Σχεδίαση ενός προτύπου φόρμας με χρήση ρυθμίσεων από μια βιβλιοθήκη συνδέσεων δεδομένων

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Αυτό το άρθρο σάς δείχνει πώς μπορείτε να σχεδιάσετε ένα πρότυπο φόρμας, με βάση τις ρυθμίσεις που είναι αποθηκευμένα σε μια βιβλιοθήκη συνδέσεων δεδομένων σε μια τοποθεσία Microsoft Office SharePoint Server 2007, που μπορούν να υποβάλετε ερώτημα ή υποβολή δεδομένων.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Πριν ξεκινήσετε

Σχεδίαση προτύπου φόρμας με μια σύνδεση δεδομένων ερωτήματος

Σχεδίαση προτύπου φόρμας με μια σύνδεση δεδομένων υποβολής

Επισκόπηση

Μια δευτερεύουσα σύνδεση δεδομένων είναι οποιαδήποτε σύνδεση δεδομένων σε μια εξωτερική προέλευση δεδομένων που προσθέτετε σε ένα πρότυπο φόρμας. Αυτή η σύνδεση δεδομένων είναι διαφορετική από την κύρια σύνδεση δεδομένων που δημιουργείται όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας που βασίζεται σε μια βάση δεδομένων, υπηρεσία Web ή ρυθμίσεις σε μια βιβλιοθήκη συνδέσεων. Προσθήκη μιας δευτερεύουσας σύνδεσης δεδομένων μόνο αν δεν μπορείτε να υποβάλετε ερώτημα ή αποστολή δεδομένων μέσω της κύριας σύνδεσης δεδομένων.

Μια φόρμα μπορεί να έχει μια πρωτεύουσα σύνδεση δεδομένων, που ονομάζεται κύρια σύνδεση δεδομένων, και προαιρετικά, μπορεί να περιέχει μία ή περισσότερες δευτερεύουσες συνδέσεις δεδομένων. Ανάλογα με τους στόχους σας για τη φόρμα, μια σύνδεση δεδομένων ενδέχεται να ερώτημα ή υποβολή δεδομένων φόρμας σε μια εξωτερική προέλευση δεδομένων, όπως μια βάση δεδομένων Microsoft SQL Server ή μια υπηρεσία Web.

Εάν σχεδιάζετε πολλά πρότυπα φόρμας που χρησιμοποιούν παρόμοιες συνδέσεις δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα αρχείο σύνδεσης δεδομένων αντί να δημιουργήσετε μια σύνδεση δεδομένων σε μια εξωτερική προέλευση δεδομένων για κάθε πρότυπο φόρμας. Με αυτόν τον τρόπο, πρέπει να ενημερώσετε μόνο ένα αρχείο σύνδεσης δεδομένων, όταν αλλάζει τις πληροφορίες σύνδεσης δεδομένων για ένα σύνολο προτύπων σχετική φόρμα. Για παράδειγμα, κατά τη μετακίνηση των προτύπων φόρμας από ένα δίκτυο δοκιμής σε δίκτυο παραγωγής, πρέπει να ενημερώσετε τα δεδομένα ρυθμίσεις σύνδεσης μόνο μία φορά στη βιβλιοθήκη σύνδεσης αντί να ενημερώνετε τη σύνδεση δεδομένων σε κάθε πρότυπο φόρμας. Όταν μια φόρμα που βασίζεται σε ένα πρότυπο φόρμας που χρησιμοποιεί ένα αρχείο σύνδεσης δεδομένων χρησιμοποιεί τη σύνδεση δεδομένων, η σύνδεση δεδομένων ενημερώνεται αυτόματα με τις νέες ρυθμίσεις.

Ένα αρχείο σύνδεσης δεδομένων είναι ένα αρχείο XML με μια επέκταση αρχείου .xml ή .udcx που περιέχει πληροφορίες σύνδεσης για μια μεμονωμένη εξωτερική προέλευση δεδομένων. Αυτό το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε μια βιβλιοθήκη συνδέσεων δεδομένων σε διακομιστή που εκτελεί Microsoft Office SharePoint Server 2007. Δημιουργείται ένα αρχείο σύνδεσης δεδομένων από έναν προγραμματιστή ή με τη μετατροπή μιας σύνδεσης δεδομένων σε ένα υπάρχον πρότυπο φόρμας σε ένα αρχείο σύνδεσης δεδομένων, κάνοντας κλικ στο κουμπί Μετατροπή στο παράθυρο διαλόγου Συνδέσεις δεδομένων (μενούΕργαλεία ).

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης αρχείων σύνδεσης δεδομένων είναι:

 • Πολλές φόρμες να χρησιμοποιήσετε το ίδιο αρχείο σύνδεσης δεδομένων, ώστε να μην υπάρχει χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσετε την ίδια σύνδεση δεδομένων από την αρχή για κάθε πρότυπο φόρμας.

 • Εάν αλλάξετε τη θέση ή οι ρυθμίσεις σύνδεσης για μια εξωτερική προέλευση δεδομένων, πρέπει να ενημερώσετε μόνο το αρχείο σύνδεσης δεδομένων, όχι κάθε πρότυπο φόρμας.

 • Το αρχείο σύνδεσης δεδομένων μπορεί να περιέχει εναλλακτικές πληροφορίες ελέγχου ταυτότητας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το διακομιστή, όταν ένας χρήστης συμπληρώνει μια φόρμα, χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης Web.

 • Φόρμες που βασίζονται σε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης που συμπληρώνονται σε ένα πρόγραμμα περιήγησης μπορεί να συνδεθεί με διακομιστές σε άλλον τομέα μόνο με συνδέσεις δεδομένων που χρησιμοποιούν αρχεία σύνδεσης δεδομένων.

Το Microsoft Office InfoPath χρησιμοποιεί αρχεία σύνδεσης δεδομένων που ακολουθούν τη μορφή αρχείων 2.0 έκδοσης καθολικής σύνδεσης δεδομένων. Αυτή η έκδοση είναι ένα υπερσύνολο της μορφής αρχείου 1,0 έκδοση χρησιμοποιείται από το Microsoft Office FrontPage και Microsoft Office Excel. Το InfoPath δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αρχεία σύνδεσης δεδομένων σε μορφή αρχείου 1,0 έκδοση.

Όταν δημιουργείτε ένα πρότυπο φόρμας που βασίζεται στις ρυθμίσεις σε ένα αρχείο σύνδεσης δεδομένων, το Microsoft Office InfoPath δημιουργεί μια σύνδεση δεδομένων που είναι με βάση τις ρυθμίσεις στη βιβλιοθήκη σύνδεσης δεδομένων. Εάν το αρχείο σύνδεσης δεδομένων περιέχει ρυθμίσεις για μια σύνδεση δεδομένων, το InfoPath δημιουργεί τη φόρμα κύριο προέλευση δεδομένων με πεδία ερωτήματος, πεδία δεδομένων, και ομάδες που αντιστοιχούν στον τρόπο που τα δεδομένα αποθηκεύονται σε εξωτερικά δεδομένα προέλευσης που γίνεται αναφορά από το ρυθμίσεις στο αρχείο σύνδεσης δεδομένων. Τα πεδία ερωτήματος περιέχουν τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στην εξωτερική προέλευση δεδομένων για να καθορίσετε τι πρέπει να στείλετε στη φόρμα. Τα αποτελέσματα του ερωτήματος τοποθετούνται σε πεδία δεδομένων. Για να επιτρέψετε στους χρήστες να υποβάλετε ερώτημα στην εξωτερική προέλευση δεδομένων, το InfoPath προσθέτει ένα κουμπί Εκτέλεση ερωτήματος στο πρότυπο φόρμας.

Επειδή η δομή δεδομένων των πεδίων ερωτήματος και δεδομένων πρέπει να συμφωνεί με τον τρόπο που τα δεδομένα αποθηκεύονται σε εξωτερική προέλευση δεδομένων, δεν μπορείτε να τροποποιήσετε υπάρχοντα πεδία ή ομάδες στο κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων. Μπορείτε μόνο να προσθέσετε πεδία ή ομάδες στη ριζική ομάδα στο κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

Εάν χρησιμοποιείτε ρυθμίσεις για μια σύνδεση δεδομένων υποβολής, το InfoPath ενεργοποιεί το κουμπί " Υποβολή " στη Βασική γραμμή εργαλείων και την εντολή " Υποβολή " στο μενού αρχείο των φορμών που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας. Αυτό σας επιτρέπει στους χρήστες να υποβάλουν τα δεδομένα των φορμών τους στην εξωτερική προέλευση δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

Πριν ξεκινήσετε

Για να σχεδιάσετε ένα πρότυπο φόρμας που βασίζεται σε τις ρυθμίσεις σε μια βιβλιοθήκη συνδέσεων δεδομένων, χρειάζεστε τις ακόλουθες πληροφορίες από το διαχειριστή της βιβλιοθήκης σύνδεσης δεδομένων ή από τον προγραμματιστή που δημιούργησε το αρχείο σύνδεσης δεδομένων:

 • Η θέση της τοποθεσίας Office SharePoint Server 2007 με τη βιβλιοθήκη συνδέσεων.

 • Το όνομα του αρχείου σύνδεσης δεδομένων στη βιβλιοθήκη σύνδεσης δεδομένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Αρχή της σελίδας

Σχεδίαση προτύπου φόρμας με μια σύνδεση δεδομένων ερωτήματος

Για να σχεδιάσετε ένα πρότυπο φόρμας που βασίζεται σε ένα αρχείο σύνδεσης δεδομένων με ρυθμίσεις για μια σύνδεση δεδομένων, πρέπει να κάνετε τα εξής:

 1. Σχεδίαση του προτύπου φόρμας που βασίζεται σε αρχείο σύνδεσης δεδομένων    Αυτό το βήμα δημιουργεί το κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων για το πρότυπο φόρμας με τα κατάλληλα πεδία και ομάδες με βάση τις ρυθμίσεις στο αρχείο σύνδεσης δεδομένων.

 2. Προσθήκη ενός στοιχείου ελέγχου στο πρότυπο φόρμας που θα εμφανίζονται τα αποτελέσματα του ερωτήματος    Για να εμφανίσετε τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε πεδία και ομάδες στο κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων στους χρήστες σας, πρέπει να προσθέσετε ένα στοιχείο ελέγχου στο πρότυπο φόρμας και, στη συνέχεια, να συνδέσετε αυτό το στοιχείο ελέγχου σε ένα πεδίο ερωτήματος ή πεδίο δεδομένων στο κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

Βήμα 1: Σχεδίαση του προτύπου φόρμας με βάση το αρχείο σύνδεσης δεδομένων

 1. Στο μενού αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση προτύπου φόρμας.

 2. Στην περιοχή Σχεδίαση νέου, στο παράθυρο διαλόγου Σχεδίαση προτύπου φόρμας, κάντε κλικ στο Πρότυπο φόρμας.

 3. Στη λίστα με βάση, κάντε κλικ στην επιλογή Βιβλιοθήκη συνδέσεων.

 4. Εάν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση μόνο των δυνατοτήτων συμβατότητα προγράμματος περιήγησης.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Στη λίστα τοποθεσιών, στον Οδηγό σύνδεσης δεδομένων, κάντε κλικ στο όνομα της τοποθεσίας στο διακομιστή που εκτελεί Office SharePoint Server 2007 που περιλαμβάνει τη βιβλιοθήκη σύνδεσης δεδομένων.

  Προσθήκη τοποθεσίας στη λίστα

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση τοποθεσιών.

  2. Στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση τοποθεσιών, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

  3. Στο πλαίσιο διεύθυνση URL, πληκτρολογήστε τη θέση της βιβλιοθήκης σύνδεσης δεδομένων.

  4. Στο πλαίσιο εμφανιζόμενο όνομα, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη βιβλιοθήκη σύνδεσης δεδομένων. Αυτό το όνομα θα εμφανιστεί στη λίστα τοποθεσιών στον Οδηγό σύνδεσης δεδομένων.

  5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  6. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

 7. Κάντε κλικ στο όνομα της βιβλιοθήκης σύνδεσης δεδομένων για να δείτε μια λίστα με τα αρχεία σύνδεσης δεδομένων, κάντε κλικ στο όνομα του αρχείου σύνδεσης δεδομένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για αυτήν τη σύνδεση δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 8. Εάν έχετε επιλέξει ένα αρχείο σύνδεσης δεδομένων με ρυθμίσεις σύνδεσης σε μια υπηρεσία Web, στην επόμενη σελίδα του Οδηγού μπορεί να σας ζητήσει να καθορίσετε τιμές δείγματος για κάθε παράμετρο για να καθορίσετε τα πεδία ή τις ομάδες για να προσθέσετε στο δευτερεύον αρχείο προέλευσης δεδομένων.

  Πώς γίνεται αυτό;

  1. Επιλέξτε μια παράμετρο στον πίνακα παραμέτρους και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός τιμής δείγματος.

  2. Στο πλαίσιο τιμή δείγματος, πληκτρολογήστε μια τιμή που μπορεί να χρησιμοποιήσετε για αυτό το πεδίο χρήστη σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  3. Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για κάθε παράμετρο στον πίνακα παραμέτρους και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  Τεχνικές λεπτομέρειες

  Όταν ρυθμίζετε τις παραμέτρους σύνδεσης δεδομένων σε μια υπηρεσία Web στον Οδηγό σύνδεσης δεδομένων, το Microsoft Office InfoPath συνδέεται με την υπηρεσία Web και ζητά το αρχείο γλώσσας περιγραφής υπηρεσιών Web (WSDL). Το αρχείο WSDL περιέχει το σχήμα που χρησιμοποιείται από την υπηρεσία Web. Η υπηρεσία Web ανταποκρίνεται στην αίτηση με την αποστολή αυτού του αρχείου στο InfoPath. Το InfoPath χρησιμοποιεί τις πληροφορίες σε αυτό το αρχείο για να προσθέσετε τα κατάλληλα πεδία και ομάδες στο δευτερεύον αρχείο προέλευσης δεδομένων στο πρότυπο φόρμας. Αν το InfoPath βρει ένα τύπο άγνωστη στοιχείου στο αρχείο WSDL, το InfoPath χρησιμοποιεί το δείγμα δεδομένων για να καθορίσετε τον ορισμό του τύπου άγνωστο στοιχείο και, στη συνέχεια, προσθέτει τα κατάλληλα πεδία και ομάδες στο δευτερεύον αρχείο προέλευσης δεδομένων.

 9. Εάν το εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων στα οποία γίνεται αναφορά στις ρυθμίσεις επιστρέφει ένα Microsoft ADO.NET DataSet, στην επόμενη σελίδα του οδηγού σας ρωτά εάν θέλετε να συμπεριλάβετε πληροφορίες αλλαγής, όταν οι χρήστες να υποβάλουν τα δεδομένα φόρμας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αφήστε επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Συμπερίληψη πληροφοριών αλλαγής κατά την υποβολή δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο. Εάν δεν θέλετε να συμπεριλάβετε πληροφορίες αλλαγής, απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Συμπερίληψη πληροφοριών αλλαγής κατά την υποβολή δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  Τεχνικές λεπτομέρειες

  Αυτή η σελίδα του οδηγού εμφανίζεται μόνο εάν οι ρυθμίσεις είναι για μια υπηρεσία Web και το αρχείο γλώσσας περιγραφής υπηρεσιών Web (WSDL) υποδεικνύει ότι η υπηρεσία Web επιστρέφει ADO.NET DataSet.

 10. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη σύνδεση δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

Βήμα 2: Προσθήκη ενός στοιχείου ελέγχου για να εμφανίσετε τα δεδομένα στο πεδίο

 1. Εάν το παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα στοιχεία ελέγχου στο μενού Εισαγωγή ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+I, C.

 2. Σύρετε ένα στοιχείο ελέγχου στο πρότυπο φόρμας.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Σύνδεση στοιχείου ελέγχου, επιλέξτε το πεδίο που θέλετε να συνδέσετε το στοιχείο ελέγχου.

Αρχή της σελίδας

Σχεδίαση προτύπου φόρμας με μια σύνδεση δεδομένων υποβολής

Εάν το αρχείο σύνδεσης δεδομένων περιέχει ρυθμίσεις για μια σύνδεση δεδομένων υποβολής, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του προτύπου φόρμας για να επιτρέψετε στους χρήστες να υποβάλουν τα δεδομένα φόρμας μέσω της σύνδεσης δεδομένων. Όταν κάνετε αυτό, το InfoPath προσθέτει ένα κουμπί " Υποβολή " Βασική γραμμή εργαλείων και την εντολή Υποβολή στο μενού αρχείο. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις επιλογές υποβολής για τη φόρμα στο παράθυρο διαλόγου " Επιλογές υποβολής " (μενούΕργαλεία ). Οι επιλογές υποβολή έχουν ρυθμιστεί με τον ίδιο τρόπο όπως αν είχατε σχεδιάσει ένα πρότυπο φόρμας που βασίζεται σε μια βάση δεδομένων ή μια υπηρεσία Web. Βρείτε συνδέσεις για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Σχεδίαση προτύπου φόρμας που βασίζεται σε μια βάση δεδομένων ή μια υπηρεσία Web στην ενότητα Δείτε επίσης.

 1. Στο μενού αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση προτύπου φόρμας.

 2. Στην περιοχή Σχεδίαση νέου στο παράθυρο διαλόγου Σχεδίαση προτύπου φόρμας, κάντε κλικ στο Πρότυπο φόρμας.

 3. Στη λίστα με βάση, κάντε κλικ στην επιλογή Βιβλιοθήκη συνδέσεων.

 4. Εάν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης, επιλέξτε Ενεργοποίηση μόνο των δυνατοτήτων συμβατότητα προγράμματος περιήγησης.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Στη λίστα τοποθεσιών, στον Οδηγό σύνδεσης δεδομένων, κάντε κλικ στο όνομα της τοποθεσίας στο διακομιστή που εκτελεί Office SharePoint Server 2007 που περιλαμβάνει τη βιβλιοθήκη συνδέσεων.

  Προσθήκη τοποθεσίας στη λίστα

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση τοποθεσιών.

  2. Στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση τοποθεσιών, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

  3. Στο πλαίσιο διεύθυνση URL, πληκτρολογήστε τη θέση της βιβλιοθήκης σύνδεσης δεδομένων.

  4. Στο πλαίσιο εμφανιζόμενο όνομα, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη βιβλιοθήκη σύνδεσης δεδομένων. Αυτό το όνομα θα εμφανιστεί στη λίστα τοποθεσιών στον Οδηγό σύνδεσης δεδομένων.

  5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  6. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

 7. Κάντε κλικ στο όνομα της βιβλιοθήκης σύνδεσης δεδομένων για να δείτε μια λίστα με τα αρχεία σύνδεσης δεδομένων, κάντε κλικ στο όνομα του αρχείου σύνδεσης δεδομένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για αυτήν τη σύνδεση δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 8. Εάν έχετε επιλέξει ένα αρχείο σύνδεσης δεδομένων με ρυθμίσεις σύνδεσης σε μια υπηρεσία Web, στην επόμενη σελίδα του Οδηγού μπορεί να σας ζητήσει να καθορίσετε τιμές δείγματος για κάθε παράμετρο για να προσδιορίσετε τη βέλτιστη πεδίου ή ομάδας για να προσθέσετε στο δευτερεύον αρχείο προέλευσης δεδομένων.

  Πώς γίνεται αυτό;

  1. Επιλέξτε μια παράμετρο στον πίνακα παραμέτρους και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός τιμής δείγματος.

  2. Στο πλαίσιο τιμή δείγματος, πληκτρολογήστε μια τιμή που μπορεί να χρησιμοποιήσετε για αυτό το πεδίο χρήστη σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  3. Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για κάθε παράμετρο στον πίνακα παραμέτρους και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  Τεχνικές λεπτομέρειες

  Όταν ρυθμίζετε τις παραμέτρους σύνδεσης δεδομένων σε μια υπηρεσία Web στον Οδηγό σύνδεσης δεδομένων, το Microsoft Office InfoPath συνδέεται με την υπηρεσία Web και ζητά το αρχείο γλώσσας περιγραφής υπηρεσιών Web (WSDL). Το αρχείο WSDL περιέχει το σχήμα που χρησιμοποιείται από την υπηρεσία Web. Η υπηρεσία Web ανταποκρίνεται στην αίτηση με την αποστολή αυτού του αρχείου στο InfoPath. Το InfoPath χρησιμοποιεί τις πληροφορίες σε αυτό το αρχείο για να προσθέσετε τα κατάλληλα πεδία και ομάδες στο δευτερεύον αρχείο προέλευσης δεδομένων στο πρότυπο φόρμας. Αν το InfoPath βρει ένα τύπο άγνωστη στοιχείου στο αρχείο WSDL, το InfoPath χρησιμοποιεί το δείγμα δεδομένων για να καθορίσετε τον ορισμό του τύπου άγνωστο στοιχείο και, στη συνέχεια, προσθέτει τα κατάλληλα πεδία και ομάδες στο δευτερεύον αρχείο προέλευσης δεδομένων.

 9. Στην επόμενη σελίδα του οδηγού, πληκτρολογήστε ένα περιγραφικό όνομα για τη σύνδεση δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×