Σχεδίαση ενός προτύπου φόρμας που βασίζεται σε βάση δεδομένων του Microsoft SQL Server

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να σχεδιάσετε ένα πρότυπο φόρμας που να μπορεί να λειτουργήσει με βάση δεδομένων του Microsoft SQL Server είτε για τη δημιουργία ερωτημάτων δεδομένων είτε για τη δημιουργία ερωτημάτων και την υποβολή δεδομένων.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Ζητήματα συμβατότητας

Πριν ξεκινήσετε

Σχεδίαση του προτύπου φόρμας

Ρύθμιση παραμέτρων των επιλογών υποβολής

Επισκόπηση

Μια φόρμα μπορεί να έχει μια πρωτεύουσα σύνδεση δεδομένων, η οποία ονομάζεται κύρια σύνδεση δεδομένων, και μπορεί, προαιρετικά, να έχει μία ή περισσότερες δευτερεύουσες συνδέσεις δεδομένων. Ανάλογα με τους στόχους της φόρμας, η σύνδεση δεδομένων ενδέχεται να εκτελεί ερωτήματα ή υποβολή δεδομένων φόρμας σε ένα εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων, όπως είναι μια βάση δεδομένων Microsoft SQL Server ή μια υπηρεσία Web.

Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας που βασίζεται σε μια βάση δεδομένων, το Microsoft Office InfoPath δημιουργεί μια κύρια προέλευση δεδομένων με τις ομάδες που περιέχουν τα πεδία ερωτήματος και πεδία δεδομένων και μια σύνδεση δεδομένων ερωτήματος ως κύρια σύνδεση δεδομένων για το πρότυπο φόρμας. Αυτά τα πεδία και τις ομάδες αντιστοιχούν στον τρόπο αποθήκευσης των δεδομένων στους πίνακες της βάσης δεδομένων. Τα πεδία ερωτήματος περιέχουν τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί από το χρήστη για να περιορίσετε τα αποτελέσματα του ερωτήματος σε εγγραφές που ταιριάζουν με τα δεδομένα στα πεδία ερωτήματος. Όταν μια φόρμα που βασίζεται σε αυτό το πρότυπο φόρμας χρησιμοποιεί την κύρια σύνδεση δεδομένων, το InfoPath δημιουργεί ένα ερώτημα, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα στα πεδία ερωτήματος. Στη συνέχεια, το InfoPath στέλνει το ερώτημα μέσω της σύνδεσης δεδομένων ερωτήματος. Η βάση δεδομένων επιστρέφει τα αποτελέσματα του ερωτήματος στη φόρμα μέσω της σύνδεσης δεδομένων ερωτήματος. Τα αποτελέσματα του ερωτήματος τοποθετούνται σε πεδία δεδομένων, τα οποία μπορούν να υποστούν επεξεργασία μέσω στοιχείων ελέγχου που είναι συνδεδεμένα με αυτά τα πεδία.

Επειδή η δομή δεδομένων των πεδίων ερωτήματος και δεδομένων πρέπει να ταιριάζει στον τρόπο αποθήκευσης των δεδομένων στη βάση δεδομένων, δεν μπορείτε να τροποποιήσετε αυτά τα πεδία ή τις ομάδες στο κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων. Μπορείτε μόνο να προσθέσετε πεδία ή ομάδες στη ριζική ομάδα του κύριου αρχείου προέλευσης δεδομένων. Βρείτε συνδέσεις σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αρχεία προέλευσης δεδομένων στην ενότητα Δείτε επίσης.

Μια φόρμα μπορεί να υποβολή δεδομένων σε μια βάση δεδομένων μέσω της φόρμας κύριας σύνδεσης δεδομένων, εάν το πρότυπο φόρμας που βασίζεται στη φόρμα και η βάση δεδομένων δεν καλύπτει τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 • Το πρότυπο φόρμας είναι δεν ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης    Το InfoPath δεν θα δημιουργήσει μια σύνδεση δεδομένων υποβολής στην κύρια σύνδεση δεδομένων εάν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης. Για να επιτρέψετε στους χρήστες να υποβάλλουν δεδομένα σε μια φόρμα που βασίζεται σε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης, χρησιμοποιήστε μια υπηρεσία Web που λειτουργεί με τη βάση δεδομένων.

 • Το αριστερό πίνακα σε κάθε ζεύγος σχετικούς πίνακες στο κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων περιέχει ένα πρωτεύον κλειδί    Τουλάχιστον μία από τις σχέσεις για κάθε ζεύγος σχετικούς πίνακες πρέπει να συμπεριλάβετε ένα πρωτεύον κλειδί από τον αριστερό πίνακα.

 • Κανένα από τα πεδία δεδομένων στο κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων του χώρου αποθήκευσης φόρμας ένα μεγάλο τύπο δυαδικών δεδομένων    Το InfoPath θα απενεργοποιήσει τη σύνδεση δεδομένων υποβολής, εάν το ερώτημα περιλαμβάνει τα πεδία που μπορούν να αποθηκεύουν ένα μεγάλο τύπο δυαδικών δεδομένων, όπως εικόνες, εικόνες, OLE αντικείμενα, συνημμένα, τον τύπο δεδομένων υπομνήματος Office Access ή τον τύπο δεδομένων κειμένου SQL.

Όταν το InfoPath ενεργοποιεί τη σύνδεση δεδομένων υποβολής, στους χρήστες επιτρέπεται να υποβάλουν τα δεδομένα στα πεδία δεδομένων του κύριου αρχείου προέλευσης δεδομένων στη βάση δεδομένων. Εάν το InfoPath ενεργοποιήσει τη σύνδεση δεδομένων υποβολής, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των επιλογών υποβολής για τις φόρμες που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας.

Αρχή της σελίδας

Προβλέψεις συμβατότητας

Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας που βασίζεται σε βάση δεδομένων, έχετε την επιλογή σχεδίασης ενός πρότυπο φόρμας που είναι συμβατό με το πρόγραμμα περιήγησης. Το InfoPath θα δημιουργήσει μια σύνδεση δεδομένων ερωτήματος ως κύρια σύνδεση δεδομένων σε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης. Ωστόσο, οι παράμετροι των προτύπων φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης δεν μπορούν να ρυθμιστούν για να επιτρέπουν στους χρήστες να υποβάλουν δεδομένα σε βάση δεδομένων. Για αυτό, αν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας που βασίζεται σε βάση δεδομένων SQL Server και θέλετε οι χρήστες να υποβάλουν τα δεδομένα φόρμας στη βάση δεδομένων μέσω της κύριας σύνδεσης δεδομένων, δεν μπορείτε να κάνετε αυτό το πρότυπο φόρμας συμβατό με πρόγραμμα περιήγησης.

Αρχή της σελίδας

Πριν ξεκινήσετε

Για να σχεδιάσετε ένα πρότυπο φόρμας που βασίζεται σε βάση δεδομένων SQL Server, χρειάζεστε τις παρακάτω πληροφορίες από τον διαχειριστή της βάσης δεδομένων:

 • Όνομα του διακομιστή που περιέχει τη βάση δεδομένων στην οποία θα συνδέσετε το πρότυπο φόρμας.

 • Όνομα της βάσης δεδομένων που θα χρησιμοποιήσετε με αυτό το πρότυπο φόρμας.

 • Έλεγχος ταυτότητας που απαιτείται από τη βάση δεδομένων. Στη βάση δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιείται είτε ο έλεγχος ταυτότητας των Microsoft Windows είτε ο έλεγχος ταυτότητας του SQL Server για τον καθορισμό του τρόπου πρόσβασης των χρηστών στη βάση δεδομένων.

 • Όνομα του πίνακα που περιέχει τα δεδομένα που θέλετε να στέλνονται στη φόρμα ή του πίνακα που θα λαμβάνει δεδομένα από τη φόρμα. Αυτός είναι ο πρωτεύων πίνακας. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε περισσότερους από έναν πίνακες στη βάση δεδομένων, χρειάζεστε τα ονόματα αυτών των άλλων, εξαρτημένων πινάκων. Χρειάζεστε επίσης τα ονόματα των πεδίων στους εξαρτημένους πίνακες, τα οποία σχετίζονται με τα πεδία του πρωτεύοντα πίνακα.

Αρχή της σελίδας

Σχεδίαση του προτύπου φόρμας

Για να σχεδιάσετε ένα πρότυπο φόρμας με μια σύνδεση δεδομένων ερωτήματος, χρειάζεται να κάνετε τα εξής:

 1. Δημιουργία του προτύπου φόρμας    Όταν δημιουργείτε ένα πρότυπο φόρμας που βασίζεται σε βάση δεδομένων, το InfoPath δημιουργεί μια σύνδεση δεδομένων ερωτήματος ως κύρια σύνδεση δεδομένων ανάμεσα στο πρότυπο φόρμας και στη βάση δεδομένων. Με αυτήν τη διαδικασία δημιουργείται αυτόματα το κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων του προτύπου φόρμας.

 2. Προσθέστε ένα ή περισσότερα στοιχεία ελέγχου για να εμφανίσετε τα αποτελέσματα του ερωτήματος    Για να επιτρέψετε στους χρήστες να βλέπουν και να επεξεργαστείτε τα δεδομένα στα πεδία στο κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων κατά το άνοιγμα της φόρμας, μπορείτε να προσθέσετε ένα στοιχείο ελέγχου στο πρότυπο φόρμας και να συνδέσετε, στη συνέχεια, το στοιχείο ελέγχου σε ένα πεδίο στο κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

Βήμα 1: Δημιουργία του προτύπου φόρμας

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Σχεδίαση προτύπου φόρμας.

 2. Στην περιοχή Σχεδίαση νέου στο παράθυρο διαλόγου Σχεδίαση προτύπου φόρμας, κάντε κλικ στην επιλογή Πρότυπο φόρμας.

 3. Στη λίστα Με βάση, κάντε κλικ στην επιλογή Βάση δεδομένων.

 4. Εάν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση μόνο των δυνατοτήτων που είναι συμβατές με το πρόγραμμα περιήγησης.

  Σημείωση: Ο "Οδηγός σύνδεσης δεδομένων" δεν θα ενεργοποιήσει τη σύνδεση δεδομένων υποβολής σε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης. Για να επιτρέπεται στους χρήστες να υποβάλουν τα δεδομένα τους σε μια βάση δεδομένων από φόρμες που βασίζονται σε πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης, προσθέστε μια δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων σε μια υπηρεσία Web που λειτουργεί με τη βάση δεδομένων. Βρείτε συνδέσεις σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δευτερεύουσες συνδέσεις δεδομένων στην ενότητα Δείτε επίσης.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Στον "Οδηγό σύνδεσης δεδομένων", κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή βάσης δεδομένων.

 7. Στο παράθυρο διαλόγουΕπιλογή αρχείου προέλευσης δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία αρχείου προέλευσης.

 8. Στη λίστα Σε τι είδους αρχείο προέλευσης δεδομένων θέλετε να συνδεθείτε, κάντε κλικ στην επιλογή Microsoft SQL Server και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 9. Στο πλαίσιο Όνομα διακομιστή, πληκτρολογήστε το όνομα του διακομιστή με τη βάση δεδομένων SQL Server.

 10. Στην περιοχή Πιστοποιήσεις σύνδεσης, κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν στη βάση δεδομένων καθορίζονται τα άτομα με πρόσβαση βάσει των πιστοποιήσεων που χρησιμοποιούνται σε δίκτυο των Microsoft Windows, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση ελέγχου ταυτότητας των Windows.

  • Εάν στη βάση δεδομένων καθορίζονται τα άτομα με πρόσβαση βάσει συγκεκριμένου ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης που λαμβάνετε από τον διαχειριστή της βάσης δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Χρήση του παρακάτω ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης και μετά πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης στα πλαίσια Όνομα χρήστη και Κωδικός πρόσβασης.

 11. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 12. Στη λίστα Επιλέξτε τη βάση δεδομένων που περιέχει τα δεδομένα που θέλετε, κάντε κλικ στο όνομα της βάσης δεδομένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Σύνδεση με συγκεκριμένο πίνακα, κάντε κλικ στο όνομα του πρωτεύοντος πίνακα και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 13. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το αρχείο στο οποίο αποθηκεύονται οι πληροφορίες σύνδεσης δεδομένων στο πλαίσιο Όνομα αρχείου και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος για να αποθηκεύσετε αυτές τις ρυθμίσεις.

  Εάν σχεδιάζετε να χρησιμοποιήσετε άλλους πίνακες στη σύνδεση δεδομένων ερωτήματος, μπορείτε να προσθέσετε τους άλλους πίνακες σε αυτήν τη σελίδα του οδηγού.

  Πώς γίνεται;

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη πίνακα.

  2. Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη πίνακα ή ερωτήματος, κάντε κλικ στο όνομα του θυγατρικού πίνακα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο. Το InfoPath προσπαθεί να ορίσει τις σχέσεις αντιστοιχίζοντας ονόματα πεδίων και στους δύο πίνακες. Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την προτεινόμενη σχέση, επιλέξτε τη σχέση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση σχέσης. Για να προσθέσετε μια σχέση, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη σχέσης. Στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη σχέσης, κάντε κλικ στο όνομα κάθε σχετικό πεδίο στην αντίστοιχη στήλη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  3. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

  4. Για να προσθέσετε κι άλλους εξαρτημένους πίνακες, επαναλάβετε αυτά τα βήματα.

 14. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 15. Στην τελευταία σελίδα του οδηγού, πληκτρολογήστε ένα όνομα για την κύρια σύνδεση δεδομένων. Αυτό το όνομα θα εμφανιστεί στη λίστα προέλευσης δεδομένων στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων.

 16. Εάν το πρότυπο φόρμας σας πληροί τις απαιτήσεις στην ενότητα Overview , αυτή η σελίδα του οδηγού θα δηλώνει ότι το InfoPath ενεργοποίησε τη σύνδεση δεδομένων υποβολής στην κύρια σύνδεση δεδομένων. Για να αλλάξετε το όνομα για τη σύνδεση δεδομένων υποβολής, πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα στο κατάλληλο πλαίσιο. Εάν θέλετε οι χρήστες να υποβάλουν τα δεδομένα φόρμας μέσω άλλης υποβολής σύνδεση δεδομένων που θα προσθέσετε αργότερα στο πρότυπο φόρμας, κάντε κλικ για να καταργήσετε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση υποβολής για αυτήν τη σύνδεση.

  Σημείωση: Εάν το πρότυπο φόρμας δεν πληροί τις απαιτήσεις στην ενότητα Overview , το InfoPath απενεργοποιεί τη σύνδεση δεδομένων υποβολής και στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη σύνδεση υποβολής και το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση υποβολής για αυτήν τη σύνδεση είναι διαθέσιμο (απενεργοποιημένο). Εάν το InfoPath απενεργοποιήσει τη σύνδεση δεδομένων υποβολής, η κύρια σύνδεση δεδομένων για το πρότυπο φόρμας θα έχει μόνο μια σύνδεση δεδομένων ερωτήματος.

Βήμα 2: Προσθέστε ένα ή περισσότερα στοιχεία ελέγχου για να εμφανίσετε τα αποτελέσματα του ερωτήματος

 1. Εάν το παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα στοιχεία ελέγχου στο μενού Εισαγωγή ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+I, C.

 2. Σύρετε ένα στοιχείο ελέγχου στο πρότυπο φόρμας.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Σύνδεση στοιχείου ελέγχου, επιλέξτε την ομάδα ή πεδίο που θέλετε να συνδέσετε το στοιχείο ελέγχου.

Αρχή της σελίδας

Ρύθμιση παραμέτρων των επιλογών υποβολής

Εάν το πρότυπο φόρμας και τους πίνακες που έχετε επιλέξει στον Οδηγό σύνδεσης δεδομένων πληροί τις απαιτήσεις στην ενότητα Overview , το InfoPath ρυθμίζει τις παραμέτρους του προτύπου φόρμας στην υποβολή δεδομένων μέσω της κύριας σύνδεσης δεδομένων. Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε αυτό υποβολής σύνδεσης δεδομένων, το InfoPath ρυθμίζει τις παραμέτρους του προτύπου φόρμας ώστε οι χρήστες μπορούν να υποβάλουν τα δεδομένα φόρμας στη βάση δεδομένων και προσθέτει τόσο το κουμπί " Υποβολή " Βασική γραμμή εργαλείων και την εντολή " Υποβολή " στο μενού αρχείο, όταν οι χρήστες να συμπληρώνουν τη φόρμα. Το InfoPath επίσης ρυθμίζει τις παραμέτρους του προτύπου φόρμας ώστε, όταν οι χρήστες υποβάλουν τις φόρμες, τη φόρμα επαφής παραμένει ανοιχτή και εμφανίζεται ένα μήνυμα στο χρήστη που υποδεικνύει εάν η φόρμα υποβλήθηκε με επιτυχία. Μπορείτε να αλλάξετε το κείμενο στο κουμπί Υποβολή και τη συμπεριφορά αφού ο χρήστης υποβάλλει μια φόρμα.

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές για την υποβολή.

  1. Για να αλλάξετε το όνομα του κουμπιού " Υποβολή " που εμφανίζεται στη Βασική γραμμή εργαλείων και την εντολή Υποβολή που εμφανίζεται στο μενού αρχείο, όταν οι χρήστες να συμπληρώνουν τη φόρμα, πληκτρολογήστε το νέο όνομα στο πλαίσιο Λεζάντα στο πλαίσιο διαλόγου " Επιλογές υποβολής ".

   Συμβουλή: Εάν θέλετε να αντιστοιχίσετε μια συντόμευση πληκτρολογίου σε αυτό το κουμπί και εντολών, πληκτρολογήστε ένα εμπορικό και (&) πριν από το χαρακτήρα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως μια συντόμευση πληκτρολογίου. Για παράδειγμα, για να αντιστοιχίσετε συνδυασμό πλήκτρων ALT + B ως τη συντόμευση πληκτρολογίου για το κουμπί " Υποβολή " και την εντολή, πληκτρολογήστε Su & πί.

 2. Εάν δεν θέλετε άτομα για να χρησιμοποιήσετε μια εντολή Υποβολή ή το κουμπί Υποβολή στη Βασική γραμμή εργαλείων κατά τη συμπλήρωση της φόρμας, καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση στοιχείου μενού "Υποβολή" και το κουμπί γραμμής εργαλείων "Υποβολή".

  1. Από προεπιλογή, μετά την υποβολή μιας φόρμας, το InfoPath διατηρεί ανοιχτή τη φόρμα και εμφανίζει ένα μήνυμα για να υποδείξετε εάν η φόρμα υποβλήθηκε με επιτυχία. Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη συμπεριφορά, κάντε κλικ στην επιλογή για προχωρημένους και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

   • Για να κλείσετε τη φόρμα ή να δημιουργήσετε μια νέα κενή φόρμα αφού ο χρήστης υποβάλλει μια συμπληρωμένη φόρμα, κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε στη λίστα μετά την υποβολή.

   • Για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο μήνυμα για να υποδείξετε εάν η φόρμα υποβλήθηκε με επιτυχία, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση προσαρμοσμένων μηνυμάτων και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τα μηνύματά σας στα πλαίσια στην επιτυχίας και σε περίπτωση αποτυχίας.

    Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε ένα μήνυμα στο πλαίσιο σε περίπτωση αποτυχίας για να πείτε στους χρήστες τι να κάνετε εάν δεν είναι δυνατό να υποβάλουν τους φόρμα. Για παράδειγμα, που μπορεί να προτείνει ότι οι χρήστες αποθηκεύουν τη φόρμα τους και επικοινωνήστε με κάποιον για περαιτέρω οδηγίες.

   • Εάν δεν θέλετε να εμφανίζεται ένα μήνυμα αφού ο χρήστης υποβάλλει μια φόρμα, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση επιτυχίας και αποτυχίας μηνύματα.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×