας, καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση υποβολής για αυτήν τη σύνδεση.

  Σημείωση: Εάν το πρότυπο φόρμας δεν πληροί τις απαιτήσεις στην ενότητα Overview , το InfoPath απενεργοποιεί τη σύνδεση δεδομένων υποβολής και πλαίσιο Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη σύνδεση υποβολής και το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση υποβολής για αυτήν τη σύνδεση δεν είναι διαθέσιμες. Εάν το InfoPath απενεργοποιήσει τη σύνδεση δεδομένων υποβολής, η κύρια σύνδεση δεδομένων για το πρότυπο φόρμας θα περιέχει μόνο μια σύνδεση δεδομένων ερωτήματος.

Βήμα 2: Σύνδεση ενός στοιχείου ελέγχου στο πεδίο

 1. Εάν το παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα στοιχεία ελέγχου στο μενού Εισαγωγή ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+I, C.

 2. Σύρετε ένα στοιχείο ελέγχου στο πρότυπο φόρμας.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Σύνδεση στοιχείου ελέγχου, επιλέξτε το πεδίο που θέλετε να συνδέσετε το στοιχείο ελέγχου.

Αρχή της σελίδας

Ρύθμιση παραμέτρων των επιλογών υποβολής

Εάν το πρότυπο φόρμας και τους πίνακες που έχετε επιλέξει στον Οδηγό σύνδεσης δεδομένων πληροί τις απαιτήσεις στην ενότητα Overview , το InfoPath ρυθμίζει τις παραμέτρους του προτύπου φόρμας στην υποβολή δεδομένων με χρήση της κύριας σύνδεσης δεδομένων.

Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε αυτό υποβολή σύνδεσης δεδομένων, το InfoPath ρυθμίζει τις παραμέτρους του προτύπου φόρμας ώστε οι χρήστες μπορούν να υποβάλουν τα δεδομένα φόρμας στη βάση δεδομένων και προσθέτει ένα κουμπί " Υποβολή " Βασική γραμμή εργαλείων και την εντολή Υποβολή στο μενού αρχείο στη φόρμα. Το InfoPath επίσης ρυθμίζει τις παραμέτρους του προτύπου φόρμας ώστε όταν οι χρήστες υποβάλουν τις φόρμες, τη φόρμα επαφής παραμένει ανοιχτή και εμφανίζεται ένα μήνυμα που υποδεικνύει εάν η φόρμα υποβλήθηκε με επιτυχία. Μπορείτε να αλλάξετε το κείμενο που εμφανίζεται στο κουμπί Υποβολή και επίσης να αλλάξετε τη συμπεριφορά μιας φόρμας αφού ένας χρήστης υποβάλλει.

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές για την υποβολή.

  1. Για να αλλάξετε το όνομα του κουμπιού " Υποβολή " που εμφανίζεται στη Βασική γραμμή εργαλείων και την εντολή Υποβολή που εμφανίζεται στο μενού αρχείο, όταν οι χρήστες να συμπληρώνουν τη φόρμα, πληκτρολογήστε το νέο όνομα στο πλαίσιο Λεζάντα στο πλαίσιο διαλόγου " Επιλογές υποβολής ".

   Συμβουλή: Εάν θέλετε να αντιστοιχίσετε μια συντόμευση πληκτρολογίου σε αυτό το κουμπί και εντολών, πληκτρολογήστε ένα εμπορικό και (&) πριν από το χαρακτήρα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως μια συντόμευση πληκτρολογίου. Για παράδειγμα, για να αντιστοιχίσετε συνδυασμό πλήκτρων ALT + B ως τη συντόμευση πληκτρολογίου για το κουμπί " Υποβολή " και την εντολή, πληκτρολογήστε Su & πί.

 2. Εάν δεν θέλετε άτομα για να χρησιμοποιήσετε μια εντολή Υποβολή ή το κουμπί Υποβολή στη Βασική γραμμή εργαλείων κατά τη συμπλήρωση της φόρμας, καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση στοιχείου μενού "Υποβολή" και το κουμπί γραμμής εργαλείων "Υποβολή".

  1. Από προεπιλογή, μετά την υποβολή μιας φόρμας, το InfoPath διατηρεί ανοιχτή τη φόρμα και εμφανίζει ένα μήνυμα για να υποδείξετε εάν η φόρμα υποβλήθηκε με επιτυχία. Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη συμπεριφορά, κάντε κλικ στην επιλογή για προχωρημένους και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

   • Για να κλείσετε τη φόρμα ή να δημιουργήσετε μια νέα κενή φόρμα αφού ο χρήστης υποβάλλει μια συμπληρωμένη φόρμα, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε στη λίστα μετά την υποβολή.

   • Για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο μήνυμα για να υποδείξετε εάν η φόρμα υποβλήθηκε με επιτυχία, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση προσαρμοσμένων μηνυμάτων και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τα μηνύματά σας στα πλαίσια στην επιτυχίας και σε περίπτωση αποτυχίας.

    Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε ένα μήνυμα στο πλαίσιο σε περίπτωση αποτυχίας για να πείτε στους χρήστες τι να κάνετε εάν δεν είναι δυνατό να υποβάλουν τους φόρμα. Για παράδειγμα, που μπορεί να προτείνει ότι οι χρήστες αποθηκεύουν τη φόρμα τους και επικοινωνήστε με κάποιον για περαιτέρω οδηγίες.

   • Εάν δεν θέλετε να εμφανίζεται ένα μήνυμα αφού ο χρήστης υποβάλλει μια φόρμα, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση επιτυχίας και αποτυχίας μηνύματα.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×