Σχεδίαση ενός σχήματος με τα εργαλεία μολυβιού, γραμμής, τόξου ή ελεύθερης σχεδίασης

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να δημιουργήσετε τα δικά σας προσαρμοσμένα σχήματα, χρησιμοποιώντας τα σχήματα ορθογωνίου, έλλειψης, τόξου, ελεύθερης σχεδίασης και μολυβιού στο Visio.

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.

Εάν θέλετε να μπορείτε να εφαρμόσετε χρώματα γεμίσματος στο νέο σας σχήμα, πρέπει να δημιουργήσετε ένα κλειστό σχήμα. Εάν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Ορθογώνιο ή το εργαλείο Έλλειψη, δημιουργούνται αυτόματα κλειστά σχήματα. Από προεπιλογή, τα κλειστά σχήματα γεμίζονται με συμπαγές χρώμα.

Ένα κλειστό ορθογώνιο και ένα ανοιχτό τρίγωνο

Σε αυτό το παράδειγμα, το ορθογώνιο είναι ένα κλειστό σχήμα, επειδή είναι συμπληρωμένη με ένα συμπαγές χρώμα. Μπορείτε να διαπιστώσετε ότι το τρίγωνο δεν έχει κλείσει επειδή δεν συμπληρώνεται με ένα συμπαγές χρώμα και μπορείτε να δείτε το φόντο σχεδίασης μέσω του σχήματος.

Τι θέλετε να κάνετε;

Σχεδίαση ορθογωνίου ή κύκλου

Σχεδίαση προσαρμοσμένου σχήματος

Επεξεργασία τμήματος

Δημιουργία νέου πρωτότυπου σχήματος

Σχεδίαση ορθογωνίου ή κύκλου

 1. Στην καρτέλα αρχική, στην ομάδα " Εργαλεία ", κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο ορθογώνιο Το εργαλείο "Ορθογώνιο" και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  Η ομάδα "Εργαλεία" στην "Κεντρική" καρτέλα

  • Για να σχεδιάσετε ένα ορθογώνιο, επιλέξτε το εργαλείο Ορθογώνιο.

  • Για να σχεδιάσετε έναν κύκλο ή μια έλλειψη, επιλέξτε το εργαλείο Έλλειψη.

 2. Σύρετε για να σχεδιάσετε το σχήμα στη σελίδα σχεδίασης.

 3. Για να επιστρέψετε στην κανονική επεξεργασία, στην ομάδα " Εργαλεία ", κάντε κλικ στο κουμπί του εργαλείου Κουμπί δείκτη δείκτη.

Επάνω μέρος σελίδας

Σχεδίαση προσαρμοσμένου σχήματος

 1. Στην καρτέλα αρχική, στην ομάδα " Εργαλεία ", κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο ορθογώνιο Το εργαλείο "Ορθογώνιο" και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  Η ομάδα "Εργαλεία" στην "Κεντρική" καρτέλα

  • Για να σχεδιάσετε μια ευθεία γραμμή, επιλέξτε το εργαλείο Γραμμή.

  • Για να σχεδιάσετε ένα ακανόνιστο σχήμα, επιλέξτε το εργαλείο Ελεύθερη σχεδίαση.

  • Για να σχεδιάσετε μια καμπύλη γραμμή, επιλέξτε το εργαλείο Τόξο.

 2. Για να σχεδιάσετε το πρώτο τμήμα, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού εκεί που θέλετε να ξεκινήσετε το σχήμα και, στη συνέχεια, σύρετε με το ποντίκι ώσπου το τμήμα να έχει το μέγεθος που θέλετε.

  • Αφού σχεδιάσετε το τμήμα αγοράς, το σχήμα εμφανίζει τις κορυφές Κορυφή σχήματος .

 3. Για να σχεδιάσετε το δεύτερο τμήμα, τοποθετήστε το δείκτη στην κορυφή του πρώτου τμήματος, και στη συνέχεια σύρετε.

 4. Για να σχεδιάσετε πρόσθετα τμήματα, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην κορυφή στο τέλος του τελευταίου τμήματος που προσθέσατε και, στη συνέχεια, σύρετε με το ποντίκι για να σχεδιάσετε το επόμενο τμήμα.

  Σημείωση: Για να αναιρέσετε τη σχεδίαση ενός τμήματος, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Z. Τα τμήματα διαγράφονται με την αντίστροφη σειρά από αυτή με την οποία σχεδιάστηκαν.

 5. Για να κλείσετε το σχήμα, σύρετε το τελικό σημείο του τελευταίου τμήματος που δημιουργήσατε επάνω στην κορυφή στην αρχή του πρώτου τμήματος. Το σχήμα γίνεται αδιαφανές, που υποδεικνύει ότι είναι κλειστό σχήμα.

 6. Για να επιστρέψετε στην κανονική επεξεργασία, στην καρτέλα αρχική, στην ομάδα " Εργαλεία ", κάντε κλικ στο κουμπί το εργαλείο δείκτη Κουμπί δείκτη .

Επάνω μέρος σελίδας

Επεξεργασία τμήματος

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα περισσότερα σχήματα στο Visio, προσθήκη, διαγραφή και Αλλαγή σχήματος τμήματα στο σχήμα.

Διαγραφή τμήματος από ένα σχήμα

 1. Στην καρτέλα αρχική, στην ομάδα " Εργαλεία ", κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο ορθογώνιο Το εργαλείο "Ορθογώνιο" και, στη συνέχεια, επιλέξτε το εργαλείο μολυβιού Το εργαλείο "Μολύβι" .

  Η ομάδα "Εργαλεία" στην "Κεντρική" καρτέλα

 2. Επιλέξτε το σχήμα που θέλετε να διαγράψετε ένα τμήμα από, κάντε κλικ στην επιλογή της κορυφής Κορυφή σχήματος που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο DELETE.

Προσθήκη τμήματος σε σχήμα

 1. Στην καρτέλα αρχική, στην ομάδα " Εργαλεία ", κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο ορθογώνιο Το εργαλείο "Ορθογώνιο" και, στη συνέχεια, επιλέξτε το εργαλείο μολυβιού Το εργαλείο "Μολύβι" .

  Η ομάδα "Εργαλεία" στην "Κεντρική" καρτέλα

 2. Επιλέξτε το σχήμα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα τμήμα, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού εκεί όπου θέλετε να προσθέσετε το τμήμα και, κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Ctrl, κάντε κλικ.

  Μια νέα κορυφή εμφανίζεται εκεί όπου κάνατε κλικ στο σχήμα, δημιουργώντας ένα νέο τμήμα.

Αλλαγή σχήματος ενός σχήματος

 1. Στην καρτέλα αρχική, στην ομάδα " Εργαλεία ", κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στο ορθογώνιο Το εργαλείο "Ορθογώνιο" και, στη συνέχεια, επιλέξτε το εργαλείο μολυβιού Το εργαλείο "Μολύβι" .

  Η ομάδα "Εργαλεία" στην "Κεντρική" καρτέλα

 2. Επιλέξτε το σχήμα, κάντε κλικ στην επιλογή της κορυφής Κορυφή σχήματος που θέλετε να μετακινήσετε και, στη συνέχεια, σύρετε την κορυφή σε μια νέα θέση.

Επάνω μέρος σελίδας

Δημιουργία νέου πρωτότυπου σχήματος

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά το προσαρμοσμένο σχήμα σας σε άλλες σχεδιάσεις, μετατρέποντάς το σε πρωτότυπο σχήμα. Για να μετατρέψετε ένα προσαρμοσμένο σχήμα σε πρωτότυπο σχήμα, κάντε τα εξής:

 1. Στο παράθυρο Σχήματα, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα σχήματα και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα προσαρμοσμένο στάμπο ή δημιουργήστε ένα νέο προσαρμοσμένο στάμπο επιλέγοντας το στοιχείο Δημιουργία στάμπο (Μονάδες Η.Π.Α.) ή Δημιουργία στάμπο (Μετρικό).

 2. Στη σελίδα σχεδίασης, επιλέξτε το προσαρμοσμένο σας σχήμα και σύρετέ το στο νέο στάμπο στο παράθυρο Σχήματα.

 3. Για να μετονομάσετε το νέο σας πρωτότυπο σχήμα, κάντε δεξιό κλικ στο σχήμα, επιλέξτε την εντολή Μετονομασία πρωτοτύπου και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο πρωτότυπο σχήμα.

 4. Στο παράθυρο Σχήματα, στο προσαρμοσμένο στάμπο, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση, για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές στο προσαρμοσμένο στάμπο μαζί με το νέο πρωτότυπο σχήμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ενός νέου πρωτότυπου σχήματος, ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία ενός σχήματος ή να επεξεργαστείτε ένα πρωτότυπο σχήμα.

Επάνω μέρος σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×