Σχεδίαση ενός προτύπου φόρμας που βασίζεται σε υπηρεσία Web

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να σχεδιάσετε ένα πρότυπο φόρμας που να μπορεί να λειτουργεί με μια υπηρεσία Web είτε για τη δημιουργία ερωτημάτων δεδομένων είτε για τη δημιουργία ερωτημάτων και την υποβολή δεδομένων.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Ζητήματα συμβατότητας

Πριν ξεκινήσετε

Σχεδίαση προτύπου φόρμας με μια σύνδεση δεδομένων ερωτήματος

Σχεδίαση προτύπου φόρμας με μια σύνδεση δεδομένων υποβολής

Σχεδίαση προτύπου φόρμας με το ερώτημα και υποβολή συνδέσεων δεδομένων

Επισκόπηση

Μια φόρμα μπορεί να έχει μια πρωτεύουσα σύνδεση δεδομένων, η οποία ονομάζεται κύρια σύνδεση δεδομένων, και μπορεί, προαιρετικά, να έχει μία ή περισσότερες δευτερεύουσες συνδέσεις δεδομένων. Ανάλογα με τους στόχους της φόρμας, η σύνδεση δεδομένων ενδέχεται να εκτελεί ερωτήματα ή υποβολή δεδομένων φόρμας σε ένα εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων, όπως είναι μια βάση δεδομένων Microsoft SQL Server ή μια υπηρεσία Web.

Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας που βασίζεται σε μια υπηρεσία Web, έχετε μια επιλογή της ρύθμισης των παραμέτρων του προτύπου φόρμας για να επιτρέψετε σε φόρμες που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας για να λαμβάνετε δεδομένα από, αποστολή δεδομένων, ή αποστολή και λήψη δεδομένων από μια υπηρεσία Web. Εάν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας για να επιτρέψετε σε φόρμες για τη λήψη δεδομένων από μια υπηρεσία Web, το Microsoft Office InfoPath δημιουργεί μια σύνδεση δεδομένων ερωτήματος ως κύρια σύνδεση δεδομένων για τη φόρμα. Με βάση αυτήν τη σύνδεση δεδομένων, το InfoPath δημιουργεί μια κύρια προέλευση δεδομένων με πεδία ερωτήματος, πεδία δεδομένων και ομάδες που βασίζονται σε το Σχήμα XML της υπηρεσίας Web. Τα πεδία ερωτήματος περιέχουν τα δεδομένα που χρησιμοποιεί την υπηρεσία Web για να καθορίσετε τι πρέπει να στείλετε στη φόρμα. Όταν φόρμες που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας χρησιμοποιείται η κύρια σύνδεση δεδομένων, το InfoPath δημιουργεί ένα ερώτημα, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα στα πεδία ερωτήματος. Στη συνέχεια, το InfoPath στέλνει το ερώτημα μέσω της σύνδεσης δεδομένων ερωτήματος στην υπηρεσία Web. Η υπηρεσία Web επιστρέφει τα αποτελέσματα του ερωτήματος στη φόρμα μέσω της σύνδεσης δεδομένων ερωτήματος.

Επειδή η δομή δεδομένων των πεδίων ερωτήματος και δεδομένων πρέπει να ταιριάζει στον τρόπο αποθήκευσης των δεδομένων στην υπηρεσία Web, δεν μπορείτε να τροποποιήσετε υπάρχοντα πεδία ή ομάδες στο κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων. Μπορείτε μόνο να προσθέσετε πεδία ή ομάδες στη ριζική ομάδα του κύριου αρχείου προέλευσης δεδομένων. Βρείτε συνδέσεις σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αρχεία προέλευσης δεδομένων στην ενότητα Δείτε επίσης.

Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας για την αποστολή δεδομένων σε μια υπηρεσία Web, το InfoPath δημιουργεί μια σύνδεση δεδομένων υποβολής στην κύρια σύνδεση δεδομένων της φόρμας. Με αυτόν τον τρόπο επιτρέπεται στους χρήστες να υποβάλουν τα δεδομένα των φορμών τους στην υπηρεσία Web. Το InfoPath προσθέτει επίσης μια εντολή Υποβολή στο μενού Αρχείο και ενεργοποιεί το κουμπί Υποβολή της Βασικής γραμμής εργαλείων της φόρμας. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των επιλογών υποβολής των φορμών. Όταν δημιουργείτε τη σύνδεση δεδομένων υποβολής, το InfoPath καθορίζει τις διαθέσιμες παραμέτρους στην υπηρεσία Web για τη λήψη δεδομένων. Βάσει αυτών των πληροφοριών, μπορείτε να καθορίσετε τα πεδία που θέλετε να υποβάλετε στην υπηρεσία Web.

Εάν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας για την αποστολή και λήψη δεδομένων σε μια υπηρεσία Web, το InfoPath δημιουργεί μια σύνδεση δεδομένων ερωτήματος και μια σύνδεση δεδομένων υποβολής.

Στο InfoPath χρησιμοποιούνται τα παρακάτω πρότυπα υπηρεσίας Web για την επικοινωνία με άλλες υπηρεσίες Web:

 • Simple Object Access Protocol (SOAP)    Το SOAP είναι το πρωτόκολλο επικοινωνίας που καθορίζει τα μηνύματα XML που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία με την υπηρεσία Web.

 • Web Services Description Language (WSDL)    Το WSDL είναι το πρότυπο διάταξης XML που χρησιμοποιείται για την περιγραφή της θέσης, τα πρωτόκολλα επικοινωνίας και τις διεπαφές σε μια υπηρεσία Web. Στο InfoPath μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο υπηρεσίες Web με στυλ εγγράφου/καθορισμένο στυλ.

 • Universal Description Discovery and Integration (UDDI)    Το UDDI είναι η υπηρεσία καταλόγου που περιγράφει τις υπηρεσίες Web που προσφέρονται από μια επιχείρηση.

Αρχή της σελίδας

Προβλέψεις συμβατότητας

Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της σύνδεσης δεδομένων υποβολής σε ένα πρότυπο φόρμας που είναι συμβατό με το πρόγραμμα περιήγησης για να επιτρέπεται σε χρήστες να υποβάλουν πληροφορίες αλλαγής μαζί με τα δεδομένα φόρμας σε μια υπηρεσία Web που αποδέχεται Microsoft ADO.NET DataSet. Οι πληροφορίες αλλαγής αποτελούνται από τις τροποποιήσεις που κάνει ένας χρήστης στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε μια βάση δεδομένων. Η βάση δεδομένων χρησιμοποιεί μια υπηρεσία Web για τη σύνδεση χρηστών στη βάση δεδομένων. Το ADO.NET είναι δυνατό να χρησιμοποιεί πληροφορίες αλλαγής για τον καθορισμό του τρόπου ενημέρωσης των δεδομένων στη βάση δεδομένων. Ρωτήστε τον διαχειριστή της υπηρεσίας Web αν απαιτούνται στην υπηρεσία Web πληροφορίες αλλαγής για την ενημέρωση της βάσης δεδομένων. Αν ναι, θα πρέπει να σχεδιάσετε ένα πρότυπο φόρμας του οποίου οι φόρμες να μπορούν να συμπληρωθούν μόνο με χρήση του InfoPath.

Αρχή της σελίδας

Πριν ξεκινήσετε

Για να σχεδιάσετε ένα πρότυπο φόρμας που βασίζεται σε υπηρεσία Web, χρειάζεστε τις παρακάτω πληροφορίες από τον διαχειριστή της υπηρεσίας Web:

 • Θέση της υπηρεσίας Web.

 • Επιβεβαίωση ότι στην υπηρεσία Web χρησιμοποιείται κωδικοποίηση στυλ εγγράφου/καθορισμένου στυλ. Στο InfoPath μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο υπηρεσίες Web με στυλ εγγράφου/καθορισμένο στυλ.

 • Όνομα της λειτουργίας της υπηρεσίας Web από την οποία θα στέλνονται ή θα λαμβάνονται δεδομένα από φόρμες που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας.

Αρχή της σελίδας

Σχεδίαση ενός προτύπου φόρμας με σύνδεση δεδομένων ερωτήματος

Για να σχεδιάσετε ένα πρότυπο φόρμας με σύνδεση δεδομένων ερωτήματος, χρειάζεται να κάνετε τα εξής:

 1. Δημιουργία του προτύπου φόρμας    Όταν δημιουργείτε ένα πρότυπο φόρμας το οποίο έχει τη δυνατότητα λήψης δεδομένων από μια υπηρεσία Web, το InfoPath δημιουργεί μια κύρια σύνδεση δεδομένων με μια σύνδεση δεδομένων ερωτήματος μεταξύ της υπηρεσίας Web και μιας φόρμας που βασίζεται σε αυτό το πρότυπο φόρμας. Το InfoPath δημιουργεί επίσης το κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων του προτύπου φόρμας.

 2. Προσθέστε ένα ή περισσότερα στοιχεία ελέγχου για να εμφανίσετε τα αποτελέσματα του ερωτήματος    Για να επιτρέψετε στους χρήστες να βλέπουν και να επεξεργαστείτε τα δεδομένα στα πεδία στο κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων κατά το άνοιγμα της φόρμας, μπορείτε να προσθέσετε ένα στοιχείο ελέγχου στο πρότυπο φόρμας και να συνδέσετε, στη συνέχεια, το στοιχείο ελέγχου σε ένα πεδίο στο κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

Βήμα 1: Δημιουργία του προτύπου φόρμας

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Σχεδίαση προτύπου φόρμας.

 2. Στην περιοχή Σχεδίαση νέου στο παράθυρο διαλόγου Σχεδίαση προτύπου φόρμας, κάντε κλικ στην επιλογή Πρότυπο φόρμας.

 3. Στη λίστα Με βάση, κάντε κλικ στην επιλογή Υπηρεσία Web.

 4. Εάν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση μόνο των δυνατοτήτων που είναι συμβατές με το πρόγραμμα περιήγησης.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Στον "Οδηγό σύνδεσης δεδομένων", κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη δεδομένων και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 7. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, πληκτρολογήστε τη θέση της υπηρεσίας Web και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  Εάν θέλετε να αναζητήσετε μια υπηρεσία Web με χρήση διακομιστή καθολικής περιγραφή εντοπισμού και Integration (UDDI), κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση UDDI, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL του διακομιστή UDDI που θέλετε να αναζητήσετε, καθορίστε εάν θέλετε να κάνετε αναζήτηση από την υπηρεσία παροχής ή από μια υπηρεσία που είναι παρέχεται, πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί αναζήτησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση. Υπηρεσίες Web που ταιριάζουν με τη λέξη-κλειδί αναζήτησης θα εμφανίζεται στη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης. Επιλέξτε την υπηρεσία Web που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 8. Στη λίστα Επιλογή λειτουργίας, κάντε κλικ στη λειτουργία της υπηρεσίας Web που επιστρέφει δεδομένα στη φόρμα και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 9. Εάν παρουσιαστεί ένα άγνωστο στοιχείο στον "Οδηγό σύνδεσης δεδομένων" στη διάταξη της υπηρεσίας Web, στην επόμενη σελίδα του οδηγού ενδέχεται να σας ζητηθεί να καθορίσετε τιμές δείγματος για κάθε παράμετρο, ώστε να καθορίσετε τα πεδία ή τις ομάδες που θα προστεθούν στο κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

  Πώς γίνεται;

  1. Επιλέξτε μια παράμετρο στον πίνακα παραμέτρους και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός τιμής δείγματος.

  2. Στο πλαίσιο τιμή δείγματος, πληκτρολογήστε μια τιμή που μπορεί να χρησιμοποιήσετε για αυτό το πεδίο χρήστη σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  3. Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για κάθε παράμετρο στον πίνακα παραμέτρους και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  Τεχνικές λεπτομέρειες

  Όταν ρυθμίζετε τις παραμέτρους σύνδεσης δεδομένων σε μια υπηρεσία Web στον Οδηγό σύνδεσης δεδομένων, το Microsoft Office InfoPath συνδέεται με την υπηρεσία Web και ζητά το αρχείο γλώσσας περιγραφής υπηρεσιών Web (WSDL). Το αρχείο WSDL περιέχει το σχήμα που χρησιμοποιείται από την υπηρεσία Web. Η υπηρεσία Web ανταποκρίνεται στην αίτηση με την αποστολή αυτού του αρχείου στο InfoPath. Το InfoPath χρησιμοποιεί τις πληροφορίες σε αυτό το αρχείο για να προσθέσετε τα κατάλληλα πεδία και ομάδες στο δευτερεύον αρχείο προέλευσης δεδομένων στο πρότυπο φόρμας. Αν το InfoPath βρει ένα τύπο άγνωστη στοιχείου στο αρχείο WSDL, το InfoPath χρησιμοποιεί το δείγμα δεδομένων για να καθορίσετε τον ορισμό του τύπου άγνωστο στοιχείο και, στη συνέχεια, προσθέτει τα κατάλληλα πεδία και ομάδες στο δευτερεύον αρχείο προέλευσης δεδομένων.

 10. Εάν η υπηρεσία Web δέχεται πληροφορίες αλλαγής, στην επόμενη σελίδα του οδηγού εμφανίζεται ερώτημα σχετικά με το αν θέλετε να συμπεριλάβετε πληροφορίες αλλαγής στα δεδομένα ερωτήματος. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αφήστε ενεργοποιημένο το πλαίσιο ελέγχου Συμπερίληψη πληροφοριών αλλαγής κατά την υποβολή δεδομένων και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο. Εάν δεν θέλετε να συμπεριλάβετε πληροφορίες αλλαγής, απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Συμπερίληψη πληροφοριών αλλαγής κατά την υποβολή δεδομένων και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  Αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι απενεργοποιημένο αν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης.

  Τεχνικές λεπτομέρειες

  Αυτή η σελίδα του οδηγού εμφανίζεται μόνο αν το αρχείο Web Services Description Language (WSDL) για την υπηρεσία Web υποδεικνύει ότι η υπηρεσία Web επιστρέφει ένα Microsoft ADO.NET DataSet.

 11. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη σύνδεση δεδομένων.

 12. Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες στην ενότητα Σύνοψη είναι σωστά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

Βήμα 2: Προσθέστε ένα ή περισσότερα στοιχεία ελέγχου για να εμφανίσετε τα αποτελέσματα του ερωτήματος

 1. Εάν το παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα στοιχεία ελέγχου στο μενού Εισαγωγή ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+I, C.

 2. Σύρετε ένα στοιχείο ελέγχου στο πρότυπο φόρμας.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Σύνδεση στοιχείου ελέγχου, επιλέξτε την ομάδα ή πεδίο που θέλετε να συνδέσετε το στοιχείο ελέγχου.

Αρχή της σελίδας

Σχεδίαση ενός προτύπου φόρμας με σύνδεση δεδομένων υποβολής

Για να σχεδιάσετε μια φόρμα με σύνδεση δεδομένων υποβολής, πρέπει να κάνετε τα εξής:

 1. Δημιουργία του προτύπου φόρμας    Όταν δημιουργείτε ένα πρότυπο φόρμας με δυνατότητα υποβολής δεδομένων σε μια υπηρεσία Web, το InfoPath δημιουργεί μια κύρια σύνδεση δεδομένων με μια σύνδεση δεδομένων υποβολής ανάμεσα στην υπηρεσία Web και σε μια φόρμα που βασίζεται σε αυτό το πρότυπο φόρμας. Το InfoPath δημιουργεί επίσης το κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων του προτύπου φόρμας.

 2. Προσθήκη ενός ή περισσότερων controlsand δεσμεύσετε τους σε ομάδες ή πεδία, ή να ορίσετε τις ιδιότητες στοιχείου ελέγχου για να εμφανίσετε τα δεδομένα σε ένα πεδίο    Για να επιτρέψετε στους χρήστες να επεξεργαστείτε τα δεδομένα στα πεδία στο κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων, μπορείτε να προσθέσετε στοιχεία ελέγχου στο πρότυπο φόρμας και να δεσμεύσετε, στη συνέχεια, αυτά τα στοιχεία ελέγχου με τα πεδία στο κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

 3. Ρύθμιση παραμέτρων των επιλογών υποβολής    Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των δεδομένων που θέλετε να υποβάλετε στην υπηρεσία Web και τις επιλογές υποβολής για τη φόρμα.

Βήμα 1: Δημιουργία του προτύπου φόρμας

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Σχεδίαση προτύπου φόρμας.

 2. Στην περιοχή Σχεδίαση νέου στο παράθυρο διαλόγου Σχεδίαση προτύπου φόρμας, κάντε κλικ στην επιλογή Πρότυπο φόρμας.

 3. Στη λίστα Με βάση, κάντε κλικ στην επιλογή Υπηρεσία Web.

 4. Εάν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση μόνο των δυνατοτήτων που είναι συμβατές με το πρόγραμμα περιήγησης.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Στον "Οδηγό σύνδεσης δεδομένων", κάντε κλικ στην επιλογή Υποβολή δεδομένων και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 7. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, πληκτρολογήστε τη θέση της υπηρεσίας Web στην οποία θα υποβάλουν τα δεδομένα οι χρήστες και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  Εάν θέλετε να αναζητήσετε μια υπηρεσία Web με χρήση διακομιστή καθολικής περιγραφή εντοπισμού και Integration (UDDI), κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση UDDI, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL του διακομιστή UDDI που θέλετε να αναζητήσετε, καθορίστε εάν θέλετε να κάνετε αναζήτηση από την υπηρεσία παροχής ή από μια υπηρεσία που είναι παρέχεται, πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί αναζήτησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση. Υπηρεσίες Web που ταιριάζουν με τη λέξη-κλειδί αναζήτησης θα εμφανίζεται στη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης. Επιλέξτε την υπηρεσία Web που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 9. Στη λίστα Επιλογή λειτουργίας, κάντε κλικ στη λειτουργία της υπηρεσίας Web που θα λαμβάνει τα δεδομένα υποβολής και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 10. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη σύνδεση δεδομένων.

 11. Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες στην ενότητα Σύνοψη είναι σωστά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

Βήμα 2: Προσθέστε ένα ή περισσότερα στοιχεία ελέγχου και συνδέστε τα σε ομάδες ή πεδία

 1. Εάν το παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα στοιχεία ελέγχου στο μενού Εισαγωγή ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+I, C.

 2. Σύρετε ένα στοιχείο ελέγχου στο πρότυπο φόρμας.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Σύνδεση στοιχείου ελέγχου, επιλέξτε την ομάδα ή πεδίο που θέλετε να συνδέσετε το στοιχείο ελέγχου.

 4. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ελέγχου που θέλετε να προσθέσετε στο πρότυπο φόρμας.

Βήμα 3: Ρύθμιση παραμέτρων των επιλογών υποβολής

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην εντολή Συνδέσεις δεδομένων.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Συνδέσεις δεδομένων, κάντε κλικ στη σύνδεση δεδομένων υποβολής στην κύρια σύνδεση δεδομένων και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση.

 3. Στον "Οδηγό σύνδεσης δεδομένων", κάντε δύο φορές κλικ στο κουμπί Επιλογή βάσης δεδομένων.

 4. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, κάντε ένα από τα παρακάτω για να επιλέξετε τα δεδομένα της φόρμας που θα υποβληθούν για κάθε παράμετρο στην υπηρεσία Web:

  Υποβάλετε τα δεδομένα σε ένα πεδίο ή μια ομάδα

  1. Στη λίστα Παράμετροι, κάντε κλικ στην παράμετρο της υπηρεσίας του Web που θα λάβει τα δεδομένα από τη φόρμα.

  2. Στην περιοχή Επιλογές παραμέτρων, κάντε κλικ στην επιλογή Πεδίο ή ομάδα.

  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση Εικόνα κουμπιού .

  4. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή πεδίου ή ομάδας, κάντε κλικ στο πεδίο ή στην ομάδα της οποίας τα δεδομένα θέλετε να υποβάλετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  5. Στο πλαίσιο Συμπερίληψη κάντε κλικ στην εντολή Μόνο κείμενο και θυγατρικά στοιχεία για την υποβολή μόνο των δεδομένων σε αυτό το πεδίο και των θυγατρικών στοιχείων του πεδίου ή της ομάδας ή κάντε κλικ στην εντολή Δευτερεύον δέντρο XML, συμπεριλαμβανομένου του επιλεγμένου στοιχείου για την υποβολή του ονόματος του πεδίου, των δεδομένων του πεδίου και των θυγατρικών στοιχείων στην επιλεγμένη ομάδα ή πεδίο.

  Υποβολή όλων των δεδομένων στη φόρμα

  1. Στη λίστα Παράμετροι, κάντε κλικ στην παράμετρο της υπηρεσίας του Web που θα λάβει τα δεδομένα από τη φόρμα.

  2. Στην περιοχή Επιλογές παραμέτρου, κάντε κλικ στην επιλογή όλη η φόρμα (έγγραφο XML, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών επεξεργασίας).

  Υποβολή δεδομένων ως συμβολοσειράς

  1. Στη λίστα Παράμετροι, κάντε κλικ στην παράμετρο της υπηρεσίας του Web που θα λάβει τα δεδομένα από τη φόρμα.

  2. Στην περιοχή Επιλογές παραμέτρου, κάντε κλικ στην επιλογή όλη η φόρμα (έγγραφο XML, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών επεξεργασίας).

  3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Υποβολή δεδομένων ως συμβολοσειράς.

   Σημείωση: Συνήθως, επιλέγετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για την υποβολή δεδομένων με ψηφιακή υπογραφή. Στις περισσότερες περιπτώσεις, καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου.

  Τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τα αντικείμενα ADO.NET DataSet

  Εάν στην υπηρεσία Web απαιτείται ένα αντικείμενο ADO.NET DataSet, επιλέξτε έναν κόμβο συνόλου δεδομένων κατά τη ρύθμιση παραμέτρων αυτής της σύνδεσης δεδομένων. Εάν χρησιμοποιήσετε κάποιον άλλον τύπο κόμβου για μια σύνδεση δεδομένων σε υπηρεσία Web στην οποία απαιτείται ένα σύνολο δεδομένων ActiveX Data Objects (ADO), η ενέργεια υποβολής θα αποτύχει.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

 8. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές για την υποβολή.

  1. Για να αλλάξετε το όνομα του κουμπιού " Υποβολή " που εμφανίζεται στη Βασική γραμμή εργαλείων και την εντολή Υποβολή που εμφανίζεται στο μενού αρχείο, όταν οι χρήστες να συμπληρώνουν τη φόρμα, πληκτρολογήστε το νέο όνομα στο πλαίσιο Λεζάντα στο το Υποβολή Επιλογές παράθυρο διαλόγου.

   Εάν θέλετε να αντιστοιχίσετε μια συντόμευση πληκτρολογίου σε αυτό το κουμπί και εντολών, πληκτρολογήστε ένα εμπορικό και (&) πριν από το χαρακτήρα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως μια συντόμευση πληκτρολογίου. Για παράδειγμα, για να αντιστοιχίσετε συνδυασμό πλήκτρων ALT + B ως τη συντόμευση πληκτρολογίου για το κουμπί " Υποβολή " και την εντολή, πληκτρολογήστε Su & πί.

 9. Εάν δεν θέλετε άτομα για να χρησιμοποιήσετε μια εντολή Υποβολή ή το κουμπί Υποβολή στη Βασική γραμμή εργαλείων κατά τη συμπλήρωση της φόρμας, καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση στοιχείου μενού "Υποβολή" και το κουμπί γραμμής εργαλείων "Υποβολή".

  1. Από προεπιλογή, μετά την υποβολή μιας φόρμας, το InfoPath διατηρεί ανοιχτή τη φόρμα και εμφανίζει ένα μήνυμα για να υποδείξετε εάν η φόρμα υποβλήθηκε με επιτυχία. Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη συμπεριφορά, κάντε κλικ στην επιλογή για προχωρημένους και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

   1. Για να κλείσετε τη φόρμα ή να δημιουργήσετε μια νέα κενή φόρμα αφού ο χρήστης υποβάλλει μια συμπληρωμένη φόρμα, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε στη λίστα μετά την υποβολή.

   2. Για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο μήνυμα για να υποδείξετε εάν η φόρμα υποβλήθηκε με επιτυχία, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση προσαρμοσμένων μηνυμάτων και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τα μηνύματά σας στα πλαίσια στην επιτυχίας και σε περίπτωση αποτυχίας.

    Χρησιμοποιήστε ένα μήνυμα στο πλαίσιο σε περίπτωση αποτυχίας για να πείτε στους χρήστες τι να κάνετε εάν δεν είναι δυνατό να υποβάλουν τους φόρμα. Για παράδειγμα, που μπορεί να προτείνει ότι οι χρήστες αποθηκεύουν τη φόρμα τους και επικοινωνήστε με κάποιον για περαιτέρω οδηγίες.

   3. Εάν δεν θέλετε να εμφανίζεται ένα μήνυμα αφού ο χρήστης υποβάλλει μια φόρμα, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση επιτυχίας και αποτυχίας μηνύματα.

Αρχή της σελίδας

Σχεδίαση ενός προτύπου φόρμας με συνδέσεις δεδομένων ερωτήματος και υποβολής

Για να σχεδιάσετε ένα πρότυπο φόρμας με μια σύνδεση δεδομένων ερωτήματος και μια σύνδεση δεδομένων υποβολής, χρειάζεται να κάνετε τα εξής:

 1. Δημιουργία του προτύπου φόρμας    Όταν δημιουργείτε ένα πρότυπο φόρμας με δυνατότητα ερωτήματος και υποβολής δεδομένων σε μια υπηρεσία Web, το InfoPath δημιουργεί μια κύρια σύνδεση δεδομένων ανάμεσα στο πρότυπο φόρμας και στην υπηρεσία Web με μια σύνδεση δεδομένων ερωτήματος και μια σύνδεση δεδομένων υποβολής. Το InfoPath δημιουργεί επίσης το κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων του προτύπου φόρμας.

 2. Προσθήκη ενός στοιχείου ελέγχου και σύνδεση σε πεδίο    Για να επιτρέπεται στους χρήστες η εμφάνιση και η επεξεργασία των δεδομένων στα πεδία του κύριου αρχείου προέλευσης δεδομένων, μπορείτε να προσθέσετε στοιχεία ελέγχου στο πρότυπο φόρμας και μετά να συνδέσετε αυτά τα στοιχεία ελέγχου σε πεδία του κύριου αρχείου προέλευσης δεδομένων.

 3. Ρύθμιση παραμέτρων των επιλογών υποβολής    Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των δεδομένων που θέλετε να υποβάλετε στην υπηρεσία Web και τις επιλογές υποβολής για τη φόρμα.

Βήμα 1: Δημιουργία του προτύπου φόρμας

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Σχεδίαση προτύπου φόρμας.

 2. Στην περιοχή Σχεδίαση νέου στο παράθυρο διαλόγου Σχεδίαση φόρμας, κάντε κλικ στην επιλογή Πρότυπο φόρμας.

 3. Στη λίστα Με βάση, κάντε κλικ στην επιλογή Υπηρεσία Web.

 4. Εάν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση μόνο των δυνατοτήτων που είναι συμβατές με το πρόγραμμα περιήγησης.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Στον "Οδηγό σύνδεσης δεδομένων", κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη και υποβολή δεδομένων και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 7. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, πληκτρολογήστε τη θέση της υπηρεσίας Web με τη λειτουργία που στέλνει δεδομένα στο πρότυπο φόρμας και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  Εάν θέλετε να αναζητήσετε μια υπηρεσία Web με χρήση διακομιστή καθολικής περιγραφή εντοπισμού και Integration (UDDI), κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση UDDI, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL του διακομιστή UDDI που θέλετε να αναζητήσετε, καθορίστε εάν θέλετε να κάνετε αναζήτηση από την υπηρεσία παροχής ή από μια υπηρεσία που είναι παρέχεται, πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί αναζήτησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση. Υπηρεσίες Web που ταιριάζουν με τη λέξη-κλειδί αναζήτησης θα εμφανίζεται στη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης. Επιλέξτε την υπηρεσία Web που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 8. Στη λίστα Επιλογή λειτουργίας, κάντε κλικ στη λειτουργία της υπηρεσίας Web που επιστρέφει δεδομένα στη φόρμα και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 9. Εάν παρουσιαστεί ένα άγνωστο στοιχείο στον "Οδηγό σύνδεσης δεδομένων" στη διάταξη της υπηρεσίας Web, στην επόμενη σελίδα του οδηγού ενδέχεται να σας ζητηθεί να καθορίσετε τιμές δείγματος για κάθε παράμετρο, ώστε να καθορίσετε τα πεδία ή τις ομάδες που θα προστεθούν στο κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

  Πώς γίνεται;

  1. Επιλέξτε μια παράμετρο στον πίνακα παραμέτρους και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός τιμής δείγματος.

  2. Στο πλαίσιο τιμή δείγματος, πληκτρολογήστε μια τιμή που μπορεί να χρησιμοποιήσετε για αυτό το πεδίο χρήστη σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  3. Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για κάθε παράμετρο στον πίνακα παραμέτρους και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  Τεχνικές λεπτομέρειες

  Όταν ρυθμίζετε τις παραμέτρους σύνδεσης δεδομένων σε μια υπηρεσία Web στον Οδηγό σύνδεσης δεδομένων, το Microsoft Office InfoPath συνδέεται με την υπηρεσία Web και ζητά το αρχείο γλώσσας περιγραφής υπηρεσιών Web (WSDL). Το αρχείο WSDL περιέχει το σχήμα που χρησιμοποιείται από την υπηρεσία Web. Η υπηρεσία Web ανταποκρίνεται στην αίτηση με την αποστολή αυτού του αρχείου στο InfoPath. Το InfoPath χρησιμοποιεί τις πληροφορίες σε αυτό το αρχείο για να προσθέσετε τα κατάλληλα πεδία και ομάδες στο δευτερεύον αρχείο προέλευσης δεδομένων στο πρότυπο φόρμας. Αν το InfoPath βρει ένα τύπο άγνωστη στοιχείου στο αρχείο WSDL, το InfoPath χρησιμοποιεί το δείγμα δεδομένων για να καθορίσετε τον ορισμό του τύπου άγνωστο στοιχείο και, στη συνέχεια, προσθέτει τα κατάλληλα πεδία και ομάδες στο δευτερεύον αρχείο προέλευσης δεδομένων.

 10. Εάν η υπηρεσία Web δέχεται πληροφορίες αλλαγής, στην επόμενη σελίδα του οδηγού εμφανίζεται ερώτημα σχετικά με το αν θέλετε να συμπεριλάβετε πληροφορίες αλλαγής στα δεδομένα ερωτήματος. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αφήστε ενεργοποιημένο το πλαίσιο ελέγχου Συμπερίληψη πληροφοριών αλλαγής κατά την υποβολή δεδομένων και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο. Εάν δεν θέλετε να συμπεριλάβετε πληροφορίες αλλαγής, απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Συμπερίληψη πληροφοριών αλλαγής κατά την υποβολή δεδομένων και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  Το πλαίσιο ελέγχου είναι απενεργοποιημένο αν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης.

  Τεχνικές λεπτομέρειες

  Αυτή η σελίδα του οδηγού εμφανίζεται μόνο αν το αρχείο Web Services Description Language (WSDL) για την υπηρεσία Web υποδεικνύει ότι η υπηρεσία Web επιστρέφει ένα ADO.NET DataSet.

 11. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη σύνδεση δεδομένων ερωτήματος και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 12. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, πληκτρολογήστε τη θέση της υπηρεσίας Web στην οποία θα υποβάλουν τις φόρμες οι χρήστες και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  Εάν θέλετε να αναζητήσετε μια υπηρεσία Web με χρήση διακομιστή καθολικής περιγραφή εντοπισμού και Integration (UDDI), κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση UDDI, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL του διακομιστή UDDI που θέλετε να αναζητήσετε, καθορίστε εάν θέλετε να κάνετε αναζήτηση από την υπηρεσία παροχής ή από μια υπηρεσία που είναι παρέχεται, πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί αναζήτησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση. Υπηρεσίες Web που ταιριάζουν με τη λέξη-κλειδί αναζήτησης θα εμφανίζεται στη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης. Επιλέξτε την υπηρεσία Web που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 13. Στη λίστα Επιλογή λειτουργίας, κάντε κλικ στη λειτουργία της υπηρεσίας Web που θα λαμβάνει τα δεδομένα υποβολής και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 14. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, κάντε ένα από τα παρακάτω για να επιλέξετε τα δεδομένα της φόρμας που θα υποβληθούν για κάθε παράμετρο στην υπηρεσία Web:

  Υποβάλετε τα δεδομένα σε ένα πεδίο ή μια ομάδα

  1. Στη λίστα Παράμετροι, κάντε κλικ στην παράμετρο της υπηρεσίας του Web που θα λάβει τα δεδομένα από τη φόρμα.

  2. Στην περιοχή Επιλογές παραμέτρων, κάντε κλικ στην επιλογή Πεδίο ή ομάδα.

  3. Κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση Εικόνα κουμπιού .

  4. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή πεδίου ή ομάδας, κάντε κλικ στο πεδίο ή στην ομάδα της οποίας τα δεδομένα θέλετε να υποβάλετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  5. Στο πλαίσιο Συμπερίληψη κάντε κλικ στην εντολή Μόνο κείμενο και θυγατρικά στοιχεία για την υποβολή μόνο των δεδομένων σε αυτό το πεδίο και των θυγατρικών στοιχείων του πεδίου ή της ομάδας ή κάντε κλικ στην εντολή Δευτερεύον δέντρο XML, συμπεριλαμβανομένου του επιλεγμένου στοιχείου για την υποβολή του ονόματος του πεδίου, των δεδομένων του πεδίου και των θυγατρικών στοιχείων στην επιλεγμένη ομάδα ή πεδίο.

  Υποβολή όλων των δεδομένων στη φόρμα

  1. Στη λίστα Παράμετροι, κάντε κλικ στην παράμετρο της υπηρεσίας του Web που θα λάβει τα δεδομένα από τη φόρμα.

  2. Στην περιοχή Επιλογές παραμέτρου, κάντε κλικ στην επιλογή όλη η φόρμα (έγγραφο XML, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών επεξεργασίας).

  Υποβολή δεδομένων ως συμβολοσειράς

  1. Στη λίστα Παράμετροι, κάντε κλικ στην παράμετρο της υπηρεσίας του Web που θα λάβει τα δεδομένα από τη φόρμα.

  2. Στην περιοχή Επιλογές παραμέτρου, κάντε κλικ στην επιλογή όλη η φόρμα (έγγραφο XML, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών επεξεργασίας).

  3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Υποβολή δεδομένων ως συμβολοσειράς.

   Συνήθως, επιλέγετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για την υποβολή δεδομένων με ψηφιακή υπογραφή. Στις περισσότερες περιπτώσεις, καταργήστε την επιλογή αυτού του πλαισίου ελέγχου.

  Τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τα αντικείμενα ADO.NET DataSet

  Εάν στην υπηρεσία Web απαιτείται ένα αντικείμενο ADO.NET DataSet, επιλέξτε έναν κόμβο συνόλου δεδομένων κατά τη ρύθμιση παραμέτρων αυτής της σύνδεσης δεδομένων. Εάν χρησιμοποιήσετε κάποιον άλλον τύπο κόμβου για μια σύνδεση δεδομένων σε υπηρεσία Web στην οποία απαιτείται ADO.NET DataSet, η ενέργεια υποβολής θα αποτύχει.

 15. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 16. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη σύνδεση δεδομένων υποβολής και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

Βήμα 2: Προσθήκη ενός στοιχείου ελέγχου και σύνδεση σε πεδίο

 1. Εάν το παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα στοιχεία ελέγχου στο μενού Εισαγωγή ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+I, C.

 2. Σύρετε ένα στοιχείο ελέγχου στο πρότυπο φόρμας.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Σύνδεση στοιχείου ελέγχου, επιλέξτε το πεδίο που θέλετε να συνδέσετε το στοιχείο ελέγχου.

Βήμα 3: Ρύθμιση παραμέτρων των επιλογών υποβολής

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές για την υποβολή.

  1. Για να αλλάξετε το όνομα του κουμπιού " Υποβολή " που εμφανίζεται στη Βασική γραμμή εργαλείων και την εντολή Υποβολή που εμφανίζεται στο μενού αρχείο, όταν οι χρήστες να συμπληρώνουν τη φόρμα, πληκτρολογήστε το νέο όνομα στο πλαίσιο Λεζάντα στο το Υποβολή Επιλογές παράθυρο διαλόγου.

   Εάν θέλετε να αντιστοιχίσετε μια συντόμευση πληκτρολογίου σε αυτό το κουμπί και εντολών, πληκτρολογήστε ένα εμπορικό και (&) πριν από το χαρακτήρα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως μια συντόμευση πληκτρολογίου. Για παράδειγμα, για να αντιστοιχίσετε συνδυασμό πλήκτρων ALT + B ως τη συντόμευση πληκτρολογίου για το κουμπί " Υποβολή " και την εντολή, πληκτρολογήστε Su & πί.

 2. Εάν δεν θέλετε άτομα για να χρησιμοποιήσετε μια εντολή Υποβολή ή το κουμπί Υποβολή στη Βασική γραμμή εργαλείων κατά τη συμπλήρωση της φόρμας, καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση στοιχείου μενού "Υποβολή" και το κουμπί γραμμής εργαλείων "Υποβολή".

  1. Από προεπιλογή, μετά την υποβολή μιας φόρμας, το InfoPath διατηρεί ανοιχτή τη φόρμα και εμφανίζει ένα μήνυμα για να υποδείξετε εάν η φόρμα υποβλήθηκε με επιτυχία. Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη συμπεριφορά, κάντε κλικ στην επιλογή για προχωρημένους και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

   • Για να κλείσετε τη φόρμα ή να δημιουργήσετε μια νέα κενή φόρμα αφού ο χρήστης υποβάλλει μια συμπληρωμένη φόρμα, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε στη λίστα μετά την υποβολή.

   • Για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο μήνυμα για να υποδείξετε εάν η φόρμα υποβλήθηκε με επιτυχία, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση προσαρμοσμένων μηνυμάτων και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τα μηνύματά σας στα πλαίσια στην επιτυχίας και σε περίπτωση αποτυχίας.

    Χρησιμοποιήστε ένα μήνυμα στο πλαίσιο σε περίπτωση αποτυχίας για να πείτε στους χρήστες τι να κάνετε εάν δεν είναι δυνατό να υποβάλουν τους φόρμα. Για παράδειγμα, που μπορεί να προτείνει ότι οι χρήστες αποθηκεύουν τη φόρμα τους και επικοινωνήστε με κάποιον για περαιτέρω οδηγίες.

   • Εάν δεν θέλετε να εμφανίζεται ένα μήνυμα αφού ο χρήστης υποβάλλει μια φόρμα, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση επιτυχίας και αποτυχίας μηνύματα.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×